Acer | V245HL | Acer V245HL User Manual

Acer LCD monitor
Felhasználói útmutató
Copyright © 2012 Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Felhasználói útmutató az Acer LCD monitorhoz
Eredeti kiadás 03/2012
A kiadó fenntartja a jelen kiadványban foglalt információk rendszeres megváltoztatásának jogát,
anélkül, hogy az átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítene. A változtatások ennek
az útmutatónak az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A vállalat sem nyíltan, sem burkoltan nem nyilatkozik a kiadvány tartalmáról, nem vállal rá
garanciát, továbbá kifejezetten visszautasítja, hogy bármilyen meghatározott célra való
alkalmasságra vagy eladhatóságra vonatkozó garanciát nyújtana.
Jegyezze fel a lenti helyre a modellszámot, a sorozatszámot, illetve a vásárlás időpontját és helyét.
A sorozatszám és a modellszám a számítógépre ragasztott címkén található. Minden a készülékkel
összefüggő kapcsolatfelvétel során fel kell tüntetni a sorozatszámot, a modellszámot és a
vásárlással kapcsolatos adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak semmilyen részletét
nem szabad sokszorosítani, adatfeldolgozó rendszerben tárolni vagy továbbítani, legyen az
bármilyen formában vagy eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással,
képrögzítéssel vagy másképp.
Felhasználói útmutató az Acer LCD monitorhoz
Modellszám: _________________________
Sorozatszám: ________________________
Vásárlás időpontja: ____________________
Vásárlás helye: _______________________
Az Acer és az Acer logó az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékeinek neveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
iii
Biztonsági és a kényelmes
használattal kapcsolatos információk
Biztonsági óvintézkedések
Kérjük, gondosan tanulmányozza át az alábbi útmutatást. Későbbi tájékozódás
céljából őrizze meg ezt a dokumentumot. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket
és tudnivalókat mindig vegye figyelembe.
Fontos tudnivalók az LCD monitorokkal
kapcsolatban
Az alábbi jelenségek normálisak az LCD monitorok esetében, és nem utalnak
problémára.
•
A fénycsöves világítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat az üzembe
helyezést követően. Kapcsolja ki az üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be;
ezzel meggyőződhet arról, hogy eltűnt-e a vibrálás.
•
Az asztalhoz használt háttértől függően kissé egyenetlen lehet a képernyő
fényereje.
•
Az LCD képernyő tényleges képpontjainak aránya 99,99% vagy annál nagyobb
érték. 0,01%-os vagy kevesebb arányban foltokat, illetve hiányzó vagy
állandóan világító képpontokat is tartalmazhat.
•
Az LCD képernyő jellegéből adódóan az előző kép utóképe látható maradhat
képváltást követően, ha órákon keresztül ugyanazt a képet jelenítette meg.
Ilyen esetben a képernyő lassan helyreáll a kép váltásával, vagy ha órákig
kikapcsolva hagyják az üzemkapcsolót.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást.
•
A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
•
A kijelzőt, illetve a burkolat elejét és oldalát puha kendővel törölje le.
iv
Elérhetőség
Győződjön meg arról, hogy a tápkábel csatlakoztatására használt aljzat könnyen
hozzáférhető, és a lehető legközelebb van a készüléket működtető személyhez. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Biztonságos zenehallgatás
Hallásának védelme érdekében kövesse ezeket az utasításokat
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán, kényelmes hangerőn és torzítás
nélkül nem hallja a zenét.
•
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a
hangerőt.
•
Korlátozza a nagy hangerő melletti zenehallgatás idejét.
•
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
•
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Figyelmeztetések
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne használja a készüléket víz közelében.
Ne helyezze a készüléket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. A készülék
leeshet és súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a készülék megbízható működéséhez szükséges
szellőzést szolgálják, illetve védik a gépet a túlmelegedéstől. A nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad a készüléket
ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezve elzárni. A készüléket
soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, valamint beépíteni, hacsak
nincs biztosítva a megfelelő szellőzése.
Soha ne dugjon a burkolat résein keresztül tárgyakat a készülékbe, mert
veszélyes feszültséget hordozó ponthoz érhet hozzá, vagy rövidzárlatot
okozhat, ami tűzhöz vagy áramütéshez vezethet. Soha ne öntsön folyadékot a
készülékre vagy a készülékbe.
A belső összetevők sérülésének és az akkumulátor szivárgásának elkerülése
érdekében ne helyezze a készüléket rezgő felületre.
Soha ne használja sportolás vagy edzés közben, illetve bármely olyan
környezetben, ahol rezgés éri; a rezgés hatására rövidzár alakulhat ki, illetve
megsérülhetnek a belső részegységek.
Az adapter kizárólag ehhez a monitorhoz használható, ezért me használja más
célokra.
Az Ön eszköze az alábbi tápegységek egyikét használja:
Gyártó: Asian Power Devices Inc., Modell: DA-40A19
Gyártó: Delta Electronics Inc., Modell: ADP-40PH BB
Gyártó: Hipro Technologies Inc., Modell: HP-A0301R3
v
Az elektromos energia használata
•
•
•
•
•
A készüléket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos abban, hogy milyen feszültség áll rendelkezésére, lépjen
kapcsolatba a kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
Ne tegyen semmit a hálózati kábelre. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ a készülékkel, akkor ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóba csatlakoztatott berendezések összesített áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a fali dugaszolóaljzathoz csatlakoztatott berendezések összesített
áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Az elektromos dugaljat, elosztót vagy csatlakozót ne terhelje túl túlságosan sok
készülék csatlakoztatásával. Az összesített áramfelvétel ne haladja meg a
mellékáramkör névleges teljesítményének 80 százalékát. Ha elosztót használ,
akkor a terhelés ne haladja meg az elosztó névleges terhelhetőségének 80
százalékát.
A készülék tápkábele háromerű, földelt dugóval van ellátva. A dugó csak földelt
elektromos aljzatba illeszkedik. A tápkábel csatlakoztatása előtt győződjön
meg arról, hogy az elektromos dugalj megfelelően földelve van. Földeletlen
dugaljba ne csatlakoztassa a dugót. Ha tanácsra van szüksége, forduljon
villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő érintkező a biztonságot szolgálja. Megfelelő
földelés nélküli elektromos dugalj használata áramütéshez és/
vagy sérüléshez vezethet.
Megjegyzés: A földelő érintkező a közeli egyéb elektromos eszközök
által generált, a készülék teljesítményét esetlegesen rontó zaj ellen is
jó védelmet biztosít.
•
Csak a készülékhez való, megfelelő típusú hálózati csatlakozókábelt
használjon (a tartozékok dobozában található). A kábel bontható csatlakozású
legyen: UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező, SPT-2 típusú, 7 A
névleges áramerősségű, 125 V minimális feszültségű, VDE vagy hasonló
jóváhagyással. A maximális kábelhossz 4,6 méter.
A készülék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mert a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Bízzon minden javítást a szerviz szakképzett munkatársaira.
A következő esetekben húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját, és forduljon a
szerviz szakképzett munkatársaihoz:
•
Ha a hálózati kábel vagy a csatlakozó sérült vagy meghorzsolódott
•
Folyadék ömlött a termékbe
vi
•
•
•
•
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
Ha a készüléket leejtették vagy a burkolata megsérült
Ha a készülék működésében olyan jelentős változás állt be, ami javítás
szükségességére utal
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a beállításokat módosítsa, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel az egyéb beállítások módosítása
károsodáshoz vezethet, és szakképzett technikus számára is
hosszan tartó munkát jelenthet a normál működési körülmények
visszaállítása.
Robbanásveszélyes környezetek
Az esetlegesen robbanásveszélyes levegőjű helyeken kapcsolja ki a készüléket, és
vegye figyelembe az összes jelzést és egyéb utasítást. Esetlegesen
robbanásveszélyes levegőjű helyek mindazok, ahol normál esetben a járművek
motorjának leállítására szólítanák fel. Az ilyen helyeken a szikrák robbanást, illetve
személyi sérüléshez, rosszabb esetben halálhoz vezető tüzet okozhatnak. Az
üzemanyagtöltő és a szervizállomások területén kapcsolja ki a készüléket. Az
üzemanyagraktárakban és az -elosztó létesítményekben, a vegyi üzemekben és a
robbantási területeken gondosan tanulmányozza a rádiós készülékek használatára
vonatkozó előírásokat. Az esetlegesen robbanásveszélyes levegőjű területeket
általában – de nem minden esetben – jelöléssel látják el. Ideértendők a hajók
fedélközei, a vegyi szállítási és tároló létesítmények, a cseppfolyósított földgázt
(például propán-butánt) használó járművek, illetve azok a helyek, ahol a levegő
vegyi anyagokat vagy egyéb részecskéket, például port, gabonaport vagy fémport
tartalmaz.
További biztonsági információk
A készülék és tartozékai kisméretű alkatrészeket tartalmazhatnak. Tartsa ezeket
távol a kisgyermekektől.
vii
Az informatikai készülékek újrahasznosításával
kapcsolatos információk
Az Acer elkötelezte magát a környezet védelme mellett, és a használt készülékek
újrahasznosítását és megfelelő kezelését az egyik legfontosabb tényezőnek tekinti
azon törekvés megvalósításában, hogy a vállalat tevékenysége a lehető legkisebb
környezetterheléssel járjon.
Az Acer rendkívül tudatosan kezeli üzleti tevékenységének környezeti hatásait, és
folyamatosan kutatja azokat az eljárásokat, amelyek révén csökkenthetők a
termékei miatti környezeti ártalmak.
Az újrahasznosításról további információt, illetve az újrahasznosításhoz segítséget a
következő webhelyen talál:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm.
Az Acer egyéb termékeiről a www.acer-group.com webhelyen találhat részletes
információkat.
Hulladékkezelési útmutatás
Ha többé már nincs szüksége a készülékre, ne dobja a szemétbe.
A környezetszennyezés csökkentése és a globális környezet lehető
legnagyobb mértékű védelme érdekében kérjük, gondoskodjon a
készülék újrafelhasználásáról. Az elektromos és elektronikus hulladékok
(Waste from Electrical and Electronics Equipment, WEEE) kezelésével
kapcsolatos szabályokról a következő címen talál információkat:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm.
Tudnivalók az LCD kijelző képpontjairól
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki,
illetve fekete vagy vörös pontként jelennek meg. Ennek nincs hatása a tárolt képre,
és nem jelent meghibásodást.
viii
A termékben gyári állapotában engedélyezve van az energiagazdálkodás:
•
A kijelző alvó módjának aktiválása, ha a felhasználó 15 percig nem
használja a készüléket.
•
A számítógép alvó módjának aktiválása, ha a felhasználó 30 percig nem
használja a készüléket.
•
A számítógép felélesztése alvó módból a bekapcsoló gombbal.
A kényelmes használattal kapcsolatos tanácsok
és információk
A számítógép-használók hosszasabb munka után sokszor szem- és fejfájásra
panaszkodnak. A több órán keresztül számítógép előtt dolgozó személyek fizikai
sérülés veszélyének is ki vannak téve. A hosszú munkavégzési időszakok, a
helytelen testtartás, a hibás munkavégzési szokások, a stressz, a rossz
munkakörülmények, a személyes egészségi állapot és egyéb tényezők jelentős
mértékben növelik a fizikai sérülés veszélyét.
A helytelen számítógép-használat kéztőcsatorna szindróma, íngyulladás, ínburokgyulladás vagy egyéb mozgásszervi panaszok kialakulásához vezethet. A
következő tünetek jelentkezhetnek a kézben, a csuklókban, a karokban, a vállban, a
nyakban és a hátban:
zsibbadtság, égő vagy bizsergő érzés
sajgás, fájdalom, nyomásérzékenység
fájás, duzzanat, lüktetés
merevség, feszülés
hidegség, gyengeség
Ha a fenti tüneteket tapasztalja, illetve bármilyen más ismétlődő vagy folyamatosan
jelentkező kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat érez a számítógép használata
miatt, azonnal forduljon orvoshoz, illetve tájékoztassa a vállalatának egészségügyi
és biztonsági részlegét.
•
•
•
•
•
Az alábbi részben a számítógép kényelmesebb használatához talál tanácsokat.
A komfortzóna megkeresése
A monitor állását módosítva, lábtartó használatával vagy a szék magasságának
beállításával a lehető legnagyobb kényelemben helyezkedjen el, és keresse meg
saját komfortzónáját. Vegye figyelembe a következő tanácsokat:
•
•
•
ne maradjon túl sokáig ugyanabban a pozícióban
lehetőleg ne dőljön előre, és ne hajlítsa hátra magát
rendszeresen álljon fel és járkáljon egy kicsit, felszabadítva a combizmait a
nyomás alól
ix
A látás védelme
A monitor több órán keresztül tartó nézése, a rossz szemüveg vagy kontaktlencse, a
ragyogó fények, a helyiség túl erős megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyő, a
kisméretű betűk használata és az alacsony kontrasztú kijelzők megterhelik a
szemet. Az alábbiakban a szem terhelésének csökkentésére adunk javaslatokat.
Szem
Gyakran pihentesse a szemét.
•
•
•
A monitorról elvéve a tekintetét, és egy távoli pontra nézve rendszeresen
tartson szünetet.
Pislogjon gyakran, ezzel megelőzi a szemének kiszáradását.
Kijelző
Tartsa tisztán a kijelzőt.
•
•
•
•
•
•
A fejét tartsa a képernyő felső élénél magasabban, így lefelé kell irányítania a
tekintetét, amikor a képernyő kézepére néz.
A kijelző fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes, a szöveg olvasható és a
grafikák tiszta megjelenítését biztosító szintre állítsa be.
A ragyogást és a tükröződéseket a következőkkel csökkentheti:
•
•
az ablak vagy az egyéb fényforrás felé a képernyő szélét fordítsa
•
•
•
•
használjon irányított megvilágítást
függönnyel, redőnnyel vagy napellenzővel csökkentse a helyiség
megvilágítását
módosítsa a kijelző betekintési szögét
használjon ragyogáscsökkentő szűrőt
használjon képernyőellenzőt, például egy a kijelző felső szélével
párhuzamos kartonlapot
Kerülje a képernyő kényelmetlen betekintési szögű beállítását.
Huzamosabb ideig ne nézzen erős fényforrásba, például nyitott ablakon kifelé.
A megfelelő munkavégzési szokások kialakítása
A következő munkavégzési szokásokat felvéve a számítógép használatát kevésbé
megerőltetővé és termelékenyebbé teheti:
•
Rendszeresen és gyakran tartson szünetet.
•
•
•
Végezzen nyújtógyakorlatokat.
Gyakran szellőztessen.
Tornásszon rendszeresen, tartsa karban az egészségét.
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail: ru_jan@acer.com.tw
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
SKU Number:
LCD Monitor
Acer
V245HL
V245HL xxxxxx (“x” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives,
and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same
product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:
-. EN55022, AS/NZS CISPR22 Class B.
-. EN55024
-. EN61000-3-2, Class D
-. EN61000-3-3
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized
standard:
-. EN60950-1
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in
Electrical and Electronic Equipment:
-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:
Lead
0.1% Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
0.1%
Mercury
0.1% Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s)
0.1%
Hexavalent Chromium
0.1% Cadmium
0.01%
Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign
requirements for energy-related product.
Year to begin affixing CE marking 2011.
Oct. 13, 2011
RU Jan / Sr. Manager
Regulation, Acer Inc.
Date
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
LCD Monitor
Model Number:
V245HL
SKU Number:
V245HLxxxxxx
(“x” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Congratulations!
This display is designed for both you and the planet !
The display you have just purchased carries the TCO
Certified label. This ensures that your display is
designed, manufactured and tested according to some of
the strictest quality and environmental requirements in
the world. This makes for a high performance product,
designed with the user in focus that also minimizes the
impact on the climate and our natural environment.
TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an
accredited impartial test laboratory. TCO Certified represents one of the toughest
certifications for displays worldwide.
Some of the Usability features of the TCO Certified for displays:
•! Good visual ergonomics and image quality is tested to ensure top performance and reduce
sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, black
level, gamma curve, color and luminance uniformity, color rendition and image stability
•! Product have been tested according to rigorous safety standards at an impartial laboratory
•! Electric and magnetic fields emissions as low as normal household background levels
•! Low acoustic noise emissions
Some of the Environmental features of the TCO Certified for displays:
•! The brand owner demonstrates corporate social responsibility and has a certified
environmental management system (EMAS or ISO 14001)
•! Very low energy consumption both in on- and standby mode minimize climate impact
•! Restrictions on chlorinated and brominated flame retardants, plasticizers, plastics and
heavy metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance)
•! Both product and product packaging is prepared for recycling
•! The brand owner offers take-back options
The requirements can be downloaded from our web site. The requirements included in this
label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts,
users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been
involved in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction.
Our labeling system started with displays in 1992 and is now requested by users and ITmanufacturers all over the world. About 50% of all displays worldwide are TCO certified.
For displays with glossy bezels the user should consider the placement of the display as the
bezel may cause disturbing reflections from surrounding light and bright surfaces.
For more information, please visit
www.tcodevelopment.com
TCOF1058 TCO Document, Ver. 2.0
ENERGY STAR®
Acer’s ENERGY STAR qualified products save you money by
reducing energy costs and helps protect the environment without
sacrificing features or performance. Acer is proud to offer our
customers products with the ENERGY STAR mark.
What is ENERGY STAR?
Products that are ENERGY STAR qualified use less energy and
prevent greenhouse gas emissions by meeting strict energy
efficiency guidelines set by the U.S. Environmental Protection Agency.
Acer is committed to offer products and services worldwide that help
customers save money, conserve energy and improve the quality of
our environment. The more energy we can save through energy
efficiency, the more we reduce greenhouse gases and the risks of
climate change. More information refers to http://www.energystar.gov
or http://www.energystar.gov/powermangement
Acer ENERGY STAR qualified products:
z
z
z
z
Produce less heat and reduce cooling loads, and warmer
climates.
Automatically go into “display sleep” and “computer sleep”
mode after 15 and 30 minute of inactivity respectively.
Wake the monitor when it is in Active Off mode, move the
mouse or press any keyboard key.
Computers will save more than 80% energy at “sleep” mode.
ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered
U.S. marks
xii
Biztonsági óvintézkedések
Fontos tudnivalók az LCD monitorokkal kapcsolatban
A monitor tisztítása
Elérhetőség
Biztonságos zenehallgatás
Figyelmeztetések
Az elektromos energia használata
A készülék szervizelése
További biztonsági információk
Az informatikai készülékek újrahasznosításával
kapcsolatos információk
Hulladékkezelési útmutatás
Tudnivalók az LCD kijelző képpontjairól
A kényelmes használattal kapcsolatos tanácsok
és információk
Declaration of Conformity
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
Kicsomagolás
A talp felszerelése (csak bizonyos típusok esetében)
A képernyő pozíciójának beállítása
Az adapter és az AC hálózati tápkábel csatlakoztatása
Energiatakarékos üzemmód
Display Data Channel (DDC)
A csatlakozó érintkezőinek kiosztása
15 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
24 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
19 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
Gyári időzítési táblázat
Üzembe helyezés
Kezelőszervek
Alapvezérlő
Acer eColor Management
Kezelési utasítások
Szolgáltatások és előnyök
Az OSD menüben elérhető beállítások módosítása
A képminőség módosítása
Az OSD menü helyének módosítása
A beállítás módosítása
Termékinformációk
iii
iii
iii
iii
iv
iv
iv
v
v
vi
vii
vii
vii
viii
x
xi
1
2
3
3
3
4
4
4
5
6
7
8
9
9
10
10
10
11
11
12
13
14
Tartalom
Biztonsági és a kényelmes használattal
kapcsolatos információk
Hibaelhárítás
VGA mód
DVI/HDMI mód
15
15
16
1
LCD monitor
Felhasználói útmutató
Rövid útmutató
LCD monitor
D-sub kábel
HDMI-kábel
(opcionális)
DVI-kábel
(opcionális)
AC adapter
Hálózati tápkábel
Magyar
A termék kicsomagolása közben kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi tételek közül
semelyik sem hiányzik, és őrizze meg a csomagolóanyagot arra az esetre, ha a
jövőben szállítania kell a monitort.
Magyar
Kicsomagolás
Magyar
2
A talp felszerelése (csak bizonyos típusok
esetében)
Megjegyzés: Csomagolja ki a monitort és a talpat. A monitort
helyezze finoman, a képernyővel lefelé fordítva valamilyen stabil
felületre. A képernyő összekarcolódását kendő leterítésével előzheti
meg.
1
Tegye fel a talpra a monitor tartókarját.
2
Győződjön meg arról, hogy a talp megfelelően rögzült a monitor tartókarjára.
Megjegyzés: A szerelést elővigyázatosan végezze, ellenkező
esetben megsebesítheti önmagát.
3
5
15
Az adapter és az AC hálózati
tápkábel csatlakoztatása
•
Először győződjön meg arról, hogy az adott
helyen érvényes előírásoknak megfelelő típusú
hálózati tápkábelt használ.
•
A monitor univerzális tápegységgel
rendelkezik, amely 100/120 V-os és 220/240 Vos váltakozó feszültséggel ellátott területen egyaránt lehetővé teszi a
használatát. A készüléket nem kell átállítani.
•
Csatlakoztassa az AC tápkábel egyik végét az adapterhez,
majd csatlakoztassa a másik végét az AC hálózati aljzatba.
•
120 V-os váltakozó feszültséget használó készülék esetében:
UL Az UL listán szereplő, SVT típusú vezetékből és dugóból álló készletet
alkalmazzon, amelynek névleges áramerőssége 10 A, minimális feszültsége
125 V.
•
220/240 V-os váltakozó feszültséget használó készülék esetében:
Használjon H05VV-F típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek
névleges áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 250 V. A készlet
rendelkezzen az üzembe helyezés országára vonatkozó biztonsági
jóváhagyással.
Energiatakarékos üzemmód
A monitort a vezérlőkártyáról érkező jel „Energiatakarékos” üzemmódba állítja,
amelyet a bekapcsolt állapotot jelző LED sárga fénnyel jelez.
Üzemmód
LED jelzőfény
Bekapcsolva
Kék
Energiatakarékos üzemmód
Narancssárga
A készülék addig marad energiatakarékos állapotban, amíg vezérlőjelet nem
érzékel, illetve valaki használni nem kezdi a billentyűzetet vagy az egeret.
Energiatakarékos módból körülbelül 3 másodperc alatt kapcsol vissza a készülék.
Magyar
A megfelelő rálátás biztosítása érdekében
megfelelő szögben döntse meg a monitort. A
művelet elvégzéséhez fogja meg két kézzel a
monitor két szélét. A monitor felfelé 15 fokban, lefelé
pedig 5 fokban dönthető meg.
Magyar
A képernyő pozíciójának beállítása
Magyar
4
Display Data Channel (DDC)
Az üzembe helyezés további leegyszerűsítése érdekében a monitor Plug and Play
képességekkel is rendelkezik, amelyet akkor tud kihasználni, ha az Ön rendszere is
támogatja a DDC protokollt. A DDC (Display Data Channel) egy kommunikációs
protokoll, amelyen keresztül a monitor automatikusan közli a gazdarendszerrel,
hogy milyen képességekkel rendelkezik, pl. melyek az általa támogatott felbontások
és a megfelelő időzítések. A monitor támogatja a DDC2B szabványt.
A csatlakozó érintkezőinek kiosztása
15 érintkezős jelkábel színes
megjelenítőhöz
1
6
11
Érintkező
száma
Leírás
Érintkező
száma
5
10
15
Leírás
1
Vörös
9
+5 V
2
Zöld
10
Logikai földelés
3
Kék
11
Monitor földelése
4
Monitor földelése
12
DDC soros adat
5
DDC vissza
13
Vízszintes szinkron
6
R föld
14
Függőleges szinkron
7
G föld
15
DDC soros időzítés
8
B föld
5
Leírás
Magyar
Érintkező
száma
Érintkező
száma
13
Leírás
1
TMDS adat 2-
NC
2
TMDS adat 2+
14
+5 V táp
3
TMDS adat
2/4 árnyékolás
15
Föld (vissza +5 V vízszintes
szinkron; függőleges szinkron)
4
NC
16
Hot Plug-érzékelés
5
NC
17
TMDS adat 0-
6
DDC időzítés
18
TMDS adat 0+
7
DDC adat
19
TMDS adat 0/5 árnyékolás
8
NC
20
NC
9
TMDS adat 1-
21
NC
10
TMDS adat 1+
22
TMDS időzítés árnyékolás
11
TMDS adat
1/3 árnyékolás
23
TMDS időzítés +
12
NC
24
DDC TMDS időzítés -
Magyar
24 érintkezős jelkábel színes
megjelenítőhöz
Magyar
6
19 érintkezős jelkábel színes
megjelenítőhöz
Érintkező
száma
Leírás
19171513 11 9 7 5 3 1
1816 14 1210 8 6 4 2
Érintkező
száma
Leírás
1
TMDS adat 2+
2
TMDS adat 2 árnyékolás
3
TMDS adat 2-
4
TMDS adat 1+
5
TMDS adat
1 árnyékolás
6
TMDS adat 1-
7
TMDS adat 0+
8
TMDS adat 0 árnyékolás
9
TMDS adat 0-
10
TMDS időzítés +
11
TMDS időzítés
árnyékolás
12
TMDS időzítés -
13
CEC
14
Fenntartott (nincs csatlakoztatva
a készüléken)
15
SCL
16
SDA
17
DDC/CEC föld
18
+5 V táp
19
Hot Plug-érzékelés
7
VGA
MAC
VESA
SVGA
MAC
XGA
MAC
VESA
SXGA
VESA
WXGA
WXGA+
SXGA+
UXGA
WSXGA+
UXGA
VESA
Magyar
Üzemmód
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
720x400
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1152x870
1152x864
1280x960
1280x1024
1280x1024
1280x720
1280x768
1280x768
1280x800
1360x768
1440x900
1440x900
1440x1050
1600x1200
1680x1050
1680x1050
1600x1200
1920x1080
60
72
75
66,7
70
56
60
72
75
74,55
60
70
75
75
75
60
60
75
60
60
75
60
60
75
60
60
60
60
75
60
60
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Magyar
Gyári időzítési táblázat
Magyar
8
Üzembe helyezés
A monitor üzembe helyezéséhez kérjük, végezze el az alábbi lépéseket:
Lépések
1
2
3
4
A videokábel csatlakoztatása
a
Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép ki van-e kapcsolva.
b
Csatlakoztassa videokábelt a számítógéphez.
c
Csatlakoztassa a digitális kábelt.
(1) Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép ki van-e
kapcsolva.
(2) DVI kábel (Csak kettős bemenetű modelleknél)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak
kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a DVI kábelt a számítógéphez.
(3) HDMI kábel (Csak HDMI bemenetű modelleknél)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak
kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a HDMI kábelt a számítógéphez.
Az adapter csatlakoztatása
a
Csatlakoztassa az AC tápkábelt az adapterhez.
b
Csatlakoztassa az adapter egyik végét a monitorhoz, majd a másik végét
egy megfelelően földelt AC hálózati aljzatba.
Kapcsolja be a monitort és a számítógépet
Először a monitort, majd a számítógépet kapcsolja be. Ügyeljen a sorrend
betartására.
Ha a monitor ezek után sem működik megfelelően, a probléma megállapítása
érdekében olvassa el a hibaelhárításra vonatkozó részt.
DC
D-Sub
DVI
HDMI
2
D
DC IN
HDMI
DVI
D-Sub
9
Ikon
/
Elem
Leírás
Bekapcsoló
gomb/
jelzőfény
Be- és kikapcsolja a monitort. A kék jelzés azt mutatja,
hogy a monitor be van kapcsolva. A borostyánszínű
jelzés azt mutatja, hogy a monitor készenléti vagy
energiatakarékos módra váltott.
Mínusz/Plusz
Ha az OSD aktív, a Mínusz és a Plusz gomb érheti el
az OSD elemeit.
Az OSD
funkciói
Az OSD megjelenítése. Ismételt megnyomásával
megnyitható az OSD megfelelő eleme. A további
részleteket lásd: "Az OSD menüben elérhető
beállítások módosítása" a 11. oldalon.
Automatikus
beállítás/
Kilépés
gomb
Ha az OSD aktív, akkor az Auto gombbal léphet ki
belőle. Az OSD kikapcsolását követően nyomja meg az
Auto gombot, ekkor a monitor automatikusan beállítja
az optimális megjelenítési helyet, fókuszt és időzítést.
Empowering
gomb
Az Empowering gombbal nyitható meg az Acer eColor
Management OSD menü és jeleníthetők meg a
működési módok. A további részleteket lásd: "Acer
eColor Management" a 10. oldalon.
Magyar
Alapvezérlő
Magyar
Kezelőszervek
Acer eColor Management
Kezelési utasítás
1. lépés: Nyomja meg az „
“ gombot, hogy megnyissa az Acer eColor
Management OSD-t és elérje a jelenet módokat.
2. lépés: A „“ vagy a „“ gombbal válassza ki a kívánt módot
3. lépés: Az „AUTO“ gombbal erősítse meg a módválasztást, illetve hajtsa végre
az Auto Adjust (automatikus beállítás) funkciót.
Jellemzők és előnyök
Főmenü
ikon
Almenü
ikon
Almenü
tétel
Leírás
N/A
Felhasznál Felhasználó által megadott. A beállítások
testreszabásával bármely helyzethez
ói mód
hozzáigazítható a működés
N/A
Takarékos Az áramfogyasztás érdekében beállítja a
üzemmód paramétereket.
N/A
Normál
mód
Alapbeállítás. A kijelző natív képességeit tükrözi
N/A
Grafika
mód
Kiemeli a színeket és a finom részleteket.
A képek és a fényképek élénkebb színekkel,
élesebb részletekkel jelennek meg.
N/A
Film mód
A jelenetet a lehető legélesebb részletekkel
jeleníti meg. Részletes megjelenítés még rossz
megvilágítási körülmények között is.
11
Az OSD menüvel módosíthatók az LCD monitor beállításai.
Nyomja meg a Menü gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt. Az OSD menüből
módosítható a képminőség, az OSD menü megjelenítési helye és néhány egyéb,
általános jellegű beállítás. A speciális beállításokkal kapcsolatban lásd a következő
oldalt:
A képminőség módosítása
1
A Menü gombbal nyissa meg az OSD menüt.
2
A / gombbal jelölje ki az OSD menü
módosítani kívánt képjellemzőre.
3
A skálák által jelzett értékeken a
4
A Kép menüben a fényerő, a kontraszt, a színhőmérséklet és az automatikus
konfiguráció módosítható, illetve a képpel kapcsolatos további értékek is
elérhetők.
/
ikonját. Ezt követően lépjen a
gombbal változtathat.
Magyar
Megjegyzés: Az alábbi ismertető csak általános útmutatásként
szolgál. A tényleges termékspecifikációk változhatnak.
Magyar
Az OSD menüben elérhető beállítások
módosítása
Magyar
12
Az OSD menü helyének módosítása
1
A Menü gombbal nyissa meg az OSD menüt.
2
A nyílgombokkal jelölje ki az OSD menü
módosítani kívánt beállításra.
ikonját. Ezt követően lépjen a
13
Magyar
1
A Menü gombbal nyissa meg az OSD menüt.
2
A / gombbal jelölje ki az OSD menü
módosítani kívánt beállításra.
3
A Beállítások menüben a képernyőn megjelenő menü nyelve és egyéb fontos
beállítások érhetők el.
ikonját. Ezt követően lépjen a
Magyar
A beállítás módosítása
Magyar
14
Termékinformációk
1
A Menü gombbal nyissa meg az OSD menüt.
2
A / gombbal jelölje ki az OSD menü
ikonját. Ezt követően megjelennek
az LCD monitorral és az aktuális bemenettel kapcsolatos alapvető információk.
15
VGA mód
Hibajelenség
Állapotjelző LED Megoldás
Nincs kép
Kék
Az OSD segítségével állítsa a fényerőt
és a kontrasztot maximális értékre vagy
alaphelyzetbe.
Kikapcsolva
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakoztatta-e a tápkábelt a
monitorhoz.
Sárga
Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakozik-e a videojelkábel a monitor
hátuljához.
Ellenőrizze, hogy a számítógép be
van-e kapcsolva, illetve nincs-e
energiatakarékos/készenléti módban.
Labilis a kép
Rendellenes a kép
Ellenőrizze, hogy a grafikus kártya és a
monitor specifikációi egyeznek-e.
Lehetséges, hogy ennek hiánya miatt
nem egyezik a jelfrekvencia.
Nincs kép, a kép
nem középen
jelenik meg, a
kép túl kicsi vagy
túl nagy.
Ha nem szabványos jelet használ, akkor
az OSD menü segítségével módosítsa a
fókuszt, az időzítést, valamint a
vízszintes és a függőleges helyzetet.
Ellenőrizze a rendszer megjelenítési
beállításait. Ha nincs kép, akkor
válasszon más felbontást vagy más
függőleges frissítési gyakoriságot.
Várjon néhány másodpercig a képméret
beállítását követően, mielőtt kicserélné
vagy kihúzná a jelkábelt, illetve
kikapcsolná a monitort.
Magyar
Mielőtt az LCD monitort szervizbe küldené, kérjük, ellenőrizze az alábbi
hibaelhárítási listát. Lehetséges, hogy saját maga is azonosíthatja a problémát.
Magyar
Hibaelhárítás
Magyar
16
DVI/HDMI mód
Hibajelenség
Állapotjelző LED
Megoldás
Nincs kép
Kék
Az OSD segítségével állítsa a fényerőt
és a kontrasztot maximális értékre vagy
alaphelyzetbe.
Kikapcsolva
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően történt-e
a hálózati tápkábel csatlakoztatása a
monitorhoz.
Sárga
Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakozik-e a videojelkábel a monitor
hátuljához.
Ellenőrizze, hogy a számítógép be
van-e kapcsolva, illetve nincs-e
energiatakarékos/készenléti módban.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising