Acer | DX241H | Acer DX241H Quick Start Guide

Magyarul
Biztonsági utasítások
Tartsák tiszteletben a következő biztonsági irányelveket, amikor csatlakoztatják és használják a monitort:
•
Bizonyosodjanak meg, hogy a monitor névleges elektromos beállítása megfelel az Önök helyszínén
található váltóáramú hálózat feszültségével.
•
Helyezzék a monitort közel egy könnyen hozzáférhető elektromos aljzathoz.
•
Helyezzék a monitort szilárd felületre, és kezeljék gondosan. A képernyő megsérülhet, amennyiben
leejtik, erősen megütik vagy éles, illetve csiszolóanyagokkal érintkezik.
•
A kijelzőt oda telepítsék, ahol alacsony a páratartalom, és minimális a por.
•
Amennyiben a tápkábel sérült, ne használja a kijelzőt. Soha ne tegyen rá semmit a tápkábelre, és
tartsa olyan helyen, ahol az emberek nem botlanak bele.
•
Soha ne helyezzen fémes tárgyakat a monitor nyílásaiba. Amennyiben ilyesmit tesz, ez áramütést
okozhat.
•
Az áramütés elkerülése érdekében, soha ne érintse meg a monitor belsejét. A monitor monitorok
házát, csak minősített szerviz-technikus nyithatja fel.
•
Amikor a tápkábelt kihúzza az aljzatból vagy a monitorból, a dugaszt húzza, ne a kábelt.
•
A monitor házán, nyílások vannak a jobb szellőzés érdekében. A túlmelegedés megelőzése érdekében,
a nyílásokat nem szabad lezárni vagy lefedni. Ne használják a kijelzőt ágyon, díványon, szőnyegen,
vagy egyéb lágy felületen. Amennyiben ilyesmit tesz, lezárja a ház alján lévő szellőzőnyílásokat.
Amennyiben a kijelzőt könyvespolcra vagy egyéb zárt térbe helyezi, biztosítsák a kellő szellőztetést.
•
Ne tegyék ki a monitort eső hatásának, és ne használják vízhez közel. Amennyiben a monitor
véletlenül vizes lesz, azonnal kapcsolják ki és lépjenek kapcsolatba az illetékes forgalmazóval. Azt
javasoljuk, hogy a monitort kikapcsolt állapotban lágy, nedves ruhával tisztítsák meg.
•
Amennyiben kijelzője nem üzemel szabályosan, különösen, hogyha szokatlan hangokat hallanak vagy
szagokat éreznek, azonnal áramtalanítsák és lepjenek kapcsolatba egy illetékes forgalmazóval, vagy
szerviz-központtal.
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1. 1-1 Csatlakoztassa a videokábelt
a.Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép
KI vannak kapcsolva.
b.Csatlakoztassa videokábelt a számítógéphez.
1-2 HDMI kábel (csak HDMI bemenettel rendelkező típus
esetében)(opcionális)
a.Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép
KI vannak kapcsolva.
b.Csatlakoztassa a HDMI kábelt a számítógéphez.
2. Csatlakoztassa az audió kábelt a PC analóg audió
kimenetéhez (Világoszöld színű csatlakozó)(Kizárólag
Audió bemenettel rendelkező típusnál).
3. Csatlakoztassa a LAN-kábelt (a LAN-kábel kizárólag a
Display+ kimenethez való, nem működik PC módban).
4. Csatlakoztassa az USB-kábelt a PC-hez.
5. USB-elosztó: USB-eszköz csatlakoztatásához.
6. Csatlakoztassa fülhallgatóhoz vagykülső hangszóróhoz.
7. Kártyaolvasó SD, MMC, MS, MS PRO és XD kártyához.
8. Csatlakoztassa a tápkábelt
Csatlakoztassa a tápkábelt a monitorhoz, majd egy
megfelelően földelt konnektorhoz.
9. Kapcsolja BE a monitort és a számítógépet.
Először a monitort, majd a számítógépet kapcsolja BE.
Igen fontos betartani ezt a sorrendet.
10. Ha a monitor ezek után sem működik megfelelően, a
probléma megállapítása érdekében olvassa el a
hibaelhárításra vonatkozó részt.
speaker
Speaker
5
7
5
1X
2X
3X
4X 5X
speaker
3
4
1-1
1 -2
2
8
6
8
6 2
1 -2
1-1
3 4
5
Hibaelhárítási javaslatok
Nincs áram - A monitor bekapcsolási gombja nincs megfelelő helyzetben.
Bizonyosodjanak meg, hogy a monitor tápkábele teljesen be van dugva a monitor táp portjába és az
elektromos aljzatba.
Ellenőrizzék asztali lámpa segítségével az elektromos aljzat működését.
Próbálják másik tápkábel használatát. Ehhez a próbálkozáshoz a számítógép tápkábelét lehet használni.
Nincs videó - A monitor bekapcsolás-jelzője ég de nincs kép a képernyőn.
Győződjön meg arról, hogy a videó csatlakozót megfelelően csatlakoztatta a számítógéphez.
Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva és megfelelően működik.
Kapcsolja ki a monitort és ellenőrizze a videokábel érintkezőit. Győződjön meg arról, hogy egyik
érintkező sem görbült el.
Részletes használati utasítások
Lásd a monitorral csomagolt CD-ROM lemezen a használati útmutatót
LC D - m o n i t o r G yo r s ü ze m b e h e l ye zé si ú t m u t a t ó j a
Download PDF

advertising