Acer | X27 | Acer X27 Quick Start Guide

Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)
Magyar
Fontos biztonsági utasítások
Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása:
•
Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
•
Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő felületét.
Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény hatásának.
Súlyosan megrongálódhat.
Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak képzett
szakember végezhet.
Az LCD-monitort beltérben, -20 °C és 60 °C (-4° és 140 °F) között tárolja. A fenti tartományon kívül történő tárolás
maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi esetekben:
•
A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
•
Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitették az eső hatásának.
•
Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
A talp felszerelése
1.
2.
3.
4.
Vegye ki a monitort a csomagolásból.
Illessze az állványt a talpra. (csak bizonyos típusok esetében)
Fordítsa el az óramutató járásával megegyez ő irányba, hogy a helyére rögzítse. Győződjön meg arról, hogy a talp
megfelelően rögzült az állványon. (csak bizonyos típusok esetében)
Rögzítse a talpat az állványra a csavar elfordításával, a beépített pecek vagy egy pénzérme segítségével. (csak
bizonyos típusok esetében)
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1.
2.
3.
4.
5.
Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép hálózati
tápkábelét.
Csatlakoztassa a jelkábel egyik végét a monitor hátulján lévő HDMI
(opcionális) és/vagy DP (opcionális) csatlakozóhoz, majd a másik
végét a számítógép grafikus kártyájának HDMI (opcionális)és/
vagy DP (opcionális) csatlakozójához. Ezt követően szorítsa meg a
jelkábel csatlakozójának csavarjait.
Az USB-kábel (Opcionális) csatlakoztatása
Csatlakoztassa az USB 3.0 kábelt a gyorstöltő porthoz.
Csatlakoztassa az USB 3.0 kábelt egy porthoz.
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő
tápcsatlakozó porthoz.
Csatlakoztassa a hálózati adapteret és tápkábelt a monitorhoz, majd
egy megfelelően földelt konnektorhoz.
Megjegyzés: Audió kimenet csak az audió kimenetes
modelleknél van. Kérjük, tekintse meg a felhasználói útmutatót
a részletes utasításokért.
G-SYNC :
A G-SYNC használatához NVIDIA GeForce GTX 1070 BOOST GPU vagy újabb változat szükséges. További
információkért látogassa meg az nVidia® weboldalát: http://www.nvidia.com/page/home.html
1
2
3
4
5
Külső kezelőszerveks
1
Főkapcsoló gomb
Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A sárga az
energiatakarékos/készenléti üzemmódot jelzi.
USB
DP
2
Funkciógomb
/
b.
Funkciógomb
/
4
Funkciógomb
/X
5
Funkciógomb
/
a.
b.
a.
b.
a.
b.
Nyomja meg a Főoldal megjelenítéséhez. A gomb ismételt megnyomásakor az 1.
gyorsgombhoz rendelt funkciót használhatja.
Ha a Funkciómenü aktív, ezzel a gombbal megjelenítheti az alapvető információkat a
monitorról és az aktuális bemenetről, vagy visszaállíthatja az egyéni színbeállításokat a
gyári alapértékekre.
Nyomja meg a Főoldal megjelenítéséhez. A gomb ismételt megnyomásakor az 2.
gyorsgombhoz rendelt funkciót használhatja.
Ha a Funkciómenü aktív, ezzel a gombbal kiválaszthatja a jelenet módot vagy a játék
módot.
Nyomja meg a Főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg ismét az Bemenetválasztás funkció
használatához.
Ha a Funkciómenü aktív, ezzel a gombbal kiléphet az OSD-menüből.
Nyomja meg a Főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg újra, hogy belépjen a Funkciók
menü következő elemébe.
A kijelző burkolatának hátoldalán lévő egyszeres váltógomb a joystickhez hasonlóan
működik. A kurzor mozgatásához egyszerűen csak váltson a gombbal a négy irányba.
A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg a gombot. A piros szín a működési állapotot
mutatja. A szürke azt jelzi, hogy a gomb nem használható.
Előírások és biztonsági megjegyzések
FCC-megjegyzés
A készüléket tesztelték, és az FCC-szabályzat 15. része értelmében megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó
előírásoknak. A korlátozások lakossági környezetben történő telepítéskor megbízható védelmet nyújtanak a káros
interferenciával szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugároz. Ha a készüléket nem
a gyártó útmutatásai alapján telepítik és használják, akkor káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.Arra
azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítési helyzetben nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros interferenciát
okoz a rádió- vagy televíziókészülékek vételében, amelynek tényéről a készülék ki- és bekapcsolásával győződhet meg,
javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetése érdekében a következő lépéseket hajtsa végre:
● Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
● Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
● Csatlakoztassa egy másik aljzathoz a készüléket, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.
● Kérje a kereskedő vagy szakképzett szerelő segítségét.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Acer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az LCD monitor megfelel az elektromágneses zavart okozó berendezésekre
vonatkozó 2014/30/EU irányelv, a kisfeszültségű villamossági termékekre vonatkozó 2014/35/EU irányelv, valamint az
egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/
EU irányelv és az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási
kereteinek létrehozásáról szóló 2009/125/EK irányelv alapvető és egyéb vonatkozó követelményeinek.
Megjegyzés:
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Az elektromágneses zavarokra vonatkozó előírások betartása érdekében a készüléket csak árnyékolt kábelekkel szabad
más számítástechnikai eszközökhöz csatlakoztatni.
Megjegyzés: Perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériát (bemeneti/kimeneti eszközt, terminált, nyomtatót stb.) szabad csatlakoztatni,
amely megfelel a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák használata
esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal
Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által a készülék működtetésére biztosított jogát.
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzatának 15. fejezetében foglalt előírásoknak. A készülék működtetése a következő
két feltételhez kötött: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) a készüléknek minden zavart tűrnie kell, beleértve a
nemkívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban lévő
magánháztartásokban.
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási szemétként kezelni.
Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést a hulladék elektromos és elektronikus
berendezések ártalmatlanítására kijelölt begyűjtési ponton adja le. A hulladékká vált elektronikus
berendezés elkülönített begyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni a természeti
erőforrásokat és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő módon hasznosítják
újra. További tájékoztatásért a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően kérjük, lépjen
kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel vagy azzal az üzlettel, ahol a
terméket megvásárolta.
Magyar
3
a.
Magyar
MŰSZAKI ADATOK
LCD-kijelzőpanel
Megjelenítő-rendszer
TFT Color LCD
Méret
27"W (69cm)
Képpont-méret
0.15(H) x 0.15(V)mm
Képpont-méret
600 nit (natív)
HDR üzemmód: max. 1000 nit
Kontraszt
1,000:1 (Native)
Látószög
178° (V) 178° (F) (CR≥10)(jellemző)
Válaszidő
4ms (GTG, jellemző)
Paneltípus
Síkbeli kapcsolás
Videó
Digitális csatoló
V frekvencia
30KHz-140KHz(3840x2160@60Hz)
52kHz-322kHz(3840x2160@144Hz )
F frekvencia
24Hz-60Hz(3840x2160@60Hz)
24Hz-144Hz(3840x2160@144Hz)
Megjeleníthető színek száma
1.07B szín
Képpont-órajel
600MHz
Max. felbontás
3840x2160@120Hz
Normál üzemmód:
HDMI: 3840x2160@60Hz, DP: 3840x2160@120Hz
Túlhajtási üzemmód: DP: 3840x2160@144Hz
Plug & Play
VESA DDCCI/DDC2B
Energiagazdaságossági besorolás
D
*Éves energiafogyasztás
103 (kWh) (a HDMI bemenettel rendelkező típus esetén)
Áramfogyasztás
@200cd/m2
Bekapcsolt mód
68W(typ.)
Alvó mód
0,45W(typ.)
Kikapcsolt állapot
0,35W(typ.)
Bemeneti csatlakozó
HDMI (kizárólag HDMI rendelkező típusnál)
DP (csak a DP bemenettel rendelkező típusnál)
USB-elosztó / USB 3.0 x 4 (Csak USB-elosztóval rendelkező típus)
Bemeneti videojel
HDMI jel (kizárólag HDMI rendelkező típusnál)
DP (csak a DP bemenettel rendelkező típusnál)
Hangszórók
4W x 2
Audió
Audió kimenet (Audió kimenettel rendelkező típus esetén)
Maximális képernyőméret
Vízszintes:596.16mm
Függőleges:335.34mm
Áramforrás
100-240V~, 50/60Hz
Környezeti feltételek
Működési hőmérséklet: 0°C és 40°C
Tárolási hőmérséklet: -20°C és 60°C
Működési páratartalom: 20% és 80%
Méretek
629.0 (Sz) x 445.5~575.5(Ma) x 289.0(Mé)mm
Tömeg (nettó tömeg)
9.04kg készülék (nettó)
Szerkezet adatai
Döntés: -5° és 25° között (Csak a készülék legmagasabb pontján mérhető 25
fokos dőlésszög)
Elforgatás: +/- 20°
Magasság-állítás: 130mm
Forgatás: Nem
Leszerelhetõ talp: Nem
Külső
Kezelőszervek:
Csúcs/ref. fehér
Sötét erősítése
Háttérfény-válasz
Automatikus fényerő
Automatikus feketeszint
Relatív Gamma
SDR változó háttérfény
SDR-színek sRGB
Túlhajtás
Környezeti fény
Mély alvás
Kontraszt
Kékfény
Kapcsoló/Gombot
Színhőmérséklet
Hangerő
Túlhajtás
Képfrissítési sebesség sz.
Nyelv
Célpont
OSD időtúllépés
Átlátszóság
OSD zárolás
Bemenet
Széles mód
Gyorsgomb kiosztása
Gyors indítás mód
* A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Acer termékéhez az Acer hivatalos támogatási webhelyén találhat kézikönyveket és egyéb dokumentumokat.
*Az éves energiafogyasztás kiszámítása az év 365 napján napi 4 óra használatot feltételezve történik.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising