Acer | G247HYL | Acer G247HYL Quick Start Guide

Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)
Fontos biztonsági tudnivalók
Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
2
3
4
5
6
Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása:
• Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
• Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő felületét.
Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény hatásának.
Súlyosan megrongálódhat.
Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak képzett
szakember végezhet.
Az LCD-monitort beltérben, -20°C és 60°C (-4°F és 140°F) között tárolja. A fenti tartományon kívül történő tárolás
maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi esetekben:
• A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
• Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitették az eső hatásának.
• Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
A csomag tartalma
LCD-monitor
Gyors üzembe
helyezési
VGA-kábel
útmutató
Hálózati
adapter
Hálózati
tápkábel
HDMI-kábel DVI-kábel Audio kábel
(opcionális) (opcionális) (opcionális)
A talp felszerelése
1
2
3
Óvatosan vegye ki a monitort a csomagolásából.
• A monitortalpat a kiszállítás előtt a monitorhoz rögzítettük, azt nem leválasztható.
Húzza ki teljesen a monitor talpát, hogy a monitort függőleges helyzetben stabil felületre helyezhesse.
Rögzítse a monitor talpát a fehér csavarok elfordításával (a talp alján találhatók) az integrált fülekkel vagy egy megfelelő
éremmel.
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1
2
3
4
5
Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép hálózati
tápkábelét.
Csatlakoztassa a jelkábel egyik végét a monitor VGA és/vagy DVI-D
(opcionális) és/vagy HDMI csatlakozójához, majd a másik végét a
számítógép grafikus kártyájának VGA és/vagy DVI-D (opcionális) és/
vagy HDMI csatlakozójához. Ezt követően szorítsa meg a jelkábel
csatlakozójának csavarjait.
Csatlakoztassa az adapter egyik végét a monitorhoz, majd a másik végét
egy megfelelően földelt AC hálózati aljzatba.
Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugóját egy
közeli konnektorba.
Csatlakoztassa az audiokábelt (Opcionális).
Csatlakoztassa az audió kábelt a monitor audió csatlakozójához..
Megjegyzés: Hang csak a hangkimenettel rendelkező modelleken
lesz hallható. Kérjük, tekintse meg a felhasználói útmutatót a
részletes utasításokért.
HDMI
HDMI
DVI-IN
VGA IN
AUDIO IN
HDMI
HDMI
DVI
AUDIO
VGA
AUDIO IN
HDMI
DVI
VGA IN
DC IN
Vezérlőpulton lévő kezelőszervek
Sz. Elem
1
Üzemkapcsoló
gomb / Bekapcsolt
állapotot jelző fény
2
< / > gomb
3
4
5
Leírás
Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a
bekapcsolt állapotot jelzi. A villogó kék a készenléti/
energiatakarékos üzemmódot jelzi.
Nyomja meg a < / > gombot a kívánt funkció
megkereséséhez, illetve az aktuális funkció
beállításainak módosításához.
Menü / Enter gomb Nyomja meg, hogy megnyissa az OSD menüt.
Nyomja meg újra, hogy belépjen az OSD menü
tételei közé.
Auto. / Kilépés
• Ha az OSD menü aktív, nyomja meg ezt a
gomb
gombot, hogy kilépjen az OSD menüből.
• Ha az OSD menü ki van kapcsolva, nyomja meg
a gombot, hogy aktiválja az Automatikus beállítás
funkciót.
Empowering gomb Nyomja meg ezt a gombot, hogy megnyissa az Acer
eColor Management OSD-t és elérje a jelenet módokat.
5 4 3
2
1
Magyar
1
Hatósági és biztonsági tudnivalók
Magyar
FCC felhívások
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy teljesíti a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeket
az FCC Szabályzat 15. fejezete szerint. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban történő telepítés esetén
megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, hasznosít
és sugározhat, és ha nem a jelen utasításban előírt módon történik a telepítése, káros interferenciát okozhat a rádióhullámú
kommunikációban. Arra azonban nincs garancia, hogy egy speciális telepítésben nem lép fel interferencia. Ha a berendezés
káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, amely a készülék ki- és bekapcsolásával határozható meg, akkor
a felhasználó kötelessége, hogy megkísérelje az interferencia kiküszöbölését az alábbi lehetőségek közül egy vagy több
alkalmazásával:
• Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
• Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
• Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék
csatlakozik.
• Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Acer Inc. ezúton kijelenti, hogy ez az LCD-monitor megfelel a 2004/108/EK EMC zavartűrési irányelv, a 2006/95/EK
kisfeszültségű irányelv és a 2011/65/EU RoHS irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek,
valamint az energia vonatkozású termékek ökológiai tervezési követelményeinek felállításáról szóló keretrendszer
létrehozásával kapcsolatos 2009/125/EK irányelvnek.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel történik az EMC-re vonatkozó
előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad ehhez a berendezéshez
csatlakoztatni, amelyek a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A határértékeknek nem megfelelő
perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal Communications
Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a terméket működtesse.
Üzemi feltételek
Ez a berendezés megfelel az FCC-szabályzat 15. részében foglaltaknak. A működtetésnek az alábbi két feltétele van: (1) Az
eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést
okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak. Remarque a I’intention des utilisateurs
canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban lévő
magánháztartásokban.
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási szemétként kezelni.
Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést a hulladék elektromos és elektronikus
berendezések ártalmatlanítására kijelölt begyűjtési ponton adja le. A hulladékká vált elektronikus
berendezés elkülönített begyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni a természeti
erőforrásokat és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő módon hasznosítják újra.
További tájékoztatásért a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően kérjük, lépjen kapcsolatba
a helyi önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel vagy azzal az üzlettel, ahol a terméket
megvásárolta.
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising