Acer | V246WL | Acer V246WL User Manual

Acer LCD-monitor
Felhasználói útmutató
Szerzői jog © 2014. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva!
Acer LCD monitor felhasználói útmutató
Eredeti kiadás: 11/2014
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják, anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a kézikönyvnek
az új kiadásaiban vagy kiegészítõ dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek meg. A Társaság
nem nyilatkozik sem nyíltan, sem burkoltan a kiadvány tartalmáról, és nem is ad rá garanciát, továbbá
kifejezetten visszautasítja, hogy egy meghatározott célra való alkalmasságra vagy eladhatóságra
vonatkozó garanciát nyújtana.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított helyen. A
sorozatszám és a modell száma a számítógépre ragasztott címkén található. A számítógéppel kapcsolatos
minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a modellszámot és a vásárlásra vonatkozó
adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban vagy
eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer LCD monitor felhasználói útmutató
Típusszám:_____________________________________
Sorozatszám: ___________________________________
Vásárlás időpontja:_______________________________
Vásárlás helye:__________________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit vagy
védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal
kapcsolatban
A következő jelenségek normálisak LCD-monitor esetében, és nem a meghibásodás jelei.
•
A fénycsöves világítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat az üzembe
helyezést követően. Kapcsolja ki az Üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be, hogy
meggyőződjön, eltűnt a vibrálás.
•
Az asztalhoz felhasznált háttértől függően kissé egyenetlen lehet a képernyő fényereje.
•
Az LCD-képernyő tényleges képpontjainak száma 99,99% vagy annál nagyobb érték.
Tartalmazhat 0,01% vagy kevesebb arányban foltokat, illetve hiányzó vagy állandóan
világító képpontot.
•
Az LCD-monitor működési jellemzői miatt, ha ugyanazt a képet jeleníti meg órákig,
annak utóképe a képernyőn maradhat, miután új képre vált. Ilyen esetben a képernyő
lassan helyreáll a kép váltásával, vagy ha néhány óráig kikapcsolva hagyják az
Üzemkapcsolót.
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Biztonsági óvintézkedések
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot, később
szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden figyelmeztetésnek és
utasításnak.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást:
•
A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
•
A kijelzőt és a váz elejét, illetve oldalát puha kendővel törölje le.
Az eszköz csatlakoztatása/leválasztása
Kövesse az alábbi útmutatást az LCD-monitor tápfeszültség forráshoz történő csatlakoztatása
és leválasztása során:
•
Győződjön meg arról, hogy a monitor a talpához van rögzítve, mielőtt a hálózati
tápkábelt a konnektorhoz csatlakoztatná.
•
Győződjön meg arról, hogy mind az LCD-monitor, mind a számítógép ki vannak
kapcsolva, mielőtt kábelt csatlakoztat, vagy kihúzza a tápkábelt.
•
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az összes
tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
iii
Hozzáférés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen elérhető
és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha áramtalanítani
kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a konnektorból.
Biztonságos zenehallgatás
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán, kényelmes hangerőn és torzítás nélkül
nem hallja a zenét.
•
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
•
Korlátozza a nagy hangerő melletti zenehallgatás idejét.
•
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
•
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Figyelmeztetések
•
A terméket ne használja víz közelében.
•
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék leesik,
akkor súlyosan károsodhat.
•
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése érdekében,
hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem szabad elzárni vagy
letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy a terméket ágyra, heverőre,
takaróra vagy hasonló felületre helyezzük. Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé
vagy mellé helyezni, vagy beépíteni, hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül, mivel
veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és rövidzárlatot okozhatnak,
ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne öntsön folyadékot a termékre vagy
annak belsejébe.
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
•
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett környezetben, ami
váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a belső alkatrészeket.
A hálózati feszültség használata
iv
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha nem
biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi
elektromos szolgáltatóhoz.
•
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
•
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a hosszabbítóhoz
csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem haladja-e meg a hosszabbító
kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze, hogy a konnektorhoz csatlakoztatott
összes berendezés áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges
teljesítményét.
•
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok eszköz
csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja meg a mellékkör
névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót használnak, az áramfelvétel
nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti áramfelvételének 80%-át.
•
A termék hálózati tápkábelét hárompólusú földelt dugóval látták el. Ez a dugó csak
megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a fali konnektor
megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a tápkábel dugóját. Ne dugja a dugót nem
földelt hálózati csatlakozóba. További információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző.
Nem megfelelően földelt konnektor használata áramütést
és/vagy sérülést okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar
megfelelő kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő
elektromos eszközök okoznak, és ami befolyásolja a termék
teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az alábbi
követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező,
SPT-2 típusú, névleges áramerősség 7 A, feszültség minimum 125 V, VDE vagy hasonló
jóváhagyással, 4,5 méter maximális hosszúsággal.
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát. Bízza az
összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett munkatársaihoz,
ha:
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
•
Folyadék ömlött a termékbe
•
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
•
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
•
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
•
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az összes
használati utasítást
v
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe,
hogy a terméket helyreállítsa.
Robbanásveszélyes környezet
Kapcsolja ki az eszközt robbanásveszélyes légkörű területen, és tartsa be a területen
kihelyezett feliratok és utasítások útmutatását. Robbanásveszélyes légkörű területen
általában gépkocsija motorjának kikapcsolására is utasítják. Az ilyen területen keltett szikrák
robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy akár halálhoz vezethet. Kapcsolja ki
az eszközt üzemanyagtöltő állomásokon, pl. benzinkutaknál. Tartsa be a rádió-berendezések
használatára vonatkozó korlátozásokat üzemanyag-lerakatok, tároló és elosztó területek,
vegyi üzemek területén, illetve ahol robbantást végeznek. A robbanásveszélyes légkörű
területeket gyakran, de nem mindig egyértelműen megjelölik. Ilyenek például a hajók alsó
fedélzete, vegyi átrakó vagy tároló létesítmények, cseppfolyósított földgázt (pl. propánt
vagy butánt) használó járművek, és olyan területek, amelyek légköre vegyi anyagokat, vagy
részecskéket, pl. gabonát, port vagy fémport tartalmaz.
További biztonsági információ
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol kisgyerekektől.
Informatikai berendezések újrahasznosítására
vonatkozó információk
Az Acer elkötelezett a környezet védelme mellett és a kiselejtezett berendezések
újrahasznosítását – visszanyerés és ártalmatlanítás formájában – a cég egyik legfontosabb
feladatának tekinti a környezetre gyakorolt terhelés minimálisra csökkentése érdekében.
Az Acer munkatársaiként tisztában vagyunk azzal, milyen hatást gyakorol vállalkozásunk a
környezetre és azon dolgozunk, hogy a legjobban működő termékeket azonosítsuk és állítsuk
elő, hogy minimálisra csökkentsük termékeink hatását környezetünkre.
Amennyiben az újrahasznosítással kapcsolatban további információkra, illetve segítségre van
szüksége, kérjük látogassa meg a következő weboldalakat:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability
További információkért termékeinkkel, illetve azok szolgáltatásaival és előnyeivel
kapcsolatban kérjük, látogassa meg honlapunkat a www.acer-group.com címen.
vi
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági szeméttárolóba.
A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető legnagyobb fokú védelme
érdekében kérjük, hasznosítsa újra. Az elektromos és elektronikus hulladékok (Waste from
Electrical and Electronics Equipment, WEEE) kezelésével kapcsolatos szabályokról a
http://www.acer-group.com/public/Sustainability címen talál információkat.
Tudnivaló az LCD-monitor pixeleiről
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére előfordulhat,
hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki, vagy fekete, illetve piros
pontként jelennek meg. Ennek nincsen hatása a tárolt képre, és nem jelent meghibásodást
A terméket energiagazdálkodásra felkészítve szállították:
•
A képernyő alvó módjának bekapcsolása 15 percnyi tétlenség után.
•
A számítógép alvó módjának bekapcsolása 30 percnyi tétlenség után.
•
A számítógép felébresztése alvó üzemmódból az üzemkapcsoló gomb
megnyomásával.
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz
Előfordulhat, hogy a számítógép felhasználói hosszú használat után szemmegerőltetésre és
fejfájásra panaszkodnak. A felhasználók fizikai sérülésnek is ki vannak téve, ha hosszú órákig
a számítógép előtt dolgoznak. A hosszú munkaidő, rossz tartás, helytelen munkaszokások,
stressz, nem megfelelő munkakörülmények, egészségi állapot és egyéb tényezők nagyban
növelik a fizikai sérülés kockázatát.
A számítógép nem megfelelő módon történő használata kéztőcsatorna szindróma,
ínhüvelygyulladás, tenoszinovítisz vagy más mozgásszervi megbetegedés kialakulásához
vezethet. A következő tünetek jelenhetnek meg a kézben, csuklóban, karokban, vállakban,
nyakban vagy háton:
vii
•
zsibbadtság vagy égő, bizsergető érzés
•
fájdalom vagy érzékenység
•
fájdalom, duzzanat vagy lüktetés
•
merevség, kötöttség
•
hideg érzés vagy gyengeség
Ha a fenti tünetek közül bármelyik jelentkezne, illetve visszatérő vagy el nem múló
kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat tapasztal a számítógép használatával összefüggésben,
azonnal keresse fel szakorvosát, és tájékoztassa cége egészségügyi és munkabiztonsági
részlegét.
A következő fejezet tanácsokat ad a kényelmes számítógép-használathoz.
A kényelmes tartás
A kényelmes tartást úgy találhatja meg, ha beállítja a monitor megtekintési szögét,
feltámasztja lábát, vagy megemeli a szék ülőmagasságát a maximális kényelem érdekében.
Vegye figyelembe a következőket:
•
ne maradjon túl sokáig ugyanabban a tartásban
•
ne görnyedjen előre és/vagy hajoljon hátra
•
rendszeres időközönként álljon fel, és sétálgasson, hogy lábizmait kilazítsa
Látása gondozása
A monitor hosszantartó nézése, a nem megfelelő szemüveg vagy kontaktlencse viselése, a
tükröződés, a helyiség túlzott megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyő, a rendkívül kicsi
betűtípus és az alacsony kontrasztú megjelenítők mind megerőltethetik a szemét. Az alábbi
fejezet tanácsokat ad a szemmegerőltetés elkerülésével kapcsolatban.
Szemek
viii
•
Gyakran pihentesse a szemét.
•
Adjon szemének pihenőt azáltal, hogy eltekint a monitorról és távoli pontra összpontosít.
•
Gyakran pislogjon, nehogy kiszáradjon a szeme.
Kijelző
•
Tartsa tisztán a megjelenítőt.
•
A fejét tartsa a kijelző felső szélénél magasabban, hogy lefelé nézzen, amikor a
megjelenítő közepére tekint.
•
Állítsa a képernyő fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes szintre a szöveg jobb
olvashatósága és a tisztábban látható grafika érdekében.
•
Szüntesse meg visszatükröződést a következőkkel:
•
Úgy helyezze el a kijelzőt, hogy oldala ablak vagy fényforrás felé nézzen
•
Csökkentse minimálisra a helyiség megvilágítását függöny, reluxa vagy árnyékoló
használatával
•
Használjon asztali lámpát
•
Módosítsa a megjelenítő megtekintési szöget
•
Használjon monitorszűrőt
•
Használjon fényellenzőt, pl. a monitor tetejére helyezett kartonlapot
•
Ne állítsa a megjelenítőt kényelmetlen szögbe.
•
Ne nézzen hosszú ideig erős fényforrásba, pl. nyitott ablakon keresztül.
Jó munkagyakorlat kialakítása
Alakítson ki jó munkagyakorlatot, hogy számítógépének használata pihentető és termelékeny
legyen:
•
Rendszeres időközönként és gyakran tartson rövid pihenőt.
•
Végezzen nyújtózkodó gyakorlatokat.
•
Lehetőség szerint gyakran menje ki a friss levegőre.
•
Rendszeresen tornázzon és óvja egészségét.
ix
Declaration of Conformity
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru.jan@acer.com
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it






Declare under our own responsibility that the product:
Product:
LCD Monitor
Trade Name:
Acer
Model Number:
V246WL
SKU Number:
V246WL xxxxxx;
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)
To which this declaration refers conforms to the relevant standard or other standardizing documents:
EN55022:2010 Class B; EN55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, Class D
EN61000-3-3:2008
EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011
Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011; IEC 62301:2011
EN50581:2012
We hereby declare above product is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, and RoHS Directive
2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign
requirements for energy-related product.
Year to begin affixing CE marking 2014.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Regulation, Acer Inc.
Nov. 20, 2014
Date
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
Suite 1500
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
LCD Monitor
Model Number:
V246WL
SKU Number:
246WL xxxxxx (“x” =
V
0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
3 33 West San Carlos St.
Suite 1500 San Jose, CA
95110 U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal
kapcsolatban
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Biztonsági óvintézkedések
A monitor tisztítása
Az eszköz csatlakoztatása/leválasztása
Hozzáférés
Biztonságos zenehallgatás
Figyelmeztetések
A hálózati feszültség használata
A termék szervizelése
További biztonsági információ
Informatikai berendezések újrahasznosítására vonatkozó
információk
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését illetően
Tudnivaló az LCD-monitor pixeleiről
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz
A kényelmes tartás
Látása gondozása
Jó munkagyakorlat kialakítása
Declaration of Conformity
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
iii
iii
iii
iii
iii
iv
iv
iv
iv
v
vi
vi
vii
vii
vii
viii
viii
ix
Kicsomagolás
1
Gyári időzítési táblázat
Telepítés
6
7
A TALP FELSZERELÉSE
A képernyő helyzetének beállítása
A hálózati tápkábel csatlakoztatása Energiatakarékosság
Display Data Channel (DDC)
Csatlakozó érintkezőkiosztása
Felhasználói kezelőszervek
Acer eColor Management
Beállítások végzése az OSD menüben
A képminőség módosítása
Az OSD menü helyének módosítása
A beállítás módosítása
Termékinformációk
Hibaelhárítás
VGA mód
DVI mód
DP-mód
2
2
3
3
3
4
8
9
10
10
11
12
13
14
14
15
15
Kicsomagolás
LCD-monitor
Gyors üzembe helyezési
útmutató
Magyar
A termék kicsomagolása közben kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi tételek közül semelyik
sem hiányzik, és őrizze meg a csomagolóanyagot ara az esetre, ha a jövőben szállítania kell
a monitort.
DP-kábel (opcionális)
LCD monitor
D-sub kábel
DVI-kábel (opcionális)
Hálózati (AC) tápkábel
Audió kábel (opcionális)
1
A TALP FELSZERELÉSE
Magyar
Megjegyzés: Csomagolja ki a monitort és a talpat. A monitort helyezze
finoman, a képernyővel lefelé fordítva valamilyen stabil felületre. A
képernyő összekarcolódását kendő leterítésével előzheti meg.
①
④
②
③
Eltávolítás: A talp eltávolításához kövesse az összeszerelés lépéseit fordított sorrendben.
A KÉPERNYŐ HELYZETÉNEK BEÁLLÍTÁSA
Az optimális látószög beállítása érdekében beállíthatja a monitor dőlésszögét úgy, hogy az
alábbi ábra szerinti módon mindkét kezével megfogja a monitor szélét. A monitor 25 fokkal
felfelé, illetve 5 fokkal lefelé dönthető.
25
2
•
Először győződjön meg arról, hogy a területhez megfelelő típusú hálózati tápkábelt
használ.
•
A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V~ és 220/240 V ~
feszültségű területen egyaránt lehetővé teszi a használatát. Nem szükséges átállítani a
készüléket.
•
Csatlakoztassa a hálózati tápkábel dugóját a monitor tápcsatlakozójához, a másikat
pedig egy megfelelő konnektorhoz.
•
120 V~ feszültséget használó készülék esetében:
UL-listán szereplő, SVT típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek névleges
áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 125 V.
•
220/240 V~ feszültséget használó készülék esetében:
Használjon H05VV-F típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek névleges
áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 250 V. A készlet rendelkezzen az üzembe
helyezés országára vonatkozó biztonsági jóváhagyással.
Magyar
A hálózati tápkábel csatlakoztatása
Energiatakarékosság
A monitort a vezérlőkártyáról érkező jel „Energiatakarékos” üzemmódba állítja, amelyet a
sárgán világító, bekapcsolt állapotot jelző LED mutat.
Mód
LED lámpa
Be
Kék
Energiatakarékos
Sárga
Az energiatakarékos állapot fennmarad, amíg vezérlőjelet nem érzékel, illetve a billentyűzetet
vagy egeret nem működtetik. A készenléti állásból a visszakapcsolás körülbelül 3
másodpercig tart.
Display Data Channel (DDC)
Az üzembe helyezés további leegyszerűsítése érdekében, a monitor Plug and Play
képességekkel is rendelkezik, amelyet kihasználhat, ha az Ön rendszer is támogatja a DDC
protokollt. A DDC (Display Data Channel) egy kommunikációs protokoll, amelyen keresztül
a monitor automatikusan közli a gazdarendszerrel, milyen képességekkel rendelkezik, pl.
támogatott felbontások és a megfelelő időzítések. A monitor támogatja a DDC2B szabványt.
3
Magyar
Csatlakozó érintkezőkiosztása
1
5
10
6
11
15
15 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
4
Érintkező
száma
1
2
3
4
5
6
7
Leírás
8
B-föld
Vörös
Zöld
Kék
Monitor földelés
DDC-vissza
R-föld
G-föld
Érintkező
száma
9
10
11
12
13
14
15
Leírás
+5 V
Logikai földelés
Monitor földelés
DDC soros adat
V-szinkr.
F-szinkr.
DDC soros időzítés
Magyar
24 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz*
Érintkező
száma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Leírás
TMDS adatok 2TMDS adatok 2+
TMDS adat 2/4 árnyékolás
NC
NC
DDC időzítés
DDC adatok
NC
TMDS adatok 1TMDS adatok 1+
TMDS adat 1/3 Árnyékolás
NC
Érintkező
száma
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Leírás
NC
+5 V táp
Föld (vissza +5V vszinkr.fszinkr.)
Hot-plug érzékelés
TMDS adatok 0TMDS adatok 0+
TMDS adat 0/5 Árnyékolás
NC
NC
TMDS időzítés árnyékolás
TMDS időzítés +
DDC TMDS időzítés -
20 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz*
Érintkező
száma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Leírás
Lane0(p)
GND
Lane0(n)
Lane1(p)
GND
Lane1(n)
Lane2(p)
GND
Lane3(n)
Lane3(p)
Érintkező
száma
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Leírás
GND
Lane3(n)
Config1
Config2
AUX_CH(n)
GND
AUX_CH(p)
Hot Plug érzékelés
DP Power_Return
DP táp
* Csak egyes típusokon
5
Gyári időzítési táblázat
Magyar
Mód
6
Felbontás
1
VGA
640×480
60
Hz
2
SVGA
800×600
56
Hz
3
SVGA
800×600
60
Hz
4
XGA
1024×768
60
Hz
5
XGA
1280×960
60
Hz
6
SXGA
1280×1024
60
Hz
7
VESA
1280×720
60
Hz
8
WXGA
1280×800
60
Hz
9
WXGA
1360×768
60
Hz
10
WXGA+
1440×900
60
Hz
11
WXGA+
1680×1050
60
Hz
12
UXGA
1600×1200
60
Hz
13
UXGA
1920×1200
60
Hz
Telepítés
A monitor üzembe helyezéséhez kérjük, végezze el az alábbi lépéseket:
Magyar
Lépések
1 Csatlakoztassa a videó jelkábelt
a
Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
b
Csatlakoztassa VGA videokábelt a számítógéphez.
c
Csatlakoztassa a digitális kábelt (kizárólag kettős bemenettel rendelkező típusnál).
(1) Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
(2) C
satlakoztassa a 24 érintkezős DVI kábel egyik végét a monitor hátuljához, a
másikat pedig a számítógép portjához.
d
Csatlakoztassa a digitális kábelt (kizárólag DP típusoknál)
(1) Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
(2) Csatlakoztassa a 20 érintkezős DP-kábel egyik végét a monitor hátuljához, a
másikat pedig a számítógép portjához.
2 Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt.
Csatlakoztassa a tápkábelt a monitorhoz, majd egy megfelelően földelt konnektorhoz.
3 O
pcionális: kösse össze az LCD-monitor hangbemeneti aljzatát (AUDIO IN) és a
számítógép vonalszintű kimeneti csatlakozóját a hangkábellel.
4 Kapcsolja be a monitort és a számítógépet.
Először a monitort kapcsolja be, majd a számítógépet. Igen fontos betartani ezt a
sorrendet.
5 H
a a monitor ezek után sem működik megfelelően, a probléma megállapítása érdekében
olvassa el a hibaelhárításra vonatkozó részt.
USB 3.0 port gyorstöltés
támogatással
USB 3.0 port
AUDIO
AUDIO IN
VGA
DVI-IN
DP
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
7
Felhasználói kezelőszervek
Üzemkapcsoló/Bekapcsolt állapotot jelző LED:
A tápfeszültség BE-, illetve KIKAPCSOLÁSÁHOZ.
A BEKAPCSOLT tápfeszültséget jelzi, ha világít.
A gyorsmenü használata
AUTO
Input
Nyomja meg a funkciógombot a gyorsmenü megnyitásához. A gyorsmenü lehetővé teszi a
leggyakrabban használt beállítások gyors módosítását.
AUTO Automatikus beállítás / Kilépés gomb:
Nyomja meg ezt a gombot az Auto Adjustment (Automata beállítás) funkció aktiválásához.
Az Auto Adjustment (Automata beállítás ) funkció elvégzi a V. Helyet, F. helyzet, Időzítés és
Fókusz beállítását.
MENU Az OSD funkciói
Nyomja meg a gombot az OSD menü aktiválásához.
INPUT Input gomb
Használja az „Input” (Bemenet) gombot a monitorhoz csatlakoztatott, három videó jelforrás
közötti választáshoz.
(a) VGA bemenet (b) DVI bemenet (c) DP bemenet
Ahogy végiglépked a bemenetek között, a következ üzeneteket fogja látni a képernyő
jobb felső részén, amelyek a jelenleg kiválasztott bemeneti jelforrást jelzik. Az üzenet
megjelenéséig 1-2 másodperc is eltelhet.
VGA vagy DVI vagy DP
Ha a VGA- vagy DVI-bemenetet választják ki és mind a VGA-, mind a DVI-kábel le van
választva, az alábbi lebegő párbeszédpanel fog megjelenni: „No Cable Connect” (Nem
csatlakozik a kábel) vagy „No Signal” (Nincs jel)
8
Acer eColor Management
mpowering Technology
User
ECO
Standard Graphics
Movie
Adjust/Exit
Kezelési utasítás
1. lépes: Nyomja meg a „ ” gombot, hogy megnyissa az Acer eColor Management OSD-t és
elérje a jelenet módokat.
2. lépes: Nyomja meg a „ ”/ vagy/ „ ” gombot a Features and Benefits (Jellemzők és
előnyök) üzemmód kiválasztásához.
3. lépes: Az „AUTO” gombbal erősítse meg a módválasztást, majd lépjen ki az eColor
menüből.
Jellemzők és előnyök
Fömenü ikon
Almenü
n.a.
n.a.
Almenü tétel
Leírás
Felhasználó által megadott. A beállítások
Felhasználói
testreszabásával bármely helyzethez
mód
hozzáigazítható a működés
A beállítások elvégzésével csökkentheti az
ÖKO mód energiafogyasztást.
Alapbeállítás. A kijelző natív képességeit tükrözi
n.a.
Normál mód
n.a.
Kiemeli a színeket és a finom részleteket.
Grafika mód A képek és a fényképek élénkebb színekkel,
élesebb részletekkel jelennek meg.
n.a.
Film mód
A jelenetet a lehető legélesebb részletekkel
jeleníti meg. Részletes megjelenítés még rossz
megvilágítási körülmények között is.
9
Az OSD menük használata
Megjegyzés: Az alábbi ismertető csak általános útmutatásként szolgál.
A tényleges termékspecifikációk változhatnak.
Az LCD-monitor a különböző beállítások elvégzéséhez képernyőmenüvel (OSD) rendelkezik.
Nyomja meg a Menü gombot, hogy megnyissa az OSD menüt. Az OSD menüből módosítható
a képminőség, az OSD menü időtúllépése és néhány egyéb, általános jellegű beállítás.
Kép m enü
A Kép menü segítségével állítható a képminőség.
1 Nyomja meg a Menü gombot, hogy megnyissa az OSD menüt.
2 Nyomja meg a < / > gombot a
Kép kiválasztásához, majd nyomja meg a Menü
gombot a Kép menübe történő belépéshez.
Az alábbi lehetőségek érhetők el a Kép menüben: Acer ecolor Management, Fényerő,
Kontraszt, Vízszintes helyzet, Függőleges helyzet, Fókusz, Időzítés, Színhőmérséklet és
Auto. konfig..
3 Nyomja meg a < / > gombot a Kép menü lehetőségeinek görgetéséhez, majd nyomja
meg a Menü gombot az almenüjébe történő belépéshez.
4 Nyomja meg a < / > gombot a beállítás elvégzéséhez/kiválasztásához, majd nyomja meg
megerősítésképpen az Auto gombot.
5 Blue Light (Kék fény): kék fény kiszűrése a kék fény megjelenítési arányának
módosításával: 80%, 70%, 60%, 50%.
10
Az OSD menü helyének módosítása
OSD
OSD Timeout
10
Exit
1.
A MENU gombbal nyissa meg az OSD menüt.
2.
A nyílgombokkal jelölje ki az OSD menü
kívánt beállításra.
ikonját. Ezt követően lépjen a módosítani
11
A beállítás módosítása
Setting
Wide Mode
Full
DDC/CI
ON
Normal
OD
ACM
OFF
Input
VGA
English
Language
Power off
USB charge
Reset
OFF
Exit
12
Enter
1.
A MENU gombbal nyissa meg az OSD menüt.
2.
A //
gombok segítségével válassza a
Beállítás elemet az OSD menüben. Ezt
követően lépjen a módosítani kívánt beállításra.
3.
A Beállítások menüben a képernyőn megjelenő menü nyelve és egyéb fontos beállítások
érhetők el.
4.
Válassza a Kikapcsolt állapot melletti USB-töltés BE/KI elemet a Kikapcsolt állapot
melletti USB-töltés funkció engedélyezéséhez/letiltásához.
Termékinformációk
Information
1920x1080
H:68KHz V:60Hz
VGA Input
S/N:ETRLA00803104000502400
Exit
1.
A MENU gombbal nyissa meg az OSD menüt.
2.
A / gombbal jelölje ki az
Információ elemet az OSD menüben. Ezt követően
megjelennek az LCD monitorral és az aktuális bemenettel kapcsolatos alapvető
információk.
13
Hibaelhárítás
Magyar
Mielőtt az LCD-monitort szervizbe küldené, kérjük ellenőrizze az alábbi hibaelhárító listát,
hátha saját maga is meg tudja oldani az esetleges problémákat.
VGA mód
Probléma
Nincs kép
Kék
LED állapot
Ki
Sárga
Labilis kép
Kék
Rendellenes kép
Nincs kép, a kép
nincs középen, túl
kicsi vagy túl nagy a
képernyőn.
Elhárítás
Az OSD segítségével állítsa a fényerőt
és a kontrasztot maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően történt-e
a hálózati tápkábel csatlakoztatása a
monitorhoz.
Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a
videó jelkábel a monitor hátuljához.
Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e
kapcsolva és hogy energiatakarékos/
készenléti módban van-e.
Ellenőrizze, hogy a grafikus kártya és a
monitor specifikációi egyeznek-e. Lehet,
hogy ennek hiánya miatt nem egyezik a
jelfrekvencia.
Az OSD menü segítségével állítsa be a nem
szabványos jel fókusz, időzítés, V. helyzet és
F. helyzet értékeit.
Ellenőrizze a számítógép megjelenítési
beállításait. Ha nincs kép, válasszon másik
felbontást vagy függőleges képfrissítést.
Várjon néhány másodpercig a képméret
beállítását követően, mielőtt kicserélné vagy
kihúzná a jelkábelt, illetve kikapcsolná a
monitort.
14
DVI mód
Nincs kép
LED állapot
Elhárítás
Kék
Az OSD segítségével állítsa a fényerőt
és a kontrasztot maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
Ki
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Magyar
Probléma
Ellenőrizze, hogy megfelelően történt-e a hálózati
tápkábel csatlakoztatása a monitorhoz.
Sárga
Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a
videó jelkábel a monitor hátuljához.
Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e
kapcsolva és hogy energiatakarékos/készenléti
módban van-e.
DP-mód
Probléma
Nincs kép
LED állapot
Elhárítás
Kék
Az OSD segítségével állítsa a fényerőt
és a kontrasztot maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
Ki
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően történt-e a hálózati
tápkábel csatlakoztatása a monitorhoz.
Sárga
Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a
videó jelkábel a monitor hátuljához.
Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e
kapcsolva és hogy energiatakarékos/készenléti
módban van-e.
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising