Acer | ET322QU | Acer ET322QU Quick Start Guide

Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója
Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása:
•
Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
•
Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő felületét.
Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény hatásának.
Súlyosan megrongálódhat.
Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak képzett
szakember végezhet.
Az LCD-monitort beltérben, -20 °C és 60 °C (-4 ° és 140 °F) között tárolja. A fenti tartományon kívül történő tárolás
maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi esetekben:
•
A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
•
Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitették az eső hatásának.
•
Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
Az LCD panel megrongálódásának elkerülése érdekében ne tegye a monitort kijelzővel lefelé nézve bármilyen
felületre.
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1.
2.
3.
4.
5.
Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép hálózati tápkábelét.
Csatlakoztassa a jelkábel egyik végét a monitoron lévő HDMI (opcionális) és/vagy DP (opcionális) bemeneti
csatlakozóhoz, majd a másik végét a számítógép videokártyájának HDMI (opcionális) és/vagy DP (opcionális)
kimeneti csatlakozójához. Ezt követően szorítsa meg a jelkábel csatlakozójának csavarjait.
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő tápcsatlakozó aljzathoz.
Csatlakoztassa a hálózati adapteret és tápkábelt a monitorhoz, majd egy megfelelően földelt konnektorhoz.
Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugójátegy közeli konnektorba.
VGA
Audio
DP
FreeSync:
Lehetővé teszi, hogy egy FreeSync-kompatibilis grafikai forrás dinamikusan állítsa a
képfrissítési sebességéet a tartalom jellemző képsebességétől függően az energiahatékony,
gyakorlatilag rázkódásmentes és alacsony késlekedésű képfrissítéshez.
Magyar
Fontos biztonsági utasítások
Magyar
Felhasználói kezelőszervek
1
2
3
4
5
Külső kezelőszervek
1
Funkciógomb
/
2
Funkciógomb
/
3
Funkciógomb
/
4
Funkciógomb
/
5
Főkapcsoló gomb
a. Nyomja meg a Főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg újra a
gyorsgomb1 funkció megnyitásához.
b. Ha a Funkciók menü aktív, nyomja meg ezt a gombot a
kiválasztásához vagy a következő funkcióra való áttéréshez.
a. Nyomja meg a Főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg újra a
gyorsgomb2 funkció megnyitásához.
b. Ha a Funkciók)menü aktív, nyomja meg ezt a gombot a
kiválasztásához vagy az előző funkcióra való áttéréshez.
a. Nyomja meg a Főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg újra az
Bemenetválasztás funkció megnyitásához.
b. Ha a Funckiók menü aktív, ezzel a gombbal beléphet az OSD
választható elemei közé.
a. Nyomja meg a Főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg újra a
Funkciók menü következő funkciójának megnyitásához.
b. Ha a Funkciók menü aktív, nyomja meg az aktuális menüből való
kilépéshez.
Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A
sárga az energiatakarékos/készenléti üzemmódot jelzi.
Hatósági és biztonsági tudnivalók
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy teljesíti a B osztályú digitális eszközökre
vonatkozó határértékeket az FCC Szabályzat 15. fejezete szerint. E határértékek úgy vannak tervezve,
hogy lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez
a készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a használati utasításnak
megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan zavarhatja a rádiótávközlést. Ugyanakkor
nem garantálható, hogy az egyes telepítések során nem lép fel interferencia. Ha a berendezés káros
interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, amely a készülék ki- és bekapcsolásával határozható
meg, akkor a felhasználó kötelessége, hogy megkísérelje az interferencia kiküszöbölését az alábbi
lehetőségek közül egy vagy több alkalmazásával:
•
•
•
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék
csatlakozik.
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Acer Inc. ezúton kijelenti, hogy ez az LCD-monitor megfelel a 2014/30/EU EMC zavartűrési irányelv,
a 2014/35/EU kisfeszültségű irányelv és a 2011/65/EU RoHS irányelv alapvető követelményeinek és
egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az energia vonatkozású termékek ökológiai tervezési
követelményeinek felállításáról szóló keretrendszer létrehozásával kapcsolatos 2009/125/EK irányelvnek.
Figyelem: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel történik az EMC-re
vonatkozó előírásoknak való megfelelés érdekében.
Figyelem: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad ehhez a
berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek.
A határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós
vételben.
Vigyázat
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a
Federal Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a
terméket működtesse.
A monitor megrongálódásának elkerülése érdekében ne emelje fel a monitort a talpánál fogva.
Üzemi feltételek
Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. fejezetében meghatározott határértékeknek. A működtetésnek
az alábbi két feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden zavart
fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Figyelem: Kanadai felhasználók
CAN ICE-3 (B)/NMB-3 (B)
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban lévő
magánháztartásokban.
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási
szemétként kezelni. Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést
a hulladék elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására kijelölt
begyűjtési ponton adja le. A hulladékká vált elektronikus berendezés elkülönített
begyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni a természeti erőforrásokat
és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő módon hasznosítják újra.
További tájékoztatásért a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően kérjük,
lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel vagy
azzal az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.
Magyar
FCC felhívások
Magyar
MŰSZAKI ADATOK
LCD-kijelzőpanel
Megjelenítő-rendszer
Méret
Pixelméret
Fényerő
Kontraszt
Látószög(jellemző)
Válaszidő
Panel típusa
Videó
V. frekvencia
F. frekvencia
Színes TFT LCD
31.5" W (80 cm)
0,2727 mm (V) x 0,2727 mm (F)
250 cd/m2 (jellemző)
100 000 000:1 Max. (ACM)
178° (V) 178° (F) (CR ≥ 10)
4ms (GTG, jellemző)
In-Plane Switching
Digitális csatoló
30KHz-99KHz(VGA),
30KHz-120KHz(HDMI1.4),
114-114KHz(DP1.2)
Megjeleníthető színek száma
Képpont-órajel
Max. felbontás
48Hz-75Hz(VGA/HDMI1.4/DP1.2)
1,07 B szín
180MHz(VGA),300MHz(HDMI1.4,DP1.2)
2560X1440@75Hz
Plug & Play
VESA DDCCI/DDC2B
Energiahatékonysági osztály
B
*Éves energiafogyasztás(jellemző)
BEKAPCSOLT állapotban
Energiafogyasztás
Alvó mód
@200 cd/m2
Ki/Készenléti mód
63 (kWh) (HDMI-bemenettel rendelkező típus esetében)
37 W (jell.)
0,35 W (jell.)
0,31 W (jell.)
HDMI(only HDMI Model)
DP (Csak DP-bemenettel rendelkező típus)
2W x 2
Audió kimenet (Audió kimenettel rendelkező típus esetén)
Vízszintes: 698,11 mm
Függőleges: 392,85 mm
100-240 V~, 50/60 Hz
Működési hőmérséklet: 5° – 35°C
Tárolási hőmérséklet: -20°C – 60°C
Működési páratartalom: 10% – 85%
729,7 (Sz) x 529,4 (Ma) x 246,7 (Mé) mm
6.78 kg készülék (nettó)
Döntés: -3.5° – +11.5°
Elforgatás: Nem
Magasság-beállítás: Nem
Képelforgatás: Nem
Leszerelhető talp: Nem
OD
Fényerő
Célpont
Kontraszt
FreeSync
Black Boost
Refresh Rate Num (Képfrissítési
Kék fény
sebesség sz.)
ACM
Language (Nyelv)
HDR
OSD Timeout (OSD időtúllépés)
Super Sharpness
Transparency (Átlátszóság)
(Szuperélesség)
Input (Bemenet)
Gamma
Auto Source (Automata forrás)
Colour Temp (Színhőm.)
DP Format (DP formátum)
Wide Mode (Széles mód)
Modes (Módok)
PIP/PBP
Color Space (Színtér)
6-axis Hue (6 tengelyes színezet) Hotkey Assigment (Gyorsgombhozzárendelés)
6-axis Saturate (6 tengelyes
DDC/CI
telítettség)
HDMI feketeszint
Volume (Hangerő)
Quick start mode (Gyors indítás
mód)
Bemeneti csatlakozó
Hangszórók
Audió
Maximális képernyőméret
Áramforrás
Környezeti feltételek
Méretek
Tömeg (nettó tömeg)
Szerkezet (fizikai jellemzők)
Külső kezelőszervek:
Functions (Funkciók)
* A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Acer termékéhez kézikönyveket és egyéb dokumentumokat a hivatalos Acer támogató weboldalon találhat.
*Az éves energiafogyasztást jellemző energiafogyasztás alapján kalkulálják, napi 4 óra, évi 365 napi használat mellett.
Download PDF

advertising