Acer | Z35 | Acer Z35 User Manual

Acer LCD monitor
Felhasználói útmutató
Copyright © 2015. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Felhasználói útmutató az Acer LCD monitorhoz
Eredeti kiadás 08/2015
A kiadó fenntartja a jelen kiadványban foglalt információk rendszeres megváltoztatásának jogát,
anélkül, hogy az átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítene. A változtatások ennek
az útmutatónak az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A vállalat sem nyíltan, sem burkoltan nem nyilatkozik a kiadvány tartalmáról, nem vállal rá
garanciát, továbbá kifejezetten visszautasítja, hogy bármilyen meghatározott célra való
alkalmasságra vagy eladhatóságra vonatkozó garanciát nyújtana.
Jegyezze fel a lenti helyre a modellszámot, a sorozatszámot, illetve a vásárlás időpontját és helyét.
A sorozatszám és a modellszám a számítógépre ragasztott címkén található. Minden a készülékkel
összefüggő kapcsolatfelvétel során fel kell tüntetni a sorozatszámot, a modellszámot és a
vásárlással kapcsolatos adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak semmilyen részletét
nem szabad sokszorosítani, adatfeldolgozó rendszerben tárolni vagy továbbítani, legyen az
bármilyen formában vagy eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással,
képrögzítéssel vagy másképp.
Felhasználói útmutató az Acer LCD monitorhoz
Modellszám: _________________________
Sorozatszám: ________________________
Vásárlás időpontja: ____________________
Vásárlás helye: _______________________
Az Acer és az Acer logó az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékeinek neveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
iii
Biztonsági és a kényelmes
használattal kapcsolatos információk
Biztonsági óvintézkedések
Kérjük, gondosan tanulmányozza át az alábbi útmutatást. Későbbi tájékozódás
céljából őrizze meg ezt a dokumentumot. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket
és tudnivalókat mindig vegye figyelembe.
Fontos tudnivalók az LCD monitorokkal
kapcsolatban
Az alábbi jelenségek normálisak az LCD monitorok esetében, és nem utalnak
problémára.
•
A fénycsöves világítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat az üzembe
helyezést követően. Kapcsolja ki az üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be;
ezzel meggyőződhet arról, hogy eltűnt-e a vibrálás.
•
Az asztalhoz használt háttértől függően kissé egyenetlen lehet a képernyő
fényereje.
•
Az LCD képernyő tényleges képpontjainak aránya 99,99% vagy annál nagyobb
érték. 0,01%-os vagy kevesebb arányban foltokat, illetve hiányzó vagy
állandóan világító képpontokat is tartalmazhat.
•
Az LCD képernyő jellegéből adódóan az előző kép utóképe látható maradhat
képváltást követően, ha órákon keresztül ugyanazt a képet jelenítette meg.
Ilyen esetben a képernyő lassan helyreáll a kép váltásával, vagy ha órákig
kikapcsolva hagyják az üzemkapcsolót.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást.
•
A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
•
A kijelzőt, illetve a burkolat elejét és oldalát puha kendővel törölje le.
iv
Elérhetőség
Győződjön meg arról, hogy a tápkábel csatlakoztatására használt aljzat könnyen
hozzáférhető, és a lehető legközelebb van a készüléket működtető személyhez. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Biztonságos zenehallgatás
Hallásának védelme érdekében kövesse ezeket az utasításokat
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán, kényelmes hangerőn és torzítás
nélkül nem hallja a zenét.
•
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a
hangerőt.
•
Korlátozza a nagy hangerő melletti zenehallgatás idejét.
•
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
•
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Figyelmeztetések
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne használja a készüléket víz közelében.
Ne helyezze a készüléket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. A készülék
leeshet és súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a készülék megbízható működéséhez szükséges
szellőzést szolgálják, illetve védik a gépet a túlmelegedéstől. A nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad a készüléket
ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezve elzárni. A készüléket
soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, valamint beépíteni, hacsak
nincs biztosítva a megfelelő szellőzése.
Soha ne dugjon a burkolat résein keresztül tárgyakat a készülékbe, mert
veszélyes feszültséget hordozó ponthoz érhet hozzá, vagy rövidzárlatot
okozhat, ami tűzhöz vagy áramütéshez vezethet. Soha ne öntsön folyadékot a
készülékre vagy a készülékbe.
A belső összetevők sérülésének és az akkumulátor szivárgásának elkerülése
érdekében ne helyezze a készüléket rezgő felületre.
Soha ne használja sportolás vagy edzés közben, illetve bármely olyan
környezetben, ahol rezgés éri; a rezgés hatására rövidzár alakulhat ki, illetve
megsérülhetnek a belső részegységek.
Az adapter kizárólag ehhez a monitorhoz használható, ezért me használja más
célokra.
Az Ön eszköze az alábbi tápegységek egyikét használja:
Gyártó: Asian Power Devices Inc., Modell: DA-150C19
v
Az elektromos energia használata
•
•
•
•
•
A készüléket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos abban, hogy milyen feszültség áll rendelkezésére, lépjen
kapcsolatba a kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
Ne tegyen semmit a hálózati kábelre. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ a készülékkel, akkor ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóba csatlakoztatott berendezések összesített áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a fali dugaszolóaljzathoz csatlakoztatott berendezések összesített
áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Az elektromos dugaljat, elosztót vagy csatlakozót ne terhelje túl túlságosan sok
készülék csatlakoztatásával. Az összesített áramfelvétel ne haladja meg a
mellékáramkör névleges teljesítményének 80 százalékát. Ha elosztót használ,
akkor a terhelés ne haladja meg az elosztó névleges terhelhetőségének 80
százalékát.
A készülék tápkábele háromerű, földelt dugóval van ellátva. A dugó csak földelt
elektromos aljzatba illeszkedik. A tápkábel csatlakoztatása előtt győződjön
meg arról, hogy az elektromos dugalj megfelelően földelve van. Földeletlen
dugaljba ne csatlakoztassa a dugót. Ha tanácsra van szüksége, forduljon
villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő érintkező a biztonságot szolgálja. Megfelelő
földelés nélküli elektromos dugalj használata áramütéshez és/
vagy sérüléshez vezethet.
Megjegyzés: A földelő érintkező a közeli egyéb elektromos eszközök
által generált, a készülék teljesítményét esetlegesen rontó zaj ellen is
jó védelmet biztosít.
•
Csak a készülékhez való, megfelelő típusú hálózati csatlakozókábelt
használjon (a tartozékok dobozában található). A kábel bontható csatlakozású
legyen: UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező, SPT-2 típusú, 7 A
névleges áramerősségű, 125 V minimális feszültségű, VDE vagy hasonló
jóváhagyással. A maximális kábelhossz 4,6 méter.
A készülék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mert a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Bízzon minden javítást a szerviz szakképzett munkatársaira.
A következő esetekben húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját, és forduljon a
szerviz szakképzett munkatársaihoz:
•
Ha a hálózati kábel vagy a csatlakozó sérült vagy meghorzsolódott
•
Folyadék ömlött a termékbe
vi
•
•
•
•
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
Ha a készüléket leejtették vagy a burkolata megsérült
Ha a készülék működésében olyan jelentős változás állt be, ami javítás
szükségességére utal
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a beállításokat módosítsa, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel az egyéb beállítások módosítása
károsodáshoz vezethet, és szakképzett technikus számára is
hosszan tartó munkát jelenthet a normál működési körülmények
visszaállítása.
Robbanásveszélyes környezetek
Az esetlegesen robbanásveszélyes levegőjű helyeken kapcsolja ki a készüléket, és
vegye figyelembe az összes jelzést és egyéb utasítást. Esetlegesen
robbanásveszélyes levegőjű helyek mindazok, ahol normál esetben a járművek
motorjának leállítására szólítanák fel. Az ilyen helyeken a szikrák robbanást, illetve
személyi sérüléshez, rosszabb esetben halálhoz vezető tüzet okozhatnak. Az
üzemanyagtöltő és a szervizállomások területén kapcsolja ki a készüléket. Az
üzemanyagraktárakban és az -elosztó létesítményekben, a vegyi üzemekben és a
robbantási területeken gondosan tanulmányozza a rádiós készülékek használatára
vonatkozó előírásokat. Az esetlegesen robbanásveszélyes levegőjű területeket
általában – de nem minden esetben – jelöléssel látják el. Ideértendők a hajók
fedélközei, a vegyi szállítási és tároló létesítmények, a cseppfolyósított földgázt
(például propán-butánt) használó járművek, illetve azok a helyek, ahol a levegő
vegyi anyagokat vagy egyéb részecskéket, például port, gabonaport vagy fémport
tartalmaz.
További biztonsági információk
A készülék és tartozékai kisméretű alkatrészeket tartalmazhatnak. Tartsa ezeket
távol a kisgyermekektől.
vii
Az informatikai készülékek újrahasznosításával
kapcsolatos információk
Az Acer elkötelezte magát a környezet védelme mellett, és a használt készülékek
újrahasznosítását és megfelelő kezelését az egyik legfontosabb tényezőnek tekinti
azon törekvés megvalósításában, hogy a vállalat tevékenysége a lehető legkisebb
környezetterheléssel járjon.
Az Acer rendkívül tudatosan kezeli üzleti tevékenységének környezeti hatásait, és
folyamatosan kutatja azokat az eljárásokat, amelyek révén csökkenthetők a
termékei miatti környezeti ártalmak.
Az újrahasznosításról további információt, illetve az újrahasznosításhoz segítséget a
következő webhelyen talál:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/
Az Acer egyéb termékeiről a www.acer-group.com webhelyen találhat részletes
információkat.
Hulladékkezelési útmutatás
Ha többé már nincs szüksége a készülékre, ne dobja a szemétbe.
A környezetszennyezés csökkentése és a globális környezet lehető
legnagyobb mértékű védelme érdekében kérjük, gondoskodjon a
készülék újrafelhasználásáról. Az elektromos és elektronikus hulladékok
(Waste from Electrical and Electronics Equipment, WEEE) kezelésével
kapcsolatos szabályokról a következő címen talál információkat:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/
Tudnivalók az LCD kijelző képpontjairól
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki,
illetve fekete vagy vörös pontként jelennek meg. Ennek nincs hatása a tárolt képre,
és nem jelent meghibásodást.
viii
A termékben gyári állapotában engedélyezve van az energiagazdálkodás:
•
A kijelző alvó módjának aktiválása, ha a felhasználó 15 percig nem
használja a készüléket.
•
A számítógép alvó módjának aktiválása, ha a felhasználó 30 percig nem
használja a készüléket.
•
A számítógép felélesztése alvó módból a bekapcsoló gombbal.
A kényelmes használattal kapcsolatos tanácsok
és információk
A számítógép-használók hosszasabb munka után sokszor szem- és fejfájásra
panaszkodnak. A több órán keresztül számítógép előtt dolgozó személyek fizikai
sérülés veszélyének is ki vannak téve. A hosszú munkavégzési időszakok, a
helytelen testtartás, a hibás munkavégzési szokások, a stressz, a rossz
munkakörülmények, a személyes egészségi állapot és egyéb tényezők jelentős
mértékben növelik a fizikai sérülés veszélyét.
A helytelen számítógép-használat kéztőcsatorna szindróma, íngyulladás, ínburokgyulladás vagy egyéb mozgásszervi panaszok kialakulásához vezethet. A
következő tünetek jelentkezhetnek a kézben, a csuklókban, a karokban, a vállban, a
nyakban és a hátban:
zsibbadtság, égő vagy bizsergő érzés
sajgás, fájdalom, nyomásérzékenység
fájás, duzzanat, lüktetés
merevség, feszülés
hidegség, gyengeség
Ha a fenti tüneteket tapasztalja, illetve bármilyen más ismétlődő vagy folyamatosan
jelentkező kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat érez a számítógép használata
miatt, azonnal forduljon orvoshoz, illetve tájékoztassa a vállalatának egészségügyi
és biztonsági részlegét.
•
•
•
•
•
Az alábbi részben a számítógép kényelmesebb használatához talál tanácsokat.
A komfortzóna megkeresése
A monitor állását módosítva, lábtartó használatával vagy a szék magasságának
beállításával a lehető legnagyobb kényelemben helyezkedjen el, és keresse meg
saját komfortzónáját. Vegye figyelembe a következő tanácsokat:
•
•
•
ne maradjon túl sokáig ugyanabban a pozícióban
lehetőleg ne dőljön előre, és ne hajlítsa hátra magát
rendszeresen álljon fel és járkáljon egy kicsit, felszabadítva a combizmait a
nyomás alól
ix
A látás védelme
A monitor több órán keresztül tartó nézése, a rossz szemüveg vagy kontaktlencse, a
ragyogó fények, a helyiség túl erős megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyő, a
kisméretű betűk használata és az alacsony kontrasztú kijelzők megterhelik a
szemet. Az alábbiakban a szem terhelésének csökkentésére adunk javaslatokat.
Szem
•
Gyakran pihentesse a szemét.
•
•
A monitorról elvéve a tekintetét, és egy távoli pontra nézve rendszeresen
tartson szünetet.
Pislogjon gyakran, ezzel megelőzi a szemének kiszáradását.
Kijelző
•
Tartsa tisztán a kijelzőt.
•
•
•
A fejét tartsa a képernyő felső élénél magasabban, így lefelé kell irányítania a
tekintetét, amikor a képernyő kézepére néz.
A kijelző fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes, a szöveg olvasható és a
grafikák tiszta megjelenítését biztosító szintre állítsa be.
A ragyogást és a tükröződéseket a következőkkel csökkentheti:
•
•
•
•
•
•
•
•
az ablak vagy az egyéb fényforrás felé a képernyő szélét fordítsa
függönnyel, redőnnyel vagy napellenzővel csökkentse a helyiség
megvilágítását
használjon irányított megvilágítást
módosítsa a kijelző betekintési szögét
használjon ragyogáscsökkentő szűrőt
használjon képernyőellenzőt, például egy a kijelző felső szélével
párhuzamos kartonlapot
Kerülje a képernyő kényelmetlen betekintési szögű beállítását.
Huzamosabb ideig ne nézzen erős fényforrásba, például nyitott ablakon kifelé.
A megfelelő munkavégzési szokások kialakítása
A következő munkavégzési szokásokat felvéve a számítógép használatát kevésbé
megerőltetővé és termelékenyebbé teheti:
•
Rendszeresen és gyakran tartson szünetet.
•
•
•
Végezzen nyújtógyakorlatokat.
Gyakran szellőztessen.
Tornásszon rendszeresen, tartsa karban az egészségét.
TARTALOMJEGYZÉK
Kicsomagolás.......................................................................................... 1
A talp felszerelése/leszerelése................................................................ 2
A képernyő helyzetének beállítása ........................................................ 3
Az adapter és az AC hálózati tápkábel csatlakoztatása ........................ 4
Biztonsági óvintézkedések...................................................................... 4
A monitor tisztítása.................................................................................. 4
Energiatakarékos ................................................................................... 5
DDC ........................................................................................................ 5
Csatlakozó érintkezőkiosztása ............................................................... 6
Gyári időzítési táblázat ........................................................................... 7
Telepítés ................................................................................................ 9
Felhasználói kezelőszervek ................................................................. 11
Hibakeresés ......................................................................................... 22
Kicsomagolás
A termék kicsomagolása közben kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi tételek közül
semelyik sem hiányzik, és őrizze meg a csomagolóanyagot ara az esetre, ha a
jövőben szállítania kell a monitort.



LCD Monitor
Váltóáramú (AC)
tápkábel


Gyors üzembe
helyezési útmutató
HDMI kábel
(opcionális)
USB kábel
(opcionális)
HU-1

AC adapter

DP kábel (opcionális)
A talp felszerelése/leszerelése
Megjegyzés: Csomagolja ki a monitort és a talpat. A monitort helyezze
finoman, a képernyővel lefelé fordítva valamilyen stabil felületre. A
képernyő összekarcolódását kendő leterítésével előzheti meg.
1:
2:
Tegye fel a talpra a monitor tartókarját. Győződjön meg arról, hogy a talp
megfelelően rögzült a monitor
tartókarjára.
Megjegyzés: Ha fali szerelvénnyel telepíti, akkor ajánlott M4 x 10 (L) mm
csavarokat használni a monitor falohoz való rögzítéséhez.
HU-2
A képernyő helyzetének beállítása
A legjobb megtekintési pozíció optimalizálásához beállíthatja a monitor
magasságát/billenését.
•
Billenés
Lásd az alábbi ábrát a billenési tartomány egy példájára.
Csak a készülék legmagasabb pontján mérhető 25 fokos dőlésszög.
-5° 25°
•
Magasság állítása
Miután megnyomta a monitor tetejét, beállíthatja a monitor magasságát.
1
2
130mm
HU-3
Az adapter és az AC hálózati tápkábel csatlakoztatása
•
•
•
•
•
Először győződjön meg arról, hogy a területhez megfelelő típusú hálózati
tápkábelt használ.
A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V~ és 220/240
V~ feszültségű területen egyaránt lehetővé teszi a használatát. Nem
szükséges átállítani a készüléket.
Csatlakoztassa az AC tápkábel egyik végét az adapterhez, majd
csatlakoztassa a másik végét az AC hálózati aljzatba.
120 V~ feszültséget használó készülék esetében:
UL-listán szereplő, SVT típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek
névleges áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 125 V.
220/240 V~ feszültséget használó készülék esetében (az USA területén kívül):
Használjon H05VV-F típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek
névleges áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 250 V.A készlet
rendelkezzen az üzembe helyezés országára vonatkozó biztonsági
jóváhagyással.
Biztonsági óvintézkedések
•
•
•
•
•
•
•
Ne helyezze a monitort vagy bármilyen nehéz tárgyat a tápkábelre, nehogy az
megsérüljön.
Ne tegye ki a monitort esőnek, túlzott nedvességnek vagy pornak.
A monitor szellőzőnyílásait nem szabad elzárni vagy letakarni. Mindig
megfelelően szellőző helyen helyezze el a monitort.
Ne helyezze a monitort világos háttér, vagy olyan hely elé, ahol a napfény vagy
más fényforrás visszatükröződhet az elejéről. Kissé szemmagasság alatt
helyezze el a monitort.
Szállításkor óvatosan kezelje a monitort.
Ne üsse vagy karcolja meg a képernyő felületét, mivel törékeny.
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást:
• A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
• A váz elejét, illetve oldalát puha kendővel, óvatosan törölje le.
• SOHA NE PERMETEZZEN VAGY ÖNTSÖN SEMMILYEN FOLYADÉKOT
KÖZVETLENÜL A KÉPERNYŐRE VAGY A TARTÓRA.
• NE HASZNÁLJON SEMMILYEN AMMÓNIA VAGY ALKOHOL ALAPÚ
TISZTÍTÓT AZ LCD KIJELZŐN VAGY A TARTÓN.
• Az Acer nem fog felelősséget vállalni semmilyen ammónia vagy alkohol alapú
tisztítószer használatából eredő kárért.
HU-4
Energiatakarékos
A monitort a vezérlőkártyáról érkező jel „Energiatakarékos” üzemmódba állítja,
amelyet a sárgán világító bekapcsolt állapotot jelző LED mutat.
Állapot
LED fény
BE
Kék
Energiatakarékos
üzemmód
Sárga
Az energiatakarékos állapot fennmarad, amíg vezérlőjelet nem érzékel, illetve a
billentyűzetet vagy egeret nem működtetik. Az aktív KIKAPCSOLT módból a
visszakapcsolás BEKAPCSOLT állapotba körülbelül 3 másodpercig tart.
DDC
Az üzembe helyezés egyszerűsítése érdekében, a monitor Plug and Play
képességekkel is rendelkezik, amelyet kihasználhat, ha az Ön rendszer is
támogatja a DDC protokollt. A DDC (Display Data Channel) egy kommunikációs
protokoll, amelyen keresztül a monitor automatikusan közli a gazdarendszerrel,
milyen képességekkel rendelkezik, pl. támogatott felbontások és a megfelelő
időzítések. A monitor támogatja a DDC2B szabványt.
HU-5
Csatlakozó érintkezőkiosztása
19 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz*
ÉRINTKEZŐ
Jelentés
ÉRINTKEZŐ
Jelentés
1.
TMDS Adat2+
10.
TMDS Időzítés +
2.
TMDS Adat2 árnyékolás
11.
TMDS Időzítés árnyékolás
3.
TMDS Adat2-
12.
TMDS Időzítés -
4.
TMDS Adat1+
13.
CEC
5.
TMDS Adat1 árnyékolás
14.
Fenntartva (Nincs
összeköttetés az eszközön)
6.
TMDS Adat1-
15.
SCL
7.
TMDS Adat0+
16.
SDA
8.
TMDS Adat0 árnyékolás
17.
DDC/CEC földelés
9.
TMDS Adat0-
18.
+5V táp
19.
Hot Plug érzékelés
* Csak egyes típusokon
20 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
ÉRINTKEZŐ
Jelentés
ÉRINTKEZŐ
Jelentés
1.
Lane0(p)
11.
GND
2.
GND
12.
Lane3(n)
3.
Lane0(n)
13.
Config1
4.
Lane1(p)
14.
Config2
5.
GND
15.
AUX_CH (n)
6.
Lane1(n)
16.
GND
7.
Lane2(p)
17.
AUX_CH (p)
8.
GND
18.
Hot Plug Detect
9.
Lane3(n)
19.
DP Power_Return
10.
Lane3(p)
20.
DP Power
HU-6
Gyári időzítési táblázat
HDMI
Mód
Felbontás
1
VGA
640 x 480
60
Hz
2
VGA
640 x 480P
59.94
Hz
3
VGA
640 x 480P
60
Hz
4
SDTV
720 x 576P
50
Hz
5
SDTV
720 x 480P
59.94
Hz
6
SDTV
720 x 480P
60
Hz
7
HD
1280 x 720P
50
Hz
8
HD
1280 x 720P
59.94
Hz
9
HD
1280 x 720P
60
Hz
10
FHD
1920 x 1080P
50
Hz
11
FHD
1920 x 1080P
59.94
Hz
12
FHD
1920 x 1080P
60
Hz
13
Wide HD
2560 x 1080
60
Hz
HU-7
DP
Mód
Felbontás
1
VGA
640 x 480
60
Hz
2
SVGA
800 x 600
60
Hz
3
XGA
1024 x 768
60
Hz
4
Wide HD
2560 x 1080
60
Hz
5
Wide HD
2560 x 1080
85
Hz
6
Wide HD
2560 x 1080
100
Hz
7
Wide HD
2560 x 1080
120
Hz
8
Wide HD
2560 x 1080
144
Hz
9
Wide HD
2560 x 1080
160
Hz
10
Wide HD
2560 x 1080
180
Hz
11
Wide HD
2560 x 1080
200
Hz
Megjegyzés: Állítsa a frissítési rátát 120 Hz-re vagy 144 Hz-re, hogy a
DisplayPort segítségével optimalizált képminőséget érjen el.
HU-8
Telepítés
A monitor üzembe helyezéséhez kérjük, végezze el az alábbi lépéseket:
Lépések
1. 1-1 Csatlakoztassa a HDMI kábelt (csak HDMI bemenettel rendelkező típus
esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI van kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a HDMI kábelt a számítógéphez.
HDMI használatakor bármelyik gombot megnoymhatja az I/O port
forrásának az indításához, kivéve a Bekapcsoló gombot.
1-2 Csatlakoztassa a DP kábelt (Alapértelmezett bemenet)
(csak DP bemenettel rendelkező típus esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI van kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a DP kábelt a számítógéphez.
2. Csatlakoztassa az audió kábelt (opcionális)
3. Az adapter csatlakoztatása
a. Csatlakoztassa az AC tápkábelt az adapterhez.
b. Csatlakoztassa az adapter egyik végét a monitorhoz, majd a másik
végét egy megfelelően földelt AC hálózati aljzatba.
4. Az USB kábel csatlakoztatása (opcionális)
Csatlakoztassa az USB 3.0 kábelt a porthoz a gyors töltéshez.
Csatlakoztassa az USB 3.0 kábelt a porthoz.
5. Kapcsolja BE a monitort és a számítógépet.
Először a monitort, majd a számítógépet kapcsolja BE. Igen fontos betartani ezt
a sorrendet.
HU-9
6. Ha a monitor ezek után sem működik megfelelően, a probléma megállapítása
érdekében olvassa el a hibaelhárításra vonatkozó részt.
DC
HDMI
DP
DP IN
HU-10
HDMI
Felhasználói kezelőszervek
Alapvezérlő
Ikon
Elem
Leírás
Bekapcsológomb/ A monitor be- és kikapcsolására szolgál. Világítással
jelzőfény
jelzi, ha a készülék be van kapcsolva.
OSD menü gomb A gomb megnyomására megjelenik az OSD menü.
Bemenet gomb
A bemeneti források közti váltásra szolgál.
Hangerő gomb
A gomb megnyomására megjelenik a hangerőcsúszka.
OD gomb
A gomb megnyomására megjelenik az OD menü, ahol a
következő üzemmódok közül választhat: Off (Ki),
Normal (Normál) és Extreme (Szélsőséges). Ha az
OSD aktív, nyomja meg a kiválasztásból való kilépéshez.
Játékmód gomb
A gomb megnyomására megjelenik a Játékmód menü.
HU-11
Az OSD beállításainak módosítása
Megjegyzés: Az alábbi ismertető csak általános útmutatásként szolgál. A
tényleges termékspecifikációk változhatnak.
A OSD-t (képernyőmenüt) az LCD monitor beállításainak a módosítására lehet
használni. Nyomja meg a MENU gombot az OSD megnyitásához. Az OSD-t a
képminőség beállítására, valamint az OSD pozíciójának és általános
beállításainak módosítására használhatja. A speciális beállításokhoz lásd a
következő oldalt:
Főoldal
1.
2.
3.
4.
5.
Game mode (Játék mód)
OD (teljes kihasználás) opciók
Hangerő
Bemenet választása
Funkció menü
A Game mode (Játék mód) be- vagy kikapcsolása
Nyissa meg a Game mode (Játék mód) vezérlőjét és kapcsolja a Game mode
(Játék módot) be vagy ki a beállítási nyilakkal (OFF (KI)/ON (BE)), majd válassza
ki melyik profilt szeretné használni. Amikor készen van, használja a
lehetőséget, hogy egy szinttel visszalépjen.
Az OD beállításának módosítása
Nyissa meg az OD képernyőmenü vezérlőjét, majd válassza ki az OD beállítását a
nyilak használatával. Amikor készen van, használja a
lehetőséget, hogy egy
szinttel visszalépjen.
PE
Off
Normal
Extreme
HU-12
Hangerő beállítása
Nyissa meg a Volume (Hangerő)-szabályozót, majd állítsa be a Volume
(Hangerőt) a nyilak segítségével. Amikor készen van, használja a
lehetőséget,
hogy egy szinttel visszalépjen.
Volume
71
Megjegyzés: A hangerőszabályozó beállítása, valamint a középső pozícióból
elmozdított beállítások megnövelhetik a fül/fejhallgató kimeneti feszültségét,
amely a hangnyomás szintjét módosíthatja.
A bemenet kiválasztása
Nyissa meg a bemeneti szabályozót, majd válassza ki a HDMI vagy DP
lehetőséget. Amikor készen van, használja a
lehetőséget, hogy egy szinttel
visszalépjen.
HU-13
A funkció oldal
Nyissa meg a funkció oldalt, hogy kiválassza a Picture (Kép), Color (Szín), OSD
vagy Setting (Beállítás) funkciókat, majd módosítsa a kívánt beállításokat a nyilak
segítségével. Erről az oldalról megtekintheti a monitor rendszerinformációit is.
Amikor készen van, használja a
lehetőséget, hogy egy szinttel visszalépjen.
A Picture (Kép) beállítása
1.
Nyomja meg a MENU gombot az OSD felhozásához.
2.
A / billentyűket használva válassza ki a Picture (Képet) az OSD-ből.
Ezután navigáljon a beállítani kívánt képelemhez.
3.
Használja a / billentyűket a mozgó skálák beállításához.
4.
A Picture (Kép) menüt az Acer eColor, Blue Light (Kék fény), Brightness
(Fényerő), Adaptive contrast (Adaptív kontraszt), Contrast (Kontraszt) és
Dark boost (Sötét élénkítése) beállítására lehet használni.
5.
Brightness (Fényerő): Beállíthatja a fényerőt 0 és 100 érték között.
Megjegyzés: Módosítja a világos és sötét területek közötti egyensúlyát.
6.
Contrast (Kontraszt): Beállíthatja a kontrasztot 0 és 100 érték között.
Megjegyzés: Módosítja a sötét és a világos területek közötti különbség
mértékét.
HU-14
7.
Blue Light (Kék fény): kiszűrheti a kék fényt a különböző Blue Light (Kék
fényt) jelölő arányok beállításával - 80%, 70%, 60%, 50%.
Megjegyzés: A magasabb értékek több kék fényt engednek át. A jobb
védelem érdekében válasszon alacsonyabb értéket.
8.
Dark boost (Sötét élénkítése): Ez javítja a kijelző sötét színeinek az
amplitudóját– a feketék kevésbé lesznek feketék. Minél nagyobb a szám,
annál nagyobb lesz az élénkítés.
9.
Adaptive contrast (Adaptív kontraszt): Ez a módszer általában megnöveli
számos kép teljes kontrasztját, különösen akkor, ha a kép használható
adatait közeli kontraszt értékek képviselik. Ez lehetővé teszi az alacsonyabb
kontrasztú területek számára, hogy nagyobb kontraszttal rendelkezzenek. Ez
a módszer hasznos olyan képeknél, ahol a háttér vagy az előtér fényes vagy
sötét. A röntgenfelvételeken a csontok struktúráját a módszerrel különösen jól
lehet megtekinteni, valamint több részlet látható vele azokon a fényképeken,
amelyek túl, vagy alul lettek exponálva.
HU-15
A Color (Szín) beállítása
1.
Nyomja meg a MENU gombot az OSD megnyitásához.
2.
A / billentyűket használva válassza ki a Color (Színt) az OSD-ből. Ezután
navigáljon a beállítani kívánt képelemhez.
3.
Használja a / billentyűket a beállítás kiválasztásához.
4.
A Gamma mód leheővé teszi a fényerősség beállítását. Az alapértelmezett
érték 2,2 (normál Windows érték).
5.
Color temperature (Színhőmérséklet): Alapértelmezetten Warm (Meleg). A
Cool (Hideg), Warm (Meleg), Bluelight (Kék fény) vagy a User (Felhasználó)
lehetőségek közül választhat.
6.
Saturate (Telítettség): A színek fényerejét 0 és 200 között lehet beállítani.
7.
6-axis color (6 tengelyes szín): A vörös, zöld, kék, ciánkék, sárga és bíbor
színek telítettségét külön beállíthatja 0 és 100 érték között, így
megváltoztathatja a kép színminőségét.
HU-16
Az OSD beállítása
1.
Nyomja meg a MENU gombot az OSD megnyitásához.
2.
A / billentyűket használva válassza ki az OSD lehetőséget az OSD-ből.
Ezután navigáljon a módosítani kívánt beállításhoz.
3.
Használja a / billentyűket a mozgó skálák beállításához.
4.
Language (Nyelv): Állítsa be az OSD menü nyelvét.
5.
OSD timeout (OSD időtúllépés): Állítsa be a késést az OSD menü
kikapcsolása előtt.
6.
Refresh rate num (Frissítési frekvencia száma): Megjelenítheti a panel
jelenlegi frissítési frekvenciáját a képernyőn.
7.
Transparency (Áttetszőség): Válassza ki a játék mód használatakor az
Transparency (Áttetszőséget). Az áttetszőség lehet 0% (OFF (KI)), 20%,
40%, 60%, vagy 80%.
8.
Game mode (Játék mód): Három felhasznló által megadott profil érhető el. Ha
eldöntötte, milyen beállítás felel meg Önnek, mentse el, a rendszer pedig
emlékezni fog a beállításokra a jövőben is, amikor bekapcsolja a játék módot
és megnyomja az 1, 2 vagy 3-as gombot.
9.
Aim point (Célpont): Megjelenít egy célpontot a képernyőn a lövöldözős
játékokhoz.
HU-17
A Setting (Beállítások) módosítása
1.
A Setting (Beállítás) menüt a képernyőn megjelenő menü nyelvének
beállítására használhatja, valamint egyéb fontos beállítások, beleértve a
bemenet és az OD szint módosításait is.
2.
Nyomja meg a MENU gombot az OSD megnyitásához.
3.
A / billentyűket használva válassza ki a Setting (Beállítások) lehetőséget
az OSD-ből. Ezután navigáljon a módosítani kívánt beállításhoz.
4.
Használja a / billentyűket a beállítás kiválasztásához.
5.
Input (Bemenet): Válassza ki a forrást a DP In vagy HDMI lehetőségről.
HU-18
6.
DTS (bizonyos modelleken): Kapcsolja a DTS hangot Be vagy Ki. DTS hang
rétegelt és figyelemre méltó hangáramlást hoz létre.
7.
OD: Válassza ki a Off (Ki), Normal (Normál) vagy Extreme (Extrém)
lehetőséget.
8.
Ambient light (Környezeti fény): Beállíthatja a fényhatásokat, a színt és a
stílust.
9.
Wide Mode (Széles mód): Kiválaszthatja, hogy a képet milyen aspektusban
használja. A lehetőségek a Aspect (Aspektus) és az 1:1 arány.
10. Over Clock (Túlhajtás) (bizonyos modelleken): A monitor frissítési
frekvenciáját meg lehet növelni a panel specifikációjában meghirdetett érték
fölé egy magasabb frissítési frekvenciára.
* Ez a funkció lehetővé teszi, hogy visszaállítsa újraindítás után a maximális
frissítési frekvenciát az NVIDIA vezérlőpultban. Ha nem jelenik meg semmi,
húzza ki a DisplayPort™ kábelt és használja a monitor képernyőjét az
alapértelmezett frissítési frekvencia kiválasztásához.
11. Deep Sleep (Mély alvás): Ha be van kapcsolva a Deep Sleep (Mély alvás)
mód, a monitor kikapcsolja a legfontosabb funkcióit és energiatakarékos
módra vált, ha a monitor tétlen egy ideig, vagy ha a felhasználó kikapcsolja a
monitor áramellátását.
Megjegyzés: Bármilyen gombot (kivéve a Bekapcsolól gombot)
megnoymhat a monitoron a felébresztéséhez, miután az mélyen alvó
módba lépett.
12. Reset (Visszaállítás): Visszaállítja az egyéni színbeállításokat a gyári
alapértékekre.
13. Power-off USB charge (USB-töltés kikapcsolt állapotban): Be vagy
Kikapcsolás.
HU-19
Termékinformációk
1.
Nyomja meg a MENU gombot az OSD megnyitásához.
2.
A / billentyűk használatával válassza ki az Information (Információ)
lehetőséget, hogy megtekintse az alapvető információkat a monitor jelenlegi
bemenetéhez.
HU-20
G-SYNC élmény:
A következő felbontásokhoz:
2560 x 1080@60 Hz
2560 x 1080@85 Hz (kizárólag DP esetében)
2560 x 1080@100 Hz (kizárólag DP esetében)
2560 x 1080@120 Hz (kizárólag DP esetében)
2560 x 1080@144 Hz (kizárólag DP esetében)
A G-SYNC NVIDIA GeForce GTX650Ti BOOST vagy újabb GeForce GTX grafikus kártyát
igényel DisplayPort kimenettel. További információkért látogasson el az nVidia® weboldalra:
http://www.nvidia.com/page/home.html
A következő felbontások az Over Clock (Túlhajtás) funkcióval (kizárólag DP
esetében):
2560 x 1080@160 Hz
2560 x 1080@180 Hz
2560 x 1080@200 Hz
A G-SYNC NVIDIA GeForce GTX960 BOOST vagy újabb GeForce GTX grafikus kártyát
igényel DisplayPort kimenettel. További információkért látogasson el az nVidia® weboldalra:
http://www.nvidia.com/page/home.html
HU-21
Hibakeresés
Mielőtt az LCD-monitort szervizbe küldené, kérjük, ellenőrizze az alábbi
hibaelhárítási listát. Lehet, hogy saját maga is azonosíthatja a problémát.
(HDMI/DP mód)
Problémák
Aktuális állapot
Elhárítás
•
LED BEKAPCSOLVA
Nincs kép
LED KIKAPCSOLVA
•
•
•
A LED sárga színnel
világít
Rendellenes hang
(Kizárólag audió
bemenettel
rendelkező típusnál)
(Opcionális)
•
•
Nincs hang vagy túl halk
HU-22
•
Az OSD segítségével állítsa a
fényerőt és a kontrasztot
maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően
történt-e a hálózati tápkábel
csatlakoztatása a monitorhoz.
Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakozik-e a videó jelkábel a
monitor hátuljához.
Ellenőrizze, hogy BE van-e
kapcsolva a számítógép.
Ellenőrizze, hogy csatlakozik-e az
audió kábel a számítógéphez.
Győződjön meg arról, hogy a
gazdagép hangereje minimálisra
van beállítva, majd próbálja meg
fokozni a hangerőt.
HU-23
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
LCD Monitor
Model Number:
Z35
SKU Number:
Z35 xxxxxx
(“x” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
HU-24
ENERGY STAR®
Acer’s ENERGY STAR qualified products save you money by reducing energy
costs and helps protect the environment without sacrificing features or
performance. Acer is proud to offer our customers products with the ENERGY
STAR mark.
What is ENERGY STAR?
Products that are ENERGY STAR qualified use less energy and prevent
greenhouse gas emissions by meeting strict energy efficiency guidelines set by
the U.S. Environmental Protection Agency. Acer is committed to offer products
and services worldwide that help customers save money, conserve energy and
improve the quality of our environment. The more energy we can save through
energy efficiency, the more we reduce greenhouse gases and the risks of climate
change. More information refers to http://www.energystar.gov or http://
www.energystar.gov/powermangement
Acer ENERGY STAR qualified products:
• Produce less heat and reduce cooling loads, and warmer climates.
• Automatically go into “display sleep” and “computer sleep” mode after 15 and 30
minute of inactivity respectively.
• Wake the monitor when it is in Active Off mode, move the mouse or press any
keyboard key.
• Computers will save more than 80% energy at “sleep” mode.
ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks
HU-25
HU-26
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising