Acer | B196HQL | Acer B196HQL Quick Start Guide

Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)
Fontos biztonsági utasítások
Magyar
Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása:
•
Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
•
Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő felületét.
Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény hatásának. Súlyosan
megrongálódhat.
Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak képzett szakember
végezhet.
Az LCD-monitort beltérben, -20 °C és 60 °C (-4° és 140 °F) között tárolja. A fenti tartományon kívül történő tárolás maradandó
károsodást okozhat az LCD-monitorban.
Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi esetekben:
•
A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
•
Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitették az eső hatásának.
•
Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
A talp felszerelése
1.
2.
3.
4.
Vegye ki a monitort a csomagolásból.
Illessze az állványt a talpra. (csak bizonyos típusok esetében)
Fordítsa el az óramutató járásával megegyez ő irányba, hogy a helyére rögzítse. Győződjön meg arról, hogy a talp megfelelően
rögzült az állványon. (csak bizonyos típusok esetében)
Rögzítse a talpat az állványra a csavar elfordításával, a beépített pecek vagy egy pénzérme segítségével. (csak bizonyos
típusok esetében)
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1.
2.
3.
4.
5.
Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép hálózati
tápkábelét.
Csatlakoztassa a jelkábel egyik végét a monitor hátulján lévő
VGA és/vagy DVI-D (opcionális) csatlakozóhoz, majd a másik
végét a számítógép grafikus kártyájának VGA és/vagy DVI-D
(opcionális) csatlakozójához. Ezt követően szorítsa meg a jelkábel
csatlakozójának csavarjait.
Opcionálisan: Kösse össze az LCD-monitor hangbemeneti aljzatát
(AUDIO IN) és a számítógép vonalszintű kimeneti csatlakozóját a
hangkábellel.
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő
tápcsatlakozó porthoz.
Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugójátegy
közeli konnektorba.
Megjegyzés: Audió kimenet csak az audió kimenetes modelleknél van. Kérjük, tekintse meg a felhasználói útmutatót
a részletes utasításokért.
Külső kezelőszerveks
1&2
Üzemkapcsoló
3&4
</>
Mínusz / Plusz
5
Menü
OSD funkciók
6
Auto
Auto
Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A
sárga az energiatakarékos/készenléti üzemmódot jelzi.
Ha az OSD aktív, nyomja meg az Auto. gombot, hogy kilépjen az OSD
képernyőből. Amint bezárta az OSD-t, nyomja meg az Auto gombot,
amire a monitor automatikusan optimalizálja a kép helyzetét, fókuszát és
időzítését.
Nyomja meg, hogy megnyissa az OSD-t. Nyomja meg újra, hogy
belépjen az OSD menütételei közé.
Ha az OSD aktív, nyomja meg az Auto gombot, hogy kilépjen az OSD
képernyőből. Amint bezárta az OSD-t, nyomja meg az Auto gombot,
amire a monitor automatikusan optimalizálja a kép helyzetét, fókuszát és
időzítését.
7
Empowering
billentyú
a.
b.
Előírások és biztonsági megjegyzések
FCC-megjegyzés
A készüléket tesztelték, és az FCC-szabályzat 15. része értelmében megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó
előírásoknak. A korlátozások lakossági környezetben történő telepítéskor megbízható védelmet nyújtanak a káros interferenciával
szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugároz. Ha a készüléket nem a gyártó útmutatásai alapján
telepítik és használják, akkor káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.
Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítési helyzetben nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros interferenciát okoz
a rádió- vagy televíziókészülékek vételében, amelynek tényéről a készülék ki- és bekapcsolásával győződhet meg, javasoljuk, hogy
az interferencia megszüntetése érdekében a következő lépéseket hajtsa végre:
● Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
● Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
● Csatlakoztassa egy másik aljzathoz a készüléket, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.
● Kérje a kereskedő vagy szakképzett szerelő segítségét.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Acer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az LCD monitor megfelel az elektromágneses zavart okozó berendezésekre vonatkozó
2014/30/EU irányelv, a kisfeszültségű villamossági termékekre vonatkozó 2014/35/EU irányelv, valamint az egyes veszélyes anyagok
elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv és az energiával
kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló 2009/125/
EK irányelv alapvető és egyéb vonatkozó követelményeinek.
Megjegyzés:
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Az elektromágneses zavarokra vonatkozó előírások betartása érdekében a készüléket csak árnyékolt kábelekkel szabad más
számítástechnikai eszközökhöz csatlakoztatni.
Megjegyzés: Perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériát (bemeneti/kimeneti eszközt, terminált, nyomtatót stb.) szabad csatlakoztatni, amely megfelel
a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a
rádiós és a televíziós vételben
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal Communications
Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által a készülék működtetésére biztosított jogát.
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzatának 15. fejezetében foglalt előírásoknak. A készülék működtetése a következő két feltételhez
kötött: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) a készüléknek minden zavart tűrnie kell, beleértve a nemkívánatos működést okozó
zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban lévő magánháztartásokban.
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási szemétként kezelni.
Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést a hulladék elektromos és elektronikus
berendezések ártalmatlanítására kijelölt begyűjtési ponton adja le. A hulladékká vált elektronikus
berendezés elkülönített begyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni a természeti
erőforrásokat és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő módon hasznosítják
újra. További tájékoztatásért a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően kérjük, lépjen
kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel vagy azzal az üzlettel, ahol a
terméket megvásárolta.
Magyar
Ha az OSD menü aktív, a gomb kilépésre szolgál (kilépés az OSD
menüből).
Ha az OSD menü ki van kapcsolva, nyomja meg ezt a gombot a
jelenet mód kiválasztásához.
Magyar
MŰSZAKI ADATOK
Megjelenítő-rendszer
Méret
Képpont-méret
Képpont-méret
LCD-kijelzőpanel
Kontraszt
Látószög
Válaszidő
Paneltípus
Videó
V frekvencia
F frekvencia
Megjeleníthető színek száma
Képpont-órajel
Max. felbontás
Plug & Play
Bekapcsolt mód
Áramfogyasztás
Alvó mód
@200cd/m2
Kikapcsolt állapot
Bemeneti csatlakozó
Bemeneti videojel
Hangszórók
TFT Color LCD
18.5"W (47cm)
0.30(H) x 0.30(V)mm
250cd/m2(Typical)
100,000,000:1Max. (ACM)
170° (H) 160° (V) (CR=10), 176° (H) 170° (V) (CR=5)
5ms (Be/Ki)
TN
R, G, B analóg csatoló
30-80KHz
55-75Hz
16.7M szín
90MHz
1366x768@60Hz
VESA DDCCI/DDC2B
11.5W(typ.)
0.45W(typ.)
0.35W(typ.)
D-Sub
DVI (kizárólag DVI rendelkező típusnál)
Analóg: 0,7 Vp-p (szabvány), 75 Ohm, pozitív
24 érintkezős DVI-D (kizárólag kettős bemenettel rendelkező
típusnál)
1W x 2(kizárólag Audio-Input rendelkező típusnál)
Maximális képernyőméret
Áramforrás
Környezeti feltételek
Méretek
Tömeg (nettó tömeg)
Szerkezet adatai
Vízszintes:410mm
Függőleges:230mm
100-240V~, 50/60Hz
Működési hőmérséklet: 5°C és 35°C
Tárolási hőmérséklet: -20°C és 60°C
Működési páratartalom: 10% és 85%
441.4 (Sz) x 321~401(Ma) x 221.2(Mé)mm
4.13kg készülék (nettó)
Döntés: -5° és +20° között
Elforgatás: -45° ~ +45°
Magasság-állítás: 0~80mm
Forgatás: Nem
Leszerelhető talp: NIgen
Kapcsoló/Gombot
Külső
Kezelőszervek:
Kapcsoló/Gombot
Üzemkapcsoló gomb Auto / Kilépés
Bal(<) / Jobb(>)
E (Empowering) gomb
MENÜ/ENTER
Acer eColor Management
Kék fény
Fényerő
Kontraszt
Színhőmérséklet
Gamma
Hattengelyes árnyalat
Hattengelyes színtelítettség
Automatikus konfigurálás
(kizárólag analóg bemenettel
rendelkező típusnál)
V. Helyzet(kizárólag analóg
bemenettel
rendelkező típusnál)
F. Helyzet(kizárólag analóg
bemenettel
rendelkező típusnál)
Fókusz(kizárólag analóg
bemenettel
rendelkező típusnál)
Időzítés(kizárólag analóg
bemenettel
rendelkező típusnál)
Nyelv
OSD időtúllépése
Automatikus konfigurálás
(kizárólag analóg bemenettel
rendelkező típusnál)
Széles mód
DDC/CI
ACM
Frissítési gyakoriság
Automatikus forrás
Gyorsindítási mód
Visszaállítás
Információ megjelenítése
* A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Acer termékéhez az Acer hivatalos támogatási webhelyén találhat kézikönyveket és egyéb dokumentumokat.
Download PDF

advertising