Acer | KG271 | Acer KG271 Quick Start Guide (for KG271 C)

Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)
Magyar
Fontos biztonsági utasítások
Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása:
•
Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
•
Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő felületét.
Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény hatásának.
Súlyosan megrongálódhat.
Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak képzett
szakember végezhet.
Az LCD-monitort beltérben, -20 °C és 60 °C (-4° és 140 °F) között tárolja. A fenti tartományon kívül történő tárolás
maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi esetekben:
•
A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
•
Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitették az eső hatásának.
•
Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
A talp felszerelése
1.
2.
3.
4.
Vegye ki a monitort a csomagolásból.
Illessze az állványt a talpra. (csak bizonyos típusok esetében)
Fordítsa el az óramutató járásával megegyez ő irányba, hogy a helyére rögzítse. Győződjön meg arról, hogy a talp
megfelelően rögzült az állványon. (csak bizonyos típusok esetében)
Rögzítse a talpat az állványra a csavar elfordításával, a beépített pecek vagy egy pénzérme segítségével. (csak
bizonyos típusok esetében)
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1.
2.
3.
4.
5.
Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép hálózati
tápkábelét.
Csatlakoztassa a jelkábel egyik végét a monitor hátulján lévő DVI-D
(opcionális) és/vagy HDMI (opcionális) és/vagy DP (opcionális)
csatlakozóhoz, majd a másik végét a számítógép grafikus
kártyájának DVI-D (opcionális) és/vagy HDMI (opcionális) és/vagy
DP (opcionális) csatlakozójához. Ezt követően szorítsa meg a
jelkábel csatlakozójának csavarjait.
Opcionálisan: Kösse össze az LCD-monitor hangbemeneti aljzatát
(AUDIO IN) és a számítógép vonalszintű kimeneti csatlakozóját a
hangkábellel.
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő
tápcsatlakozó porthoz.
Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugójátegy
közeli konnektorba.
Megjegyzés: Audió kimenet csak az audió kimenetes modelleknél van. Kérjük, tekintse meg a felhasználói útmutatót
a részletes utasításokért.
FreeSync :
Lehetővé teszi, hogy egy FreeSync-kompatibilis grafikai forrás dinamikusan állítsa a képfrissítési sebességéet a
tartalom jellemző képsebességétől függően az energiahatékony, gyakorlatilag rázkódásmentes és alacsony késlekedésű
képfrissítéshez.
1&2 Főkapcsoló gomb Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A sárga az
energiatakarékos/készenléti üzemmódot jelzi.
3
Funkciógomb
a. Nyomja meg a Main page (Főoldal) megtekintéséhez. Nyomja meg újra,
hogy belépjen a Function (Funkciók) menü következő elemébe.
/
b. Ha a Function (Funkciók) menü aktív, nyomja meg ezt a gombot a
kiválasztásához vagy a következő funkcióra lépéshez.
Funkciógomb
a. Nyomja meg a Főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg újra a
4
Bemenetválasztás funkció megnyitásához.
/
/
b. Ha a Function (Funkciók) menü aktív, nyomja meg ezt a gombot a
kiválasztásához vagy az előző funkcióra lépéshez.
5
Funkciógomb
a. Nyomja meg a Főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg újra a Hangerőbeállítás funkció megnyitásához.
/
b. Ha a Function (Funckiók) menü aktív, ezzel a gombbal beléphet az OSD
választható elemei közé.
6
Funkciógomb
a. Nyomja meg a Main page (Főoldal) megtekintéséhez. Nyomja meg ismét a
fényerő-beállítás funkció használatához.
/
b. Ha a Function (Funkció) menü aktív. Nyomja meg az előző menübe történő
visszatéréshez vagy a jelenlegi menüből történő kilépéshez.
7
Funkciógomb
a. Ha a Main page (Főoldal) aktív, nyomja meg a Game (Játék) mód vezérlő
aktiválásához.
/
b. Ha a Function (Funkciók) menü aktív, nyomja meg ezt a gombot az
aktuális menüből történő kilépéshez.
Input
Előírások és biztonsági megjegyzések
FCC-megjegyzés
A készüléket tesztelték, és az FCC-szabályzat 15. része értelmében megfelel a B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó előírásoknak. A korlátozások lakossági környezetben történő telepítéskor
megbízható védelmet nyújtanak a káros interferenciával szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát
hoz létre, használ és sugároz. Ha a készüléket nem a gyártó útmutatásai alapján telepítik és használják,
akkor káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.
Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítési helyzetben nem lép fel interferencia. Ha a
készülék káros interferenciát okoz
a rádió- vagy televíziókészülékek vételében, amelynek tényéről a készülék ki- és bekapcsolásával
győződhet meg, javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetése érdekében a következő lépéseket
hajtsa végre:
● Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
● Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
● Csatlakoztassa egy másik aljzathoz a készüléket, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.
● Kérje a kereskedő vagy szakképzett szerelő segítségét.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Acer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az LCD monitor megfelel az elektromágneses zavart okozó
berendezésekre vonatkozó 2014/30/EU irányelv, a kisfeszültségű villamossági termékekre vonatkozó
2014/35/EU irányelv, valamint az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben
való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv és az energiával kapcsolatos termékek
környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló
2009/125/EK irányelv alapvető és egyéb vonatkozó követelményeinek.
Magyar
Külső kezelőszervek
Megjegyzés:
Magyar
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Az elektromágneses zavarokra vonatkozó előírások betartása érdekében a készüléket csak árnyékolt
kábelekkel szabad más számítástechnikai eszközökhöz csatlakoztatni.
Megjegyzés: Perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériát (bemeneti/kimeneti eszközt, terminált, nyomtatót stb.) szabad
csatlakoztatni, amely megfelel a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem
megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a
Federal Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által a készülék működtetésére
biztosított jogát.
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzatának 15. fejezetében foglalt előírásoknak. A készülék
működtetése a következő két feltételhez kötött: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) a készüléknek
minden zavart tűrnie kell, beleértve a nemkívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban lévő
magánháztartásokban.
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási
szemétként kezelni. Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést
a hulladék elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására kijelölt
begyűjtési ponton adja le. A hulladékká vált elektronikus berendezés elkülönített
begyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni a természeti erőforrásokat
és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő módon hasznosítják újra.
További tájékoztatásért a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően kérjük,
lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel vagy
azzal az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.
MŰSZAKI ADATOK
Megjelenítő-rendszer
Méret
Képpont-méret
Képpont-méret
LCD-kijelzőpanel
Kontraszt
Látószög
Válaszidő
Paneltípus
Videó
V frekvencia
F frekvencia
Megjeleníthető színek száma
Képpont-órajel
Max. felbontás
TFT Color LCD
27"W (69cm)
0.3113(H) x 0.3113(V)mm
400cd/m2(Typical)
100,000,000:1Max. (ACM)
170° (H) 160° (V) (CR=10), 176° (H) 170° (V) (CR=5)
1ms (G to G)
TN
Digitális csatoló
HDMI:30-180KHz, DVI:30-180KHz, DP:180-180KHz
30-144Hz
16.7M szín
330MHz
1920x1080@144Hz
Bemeneti csatlakozó
Bemeneti videojel
Hangszórók
VESA DDCCI/DDC2B
A
44 (kWh) (a HDMI bemenettel rendelkező típus esetén)
21W(typ.)
0.23W(typ.)
0.14W(typ.)
DVI-DL (kizárólag kettős bemenettel rendelkező típusnál)
HDMI (kizárólag HDMI rendelkező típusnál)
DP (csak a DP bemenettel rendelkező típusnál)
Digitális jel (kizárólag kettős bemenettel rendelkező típusnál)
HDMI jel (kizárólag HDMI rendelkező típusnál)
DP (csak a DP bemenettel rendelkező típusnál)
2W x 2(kizárólag Audio-Input rendelkező típusnál)
Audió bemenet (Audió bemenettel rendelkező típus esetén)
Audió
Audió kimenet (Audió kimenettel rendelkező típus esetén)
Maximális képernyőméret
Áramforrás
Környezeti feltételek
Méretek
Tömeg (nettó tömeg)
Szerkezet adatai
Vízszintes:598mm
Függőleges:336mm
100-240V~, 50/60Hz
Működési hőmérséklet: 5°C és 35°C
Tárolási hőmérséklet: -20°C és 60°C
Működési páratartalom: 10% és 85%
614 (Sz) x 465(Ma) x 232(Mé)mm
5.79kg készülék (nettó)
Döntés: -5° és +15° között
Elforgatás: Nem
Magasság-állítás: Nem
Forgatás: Nem
Leszerelhető talp: Igen
Kapcsoló/Gombok
Külső
Kezelőszervek:
Functions (Funkciók)
Főkapcsoló gomb
Bemenetválasztó kapcsoló
Hangerő
Fényesség
módok
Főmenü OSD
Oldal jobb / bal
Fényesség
Kötet
Kontraszt
Overdrive
fekete kiemelés
cél Point
Kék fény
Nyelv
ACM
OSD Timeout
Super élesség
Átláthatóság
Auto Config (csak analóg
bemenet modell)
Frissítés gyakorisága Num
H. pozíció (csak analóg bemenet
modell)
Bemenet
V. Position (csak analóg bemenet
modell)
Auto Source
Focus (csak analóg bemenet
modell)
széles üzemmód
Óra (csak analóg bemenet
modell)
Hot Key hozzárendelése
Gamma
DDC / CI
Color Temp
HDMI Black Level
sRGB mód
Quick Start Mode
6-tengelyes Hue
Visszaállítás
6-tengelyes Saturate
MPRT
* A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Acer termékéhez az Acer hivatalos támogatási webhelyén találhat kézikönyveket és egyéb dokumentumokat.
*Az éves energiafogyasztás kiszámítása az év 365 napján napi 4 óra használatot feltételezve történik.
Magyar
Plug & Play
Energiagazdaságossági besorolás
*Éves energiafogyasztás
Bekapcsolt mód
Áramfogyasztás
Alvó mód
@200cd/m2
Kikapcsolt állapot
Download PDF

advertising