Acer | X27 | Acer X27 User Manual

Acer LCD-monitor
Felhasználói útmutató
Szerzői jog © 2018. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva!
Acer LCD-monitor felhasználói útmutató
Eredeti kiadás: 04/2018
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják, anélkül,
hogy az átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások
ennek a kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítõ dokumentumaiban és
kiadványaiban jelennek meg. A Társaság nem nyilatkozik sem nyíltan, sem burkoltan a
kiadvány tartalmáról, és nem is ad rá garanciát, továbbá kifejezetten visszautasítja, hogy
egy meghatározott célra való alkalmasságra vagy eladhatóságra vonatkozó garanciát
nyújtana.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább
biztosított helyen. A sorozatszám és a modell száma a számítógépre ragasztott címkén
található. A számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a
sorozatszámot, a modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen
részletét sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani
semmilyen formátumban vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy
egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer LCD-monitor felhasználói útmutató
Típusszám: __________________________________
Sorozatszám: ________________________________
Vásárlás időpontja: ____________________________
Vásárlás helye: _______________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek
termékneveit vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető
társaságok tulajdonát képezik.
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Biztonsági óvintézkedések
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot, később
szüksége lehet rá. Kövesse a terméken feltüntetett összes figyelmeztetést és utasítást.
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal kapcsolatban
A következő jelenségek normálisak LCD-monitor esetében, és nem a meghibásodás jelei.
• A fénycsöves világítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat az üzembe helyezést követően.
Kapcsolja ki az Üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be, hogy meggyőződjön, eltűnt a vibrálás.
• Az asztalhoz felhasznált háttértől függően kissé egyenetlen lehet a képernyő fényereje.
• Az LCD-képernyő tényleges képpontjainak száma 99,99% vagy annál nagyobb érték.
Tartalmazhat 0,01% vagy kevesebb arányban foltokat, illetve hiányzó vagy állandóan világító
képpontot .
• Az LCD-monitor működési jellemzői miatt, ha ugyanazt a képet jeleníti meg órákig, annak
utóképe a képernyőn maradhat, miután új képre vált. Ilyen esetben a képernyő lassan helyreáll
a kép váltásával, vagy ha néhány óráig kikapcsolva hagyják az Üzemkapcsolót.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást:
• A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
• A kijelzőt és a váz elejét, illetve oldalát puha kendővel törölje le.
Hozzáférés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen elérhető
és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha áramtalanítani
kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a konnektorból.
Biztonságos zenehallgatás
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
• Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán, kényelmes hangerőn és torzítás nélkül nem hallja
a zenét.
• A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
• Korlátozza a nagy hangerő melletti zenehallgatás idejét.
• Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
• Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Figyelmeztetések
• A terméket ne használja víz közelében.
• Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék leesik, akkor
súlyosan károsodhat.
• A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése érdekében,
hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem szabad elzárni vagy letakarni.
A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy
hasonló felületre helyezzük. Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni,
vagy beépíteni, hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
• Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül, mivel veszélyes
•
•
•
•
feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet
vagy áramütést eredményezhet. Soha ne öntsön folyadékot a termékre vagy annak
belsejébe.
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor-szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett környezetben, ami
váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a belső alkatrészeket.
Az adapter kizárólag ezzel a monitorral használható, ezért ne használja más célra.
Az Ön eszköze az alábbi tápegységek egyikével működik:
Gyártómű: DELTA: ADP-230EB T (19,5Vdc/230W)
A hálózati feszültség használata
• Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha nem
biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi
elektromos szolgáltatóhoz.
• Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol ráléphetnek
a hálózati kábelre.
• Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a hosszabbítóhoz
csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem haladja-e meg a hosszabbító kábel
névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze, hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes
berendezés áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
• Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok eszköz
csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja meg a mellékkör
névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót használnak, az áramfelvétel nem
haladhatja meg a hosszabbító bemeneti áramfelvételének 80%-át.
• A termék hálózati tápkábelét hárompólusú földelt dugóval látták el. Ez a dugó csak
megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a fali konnektor
megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a tápkábel dugóját. Ne dugja a dugót nem
földelt hálózati csatlakozóba. További információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem!
A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem megfelelően földelt konnektor
használata áramütést és/vagy sérülést okozhat.
Megjegyzés:
A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő kiküszöbölését is
szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök okoznak, és ami befolyásolja
a termék teljesítményét.
• A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az alábbi
követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező,
SPT-2 típusú, névleges áramerősség 7 A, feszültség minimum 125 V, VDE vagy hasonló
jóváhagyással, 4,6 méter maximális hosszúsággal.
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát.
Bízza az összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
• Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
• Folyadék ömlött a termékbe
• A terméket esőnek vagy víznek tették ki
• A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
• A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
• A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az összes
használati utasítást
Megjegyzés:
Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a kezelési utasítás említ, mivel
más kezelőszervek elállítása károsodáshoz vezethet, és egy szakképzett technikus
sok munkáját veheti igénybe, hogy a terméket helyreállítsa.
Robbanásveszélyes környezet
Kapcsolja ki az eszközt robbanásveszélyes légkörű területen, és tartsa be a területen
kihelyezett feliratok és utasítások útmutatását. Robbanásveszélyes légkörű területen
általában gépkocsija motorjának kikapcsolására is utasítják. Az ilyen területen
keltett szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy akár halálhoz
vezethet. Kapcsolja ki az eszközt üzemanyag-lerakatok, tároló és elosztó területek,
vegyi üzemek területén, illetve ahol robbantást végeznek. A robbanásveszélyes
légkörű területeket gyakran, de nem mindig egyértelműen megjelölik. Ilyenek például
a hajók alsó fedélzete, vegyi átrakó vagy tároló létesítmények, cseppfolyósított
földgázt (pl. propánt vagy butánt) használó járművek, és olyan területek, amelyek
légköre vegyi anyagokat, vagy részecskéket, pl. gabonát, port vagy fémport
tartalmaz.
További biztonsági információ
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
Informatikai berendezések újrahasznosítására
vonatkozó információk
Az Acer elkötelezett a környezet védelme mellett és a kiselejtezett berendezések
újrahasznosítását – visszanyerés és ártalmatlanítás formájában – a cég egyik
legfontosabb feladatának tekinti a környezetre gyakorolt terhelés minimálisra
csökkentése érdekében.
Az Acer munkatársaiként tisztában vagyunk azzal, milyen hatást gyakorol
vállalkozásunk a környezetre és azon dolgozunk, hogy a legjobban működő
termékeket azonosítsuk és állítsuk elő, hogy minimálisra csökkentsük termékeink
hatását környezetünkre.
Amennyiben az újrahasznosítással kapcsolatban további információkra, illetve
segítségre van szüksége, kérjük látogassa meg a következő weboldalakat:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
Az egyéb termékeink által kínált funkciókra és előnyökre vonatkozó további
tudnivalókért látogason el a www.acer-group.com webhelyre.
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését illetően
Selejtezés esetén ne dobja szemétbe ezt az elektronikus eszközt. A
környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető legnagyobb fokú
védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. Az elektromos és elektronikus
hulladékok (Waste from Electrical and Electronics Equipment, WEEE)
kezelésével kapcsolatos szabályokról a
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm címen talál
információkat.
Tudnivaló az LCD-monitor pixeleiről
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki, vagy
fekete, illetve piros pontként jelennek meg. Ennek nincsen hatása a tárolt képre, és
nem jelent meghibásodást
Vegye figyelembe az energiagazdálkodással kapcsolatos alábbi tudnivalókat.
•
A képernyő alvó módjának bekapcsolása 15 percnyi tétlenség után.
•
A monitor felébresztése Kikapcsolt állapotban, az egér mozgatása vagy a billentyűzet egy
tetszőleges billentyűjének megnyomása.
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz
Előfordulhat, hogy a számítógép felhasználói hosszú használat után
szemmegerőltetésre és fejfájásra panaszkodnak. A felhasználók fizikai sérülésnek is
ki vannak téve, ha hosszú órákig a számítógép előtt dolgoznak. A hosszú munkaidő,
rossz tartás, helytelen munkaszokások, stressz, nem megfelelő munkakörülmények,
egészségi állapot és egyéb tényezők nagyban növelik a fizikai sérülés kockázatát.
A számítógép nem megfelelő módon történő használata kéztőcsatorna szindróma,
ínhüvelygyulladás, tenoszinovítisz vagy más mozgásszervi megbetegedés
kialakulásához vezethet. A következő tünetek jelenhetnek meg a kézben, csuklóban,
karokban, vállakban, nyakban vagy háton:
•
zsibbadtság vagy égő, bizsergető érzés
•
fájdalom vagy érzékenység
•
fájdalom, duzzanat vagy lüktetés
•
merevség, kötöttség
•
hideg érzés vagy gyengeség
Ha a fenti tünetek közül bármelyik jelentkezne, illetve visszatérő vagy el nem
múló kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat tapasztal a számítógép használatával
összefüggésben, azonnal keresse fel szakorvosát, és tájékoztassa cége
egészségügyi és munkabiztonsági részlegét.
A következő fejezet tanácsokat ad a kényelmes számítógép-használathoz.
A kényelmes tartás
A kényelmes tartást úgy találhatja meg, ha beállítja a monitor megtekintési szögét,
feltámasztja lábát, vagy megemeli a szék ülőmagasságát a maximális kényelem
érdekében. Vegye figyelembe a következőket:
•
ne maradjon túl sokáig ugyanabban a tartásban
•
ne görnyedjen előre és/vagy hajoljon hátra
•
rendszeres időközönként álljon fel, és sétálgasson, hogy lábizmait kilazítsa
Látása gondozása
A monitor hosszantartó nézése, a nem megfelelő szemüveg vagy kontaktlencse
viselése, a tükröződés, a helyiség túlzott megvilágítása, a gyengén fókuszált
képernyő, a rendkívül kicsi betűtípus és az alacsony kontrasztú megjelenítők mind
megerőltethetik a szemét. Az alábbi fejezet tanácsokat ad a szemmegerőltetés
elkerülésével kapcsolatban.
Szemek
• Gyakran pihentesse a szemét.
• Adjon szemének pihenőt azáltal, hogy eltekint a monitorról és távoli pontra összpontosít.
• Gyakran pislogjon, nehogy kiszáradjon a szeme.
Megjelenítő
• Tartsa tisztán a megjelenítőt.
• A fejét tartsa a kijelző felső szélénél magasabban, hogy lefelé nézzen, amikor a
megjelenítő közepére tekint.
• Állítsa a képernyő fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes szintre a szöveg jobb
olvashatósága és a tisztábban látható grafika érdekében.
• Szüntesse meg visszatükröződést a következőkkel:
• Úgy helyezze el a kijelzőt, hogy oldala ablak vagy fényforrás felé nézzen
• Csökkentse minimálisra a helyiség megvilágítását függöny, reluxa vagy árnyékoló
használatával
• Használjon asztali lámpát
• Módosítsa a megjelenítő megtekintési szöget
• Használjon monitorszűrőt
• Használjon fényellenzőt, pl. a monitor tetejére helyezett kartonlapot
• Ne állítsa a megjelenítőt kényelmetlen szögbe.
• Ne nézzen hosszú ideig erős fényforrásba, pl. nyitott ablakon keresztül.
Jó munkagyakorlat kialakítása
Alakítson ki jó munkagyakorlatot, hogy számítógépének használata pihentető és
termelékeny legyen:
• Rendszeres időközönként és gyakran tartson rövid pihenőt.
• Végezzen nyújtózkodó gyakorlatokat.
• Lehetőség szerint gyakran menje ki a friss levegőre.
• Rendszeresen tornázzon és óvja egészségét.
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
And,
Acer Italy s.r.l.
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Product:
Trade Name:
Model Number:
SKU Number:
LCD Monitor
Acer
X27
X27 xxxxxx;
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)
We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in
conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized
standards and/or other relevant standards have been applied:
EMC Directive: 2014/30/EU
EN 55032:2012/AC:2013 Class B
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2014
-3Class D
EN 61000-3-3:2013
LVD Directive: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
RoHS Directive: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP Directive: 2009/125/EC
Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011
Year to begin affixing CE marking: 2017.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
Oct,18,2017
Date
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
Suite 1500
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device
must accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
LCD Monitor
Model Number:
X27
SKU Number:
X27 xxxxxx
(“x” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible
Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Tartalomjegyzék
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében.....................................................................ii
Biztonsági óvintézkedések...........................................................................................ii
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal kapcsolatban................................................ii
A monitor tisztítása..............................................................................................ii
Hozzáférés..........................................................................................................ii
Biztonságos zenehallgatás..................................................................................ii
Figyelmeztetések................................................................................................ii
A hálózati feszültség használata........................................................................ iii
A termék szervizelése........................................................................................ iii
Robbanásveszélyes környezet...........................................................................iv
További biztonsági információ.....................................................................................iv
Informatikai berendezések újrahasznosítására vonatkozó információk......................iv
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését illetően.................................................iv
Tudnivaló az LCD-monitor pixeleiről............................................................................v
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz......................................................v
A kényelmes tartás..............................................................................................v
Látása gondozása...............................................................................................v
Jó munkagyakorlat kialakítása...........................................................................vi
Kicsomagolás....................................................................................................................1
A monitor beállítása..........................................................................................................2
Magasság-beállítás..................................................................................................... 2
Billentés...................................................................................................................... 2
Elforgatás.................................................................................................................... 3
A monitorárnyékoló panel telepítése........................................................................... 4
Ismerkedés a monitorral...................................................................................................6
A kábelek csatlakoztatása........................................................................................... 7
A hálózati adapter és tápkábel csatlakoztatása.......................................................... 8
Energiatakarékos........................................................................................................ 8
Display Data Channel (DDC)...................................................................................... 9
Gyári időzítési táblázat...............................................................................................11
A gyorsmenü használata..................................................................................................12
Főoldal...................................................................................................................... 12
Gyorsgomb1 (alapértelmezett: Modes (Módok)).............................................. 12
Gyorsgomb2 (alapértelmezett: Brightness (Fényerő))..................................... 12
Gyorsgomb3 (bemenetválasztás).................................................................... 13
Főmenü............................................................................................................ 13
Hibaelhárítás......................................................................................................................19
Kicsomagolás
A termék kicsomagolása közben ellenőrizze, hogy az alábbi tételek közül semelyik sem
hiányzik, és őrizze meg a csomagolóanyagot arra az esetre, ha a jövőben szállítania kell a
monitort.
LCD-monitor
Gyors üzembe
helyezési útmutató
DP-kábel
(opcionális)
PREDATOR X27
Quick Guide
USB-kábel
(opcionális)
HDMI-kábel
(opcionális)
Hálózati (AC) tápkábel
Árnyékolópanel-csomag
1
X27 Felhasználói útmutató Magyar
A monitor beállítása
•
•
•
Az optimális megtekintés érdekében azt javasoljuk, hogy üljön le szemben a
monitorral, és állítsa be az Önnek legkényelmesebb megtekintési szöget.
Tartsa meg az állványt, nehogy a monitor leessen a szög módosítása közben.
A monitor megtekintési szögét +25˚ és -5˚ között módosíthatja, ezenkívül balról és
jobbról 20˚-ban forgathatja el a monitort. A monitor magasságát is tetszés szerint
módosíthatja a +/- 130 mm-es tartományban.
Magasság-beállítás
1
2
130mm
Megjegyzés:
Kérjük, hogy a magasság beállítása előtt nyomja meg a monitor tetejét.
Billentés
-5°
X27 Felhasználói útmutató Magyar
25°
2
Elforgatás
20°
20°
3
X27 Felhasználói útmutató Magyar
A monitorárnyékoló panel telepítése
1.
Igazítsa a panelt a monitor oldalán lévő csavarnyílásokhoz.
2.
Húzza meg a csavart, és rögzítse a lapot a fejhez egy csavarhúzó vagy
pénzérme segítségével.
3.
Rögzítse a lapot a másik oldalon is ugyanezzel az eljárással.
X27 Felhasználói útmutató Magyar
4
4.
Tegye a helyére a felső burkolatot, és rögzítse a fejen.
5.
Ezzel az árnyékoló panel felszerelése befejeződött.
* A felső kisajtó kinyitása
1.
Tolja fel alulról a fedelet az ujjaival.
2.
Csúsztassa el a kisajtót ütközésig az ábrán látható irányba.
* A felső kisajtó bezárása
1.
Csúsztassa vissza a kisajtót ütközésig.
2.
Nyomja le a fedelet az ajtó bezárásához.
5
X27 Felhasználói útmutató Magyar
Ismerkedés a monitorral
Felhasználói kezelőszervek
1
2
3
4
5
Külső kezelőszervek
1
2
Főkapcsoló
gomb
Funkciógomb
/
3
Funkciógomb
/
4
Funkciógomb
/X
5
Funkciógomb
/
Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A
sárga az energiatakarékos/készenléti üzemmódot jelzi.
a.Nyomja meg a Main page (Főoldal) megtekintéséhez. Nyomja meg
újra a gyorsgomb1 funkció megnyitásához.
b.Ha a Function (Funkció) menü aktív, nyomja meg ezt a gombot a
monitor és aktuális bemenet alapvető adatainak megtekintéséhez,
illetve az egyedi színbeállítások gyári értékre történő
visszaállításához.
a.Nyomja meg a Main page (Főoldal) megtekintéséhez. Nyomja meg
újra a gyorsgomb2 funkció megnyitásához.
b.Ha a Function (Funkciók) menü aktív, nyomja meg ezt a gombot a
jelenetmód, illetve játékmód kiválasztásához.
a.Nyomja meg a Main page (Főoldal) megtekintéséhez. Nyomja
meg újra az Input select (Bemenetválasztás) funkcióba történő
belépéshez.
b.Ha a Function (Funckiók) menü aktív, ezzel a gombbal kilép az
OSD-ből.
a.Nyomja meg a Main page (Főoldal) megtekintéséhez. Nyomja
meg újra a Function (Funkció) menü következő funkciójába történő
belépéshez.
b.A megjelenítő kávájának hátulján lévő egyetlen gomb
botkormányként működik. A kurzor közvetlen mozgatásához
egyszerűen tolja a gombot valamelyik irányba. Nyomja meg a
gombot a kívánt lehetőség kiválasztásához.A vörös jelentése:
működőképes. A szürke azt jelenti, hogy nem működik.
X27 Felhasználói útmutató Magyar
6
A kábelek csatlakoztatása
A monitort az alábbi lépések szerint telepítheti a gazdarendszerre:
1. Kapcsolja ki a számítógépet, és húzza ki a számítógép hálózati tápkábelét.
2.
Csatlakoztassa a jelkábel egyik végét a monitor DP (opcionális) és/vagy HDMI
(opcionális) bemeneti csatlakozójához, majd a másik végét a számítógép
videokártyájának DP (opcionális) és/vagy HDMI (opcionális) kimeneti
csatlakozójához. Ezt követően állítsa szorosra a jelkábel csatlakozójának
csavarjait.
3.
Az USB-kábel csatlakoztatása (opcionális)
Csatlakoztassa az USB 3.0 kábelt a gyorstöltő porthoz.
Csatlakoztassa az USB 3.0 kábelt egy porthoz.
4.
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő tápcsatlakozóaljzathoz.
5.
Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugóját egy közeli
konnektorba.
USB
DP
Megjegyzés:
• Az audiokimenet csak audiokimenettel rendelkező típusok esetén használható.
Kérjük, tekintse meg a felhasználói útmutatót a részletes utasításokért.
•
Az USB-eszközöket kizárólag bekapcsolt DC módban lehet tölteni.
7
X27 Felhasználói útmutató Magyar
A hálózati adapter és tápkábel csatlakoztatása
•
Először győződjön meg arról, hogy a területhez megfelelő típusú hálózati
tápkábelt használ.
•
A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V~ és 220/240
V ~ feszültségű területen egyaránt lehetővé teszi a használatát. Nem szükséges
átállítani a készüléket.
•
Csatlakoztassa a hálózati tápkábel dugóját a monitor tápcsatlakozójához, a
másikat pedig egy megfelelő konnektorhoz.
•
120 V~ feszültséget használó készülék esetében:
•
UL-listán szereplő, SVT típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek
névleges áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 125 V.
•
220/240 V~ feszültséget használó készülék esetében:
•
Használjon H05VV-F típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek
névleges áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 250 V. A készlet
rendelkezzen az üzembe helyezés országára vonatkozó biztonsági
jóváhagyással.
Energiatakarékos
A monitort a vezérlőkártyáról érkező jel „Energiatakarékos” üzemmódba állítja,
amelyet a sárgán világító bekapcsolt állapotot jelző LED mutat.
Állapot
LED fény
BE
Kék
Energiatakarékos mód
Sárga
Az energiatakarékos állapot fennmarad, amíg vezérlőjelet nem érzékel, illetve
a billentyűzetet vagy egeret nem működtetik. Az aktív KIKAPCSOLT módból a
visszakapcsolás BEKAPCSOLT állapotba körülbelül 3 másodpercig tart.
X27 Felhasználói útmutató Magyar
8
Display Data Channel (DDC)
Az üzembe helyezés további leegyszerűsítése érdekében, a monitor Plug and Play
képességekkel is rendelkezik, amelyet kihasználhat, ha az Ön rendszer is támogatja
a DDC protokollt. A DDC (Display Data Channel) egy kommunikációs protokoll,
amelyen keresztül a monitor automatikusan közli a gazdarendszerrel, milyen
képességekkel rendelkezik, pl. támogatott felbontások és a megfelelő időzítések. A
monitor támogatja a DDC2B szabványt.
20 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
Érintkező
száma
Érintkező
Leírás
száma
Leírás
1
ML_Lane 0+
2
GND
3
ML_Lane 0-
4
ML_Lane 1+
5
GND
6
ML_Lane 1-
7
ML_Lane 2+
8
GND
9
ML_Lane 2-
10
ML_Lane 3+
11
GND
12
ML_Lane 3-
13
KONFIG1
14
CONFIG2
15
AUX CH+
16
GND
17
AUX CH-
18
Hot Plug
19
Visszatérő
20
DP_PWR
9
X27 Felhasználói útmutató Magyar
19 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
Érintkező
száma
1
3
5
7
9
11
Leírás
TMDS Adat2+
TMDS Adat2TMDS Adat1
árnyékolás
TMDS Adat0+
TMDS Adat0TMDS Időzítés
árnyékolás
Érintkező
Leírás
száma
2
TMDS Adat2 árnyékolás
4
TMDS Adat1+
6
TMDS Adat1-
8
10
TMDS Adat0 árnyékolás
TMDS Időzítés +
12
TMDS Időzítés -
13
CEC
14
15
17
19
SCL
DDC/CEC földelés
Hot Plug érzékelés
16
18
X27 Felhasználói útmutató Magyar
10
Fenntartva (Nincs összeköttetés
az eszközön)
SDA
+5 V táp
Gyári időzítési táblázat
VESA MÓD
MÓD
Felbontás
1
VGA
640x480
60Hz
2
SVGA
800x600
60Hz
3
XGA
1024x768
60Hz
4
SXGA
1280x1024
60Hz
5
VESA
1280x720
60Hz
6
WXGA
1280x800
60Hz
7
WXGA+
1680x1050
60Hz
8
UXGA
1920x1080
60Hz
9
UXGA*
2560x1440
60Hz
10
UHD
3840x2160
60Hz
11
UHD
3840x2160
100Hz
12
UHD
3840x2160
120Hz
13
UHD
3840x2160
144Hz
Megjegyzés:
Az 1., 2., 3. és 10. tétel a gyári időzítési táblázatot követi.
A 4., 5., 6., 7., 8. és 9. tétel a számítógép videokártyája által igényelt időzítést követi.
A 11., 12. és 13. tétel kizárólag a DP-időzítést használja.
A 13. tételnél a túlhajtás időzítése van megadva.
11
X27 Felhasználói útmutató Magyar
A gyorsmenü használata
Megjegyzés:
Az alábbi ismertető csak általános útmutatásként szolgál. A termék tényleges
műszaki adatai eltérhetnek.
Az OSD (képernyőn megjelenő) menüvel módosíthatók az LCD-monitor beállításai.
Nyomja meg a gombot az OSD menü megnyitásához. Az OSD menüből módosítható
a képminőség, az OSD menü megjelenítési helye és néhány egyéb, általános jellegű
beállítás. A speciális beállításokkal kapcsolatban lásd a következő oldalt:
Főoldal
1.
2.
3.
4.
Mode
Standard
1
Brightness
240
2
Input
HDMI
3
Menu
4
Gyorsgomb1
Modes (Módok), Brightness (Fényerő), Volume (Hangerő), Gamma, Contrast
(Kontraszt), Blue Light (Kék fény), Over Drive (Túlhajtás), PIP/PBP
Gyorsgomb2
Modes (Módok), Brightness (Fényerő), Contrast (Kontraszt), Volume (Hangerő),
Gamma, Blue Light (Kék fény), Over Drive (Túlhajtás), PIP/PBP
Gyorsgomb3
bemenetváltás gyorsgombja
Főmenü
Gyorsgomb1 (alapértelmezett: Modes (Módok))
A jelenetmód (AdobeRGB, Rec.709, HDR), illetve jelenetmód (User (Felhasználói),
Standard (Szabványos), ECO, Graphics (Grafika), Movie (Film)) kiválasztásához
válassza ki, melyik felhasználói profilt kívánja használni.
Modes
Action
Racing
Sports
User
Standard
ECO
Graphics
Movie
Move
OK
Gyorsgomb2 (alapértelmezett: Brightness (Fényerő))
Nyissa meg a Brightness (Fényerő) kezelőszervet és válassza ki a kívánt fényerőbeállítást. Ha végzett, nyomja meg a botkormányt az aktuális menüből való
kilépéshez és tároláshoz.
Ref. white (nits)
80
Adjust
X27 Felhasználói útmutató Magyar
OK
12
Gyorsgomb3 (bemenetválasztás)
Nyissa meg az Input (Bemenet) vezérlőt, és válassza ki a HDMI1 (2.0), a DHMI2
(2.0), a DP IN, a Mini DP és a DP ALT vagy az Auto Source (Automatikus forrás)
elemet. Ha végzett, nyomja meg a botkormányt az aktuális oldalról való kilépéshez
és tároláshoz.
Input
HDMI
DP
Move
OK
Főmenü
Nyomja meg a MENU gombot az OSD megnyitásához.
Nyomja felfelé
vagy lefelé a botkormányt , és válassza ki a Picture (Kép)
elemet az OSD menüből. Ezután nyomja jobbra a botkormányt, hogy a beállítani
kívánt elemre navigáljon, majd nyomja meg az elem megnyitásához.
Nyomja a botkormányt
balra vagy jobbra a skálák módosításához.
: Megjelenítheti a monitorral kapcsolatos információkat
Információs gyorsgomb
és a Reset (Alaphelyzet) kezelőszervet.
Módok gyorsgomb
: Módosíthatja a Módok gyorsgomb menüjét.
Kilépés gyorsgomb X az aktuális oldalról való kilépéshez és tároláshoz.
Picture (Kép)
Mode - Standard
Picture
Brightness
240
Color
Contrast
50
Audio
Blue Light
Gaming
Dark Boost
OSD
Off
Off
SDR Adaptive Brightness
On
System
Move
Enter
• Brightness (Fényerő): A fényerő-beállítási tartomány 20-tól 300-ig terjed.
Megjegyzés: A világos és sötét részek közötti egyensúlyt módosítja.
• Contrast (Kontraszt): A kontraszt-beállítási tartomány 0-tól 100-ig terjed.
Megjegyzés: A világos és sötét részek közötti különbség mértékét módosítja.
• Dark Boost (Sötét erősítés): A sötét erősítése a kikapcsolt állapot és a 3. szint
között módosítható. Kiemeli az árnyékos részeket a fényerő növelésével anélkül,
hogy modosítaná a világosabb árnyalatokat Megjegyzés: Ha túl fényes a kép, vagy
túl kevés az árnyék.
Megjegyzés: Ha a kép rendkívül világos, vagy kevés árnyékos terület van rajta,
előfordulhat, hogy a beállítás módosítása nem eredményez számottevő változást
a képen.
• Blue Light (Kékfény): Kiszűri a kékfényt, hogy megvédje látását a megjelenített
kékfény mértékének módosításával -- Off (Ki), 80%, 70%, 60% vagy 50%.
Megjegyzés: A nagyobb érték több kékfény átbocsátását eredményezi.
A legnagyobb fokú védelem érdekében alacsonyabb értéket
válasszon.
Ha a „Blue Light” (Kékfény) be van kapcsolva, a Brightness (Fényerő)
és a Contrast (Kontraszt) megjeleníti a „Blue Light” (Kékfény)
értékének egyes szintjeit.
13
X27 Felhasználói útmutató Magyar
Color (Szín)
Mode - Stamdard
Picture
Gamma
Color
Colour Temp.
Audio
Red Color
50
Gaming
Green Color
50
OSD
Blue Color
50
2.2
Normal
System
Move
Enter
• Gamma: A fényesség tónusának beállításához használható. Az alapértelmezett
érték 2.2 (Windows esetében szabványos). A beállítási tartomány a következő: 1.9,
2.2, 2.5 vagy játék.
• Color Temperature (Színhőmérséklet): A színhőmérséklethez a következő
beállítások közül választhat: Warm (Meleg), Normal (Normál), Cool (Hideg),
Bluelight (Kékfény) vagy User (Felhasználói).
Warm (Meleg): Növeli a színhőmérsékletet. A piros/sárga árnyalat miatt a
képernyő melegebbnek tűnik. Ez az alapértelmezett beállítási
mód.
Normal (Normál): Betölti a monitor normál színbeállításait.
Cool (Hideg): Csökkenti a színhőmérsékletet. A kék árnyalat miatt a képernyő
hidegebbnek tűnik.
Bluelight (Kékfény):Csökkenti a képernyő által kibocsátott kékfény szintjét, hogy
a megtekintés kevésbé legyen megterhelő a szemének.
User (Felhasználói): Lehetővé teszi, hogy manuálisan módosítsa a
színbeállításokat.
• Modes (Módok): Megnyithatja a Módok gyorsgomb menüjét. A részletes
szabályokért tekintse meg a Módok leírását.
Modes
Action
Racing
Sports
User
Standard
ECO
Graphics
Movie
Move
OK
User (Felhasználói): A felhasználók által definiált képbeállítások kombinációját
alkalmazza.
Standard (Szabványos): Alapvető számítógépes célra használható (alapértelmezett
beállítás).
ECO: Minimális fényerőt biztosít az aktuálisan megnyitott összes programhoz, így az
alacsony energiafogyasztásnak köszönhetően áramot lehet megtakarítani.
Graphics (Grafika): Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy jobb színegyeztetést érjen el a
grafikával.
Movie (Film): Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy jobb színegyeztetést érjen el a filmmel.
X27 Felhasználói útmutató Magyar
14
Audio (Audió)
Mode - Stardard
Picture
Volume
70
Color
Audio
Gaming
OSD
System
Move
Enter
• Volume (Hangerő): Beállíthatja a hangerőt.
• Mute (Némítás): A monitorhang be- és kikapcsolására használható. Az
alapértértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Gaming (Játék)
Mode - Standard
Picture
Over Drive
Normal
Color
Over Clock
Off
Max Refresh
Audio
Gaming
OSD
Apply G Reboot
Aim point
Off
System
Move
Enter
• Over Drive (Túlhajtás): Válassza az Off (Ki), Normal (Normál) vagy Extreme (Extrém)
lehetőséget.
• Over Clock (Túlhajtás): F frekvencia túlhajtásának vezérlési beállításai.
Enable (Engedélyezés): Az alapértelmezett beállítás az „Off” (Ki).
Max Refresh (Max. képfrissítési sebesség): A F frekvenciához csak a 144 Hz
választható.
Apply & Reboot (Alkalmazás és újraindítás)
• Refresh Rate Num (Képfrissítési sebesség sz.): Megjeleníti a panel aktuális
képfrissítési sebességét a képernyőn.
Megjegyzés: Ha a FreeSync funkció „On” (Be) értékre van állítva, akkor a V
Frequency (F. frekvencia) megváltozik az OSD-menüben.
• Aim point (Célpont): Megjelenít egy célpontot a képernyőn a lövőldözős játékokhoz.
OSD
Mode - Standard
Picture
Language
Color
OSD Timeout
Audio
Transparency
Off
Gaming
Refresh rate num
Off
OSD
OSD Lock
Off
English
120
System
Move
Enter
15
X27 Felhasználói útmutató Magyar
• Language (Nyelv): Az OSD menü nyelvét állítja be.
• OSD Timeout (OSD időtúllépés): Az OSD kikapcsolódása előtti késleltetés
beállításához való.
• Transparency (Átlátszóság): Az átlátszóság kiválasztása játék mód használata
esetén. Az átlátszóság lehetséges értékei: 0% (KI), 20%, 40%, 60% vagy 80%.
• OSD Lock (OSD zárolása): Be- és kikapcsolhatja az OSD-zárolást.
Megjegyzés:
OSD Locked (OSD zárolva):
● Állítsa az OSD Lock (OSD zárolása) beállítást „On” (Be) értékre az
OSD opciónál, majd nyomja meg az „Enter” billentyűt az összes
billentyű zárolásához.
● A képernyő közepén megjelenik az „OSD Locked"
(OSD zárolva) üzenet.
● A LED-fények kék színről narancssárga színre váltanak.
● Nyomjon meg egy tetszőleges billentyűt az „OSD Locked"
(OSD zárolva) üzenet megjelenítéséhez.
OSD Unlocked (OSD feloldva):
● Normál megjelenítési körülmények között tartsa megnyomva a
„Navi billentyű" közepét több, mint 3 másodpercig az
„OSD Unlock" (OSD feloldása) funkció aktiválásához.
● A képernyő közepén megjelenik az „OSD Unlock"
(OSD feloldása) üzenet.
● A LED-fények ismét kék színnel fognak világítani.
System (Rendszer)
Mode - Standard
Picture
Input
Color
Ambient Light
HDMI
Audio
Hot Key Assignment
Gaming
Wide Mode
OSD
Deep Sleep
System
Quick Start Mode
Move
Aspect
Off
Enter
Quick Start Mode
• Input (Bemenet): Válassza ki a forrást a HDMI és a DP opció közül.
• Wide Mode (Széles mód): Kiválaszthatja, hogy mely képarányt kívánja használni.
Az opciók a következők: Aspect (Képarány) és 1:1.
• Hotkey Assignment (Gyorsgomb-kiosztás): Kiválaszthatja az 1. gyorsgomb
funkcióját (Modes (Módok), Brightness (Fényerő), Volume (Hangerő), Gamma,
Contrast (Kontraszt), Blue light (Kékfény), Over Drive (Túlhajtás), PIP/PBP),
illetve a 2. gyorsgomb funkcióját (Modes (Módok), Brightness (Fényerő), Volume
(Hangerő), Gamma, Contrast (Kontraszt), Blue light (Kékfény), Over Drive
(Túlhajtás), PIP/PBP).
Megjegyzés: Az 1. és a 2. gyorsgombhoz nem lehet ugyanazt a funkciót
hozzárendelni.
• Quick Start Mode (Gyors indítás mód): Válassza az Off (Ki) vagy On (Be)
lehetőséget. Kapcsolja be a rendszerindítás gyorsításához.
X27 Felhasználói útmutató Magyar
16
Save Setting to… (Beállítás mentése másként...) (Csak felhasználói mód)
Mode - User
Picture
Color
Audio
Game Mode: Sport
Gaming
OSD
System
Move
Enter
• Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
• Nyomja fel vagy le a botkormányt az OSD „Save Setting to... (Beállítás mentése
másként...)” elemének kiválasztásához. Ezután nyomja jobbra, hogy a beállítani
kívánt elemre navigáljon, majd nyomja meg a botkormányt, hogy megnyissa.
• Save Setting to Game Mode (Beállítás mentése játékmódhoz): Három felhasználói
profil érhető el. Ha eldöntötte, mely beállításokat kívánja használni, mentse őket
és a rendszer a jövőben előhívja őket, amikor bekapcsolja a játékmódot.
17
X27 Felhasználói útmutató Magyar
• Olyan számítógépet használjon, amely legalább 16 GB memóriával és megfelelő
teherbírású processzorral (> 3 GHz i5 vagy i7) rendelkezik.
• Telepítse a Windows 10 rendszer 64 bites verzióját.
A Windows rendszer egyéb verzióit a HDR illesztőprogram nem támogatja!
• Telepítsen egy NVIDIA Pascal videokártyát. A GTX1080 használata ajánlott.
Minimális követelmény: GTX1070.
• Az OSD-menüben végezzen „túlhajtást” 144 Hz-en, majd indítsa újra a monitort.
• Először ellenőrizze, hogy a felbontás 3480 x 2160 (144 Hz), a kimeneti szín
formátuma Ycbcr értékre van állítva, és a kimeneti szín útvonala a következő: 10
bit
• Válassza ki az OSD-menüben a „HDR” gombot az engedélyezéshez.
X27 Felhasználói útmutató Magyar
18
Hibaelhárítás
Mielőtt az LCD-monitort szervizbe küldené, kérjük, ellenőrizze az alábbi hibaelhárító listát,
hátha saját maga is meg tudja oldani az esetleges problémákat.
HDMI/DP mód (Opcionális)
Probléma
Nincs kép
LED állapota
Elhárítás
Kék
Az OSD-menü segítségével állítsa a fényerőt és a
kontrasztot maximális értékre vagy alaphelyzetbe.
Nem világít
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően történt-e a hálózati
tápkábel csatlakoztatása a monitorhoz.
Sárga
Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a videó
jelkábel a monitor hátuljához.
Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e kapcsolva
és hogy energiatakarékos/készenléti módban van-e.
Megjegyzés: Az Acer monitor elektronikus készülékekről származó videók és információk
megjelenítésére használható.
19
X27 Felhasználói útmutató Magyar
Download PDF

advertising