Acer | V233H | Acer V233H User Manual

Acer LCD monitor
Felhasználói útmutató
Copyright © 2008. Acer Incorporated.
All Rights Reserved.
Acer LCD Monitor User's Guide
Original Issue: 12/2008
Changes may be made periodically to the information in this publication without obligation
to notify any person of such revisions or changes. Such changes will be incorporated in new
editions of this manual or supplementary documents and publications. This company makes
no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents
hereof and specifically disclaims the implied warranties of merchantability or fitness for a
particular purpose.
Record the model number, serial number, purchase date and place of purchase information in
the space provided below. The serial number and model number are recorded on the label
affixed to your computer. All correspondence concerning your unit should include the serial
number, model number and purchase information.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in
any form or by any means, electronically, mechanically, by photocopy, recording or otherwise,
without the prior written permission of Acer Incorporated.
Acer LCD Monitor User's Guide
Model number: __________________________________
Serial number: ___________________________________
Date of purchase: ________________________________
Place of purchase: ________________________________
Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Incorporated. Other companies'
product names or trademarks are used herein for identification purposes only and belong to
their respective companies.
iii
Fontos tudnivalók az LCDmonitorokkal kapcsolatban
A következő jelenségek normálisak LCD-monitor esetében, és nem a
meghibásodás jelei.
•
A fénycsöves világítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat az üzembe
helyezést követően. Kapcsolja ki az Üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be,
hogy meggyőződjön, eltűnt a vibrálás.
•
Az asztalhoz felhasznált háttértől függően kissé egyenetlen lehet a képernyő
•
Az LCD-képernyő tényleges képpontjainak száma 99,99% vagy annál nagyobb
fényereje.
érték. Tartalmazhat 0,01% vagy kevesebb arányban foltokat, illetve hiányzó
vagy állandóan világító képpontot.
•
Az LCD-monitor működési jellemzői miatt, ha ugyanazt a képet jeleníti meg
órákig, annak utóképe a képernyőn maradhat, miután új képre vált. Ilyen
esetben a képernyő lassan helyreáll a kép váltásával, vagy ha néhány óráig
kikapcsolva hagyják az Üzemkapcsolót.
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Biztonsági óvintézkedések
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden
figyelmeztetésnek és utasításnak.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást:
•
A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
•
A kijelzőt és a váz elejét, illetve oldalát puha kendővel törölje le.
Az eszköz csatlakoztatása/leválasztása
Kövesse az alábbi útmutatást az LCD-monitor tápfeszültség forráshoz történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
Győződjön meg arról, hogy a monitor a talpához van rögzítve, mielőtt a hálózati
tápkábelt a konnektorhoz csatlakoztatná.
•
Győződjön meg arról, hogy mind az LCD-monitor, mind a számítógép ki vannak
•
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
kapcsolva, mielőtt kábelt csatlakoztat, vagy kihúzza a tápkábelt.
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
iv
Hozzáférés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Biztonságos zenehallgatás
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán, kényelmes hangerőn és torzítás
nélkül nem hallja a zenét.
•
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a
hangerőt.
•
Korlátozza a nagy hangerő melletti zenehallgatás idejét.
•
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
•
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Figyelmeztetések
•
•
•
•
•
•
A terméket ne használja víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. E nyílásokat nem szabad
elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy a
terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük. Ezt a
terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a belső
alkatrészeket.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
A terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a
forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
v
•
•
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati tápkábelét hárompólusú földelt dugóval látták el. Ez a dugó
csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a fali
konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a tápkábel dugóját. Ne
dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További információkért
forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy
sérülést okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar
megfelelő kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő
elektromos eszközök okoznak, és ami befolyásolja a termék
teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, SPT-2 típusú, névleges áramerősség 7 A, feszültség minimum 125
V, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,6 méter maximális hosszúsággal.
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát.
Minden javítást bízzon szakképzett személyekre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
•
•
•
•
•
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
vi
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása
károsodáshoz vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját
veheti igénybe, hogy a terméket helyreállítsa.
Robbanásveszélyes környezet
Kapcsolja ki az eszközt robbanásveszélyes légkörű területen, és tartsa be a
területen kihelyezett feliratok és utasítások útmutatását. Robbanásveszélyes
légkörű területen általában gépkocsija motorjának kikapcsolására is utasítják. Az
ilyen területen keltett szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy
akár halálhoz vezethet. Kapcsolja ki az eszközt üzemanyagtöltő állomásokon, pl.
benzinkutaknál. Tartsa be a rádió-berendezések használatára vonatkozó
korlátozásokat üzemanyag-lerakatok, tároló és elosztó területek, vegyi üzemek
területén, illetve ahol robbantást végeznek. A robbanásveszélyes légkörű területeket
gyakran, de nem mindig egyértelműen megjelölik. Ilyenek például a hajók alsó
fedélzete, vegyi átrakó vagy tároló létesítmények, cseppfolyósított földgázt (pl.
propánt vagy butánt) használó járművek, és olyan területek, amelyek légköre vegyi
anyagokat, vagy részecskéket, pl. gabonát, port vagy fémport tartalmaz.
További biztonsági információ
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:
A termékben lévő lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az elektronikai
iparszövetséggel a www.eiae.org címen. A lámpák ártalmatlanításával kapcsolatos
tájékoztatásért látogassa meg a www.lamprecycle.org weboldalt.
vii
Tudnivaló az LCD kijelző pixeleiről
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki,
vagy fekete, illetve piros pontként jelennek meg. Ennek nincsen hatása a tárolt
képre, és nem jelent meghibásodást.
Az ENERGY STAR (egyes típusok esetében) kormányprogram (köz- és
magánszféra partnerség), ami lehetővé teszi az emberek számára, hogy
költséghatékony módon védjék a környezetet anélkül, hogy fel kellene áldozniuk a
minőséget vagy a termékszolgáltatásokat. Az ENERGY STAR minősítéssel
rendelkező termékek azáltal előzik meg az üvegházhatású gázok kibocsátását,
hogy megfelelnek az USA Környezetvédelmi Hivatala (EPA) és
Energiagazdálkodási Minisztériuma (DOE) által felállított szigorú
energiatakarékosságra vonatkozó ajánlásainak. Az átlagos lakásban az elektronikai
cikkeket tápláló villamos energiának 75%-a a termékek kikapcsolt állapotában fogy
el. Az ENERGY STAR minősítésű fogyasztói elektronikai cikkek kikapcsolt
állapotban akár 50%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hagyományos
berendezések. További tájékoztatásért látogasson a http://www.energystar.gov és
http://www.energystar.gov/powermanagement lapokra.
Az ENERGY STAR partnereként az Acer Inc. meggyőződött arról, hogy ez a termék
megfelel az ENERGY STAR energiagazdálkodásra vonatkozó irányelveinek.
Megjegyzés: A fenti nyilatkozat kizárólag ENERGY STAR
emblémával rendelkező Acer LCD-monitorra érvényes.
A terméket energiagazdálkodásra felkészítve szállították:
•
•
•
A képernyő alvó módjának bekapcsolása 15 percnyi tétlenség után.
A számítógép alvó módjának bekapcsolása 30 percnyi tétlenség után.
A számítógép felébresztése alvó üzemmódból az üzemkapcsoló gomb
megnyomásával.
Tippek és tájékoztatás a kényelmes
használathoz
Előfordulhat, hogy a számítógép felhasználói hosszú használat után
szemmegerőltetésre és fejfájásra panaszkodnak. A felhasználók fizikai sérülésnek
is ki vannak téve, ha hosszú órákig a számítógép előtt dolgoznak. A hosszú
munkaidő, rossz tartás, helytelen munkaszokások, stressz, nem megfelelő
munkakörülmények, egészségi állapot és egyéb tényezők nagyban növelik a fizikai
sérülés kockázatát.
viii
A számítógép nem megfelelő módon történő használata kéztőcsatorna szindróma,
ínhüvelygyulladás, tenoszinovítisz vagy más mozgásszervi megbetegedés
kialakulásához vezethet. A következő tünetek jelenhetnek meg a kézben,
csuklóban, karokban, vállakban, nyakban vagy háton:
•
•
•
•
•
zsibbadtság vagy égő, bizsergető érzés
fájdalom vagy érzékenység
fájdalom, duzzanat vagy lüktetés
merevség, kötöttség
hideg érzés vagy gyengeség
Ha a fenti tünetek közül bármelyik jelentkezne, illetve visszatérő vagy el nem múló
kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat tapasztal a számítógép használatával
összefüggésben, azonnal keresse fel szakorvosát, és tájékoztassa cége
egészségügyi és munkabiztonsági részlegét.
A következő fejezet tanácsokat ad a kényelmes számítógép-használathoz.
A kényelmes tartás
A kényelmes tartást úgy találhatja meg, ha beállítja a monitor megtekintési szögét,
feltámasztja lábát, vagy megemeli a szék ülőmagasságát a maximális kényelem
érdekében. Vegye figyelembe a következőket:
•
•
•
ne maradjon túl sokáig ugyanabban a tartásban
ne görnyedjen előre és/vagy hajoljon hátra
rendszeres időközönként álljon fel, és sétálgasson, hogy lábizmait kilazítsa
Látása gondozása
A monitor hosszantartó nézése, a nem megfelelő szemüveg vagy kontaktlencse
viselése, a tükröződés, a helyiség túlzott megvilágítása, a gyengén fókuszált
képernyő, a rendkívül kicsi betűtípus és az alacsony kontrasztú megjelenítők mind
megerőltethetik a szemét. Az alábbi fejezet tanácsokat ad a szemmegerőltetés
elkerülésével kapcsolatban.
Szemek
Gyakran pihentesse a szemét.
•
•
•
Adjon szemének pihenőt azáltal, hogy eltekint a monitorról és távoli pontra
összpontosít.
Gyakran pislogjon, nehogy kiszáradjon a szeme.
ix
Megjelenítő
•
Tartsa tisztán a megjelenítőt.
•
•
•
•
•
A fejét tartsa a kijelző felső szélénél magasabban, hogy lefelé nézzen, amikor a
megjelenítő közepére tekint.
Állítsa a képernyő fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes szintre a szöveg
jobb olvashatósága és a tisztábban látható grafika érdekében.
Szüntesse meg visszatükröződést a következőkkel:
•
•
Úgy helyezze el a kijelzőt, hogy oldala ablak vagy fényforrás felé nézzen
•
•
•
•
Használjon asztali lámpát
Csökkentse minimálisra a helyiség megvilágítását függöny, reluxa vagy
árnyékoló használatával
Módosítsa a megjelenítő megtekintési szöget
Használjon monitorszűrőt
Használjon fényellenzőt, pl. a monitor tetejére helyezett kartonlapot
Ne állítsa a megjelenítőt kényelmetlen szögbe.
Ne nézzen hosszú ideig erős fényforrásba, pl. nyitott ablakon keresztül.
Jó munkagyakorlat kialakítása
Alakítson ki jó munkagyakorlatot, hogy számítógépének használata pihentető és
termelékeny legyen:
•
Rendszeres időközönként és gyakran tartson rövid pihenőt.
•
•
•
Végezzen nyújtózkodó gyakorlatokat.
Lehetőség szerint gyakran menje ki a friss levegőre.
Rendszeresen tornázzon és óvja egészségét.
x
We,
Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China
Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000
E-mail: easy_lai@acer.com.tw
Hereby declare that:
Product: LCD Monitor
Trade Name: Acer
Model Number: V233H
SKU Number: V233Hxxxx
The first x shows the front frame's ID and color.
The second x shows pedestal's ID color.
The third x shows the sale area.
The fourth x shows the others.
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of
the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken
and are in force to assure that production units of the same product will
continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following
harmonized standards:
•
EN55022:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B
•
EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
•
EN61000-3-2:2006, Class D
•
EN61000-3-3:1995 + A1:2001+A2:2005
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
•
EN60950-1:2001
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment.
Easy Lai / Director
Acer Computer (Shanghai) Limited
xi
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:
Product name:
23" LCD Monitor
Model number:
V233H
SKU number:
V233Hxxxx
The first x shows the front frame's ID and color.
The second x shows pedestal's ID color .
The third x shows the sale area.
The fourth x shows the others.
Name of responsible party:
Acer America Corporation
Address of responsible party:
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
USA
Contact person:
Acer Representative
Tel:
1-254-298-4000
Fax:
1-254-298-4147
1
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal kapcsolatban
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Biztonsági óvintézkedések
A monitor tisztítása
Az eszköz csatlakoztatása/leválasztása
Hozzáférés
Biztonságos zenehallgatás
Figyelmeztetések
A hálózati feszültség használata
A termék szervizelése
További biztonsági információ
Tudnivaló az LCD kijelző pixeleiről
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
Kicsomagolás
A talp felszerelése/leszerelése
A képernyő helyzetének beállítása
A hálózati tápkábel csatlakoztatása
Energiatakarékos mód
Display Data Channel (DDC)
Connector pin assignment
Gyári időzítési táblázat
Üzembe helyezés
Felhasználói kezelőszervek
Beállítások végzése
Acer eColor Management
Felhasználói
Hibakeresés és -elhárítás
VGA mód
DVI mód
iii
iii
iii
iii
iii
iv
iv
iv
iv
v
vi
vii
vii
xi
1
2
2
3
3
3
4
6
7
8
9
10
11
13
13
14
1
A termék kicsomagolása közben kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi tételek közül
semelyik sem hiányzik, és őrizze meg a csomagolóanyagot ara az esetre, ha a
jövőben szállítania kell a monitort.
LCD monitor
Felhasználói útmutató
Gyors üzembe helyezési
útmutató
D-sub kábel
DVI kábel (Kizárólag
kettős bemenettel
rendelkező típusnál)
Hálózati tápkábel
Audió kábel
(Opcionális)
Magyar
Kicsomagolás
Magyar
2
A talp felszerelése/leszerelése
Felszerelés:
Illessze a monitor alján lévő kioldó
gombot a talp megfelelő nyílásaiba.
Leszerelés:
Az ábra szerint nyomja meg a kioldó
gombot, majd húzza le a talpat a nyíl
irányában.
A képernyő helyzetének beállítása
Az optimális látószög beállítása érdekében beállíthatja a monitor dőlésszögét
úgy, hogy az alábbi ábra szerinti módon mindkét kezével megfogja a monitor
szélét.
A monitor 15 fokkal felfelé, illetve 5 fokkal lefelé dönthető.
3
•
Először győződjön meg arról, hogy a területhez megfelelő típusú hálózati
tápkábelt használ.
•
A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V~ és 220/240
V ~ feszültségű területen egyaránt lehetővé teszi a használatát. Nem
szükséges átállítani a készüléket.
•
Csatlakoztassa a hálózati tápkábel dugóját a monitor tápcsatlakozójához, a
másikat pedig egy megfelelő konnektorhoz.
•
120 V~ feszültséget használó készülék esetében:
UL listán szereplő, SVT típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek
névleges áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 125 V.
•
220/240 V~ feszültséget használó készülék esetében:
Használjon H05VV-F típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek
névleges áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 250 V. A készlet
rendelkezzen az üzembe helyezés országára vonatkozó biztonsági
jóváhagyással.
Energiatakarékos mód
A monitort a vezérlőkártyáról érkező jel „Energiatakarékos” üzemmódba állítja,
amelyet a sárgán világító, bekapcsolt állapotot jelző LED mutat.
Mód
LED lámpa
Be
Kék
Energiatakarékos mód
Sárga
Az energiatakarékos állapot fennmarad, amíg vezérlőjelet nem érzékel, illetve a
billentyűzetet vagy egeret nem működtetik. A készenléti állásból a visszakapcsolás
körülbelül 3 másodpercig tart.
Display Data Channel (DDC)
Az üzembe helyezés további leegyszerűsítése érdekében, a monitor Plug and Play
képességekkel is rendelkezik, amelyet kihasználhat, ha az Ön rendszer is támogatja
a DDC protokollt. A DDC (Display Data Channel) egy kommunikációs protokoll,
amelyen keresztül a monitor automatikusan közli a gazdarendszerrel, milyen
képességekkel rendelkezik, pl. támogatott felbontások és a megfelelő időzítések. A
monitor támogatja a DDC2B szabványt.
Magyar
A hálózati tápkábel csatlakoztatása
Magyar
4
Connector pin assignment
1
5
10
6
11
15
15-pin color display signal cable
PIN No. Description
PIN No. Description
1
Red
9
+5 V
2
Green
10
Logic ground
3
Blue
11
Monitor ground
4
Monitor ground
12
DDC-serial data
5
DDC-return
13
H-sync
6
R-ground
14
V-sync
7
G-ground
15
DDC-serial clock
8
B-ground
5
Magyar
24-pin color display signal cable
PIN No.
Description
PIN No.
13
Description
1
TMDS data 2-
NC
2
TMDS data 2+
14
+5 V power
3
TMDS data 2/4 shield
15
GND (return for +5 V hsync.vsync)
4
NC
16
Hot-plug detection
5
NC
17
TMDS data 0-
6
DDC clock
18
TMDS data 0+
7
DDC data
19
TMDS data 0/5 shield
8
NC
20
NC
9
TMDS data 1-
21
NC
10
TMDS data 1+
22
TMDS clock shield
11
TMDS data 1/3 shield
23
TMDS clock+
12
NC
24
DDC TMDS clock-
Magyar
6
Gyári időzítési táblázat
Mód
Felbontás
1
Dos
720 x 400
70
Hz
2
VGA
640 x 480
60
Hz
3
VGA
640 x 480
67
Hz
4
SVGA
800 x 600
56
Hz
5
SVGA
800 x 600
60
Hz
6
XGA
1024 x 768
60
Hz
7
XGA
1024 x 768
70
Hz
8
SXGA
1280 x 1024
60
Hz
9
NA
1440 x 900
60
Hz
10
NA
11
UXGA
12
ACER
1152x 864
75
Hz
1920 x 1080
60
Hz
1280x 800
60
Hz
7
A monitor üzembe helyezéséhez kérjük, végezze el az alábbi lépéseket:
Lépések
1
Csatlakoztassa a videó jelkábelt
a
Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI van kapcsolva.
b
Csatlakoztassa VGA videokábelt a számítógéphez.
c
Csatlakoztassa a digitális kábelt (kizárólag kettős bemenettel rendelkező
típusnál).
(1)
Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak
kapcsolva.
(2)
Csatlakoztassa a 24 érintkezős DVI kábel egyik végét a monitor
hátuljához, a másikat pedig a számítógép portjához.
2
Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt
Csatlakoztassa a tápkábelt a monitorhoz, majd egy megfelelően földelt
konnektorhoz.
3
Kapcsolja be a monitort és a számítógépet
Először a monitort kapcsolja be, majd a számítógépet. Igen fontos betartani ezt
a sorrendet.
4
Ha a monitor ezek után sem működik megfelelően, a probléma megállapítása
érdekében olvassa el a hibaelhárításra vonatkozó részt.
DVI
D-Sub
2
1-1
1-2
2
1-2 1-1
Magyar
Üzembe helyezés
Magyar
8
Felhasználói kezelőszervek
7 6
5
4
3
2 1
Előlapon elhelyezett kezelőszervek
1
Bekapcsolt állapotot jelző LED: A bekapcsolt tápfeszültséget jelzi, ha világít.
2
Üzemkapcsoló: A monitor be-, illetve kikapcsolására szolgál.
3.4 < / > : Nyomja meg a < vagy > gombot a kívánt funkció megkereséséhez, majd
nyomja meg az Enter gombot a kiválasztásához. Nyomja meg a < vagy >
gombot az aktuális funkció beállításának módosításához.
5
Menü/Enter: Az OSD menü megnyitása, ha ki van kapcsolva, illetve a beállító
funkció aktiválása/kikapcsolása, ha az OSD be van kapcsolva.
6
Automatikus beállítás/Kilépés gomb:
a
Ha az OSD menü aktív, a gomb kilépésre szolgál (OSD menü).
b
Ha az OSD menü ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot 2 másodpercig, hogy aktiválja az Automatikus beállítás funkciót.
Az Automatikus beállítás funkció elvégzi a V. Helyet, F. helyzet, Időzítés
és Fókusz beállítását.
/Kilépés:
7
a
Ha az OSD menü aktív, a gomb kilépésre szolgál (kilépés az OSD
menüből).
b
Ha az OSD menü ki van kapcsolva, nyomja meg ezt a gombot a jelenet
mód kiválasztásához.
9
1
Nyomja meg a Menü gombot, hogy megnyissa az OSD ablakot.
2
Nyomja meg az < vagy > gombot a kívánt funkció kiválasztásához.
3
Nyomja meg újra a Menü gombot a módosítandó funkció kiválasztásához.
4
Nyomja meg a < vagy > gombot az aktuális funkció beállításának
módosításához.
5
A beállítások mentéséhez és a kilépéshez válassza ki a kilépés funkciót. Ha
további funkciókat kíván módosítani, ismételje meg a 2–4. lépést.
A
B
Acer eColor Management: Ha az „Acer eColor Management” elem ki
van választva, akkor megjelenik az Acer eColor Management OSD.
Felhasználói: Ha a „Felhasználói” elem ki van választva, akkor
megjelenik a normál OSD.
I. Kizárólag analóg bemeneti mód
II. Kizárólag digitális bemeneti mód
Magyar
Beállítások végzése
Magyar
10
Acer eColor Management
•
Kezelési utasítás
1
2
3
Nyomja meg az
Empowering gombot, hogy megnyissa az Acer
eColor Management OSD-t és elérje a jelenet módokat.
Nyomja meg a „<” vagy „>” gombot az üzemmód kiválasztásához.
Nyomja meg az Automatikus beállítás gombot az üzemmód
megerősítéséhez és futtassa az automatikus beállítást.
Felhasználói Szöveg
mód
mód
•
Normál
mód
Grafikai Mozgók
mód
ép mód
Jellemzők és előnyök
Főmenü
Almenü tétel
ikon
Leírás
Felhasználói mód
Egyedileg megadott. A beállítások
finomhangolhatók az adott körülményeknek
megfelelően.
Szöveg mód
Optimális fényerő és kontraszt egyensúly a
szem elfáradásának elkerülése érdekében. A
képernyőn lévő szöveg lehető legkényelmesebb
olvasását teszi lehetővé.
Normál mód
Alapértelmezett beállítások, amelyek a kijelző
natív képességeit tükrözik.
Grafikai mód
Kiemeli a színeket és finom részleteket. A képek
és mozgó jelenetek ragyogó színben és éles
részletekkel láthatók.
Mozgókép mód
A jelenetet a lehető legélesebb részletekkel
jeleníti meg. A képek és mozgó jelenetek
ragyogó színben és éles részletekkel láthatók.
11
Főmenü Almenü
Almenü tétel
ikon
ikon
Leírás
Kontraszt
A képernyőn lévő kép előtere és háttere
közötti kontrasztarány beállítására szolgál.
Fényerő
A képernyőn lévő képek hátterének
fényerejét állítja be.
ACM
ACM (Adaptive Contrast Management –
Adaptív kontrasztkezelés) ACM Be/ki
kapcsolás, alapértelmezett Ki.
Fókusz
A kép fókuszát állítja be (kizárólag analóg
módban áll rendelkezésre).
Órajel
A kép időzítését állítja be (kizárólag analóg
módban áll rendelkezésre).
V. helyzet
Az OSD vízszintes helyzetének beállítására
szolgál (kizárólag analóg módban áll
rendelkezésre).
F. Helyzet
Az OSD függőleges helyzetének
beállítására szolgál (kizárólag analóg
módban áll rendelkezésre).
N/A
Meleg
A színhőmérséklet meleg fehérre
állításához.
N/A
Hideg
A színhőmérséklet hideg fehérre
állításához.
Felh. / Vörös
A vörös erősségét állítja be.
Felh. / Zöld
A zöld erősségét állítja be.
Felh. / Kék
A kék erősségét állítja be.
Magyar
Felhasználói
Magyar
12
Főmenü Almenü
Almenü tétel
ikon
ikon
N/A
English
N/A
繁體中文
N/A
Deutsch
N/A
Français
N/A
Espańol
N/A
Italiano
N/A
简体中文
N/A
日本語
N/A
Suomi
N/A
Nederlands
N/A
Русский
Leírás
Nyelv kiválasztása.
Csak az OSD EMEA verziója.
V. helyzet
Az OSD vízszintes helyzetének beállítására
szolgál.
F. Helyzet
Az OSD függőleges helyzetének
beállítására szolgál.
OSD időtúllépés Az OSD kikapcsolásának idejét állítja be.
N/A
Bemeneti
jelforrás
N/A
Szélesvásznú mód
Válassza a szélesvásznú
módbeállítást a Teljes képerny s,
Képméretarány vagy 1:1 mód
kiválasztásához
N/A
DDC/CI
A DDC/CI támogatás be-/kikapcsolása
N/A
Információ
Az adott bemenet felbontását, V/F
frekvenciáját, bemeneti portját és a
bemenet sorozatszámát mutatja.
N/A
Visszaállítás
Az automatikus konfiguráció régi adatainak
törlése .
N/A
Kilépés
A felhasználói beállítások mentése és az
OSD bezárása.
Válasszon bemeneti jelforrást D-Sub,
DVI-D és HDMI közül
13
Mielőtt az LCD-monitort szervizbe küldené, kérjük ellenőrizze az alábbi hibaelhárító
listát, hátha saját maga is meg tudja oldani az esetleges problémákat.
VGA mód
Probléma
Nincs kép
LED állapot
Megoldás
Kék
Az OSD segítségével állítsa a fényerőt
és a kontrasztot maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
Ki van kapcsolva
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően történt-e
a hálózati tápkábel csatlakoztatása a
monitorhoz.
Sárga
Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakozik-e a videó jelkábel a monitor
hátuljához.
Ellenőrizze, hogy a számítógép be vane kapcsolva és hogy energiatakarékos/
készenléti módban van-e.
Labilis kép
Rendellenes kép
Ellenőrizze, hogy a grafikus kártya és a
monitor műszaki adatai egyeznek-e,
aminek a hiánya okozhatja a bemeneti
jelfrekvencia hibás illesztését.
Nincs kép, a kép
nincs középen, túl
kicsi vagy túl
nagy a
képernyőn.
Az OSD segítségével állítsa be a nem
szabványos jel fókusz, időzítés, V.
helyzet és F. helyzet értékeit.
Ellenőrizze a számítógép megjelenítési
beállításait. Ha nincs kép, válasszon
másik felbontást vagy függőleges
képfrissítést.
Várjon néhány másodpercig a képméret
beállítását követően, mielőtt kicserélné
vagy kihúzná a jelkábelt, illetve
kikapcsolná a monitort.
Magyar
Hibakeresés és -elhárítás
Magyar
14
DVI mód
Probléma
Nincs kép
LED állapot
Megoldás
Kék
Az OSD segítségével állítsa a fényerőt
és a kontrasztot maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
Ki van
kapcsolva
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően történt-e
a hálózati tápkábel csatlakoztatása a
monitorhoz.
Sárga
Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakozik-e a videó jelkábel a monitor
hátuljához.
Ellenőrizze, hogy a számítógép be vane kapcsolva és hogy energiatakarékos/
készenléti módban van-e.
Download PDF

advertising