Acer | V246WL | Acer V246WL Quick Start Guide

V246WL
Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)
Fontos biztonsági utasítások
1. Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása: Győződjön meg arról, hogy az Ön monitorjának elektromos tápellátása megfelel az Ön tartózkodási helyén rendelkezésre álló tápfeszültségnek.
•Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
•Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő felületét.
2. Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény hatásának. Súlyosan megrongálódhat.
3. Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
4. Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak képzett szakember végezhet.
5. Az LCD-monitort beltérben, -20 °C és 60 °C (-4 °F és 140 °F) között tárolja. A fenti tartományon kívül történő tárolás maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
6. Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi esetekben:
•A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
•Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitették az eső hatásának.
•Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
Magyar
Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
A csomag tartalma
LCD-monitor
Hálózati
tápkábel
Audió kábel
(Opcionális)
VGA-kábel
(opcionális)
DVI-kábel
(opcionális)
DP-kábel
(opcionális)
Gyors üzembe
helyezési útmutató
LCD monitor
A talp felszerelése
1. Csomagolja ki a monitor talpát, és helyezze el egy stabil, vízszintes munkaterületen.
2. Vegye ki a monitort a csomagolásból.
3. Illessze a monitor alján lévő kioldó gombot a talp megfelelő nyílásába. Kattanás jelzi, hogy a monitor szorosan illeszkedik a talphoz.
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1. Kapcsolja ki a monitort és húzza ki a számítógép hálózati tápkábelét.
2. 2-1 Csatlakoztassa a videokábelt
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
b. Csatlakoztassa VGA videokábelt a számítógéphez.
2-2Csatlakoztassa a DVI-kábelt (csak a kettős bemenettel rendelkező
típus esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a 24 érintkezős DVI kábel egyik végét a monitor
hátuljához, a másikat pedig a számítógép portjához.
2-3Csatlakoztassa a DP-kábelt (Kizárólag DP-bemenettel rendelkező
típusnál)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép ki vannak-e
kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a DP-kábelt a számítógéphez.
3. Csatlakoztassa az audiokábelt. (Kizárólag Audió bemenettel rendelkező
típus) (Opcionális)
4. Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő tápcsatlakozó aljzathoz.
5. Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugóját egy közeli konnektorba.
AUDIO
AUDIO IN
VGA
DVU-IN
DP
Külső kezelőszervek
Sz. Ikon
1, 2
3, 4
/
Elem
Üzemkapcsoló
gomb / Bekapcsolt
állapotot jelző fény
Mínusz / Plusz
5
OSD funkciók
6
Automatikus
beállítás / Kilépés
gomb
7
Empowering gomb
Leírás
Be- és kikapcsolja a monitort.
A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A sárga az energiatakarékos/
készenléti üzemmódot jelzi.
Ha az OSD aktív, nyomja meg a Minus (Mínusz) vagy Plus (Plusz) gombot
az OSD lehetőségei közötti váltáshoz.
Nyomja meg, hogy megnyissa az OSD-t. Nyomja meg újra, hogy belépjen
az OSD menütételei közé.
Ha az OSD aktív, nyomja meg az Auto gombot, hogy kilépjen az OSD
képernyőből. Amint bezárta az OSD-t, nyomja meg az Auto gombot, amire a
monitor automatikusan optimalizálja a kép helyzetét, fókuszát és időzítését.
Nyomja meg az Empowering gombot, hogy megnyissa az Acer eColor
Management OSD-t és elérje a jelenet módokat.
LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója
Hatósági és biztonsági tudnivalók
Magyar
FCC felhívások
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy teljesíti a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó
határértékeket az FCC Szabályzat 15. fejezete szerint. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban történő
telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás
energiát hoz létre, hasznosít és sugározhat, és ha nem a jelen utasításban előírt módon történik a telepítése, káros
interferenciát okozhat a rádióhullámú kommunikációban.
Azonban előfordulhat, hogy interferencia lép fel adott telepítés esetén is. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a
rádió- vagy televízióvételben, amely a készülék ki- és bekapcsolásával határozható meg, akkor a felhasználó kötelessége,
hogy megkísérelje az interferencia kiküszöbölését az alábbi lehetőségek közül egy vagy több alkalmazásával:
• Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
• Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
• Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
• Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Acer Inc. ezúton kijelenti, hogy ez az LCD-monitor megfelel a 2004/108/EK EMC zavartűrési irányelv, a 2006/95/
EK kisfeszültségű irányelv és a 2011/65/EU RoHS irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó
rendelkezéseinek, valamint az energia vonatkozású termékek ökológiai tervezési követelményeinek felállításáról
szóló keretrendszer létrehozásával kapcsolatos 2009/125/EK irányelvnek.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel történik az EMC-re vonatkozó
előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad ehhez a
berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A
határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal
Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a terméket működtesse.
Üzemi feltételek
Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. fejezetében meghatározott határértékeknek. A működtetésnek az alábbi
két feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden zavart fogadnia kell,
beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban
lévő magánháztartásokban.
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási szemétként kezelni.
Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést a hulladék elektromos és elektronikus
berendezések ártalmatlanítására kijelölt begyűjtési ponton adja le. A hulladékká vált elektronikus
berendezés elkülönített begyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni a természeti
erőforrásokat és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő módon hasznosítják újra. További
tájékoztatásért a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel vagy azzal az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising