Acer | B227Q | Acer B227Q User Manual

Acer LCD monitor
Felhasználói útmutató
Copyright © 2017. Acer Incorporated.
All Rights Reserved.
Acer LCD Monitor User's Guide
Original Issue: 12/2017
Changes may be made periodically to the information in this publication without obligation
to notify any person of such revisions or changes. Such changes will be incorporated in new
editions of this manual or supplementary documents and publications. This company makes
no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents
hereof and specifically disclaims the implied warranties of merchantability or fitness for a
particular purpose.
Record the model number, serial number, purchase date and place of purchase information in
the space provided below. The serial number and model number are recorded on the label
affixed to your computer. All correspondence concerning your unit should include the serial
number, model number and purchase information.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in
any form or by any means, electronically, mechanically, by photocopy, recording or otherwise,
without the prior written permission of Acer Incorporated.
Acer LCD Monitor User's Guide
Model number: __________________________________
Serial number: ___________________________________
Date of purchase: ________________________________
Place of purchase: ________________________________
Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Incorporated. Other companies'
product names or trademarks are used herein for identification purposes only and belong to
their respective companies.
iii
Fontos tudnivalók az LCDmonitorokkal kapcsolatban
A következő jelenségek normálisak LCD-monitor esetében, és nem a
meghibásodás jelei.
•
A fénycsöves világítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat az üzembe
helyezést követően. Kapcsolja ki az Üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be,
hogy meggyőződjön, eltűnt a vibrálás.
•
Az asztalhoz felhasznált háttértől függően kissé egyenetlen lehet a képernyő
•
Az LCD-képernyő tényleges képpontjainak száma 99,99% vagy annál nagyobb
fényereje.
érték. Tartalmazhat 0,01% vagy kevesebb arányban foltokat, illetve hiányzó
vagy állandóan világító képpontot.
•
Az LCD-monitor működési jellemzői miatt, ha ugyanazt a képet jeleníti meg
órákig, annak utóképe a képernyőn maradhat, miután új képre vált. Ilyen
esetben a képernyő lassan helyreáll a kép váltásával, vagy ha néhány óráig
kikapcsolva hagyják az Üzemkapcsolót.
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Biztonsági óvintézkedések
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden
figyelmeztetésnek és utasításnak.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást:
•
A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
•
A kijelzőt és a váz elejét, illetve oldalát puha kendővel törölje le.
Az eszköz csatlakoztatása/leválasztása
Kövesse az alábbi útmutatást az LCD-monitor tápfeszültség forráshoz történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
Győződjön meg arról, hogy a monitor a talpához van rögzítve, mielőtt a hálózati
tápkábelt a konnektorhoz csatlakoztatná.
•
Győződjön meg arról, hogy mind az LCD-monitor, mind a számítógép ki vannak
•
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
kapcsolva, mielőtt kábelt csatlakoztat, vagy kihúzza a tápkábelt.
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
iv
Hozzáférés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Biztonságos zenehallgatás
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán, kényelmes hangerőn és torzítás
nélkül nem hallja a zenét.
•
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a
hangerőt.
•
Korlátozza a nagy hangerő melletti zenehallgatás idejét.
•
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
•
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Figyelmeztetések
•
•
•
•
•
•
A terméket ne használja víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. E nyílásokat nem szabad
elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy a
terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük. Ezt a
terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a belső
alkatrészeket.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
A terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a
forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
v
•
•
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati tápkábelét hárompólusú földelt dugóval látták el. Ez a dugó
csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a fali
konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a tápkábel dugóját. Ne
dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További információkért
forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy
sérülést okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar
megfelelő kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő
elektromos eszközök okoznak, és ami befolyásolja a termék
teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, SPT-2 típusú, névleges áramerősség 7 A, feszültség minimum 125
V, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális hosszúsággal.
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát.
Minden javítást bízzon szakképzett személyekre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
•
•
•
•
•
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
vi
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása
károsodáshoz vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját
veheti igénybe, hogy a terméket helyreállítsa.
Robbanásveszélyes környezet
Kapcsolja ki az eszközt robbanásveszélyes légkörű területen, és tartsa be a
területen kihelyezett feliratok és utasítások útmutatását. Robbanásveszélyes
légkörű területen általában gépkocsija motorjának kikapcsolására is utasítják. Az
ilyen területen keltett szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy
akár halálhoz vezethet. Kapcsolja ki az eszközt üzemanyagtöltő állomásokon, pl.
benzinkutaknál. Tartsa be a rádió-berendezések használatára vonatkozó
korlátozásokat üzemanyag-lerakatok, tároló és elosztó területek, vegyi üzemek
területén, illetve ahol robbantást végeznek. A robbanásveszélyes légkörű területeket
gyakran, de nem mindig egyértelműen megjelölik. Ilyenek például a hajók alsó
fedélzete, vegyi átrakó vagy tároló létesítmények, cseppfolyósított földgázt (pl.
propánt vagy butánt) használó járművek, és olyan területek, amelyek légköre vegyi
anyagokat, vagy részecskéket, pl. gabonát, port vagy fémport tartalmaz.
További biztonsági információ
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
vii
Tudnivaló az LCD kijelző pixeleiről
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki,
vagy fekete, illetve piros pontként jelennek meg. Ennek nincsen hatása a tárolt
képre, és nem jelent meghibásodást.
A terméket energiagazdálkodásra felkészítve szállították:
•
•
A képernyő alvó módjának bekapcsolása 5 percnyi tétlenség után.
Ébressze fel a monitort, amikor az Aktív Ki üzemmódban van, mozgassa
az egeret vagy nyomja meg a billentyűzet egyik gombját.
Tippek és tájékoztatás a kényelmes
használathoz
Előfordulhat, hogy a számítógép felhasználói hosszú használat után
szemmegerőltetésre és fejfájásra panaszkodnak. A felhasználók fizikai sérülésnek
is ki vannak téve, ha hosszú órákig a számítógép előtt dolgoznak. A hosszú
munkaidő, rossz tartás, helytelen munkaszokások, stressz, nem megfelelő
munkakörülmények, egészségi állapot és egyéb tényezők nagyban növelik a fizikai
sérülés kockázatát.
viii
A számítógép nem megfelelő módon történő használata kéztőcsatorna szindróma,
ínhüvelygyulladás, tenoszinovítisz vagy más mozgásszervi megbetegedés
kialakulásához vezethet. A következő tünetek jelenhetnek meg a kézben,
csuklóban, karokban, vállakban, nyakban vagy háton:
•
•
•
•
•
zsibbadtság vagy égő, bizsergető érzés
fájdalom vagy érzékenység
fájdalom, duzzanat vagy lüktetés
merevség, kötöttség
hideg érzés vagy gyengeség
Ha a fenti tünetek közül bármelyik jelentkezne, illetve visszatérő vagy el nem múló
kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat tapasztal a számítógép használatával
összefüggésben, azonnal keresse fel szakorvosát, és tájékoztassa cége
egészségügyi és munkabiztonsági részlegét.
A következő fejezet tanácsokat ad a kényelmes számítógép-használathoz.
A kényelmes tartás
A kényelmes tartást úgy találhatja meg, ha beállítja a monitor megtekintési szögét,
feltámasztja lábát, vagy megemeli a szék ülőmagasságát a maximális kényelem
érdekében. Vegye figyelembe a következőket:
•
•
•
ne maradjon túl sokáig ugyanabban a tartásban
ne görnyedjen előre és/vagy hajoljon hátra
rendszeres időközönként álljon fel, és sétálgasson, hogy lábizmait kilazítsa
Látása gondozása
A monitor hosszantartó nézése, a nem megfelelő szemüveg vagy kontaktlencse
viselése, a tükröződés, a helyiség túlzott megvilágítása, a gyengén fókuszált
képernyő, a rendkívül kicsi betűtípus és az alacsony kontrasztú megjelenítők mind
megerőltethetik a szemét. Az alábbi fejezet tanácsokat ad a szemmegerőltetés
elkerülésével kapcsolatban.
Szemek
Gyakran pihentesse a szemét.
•
•
•
Adjon szemének pihenőt azáltal, hogy eltekint a monitorról és távoli pontra
összpontosít.
Gyakran pislogjon, nehogy kiszáradjon a szeme.
ix
Megjelenítő
•
Tartsa tisztán a megjelenítőt.
•
•
•
•
•
A fejét tartsa a kijelző felső szélénél magasabban, hogy lefelé nézzen, amikor a
megjelenítő közepére tekint.
Állítsa a képernyő fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes szintre a szöveg
jobb olvashatósága és a tisztábban látható grafika érdekében.
Szüntesse meg visszatükröződést a következőkkel:
•
•
Úgy helyezze el a kijelzőt, hogy oldala ablak vagy fényforrás felé nézzen
•
•
•
•
Használjon asztali lámpát
Csökkentse minimálisra a helyiség megvilágítását függöny, reluxa vagy
árnyékoló használatával
Módosítsa a megjelenítő megtekintési szöget
Használjon monitorszűrőt
Használjon fényellenzőt, pl. a monitor tetejére helyezett kartonlapot
Ne állítsa a megjelenítőt kényelmetlen szögbe.
Ne nézzen hosszú ideig erős fényforrásba, pl. nyitott ablakon keresztül.
Jó munkagyakorlat kialakítása
Alakítson ki jó munkagyakorlatot, hogy számítógépének használata pihentető és
termelékeny legyen:
•
Rendszeres időközönként és gyakran tartson rövid pihenőt.
•
•
•
Végezzen nyújtózkodó gyakorlatokat.
Lehetőség szerint gyakran menje ki a friss levegőre.
Rendszeresen tornázzon és óvja egészségét.
TARTALOMJEGYZÉK
Kicsomagolás.......................................................................................... 1
A talp felszerelése/leszerelése................................................................ 2
A képernyő helyzetének beállítása ........................................................ 3
A hálózati tápkábel csatlakoztatása ....................................................... 5
Biztonsági óvintézkedések...................................................................... 5
A monitor tisztítása.................................................................................. 5
Energiatakarékos ................................................................................... 6
DDC ........................................................................................................ 6
Csatlakozó érintkezőkiosztása ............................................................... 7
Gyári időzítési táblázat ........................................................................... 9
Telepítés .............................................................................................. 10
Felhasználói kezelőszervek ................................................................. 11
Hibakeresés ......................................................................................... 22
Kicsomagolás
A termék kicsomagolása közben kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi tételek közül
semelyik sem hiányzik, és őrizze meg a csomagolóanyagot ara az esetre, ha a
jövőben szállítania kell a monitort.
•
LCD Monitor
•
Gyors üzembe
helyezési útmutató
•
Váltóáramú (AC)
tápkábel
•
D-Sub kábel
(opcionális)
•
HDMI kábel
(opcionális)
•
DP kábel
(opcionális)
•
Hangkábel
(opcionális)
•
USB kábel
(opcionális)
HU-1
A talp felszerelése/leszerelése
Megjegyzés: Csomagolja ki a monitort és a talpat. A monitort helyezze
finoman, a képernyővel lefelé fordítva valamilyen stabil felületre. A
képernyő összekarcolódását kendő leterítésével előzheti meg.
1:
2:
Tegye fel a talpra a monitor tartókarját. Győződjön meg arról, hogy a talp
megfelelően rögzült a monitor
tartókarjára.
Megjegyzés: Ha fali szerelvénnyel telepíti, akkor ajánlott M4 x 10 (L) mm
csavarokat használni a monitor falohoz való rögzítéséhez.
HU-2
A képernyő helyzetének beállítása
A legjobb megtekintési pozíció optimalizálásához beállíthatja a monitor
magasságát/billenését.
•
Billenés
Lásd az alábbi ábrát a billenési tartomány egy példájára.
Csak a készülék legmagasabb pontján mérhető 25 fokos dőlésszög.
-5
o
o
•
Magasság állítása
Miután megnyomta a monitor tetejét, beállíthatja a monitor magasságát.
1
2
POWER
AUDIO IN
DVI-D IN
HDMI (MHL)
Mini DP
DP
120 mm
HU-3
•
Monitor tengelye
Mielőtt elforgatná a kijelzőt, emelje fel azt a felső helyzetbe, majd nyomja vissza
maximálisan. Forgassa addig, amíg meg nem áll a monitor 90°-nál.
o
o
PP
•
Forgás
A beépített talapzattal elfordíthatja a monitort a lehető legkényelmesebb
megtekintési szögbe.
o
HU-4
o
A hálózati tápkábel csatlakoztatása
•
•
•
•
•
Először győződjön meg arról, hogy a területhez megfelelő típusú hálózati
tápkábelt használ.
A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V~ és 220/240
V~ feszültségű területen egyaránt lehetővé teszi a használatát. Nem
szükséges átállítani a készüléket.
Dugja be a tápkábel egyik végét az AC bemenetbe, a másik végét pedig az AC
kimentbe.
120 V~ feszültséget használó készülék esetében:
UL-listán szereplő, SVT típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek
névleges áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 125 V.
220/240 V~ feszültséget használó készülék esetében (az USA területén kívül):
Használjon H05VV-F típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek
névleges áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 250 V.A készlet
rendelkezzen az üzembe helyezés országára vonatkozó biztonsági
jóváhagyással.
Biztonsági óvintézkedések
•
•
•
•
•
•
•
Ne helyezze a monitort vagy bármilyen nehéz tárgyat a tápkábelre, nehogy az
megsérüljön.
Ne tegye ki a monitort esőnek, túlzott nedvességnek vagy pornak.
A monitor szellőzőnyílásait nem szabad elzárni vagy letakarni. Mindig
megfelelően szellőző helyen helyezze el a monitort.
Ne helyezze a monitort világos háttér, vagy olyan hely elé, ahol a napfény vagy
más fényforrás visszatükröződhet az elejéről. Kissé szemmagasság alatt
helyezze el a monitort.
Szállításkor óvatosan kezelje a monitort.
Ne üsse vagy karcolja meg a képernyő felületét, mivel törékeny.
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást:
• A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
• A váz elejét, illetve oldalát puha kendővel, óvatosan törölje le.
• SOHA NE PERMETEZZEN VAGY ÖNTSÖN SEMMILYEN FOLYADÉKOT
KÖZVETLENÜL A KÉPERNYŐRE VAGY A TARTÓRA.
• NE HASZNÁLJON SEMMILYEN AMMÓNIA VAGY ALKOHOL ALAPÚ
TISZTÍTÓT AZ LCD KIJELZŐN VAGY A TARTÓN.
• Az Acer nem fog felelősséget vállalni semmilyen ammónia vagy alkohol alapú
tisztítószer használatából eredő kárért.
HU-5
Energiatakarékos
A monitort a vezérlőkártyáról érkező jel „Energiatakarékos” üzemmódba állítja,
amelyet a sárgán világító bekapcsolt állapotot jelző LED mutat.
Állapot
LED fény
BE
Kék
Energiatakarékos
üzemmód
Sárga
Az energiatakarékos állapot fennmarad, amíg vezérlőjelet nem érzékel, illetve a
billentyűzetet vagy egeret nem működtetik. Az aktív KIKAPCSOLT módból a
visszakapcsolás BEKAPCSOLT állapotba körülbelül 3 másodpercig tart.
DDC
Az üzembe helyezés egyszerűsítése érdekében, a monitor Plug and Play
képességekkel is rendelkezik, amelyet kihasználhat, ha az Ön rendszer is
támogatja a DDC protokollt. A DDC (Display Data Channel) egy kommunikációs
protokoll, amelyen keresztül a monitor automatikusan közli a gazdarendszerrel,
milyen képességekkel rendelkezik, pl. támogatott felbontások és a megfelelő
időzítések. A monitor támogatja a DDC2B szabványt.
HU-6
Csatlakozó érintkezőkiosztása
15 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
ÉRINTKEZŐ
SZÁMA
LEÍRÁS
ÉRINTKEZŐ
SZÁMA
LEÍRÁS
1.
Vörös
9.
+5V
2.
Zöld
10.
Logikai földelés
3.
Kék
11.
Monitor Földelés
4.
Monitor Földelés
12.
DDC-soros adat
5.
DDC-vissza
13.
V-szinkr.
6.
R-Föld
14.
F-szinkr.
7.
G-Föld
15.
DDC-soros időzítés
8.
B-Föld
19 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
ÉRINTKEZŐ
Jelentés
ÉRINTKEZŐ
Jelentés
1.
TMDS Adat2+
10.
TMDS Időzítés +
2.
TMDS Adat2 árnyékolás
11.
TMDS Időzítés árnyékolás
3.
TMDS Adat2-
12.
TMDS Időzítés -
4.
TMDS Adat1+
13.
CEC
5.
TMDS Adat1 árnyékolás
14.
Fenntartva (Nincs
összeköttetés az eszközön)
6.
TMDS Adat1-
15.
SCL
7.
TMDS Adat0+
16.
SDA
8.
TMDS Adat0 árnyékolás
17.
DDC/CEC földelés
9.
TMDS Adat0-
18.
+5V táp
19.
Hot Plug érzékelés
HU-7
20 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz*
ÉRINTKEZŐ
Jelentés
ÉRINTKEZŐ
Jelentés
1.
Lane0(p)
11.
GND
2.
GND
12.
Lane3(n)
3.
Lane0(n)
13.
Config1
4.
Lane1(p)
14.
Config2
5.
GND
15.
AUX_CH (n)
6.
Lane1(n)
16.
GND
7.
Lane2(p)
17.
AUX_CH (p)
8.
GND
18.
Hot Plug Detect
9.
Lane3(n)
19.
DP Power_Return
10.
Lane3(p)
20.
DP Power
* Csak egyes típusokon
HU-8
Gyári időzítési táblázat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mód
Felbontás
VGA
VGA
MAC
VESA
SVGA
SVGA
SVGA
XGA
XGA
VESA
VESA
SXGA
VESA
WXGA
WXGA
WXGA+
WSXGA+
UXGA
UXGA
UXGA
640 x 480
640 x 480
640 x 480
720 x 400
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 960
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1360 x 768
1440 x 900
1680 x 1050
1600 x 1200
1920 x 1080
1920 x 1080
Megjegyzés
60 Hz
72 Hz
66,66 Hz
70 Hz
56 Hz
60 Hz
72 Hz
60 Hz
70 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
75 Hz
Csak DP/HDMI
csatlakozóhoz.
Megjegyzés: A monitor DisplayPort interfésze kifejezetten az Adaptive-Sync technológiát
támogatja és az AMD grafikus megoldásokat célozza meg.
Adaptive-Sync támogatású AMD GPU-k: AMD Radeon™ R7 260 sorozat és az R9 290
sorozat grafikus kártyái. Más GPU-k esetén forduljon a videokártya gyártójához, hogy
megtudja, támogatják-e a technológiát vagy sem.
HU-9
Telepítés
A monitor üzembe helyezéséhez kérjük, végezze el az alábbi lépéseket:
Lépések
1. 1-1 Videokábel csatlakoztatása
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI van kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a VGA kábelt a számítógéphez.
1-2 Csatlakoztassa a HDMI kábelt (csak HDMI bemenettel rendelkező típus
esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI van kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a HDMI kábelt a számítógéphez.
1-3 Csatlakoztassa a DP kábelt (csak DP bemenettel rendelkező típus
esetében) (opcionális)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI van kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a DP kábelt a számítógéphez.
2. Csatlakoztassa az audió kábelt (opcionális)
3. Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján található
tápcsatlakozóhoz.
4. Csatlakoztassa a monitor és a számítógép tápkábelét egy közeli fali aljzathoz.
5. Kapcsolja be vagy ki a Kikapcsolt USB-töltés beállítást a Kikapcsolt USB-töltés
funkció be-, illetve kikapcsolásához. (opcionális)
VGA
HDMI
DP
AC SWITCH POWER
DP
HDMI
VGA IN AUDIO IN
opcionális
Megjegyzés: A hangerőszabályozó beállítása, valamint a középső
pozícióból elmozdított beállítások megnövelhetik a fül-/fejhallgató kimeneti
feszültségét, amely a hangnyomás szintjét módosíthatja.
HU-10
Felhasználói kezelőszervek
Alapvezérlő
1
2
3
4
1
Nem.
Elem
Leírás
1
Bekapcsológomb/
jelzőfény
Be- és kikapcsolja a monitort. A kék fény a bekapcsolt
állapotot jelzi. A borostyánsárga fény a készenléti/
energiatakarékos módot jelzi.
2
Gyorsbillentyű 1, 2
gombok
Nyomja meg, hogy aktiválja a felhasználó által
meghatározott funkciót.
3
Bemenet gomb
A bemeneti források közti váltásra szolgál.
Navi/OK gomb
Nyomja meg, hogy aktiválja az OSD menüt, majd
iránygombként is használhatja, hogy kiemelje a kívánt
funkciót. Nyomja meg újra, hogy belépjen egy
kiválasztásba.
4
HU-11
Az OSD beállításainak módosítása
Megjegyzés: Az alábbi ismertető csak általános útmutatásként szolgál.
A tényleges termékspecifikációk változhatnak.
A OSD-t (képernyőmenüt) az LCD monitor beállításainak a módosítására lehet
használni. Nyomja meg a MENU gombot az OSD (képernyőmenü)
megnyitásához. Az OSD-t a képminőség beállítására, valamint az OSD
pozíciójának és általános beállításainak módosítására használhatja. A speciális
beállításokhoz lásd a következő oldalt:
Főoldal
Az alapértelmezett funkciók a 2 és 3 gombokhoz a Brightness (Fényerő) és az
Input (Bemenet). Használhatja a Hot key Assignment (Gyorsbillentyűhozzárendelés) funkciót, hogy beállítsa ezekhez a gombokhoz a kívánt
funkciókat.
1.
2.
3.
4.
Modes (Módok)
Brightness (Fényerő)
Input (Bemenet)
Menu (Menü)
A Modes (módok) beállítása
Nyomja meg bármelyik funkció oldalról a
lehetőséget a Módok megnyitásához,
majd válassza ki, melyik falhasználó által meghatározott profilt szeretné használni
(további információkért lásd A funkció oldal részt).
HU-12
A Brightness (Fényerő) beállítása
Nyissa meg a Brightness (Fényerő) szabályozóját, majd válassza ki a fényerő
beállítását a Navi/OK gomb segítségével. Amikor elkészült, nyomja meg a Navi/
OK gombot a kilépéshez.
A Input (Bemenet) kiválasztása
Nyissa meg a Input (Bemenet) szabályozóját, majd válassza ki a kívánt
bemenetet. Válthat is az Auto Source (Automatikus forrás) Be vagy Ki lehetőség
között. Amikor elkészült, nyomja meg a Navi/OK gombot a kilépéshez.
HU-13
A funkció oldal
Menüfunkció kiválasztásához nyissa meg a Funkció oldalt, majd a Navi/OK gomb
segítségével módosítsa a kívánt beállításokat. Amikor elkészült, nyomja meg a
gombot a kilépéshez. Megnyomhatja a
lehetőséget bármelyik funkció
oldalról, hogy kiválassza a kívánt módot.
A Picture (Kép) beállítása
1.
Nyomja meg a MENU gombot az OSD (képernyőmenü) megnyitásához.
2.
A Navi/OK gomb használatával válassza ki a Picture (Kép) az OSD menüből.
Ezután navigáljon a módosítani kívánt beállításhoz.
3.
Használja a Navi/OK gombot a beállítás kiválasztásához.
4.
Brightness (Fényerő): Beállíthatja a fényerőt 0 és 100 érték között.
Megjegyzés: Módosítja a világos és sötét területek közötti egyensúlyát.
HU-14
5.
Contrast (Kontraszt): Beállíthatja a kontrasztot 0 és 100 érték között.
Megjegyzés: Módosítja a sötét és a világos területek közötti különbség
mértékét.
6.
Blue Light (Kék fény): Kiszűrheti a kék fényt a különböző Blue Light (Kék
fényt) jelölő arányok beállításával - 80%, 70%, 60%, 50%.
Megjegyzés: A magasabb értékek több kék fényt engednek át. A jobb
védelem érdekében válasszon alacsonyabb értéket.
7.
Black Boost (Sötét élénkítése): Ez javítja a kijelző sötét – színeinek az
amplitudóját– a feketék kevésbé lesznek feketék. Minél nagyobb a szám,
annál nagyobb lesz az élénkítés.
8.
ACM: Az ACM be- és kikapcsolása. Alapértelmezetten ki van kapcsolva.
9.
Super Sharpness (Szuper élesség) technológia képes nagy felbontású képek
szimulálására úgy, hogy megnöveli az eredeti forrás pixelsűrűségét. Így a
képek élesebbek és tisztábbak lesznek.
10. H. Position (Vízszintes pozíció) (csak az analóg bemenetű típusnál):
Beállíthatja a vízszintes helyzetet 0 és 100 érték között.
11. V. Position (Függőleges pozíció) (csak az analóg bemenetű típusnál):
Beállíthatja a függőleges helyzetet 0 és 100 érték között.
12. Focus (Fókusz) (csak az analóg bemenetű típusnál): Beállíthatja a fókuszt
0 és 100 érték között.
13. Clock (Órajel) (csak az analóg bemenetű típusnál): Beállíthatja az órát 0 és
100 érték között.
HU-15
A Color (Szín) beállítása
1.
Nyomja meg a MENU gombot az OSD (képernyőmenü) megnyitásához.
2.
A Navi/OK gomb használatával válassza ki a Color (Színt) az OSD menüből.
Ezután navigáljon a módosítani kívánt beállításhoz.
3.
Használja a Navi/OK gombot a beállítás kiválasztásához.
4.
A Gamma mód leheővé teszi a fényerősség beállítását. Az alapértelmezett
érték 2,2 (normál Windows érték).
5.
Color temperature (Színhőmérséklet): Alapértelmezetten Warm (Meleg). A
Cool (Hideg), Warm (Meleg), Normal (Normál), Bluelight (Kék fény) vagy a
User (Felhasználó) lehetőségek közül választhat.
6.
Modes (Módok): Válassza ki a preferált módot.
7.
sRGB mód jobb színmegfeleltetés elérését teszi lehetővé a perifériás
eszközön, például digitális fényképezőgépeken vagy nyomtatókon.
8.
Grayscale Mode (Szürkeárnyalatos mód): Válassza az On (Be) vagy Off (Ki)
lehetőséget a szürkeárnyalatos mód be- vagy kikapcsolásához.
HU-16
9.
6-axis Hue (6 tengelyes árnyalat): A piros, zöld, kék, sárga, bíbor és ciánkék
árnyalatát állítja.
10. 6-axis Saturate (6 tengelyes telítettség): A piros, zöld, kék, sárga, bíbor és
ciánkék telítettségét állítja.
Az Audio (Hang) beállítása
1.
Nyomja meg a MENU gombot az OSD (képernyőmenü) megnyitásához.
2.
A Navi/OK gomb használatával válassza ki a Audio (Hangot) az OSD
menüből. Ezután navigáljon a módosítani kívánt beállításhoz.
3.
Használja a Navi/OK gombot a beállítás kiválasztásához.
4.
Volume (Hangerő): Beállítja a hangerőt.
5.
Mute (Némítás): Válassza az On (Be) vagy Off (Ki) lehetőséget.
HU-17
A Performance (Teljesítmény) beállítása
1.
Nyomja meg a MENU gombot az OSD (képernyőmenü) megnyitásához.
2.
A Navi/OK gomb használatával válassza ki a Performance (Teljesítmény)
opciót az OSD menüből. Ezután navigáljon a módosítani kívánt beállításhoz.
3.
Használja a Navi/OK gombot a beállítás kiválasztásához.
4.
Over Drive (Túlhajtás): Válassza ki a Off (Ki), Normal (Normál) vagy Extreme
(Extrém) lehetőséget.
5.
Adaptive-Sync: Válassza az On (Be) vagy Off (Ki) lehetőséget. Az
Adaptive-Sync csak az AMD támogatással rendelkező grafikus kártyák
esetén érhető el.
6.
Refresh rate num (Frissítési frekvencia száma): Megjelenítheti a panel
jelenlegi frissítési frekvenciáját a képernyőn.
HU-18
Az OSD beállítása
1.
Nyomja meg a MENU gombot az OSD (képernyőmenü) megnyitásához.
2.
A Navi/OK gomb használatával válassza ki az OSD-t az OSD menüből.
Ezután navigáljon a módosítani kívánt beállításhoz.
3.
Használja a Navi/OK gombot a beállítás kiválasztásához.
4.
Language (Nyelv): Állítsa be az OSD menü nyelvét.
5.
OSD Timeout (OSD időtúllépés): Állítsa be a késést az OSD menü
kikapcsolása előtt.
6.
Transparency (Áttetszőség): Válassza ki az OSD menü átláhatóságát. Az
áttetszőség lehet 0% (OFF (KI)), 20%, 40%, 60%, vagy 80%.
7.
OSD Lock (OSD zárolás): Az OSD Lock (OSD zárolás) funkcióval
megelőzhető az OSD gombok véletlenszerű megnyomása. Az OSD Lock
(OSD zárolás) üzenet kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig
folyamatosan a Navi/OK gombot, amíg az üzenet eltűnik. Ha az OSD Lock
(OSD zárolás) üzenet továbbra is látható, ellenőrizze, hogy esetleg
beragadt-e a Navi/OK gomb.
HU-19
A System (Rendszer) módosítása
1.
Nyomja meg a MENU gombot az OSD (képernyőmenü) megnyitásához.
2.
A Navi/OK gomb használatával válassza ki a System (Rendszert) az OSD
menüből. Ezután navigáljon a módosítani kívánt beállításhoz.
3.
Használja a Navi/OK gombot a beállítás kiválasztásához.
4.
Input (Bemenet): Válassza ki a forrást egy rendelkezésre álló bemeneti
forrásból.
5.
Auto Source (Automatikus forrás): Automatikusan megkeresi a rendelkezésre
álló bemeneti forrást.
6.
Hot Key Assignment (Gyorsbillentyű-hozzárendelés): Válassza ki az
Hot Key 1 (Gyorsbillentyű 1)-es vagy Hot Key 2 (Gyorsbillentyű 2)-es
funkcióját.
7.
Wide Mode (Széles mód): Kiválaszthatja, hogy a képet milyen aspektusban
használja. A lehetőségek a Full (Tejles) és Aspect (Aspektus).
8.
DDC/CI: Lehetővé teszi a monitor beállításainak a számítógépen futó
szoftverből történő megadását.
9.
HDMI Black Level (HDMI Feketeszint): Megadhatja a fekete szzintjét a HDM
forrás alatt. A Normal (Normál) és a Low (Alacsony) lehetőségeket
választhatja.
10. Quick Start Mode (Gyors indítás üzemmód): Monitor gyors engedélyezése.
11. Power-off USB charge (USB-töltés kikapcsolt állapotban): Be vagy
Kikapcsolás.
HU-20
Termékinformációk
1.
Bármilyen funkció oldalról nyomja meg a
(Információs) lap megnyitásához.
2.
Reset All Settings (Állítsa vissza az összes beállítást): Állítsa vissza az
összes beállítást a gyári alapértékekre.
HU-21
lehetőséget az Information
Hibakeresés
Mielőtt az LCD-monitort szervizbe küldené, kérjük, ellenőrizze az alábbi
hibaelhárítási listát. Lehet, hogy saját maga is azonosíthatja a problémát.
(VGA üzemmód)
Problémák
Aktuális állapot
Elhárítás
•
LED BEKAPCSOLVA
LED KIKAPCSOLVA
•
•
Nincs kép
•
A LED sárga színnel
világít
•
•
Labilis kép
•
Rendellenes kép
Nincs kép, középre
tolódott vagy túl nagy,
illetve kicsi a
megjelenített kép
•
•
Rendellenes hang
(Kizárólag audió
Nincs hang vagy túl
bemenettel
halk
rendelkező típusnál)
(Opcionális)
•
•
HU-22
Az OSD segítségével állítsa a fényerőt
és a kontrasztot maximális értékre,
vagy alaphelyzetbe.
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően történte a hálózati tápkábel csatlakoztatása a
monitorhoz.
Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakozik-e a videó jelkábel a
monitor hátuljához.
Ellenőrizze, hogy BE van-e kapcsolva
a számítógép.
Ellenőrizze, hogy a grafikus kártya és
a monitor műszaki adatai egyeznek-e,
aminek a hiánya okozhatja a bemeneti
jelfrekvencia hibás illesztését.
Az OSD segítségével állítsa be a nem
szabványos jel FELBONTÁS,
IDŐZÍTÉS, FÁZIS, V. HELYZET és
F. HELYZET értékeit.
Nem teljes képkitöltés esetén az OSD
segítségével válasszon másik
felbontást vagy függőleges
képfrissítést.
Várjon néhány másodpercig a
képméret beállítását követően, mielőtt
kicserélné vagy kihúzná a jelkábelt,
illetve KIKAPCSOLNÁ a monitort.
Ellenőrizze, hogy csatlakozik-e az
audió kábel a számítógéphez.
Győződjön meg arról, hogy a
gazdagép hangereje minimálisra van
beállítva, majd próbálja meg fokozni a
hangerőt.
(HDMI/DP üzemmód)
Problémák
Aktuális állapot
Elhárítás
•
LED BEKAPCSOLVA
Nincs kép
LED KIKAPCSOLVA
•
•
•
A LED sárga színnel
világít
Rendellenes hang
(Kizárólag audió
bemenettel
rendelkező típusnál)
(Opcionális)
•
•
Nincs hang vagy túl halk
HU-23
•
Az OSD segítségével állítsa a
fényerőt és a kontrasztot
maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően
történt-e a hálózati tápkábel
csatlakoztatása a monitorhoz.
Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakozik-e a videó jelkábel a
monitor hátuljához.
Ellenőrizze, hogy BE van-e
kapcsolva a számítógép.
Ellenőrizze, hogy csatlakozik-e az
audió kábel a számítógéphez.
Győződjön meg arról, hogy a
gazdagép hangereje minimálisra
van beállítva, majd próbálja meg
fokozni a hangerőt.
HU-24
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
LCD Monitor
Model Number:
B227Q
SKU Number:
B227Q xxxxxx
(“x” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
HU-25
!
ENERGY STAR®
Acer’s ENERGY STAR qualified products save you money by reducing energy
costs and helps protect the environment without sacrificing features or
performance. Acer is proud to offer our customers products with the ENERGY
STAR mark.
What is ENERGY STAR?
Products that are ENERGY STAR qualified use less energy and prevent
greenhouse gas emissions by meeting strict energy efficiency guidelines set by the
U.S. Environmental Protection Agency. Acer is committed to offer products and
services worldwide that help customers save money, conserve energy and improve
the quality of our environment. The more energy we can save through energy
efficiency, the more we reduce greenhouse gases and the risks of climate change.
More information refers to http://www.energystar.gov.
Acer ENERGY STAR qualified products:
• Produce less heat and reduce cooling loads, and warmer climates.
• Automatically go into “display sleep” within 5 minutes of inactivity.
• Wake the monitor when it is in Active Off mode, move the mouse or press any
keyboard key.
ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks
HU-26
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising