Acer | KG241 | Acer KG241 Quick Start Guide

Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)
Magyar
Fontos biztonsági utasítások
Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása:
•
Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
•
Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő felületét.
Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény hatásának.
Súlyosan megrongálódhat.
Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak képzett
szakember végezhet.
Az LCD-monitort beltérben, -20 °C és 60 °C (-4° és 140 °F) között tárolja. A fenti tartományon kívül történő tárolás
maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi esetekben:
•
A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
•
Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitették az eső hatásának.
•
Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
A talp felszerelése
1.
2.
3.
Távolítsa el a monitor talpát a csomagolásból, és tegye egy stabil, vízszintes munkafelületre.
Távolítsa el a monitort a csomagolásból.
Igazítsa a monitor alján lévő kioldógombot egy vonalba a talp alján lévő nyílással. Kattanó hang jelzi, amikor a
monitor stabilan van rögzítve a talphoz.
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1.
2.
3.
4.
5.
Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép hálózati tápkábelét.
Csatlakoztassa a jelkábel egyik végét a monitor hátulján lévő VGA és/vagy HDMI
(opcionális) csatlakozóhoz, majd a másik végét a számítógép grafikus kártyájának
VGA és/vagy HDMI (opcionális) csatlakozójához. Ezt követően szorítsa meg a
jelkábel csatlakozójának csavarjait.
Opcionálisan: Kösse össze az LCD-monitor hangbemeneti aljzatát (AUDIO IN) és
a számítógép vonalszintű kimeneti csatlakozóját a hangkábellel.
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő tápcsatlakozó
porthoz.
Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugójátegy közeli
konnektorba.
2
----------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: Audió kimenet csak az audió kimenetes modelleknél van.
Kérjük, tekintse meg a felhasználói útmutatót a részletes utasításokért.
FreeSync (csak HDMI): Lehetővé teszi, hogy egy FreeSync-kompatibilis grafikai forrás dinamikusan állítsa a képfrissítési sebességéet a tartalom
jellemző képsebességétől függően az energiahatékony, gyakorlatilag rázkódásmentes és alacsony késlekedésű képfrissítéshez.
Külső kezelőszerveks
1&2
Főkapcsoló gomb
Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A sárga az energiatakarékos/készenléti
üzemmódot jelzi.
3
Funkciógomb
a.
/
4
5
b.
Funkciógomb
Input
/
Funkciógomb
/
/
Nyomja meg a Main page (Főoldal) megtekintéséhez. Nyomja meg újra, hogy belépjen a Function
(Funkciók) menü következő elemébe.
Ha a Function (Funkciók) menü aktív, nyomja meg ezt a gombot a kiválasztásához vagy a következő
funkcióra lépéshez.
a.
b.
Nyomja meg a Főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg újra a Bemenetválasztás funkció megnyitásához.
Ha a Function (Funkciók) menü aktív, nyomja meg ezt a gombot a kiválasztásához vagy az előző
funkcióra lépéshez.
a.
b.
Nyomja meg a Főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg újra a Hangerő-beállítás funkció megnyitásához.
Ha a Function (Funckiók) menü aktív, ezzel a gombbal beléphet az OSD választható elemei közé.
6
Funkciógomb
a.
/
Funkciógomb
a.
b.
/
Nyomja meg a Main page (Főoldal) megtekintéséhez. Nyomja meg ismét a fényerő-beállítás funkció
használatához.
Ha a Function (Funkció) menü aktív. Nyomja meg az előző menübe történő visszatéréshez vagy a
jelenlegi menüből történő kilépéshez.
Ha a Main page (Főoldal) aktív, nyomja meg a Game (Játék) mód vezérlő aktiválásához.
Ha a Function (Funkciók) menü aktív, nyomja meg ezt a gombot az aktuális menüből történő kilépéshez.
Előírások és biztonsági megjegyzések
FCC-megjegyzés
A készüléket tesztelték, és az FCC-szabályzat 15. része értelmében megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó előírásoknak.
A korlátozások lakossági környezetben történő telepítéskor megbízható védelmet nyújtanak a káros interferenciával szemben. A készülék
rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugároz. Ha a készüléket nem a gyártó útmutatásai alapján telepítik és használják, akkor káros
interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.
Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítési helyzetben nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros interferenciát okoz
a rádió- vagy televíziókészülékek vételében, amelynek tényéről a készülék ki- és bekapcsolásával győződhet meg, javasoljuk, hogy az interferencia
megszüntetése érdekében a következő lépéseket hajtsa végre:
•
•
•
•
Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
Csatlakoztassa egy másik aljzathoz a készüléket, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.
Kérje a kereskedő vagy szakképzett szerelő segítségét.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Acer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az LCD monitor megfelel az elektromágneses zavart okozó berendezésekre vonatkozó 2014/30/EU irányelv,
a kisfeszültségű villamossági termékekre vonatkozó 2014/35/EU irányelv, valamint az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv és az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát
tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló 2009/125/EK irányelv alapvető és egyéb vonatkozó
követelményeinek.
Megjegyzés:
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.Megjegyzés: Árnyékolt kábelek Az elektromágneses zavarokra vonatkozó
előírások betartása érdekében a készüléket csak árnyékolt kábelekkel szabad más számítástechnikai eszközökhöz csatlakoztatni.
Megjegyzés: Perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériát (bemeneti/kimeneti eszközt, terminált, nyomtatót stb.) szabad csatlakoztatni, amely megfelel a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission
(Szövetségi Távközlési Bizottság) által a készülék működtetésére biztosított jogát.
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzatának 15. fejezetében foglalt előírásoknak. A készülék működtetése a következő két feltételhez kötött: (1) a
készülék nem okozhat zavart, és (2) a készüléknek minden zavart tűrnie kell, beleértve a nemkívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban lévő magánháztartásokban.
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási szemétként kezelni. Ehelyett Önre hárul
a felelősség, hogy a hulladék berendezést a hulladék elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására kijelölt
begyűjtési ponton adja le. A hulladékká vált elektronikus berendezés elkülönített begyűjtésével és újrahasznosításával
segít megőrizni a természeti erőforrásokat és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő módon hasznosítják
újra. További tájékoztatásért a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel vagy azzal az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.
Magyar
7
b.
Download PDF

advertising