Acer | V243PWL | Acer V243PWL Quick Start Guide

Magyar
1
Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)
Fontos biztonsági utasítások
Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
1
Az LCD-monitor képernyjének tisztítása:
•
Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
•
Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendre, és óvatosan törölje le a
képerny felületét.
Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort es, nedvesség vagy napfény
hatásának. Súlyosan megrongálódhat.
Ne nyomja meg az LCD-képernyt. A túlzott nyomás a kijelzpanel maradandó meghibásodását
okozhatja.
Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást
csak képzett szakember végezhet.
Az LCD-monitort beltérben, -20 °C és 60 °C (-4° és 140 °F) között tárolja. A fenti tartományon kívül
történ tárolás maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelvel az alábbi
esetekben:
•
A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
•
Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitették az es hatásának.
•
Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
2
3
4
5
6
A csomag tartalma
LCDmonitor
Hálózati
tápkábel
DP kábel
VGA kábel DVI kábel
Felhasználói
Hangkábel
(opcionális) (opcionális) (opcionális) (opcionális) útmutató
Gyors
üzembe
helyezési
útmutató
LCD Monitor
A talp felszerelése
1
2
3
Csomagolja ki a monitor talpát, és helyezze el egy stabil, vízszintes munkaterületen.
Vegye ki a monitort a csomagolásból.
Illessze a monitor alján lév kioldó gombot a talp megfelel nyílásába. Kattanás jelzi, hogy a monitor
szorosan illeszkedik a talphoz.
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1
Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép hálózati
tápkábelét.
3
Opcionálisan: Kösse össze az LCD-monitor hangbemeneti
aljzatát (AUDIO IN) és a számítógép vonalszint kimeneti
csatlakozóját a hangkábellel.
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lév
tápcsatlakozó porthoz.
Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugóját
egy közeli konnektorba.
2
Audio cable
1-1
4
5
1-2
1-3
2
1-3
1-2 1-1
3
Küls kezelszerveks
Auto
Auto
</>
Mínusz / Plusz
Menü
OSD funkciók
Üzemkapcsoló
Ha az OSD aktív, nyomja meg az Auto gombot, hogy kilépjen az OSD
képernybl. Amint bezárta az OSD-t, nyomja meg az Auto gombot, amire a
monitor automatikusan optimalizálja a kép helyzetét, fókuszát és idzítését.
Ha az OSD aktív, nyomja meg a Mínusz vagy Plusz gombot az OSD lehetségei
közötti váltáshoz. Ha az OSD nem látható, nyomja meg a Mínusz vagy Plusz
gombot a hanger állításához. (Opcionális)
Nyomja meg, hogy megnyissa az OSD-t. Nyomja meg újra, hogy belépjen az OSD
menütételei közé.
Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A sárga az
energiatakarékos/készenléti üzemmódot jelzi.
2
a
Ha az OSD menü aktív, a gomb kilépésre szolgál (kilépés az OSD
menübl).
b
Ha az OSD menü ki van kapcsolva, nyomja meg ezt a gombot a jelenet
mód kiválasztásához.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadaiICES-003 szabványnak. Remarque a I'intention des
utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban lév
magánháztartásokban.
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási szemétként
kezelni. Ehelyett Önre hárul a felelsség, hogy a hulladék berendezést a hulladék
elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására kijelölt begyjtési ponton adja
le. A hulladékká vált elektronikus berendezés elkülönített begyjtésével és
újrahasznosításával segít megrizni a természeti erforrásokat és biztosítja, hogy az
egészséget és a környezetet véd módon hasznosítják újra. További tájékoztatásért a
begyjtket és a termék újrahasznosítását illeten kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelvel vagy azzal az üzlettel, ahol a terméket
megvásárolta.
Magyar
/Kilépés:
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising