Acer | B223WV | Acer B223WV Quick Start Guide

Magyar
1
Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)
Fontos biztonsági utasítások
Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
1
Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása:
•
Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
•
Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a
képernyő felületét.
Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény
hatásának. Súlyosan megrongálódhat.
Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását
okozhatja.
Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást
csak képzett szakember végezhet.
Az LCD-monitort beltérben, -20 °C és 60 °C (-4° és 140 °F) között tárolja. A fenti tartományon kívül
történő tárolás maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi
esetekben:
•
A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
•
Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitették az eső hatásának.
•
Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
2
3
4
5
6
A csomag tartalma
LCDmonitor
Hálózati
tápkábel
Hangkábel
(opcionális)
VGA kábel
DVI kábel
(kizárólag
kettős
bemenettel
rendelkező
típusnál)
USBkábel
(opcionális)
Felhasználói
útmutató
Gyors
üzembe
helyezési
útmutató
A talp felszerelése
1
2
3
Csomagolja ki a monitor talpát, és helyezze el egy stabil, vízszintes munkaterületen.
Vegye ki a monitort a csomagolásból.
Illessze a monitor alján lévő kioldó gombot a talp megfelelő nyílásába. Kattanás jelzi, hogy a monitor
szorosan illeszkedik a talphoz.
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1
2
3
4
5
6
Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép hálózati
tápkábelét.
Csatlakoztassa a jelkábel egyik végét a monitor hátulján lévő
VGA és/vagy DVI-D (opcionális) csatlakozóhoz, majd a másik
végét a számítógép grafikus kártyájának VGA és/vagy DVI-D
(opcionális) csatlakozójához. Ezt követően szorítsa meg a
jelkábel csatlakozójának csavarjait.
Opcionálisan: Kösse össze az LCD-monitor hangbemeneti
aljzatát (AUDIO IN) és a számítógép vonalszintű kimeneti
csatlakozóját a hangkábellel.
Opcionálisan: Csatlakoztassa az USB-kábelt az LCD kijelző
USB bemenetéhez és a számítógép USB kimeneti
csatlakozójához.
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő
tápcsatlakozó porthoz.
Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugóját
egy közeli konnektorba.
Külső kezelőszerveks
Auto
Auto
</>
Mínusz / Plusz
Menü
OSD funkciók
Üzemkapcsoló
DVI
D-Sub
1
4
2-1
2-2
3
1
3
2-2 2-1 4
Ha az OSD aktív, nyomja meg az Auto gombot, hogy kilépjen az OSD
képernyőből. Amint bezárta az OSD-t, nyomja meg az Auto gombot, amire a
monitor automatikusan optimalizálja a kép helyzetét, fókuszát és időzítését.
Ha az OSD aktív, nyomja meg a Mínusz vagy Plusz gombot az OSD lehetőségei
közötti váltáshoz. Ha az OSD nem látható, nyomja meg a Mínusz vagy Plusz
gombot a hangerő állításához. (Opcionális)
Nyomja meg, hogy megnyissa az OSD-t. Nyomja meg újra, hogy belépjen az OSD
menütételei közé.
Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A sárga az
energiatakarékos/készenléti üzemmódot jelzi.
2
a
Ha az OSD menü aktív, a gomb kilépésre szolgál (kilépés az OSD
menüből).
b
Ha az OSD menü ki van kapcsolva, nyomja meg ezt a gombot a jelenet
mód kiválasztásához.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadaiICES-003 szabványnak. Remarque a I'intention des
utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Lámpa ártalmatlanítása
A TERMÉKBEN LÉVŐ LÁMPA VAGY LÁMPÁK HIGANYT TARTALMAZNAK EZÉRT
ÚJRAHASZNOSÍTÁSUK, ILLETVE ÁRTALMATLANÍTÁSUK A HELYI, ÁLLAMI VAGY
SZÖVETSÉGI TÖRVÉNYEK BETARTÁSÁVAL KELL, HOGY TÖRTÉNJEN. TOVÁBBI
INFORMÁCIÓÉRT FORDULJON AZ ELEKTRONIKAI IPARSZÖVETSÉGHEZ A
WWW.EIAE.ORG CÍMEN. A LÁMPÁKRA EGYEDILEG VONATKOZÓ INFORMÁCIÓÉRT
KERESSE FEL A WWW. LAMPRECYCLE.ORG WEBHELYET.
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban lévő
magánháztartásokban.
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási szemétként
kezelni. Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést a hulladék
elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására kijelölt begyűjtési ponton adja
le. A hulladékká vált elektronikus berendezés elkülönített begyűjtésével és
újrahasznosításával segít megőrizni a természeti erőforrásokat és biztosítja, hogy az
egészséget és a környezetet védő módon hasznosítják újra. További tájékoztatásért a
begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel vagy azzal az üzlettel, ahol a terméket
megvásárolta.
Magyar
/Kilépés:
Download PDF

advertising