Acer | G233HL | Acer G223HQL Quick Start Guide

Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)
Fontos biztonsági tudnivalók
Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása:
• Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
• Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő felületét.
2
Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény hatásának.
Súlyosan megrongálódhat.
Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak képzett
szakember végezhet.
Az LCD-monitort beltérben, -20°C és 60°C (-4°F és 140°F) között tárolja. A fenti tartományon kívül történő tárolás
maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi esetekben:
• A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
• Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitették az eső hatásának.
• Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
3
4
5
6
A csomag tartalma
LCD-monitor
Hálózati
tápkábel
DVI-kábel
(opcionális)
VGA-kábel
HDMI-kábel
(opcionális)
Hálózati
adapter
Felhasználói Gyors üzembe
útmutató helyezési útmutató
P/N:
S2
LC 00
D HL
M /S
O 22
NI 0H
TO
R QL/S
MU.
1947 4050
-160
0.01
0-11 1
71
23
0H
L
A talp felszerelése
1
2
3
Csomagolja ki a monitor talpát, és helyezze el egy stabil, vízszintes munkaterületen.
Vegye ki a monitort a csomagolásból.
Tegye fel a talpra a monitor tartókarját.
• Győződjön meg arról, hogy a talp megfelelően rögzült a monitor tartókarjára. (egyes típusok esetében)
• Rögzítse a talpat az monitorállványra a fehér csavar elfordításával, a beépített pecek vagy egy pénzérme segítségével.
(egyes típusok esetében)
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1
2
3
4
Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép hálózati
tápkábelét.
Csatlakoztassa a jelkábel egyik végét a monitor VGA és/vagy DVI-D
(opcionális) és/vagy HDMI (opcionális) csatlakozójához, majd a
másik végét a számítógép grafikus kártyájának VGA és/vagy DVI-D
(opcionális) és/vagy HDMI (opcionális) csatlakozójához. Ezt követően
szorítsa meg a jelkábel csatlakozójának csavarjait.
Csatlakoztassa az adapter egyik végét a monitorhoz, majd a másik
végét egy megfelelően földelt AC hálózati aljzatba.
Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugóját egy
közeli konnektorba.
Vezérlőpulton lévő kezelőszervek
Sz.
1
Elem
Üzemkapcsoló
gomb /
Bekapcsolt
állapotot jelző
fény
2
< / > gomb
3
Menü / Enter
gomb
4
Auto. / Kilépés
gomb
5
Empowering
gomb
Leírás
Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín
a bekapcsolt állapotot jelzi. A villogó kék a
készenléti/energiatakarékos üzemmódot jelzi.
Nyomja meg a < / > gombot a kívánt funkció
megkereséséhez, illetve az aktuális funkció
beállításainak módosításához.
Nyomja meg, hogy megnyissa az OSD menüt.
Nyomja meg újra, hogy belépjen az OSD menü
tételei közé.
• Ha az OSD menü aktív, nyomja meg ezt a
gombot, hogy kilépjen az OSD menüből.
• Ha az OSD menü ki van kapcsolva, nyomja
meg a gombot, hogy aktiválja az Automatikus
beállítás funkciót.
Nyomja meg ezt a gombot, hogy megnyissa az
Acer eColor Management OSD-t és elérje a jelenet
módokat.
D-SUB
DC-IN
Magyar
1
Hatósági és biztonsági tudnivalók
Magyar
FCC felhívások
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy teljesíti a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeket
az FCC Szabályzat 15. fejezete szerint. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban történő telepítés esetén
megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, hasznosít
és sugározhat, és ha nem a jelen utasításban előírt módon történik a telepítése, káros interferenciát okozhat a rádióhullámú
kommunikációban. Arra azonban nincs garancia, hogy egy speciális telepítésben nem lép fel interferencia. Ha a berendezés
káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, amely a készülék ki- és bekapcsolásával határozható meg, akkor
a felhasználó kötelessége, hogy megkísérelje az interferencia kiküszöbölését az alábbi lehetőségek közül egy vagy több
alkalmazásával:
• Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
• Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
• Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék
csatlakozik.
• Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Acer Inc. ezúton kijelenti, hogy ez az LCD-monitor megfelel a 2004/108/EK EMC zavartűrési irányelv, a 2006/95/EK
kisfeszültségű irányelv és a 2002/95/EK RoHS irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek,
valamint az energia vonatkozású termékek ökológiai tervezési követelményeinek felállításáról szóló keretrendszer
létrehozásával kapcsolatos 2009/125/EK irányelvnek.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel történik az EMC-re vonatkozó
előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad ehhez a berendezéshez
csatlakoztatni, amelyek a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A határértékeknek nem megfelelő
perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal Communications
Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a terméket működtesse.
Üzemi feltételek
Ez a berendezés megfelel az FCC-szabályzat 15. részében foglaltaknak. A működtetésnek az alábbi két feltétele van: (1) Az
eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést
okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak. Remarque a I’intention des utilisateurs
canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban lévő
magánháztartásokban.
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási szemétként kezelni.
Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést a hulladék elektromos és elektronikus
berendezések ártalmatlanítására kijelölt begyűjtési ponton adja le. A hulladékká vált elektronikus
berendezés elkülönített begyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni a természeti
erőforrásokat és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő módon hasznosítják újra.
További tájékoztatásért a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően kérjük, lépjen kapcsolatba
a helyi önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel vagy azzal az üzlettel, ahol a terméket
megvásárolta.
Download PDF

advertising