Acer | B193L | Acer B193L Quick Start Guide

1
Fontos biztonsági utasítások
Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
1
2
3
4
5
6
Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása:
•
Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
•
Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a
képernyő felületét.
Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény
hatásának. Súlyosan megrongálódhat.
Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását
okozhatja.
Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást
csak képzett szakember végezhet.
Az LCD-monitort beltérben, -20 °C és 60 °C (-4° és 140 °F) között tárolja. A fenti tartományon kívül
történő tárolás maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi
esetekben:
•
A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
•
Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitették az eső hatásának.
•
Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
A csomag tartalma
LCDmonitor
Hálózati
tápkábel
Hangkábel
(opcionális)
DVI kábel
VGA kábel
(opcionális) (opcionális)
Felhasználói
útmutató
Gyors
üzembe
helyezési
útmutató
A talp felszerelése
1
2
3
Csomagolja ki a monitor talpát, és helyezze el egy stabil, vízszintes munkaterületen.
Vegye ki a monitort a csomagolásból.
Illessze a monitor alján lévő kioldó gombot a talp megfelelő nyílásába. Kattanás jelzi, hogy a monitor
szorosan illeszkedik a talphoz.
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1
2
3
4
5
Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép hálózati
tápkábelét.
Csatlakoztassa a jelkábel egyik végét a monitor hátulján lévő
VGA és/vagy DVI-D (opcionális) csatlakozóhoz, majd a másik
végét a számítógép grafikus kártyájának VGA és/vagy DVI-D
(opcionális) csatlakozójához. Ezt követően szorítsa meg a
jelkábel csatlakozójának csavarjait.
Opcionálisan: Kösse össze az LCD-monitor hangbemeneti
aljzatát (AUDIO IN) és a számítógép vonalszintű kimeneti
csatlakozóját a hangkábellel.
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő
tápcsatlakozó porthoz.
Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugóját
egy közeli konnektorba.
Külső kezelőszerveks
Auto
Auto
</>
Mínusz / Plusz
Menü
OSD funkciók
Üzemkapcsoló
Ha az OSD aktív, nyomja meg az Auto gombot, hogy kilépjen az OSD
képernyőből. Amint bezárta az OSD-t, nyomja meg az Auto gombot, amire a
monitor automatikusan optimalizálja a kép helyzetét, fókuszát és időzítését.
Ha az OSD aktív, nyomja meg a Mínusz vagy Plusz gombot az OSD lehetőségei
közötti váltáshoz. Ha az OSD nem látható, nyomja meg a Mínusz vagy Plusz
gombot a hangerő állításához. (Opcionális)
Nyomja meg, hogy megnyissa az OSD-t. Nyomja meg újra, hogy belépjen az OSD
menütételei közé.
Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A sárga az
energiatakarékos/készenléti üzemmódot jelzi.
Magyar
Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)
Magyar
2
/Kilépés:
a
Ha az OSD menü aktív, a gomb kilépésre szolgál (kilépés az OSD
menüből).
b
Ha az OSD menü ki van kapcsolva, nyomja meg ezt a gombot a jelenet
mód kiválasztásához.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadaiICES-003 szabványnak. Remarque a I'intention des
utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban lévő
magánháztartásokban.
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási szemétként
kezelni. Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést a hulladék
elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására kijelölt begyűjtési ponton adja
le. A hulladékká vált elektronikus berendezés elkülönített begyűjtésével és
újrahasznosításával segít megőrizni a természeti erőforrásokat és biztosítja, hogy az
egészséget és a környezetet védő módon hasznosítják újra. További tájékoztatásért a
begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel vagy azzal az üzlettel, ahol a terméket
megvásárolta.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising