Acer | Z271U | Acer Z271U User Manual

Acer LCD monitor
Felhasználói útmutató
Copyright © 2017. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Felhasználói útmutató az Acer LCD monitorhoz
Eredeti kiadás 07/2017
A kiadó fenntartja a jelen kiadványban foglalt információk rendszeres megváltoztatásának jogát,
anélkül, hogy az átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítene. A változtatások ennek
az útmutatónak az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A vállalat sem nyíltan, sem burkoltan nem nyilatkozik a kiadvány tartalmáról, nem vállal rá
garanciát, továbbá kifejezetten visszautasítja, hogy bármilyen meghatározott célra való
alkalmasságra vagy eladhatóságra vonatkozó garanciát nyújtana.
Jegyezze fel a lenti helyre a modellszámot, a sorozatszámot, illetve a vásárlás időpontját és helyét.
A sorozatszám és a modellszám a számítógépre ragasztott címkén található. Minden a készülékkel
összefüggő kapcsolatfelvétel során fel kell tüntetni a sorozatszámot, a modellszámot és a
vásárlással kapcsolatos adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak semmilyen részletét
nem szabad sokszorosítani, adatfeldolgozó rendszerben tárolni vagy továbbítani, legyen az
bármilyen formában vagy eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással,
képrögzítéssel vagy másképp.
Felhasználói útmutató az Acer LCD monitorhoz
Modellszám: _________________________
Sorozatszám: ________________________
Vásárlás időpontja: ____________________
Vásárlás helye: _______________________
Az Acer és az Acer logó az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékeinek neveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
iii
Biztonsági és a kényelmes
használattal kapcsolatos információk
Biztonsági óvintézkedések
Kérjük, gondosan tanulmányozza át az alábbi útmutatást. Későbbi tájékozódás
céljából őrizze meg ezt a dokumentumot. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket
és tudnivalókat mindig vegye figyelembe.
Fontos tudnivalók az LCD monitorokkal
kapcsolatban
Az alábbi jelenségek normálisak az LCD monitorok esetében, és nem utalnak
problémára.
•
A fénycsöves világítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat az üzembe
helyezést követően. Kapcsolja ki az üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be;
ezzel meggyőződhet arról, hogy eltűnt-e a vibrálás.
•
Az asztalhoz használt háttértől függően kissé egyenetlen lehet a képernyő
fényereje.
•
Az LCD képernyő tényleges képpontjainak aránya 99,99% vagy annál nagyobb
érték. 0,01%-os vagy kevesebb arányban foltokat, illetve hiányzó vagy
állandóan világító képpontokat is tartalmazhat.
•
Az LCD képernyő jellegéből adódóan az előző kép utóképe látható maradhat
képváltást követően, ha órákon keresztül ugyanazt a képet jelenítette meg.
Ilyen esetben a képernyő lassan helyreáll a kép váltásával, vagy ha órákig
kikapcsolva hagyják az üzemkapcsolót.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást.
•
A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
•
A kijelzőt, illetve a burkolat elejét és oldalát puha kendővel törölje le.
iv
Elérhetőség
Győződjön meg arról, hogy a tápkábel csatlakoztatására használt aljzat könnyen
hozzáférhető, és a lehető legközelebb van a készüléket működtető személyhez. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Biztonságos zenehallgatás
Hallásának védelme érdekében kövesse ezeket az utasításokat
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán, kényelmes hangerőn és torzítás
nélkül nem hallja a zenét.
•
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a
hangerőt.
•
Korlátozza a nagy hangerő melletti zenehallgatás idejét.
•
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
•
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Figyelmeztetések
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne használja a készüléket víz közelében.
Ne helyezze a készüléket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. A készülék
leeshet és súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a készülék megbízható működéséhez szükséges
szellőzést szolgálják, illetve védik a gépet a túlmelegedéstől. A nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad a készüléket
ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezve elzárni. A készüléket
soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, valamint beépíteni, hacsak
nincs biztosítva a megfelelő szellőzése.
Soha ne dugjon a burkolat résein keresztül tárgyakat a készülékbe, mert
veszélyes feszültséget hordozó ponthoz érhet hozzá, vagy rövidzárlatot
okozhat, ami tűzhöz vagy áramütéshez vezethet. Soha ne öntsön folyadékot a
készülékre vagy a készülékbe.
A belső összetevők sérülésének és az akkumulátor szivárgásának elkerülése
érdekében ne helyezze a készüléket rezgő felületre.
Soha ne használja sportolás vagy edzés közben, illetve bármely olyan
környezetben, ahol rezgés éri; a rezgés hatására rövidzár alakulhat ki, illetve
megsérülhetnek a belső részegységek.
Az adapter kizárólag ehhez a monitorhoz használható, ezért me használja más
célokra.
Az Ön eszköze az alábbi tápegységek egyikét használja:
Gyártó: Delta Electronics Inc., Modell: ADP-120RH D
Gyártó: Chicony Electronics Co., Modell: A15-120P1A
v
Az elektromos energia használata
•
•
•
•
•
A készüléket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos abban, hogy milyen feszültség áll rendelkezésére, lépjen
kapcsolatba a kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
Ne tegyen semmit a hálózati kábelre. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ a készülékkel, akkor ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóba csatlakoztatott berendezések összesített áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a fali dugaszolóaljzathoz csatlakoztatott berendezések összesített
áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Az elektromos dugaljat, elosztót vagy csatlakozót ne terhelje túl túlságosan sok
készülék csatlakoztatásával. Az összesített áramfelvétel ne haladja meg a
mellékáramkör névleges teljesítményének 80 százalékát. Ha elosztót használ,
akkor a terhelés ne haladja meg az elosztó névleges terhelhetőségének 80
százalékát.
A készülék tápkábele háromerű, földelt dugóval van ellátva. A dugó csak földelt
elektromos aljzatba illeszkedik. A tápkábel csatlakoztatása előtt győződjön
meg arról, hogy az elektromos dugalj megfelelően földelve van. Földeletlen
dugaljba ne csatlakoztassa a dugót. Ha tanácsra van szüksége, forduljon
villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő érintkező a biztonságot szolgálja. Megfelelő
földelés nélküli elektromos dugalj használata áramütéshez és/
vagy sérüléshez vezethet.
Megjegyzés: A földelő érintkező a közeli egyéb elektromos eszközök
által generált, a készülék teljesítményét esetlegesen rontó zaj ellen is
jó védelmet biztosít.
•
Csak a készülékhez való, megfelelő típusú hálózati csatlakozókábelt
használjon (a tartozékok dobozában található). A kábel bontható csatlakozású
legyen: UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező, SPT-2 típusú, 7 A
névleges áramerősségű, 125 V minimális feszültségű, VDE vagy hasonló
jóváhagyással. A maximális kábelhossz 4,6 méter.
A készülék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mert a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Bízzon minden javítást a szerviz szakképzett munkatársaira.
A következő esetekben húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját, és forduljon a
szerviz szakképzett munkatársaihoz:
•
Ha a hálózati kábel vagy a csatlakozó sérült vagy meghorzsolódott
•
Folyadék ömlött a termékbe
vi
•
•
•
•
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
Ha a készüléket leejtették vagy a burkolata megsérült
Ha a készülék működésében olyan jelentős változás állt be, ami javítás
szükségességére utal
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a beállításokat módosítsa, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel az egyéb beállítások módosítása
károsodáshoz vezethet, és szakképzett technikus számára is
hosszan tartó munkát jelenthet a normál működési körülmények
visszaállítása.
Robbanásveszélyes környezetek
Az esetlegesen robbanásveszélyes levegőjű helyeken kapcsolja ki a készüléket, és
vegye figyelembe az összes jelzést és egyéb utasítást. Esetlegesen
robbanásveszélyes levegőjű helyek mindazok, ahol normál esetben a járművek
motorjának leállítására szólítanák fel. Az ilyen helyeken a szikrák robbanást, illetve
személyi sérüléshez, rosszabb esetben halálhoz vezető tüzet okozhatnak. Az
üzemanyagtöltő és a szervizállomások területén kapcsolja ki a készüléket. Az
üzemanyagraktárakban és az -elosztó létesítményekben, a vegyi üzemekben és a
robbantási területeken gondosan tanulmányozza a rádiós készülékek használatára
vonatkozó előírásokat. Az esetlegesen robbanásveszélyes levegőjű területeket
általában – de nem minden esetben – jelöléssel látják el. Ideértendők a hajók
fedélközei, a vegyi szállítási és tároló létesítmények, a cseppfolyósított földgázt
(például propán-butánt) használó járművek, illetve azok a helyek, ahol a levegő
vegyi anyagokat vagy egyéb részecskéket, például port, gabonaport vagy fémport
tartalmaz.
További biztonsági információk
A készülék és tartozékai kisméretű alkatrészeket tartalmazhatnak. Tartsa ezeket
távol a kisgyermekektől.
vii
Az informatikai készülékek újrahasznosításával
kapcsolatos információk
Az Acer elkötelezte magát a környezet védelme mellett, és a használt készülékek
újrahasznosítását és megfelelő kezelését az egyik legfontosabb tényezőnek tekinti
azon törekvés megvalósításában, hogy a vállalat tevékenysége a lehető legkisebb
környezetterheléssel járjon.
Az Acer rendkívül tudatosan kezeli üzleti tevékenységének környezeti hatásait, és
folyamatosan kutatja azokat az eljárásokat, amelyek révén csökkenthetők a
termékei miatti környezeti ártalmak.
Az újrahasznosításról további információt, illetve az újrahasznosításhoz segítséget a
következő webhelyen talál:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/
Az Acer egyéb termékeiről a www.acer-group.com webhelyen találhat részletes
információkat.
Hulladékkezelési útmutatás
Ha többé már nincs szüksége a készülékre, ne dobja a szemétbe.
A környezetszennyezés csökkentése és a globális környezet lehető
legnagyobb mértékű védelme érdekében kérjük, gondoskodjon a
készülék újrafelhasználásáról. Az elektromos és elektronikus hulladékok
(Waste from Electrical and Electronics Equipment, WEEE) kezelésével
kapcsolatos szabályokról a következő címen talál információkat:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/
Tudnivalók az LCD kijelző képpontjairól
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki,
illetve fekete vagy vörös pontként jelennek meg. Ennek nincs hatása a tárolt képre,
és nem jelent meghibásodást.
viii
A termékben gyári állapotában engedélyezve van az energiagazdálkodás:
•
A kijelző alvó módjának aktiválása, ha a felhasználó 15 percig nem
használja a készüléket.
•
A számítógép alvó módjának aktiválása, ha a felhasználó 30 percig nem
használja a készüléket.
•
A számítógép felélesztése alvó módból a bekapcsoló gombbal.
A kényelmes használattal kapcsolatos tanácsok
és információk
A számítógép-használók hosszasabb munka után sokszor szem- és fejfájásra
panaszkodnak. A több órán keresztül számítógép előtt dolgozó személyek fizikai
sérülés veszélyének is ki vannak téve. A hosszú munkavégzési időszakok, a
helytelen testtartás, a hibás munkavégzési szokások, a stressz, a rossz
munkakörülmények, a személyes egészségi állapot és egyéb tényezők jelentős
mértékben növelik a fizikai sérülés veszélyét.
A helytelen számítógép-használat kéztőcsatorna szindróma, íngyulladás, ínburokgyulladás vagy egyéb mozgásszervi panaszok kialakulásához vezethet. A
következő tünetek jelentkezhetnek a kézben, a csuklókban, a karokban, a vállban, a
nyakban és a hátban:
zsibbadtság, égő vagy bizsergő érzés
sajgás, fájdalom, nyomásérzékenység
fájás, duzzanat, lüktetés
merevség, feszülés
hidegség, gyengeség
Ha a fenti tüneteket tapasztalja, illetve bármilyen más ismétlődő vagy folyamatosan
jelentkező kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat érez a számítógép használata
miatt, azonnal forduljon orvoshoz, illetve tájékoztassa a vállalatának egészségügyi
és biztonsági részlegét.
•
•
•
•
•
Az alábbi részben a számítógép kényelmesebb használatához talál tanácsokat.
A komfortzóna megkeresése
A monitor állását módosítva, lábtartó használatával vagy a szék magasságának
beállításával a lehető legnagyobb kényelemben helyezkedjen el, és keresse meg
saját komfortzónáját. Vegye figyelembe a következő tanácsokat:
•
•
•
ne maradjon túl sokáig ugyanabban a pozícióban
lehetőleg ne dőljön előre, és ne hajlítsa hátra magát
rendszeresen álljon fel és járkáljon egy kicsit, felszabadítva a combizmait a
nyomás alól
ix
A látás védelme
A monitor több órán keresztül tartó nézése, a rossz szemüveg vagy kontaktlencse, a
ragyogó fények, a helyiség túl erős megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyő, a
kisméretű betűk használata és az alacsony kontrasztú kijelzők megterhelik a
szemet. Az alábbiakban a szem terhelésének csökkentésére adunk javaslatokat.
Szem
•
Gyakran pihentesse a szemét.
•
•
A monitorról elvéve a tekintetét, és egy távoli pontra nézve rendszeresen
tartson szünetet.
Pislogjon gyakran, ezzel megelőzi a szemének kiszáradását.
Kijelző
•
Tartsa tisztán a kijelzőt.
•
•
•
A fejét tartsa a képernyő felső élénél magasabban, így lefelé kell irányítania a
tekintetét, amikor a képernyő kézepére néz.
A kijelző fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes, a szöveg olvasható és a
grafikák tiszta megjelenítését biztosító szintre állítsa be.
A ragyogást és a tükröződéseket a következőkkel csökkentheti:
•
•
•
•
•
•
•
•
az ablak vagy az egyéb fényforrás felé a képernyő szélét fordítsa
függönnyel, redőnnyel vagy napellenzővel csökkentse a helyiség
megvilágítását
használjon irányított megvilágítást
módosítsa a kijelző betekintési szögét
használjon ragyogáscsökkentő szűrőt
használjon képernyőellenzőt, például egy a kijelző felső szélével
párhuzamos kartonlapot
Kerülje a képernyő kényelmetlen betekintési szögű beállítását.
Huzamosabb ideig ne nézzen erős fényforrásba, például nyitott ablakon kifelé.
A megfelelő munkavégzési szokások kialakítása
A következő munkavégzési szokásokat felvéve a számítógép használatát kevésbé
megerőltetővé és termelékenyebbé teheti:
•
Rendszeresen és gyakran tartson szünetet.
•
•
•
Végezzen nyújtógyakorlatokat.
Gyakran szellőztessen.
Tornásszon rendszeresen, tartsa karban az egészségét.
TARTALOMJEGYZÉK
Kicsomagolás.......................................................................................... 1
A talp felszerelése/leszerelése................................................................ 2
AZ ÁLLVÁNYKAR ELTÁVOLÍTÁSA A FALRA SZERELÉSHEZ ........... 3
A képernyő helyzetének beállítása ........................................................ 4
Az adapter és az AC hálózati tápkábel csatlakoztatása ........................ 6
Biztonsági óvintézkedések...................................................................... 6
A monitor tisztítása.................................................................................. 6
Energiatakarékos ................................................................................... 7
DDC ........................................................................................................ 7
Csatlakozó érintkezőkiosztása ............................................................... 8
Gyári időzítési táblázat ........................................................................... 9
Telepítés .............................................................................................. 11
A kábelfedél összeszerelése ................................................................ 13
Felhasználói kezelőszervek ................................................................. 14
Hibakeresés ......................................................................................... 26
Kicsomagolás
A termék kicsomagolása közben kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi tételek közül
semelyik sem hiányzik, és őrizze meg a csomagolóanyagot ara az esetre, ha a
jövőben szállítania kell a monitort.



LCD Monitor
Váltóáramú (AC)
tápkábel
USB kábel
(opcionális)



Gyors üzembe
helyezési útmutató
HDMI kábel
(opcionális)
Falra szerelhető
egység
HU-1

AC adapter

DP kábel (opcionális)
A talp felszerelése/leszerelése
Megjegyzés: Csomagolja ki a monitort és a talpat. A monitort helyezze
finoman, a képernyővel lefelé fordítva valamilyen stabil felületre. A
képernyő összekarcolódását kendő leterítésével előzheti meg.
1:
2:
Tegye fel a talpra a monitor tartókarját. Győződjön meg arról, hogy a talp
megfelelően rögzült a monitor
tartókarjára.
HU-2
AZ ÁLLVÁNYKAR ELTÁVOLÍTÁSA A FALRA SZERELÉSHEZ
Megjegyzés: A monitort helyezze finoman, a képernyővel lefelé fordítva
valamilyen stabil felületre. A képernyő összekarcolódását kendő
leterítésével előzheti meg.
1:
2:
Válassza le és távolítsa el a VESA
Lazítsa meg, majd távolítsa el a
burkolatokat egy lapos csavarhúzóval. csavarokat egy Phillips csavarhúzóval,
majd emelje meg és távolítsa el az
állványkart.
3.
Telepítse a falra szerelhető egységet
egy Phillips csavarhúzóval és
ellenőrizze, hogy azt szorosan a
monitorhoz rögzítette.
4.
A monitor készen áll a falra szerelésre.
Megjegyzés: Ha fali szerelvénnyel telepíti, akkor ajánlott M4 x 10 (L) mm
csavarokat használni a monitor falohoz való rögzítéséhez.
HU-3
A képernyő helyzetének beállítása
A legjobb megtekintési pozíció optimalizálásához beállíthatja a monitor
magasságát/billenését.
•
Billenés
Lásd az alábbi ábrát a billenési tartomány egy példájára.
Csak a készülék legmagasabb pontján mérhető 25 fokos dőlésszög.
-5o o
•
Magasság állítása
Miután megnyomta a monitor tetejét, beállíthatja a monitor magasságát.
1
1
2
2
0-110mm
0-90mm
(a szemvezérlővel rendelkező modellekhez)
HU-4
•
Forgás
A beépített talapzattal elfordíthatja a monitort a lehető legkényelmesebb
megtekintési szögbe.
o
HU-5
Az adapter és az AC hálózati tápkábel csatlakoztatása
•
•
•
•
•
Először győződjön meg arról, hogy a területhez megfelelő típusú hálózati
tápkábelt használ.
A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V~ és 220/240
V~ feszültségű területen egyaránt lehetővé teszi a használatát. Nem
szükséges átállítani a készüléket.
Csatlakoztassa az AC tápkábel egyik végét az adapterhez, majd
csatlakoztassa a másik végét az AC hálózati aljzatba.
120 V~ feszültséget használó készülék esetében:
UL-listán szereplő, SVT típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek
névleges áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 125 V.
220/240 V~ feszültséget használó készülék esetében (az USA területén kívül):
Használjon H05VV-F típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek
névleges áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 250 V.A készlet
rendelkezzen az üzembe helyezés országára vonatkozó biztonsági
jóváhagyással.
Biztonsági óvintézkedések
•
•
•
•
•
•
•
Ne helyezze a monitort vagy bármilyen nehéz tárgyat a tápkábelre, nehogy az
megsérüljön.
Ne tegye ki a monitort esőnek, túlzott nedvességnek vagy pornak.
A monitor szellőzőnyílásait nem szabad elzárni vagy letakarni. Mindig
megfelelően szellőző helyen helyezze el a monitort.
Ne helyezze a monitort világos háttér, vagy olyan hely elé, ahol a napfény vagy
más fényforrás visszatükröződhet az elejéről. Kissé szemmagasság alatt
helyezze el a monitort.
Szállításkor óvatosan kezelje a monitort.
Ne üsse vagy karcolja meg a képernyő felületét, mivel törékeny.
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást:
• A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
• A váz elejét, illetve oldalát puha kendővel, óvatosan törölje le.
• SOHA NE PERMETEZZEN VAGY ÖNTSÖN SEMMILYEN FOLYADÉKOT
KÖZVETLENÜL A KÉPERNYŐRE VAGY A TARTÓRA.
• NE HASZNÁLJON SEMMILYEN AMMÓNIA VAGY ALKOHOL ALAPÚ
TISZTÍTÓT AZ LCD KIJELZŐN VAGY A TARTÓN.
• Az Acer nem fog felelősséget vállalni semmilyen ammónia vagy alkohol alapú
tisztítószer használatából eredő kárért.
HU-6
Energiatakarékos
A monitort a vezérlőkártyáról érkező jel „Energiatakarékos” üzemmódba állítja,
amelyet a sárgán világító bekapcsolt állapotot jelző LED mutat.
Állapot
LED fény
BE
Kék
Energiatakarékos
üzemmód
Sárga
Az energiatakarékos állapot fennmarad, amíg vezérlőjelet nem érzékel, illetve a
billentyűzetet vagy egeret nem működtetik. Az aktív KIKAPCSOLT módból a
visszakapcsolás BEKAPCSOLT állapotba körülbelül 3 másodpercig tart.
DDC
Az üzembe helyezés egyszerűsítése érdekében, a monitor Plug and Play
képességekkel is rendelkezik, amelyet kihasználhat, ha az Ön rendszer is
támogatja a DDC protokollt. A DDC (Display Data Channel) egy kommunikációs
protokoll, amelyen keresztül a monitor automatikusan közli a gazdarendszerrel,
milyen képességekkel rendelkezik, pl. támogatott felbontások és a megfelelő
időzítések. A monitor támogatja a DDC2B szabványt.
HU-7
Csatlakozó érintkezőkiosztása
19 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz*
ÉRINTKEZŐ
Jelentés
ÉRINTKEZŐ
Jelentés
1.
TMDS Adat2+
10.
TMDS Időzítés +
2.
TMDS Adat2 árnyékolás
11.
TMDS Időzítés árnyékolás
3.
TMDS Adat2-
12.
TMDS Időzítés -
4.
TMDS Adat1+
13.
CEC
5.
TMDS Adat1 árnyékolás
14.
Fenntartva (Nincs
összeköttetés az eszközön)
6.
TMDS Adat1-
15.
SCL
7.
TMDS Adat0+
16.
SDA
8.
TMDS Adat0 árnyékolás
17.
DDC/CEC földelés
9.
TMDS Adat0-
18.
+5V táp
19.
Hot Plug érzékelés
* Csak egyes típusokon
20 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
ÉRINTKEZŐ
Jelentés
ÉRINTKEZŐ
Jelentés
1.
Lane0(p)
11.
GND
2.
GND
12.
Lane3(n)
3.
Lane0(n)
13.
Config1
4.
Lane1(p)
14.
Config2
5.
GND
15.
AUX_CH (n)
6.
Lane1(n)
16.
GND
7.
Lane2(p)
17.
AUX_CH (p)
8.
GND
18.
Hot Plug Detect
9.
Lane3(n)
19.
DP Power_Return
10.
Lane3(p)
20.
DP Power
HU-8
Gyári időzítési táblázat
HDMI
Mód
Felbontás
1
VGA
640 x 480
60
Hz
2
SDTV
720 x 480
60
Hz
3
SDTV
720 x 576
50
Hz
4
VESA
1280 x 720
50
Hz
5
VESA
1280 x 720
60
Hz
6
SVGA
800 x 600
60
Hz
7
XGA
1024 x 768
60
Hz
8
FHD
1920 x 1080
50
Hz
9
FHD
1920 x 1080
60
Hz
10
QHD
2560 x 1440
60
Hz
HU-9
DP
Mód
Felbontás
1
VGA
640 x 480
60
Hz
2
SVGA
800 x 600
60
Hz
3
XGA
1024 x 768
60
Hz
4
QHD
2560 x 1440
60
Hz
5
QHD
2560 x 1440
85
Hz
6
QHD
2560 x 1440
100
Hz
7
QHD
2560 x 1440
120
Hz
8
QHD
2560 x 1440
144
Hz
9
QHD
2560 x 1440
165
Hz
Megjegyzés: Állítsa a frissítési rátát 119 ~ 165 Hz közé, hogy a
DisplayPort segítségével optimalizált képminőséget érjen el.
HU-10
Telepítés
A monitor üzembe helyezéséhez kérjük, végezze el az alábbi lépéseket:
Lépések
1. 1-1 Csatlakoztassa a HDMI kábelt (csak HDMI bemenettel rendelkező típus
esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI van kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a HDMI kábelt a számítógéphez.
HDMI használatakor bármelyik gombot megnoymhatja az I/O port
forrásának az indításához, kivéve a Bekapcsoló gombot.
1-2 Csatlakoztassa a DP kábelt (Alapértelmezett bemenet)
(csak DP bemenettel rendelkező típus esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI van kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a DP kábelt a számítógéphez.
2. Csatlakoztassa az audió kábelt (opcionális)
3. Az adapter csatlakoztatása
a. Csatlakoztassa az AC tápkábelt az adapterhez.
b. Csatlakoztassa az adapter egyik végét a monitorhoz, majd a másik
végét egy megfelelően földelt AC hálózati aljzatba.
4. Az USB kábel csatlakoztatása (opcionális)
Csatlakoztassa az USB 3.0 kábelt a porthoz a gyors töltéshez.
Csatlakoztassa az USB 3.0 kábelt a porthoz.
5. Kapcsolja BE a monitort és a számítógépet.
Először a monitort, majd a számítógépet kapcsolja BE. Igen fontos betartani ezt
a sorrendet.
HU-11
6. Ha a monitor ezek után sem működik megfelelően, a probléma megállapítása
érdekében olvassa el a hibaelhárításra vonatkozó részt.
DC
HDMI
DP
DP IN
HU-12
HDMI
A kábelfedél összeszerelése
A kábelek összekapcsolása után csatlakoztassa a kábelfedelet a monitorhoz úgy,
hogy a kábelfedél füleit odailleszti a monitor vájataihoz, majd megnyomja a
kábelfedelet addig, amíg az a helyére nem ugrik.
HU-13
Felhasználói kezelőszervek
Alapvezérlő
1
2
3
4
1
Nem.
Elem
Leírás
1
Bekapcsológomb/
jelzőfény
Be- és kikapcsolja a monitort. A kék fény a bekapcsolt
állapotot jelzi. A borostyánsárga fény a készenléti/
energiatakarékos módot jelzi.
2
Gyorsbillentyű 1, 2
gombok
Nyomja meg, hogy aktiválja a felhasználó által
meghatározott funkciót.
3
Bemenet gomb
A bemeneti források közti váltásra szolgál.
4
Navi/OK gomb
Nyomja meg, hogy aktiválja az OSD menüt, majd
iránygombként is használhatja, hogy kiemelje a kívánt
funkciót. Nyomja meg újra, hogy belépjen egy
kiválasztásba.
HU-14
Az OSD beállításainak módosítása
Megjegyzés: Az alábbi ismertető csak általános útmutatásként szolgál. A
tényleges termékspecifikációk változhatnak.
A OSD-t (képernyőmenüt) az LCD monitor beállításainak a módosítására lehet
használni. Nyomja meg a MENU gombot az OSD megnyitásához. Az OSD-t a
képminőség beállítására, valamint az OSD pozíciójának és általános
beállításainak módosítására használhatja. A speciális beállításokhoz lásd a
következő oldalt:
Főoldal
Az alapértelmezett funkciók az 1 és 2 gombokhoz a Brightness (Fényerő) és a
Volume (Hangerő). Használhatja a Hot Key Assignment (Gyorbillentyűhozzárendelése) funkciót, hogy beállítsa ezekhez a gombokhoz a kívánt
funkciókat.
1.
2.
3.
4.
Brightness (Fényerő)
Volume (Hangerő)
Input (Bemenet)
Menu (Menü)
HU-15
Módok be- vagy kikapcsolása
Nyomja meg bármelyik funkció oldalról a
lehetőséget a Módok megnyitásához,
majd válassza ki, melyik falhasználó által meghatározott profilt szeretné használni
(további információkhoz lásd az OSD részt).
A Brightness (Fényerő) beállítása
Nyissa meg a Brightness (Fényerő) szabályozóját, majd válassza ki a fényerő
beállítását a Navi/OK gomb segítségével. Amikor elkészült, nyomja meg a Navi/
OK gombot, hogy egy szintet visszalépjen.
Volume (Hangerő) beállítása
Nyissa meg a Volume (Hangerő) szabályozóját, majd válassza ki a hangerő
beállítását a Navi/OK gomb segítségével. Amikor elkészült, nyomja meg a Navi/
OK gombot, hogy egy szintet visszalépjen.
HU-16
A Input (Bemenet) kiválasztása
Nyissa meg a Input (Bemenet) szabályozóját, majd válassza ki a kívánt
bemenetet. Amikor elkészült, nyomja meg a Navi/OK gombot, hogy egy szintet
visszalépjen.
A funkció oldal
Nyissa meg a Funkció oldalt, hogy kiválassza a Picture (Kép), Color (Szín), Audio
(Hang), Gaming (Játék), OSD vagy System (Rendszer) funkciókat, majd
módosítsa a kívánt beállításokat a Navi/OK gomb segítségével. Amikor elkészült,
nyomja meg a Navi/OK gombot vagy a
lehetőséget, hogy egy szintet
visszalépjen.
A Picture (Kép) beállítása
1.
Nyomja meg a MENU gombot az OSD felhozásához.
2.
A Navi/OK gomb segítségével válassza ki a Picture (Képet) az OSD
menüből. Navigáljon ezután az alkalmazni kívánt képelemhez.
3.
Használja a Navi/OK gombot a mozgó skála beállításához.
4.
A Picture (Kép) menüt a Brightness (Fényerő), Contrast (Kontraszt), Blue
Light (Kék fény), Dark boost (Sötét élénkítése) és Adaptive Contrast (Adaptív
kontraszt) beállítására lehet használni.
HU-17
5.
Brightness (Fényerő): Beállíthatja a fényerőt 0 és 100 érték között.
Megjegyzés: Módosítja a világos és sötét területek közötti egyensúlyát.
6.
Contrast (Kontraszt): Beállíthatja a kontrasztot 0 és 100 érték között.
Megjegyzés: Módosítja a sötét és a világos területek közötti különbség
mértékét.
7.
Blue Light (Kék fény): kiszűrheti a kék fényt a különböző Blue Light (Kék
fényt) jelölő arányok beállításával - 80%, 70%, 60%, 50%.
Megjegyzés: A magasabb értékek több kék fényt engednek át. A jobb
védelem érdekében válasszon alacsonyabb értéket.
8.
Dark boost (Sötét élénkítése): Ez javítja a kijelző sötét színeinek az
amplitudóját– a feketék kevésbé lesznek feketék. Minél nagyobb a szám,
annál nagyobb lesz az élénkítés.
9.
Adaptive contrast (Adaptív kontraszt): Ez a módszer általában megnöveli
számos kép teljes kontrasztját, különösen akkor, ha a kép használható
adatait közeli kontraszt értékek képviselik. Ez lehetővé teszi az alacsonyabb
kontrasztú területek számára, hogy nagyobb kontraszttal rendelkezzenek. Ez
a módszer hasznos olyan képeknél, ahol a háttér vagy az előtér fényes vagy
sötét. A röntgenfelvételeken a csontok struktúráját a módszerrel különösen jól
lehet megtekinteni, valamint több részlet látható vele azokon a fényképeken,
amelyek túl, vagy alul lettek exponálva.
HU-18
A Color (Szín) beállítása
1.
Nyomja meg a MENU gombot az OSD megnyitásához.
2.
A Navi/OK gomb használatával válassza ki a Color (Színt) az OSD menüből.
Ezután navigáljon a beállítani kívánt képelemhez.
3.
Használja a Navi/OK gombot a beállítás kiválasztásához.
4.
A Gamma mód leheővé teszi a fényerősség beállítását. Az alapértelmezett
érték 2,2 (normál Windows érték).
5.
Color temperature (Színhőmérséklet): Alapértelmezetten Warm (Meleg). A
Cool (Hideg), Warm (Meleg), Bluelight (Kék fény) vagy a User (Felhasználó)
lehetőségek közül választhat.
6.
sRGB mód jobb színmegfeleltetés elérését teszi lehetővé a perifériás
eszközön, például digitális fényképezőgépeken vagy nyomtatókon.
7.
Saturate (Telítettség): A színek fényerejét 0 és 200 között lehet beállítani.
8.
6-axis color (6 tengelyes szín): A vörös, zöld, kék, ciánkék, sárga és bíbor
színek telítettségét külön beállíthatja 0 és 100 érték között, így
megváltoztathatja a kép színminőségét.
HU-19
Az Audio (Hang) beállítása
1.
Nyomja meg a MENU gombot az OSD megnyitásához.
2.
A Navi/OK gomb használatával válassza ki a Audio (Hangot) az OSD
menüből. Ezután navigáljon a módosítani kívánt beállításhoz.
3.
Használja a Navi/OK gombot bármilyen mozgó skála beállításához.
4.
Volume (Hangerő): Beállítja a hangerőt.
HU-20
A Gaming (Játék) beállítása
1.
Nyomja meg a MENU gombot az OSD megnyitásához.
2.
A Navi/OK gomb használatával válassza ki a Gaming (Játékot) az OSD
menüből. Ezután navigáljon a módosítani kívánt beállításhoz.
3.
Használja a Navi/OK gombot bármilyen mozgó skála beállításához.
4.
OD: Válassza ki a Off (Ki), Normal (Normál) vagy Extreme (Extrém)
lehetőséget.
5.
Over Clock (Túlhajtás) (bizonyos modelleken): A monitor frissítési
frekvenciáját meg lehet növelni a panel specifikációjában meghirdetett érték
fölé egy magasabb frissítési frekvenciára.
* Ez a funkció lehetővé teszi, hogy visszaállítsa újraindítás után a maximális
frissítési frekvenciát az NVIDIA vezérlőpultban. Ha nem jelenik meg semmi,
húzza ki a DisplayPort™ kábelt és használja a monitor képernyőjét az
alapértelmezett frissítési frekvencia kiválasztásához.
HU-21
FONTOS: A túlpörgetés villogást okozhat vagy más káros hatásokat
eredményezhet, amelyek a kijelzőhöz csatlakoztatott rendszer
teljes konfigurációjából adódhatnak, ezenkívül a kijelzőpanel
műszaki tulajdonságaiból is. Előfordulhat, hogy az ilyen hatások
egy alacsonyabb képfrissítési sebesség beállításával
csökkenthetők vagy kiküszöbölhetők.
6.
ULMB (Ultra Low Motion Blur): Kapcsolja Be vagy Ki az ULMB funkciót.
7.
ULMB Pulse Width (ULMB impulzusszél): A csúszka segítségével
csökkentheti a mozgásból adódó elmosódást, miközben gyorsan mozgó
képeket néz. További információkért látogasson el az NVIDIA weboldalra.
8.
Aim point (Célpont): Megjelenít egy Aim point (Célpontot) a képernyőn a
lövöldözős játékokhoz.
Az OSD beállítása
1.
Nyomja meg a MENU gombot az OSD megnyitásához.
2.
A Navi/OK gomb használatával válassza ki az OSD-t az OSD menüből.
Ezután navigáljon a módosítani kívánt beállításhoz.
3.
Használja a Navi/OK gombot bármilyen mozgó skála beállításához.
4.
Language (Nyelv): Állítsa be az OSD menü nyelvét.
5.
OSD Timeout (OSD időtúllépés): Állítsa be a késést az OSD menü
kikapcsolása előtt.
6.
Transparency (Áttetszőség): Válassza ki a játék mód használatakor az
Transparency (Áttetszőséget). Az áttetszőség lehet 0% (OFF (KI)), 20%,
40%, 60%, vagy 80%.
7.
Refresh rate num (Frissítési frekvencia száma): Megjelenítheti a panel
jelenlegi frissítési frekvenciáját a képernyőn.
HU-22
A System (Rendszer) módosítása
1.
A System (Rendszer) menüjét arra lehet használni, hogy meghatározza a
képernyőmenü nyelvét és más fontos beállításokat.
2.
Nyomja meg a MENU gombot az OSD megnyitásához.
3.
A Navi/OK gomb használatával válassza ki a System (Rendszert) az OSD
menüből. Ezután navigáljon a módosítani kívánt beállításhoz.
4.
Használja a Navi/OK gombot a beállítás kiválasztásához.
5.
Input (Bemenet): Válassza ki a forrást a DP In vagy HDMI lehetőségről.
6.
Hotkey Assignment (Gyorsbillentyű-hozzárendelés): Válassza ki az
Hotkey 1-es (Gyorsbillentyű 1) vagy Hotkey 2-es (Gyorsbillentyű 2) funkcióját.
7.
Wide Mode (Széles mód): Kiválaszthatja, hogy a képet milyen aspektusban
használja. A lehetőségek a Aspect (Aspektus) és az 1:1 arány.
8.
Deep Sleep (Mély alvás): Ha be van kapcsolva a Deep Sleep (Mély alvás)
mód, a monitor kikapcsolja a legfontosabb funkcióit és energiatakarékos
módra vált, ha a monitor tétlen egy ideig, vagy ha a felhasználó kikapcsolja a
monitor áramellátását.
Megjegyzés: Bármilyen gombot (kivéve a Bekapcsolól gombot)
megnoymhat a monitoron a felébresztéséhez, miután az mélyen alvó
módba lépett.
9.
Quick Start Mode (Gyors indítás üzemmód): Monitor gyors engedélyezése.
10. Power LED (LED-es izzó): Beállíthatja, hogy a LED-es izzó jelzőfénye
világítson, elhalványuljon vagy kikapcsoljon.
11. Power-off USB charge (USB-töltés kikapcsolt állapotban): Be vagy
Kikapcsolás.
HU-23
Termékinformációk
1.
A funkció odalról nyomja meg a
gombot az OSD megnyitásához.
2.
Reset All Settings (Állítsa vissza az összes beállítást): Állítsa vissza az
összes beállítást a gyári alapértékekre.
HU-24
G-SYNC és 3D élmény:
A következő felbontásokhoz:
2560 x 1440@60 Hz
2560 x 1440@85 Hz (kizárólag DP esetében)
2560 x 1440@100 Hz (kizárólag DP esetében)
2560 x 1440@120 Hz (kizárólag DP esetében)
2560 x 1440@144 Hz (kizárólag DP esetében)
A 3D vizuális effektekhez a 3D kompatibilis nVidia® 3D Vision™ szoftver szükséges,
valamint szemüveg és egy kompatibilis nVidia® 3D grafikus kártya. A G-SYNC NVIDIA
GeForce GTX650Ti BOOST vagy újabb GeForce GTX grafikus kártyát igényel DisplayPort
kimenettel. További információkért látogasson el az nVidia® weboldalra:
http://www.geforce.com/hardware/desktop-gpus
A következő felbontások az Over Clock (Túlhajtás) funkcióval (kizárólag DP
esetében):
2560 x 1440@165 Hz
A G-SYNC NVIDIA Maxwell GPU vagy újabb GeForce GTX grafikus kártyát igényel
DisplayPort kimenettel. További információkért látogasson el az nVidia® weboldalra:
http://www.geforce.com/hardware/desktop-gpus
HU-25
Hibakeresés
Mielőtt az LCD-monitort szervizbe küldené, kérjük, ellenőrizze az alábbi
hibaelhárítási listát. Lehet, hogy saját maga is azonosíthatja a problémát.
(HDMI/DP mód)
Problémák
Aktuális állapot
Elhárítás
•
LED BEKAPCSOLVA
Nincs kép
LED KIKAPCSOLVA
•
•
•
A LED sárga színnel
világít
Rendellenes hang
(Kizárólag audió
bemenettel
rendelkező típusnál)
(Opcionális)
•
•
Nincs hang vagy túl halk
HU-26
•
Az OSD segítségével állítsa a
fényerőt és a kontrasztot
maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően
történt-e a hálózati tápkábel
csatlakoztatása a monitorhoz.
Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakozik-e a videó jelkábel a
monitor hátuljához.
Ellenőrizze, hogy BE van-e
kapcsolva a számítógép.
Ellenőrizze, hogy csatlakozik-e az
audió kábel a számítógéphez.
Győződjön meg arról, hogy a
gazdagép hangereje minimálisra
van beállítva, majd próbálja meg
fokozni a hangerőt.
HU-27
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
LCD Monitor
Model Number:
Z271U
SKU Number:
Z271U xxxxxx
(“x” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
HU-28
Download PDF

advertising