Acer | XB271HU | Acer XB271HU User Manual

Acer LCD monitor
Felhasználói útmutató
Copyright © 201. Acer Incorporated.
All Rights Reserved.
Acer LCD Monitor User's Guide
Original Issue: /201
Changes may be made periodically to the information in this publication without obligation
to notify any person of such revisions or changes. Such changes will be incorporated in new
editions of this manual or supplementary documents and publications. This company makes
no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents
hereof and specifically disclaims the implied warranties of merchantability or fitness for a
particular purpose.
Record the model number, serial number, purchase date and place of purchase information in
the space provided below. The serial number and model number are recorded on the label
affixed to your computer. All correspondence concerning your unit should include the serial
number, model number and purchase information.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in
any form or by any means, electronically, mechanically, by photocopy, recording or otherwise,
without the prior written permission of Acer Incorporated.
Acer LCD Monitor User's Guide
Model number: __________________________________
Serial number: ___________________________________
Date of purchase: ________________________________
Place of purchase: ________________________________
Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Incorporated. Other companies'
product names or trademarks are used herein for identification purposes only and belong to
their respective companies.
iii
Fontos tudnivalók az LCDmonitorokkal kapcsolatban
A következő jelenségek normálisak LCD-monitor esetében, és nem a
meghibásodás jelei.
•
A fénycsöves világítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat az üzembe
helyezést követően. Kapcsolja ki az Üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be,
hogy meggyőződjön, eltűnt a vibrálás.
•
Az asztalhoz felhasznált háttértől függően kissé egyenetlen lehet a képernyő
•
Az LCD-képernyő tényleges képpontjainak száma 99,99% vagy annál nagyobb
fényereje.
érték. Tartalmazhat 0,01% vagy kevesebb arányban foltokat, illetve hiányzó
vagy állandóan világító képpontot.
•
Az LCD-monitor működési jellemzői miatt, ha ugyanazt a képet jeleníti meg
órákig, annak utóképe a képernyőn maradhat, miután új képre vált. Ilyen
esetben a képernyő lassan helyreáll a kép váltásával, vagy ha néhány óráig
kikapcsolva hagyják az Üzemkapcsolót.
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Biztonsági óvintézkedések
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden
figyelmeztetésnek és utasításnak.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást:
•
A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
•
A kijelzőt és a váz elejét, illetve oldalát puha kendővel törölje le.
Az eszköz csatlakoztatása/leválasztása
Kövesse az alábbi útmutatást az LCD-monitor tápfeszültség forráshoz történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
Győződjön meg arról, hogy a monitor a talpához van rögzítve, mielőtt a hálózati
tápkábelt a konnektorhoz csatlakoztatná.
•
Győződjön meg arról, hogy mind az LCD-monitor, mind a számítógép ki vannak
•
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
kapcsolva, mielőtt kábelt csatlakoztat, vagy kihúzza a tápkábelt.
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
iv
Hozzáférés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Biztonságos zenehallgatás
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán, kényelmes hangerőn és torzítás
nélkül nem hallja a zenét.
•
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a
hangerőt.
•
Korlátozza a nagy hangerő melletti zenehallgatás idejét.
•
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
•
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Figyelmeztetések
•
•
•
•
•
•
A terméket ne használja víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. E nyílásokat nem szabad
elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy a
terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük. Ezt a
terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a belső
alkatrészeket.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
A terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a
forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
v
•
•
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati tápkábelét hárompólusú földelt dugóval látták el. Ez a dugó
csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a fali
konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a tápkábel dugóját. Ne
dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További információkért
forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy
sérülést okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar
megfelelő kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő
elektromos eszközök okoznak, és ami befolyásolja a termék
teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, SPT-2 típusú, névleges áramerősség 7 A, feszültség minimum 125
V, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális hosszúsággal.
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát.
Minden javítást bízzon szakképzett személyekre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
•
•
•
•
•
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
vi
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása
károsodáshoz vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját
veheti igénybe, hogy a terméket helyreállítsa.
Robbanásveszélyes környezet
Kapcsolja ki az eszközt robbanásveszélyes légkörű területen, és tartsa be a
területen kihelyezett feliratok és utasítások útmutatását. Robbanásveszélyes
légkörű területen általában gépkocsija motorjának kikapcsolására is utasítják. Az
ilyen területen keltett szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy
akár halálhoz vezethet. Kapcsolja ki az eszközt üzemanyagtöltő állomásokon, pl.
benzinkutaknál. Tartsa be a rádió-berendezések használatára vonatkozó
korlátozásokat üzemanyag-lerakatok, tároló és elosztó területek, vegyi üzemek
területén, illetve ahol robbantást végeznek. A robbanásveszélyes légkörű területeket
gyakran, de nem mindig egyértelműen megjelölik. Ilyenek például a hajók alsó
fedélzete, vegyi átrakó vagy tároló létesítmények, cseppfolyósított földgázt (pl.
propánt vagy butánt) használó járművek, és olyan területek, amelyek légköre vegyi
anyagokat, vagy részecskéket, pl. gabonát, port vagy fémport tartalmaz.
További biztonsági információ
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
vii
Tudnivaló az LCD kijelző pixeleiről
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki,
vagy fekete, illetve piros pontként jelennek meg. Ennek nincsen hatása a tárolt
képre, és nem jelent meghibásodást.
A terméket energiagazdálkodásra felkészítve szállították:
•
•
•
A képernyő alvó módjának bekapcsolása 15 percnyi tétlenség után.
A számítógép alvó módjának bekapcsolása 30 percnyi tétlenség után.
A számítógép felébresztése alvó üzemmódból az üzemkapcsoló gomb
megnyomásával.
Tippek és tájékoztatás a kényelmes
használathoz
Előfordulhat, hogy a számítógép felhasználói hosszú használat után
szemmegerőltetésre és fejfájásra panaszkodnak. A felhasználók fizikai sérülésnek
is ki vannak téve, ha hosszú órákig a számítógép előtt dolgoznak. A hosszú
munkaidő, rossz tartás, helytelen munkaszokások, stressz, nem megfelelő
munkakörülmények, egészségi állapot és egyéb tényezők nagyban növelik a fizikai
sérülés kockázatát.
viii
A számítógép nem megfelelő módon történő használata kéztőcsatorna szindróma,
ínhüvelygyulladás, tenoszinovítisz vagy más mozgásszervi megbetegedés
kialakulásához vezethet. A következő tünetek jelenhetnek meg a kézben,
csuklóban, karokban, vállakban, nyakban vagy háton:
•
•
•
•
•
zsibbadtság vagy égő, bizsergető érzés
fájdalom vagy érzékenység
fájdalom, duzzanat vagy lüktetés
merevség, kötöttség
hideg érzés vagy gyengeség
Ha a fenti tünetek közül bármelyik jelentkezne, illetve visszatérő vagy el nem múló
kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat tapasztal a számítógép használatával
összefüggésben, azonnal keresse fel szakorvosát, és tájékoztassa cége
egészségügyi és munkabiztonsági részlegét.
A következő fejezet tanácsokat ad a kényelmes számítógép-használathoz.
A kényelmes tartás
A kényelmes tartást úgy találhatja meg, ha beállítja a monitor megtekintési szögét,
feltámasztja lábát, vagy megemeli a szék ülőmagasságát a maximális kényelem
érdekében. Vegye figyelembe a következőket:
•
•
•
ne maradjon túl sokáig ugyanabban a tartásban
ne görnyedjen előre és/vagy hajoljon hátra
rendszeres időközönként álljon fel, és sétálgasson, hogy lábizmait kilazítsa
Látása gondozása
A monitor hosszantartó nézése, a nem megfelelő szemüveg vagy kontaktlencse
viselése, a tükröződés, a helyiség túlzott megvilágítása, a gyengén fókuszált
képernyő, a rendkívül kicsi betűtípus és az alacsony kontrasztú megjelenítők mind
megerőltethetik a szemét. Az alábbi fejezet tanácsokat ad a szemmegerőltetés
elkerülésével kapcsolatban.
Szemek
Gyakran pihentesse a szemét.
•
•
•
Adjon szemének pihenőt azáltal, hogy eltekint a monitorról és távoli pontra
összpontosít.
Gyakran pislogjon, nehogy kiszáradjon a szeme.
ix
Megjelenítő
•
Tartsa tisztán a megjelenítőt.
•
•
•
•
•
A fejét tartsa a kijelző felső szélénél magasabban, hogy lefelé nézzen, amikor a
megjelenítő közepére tekint.
Állítsa a képernyő fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes szintre a szöveg
jobb olvashatósága és a tisztábban látható grafika érdekében.
Szüntesse meg visszatükröződést a következőkkel:
•
•
Úgy helyezze el a kijelzőt, hogy oldala ablak vagy fényforrás felé nézzen
•
•
•
•
Használjon asztali lámpát
Csökkentse minimálisra a helyiség megvilágítását függöny, reluxa vagy
árnyékoló használatával
Módosítsa a megjelenítő megtekintési szöget
Használjon monitorszűrőt
Használjon fényellenzőt, pl. a monitor tetejére helyezett kartonlapot
Ne állítsa a megjelenítőt kényelmetlen szögbe.
Ne nézzen hosszú ideig erős fényforrásba, pl. nyitott ablakon keresztül.
Jó munkagyakorlat kialakítása
Alakítson ki jó munkagyakorlatot, hogy számítógépének használata pihentető és
termelékeny legyen:
•
Rendszeres időközönként és gyakran tartson rövid pihenőt.
•
•
•
Végezzen nyújtózkodó gyakorlatokat.
Lehetőség szerint gyakran menje ki a friss levegőre.
Rendszeresen tornázzon és óvja egészségét.
TARTALOMJEGYZÉK
Kicsomagolás.......................................................................................... 1
A talp felszerelése/leszerelése ............................................................... 2
A képernyő helyzetének beállítása ........................................................ 3
Az adapter és az AC hálózati tápkábel csatlakoztatása ........................ 5
Biztonsági óvintézkedések...................................................................... 5
A monitor tisztítása.................................................................................. 5
Energiatakarékos ................................................................................... 6
DDC ........................................................................................................ 6
Csatlakozó érintkezőkiosztása ............................................................... 7
Gyári időzítési táblázat ........................................................................... 8
Telepítés ................................................................................................ 9
Felhasználói kezelőszervek ................................................................. 10
Hibakeresés ......................................................................................... 20
Kicsomagolás
A termék kicsomagolása közben kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi tételek közül
semelyik sem hiányzik, és őrizze meg a csomagolóanyagot ara az esetre, ha a
jövőben szállítania kell a monitort.


LCD Monitor
HDMI kábel
(opcionális)


Gyors üzembe
helyezési útmutató
DP kábel (opcionális)
HU-1


Váltóáramú (AC)
tápkábel
USB kábel (opcionális)
A talp felszerelése/leszerelése
Megjegyzés: Csomagolja ki a monitort és a talpat. A monitort helyezze
finoman, a képernyővel lefelé fordítva valamilyen stabil felületre. A
képernyő összekarcolódását kendő leterítésével előzheti meg.
2:
1:
Győződjön meg arról, hogy a talp
Az ábra szerint csatlakoztassa az
állványkart és az alapot a monitorhoz. megfelelően rögzült a monitor
tartókarjára.
Megjegyzés: Ha fali szerelvénnyel telepíti, akkor ajánlott M4 x 10 (L) mm
csavarokat használni a monitor falohoz való rögzítéséhez.
HU-2
A képernyő helyzetének beállítása
A legjobb megtekintési pozíció optimalizálásához beállíthatja a monitor
magasságát/billenését.
•
Billenés
Lásd az alábbi ábrát a billenési tartomány egy példájára.
Csak a készülék legmagasabb pontján mérhető 35 fokos dőlésszög.
-5° 35°
•
Magasság állítása
Miután megnyomta a monitor tetejét, beállíthatja a monitor magasságát.
1
2
150mm
HU-3
•
Monitor tengelye
Mielőtt elforgatná a kijelzőt, emelje fel azt a felső helyzetbe, majd nyomja vissza
maximálisan. Forgassa óramutató járásával megegyező irányba addig, amíg meg
nem áll a monitor 90°-nál.
2
3
35°
-5°
1
150mm
HU-4
-90°
90°
Az adapter és az AC hálózati tápkábel csatlakoztatása
•
•
•
•
•
Először győződjön meg arról, hogy a területhez megfelelő típusú hálózati
tápkábelt használ.
A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V~ és 220/240
V~ feszültségű területen egyaránt lehetővé teszi a használatát. Nem
szükséges átállítani a készüléket.
Dugja be a tápkábel egyik végét az AC bemenetbe, a másik végét pedig az AC
kimentbe.
120 V~ feszültséget használó készülék esetében:
UL-listán szereplő, SVT típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek
névleges áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 125 V.
220/240 V~ feszültséget használó készülék esetében (az USA területén kívül):
Használjon H05VV-F típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek
névleges áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 250 V.A készlet
rendelkezzen az üzembe helyezés országára vonatkozó biztonsági
jóváhagyással.
Biztonsági óvintézkedések
•
•
•
•
•
•
•
Ne helyezze a monitort vagy bármilyen nehéz tárgyat a tápkábelre, nehogy az
megsérüljön.
Ne tegye ki a monitort esőnek, túlzott nedvességnek vagy pornak.
A monitor szellőzőnyílásait nem szabad elzárni vagy letakarni. Mindig
megfelelően szellőző helyen helyezze el a monitort.
Ne helyezze a monitort világos háttér, vagy olyan hely elé, ahol a napfény vagy
más fényforrás visszatükröződhet az elejéről. Kissé szemmagasság alatt
helyezze el a monitort.
Szállításkor óvatosan kezelje a monitort.
Ne üsse vagy karcolja meg a képernyő felületét, mivel törékeny.
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást:
• A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
• A váz elejét, illetve oldalát puha kendővel, óvatosan törölje le.
• SOHA NE PERMETEZZEN VAGY ÖNTSÖN SEMMILYEN FOLYADÉKOT
KÖZVETLENÜL A KÉPERNYŐRE VAGY A TARTÓRA.
• NE HASZNÁLJON SEMMILYEN AMMÓNIA VAGY ALKOHOL ALAPÚ
TISZTÍTÓT AZ LCD KIJELZŐN VAGY A TARTÓN.
• Az Acer nem fog felelősséget vállalni semmilyen ammónia vagy alkohol alapú
tisztítószer használatából eredő kárért.
HU-5
Energiatakarékos
A monitort a vezérlőkártyáról érkező jel „Energiatakarékos” üzemmódba állítja,
amelyet a sárgán világító bekapcsolt állapotot jelző LED mutat.
Állapot
LED fény
BE
Kék
Energiatakarékos
üzemmód
Sárga
Az energiatakarékos állapot fennmarad, amíg vezérlőjelet nem érzékel, illetve a
billentyűzetet vagy egeret nem működtetik. Az aktív KIKAPCSOLT módból a
visszakapcsolás BEKAPCSOLT állapotba körülbelül 3 másodpercig tart.
DDC
Az üzembe helyezés egyszerűsítése érdekében, a monitor Plug and Play
képességekkel is rendelkezik, amelyet kihasználhat, ha az Ön rendszer is
támogatja a DDC protokollt. A DDC (Display Data Channel) egy kommunikációs
protokoll, amelyen keresztül a monitor automatikusan közli a gazdarendszerrel,
milyen képességekkel rendelkezik, pl. támogatott felbontások és a megfelelő
időzítések. A monitor támogatja a DDC2B szabványt.
HU-6
Csatlakozó érintkezőkiosztása
19 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz*
ÉRINTKEZŐ
Jelentés
ÉRINTKEZŐ
Jelentés
1.
TMDS Adat2+
10.
TMDS Időzítés +
2.
TMDS Adat2 árnyékolás
11.
TMDS Időzítés árnyékolás
3.
TMDS Adat2-
12.
TMDS Időzítés -
4.
TMDS Adat1+
13.
CEC
5.
TMDS Adat1 árnyékolás
14.
Fenntartva (Nincs
összeköttetés az eszközön)
6.
TMDS Adat1-
15.
SCL
7.
TMDS Adat0+
16.
SDA
8.
TMDS Adat0 árnyékolás
17.
DDC/CEC földelés
9.
TMDS Adat0-
18.
+5V táp
19.
Hot Plug érzékelés
* Csak egyes típusokon
20 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz*
ÉRINTKEZŐ
Jelentés
ÉRINTKEZŐ
Jelentés
1.
Lane0(p)
11.
GND
2.
GND
12.
Lane3(n)
3.
Lane0(n)
13.
Config1
4.
Lane1(p)
14.
Config2
5.
GND
15.
AUX_CH (n)
6.
Lane1(n)
16.
GND
7.
Lane2(p)
17.
AUX_CH (p)
8.
GND
18.
Hot Plug Detect
9.
Lane3(n)
19.
DP Power_Return
10.
Lane3(p)
20.
DP Power
* Csak egyes típusokon
HU-7
Gyári időzítési táblázat
Mód
Felbontás
Megjegyzés
1
640 x 480
60 Hz
2
720 x 480
60 Hz
3
1280 x 720
60 Hz
4
720 x 576
50 Hz
5
1280 x 720
50 Hz
6
1920 x 1080
50 Hz
7
1920 x 1080
60 Hz
8
800 x 600
60 Hz
9
1024 x 768
60 Hz
10
2560 x 1440*
24 Hz
11
2560 x 1440
60 Hz
12
2560 x 1440*
85 Hz
13
2560 x 1440*
100 Hz
14
2560 x 1440*
120 Hz
15
2560 x 1440*
144 Hz
* Kizárólag DP módhoz, nem HDMI módhoz.
HU-8
Alapértelmezett (HDMI/DP)
Telepítés
A monitor üzembe helyezéséhez kérjük, végezze el az alábbi lépéseket:
Lépések
1. 1-1 Csatlakoztassa a HDMI kábelt (csak HDMI bemenettel rendelkező típus
esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI van kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a HDMI kábelt a számítógéphez.
HDMI használatakor bármelyik gombot megnoymhatja az I/O port
forrásának az indításához, kivéve a Bekapcsoló gombot.
1-2 Csatlakoztassa a DP kábelt (Alapértelmezett bemenet)
(csak DP bemenettel rendelkező típus esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI van kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a DP kábelt a számítógéphez.
2. Csatlakoztassa az audió kábelt (opcionális)
3. Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján található
tápcsatlakozóhoz.
4. Csatlakoztassa a monitor és a számítógép tápkábelét egy közeli fali aljzathoz.
5. Az USB kábel csatlakoztatása (opcionális)
Csatlakoztassa az USB 3.0 kábelt a porthoz a gyors töltéshez.
Csatlakoztassa az USB 3.0 kábelt a porthoz.
6. Kapcsolja be vagy ki a Kikapcsolt USB-töltés beállítást a Kikapcsolt USB-töltés
funkció be-, illetve kikapcsolásához.
HDMI
DP
POWER
DP
HU-9
HDMI
Felhasználói kezelőszervek
Alapvezérlő
Ikon
Elem
Leírás
Be- és kikapcsolja a monitort. A kék fény a bekapcsolt
Bekapcsológomb/
állapotot jelzi. A borostyánsárga fény a készenléti/
jelzőfény
energiatakarékos módot jelzi.
Input
OSD-funkciók
Nyomja meg az OSD megjelenítéséhez. Nyomja meg
újból a kijelölt OSD-elem megnyitásához.
Bemenet gomb
A bemeneti források közti váltásra szolgál.
Hangerő gomb
A gomb megnyomására megjelenik a hangerőcsúszka.
OD
A gomb megnyomásával aktiválja az OD funkciót, és
állítsa vagy Normal (Normál) vagy Extreme
(Szélsőséges) módra. Ha az OSD aktív, nyomja meg a
kiválasztásból való kilépéshez.
Game mode
(Játékmód)
Ezzel lehet bekapcsolni a Game mode (Játékmód)
üzemmódot.
HU-10
Az OSD beállításainak módosítása
Megjegyzés: Az alábbi ismertető csak általános útmutatásként szolgál. A
tényleges termékspecifikációk változhatnak.
A OSD-t (képernyőmenüt) az LCD monitor beállításainak a módosítására lehet
használni. Nyomja meg a MENU gombot az OSD megnyitásához. Az OSD-t a
képminőség beállítására, valamint az OSD pozíciójának és általános
beállításainak módosítására használhatja. A speciális beállításokhoz lásd a
következő oldalt:
Főoldal
1.
2.
3.
4.
5.
Game mode (Játék mód)
OD (teljes kihasználás) opciók
Hangerő
Bemenet választása
Funkció menü
A Game mode (Játék mód) be- vagy kikapcsolása
Nyissa meg a Game mode (Játék mód) vezérlőjét és kapcsolja a Game mode
(Játék módot) be vagy ki a beállítási nyilakkal (OFF (KI)/ON (BE)), majd válassza
ki melyik profilt szeretné használni. Amikor készen van, használja a
lehetőséget, hogy egy szinttel visszalépjen.
Az OD beállításának módosítása
Nyissa meg az OD képernyőmenü vezérlőjét, majd válassza ki az OD beállítását a
nyilak használatával. Amikor készen van, használja a
lehetőséget, hogy egy
szinttel visszalépjen.
PE
Off
Normal
Extreme
HU-11
Hangerő beállítása
Nyissa meg a Volume (Hangerő)-szabályozót, majd állítsa be a Volume
(Hangerőt) a nyilak segítségével. Amikor készen van, használja a
lehetőséget,
hogy egy szinttel visszalépjen.
Volume
71
Megjegyzés: A hangerőszabályozó beállítása, valamint a középső pozícióból
elmozdított beállítások megnövelhetik a fül/fejhallgató kimeneti feszültségét,
amely a hangnyomás szintjét módosíthatja.
A bemenet kiválasztása
Nyissa meg a bemeneti szabályozót, majd válassza ki a HDMI vagy DP
lehetőséget. Amikor készen van, használja a
lehetőséget, hogy egy szinttel
visszalépjen.
HU-12
A funkció oldal
Nyissa meg a funkció oldalt, hogy kiválassza a Picture (Kép), Color (Szín), OSD
vagy Setting (Beállítás) funkciókat, majd módosítsa a kívánt beállításokat a nyilak
segítségével. Erről az oldalról megtekintheti a monitor rendszerinformációit is.
Amikor készen van, használja a
lehetőséget, hogy egy szinttel visszalépjen.
A Picture (Kép) beállítása
1.
Nyomja meg a MENU gombot az OSD felhozásához.
2.
A / billentyűket használva válassza ki a Picture (Képet) az OSD-ből.
Ezután navigáljon a beállítani kívánt képelemhez.
3.
Használja a / billentyűket a mozgó skálák beállításához.
4.
A Picture (Kép) menüt az Acer eColor, Blue Light (Kék fény), Brightness
(Fényerő), Adaptive contrast (Adaptív kontraszt), Contrast (Kontraszt) és
Dark boost (Sötét élénkítése) beállítására lehet használni.
5.
Brightness (Fényerő): Beállíthatja a fényerőt 0 és 100 érték között.
Megjegyzés: Módosítja a világos és sötét területek közötti egyensúlyát.
6.
Contrast (Kontraszt): Beállíthatja a kontrasztot 0 és 100 érték között.
Megjegyzés: Módosítja a sötét és a világos területek közötti különbség
mértékét.
HU-13
7.
Blue Light (Kék fény): Kiszűrheti a kék fényt a különböző Blue Light (Kék
fényt) jelölő arányok beállításával - 80%, 70%, 60%, 50%.
Megjegyzés: A magasabb értékek több kék fényt engednek át. A jobb
védelem érdekében válasszon alacsonyabb értéket.
8.
Dark boost (Sötét élénkítése): Ez javítja a kijelző sötét színeinek az
amplitudóját– a feketék kevésbé lesznek feketék. Minél nagyobb a szám,
annál nagyobb lesz az élénkítés.
9.
Adaptive contrast (Adaptív kontraszt): Ez a módszer általában megnöveli
számos kép teljes kontrasztját, különösen akkor, ha a kép használható
adatait közeli kontraszt értékek képviselik. Ez lehetővé teszi az alacsonyabb
kontrasztú területek számára, hogy nagyobb kontraszttal rendelkezzenek. Ez
a módszer hasznos olyan képeknél, ahol a háttér vagy az előtér fényes vagy
sötét. A röntgenfelvételeken a csontok struktúráját a módszerrel különösen jól
lehet megtekinteni, valamint több részlet látható vele azokon a fényképeken,
amelyek túl, vagy alul lettek exponálva.
HU-14
A Color (Szín) beállítása
1.
Nyomja meg a MENU gombot az OSD megnyitásához.
2.
A / billentyűket használva válassza ki a Color (Színt) az OSD-ből. Ezután
navigáljon a beállítani kívánt képelemhez.
3.
Használja a / billentyűket a beállítás kiválasztásához.
4.
A Gamma mód leheővé teszi a fényerősség beállítását. Az alapértelmezett
érték 2,2 (normál Windows érték).
5.
Color temperature (Színhőmérséklet): Alapértelmezetten Warm (Meleg). A
Cool (Hideg), Warm (Meleg), Bluelight (Kék fény) vagy a User (Felhasználó)
lehetőségek közül választhat.
6.
sRGB mód jobb színmegfeleltetés elérését teszi lehetővé a perifériás
eszközön, például digitális fényképezőgépeken vagy nyomtatókon.
7.
Saturate (Telítettség): A színek fényerejét 0 és 200 között lehet beállítani.
8.
6-axis color (6 tengelyes szín): A vörös, zöld, kék, ciánkék, sárga és bíbor
színek telítettségét külön beállíthatja 0 és 100 érték között, így
megváltoztathatja a kép színminőségét.
HU-15
Az OSD beállítása
1.
Nyomja meg a MENU gombot az OSD megnyitásához.
2.
A / billentyűket használva válassza ki az OSD lehetőséget az OSD-ből.
Ezután navigáljon a módosítani kívánt beállításhoz.
3.
Használja a / billentyűket a mozgó skálák beállításához.
4.
Language (Nyelv): Állítsa be az OSD menü nyelvét.
5.
OSD timeout (OSD időtúllépés): Állítsa be a késést az OSD menü
kikapcsolása előtt.
6.
Refresh rate num (Frissítési frekvencia száma): Megjelenítheti a panel
jelenlegi frissítési frekvenciáját a képernyőn.
7.
Transparency (Áttetszőség): Válassza ki a játék mód használatakor az
Transparency (Áttetszőséget). Az áttetszőség lehet 0% (OFF (KI)), 20%,
40%, 60%, vagy 80%.
8.
Game mode (Játék mód): Három felhasznló által megadott profil érhető el. Ha
eldöntötte, milyen beállítás felel meg Önnek, mentse el, a rendszer pedig
emlékezni fog a beállításokra a jövőben is, amikor bekapcsolja a játék módot
és megnyomja az 1, 2 vagy 3-as gombot.
9.
Aim point (Célpont): Megjelenít egy célpontot a képernyőn a lövöldözős
játékokhoz.
HU-16
A Setting (Beállítások) módosítása
1.
A Setting (Beállítás) menüt a képernyőn megjelenő menü nyelvének
beállítására használhatja, valamint egyéb fontos beállítások, beleértve a
bemenet és az OD szint módosításait is.
2.
Nyomja meg a MENU gombot az OSD megnyitásához.
3.
A / billentyűket használva válassza ki a Setting (Beállítások) lehetőséget
az OSD-ből. Ezután navigáljon a módosítani kívánt beállításhoz.
4.
Használja a / billentyűket a beállítás kiválasztásához.
5.
Input (Bemenet): Válassza ki a forrást a DP In vagy HDMI lehetőségről.
HU-17
6.
DTS (bizonyos modelleken): Kapcsolja a DTS hangot Be vagy Ki. DTS hang
rétegelt és figyelemre méltó hangáramlást hoz létre.
7.
OD: Válassza ki a Off (Ki), Normal (Normál) vagy Extreme (Extrém)
lehetőséget.
8.
Wide Mode (Széles mód): Kiválaszthatja, hogy a képet milyen aspektusban
használja. A lehetőségek a Aspect (Aspektus) és az 1:1 arány.
9.
Over Clock (Túlhajtás) (bizonyos modelleken): A monitor frissítési
frekvenciáját meg lehet növelni a panel specifikációjában meghirdetett érték
fölé egy magasabb frissítési frekvenciára.
* Ez a funkció lehetővé teszi, hogy visszaállítsa újraindítás után a maximális
frissítési frekvenciát az NVIDIA vezérlőpultban. Ha nem jelenik meg semmi,
húzza ki a DisplayPort kábelt és használja a monitor képernyőjét az
alapértelmezett frissítési frekvencia kiválasztásához.
FONTOS: Az eszközt a frissítési ráta túlhajtásának támogatására tervezték.
Azonban a túlhajtás a rendszer instabilitását eredményezheti. Ha
instabilitást észlel, próbálja meg a képernyőn megjelenő
beállításokon keresztül lecsökkenteni az overclock (túlhajtás)
lehetőséget egy alacsonyabb frissítési rátára.
10. ULMB (Ultra Low Motion Blur): A csúszka segítségével csökkentheti a
mozgásból adódó elmosódást, miközben gyorsan mozgó képeket néz.
További információkért látogasson el az NVIDIA weboldalra.
11. Power LED (LED-es izzó): Beállíthatja, hogy a LED-es izzó jelzőfénye
világítson, elhalványuljon vagy kikapcsoljon.
12. Deep Sleep (Mély alvás): Alapértelmezésben be van kapcsolva. Amikor a
funkció be van kapcsolva, és nincsen HDMI vagy DP bemenet, a monitor alvó
módba lép. Amikor a funkció ki van kapcsolva, és nincsen HDM vagy DP
bemenet, a monitor nem fog alvó módba lépni.
Megjegyzés: Bármilyen gombot (kivéve a Bekapcsolól gombot)
megnoymhat a monitoron a felébresztéséhez, miután az mélyen alvó
módba lépett.
13. Reset (Visszaállítás): Visszaállítja az egyéni színbeállításokat a gyári
alapértékekre.
14. Power-off USB charge (USB-töltés kikapcsolt állapotban): Be vagy
Kikapcsolás.
HU-18
Termékinformációk
1.
Nyomja meg a MENU gombot az OSD megnyitásához.
2.
A / billentyűk használatával válassza ki az Information (Információ)
lehetőséget, hogy megtekintse az alapvető információkat a monitor jelenlegi
bemenetéhez.
G-SYNC élmény:
A következő felbontásokhoz:
2560 x 1440@60 Hz
2560 x 1440@85 Hz (kizárólag DP esetében)
2560 x 1440@100 Hz (kizárólag DP esetében)
2560 x 1440@120 Hz (kizárólag DP esetében)
2560 x 1440@144 Hz (kizárólag DP esetében)
A G-SYNC NVIDIA GeForce GTX650Ti BOOST vagy újabb GeForce GTX
grafikus kártyát igényel DisplayPort kimenettel. További információkért látogasson
el az nVidia® weboldalra: http://www.nvidia.com/page/home.html
A következő felbontások az Over Clock (Túlhajtás) funkcióval (kizárólag DP
esetében):
2560 x 1440@165 Hz
A G-SYNC NVIDIA GeForce GTX960 BOOST vagy újabb GeForce GTX grafikus
kártyát igényel DisplayPort kimenettel. További információkért látogasson el az
nVidia® weboldalra: http://www.nvidia.com/page/home.html
HU-19
Hibakeresés
Mielőtt az LCD-monitort szervizbe küldené, kérjük, ellenőrizze az alábbi
hibaelhárítási listát. Lehet, hogy saját maga is azonosíthatja a problémát.
(HDMI/DP mód)
Problémák
Aktuális állapot
Elhárítás
•
LED BEKAPCSOLVA
Nincs kép
LED KIKAPCSOLVA
•
•
•
A LED sárga színnel
világít
Rendellenes hang
(Kizárólag audió
bemenettel
rendelkező típusnál)
(Opcionális)
•
•
Nincs hang vagy túl halk
HU-20
•
Az OSD segítségével állítsa a
fényerőt és a kontrasztot
maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően
történt-e a hálózati tápkábel
csatlakoztatása a monitorhoz.
Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakozik-e a videó jelkábel a
monitor hátuljához.
Ellenőrizze, hogy BE van-e
kapcsolva a számítógép.
Ellenőrizze, hogy csatlakozik-e az
audió kábel a számítógéphez.
Győződjön meg arról, hogy a
gazdagép hangereje minimálisra
van beállítva, majd próbálja meg
fokozni a hangerőt.
XB271HU
XB271HU
Sep. 24, 2015
HU-21
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
LCD Monitor
Model Number:
XB271HU
SKU Number:
XB271HU xxxxxx
(“x” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
HU-22
ENERGY STAR®
Acer’s ENERGY STAR qualified products save you money by reducing energy
costs and helps protect the environment without sacrificing features or
performance. Acer is proud to offer our customers products with the ENERGY
STAR mark.
What is ENERGY STAR?
Products that are ENERGY STAR qualified use less energy and prevent
greenhouse gas emissions by meeting strict energy efficiency guidelines set by
the U.S. Environmental Protection Agency. Acer is committed to offer products
and services worldwide that help customers save money, conserve energy and
improve the quality of our environment. The more energy we can save through
energy efficiency, the more we reduce greenhouse gases and the risks of climate
change. More information refers to http://www.energystar.gov or http://
www.energystar.gov/powermangement
Acer ENERGY STAR qualified products:
• Produce less heat and reduce cooling loads, and warmer climates.
• Automatically go into “display sleep” and “computer sleep” mode after 15 and 30
minute of inactivity respectively.
• Wake the monitor when it is in Active Off mode, move the mouse or press any
keyboard key.
• Computers will save more than 80% energy at “sleep” mode.
ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks
HU-23
HU-24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising