Acer | ED273 | Acer ED273 Quick Start Guide

Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)
Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
1.
Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása: Győződjön meg arról, hogy az Ön monitorjának elektromos tápellátása megfelel az Ön tartózkodási
helyén rendelkezésre álló tápfeszültségnek.
• Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
• Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő felületét.
2. Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény hatásának. Súlyosan megrongálódhat.
3. Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
4. Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak képzett szakember végezhet.
5. Az LCD-monitort beltérben, -20 °C és 60 °C (-4 ° és 140 °F) között tárolja. A fenti tartományon kívül történő tárolás maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
6. Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi esetekben:
• A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
• Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitették az eső hatásának.
• Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
MAGYAR
Fontos biztonsági utasítások
A csomag tartalma
LCD-monitor
Hálózati
tápkábel
Audió kábel
(Opcionális)
VGA-kábel
(opcionális)
DVI-kábel
(opcionális)
HDMI-kábel
(Opcionális)
Gyors üzembe
helyezési útmutató
Adapter
A talp felszerelése
1.
2.
3.
Vegye ki a csomagolásból a monitort, az állványt és a talpat, és helyezze azokat egy sima felületre.
Igazítsa hozzá a monitor hátsó burkolatához való állványt, helyezze be a hátsó burkolatot, majd győződjön meg arról, hogy a monitor és a
csatlakoztatott állvány stabilak, a csatlakozás nem mozog.
Igazítsa egymáshoz a talpat és az állványt, illessze a talpat az állványhoz, húzza meg a szorítócsavart, amíg feszes lesz, és rögzíti a talpat.
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1.
2.
3.
4.
5.
Kapcsolja ki a monitort és húzza ki a számítógép hálózati tápkábelét.
2-1 Csatlakoztassa a videó jelkábelt
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
b. Csatlakoztassa VGA videokábelt a számítógéphez.
2-2 DVI-kábel (Opcionális, kizárólag kettős bemenettel rendelkező típusnál)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a DVI-kábelt a számítógéphez.
2-3 HDMI-kábel (Opcionális, Csak a HDMI-bemenettel rendelkező típus esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a számítógéphez.
Csatlakoztassa az audiokábelt. (Kizárólag Audió bemenettel rendelkező típus)
(Opcionális)
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő tápcsatlakozó
aljzathoz.
Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugóját egy közeli
konnektorba.
H DMI
AUDIO OUT
Adapter
AUDIO IN
VGA
DVI-IN
HDMI
Külső kezelőszervek
Sz. Ikon
1, 2
3, 4
5
6
/
Elem
Leírás
Üzemkapcsoló gomb Be- és kikapcsolja a monitort.
/ Bekapcsolt állapotot A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A sárga az energiatakarékos/készenléti
jelző fény
üzemmódot jelzi.
Ha az OSD aktív, nyomja meg a Mínusz vagy Plusz gombot az OSD lehetőségei
Mínusz / Plusz
közötti váltáshoz.
Nyomja meg, hogy megnyissa az OSD-t. Nyomja meg újra, hogy belépjen az OSD
OSD funkciók
menütételei közé.
Ha az OSD aktív, nyomja meg az Auto gombot, hogy kilépjen az OSD
Automatikus beállítás
képernyőből. Amint bezárta az OSD-t, nyomja meg az Auto gombot, amire a
/ Kilépés gomb
monitor automatikusan optimalizálja a kép helyzetét, fókuszát és időzítését.
LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója
MAGYAR
Hatósági és biztonsági tudnivalók
FCC felhívások
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy teljesíti a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó
határértékeket az FCC Szabályzat 15. fejezete szerint. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban történő
telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás
energiát hoz létre, hasznosít és sugározhat, és ha nem a jelen utasításban előírt módon történik a telepítése, káros
interferenciát okozhat a rádióhullámú kommunikációban.
Azonban előfordulhat, hogy interferencia lép fel adott telepítés esetén is. Ha a berendezés káros interferenciát okoz
a rádió- vagy televízióvételben, amely a készülék ki- és bekapcsolásával határozható meg, akkor a felhasználó
kötelessége, hogy megkísérelje az interferencia kiküszöbölését az alábbi lehetőségek közül egy vagy több
alkalmazásával:
• Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
• Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
• Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék
csatlakozik.
• Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Acer Inc. ezúton kijelenti, hogy ez az LCD-monitor megfelel a 2014/30/EU EMC zavartűrési irányelv, a 2014/35/EU
kisfeszültségű irányelv és a 2011/65/EU RoHS irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó
rendelkezéseinek, valamint az energia vonatkozású termékek ökológiai tervezési követelményeinek felállításáról
szóló keretrendszer létrehozásával kapcsolatos 2009/125/EK irányelvnek.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel történik az EMC-re vonatkozó
előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad ehhez a
berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A
határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal
Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a terméket
működtesse.
Üzemi feltételek
Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. fejezetében meghatározott határértékeknek. A működtetésnek az alábbi
két feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden zavart fogadnia kell,
beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban
lévő magánháztartásokban.
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási szemétként
kezelni. Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést a hulladék elektromos és
elektronikus berendezések ártalmatlanítására kijelölt begyűjtési ponton adja le. A hulladékká vált
elektronikus berendezés elkülönített begyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni a
természeti erőforrásokat és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő módon
hasznosítják újra. További tájékoztatásért a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel vagy azzal
az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.
A monitor megrongálódásának elkerülése érdekében ne emelje fel a monitort a
talpánál fogva.
LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója
Download PDF

advertising