Acer | G277HU | Acer G277HU User Manual

Acer LCD monitor
Felhasználói útmutató
Copyright © 2014. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Felhasználói útmutató az Acer LCD monitorhoz
Eredeti kiadás 07/2014
A kiadó fenntartja a jelen kiadványban foglalt információk rendszeres megváltoztatásának jogát,
anélkül, hogy az átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítene. A változtatások ennek
az útmutatónak az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A vállalat sem nyíltan, sem burkoltan nem nyilatkozik a kiadvány tartalmáról, nem vállal rá
garanciát, továbbá kifejezetten visszautasítja, hogy bármilyen meghatározott célra való
alkalmasságra vagy eladhatóságra vonatkozó garanciát nyújtana.
Jegyezze fel a lenti helyre a modellszámot, a sorozatszámot, illetve a vásárlás időpontját és helyét.
A sorozatszám és a modellszám a számítógépre ragasztott címkén található. Minden a készülékkel
összefüggő kapcsolatfelvétel során fel kell tüntetni a sorozatszámot, a modellszámot és a
vásárlással kapcsolatos adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak semmilyen részletét
nem szabad sokszorosítani, adatfeldolgozó rendszerben tárolni vagy továbbítani, legyen az
bármilyen formában vagy eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással,
képrögzítéssel vagy másképp.
Felhasználói útmutató az Acer LCD monitorhoz
Modellszám: _________________________
Sorozatszám: ________________________
Vásárlás időpontja: ____________________
Vásárlás helye: _______________________
Az Acer és az Acer logó az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékeinek neveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
iii
Biztonsági és a kényelmes
használattal kapcsolatos információk
Biztonsági óvintézkedések
Kérjük, gondosan tanulmányozza át az alábbi útmutatást. Későbbi tájékozódás
céljából őrizze meg ezt a dokumentumot. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket
és tudnivalókat mindig vegye figyelembe.
Fontos tudnivalók az LCD monitorokkal
kapcsolatban
Az alábbi jelenségek normálisak az LCD monitorok esetében, és nem utalnak
problémára.
•
A fénycsöves világítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat az üzembe
helyezést követően. Kapcsolja ki az üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be;
ezzel meggyőződhet arról, hogy eltűnt-e a vibrálás.
•
Az asztalhoz használt háttértől függően kissé egyenetlen lehet a képernyő
fényereje.
•
Az LCD képernyő tényleges képpontjainak aránya 99,99% vagy annál nagyobb
érték. 0,01%-os vagy kevesebb arányban foltokat, illetve hiányzó vagy
állandóan világító képpontokat is tartalmazhat.
•
Az LCD képernyő jellegéből adódóan az előző kép utóképe látható maradhat
képváltást követően, ha órákon keresztül ugyanazt a képet jelenítette meg.
Ilyen esetben a képernyő lassan helyreáll a kép váltásával, vagy ha órákig
kikapcsolva hagyják az üzemkapcsolót.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást.
•
A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
•
A kijelzőt, illetve a burkolat elejét és oldalát puha kendővel törölje le.
iv
Elérhetőség
Győződjön meg arról, hogy a tápkábel csatlakoztatására használt aljzat könnyen
hozzáférhető, és a lehető legközelebb van a készüléket működtető személyhez. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Biztonságos zenehallgatás
Hallásának védelme érdekében kövesse ezeket az utasításokat
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán, kényelmes hangerőn és torzítás
nélkül nem hallja a zenét.
•
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a
hangerőt.
•
Korlátozza a nagy hangerő melletti zenehallgatás idejét.
•
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
•
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Figyelmeztetések
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne használja a készüléket víz közelében.
Ne helyezze a készüléket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. A készülék
leeshet és súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a készülék megbízható működéséhez szükséges
szellőzést szolgálják, illetve védik a gépet a túlmelegedéstől. A nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad a készüléket
ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezve elzárni. A készüléket
soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, valamint beépíteni, hacsak
nincs biztosítva a megfelelő szellőzése.
Soha ne dugjon a burkolat résein keresztül tárgyakat a készülékbe, mert
veszélyes feszültséget hordozó ponthoz érhet hozzá, vagy rövidzárlatot
okozhat, ami tűzhöz vagy áramütéshez vezethet. Soha ne öntsön folyadékot a
készülékre vagy a készülékbe.
A belső összetevők sérülésének és az akkumulátor szivárgásának elkerülése
érdekében ne helyezze a készüléket rezgő felületre.
Soha ne használja sportolás vagy edzés közben, illetve bármely olyan
környezetben, ahol rezgés éri; a rezgés hatására rövidzár alakulhat ki, illetve
megsérülhetnek a belső részegységek.
Az adapter kizárólag ehhez a monitorhoz használható, ezért me használja más
célokra.
Az Ön eszköze az alábbi tápegységek egyikét használja:
Gyártó: Delta Electronics Inc., Modell: ADP-65VH D
Gyártó: Chicony Power Technology Co., Ltd., Modell: A11-065N1A
v
Az elektromos energia használata
•
•
•
•
•
A készüléket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos abban, hogy milyen feszültség áll rendelkezésére, lépjen
kapcsolatba a kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
Ne tegyen semmit a hálózati kábelre. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ a készülékkel, akkor ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóba csatlakoztatott berendezések összesített áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a fali dugaszolóaljzathoz csatlakoztatott berendezések összesített
áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Az elektromos dugaljat, elosztót vagy csatlakozót ne terhelje túl túlságosan sok
készülék csatlakoztatásával. Az összesített áramfelvétel ne haladja meg a
mellékáramkör névleges teljesítményének 80 százalékát. Ha elosztót használ,
akkor a terhelés ne haladja meg az elosztó névleges terhelhetőségének 80
százalékát.
A készülék tápkábele háromerű, földelt dugóval van ellátva. A dugó csak földelt
elektromos aljzatba illeszkedik. A tápkábel csatlakoztatása előtt győződjön
meg arról, hogy az elektromos dugalj megfelelően földelve van. Földeletlen
dugaljba ne csatlakoztassa a dugót. Ha tanácsra van szüksége, forduljon
villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő érintkező a biztonságot szolgálja. Megfelelő
földelés nélküli elektromos dugalj használata áramütéshez és/
vagy sérüléshez vezethet.
Megjegyzés: A földelő érintkező a közeli egyéb elektromos eszközök
által generált, a készülék teljesítményét esetlegesen rontó zaj ellen is
jó védelmet biztosít.
•
Csak a készülékhez való, megfelelő típusú hálózati csatlakozókábelt
használjon (a tartozékok dobozában található). A kábel bontható csatlakozású
legyen: UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező, SPT-2 típusú, 7 A
névleges áramerősségű, 125 V minimális feszültségű, VDE vagy hasonló
jóváhagyással. A maximális kábelhossz 4,6 méter.
A készülék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mert a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Bízzon minden javítást a szerviz szakképzett munkatársaira.
A következő esetekben húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját, és forduljon a
szerviz szakképzett munkatársaihoz:
•
Ha a hálózati kábel vagy a csatlakozó sérült vagy meghorzsolódott
•
Folyadék ömlött a termékbe
vi
•
•
•
•
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
Ha a készüléket leejtették vagy a burkolata megsérült
Ha a készülék működésében olyan jelentős változás állt be, ami javítás
szükségességére utal
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a beállításokat módosítsa, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel az egyéb beállítások módosítása
károsodáshoz vezethet, és szakképzett technikus számára is
hosszan tartó munkát jelenthet a normál működési körülmények
visszaállítása.
Robbanásveszélyes környezetek
Az esetlegesen robbanásveszélyes levegőjű helyeken kapcsolja ki a készüléket, és
vegye figyelembe az összes jelzést és egyéb utasítást. Esetlegesen
robbanásveszélyes levegőjű helyek mindazok, ahol normál esetben a járművek
motorjának leállítására szólítanák fel. Az ilyen helyeken a szikrák robbanást, illetve
személyi sérüléshez, rosszabb esetben halálhoz vezető tüzet okozhatnak. Az
üzemanyagtöltő és a szervizállomások területén kapcsolja ki a készüléket. Az
üzemanyagraktárakban és az -elosztó létesítményekben, a vegyi üzemekben és a
robbantási területeken gondosan tanulmányozza a rádiós készülékek használatára
vonatkozó előírásokat. Az esetlegesen robbanásveszélyes levegőjű területeket
általában – de nem minden esetben – jelöléssel látják el. Ideértendők a hajók
fedélközei, a vegyi szállítási és tároló létesítmények, a cseppfolyósított földgázt
(például propán-butánt) használó járművek, illetve azok a helyek, ahol a levegő
vegyi anyagokat vagy egyéb részecskéket, például port, gabonaport vagy fémport
tartalmaz.
További biztonsági információk
A készülék és tartozékai kisméretű alkatrészeket tartalmazhatnak. Tartsa ezeket
távol a kisgyermekektől.
vii
Az informatikai készülékek újrahasznosításával
kapcsolatos információk
Az Acer elkötelezte magát a környezet védelme mellett, és a használt készülékek
újrahasznosítását és megfelelő kezelését az egyik legfontosabb tényezőnek tekinti
azon törekvés megvalósításában, hogy a vállalat tevékenysége a lehető legkisebb
környezetterheléssel járjon.
Az Acer rendkívül tudatosan kezeli üzleti tevékenységének környezeti hatásait, és
folyamatosan kutatja azokat az eljárásokat, amelyek révén csökkenthetők a
termékei miatti környezeti ártalmak.
Az újrahasznosításról további információt, illetve az újrahasznosításhoz segítséget a
következő webhelyen talál:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/
Az Acer egyéb termékeiről a www.acer-group.com webhelyen találhat részletes
információkat.
Hulladékkezelési útmutatás
Ha többé már nincs szüksége a készülékre, ne dobja a szemétbe.
A környezetszennyezés csökkentése és a globális környezet lehető
legnagyobb mértékű védelme érdekében kérjük, gondoskodjon a
készülék újrafelhasználásáról. Az elektromos és elektronikus hulladékok
(Waste from Electrical and Electronics Equipment, WEEE) kezelésével
kapcsolatos szabályokról a következő címen talál információkat:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/
Tudnivalók az LCD kijelző képpontjairól
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki,
illetve fekete vagy vörös pontként jelennek meg. Ennek nincs hatása a tárolt képre,
és nem jelent meghibásodást.
viii
A termékben gyári állapotában engedélyezve van az energiagazdálkodás:
•
A kijelző alvó módjának aktiválása, ha a felhasználó 15 percig nem
használja a készüléket.
•
A számítógép alvó módjának aktiválása, ha a felhasználó 30 percig nem
használja a készüléket.
•
A számítógép felélesztése alvó módból a bekapcsoló gombbal.
A kényelmes használattal kapcsolatos tanácsok
és információk
A számítógép-használók hosszasabb munka után sokszor szem- és fejfájásra
panaszkodnak. A több órán keresztül számítógép előtt dolgozó személyek fizikai
sérülés veszélyének is ki vannak téve. A hosszú munkavégzési időszakok, a
helytelen testtartás, a hibás munkavégzési szokások, a stressz, a rossz
munkakörülmények, a személyes egészségi állapot és egyéb tényezők jelentős
mértékben növelik a fizikai sérülés veszélyét.
A helytelen számítógép-használat kéztőcsatorna szindróma, íngyulladás, ínburokgyulladás vagy egyéb mozgásszervi panaszok kialakulásához vezethet. A
következő tünetek jelentkezhetnek a kézben, a csuklókban, a karokban, a vállban, a
nyakban és a hátban:
zsibbadtság, égő vagy bizsergő érzés
sajgás, fájdalom, nyomásérzékenység
fájás, duzzanat, lüktetés
merevség, feszülés
hidegség, gyengeség
Ha a fenti tüneteket tapasztalja, illetve bármilyen más ismétlődő vagy folyamatosan
jelentkező kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat érez a számítógép használata
miatt, azonnal forduljon orvoshoz, illetve tájékoztassa a vállalatának egészségügyi
és biztonsági részlegét.
•
•
•
•
•
Az alábbi részben a számítógép kényelmesebb használatához talál tanácsokat.
A komfortzóna megkeresése
A monitor állását módosítva, lábtartó használatával vagy a szék magasságának
beállításával a lehető legnagyobb kényelemben helyezkedjen el, és keresse meg
saját komfortzónáját. Vegye figyelembe a következő tanácsokat:
•
•
•
ne maradjon túl sokáig ugyanabban a pozícióban
lehetőleg ne dőljön előre, és ne hajlítsa hátra magát
rendszeresen álljon fel és járkáljon egy kicsit, felszabadítva a combizmait a
nyomás alól
ix
A látás védelme
A monitor több órán keresztül tartó nézése, a rossz szemüveg vagy kontaktlencse, a
ragyogó fények, a helyiség túl erős megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyő, a
kisméretű betűk használata és az alacsony kontrasztú kijelzők megterhelik a
szemet. Az alábbiakban a szem terhelésének csökkentésére adunk javaslatokat.
Szem
•
Gyakran pihentesse a szemét.
•
•
A monitorról elvéve a tekintetét, és egy távoli pontra nézve rendszeresen
tartson szünetet.
Pislogjon gyakran, ezzel megelőzi a szemének kiszáradását.
Kijelző
•
Tartsa tisztán a kijelzőt.
•
•
•
A fejét tartsa a képernyő felső élénél magasabban, így lefelé kell irányítania a
tekintetét, amikor a képernyő kézepére néz.
A kijelző fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes, a szöveg olvasható és a
grafikák tiszta megjelenítését biztosító szintre állítsa be.
A ragyogást és a tükröződéseket a következőkkel csökkentheti:
•
•
•
•
•
•
•
•
az ablak vagy az egyéb fényforrás felé a képernyő szélét fordítsa
függönnyel, redőnnyel vagy napellenzővel csökkentse a helyiség
megvilágítását
használjon irányított megvilágítást
módosítsa a kijelző betekintési szögét
használjon ragyogáscsökkentő szűrőt
használjon képernyőellenzőt, például egy a kijelző felső szélével
párhuzamos kartonlapot
Kerülje a képernyő kényelmetlen betekintési szögű beállítását.
Huzamosabb ideig ne nézzen erős fényforrásba, például nyitott ablakon kifelé.
A megfelelő munkavégzési szokások kialakítása
A következő munkavégzési szokásokat felvéve a számítógép használatát kevésbé
megerőltetővé és termelékenyebbé teheti:
•
Rendszeresen és gyakran tartson szünetet.
•
•
•
Végezzen nyújtógyakorlatokat.
Gyakran szellőztessen.
Tornásszon rendszeresen, tartsa karban az egészségét.
TARTALOMJEGYZÉK
Kicsomagolás.......................................................................................... 1
A talp felszerelése/leszerelése................................................................ 2
A képernyő helyzetének beállítása ......................................................... 2
Az adapter és az AC hálózati tápkábel csatlakoztatása ......................... 3
Biztonsági óvintézkedések...................................................................... 3
A monitor tisztítása.................................................................................. 3
Energiatakarékos ................................................................................... 4
DDC ........................................................................................................ 4
Csatlakozó érintkezőkiosztása ............................................................... 5
Gyári időzítési táblázat ........................................................................... 8
Telepítés .............................................................................................. 10
MHL (Mobile HD kapcsolat) (csak MHL bemenettel rendelkező
modellek esetén) .................................................................................. 11
Felhasználói kezelőszervek ................................................................. 12
Hibakeresés ......................................................................................... 19
Kicsomagolás
A termék kicsomagolása közben kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi tételek közül
semelyik sem hiányzik, és őrizze meg a csomagolóanyagot ara az esetre, ha a
jövőben szállítania kell a monitort.



LCD Monitor
Váltóáramú (AC)
tápkábel
DVI kábel
(opcionális)



Gyors üzembe
helyezési útmutató
AC adapter
HDMI kábel
(opcionális)
HU-1

Hangkábel (opcionális)

DP kábel (opcionális)

MHL kábel
(opcionális)
A talp felszerelése/leszerelése
Megjegyzés: Csomagolja ki a monitort és a talpat. A monitort helyezze
finoman, a képernyővel lefelé fordítva valamilyen stabil felületre. A
képernyő összekarcolódását kendő leterítésével előzheti meg.
1:
2:
Tegye fel a talpra a monitor tartókarját. Győződjön meg arról, hogy a talp
megfelelően rögzült a monitor
tartókarjára.
A képernyő helyzetének beállítása
Az optimális látószög beállítása érdekében beállíthatja a monitor dőlésszögét úgy,
hogy az alábbi ábra szerinti módon mindkét kezével megfogja a monitor szélét.
Az alábbi nyíl jelzése szerint a monitor 15 fokkal felfelé, illetve 5 fokkal lefelé
dönthető.
HU-2
Az adapter és az AC hálózati tápkábel csatlakoztatása
•
•
•
•
•
Először győződjön meg arról, hogy a területhez megfelelő típusú hálózati
tápkábelt használ.
A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V~ és 220/240
V~ feszültségű területen egyaránt lehetővé teszi a használatát. Nem
szükséges átállítani a készüléket.
Csatlakoztassa az AC tápkábel egyik végét az adapterhez, majd
csatlakoztassa a másik végét az AC hálózati aljzatba.
120 V~ feszültséget használó készülék esetében:
UL-listán szereplő, SVT típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek
névleges áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 125 V.
220/240 V~ feszültséget használó készülék esetében (az USA területén kívül):
Használjon H05VV-F típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek
névleges áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 250 V.A készlet
rendelkezzen az üzembe helyezés országára vonatkozó biztonsági
jóváhagyással.
Biztonsági óvintézkedések
•
•
•
•
•
•
•
Ne helyezze a monitort vagy bármilyen nehéz tárgyat a tápkábelre, nehogy az
megsérüljön.
Ne tegye ki a monitort esőnek, túlzott nedvességnek vagy pornak.
A monitor szellőzőnyílásait nem szabad elzárni vagy letakarni. Mindig
megfelelően szellőző helyen helyezze el a monitort.
Ne helyezze a monitort világos háttér, vagy olyan hely elé, ahol a napfény vagy
más fényforrás visszatükröződhet az elejéről. Kissé szemmagasság alatt
helyezze el a monitort.
Szállításkor óvatosan kezelje a monitort.
Ne üsse vagy karcolja meg a képernyő felületét, mivel törékeny.
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást:
• A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
• A kijelzőt és a váz elejét, illetve oldalát puha kendővel törölje le.
• SOHA NE PERMETEZZEN VAGY ÖNTSÖN SEMMILYEN FOLYADÉKOT
KÖZVETLENÜL A KÉPERNYŐRE VAGY A TARTÓRA.
• NE HASZNÁLJON SEMMILYEN AMMÓNIA VAGY ALKOHOL ALAPÚ
TISZTÍTÓT AZ LCD KIJELZŐN VAGY A TARTÓN.
• Az Acer nem fog felelősséget vállalni semmilyen ammónia vagy alkohol alapú
tisztítószer használatából eredő kárért.
HU-3
Energiatakarékos
A monitort a vezérlőkártyáról érkező jel „Energiatakarékos” üzemmódba állítja,
amelyet a sárgán világító bekapcsolt állapotot jelző LED mutat.
Állapot
LED fény
BE
Kék
Energiatakarékos
üzemmód
Sárga
Az energiatakarékos állapot fennmarad, amíg vezérlőjelet nem érzékel, illetve a
billentyűzetet vagy egeret nem működtetik. Az aktív KIKAPCSOLT módból a
visszakapcsolás BEKAPCSOLT állapotba körülbelül 3 másodpercig tart.
DDC
Az üzembe helyezés egyszerűsítése érdekében, a monitor Plug and Play
képességekkel is rendelkezik, amelyet kihasználhat, ha az Ön rendszer is
támogatja a DDC protokollt. A DDC (Display Data Channel) egy kommunikációs
protokoll, amelyen keresztül a monitor automatikusan közli a gazdarendszerrel,
milyen képességekkel rendelkezik, pl. támogatott felbontások és a megfelelő
időzítések. A monitor támogatja a DDC2B szabványt.
HU-4
Csatlakozó érintkezőkiosztása
24 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz*
ÉRINTKEZŐ
Jelentés
ÉRINTKEZŐ
Jelentés
1.
TMDS Adat2-
13.
Nincs összeköttetés
2.
TMDS Adat2+
14.
+5V táp
3.
TMDS adat 2/4
Árnyékolás
15.
Logikai földelés
4.
Nincs összeköttetés
16.
Hot Plug érzékelés
5.
Nincs összeköttetés
17.
TMDS Adat0-
6.
DDC időzítés
18.
TMDS Adat0+
7.
DDC adat
19.
TMDS adat 0/5 Árnyékolás
8.
Nincs összeköttetés
20.
Nincs összeköttetés
9.
TMDS Adat1-
21.
Nincs összeköttetés
10.
TMDS Adat1+
22.
TMDS Időzítés árnyékolás
11.
TMDS adat 1/3
Árnyékolás
23.
TMDS Időzítés +
12.
Nincs összeköttetés
24.
DDC TMDS Időzítés -
* Csak egyes típusokon
HU-5
19 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz*
ÉRINTKEZŐ
Jelentés
ÉRINTKEZŐ
Jelentés
1.
TMDS Adat2+
10.
TMDS Időzítés +
2.
TMDS Adat2 árnyékolás
11.
TMDS Időzítés árnyékolás
3.
TMDS Adat2-
12.
TMDS Időzítés -
4.
TMDS Adat1+
13.
CEC
5.
TMDS Adat1 árnyékolás
14.
Fenntartva (Nincs
összeköttetés az eszközön)
6.
TMDS Adat1-
15.
SCL
7.
TMDS Adat0+
16.
SDA
8.
TMDS Adat0 árnyékolás
17.
DDC/CEC földelés
9.
TMDS Adat0-
18.
+5V táp
19.
Hot Plug érzékelés
* Csak egyes típusokon
19 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz*
TŰ száma
FUNKCIÓ
7.
MHL+
9.
MHL-
18.
VBUS
19.
CBUS
5, 11, 17
GND
* csak bizonyos típusok esetében MHL
HU-6
20 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz*
ÉRINTKEZŐ
Jelentés
ÉRINTKEZŐ
Jelentés
1.
Lane0(p)
11.
GND
2.
GND
12.
Lane3(n)
3.
Lane0(n)
13.
Config1
4.
Lane1(p)
14.
Config2
5.
GND
15.
AUX_CH (n)
6.
Lane1(n)
16.
GND
7.
Lane2(p)
17.
AUX_CH (p)
8.
GND
18.
Hot Plug Detect
9.
Lane3(n)
19.
DP Power_Return
10.
Lane3(p)
20.
DP Power
* Csak egyes típusokon
HU-7
Gyári időzítési táblázat
Mód
Felbontás
1
VGA
640 x 480
60
Hz
2
VGA
640 x 480
72
Hz
3
VGA
640 x 480
75
Hz
4
MAC
640 x 480
66.66
Hz
5
VESA
720 x 400
70
Hz
6
SVGA
800 x 600
56
Hz
7
SVGA
800 x 600
60
Hz
8
SVGA
800 x 600
72
Hz
9
SVGA
800 x 600
75
Hz
10
MAC
832 x 624
74.55
Hz
11
XGA
1024 x 768
60
Hz
12
XGA
1024 x 768
70
Hz
13
XGA
1024 x 768
75
Hz
14
MAC
1152 x 870
75
Hz
15
VESA
1152 x 864
75
Hz
16
VESA
1280 x 960
60
Hz
17
SXGA
1280 x1024
60
Hz
18
SXGA
1280 x1024
75
Hz
19
VESA
1280 x 720
60
Hz
20
WXGA
1280 x 800
60
Hz
21
WXGA+
1440 x 900
60
Hz
22
WSXGA+
1680 x 1050
60
Hz
23
FHD
1920 x 1080
60
Hz
24
QHD
2560 x 1440
60
Hz
HU-8
* csak bizonyos típusok esetében MHL
Mód
Felbontás
1
640 x 480 @60Hz
2
720 x 480p @60Hz
3
720 x 576p @50Hz
4
800 x 600 @60Hz
5
1024 x 768 @60Hz
6
1280 x 720p @60Hz
7
1280 x 720p @50Hz
8
1920 x 1080i @60Hz
9
1920 x 1080i @50Hz
10
1920 x 1080p @30Hz
11
720 (1440) x 480i @60Hz
12
720 (1440) x 576i @50Hz
HU-9
Telepítés
A monitor üzembe helyezéséhez kérjük, végezze el az alábbi lépéseket:
Lépések
1. 1-1 Csatlakoztassa a DVI-kábelt (csak a kettős bemenettel rendelkező típus
esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI van kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a 24 érintkezős DVI-kábel egyik végét a monitor
hátuljához, a másikat pedig a számítógép portjához.
1-2 Csatlakoztassa a HDMI kábelt (csak HDMI bemenettel rendelkező típus
esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI van kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a HDMI kábelt a számítógéphez.
Vagy csatlakoztassa az MHL kábelt (csak MHL bemenettel rendelkező
modell esetén) (opcionális) a hordozható eszközhöz
1-3 Csatlakoztassa a DP kábelt (csak DP bemenettel rendelkező típus
esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI van kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a DP kábelt a számítógéphez.
2. Csatlakoztassa az audió kábelt (opcionális)
3. Az adapter csatlakoztatása
a. Csatlakoztassa az AC tápkábelt az adapterhez.
b. Csatlakoztassa az adapter egyik végét a monitorhoz, majd a másik
végét egy megfelelően földelt AC hálózati aljzatba.
4. Kapcsolja BE a monitort és a számítógépet.
Először a monitort, majd a számítógépet kapcsolja BE. Igen fontos betartani ezt
a sorrendet.
5. Ha a monitor ezek után sem működik megfelelően, a probléma megállapítása
érdekében olvassa el a hibaelhárításra vonatkozó részt.
DC-IN
AUDIO-IN
DP
DVI-D IN
HDMI
DC
HDMI
DVI
DP
DC-IN
AUDIO-IN
DP
HU-10
DVI-D IN
HDMI
MHL (Mobile HD kapcsolat) (csak MHL bemenettel rendelkező
modellek esetén)
A MHL (Mobile High-Definition Link) video- és audiojelet továbbít a külső
hordozható eszközök felé. A csatlakozó egyben a hordozható eszközt töltheti is. (5
V @ 500 mA mellett)
Az eszközök csatlak oztatása
Csatlakoztassa az MHL tanúsítással rendelkező kábelt a kijelző HDMI® (MHL)
csatlakozójához és a hordozható eszköz HDMI® kimenetéhez.
DC-IN
AUDIO-IN
DP
DVI-D IN
HDMI
MHL
DC
MHL
MHL használata
Az MHL tanúsítással rendelkező hordozható eszközök automatikusan megjelenítik
tartalmukat a monitoron - feltéve, hogy a kijelzö- és audioformátumot a hordozható
eszköz támogatja.
Ha a hordozható eszköz készenléti üzemmódban van, akkor a monitor fekete
képernyőt jelenít meg vagy készenléti üzemmódra vált - a hordozható eszköz
kimenőjelének függvényében.
A monitor és a hordozható eszköz méretének és felbontásának különbsége miatt
a kijelző képminősége a hordozható eszközhöz képest kevésbé lesz éles. Ezt a
hordozható eszköz kimeneti formátum váltása okozhatja.
A monitor a hordozható eszköztöl csak tartalmat fogad. Az nem tudja vezérelni a
hordozható eszközt.
HU-11
Felhasználói kezelőszervek
Alapvezérlő
Ikon
Elem
Bekapcsoló
gomb/jelzőfény
Leírás
A tápfeszültség BE-, illetve KIKAPCSOLÁSÁHOZ.
A BEKAPCSOLT tápfeszültséget jelzi, ha világít.
Az OSD funkciói Nyomja meg az OSD megjelenítéséhez.
/
Mínusz/Plusz
Ha az OSD aktív, a Mínusz és a Plusz gomb érheti el az
OSD elemeit.
OD
Nyomja meg a gombot az OD funkció aktiválásához, és
Normal (Normál) vagy Extreme (Rendkívüli) módra
állításához. Ha az OSD aktív, nyomja meg egy
kiválasztott lehetőség megnyitásához.
Brightness
(Fényerő)
Nyomja meg a gombot a Brightness (Fényerő) vezérlő
megnyitásához, és a fényerő kívánt szintre állításához.
Ha az OSD aktív, nyomja meg az OSD-ből való
kilépéshez.
Empowering
gomb
Nyomja meg az Empowering gombot, hogy megnyissa
az Acer eColor Management OSD-t és elérje a jelenet
módokat.
HU-12
Acer eColor Management
Kezelési utasítás
1. lépés: Nyomja meg az „
“ gombot, hogy megnyissa az Acer eColor
Management OSD-t és elérje a jelenet módokat.
2. lépés: A „“ vagy a „“ gombbal válassza ki a kívánt módot
Jellemzők és előnyök
Főmenü
ikon
Almenü
ikon
Almenü
tétel
Leírás
N/A
Felhasználó által megadott. A beállítások
Felhasznál
testreszabásával bármely helyzethez
ói mód
hozzáigazítható a működés
N/A
Takarékos Az áramfogyasztás érdekében beállítja a
üzemmód paramétereket.
N/A
Normál
mód
N/A
Grafika
mód
N/A
Film mód
Alapbeállítás. A kijelző natív képességeit tükrözi
Kiemeli a színeket és a finom részleteket.
A képek és a fényképek élénkebb színekkel,
élesebb részletekkel jelennek meg.
A jelenetet a lehető legélesebb részletekkel
jeleníti meg. Részletes megjelenítés még rossz
megvilágítási körülmények között is.
HU-13
Beállítások végzése az OSD menüben
Megjegyzés: Az alábbi ismertető csak általános útmutatásként szolgál. A
termék tényleges műszaki adatai eltérhetnek.
Az OSD menüvel módosíthatók az LCD monitor beállításai.
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt. Az OSD menüből
módosítható a képminőség, az OSD menü megjelenítési helye és néhány egyéb,
általános jellegű beállítás. A speciális beállításokkal kapcsolatban lásd a
következő oldalt:
A Brightness (Fényerő) módosítása
Nyissa meg a Brightness (Fényerő) vezérlőt, és a nyilak segítségével állítsa be a
fényerő szintjét. Ha készen van, a Exit (Kilépés) lehetőség segítségével léphet
vissza egy szintet.
Az OD-beállítások módosítása
Nyissa meg az OD vezérlőt, és a nyilak segítségével válassza ki az ODbeállításokat. Ha készen van, a Exit (Kilépés) lehetőség segítségével léphet
vissza egy szintet.
HU-14
A képminőség módosítása
1 A MENU gombbal nyissa meg az OSD menüt.
2 Az  /  gombok segítségével jelölje ki a
Picture (Kép) elemet az OSD
menüben. Ezt követően lépjen a módosítani kívánt képjellemzőre.
3 Használja at  /  ugombot a csúszkák mozgatásához.
4 A Picture (Kép) menüben a Brightness (Fényerő), a Contrast (Kontraszt), a
Colour Temp (Színhőmérséklet), a Blue Light (Kék fény), a 6-axis Saturate
(6 tengelyes telítettség), a 6-axis Hue (6 tengelyes árnyalat) és a képpel
kapcsolatos további értékek állíthatók be.
5 Blue Light (Kék fény): kék fény kiszűrése a kék fény megjelenítési arányának
módosításával: 80%, 70%, 60%, 50%
6 6-axis Saturate (6 tengelyes telítettség): a piros, zöld, kék, sárga, bíbor és
ciánkék telítettségét állítja.
7 6-axis Hue (6 tengelyes árnyalat): a piros, zöld, kék, sárga, bíbor és ciánkék
árnyalatát állítja.
8 A Gamma módot a felhasználó a fényesség tónusának beállítására
használhatja. Az alapértelmezett érték 2,2. (A Windows szabványos értéke.)
9 A Super Sharpness (Szuper Élesség) technológia képes nagy felbontású
képhatást előidézni azáltal, hogy növeli az eredeti forrás pixelsűrűségét. Ettől a
képek élesebbek és tisztábbak lesznek.
HU-15
Az OSD menü helyének módosítása
1 A MENU gombbal nyissa meg az OSD menüt.
2 A nyílgombokkal jelölje ki az OSD menü
módosítani kívánt beállításra.
HU-16
ikonját. Ezt követően lépjen a
A beállítás módosítása
1 A MENU gombbal nyissa meg az OSD menüt.
2 Az  /  gombok segítségével jelölje ki a
Setting (Beállítás) elemet az
OSD menüben. Ezt követően lépjen a módosítani kívánt beállításra.
3 A Setting (Beállítás) menüben a képernyőn megjelenő menü Language
(Nyelve) és egyéb fontos beállítások érhetők el, így például a bemenet és az
OD-szint.
HU-17
Termékinformáció
1 A MENU gombbal nyissa meg az OSD menüt.
2 Az  /  gombok segítségével jelölje ki a
Information (Információ) elemet
az OSD menüben. Ezt követően megjelennek az LCD monitorral és az aktuális
bemenettel kapcsolatos alapvető információk.
HU-18
Hibakeresés
Mielőtt az LCD-monitort szervizbe küldené, kérjük, ellenőrizze az alábbi
hibaelhárítási listát. Lehet, hogy saját maga is azonosíthatja a problémát.
(DVI/HDMI/DP mód)
Problémák
Aktuális állapot
Elhárítás
Nincs kép
LED BEKAPCSOLVA
•
LED KIKAPCSOLVA
•
•
A LED sárga színnel
világít
•
•
Rendellenes hang
(Kizárólag audió
bemenettel
rendelkező típusnál)
(Opcionális)
Nincs hang vagy túl halk
•
•
HU-19
Az OSD segítségével állítsa a
fényerőt és a kontrasztot
maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően
történt-e a hálózati tápkábel
csatlakoztatása a monitorhoz.
Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakozik-e a videó jelkábel a
monitor hátuljához.
Ellenőrizze, hogy BE van-e
kapcsolva a számítógép.
Ellenőrizze, hogy csatlakozik-e az
audió kábel a számítógéphez.
Győződjön meg arról, hogy a
gazdagép hangereje minimálisra
van beállítva, majd próbálja meg
fokozni a hangerőt.
G277HU
G277HU
Jul. 31, 2014
HU-20
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
LCD Monitor
Model Number:
G277HU
SKU Number:
G277HU xxxxxx
(“x” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
HU-21
ENERGY STAR®
Acer’s ENERGY STAR qualified products save you money by reducing energy
costs and helps protect the environment without sacrificing features or
performance. Acer is proud to offer our customers products with the ENERGY
STAR mark.
What is ENERGY STAR?
Products that are ENERGY STAR qualified use less energy and prevent
greenhouse gas emissions by meeting strict energy efficiency guidelines set by
the U.S. Environmental Protection Agency. Acer is committed to offer products
and services worldwide that help customers save money, conserve energy and
improve the quality of our environment. The more energy we can save through
energy efficiency, the more we reduce greenhouse gases and the risks of climate
change. More information refers to http://www.energystar.gov or http://
www.energystar.gov/powermangement
Acer ENERGY STAR qualified products:
• Produce less heat and reduce cooling loads, and warmer climates.
• Automatically go into “display sleep” and “computer sleep” mode after 15 and 30
minute of inactivity respectively.
• Wake the monitor when it is in Active Off mode, move the mouse or press any
keyboard key.
• Computers will save more than 80% energy at “sleep” mode.
ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks
HU-22
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising