Acer | V206WQL | Acer V206WQL Quick Start Guide

Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)
Angol
Fontos biztonsági utasítások
Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
1. Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása:
• Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
• Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő felületét.
2. Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény hatásának. Súlyosan
megrongálódhat.
3. Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
4. Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak képzett szakember
végezhet.
5. Az LCD-monitort beltérben, -20 °C és 60°C (-4 ° és 140°F) között tárolja. A fenti tartományon kívül történő tárolás maradandó
károsodást okozhat az LCD-monitorban.
6. Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi esetekben:
• A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
• Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitették az eső hatásának.
• Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
A csomag tartalma
LCD-monitor
Hálózati
tápkábel
Audió kábel
(opcionális)
VGA-kábel
(opcionális)
DVI-kábel
(opcionális)
DP-kábel
(opcionális)
Gyors üzembe
helyezési útmutató
LCD monitor
A talp felszerelése
1. Csomagolja ki a monitor talpát, és helyezze el egy stabil, vízszintes munkaterületen.
2. Vegye ki a monitort a csomagolásból.
3. Illessze a monitor alján lévő kioldó gombot a talp megfelelő nyílásába. Kattanás jelzi, hogy a monitor szorosan illeszkedik a talphoz.
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1. Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép hálózati tápkábelét.
2. Csatlakoztassa a jelkábel egyik végét a monitor VGA és/vagy DVI-D
(opcionális) és/vagy DP (opcionális) csatlakozójához, majd a másik végét a
számítógép grafikus kártyájának VGA és/vagy DVI-D (opcionális) és/vagy
DP (opcionális) csatlakozójához. Ezt követően szorítsa meg a jelkábel
csatlakozójának csavarjait.
3. Opcionális: kösse össze az LCD-monitor hangbemeneti aljzatát (AUDIO IN)
és a számítógép vonalszintű kimeneti csatlakozóját a hangkábellel.
4. Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő tápcsatlakozó
aljzathoz.
5. Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugóját egy közeli
konnektorba.
AUDIO IN
VGA
DVU-IN
DP
LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója
Külső kezelőszervek
Elem
Leírás
1, 2
Főkapcsoló
gomb
Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A sárga az
energiatakarékos/készenléti üzemmódot jelzi.
Mínusz /
Plusz
Ha az OSD aktív, nyomja meg a Mínusz vagy Plusz gombot az OSD lehetőségei közötti
váltáshoz. Ha az OSD nem látható, nyomja meg a Mínusz vagy Plusz gombot a hangerő
állításához. (Opcionális)
5
OSD funkciók
Nyomja meg, hogy megnyissa az OSD-t. Nyomja meg újra, hogy belépjen az OSD
menütételei közé.
6
Auto.
Ha az OSD aktív, nyomja meg az Auto gombot, hogy kilépjen az OSD képernyőből. Amint
bezárta az OSD-t, nyomja meg az Auto gombot, amire a monitor automatikusan
optimalizálja a kép helyzetét, fókuszát és időzítését.
7
Empowering
gomb
a. Ha az OSD menü aktív, a gomb kilépésre szolgál (kilépés az OSD menüből).
b. Ha az OSD menü ki van kapcsolva, nyomja meg ezt a gombot a jelenet mód
kiválasztásához.
3, 4
/
Angol
Sz. Ikon
Hatósági és biztonsági tudnivalók
FCC felhívások
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy teljesíti a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeket az FCC
Szabályzat 15. fejezete szerint. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet
nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, hasznosít és sugározhat, és ha nem a
jelen utasításban előírt módon történik a telepítése, káros interferenciát okozhat a rádióhullámú kommunikációban.
Azonban előfordulhat, hogy interferencia lép fel adott telepítés esetén is. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy
televízióvételben, amely a készülék ki- és bekapcsolásával határozható meg, akkor a felhasználó kötelessége, hogy megkísérelje az
interferencia kiküszöbölését az alábbi lehetőségek közül egy vagy több alkalmazásával:
• Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
• Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
• Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
• Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Acer Inc. ezúton kijelenti, hogy ez az LCD-monitor megfelel a 2004/108/EK EMC zavartűrési irányelv, a 2006/95/EK kisfeszültségű
irányelv és a 2011/65/EU RoHS irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az energia
vonatkozású termékek ökológiai tervezési követelményeinek felállításáról szóló keretrendszer létrehozásával kapcsolatos 2009/125/
EK irányelvnek.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel történik az EMC-re vonatkozó előírásoknak való
megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad ehhez a berendezéshez csatlakoztatni,
amelyek a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén
zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal Communications
Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a terméket működtesse.
A monitor megrongálódásának elkerülése érdekében ne emelje fel a monitort a talpánál fogva.
Üzemi feltételek
Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. fejezetében meghatározott határértékeknek. A működtetésnek az alábbi két feltétele van: (1)
Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó
zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
CAN ICE-3 (B)/NMB-3 (B)
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban
lévő magánháztartásokban.
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási szemétként kezelni. Ehelyett
Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést a hulladék elektromos és elektronikus berendezések
ártalmatlanítására kijelölt begyűjtési ponton adja le. A hulladékká vált elektronikus berendezés elkülönített
begyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni a természeti erőforrásokat és biztosítja, hogy az
egészséget és a környezetet védő módon hasznosítják újra. További tájékoztatásért a begyűjtőket és a termék
újrahasznosítását illetően kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel
vagy azzal az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.
A monitor megrongálódásának elkerülése érdekében ne emelje fel a monitort a talpánál fogva.
LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója
Download PDF

advertising