Acer | ED276U | Acer ED276U User Manual

Acer LCD-monitor
Felhasználói útmutató
Szerzői jog © 2016. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva!
Magyar
Acer LCD-monitor felhasználói útmutató
Eredeti kiadás: 10/2016
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják, anélkül,
hogy az átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások
ennek a kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítõ dokumentumaiban és
kiadványaiban jelennek meg. A Társaság nem nyilatkozik sem nyíltan, sem burkoltan a
kiadvány tartalmáról, és nem is ad rá garanciát, továbbá kifejezetten visszautasítja, hogy
egy meghatározott célra való alkalmasságra vagy eladhatóságra vonatkozó garanciát
nyújtana.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább
biztosított helyen. A sorozatszám és a modell száma a számítógépre ragasztott címkén
található. A számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a
sorozatszámot, a modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen
részletét sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani
semmilyen formátumban vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy
egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer LCD-monitor felhasználói útmutató
Típusszám: ___________________________________
Sorozatszám: _________________________________
Vásárlás időpontja: _____________________________
Vásárlás helye: ________________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek
termékneveit vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok
tulajdonát képezik.
ii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Magyar
Biztonsági óvintézkedések
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot, később
szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden figyelmeztetésnek és
utasításnak.
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal
kapcsolatban
A következő jelenségek normálisak LCD-monitor esetében, és nem a meghibásodás jelei.
•
A fénycsöves világítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat az üzembe
helyezést követően. Kapcsolja ki az Üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be, hogy
meggyőződjön, eltűnt a vibrálás.
•
Az asztalhoz felhasznált háttértől függően kissé egyenetlen lehet a képernyő fényereje.
•
Az LCD-képernyő tényleges képpontjainak száma 99,99% vagy annál nagyobb érték.
Tartalmazhat 0,01% vagy kevesebb arányban foltokat, illetve hiányzó vagy állandóan
világító képpontot .
•
Az LCD-monitor működési jellemzői miatt, ha ugyanazt a képet jeleníti meg órákig,
annak utóképe a képernyőn maradhat, miután új képre vált. Ilyen esetben a képernyő
lassan helyreáll a kép váltásával, vagy ha néhány óráig kikapcsolva hagyják az
Üzemkapcsolót.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást:
•
A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
•
A kijelzőt és a váz elejét, illetve oldalát puha kendővel törölje le.
iii
Hozzáférés
Magyar
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen elérhető
és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha áramtalanítani
kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a konnektorból.
Biztonságos zenehallgatás
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán, kényelmes hangerőn és torzítás nélkül
nem hallja a zenét.
•
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
•
Korlátozza a nagy hangerő melletti zenehallgatás idejét.
•
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
•
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Figyelmeztetések
•
A terméket ne használja víz közelében.
•
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék leesik,
akkor súlyosan károsodhat.
•
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése érdekében,
hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem szabad elzárni vagy
letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy a terméket ágyra, heverőre,
takaróra vagy hasonló felületre helyezzük. Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé
vagy mellé helyezni, vagy beépíteni, hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és rövidzárlatot
okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne öntsön folyadékot a
termékre vagy annak belsejébe.
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
•
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett környezetben, ami
váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a belső alkatrészeket.
A hálózati feszültség használata
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha nem
biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi
elektromos szolgáltatóhoz.
•
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
•
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a hosszabbítóhoz
csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem haladja-e meg a hosszabbító kábel
névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze, hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes
berendezés áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
iv
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok eszköz
csatlakoztatásával.
A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja meg a mellékkör névleges
áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót használnak, az áramfelvétel nem
haladhatja meg a hosszabbító bemeneti áramfelvételének 80%-át.
•
A termék hálózati tápkábelét hárompólusú földelt dugóval látták el. Ez a dugó csak
megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a fali konnektor
megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a tápkábel dugóját. Ne dugja a dugót földelés
nélküli hálózati csatlakozóba. További információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy
sérülést okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az alábbi
követelményeket:leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező,
SPT-2 típusú, névleges áramerősség 7 A, feszültség minimum 125 V, VDE vagy
hasonló jóváhagyással, 4,6 méter maximális hosszúsággal.
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát. Bízza
az összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett munkatársaihoz,
ha:
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
•
Folyadék ömlött a termékbe
•
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
•
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
•
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
•
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az összes
használati utasítást
v
Magyar
•
Magyar
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe,
hogy a terméket helyreállítsa.
Robbanásveszélyes környezet
Kapcsolja ki az eszközt robbanásveszélyes légkörű területen, és tartsa be a területen
kihelyezett feliratok és utasítások útmutatását. Robbanásveszélyes légkörű területen
általában gépkocsija motorjának kikapcsolására is utasítják. Az ilyen területen keltett szikrák
robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy akár halálhoz vezethet. Kapcsolja ki
az eszközt üzemanyagtöltő állomásokon, pl. benzinkutaknál. Tartsa be a rádió-berendezések
használatára vonatkozó korlátozásokat üzemanyag-lerakatok, tároló és elosztó területek,
vegyi üzemek területén, illetve ahol robbantást végeznek. A robbanásveszélyes légkörű
területeket gyakran, de nem mindig egyértelműen megjelölik. Ilyenek például a hajók alsó
fedélzete, vegyi átrakó vagy tároló létesítmények, cseppfolyósított földgázt (pl. propánt
vagy butánt) használó járművek, és olyan területek, amelyek légköre vegyi anyagokat, vagy
részecskéket, pl. gabonát, port vagy fémport tartalmaz.
További biztonsági információ
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol kisgyerekektől.
Informatikai berendezések újrahasznosítására
vonatkozó információk
Az Acer elkötelezett a környezet védelme mellett és a kiselejtezett berendezések
újrahasznosítását – visszanyerés és ártalmatlanítás formájában – a cég egyik legfontosabb
feladatának tekinti a környezetre gyakorolt terhelés minimálisra csökkentése érdekében.
Az Acer munkatársaiként tisztában vagyunk azzal, milyen hatást gyakorol vállalkozásunk
a környezetre és azon dolgozunk, hogy a legjobban működő termékeket azonosítsuk és
állítsuk elő, hogy minimálisra csökkentsük termékeink hatását környezetünkre.
Amennyiben az újrahasznosítással kapcsolatban további információkra, illetve segítségre
van szüksége, kérjük látogassa meg a következő weboldalakat:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
További információkért termékeinkkel, illetve azok szolgáltatásaival és előnyeivel
kapcsolatban kérjük, látogassa meg honlapunkat a www.acer-group.com címen.
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését
illetően
Selejtezés esetén ne dobja szemétbe ezt az elektronikus eszközt. A
környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető legnagyobb fokú
védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. Az elektromos és elektronikus
hulladékok (Waste from Electrical and Electronics Equipment, WEEE)
kezelésével kapcsolatos szabályokról a http://www.acer-group.com/public/
vi
Sustainability/sustainability01.htm címen talál információkat.
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki, vagy fekete,
illetve piros pontként jelennek meg. Ennek nincsen hatása a tárolt képre, és nem jelent
meghibásodást
A terméket energiagazdálkodásra felkészítve szállították:
•
A képernyő alvó módjának bekapcsolása 15 percnyi tétlenség után.
•
A számítógép alvó módjának bekapcsolása 30 percnyi tétlenség után.
•
A számítógép felébresztése alvó üzemmódból az üzemkapcsoló gomb megnyomásával.
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz
Előfordulhat, hogy a számítógép felhasználói hosszú használat után szemmegerőltetésre
és fejfájásra panaszkodnak. A felhasználók fizikai sérülésnek is ki vannak téve, ha
hosszú órákig a számítógép előtt dolgoznak. A hosszú munkaidő, rossz tartás, helytelen
munkaszokások, stressz, nem megfelelő munkakörülmények, egészségi állapot és egyéb
tényezők nagyban növelik a fizikai sérülés kockázatát.
A számítógép nem megfelelő módon történő használata kéztőcsatorna szindróma,
ínhüvelygyulladás, tenoszinovítisz vagy más mozgásszervi megbetegedés kialakulásához
vezethet. A következő tünetek jelenhetnek meg a kézben, csuklóban, karokban, vállakban,
nyakban vagy háton:
•
zsibbadtság vagy égő, bizsergető érzés
•
fájdalom vagy érzékenység
•
fájdalom, duzzanat vagy lüktetés
•
merevség, kötöttség
•
hideg érzés vagy gyengeség
Ha a fenti tünetek közül bármelyik jelentkezne, illetve visszatérő vagy el nem
múló kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat tapasztal a számítógép használatával
összefüggésben, azonnal keresse fel szakorvosát, és tájékoztassa cége egészségügyi és
munkabiztonsági részlegét.
A következő fejezet tanácsokat ad a kényelmes számítógép-használathoz.
A kényelmes tartás
A kényelmes tartást úgy találhatja meg, ha beállítja a monitor megtekintési szögét,
feltámasztja lábát, vagy megemeli a szék ülőmagasságát a maximális kényelem érdekében.
Vegye figyelembe a következőket:
•
ne maradjon túl sokáig ugyanabban a tartásban
•
ne görnyedjen előre és/vagy hajoljon hátra
•
rendszeres időközönként álljon fel, és sétálgasson, hogy lábizmait kilazítsa
vii
Magyar
Tudnivaló az LCD-monitor pixeleiről
Magyar
Látása gondozása
A monitor hosszantartó nézése, a nem megfelelő szemüveg vagy kontaktlencse viselése,
a tükröződés, a helyiség túlzott megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyő, a rendkívül
kicsi betűtípus és az alacsony kontrasztú megjelenítők mind megerőltethetik a szemét. Az
alábbi fejezet tanácsokat ad a szemmegerőltetés elkerülésével kapcsolatban.
Szemek
•
Gyakran pihentesse a szemét.
•
Adjon szemének pihenőt azáltal, hogy eltekint a monitorról és távoli pontra összpontosít.
• Gyakran pislogjon, nehogy kiszáradjon a szeme.
Kijelző
•
Tartsa tisztán a megjelenítőt.
•
A fejét tartsa a kijelző felső szélénél magasabban, hogy lefelé nézzen, amikor a
megjelenítő közepére tekint.
•
Állítsa a képernyő fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes szintre a szöveg jobb
olvashatósága és a tisztábban látható grafika érdekében.
•
Szüntesse meg visszatükröződést a következőkkel:
•
Úgy helyezze el a kijelzőt, hogy oldala ablak vagy fényforrás felé nézzen
•
Csökkentse minimálisra a helyiség megvilágítását függöny, reluxa vagy árnyékoló
használatával
•
Használjon asztali lámpát
•
Módosítsa a megjelenítő megtekintési szöget
•
Használjon monitorszűrőt
•
Használjon fényellenzőt, pl. a monitor tetejére helyezett kartonlapot
•
Ne állítsa a megjelenítőt kényelmetlen szögbe.
•
Ne nézzen hosszú ideig erős fényforrásba, pl. nyitott ablakon keresztül.
Jó munkagyakorlat kialakítása
Alakítson ki jó munkagyakorlatot, hogy számítógépének használata pihentető és
termelékeny legyen:
•
Rendszeres időközönként és gyakran tartson rövid pihenőt.
•
Végezzen nyújtózkodó gyakorlatokat.
•
Lehetőség szerint gyakran menje ki a friss levegőre.
•
Rendszeresen tornázzon és óvja egészségét.
A monitor megrongálódásának elkerülése érdekében ne emelje fel a monitort a talpánál
fogva.
viii
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepe t, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
ED276U
ED276U
xxxxxx
We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in
conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized
standards and/or other relevant standards have been applied:
EMC Directive: 2014/30/EU
EN 5
55032:2012/AC:2013 Class B
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2014 Class D
EN 61000-3-3:2013
LVD Directive: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
RoHS Directive: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP Directive: 2009/125/EC
Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011
Year to begin affixing CE marking: 2017.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
Dec.24, 2017
Date
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
Suite 1500
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
LCD Monitor
Model Number:
ED276U
SKU Number:
ED276U xxxxxx;
xxxxxx (“x” = 0~9, a ~ z, or
A ~ Z)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500 San Jose, CA
95110 U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Telepítés
Felhasználói kezelőszervek
Külső kezelőszervek
A gyorsmenü használata
Hibaelhárítás
7
8
8
9
16
16
xi
Magyar
iii
Biztonsági óvintézkedések
iii
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal kapcsolatban iii
A monitor tisztítása
iii
Hozzáférés
iv
Biztonságos zenehallgatás
iv
Figyelmeztetések
iv
A hálózati feszültség használata
iv
A termék szervizelése
v
Robbanásveszélyes környezet
vi
További biztonsági információ
vi
Informatikai berendezések újrahasznosítására vonatkozó
információk
vi
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését illetően vi
Tudnivaló az LCD-monitor pixeleiről
vii
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz
vii
A kényelmes tartás
vii
Látása gondozása
viii
Jó munkagyakorlat kialakítása
viii
Federal Communications Commission Declaration of
Conformity
x
1
Kicsomagolás
A KÉPERNYŐ POZÍCIÓJÁNAK BEÁLLÍTÁSA
2
A hálózati adapter és tápkábel csatlakoztatása
3
Energiatakarékos
3
Display Data Channel (DDC)
4
4
20 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
5
19 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
6
Gyári időzítési táblázat
Tartalom
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Kicsomagolás
LCD-monitor
Adapter
Gyors üzembe helyezési
útmutató
Hálózati (AC) tápkábel
DP-kábel
(Opcionális)
HDMI-kábel
(Opcionális)
Magyar
A termék kicsomagolása közben kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi tételek közül semelyik
sem hiányzik, és őrizze meg a csomagolóanyagot ara az esetre, ha a jövőben szállítania
kell a monitort.
1
A KÉPERNYŐ POZÍCIÓJÁNAK BEÁLLÍTÁSA
Az optimális megtekintési pozíció beállításához módosíthatja a monitor dőlésszögét.
Magyar
•
A talp felszerelése
Megjegyzés: Vegye ki a monitort és a monitortalpat a csomagolásból. Tegye óvatosan a
monitort a kijelzővel lefelé egy stabil felületre. Használjon egy ruhadarabot, hogy a kijelző
ne karcolódjon össze.
•
Billentés
Az alábbi táblázatban látható egy példa a döntés tartományára.
Csak a legmagasabb pontnál lehet 15 fokos döntés az emelkedési szög esetében.
2
•
Először győződjön meg arról, hogy a területhez megfelelő típusú hálózati tápkábelt
használ.
•
A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V~ és 220/240 V ~
feszültségű területen egyaránt lehetővé teszi a használatát. Nem szükséges átállítani a
készüléket.
•
Csatlakoztassa a hálózati tápkábel dugóját a monitor tápcsatlakozójához, a másikat
pedig egy megfelelő konnektorhoz.
•
120 V~ feszültséget használó készülék esetében:
UL-listán szereplő, SVT típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek névleges
áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 125 V.
•
220/240 V~ feszültséget használó készülék esetében:
Használjon H05VV-F típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek névleges
áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 250 V. A készlet rendelkezzen az üzembe
helyezés országára vonatkozó biztonsági jóváhagyással.
Energiatakarékos
A monitort a vezérlőkártyáról érkező jel „Energiatakarékos” üzemmódba állítja, amelyet
a borostyán-villogás bekapcsolt állapotot jelző LED mutat.
Állapot
LED fény
BE
Kék
Energiatakarékos
mód
borostyánvillogás
Az energiatakarékos állapot fennmarad, amíg vezérlőjelet nem érzékel, illetve
a billentyűzetet vagy egeret nem működtetik. Az aktív KIKAPCSOLT módból a
visszakapcsolás BEKAPCSOLT állapotba körülbelül 3 másodpercig tart.
3
Magyar
A hálózati adapter és tápkábel csatlakoztatása
Magyar
Display Data Channel (DDC)
Az üzembe helyezés további leegyszerűsítése érdekében, a monitor Plug and Play
képességekkel is rendelkezik, amelyet kihasználhat, ha az Ön rendszer is támogatja a DDC
protokollt. A DDC (Display Data Channel) egy kommunikációs protokoll, amelyen keresztül
a monitor automatikusan közli a gazdarendszerrel, milyen képességekkel rendelkezik, pl.
támogatott felbontások és a megfelelő időzítések. A monitor támogatja a DDC2B szabványt.
4
PIN
Leírás
PIN
Leírás
1.
Lane0(p)
11.
GND
2.
GND
12.
Lane3(n)
3.
Lane0(n)
13.
Config1
4.
Lane1(p)
14.
Config2
5.
GND
15.
AUX_CH (n)
6.
Lane1(n)
16.
GND
7.
Lane2(p)
17.
AUX_CH (p)
8.
GND
18.
9.
Lane3(n)
19.
19
10.
Magyar
20 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
Hot Plug Detect
DP teljesítmény vissza
DP teljesítmény
érintkezős
jelkábel színes megjelenítőhöz
Lane3(p)
20.
Érintkező
Leírás
száma
Érintkező
Leírás
száma
1
TMDS Adat2+
2
TMDS Adat2 árnyékolás
3
TMDS Adat2-
4
TMDS Adat1+
5
TMDS Adat1 árnyékolás
6
TMDS Adat1-
7
TMDS Adat0+
8
TMDS Adat0 árnyékolás
9
TMDS Adat0-
10
TMDS Időzítés +
11
TMDS Időzítés árnyékolás
12
TMDS Időzítés -
13
CEC
14
Fenntartva (Nincs összeköttetés az
eszközön)
15
SCL
16
SDA
17
DDC/CEC földelés
18
+5 V táp
19
Hot Plug érzékelés
5
Gyári időzítési táblázat
Nem.
Magyar
1
2
Mód
VGA
640x480
Frissítési ráta
60
Hz
640x480
72
Hz
3
MAC
640x480
66.7
Hz
4
VESA
720x400
70
Hz
800x600
56
Hz
800x600
60
Hz
5
6
SVGA
7
800x600
72
Hz
8
1024x768
60
Hz
9
10
11
XGA
VESA
12
SXGA
13
VESA
14
15
6
Felbontás
WXGA
1024x768
70
Hz
1152x864
75
Hz
1280x960
60
Hz
1280x1024
60
Hz
1280x720
60
Hz
1280x800
60
Hz
1360x768
60
Hz
16
WXGA+
1440x900
60
Hz
17
WSXGA+
1680x1050
60
Hz
18
UXGA
1600x1200
60
Hz
19
VESA
1920x1080
60
Hz
20
VESA
2560x1440
60
Hz
1.
2.
3.
Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép hálózati tápkábelét.
Csatlakoztassa a jelkábel egyik végét a monitoron lévő DP (opcionális) és/vagy
HDMI (opcionális) bemeneti csatlakozóhoz, majd a másik végét a számítógép videokártyájának
DP (opcionális) és/vagy HDMI (opcionális) kimeneti csatlakozójához. Ezt követően szorítsa meg a
jelkábel csatlakozójának csavarjait.
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő tápcsatlakozó aljzathoz.
4.
Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugóját egy közeli konnektorba.
HDMI
Magyar
Telepítés
Adapter
DP
7
Magyar
Felhasználói kezelőszervek
Külső kezelőszervek
Funkciógomb
a. A monitor kikapcsolt állapotában nyomja meg a tápfeszültség
bekapcsolásához. Normális megjelenítés közben bármikor nyomja
meg több mint 5 másodpercig a tápfeszültség kikapcsolásához.
b. A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A Amber villogásaz
energiatakarékos/ készenléti üzemmódot jelzi. Ha nem világít, a
tápfeszültség ki van kapcsolva.
c. Nyomja meg bármely iránygombot a Főmenü megjelenítéséhez.
Nyomja meg újra, hogy belépjen a Főmenü következő elemébe.
d. A megjelenítő kávájának hátulján lévő egyetlen gomb
botkormányként működik. A kurzor közvetlen mozgatásához
egyszerűen tolja a gombot valamelyik irányba. Nyomja meg a gombot
a kívánt lehetőség kiválasztásához. A Főmenüben a zölddel jelölt
elemek működőképesek, a szürkével jelöltek nem működnek.
8
A gyorsmenü használata
‑-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: Az alábbi ismertető csak általános útmutatásként szolgál. A termék tényleges
műszaki adatai eltérhetnek.
Magyar
A képernyőn megjelenő (OSD) menüben az LCD-monitor beállításait módosíthatja. Az OSD-menü
megnyitásához nyomja meg a MENU gombot. Az OSD-menü segítségével beállíthatja a képminőséget
és megadhatja az általános beállításokat. A speciális beállításokhoz tekintse meg a következő oldalt:
Főoldal
1.
Menü OSD
2.
Mód
3.
Fényesség
4.
Bemenet kiválasztása
1. gyorsbillentyű (alapértelmezett: szabványos mód)
A jelenet mód kiválasztása (sRGB, Olvasás, Sötétszoba, Felhasználó, Szabványos, ECO, Grafika, Film)
Modes
sRGB
Reading
Darkroom
User
Standard
ECO
Graphics
Movie
Move
OK
2. gyorsgomb (alapértelmezett: Fényerő)
Nyissa meg a Fényerő vezérlőt, és válassza ki a kívánt fényerő-beállítást. Ha végzett, nyomja meg a
joysticket a beállítás mentéséhez és az aktuális oldal bezárásához.
Brightness
80
Adjust
OK
9
A bemenet kiválasztása
Magyar
Nyissa meg a Bemenet vezérlőt, és válasszon a következő opciók közül: HDMI, DP vagy Automatikus
forrás. Ha végzett, nyomja meg a joysticket a beállítás mentéséhez és az aktuális oldal bezárásához.
A Funkció oldal
Nyissa meg a Function (Funkció) oldalt a kívánt funkciók beállításának elvégzéséhez a nyilak
segítségével. Ha végzett, tolja balra vagy jobbra a botkormányt, hogy egy szinttel visszalépjen.
Picture (Kép)
1.
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2.
A joystick felfelé vagy lefelé történő mozgatásával kiválaszthatja a Kép elemet az OSD-menüben.
Ha ezután jobbra mozgatja a joysticket, a módosítani kívánt elemhez navigálhat, majd a joystick
megnyomásával megnyithatja az adott elemet.
3.
Ha balra vagy jobbra vált a joystick-kel, módosíthatja a görgetés mértékét.
4.
A Picture (Kép) menüben elvégezheti az Brightness (Fényerő), Contrast (Kontraszt), Black Boost,
Blue Light (Kékfény), ACM és Super Sharpness (Szuperélesség) értékének beállítását, Automatikus
konfigurálás, V. Helyzet, F. Helyzet, Fókusz, Időzítés.
10
5.
Brightness (Fényerő): A fényerő-beállítási tartomány 0-tól 100-ig terjed.
‑-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: A világos és sötét részek közötti egyensúlyt módosítja.
6.
Contrast (Kontraszt): A kontraszt-beállítási tartomány 0-tól 100-ig terjed.
Megjegyzés: A világos és sötét részek közötti különbség mértékét módosítja.
7.
Black Boost: A feketeszint-beállítási tartomány 0-tól 10-ig terjed. Kiemeli az árnyékos részeket a
fényerő növelésével anélkül, hogy modosítaná a világosabb árnyalatokat
‑------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Megjegyzés: Ha a kép rendkívül világos, vagy kevés árnyékos terület van rajta, előfordulhat, hogy
a beállítás módosítása nem eredményez számottevő változást a képen.
8.
Blue Light (Kékfény): Kiszűri a kékfényt, hogy megvédje látását a megjelenített kékfény mértékének
módosításával -- 80%, 70%, 60% vagy 50%.
‑-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: A nagyobb érték több kékfény átbocsátását eredményezi. A legnagyobb fokú
védelem érdekében alacsonyabb értéket válasszon.
9.
ACM: Az ACM be- vagy kikapcsolásához. Az alapértértelmezet beállítás: "Off" (Ki).
10.
Super Sharpness (Szuper élesség): Be- és kikapcsolhatja a Szuper élességet. A Szuper élesség
technológiája nagyfelbontású képeket tud szimulálni, mivel fokozza az eredeti forrás pixelsűrűségét,
így élesebb és tisztább képeket eredményez.
Color (Szín)
1.
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2.
A joystick felfelé vagy lefelé történő mozgatásával kiválaszthatja a Szín elemet az OSD-menüben.
Ha ezután jobbra mozgatja a joysticket, a módosítani kívánt elemhez navigálhat, majd a joystick
megnyomásával megnyithatja az adott elemet.
3.
Ha balra vagy jobbra vált a joystick-kel, módosíthatja a görgetés mértékét.
11
Magyar
‑------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Magyar
4.
A Gamma mód a fényesség értékének beállításához használható. Az alapértelmezett érték 2,2
(Windows esetében szabványos).
5.
Color temperature (Színhőmérséklet): Az alapértelmezett érték: meleg. A következők közül
választhat: Cool (Hideg), Normal (Normál), Warm (Meleg), Bluelight (Kékfény) vagy User
(Felhasználói).
6.
Modes (Módok):Részletesebben megnyithatja a Modes (Módok) menüt.
7.
sRGB: Az alapértelmezett beállítás: "Off" (Ki). Be- vagy kikapcsolhatja az sRGB funkciót a
perifériák, mint például nyomtatók és digitális fényképezőgépek jobb színegyeztetéséhez.
8.
6-axis Hue (6 tengelyes színezet): A red (vörös), green (zöld), blue (kék), yellow (sárga), magenta
(bíborvörös) és cyan (ciánkék) színezetének beállítására való.
9.
6-axis Saturate (6 tengelyes telítettség): A red (vörös), green (zöld), blue (kék), yellow (sárga),
magenta (bíborvörös) és cyan (ciánkék) telítettségének beállítására való.
Audio (Audió)
1.
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2.
Nyomja fel vagy le a botkormányt az OSD Audio (Audió) elemének kiválasztásához. Ezután
nyomja jobbra, hogy a beállítani kívánt elemre navigáljon, majd nyomja meg a botkormányt, hogy
megnyissa.
3.
Nyomja balra vagy jobbra a skálák módosításához.
4.
Volume (Hangerő): Hangerő beállítása
12
Magyar
OSD
1.
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2.
A joystick felfelé vagy lefelé történő mozgatásával kiválaszthatja a OSD elemet az OSD-menüben.
Ha ezután jobbra mozgatja a joysticket, a módosítani kívánt elemhez navigálhat, majd a joystick
megnyomásával megnyithatja az adott elemet.
3.
Ha balra vagy jobbra vált a joystick-kel, módosíthatja a görgetés mértékét.
4.
Language (Nyelv): Az OSD menü nyelvét állítja be.
5.
OSD timeout (OSD időtúllépés): Az OSD kikapcsolódása előtti késleltetés beállításához való.
6.
Transparency (Átlátszóság): Az átlátszóság kiválasztása játék mód használata esetén. Az
átlátszóság lehetséges értékei: 0% (KI), 20%, 40%, 60% vagy 80%.
13
System (Rendszer)
Magyar
Mode - User
Picture
Input
VGA
Color
Auto Source
On
Audio
Wide Mode
Full
OSD
Hot Key Assignment
System
DDC/CI
Information
HDMI Black Level
On
Normal
Off
Quick Start Mode
Over Drive
Move
Enter
Normal
Exit
1.
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2.
A joystick felfelé vagy lefelé történő mozgatásával kiválaszthatja a Rendszer elemet az OSDmenüben. Ha ezután jobbra mozgatja a joysticket, a módosítani kívánt elemhez navigálhat, majd a
joystick megnyomásával megnyithatja az adott elemet.
3.
Ha balra vagy jobbra vált a joystick-kel, módosíthatja a görgetés mértékét.
4.
Input (Bemenet): Kiválaszthatja a jelforrást a HDMI,DP opciók közül.
5.
Wide mode (Széles mód): Kiválaszthatja, hogy mely képarányt kívánja használni. Az opciók: Teljes,
Képarány Teljes, Aspect, 1: 1.
6.
Hotkey Assigment (Gyorsgomb-hozzárendelés): Válassza ki az 1. gyorsgomb funkcióját (Módok,
Fényerő, Hangerő, Gamma, Kontraszt, Kék fény, Túlpörgetés) és a 2. gyorsgomb funkcióját (Módok,
Fényerő, Hangerő, Gamma, Kontraszt, Kék fény, Túlpörgetés)
7.
DDC/CI: Lehetővé teszi a monitor beállításainak elvégzését a PC-n lévő szoftver segítségével.
‑------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Megjegyzés: A DDC/CI a Display Data Channel/Command Interface (Megjelenítési adatcsatorna/
vezérlő felület) rövidítése, amely lehetővé teszi a monitorvezérlő parancsok elküldését szoftveren
keresztül.
8.
HDMI Black level (HDMI-feketeszint) beállítás.
9.
Quick start mode (Gyors indítás mód): Válassza az Off (Ki) vagy On (Be) lehetőséget. Kapcsolja be
az indítási sebesség növeléséhez.
10.
OD: Válassza az Off (Ki), Normal (Normál) vagy Extreme (Extrém) lehetőséget.
14
Magyar
Information
1.
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2.
A joystick felfelé vagy lefelé történő mozgatásával kiválaszthatja a "Save Setting to…" elemet az
OSD-menüben. Ha ezután jobbra mozgatja a joysticket, a módosítani kívánt elemhez navigálhat,
majd a joystick megnyomásával megnyithatja az adott elemet.
3.
Valamelyik üzemmód beállításának mentése: Három felhasználói profil érhető el. Ha eldöntötte,
mely beállításokat kívánja használni, mentse őket és a rendszer a jövőben előhívja őket, amikor
bekapcsolja ezeket a módokat.
15
Hibaelhárítás
Magyar
Mielőtt az LCD-monitort szervizbe küldené, kérjük ellenőrizze az alábbi hibaelhárító listát,
hátha saját maga is meg tudja oldani az esetleges problémákat.
DP/HDMI mód
Probléma
Nincs kép
LED állapot
Elhárítás
Blue (Kék)
Az OSD segítségével állítsa a fényerőt
és a kontrasztot maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
Off (Ki)
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően történt-e a
hálózati tápkábel csatlakoztatása a monitorhoz.
Vibrálás (Kék)
Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a
videó jelkábel a monitor hátuljához.
Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e
kapcsolva és hogy energiatakarékos/készenléti
módban van-e.
16
Download PDF

advertising