Acer | XR382CQK | Acer XR382CQK User Manual

Acer LCD-monitor
Felhasználói útmutató
Szerzői jog © 2016. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva!
Magyar
Acer LCD-monitor felhasználói útmutató
Eredeti kiadás: 4/2016
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják, anélkül,
hogy az átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások
ennek a kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítõ dokumentumaiban és
kiadványaiban jelennek meg. A Társaság nem nyilatkozik sem nyíltan, sem burkoltan a
kiadvány tartalmáról, és nem is ad rá garanciát, továbbá kifejezetten visszautasítja, hogy
egy meghatározott célra való alkalmasságra vagy eladhatóságra vonatkozó garanciát
nyújtana.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább
biztosított helyen. A sorozatszám és a modell száma a számítógépre ragasztott címkén
található. A számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a
sorozatszámot, a modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen
részletét sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani
semmilyen formátumban vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy
egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer LCD-monitor felhasználói útmutató
Típusszám: ___________________________________
Sorozatszám: _________________________________
Vásárlás időpontja: _____________________________
Vásárlás helye: ________________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek
termékneveit vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok
tulajdonát képezik.
ii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Magyar
Biztonsági óvintézkedések
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot, később
szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden figyelmeztetésnek és
utasításnak.
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal
kapcsolatban
A következő jelenségek normálisak LCD-monitor esetében, és nem a meghibásodás jelei.
•
A fénycsöves világítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat az üzembe
helyezést követően. Kapcsolja ki az Üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be, hogy
meggyőződjön, eltűnt a vibrálás.
•
Az asztalhoz felhasznált háttértől függően kissé egyenetlen lehet a képernyő fényereje.
•
Az LCD-képernyő tényleges képpontjainak száma 99,99% vagy annál nagyobb érték.
Tartalmazhat 0,01% vagy kevesebb arányban foltokat, illetve hiányzó vagy állandóan
világító képpontot .
•
Az LCD-monitor működési jellemzői miatt, ha ugyanazt a képet jeleníti meg órákig,
annak utóképe a képernyőn maradhat, miután új képre vált. Ilyen esetben a képernyő
lassan helyreáll a kép váltásával, vagy ha néhány óráig kikapcsolva hagyják az
Üzemkapcsolót.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást:
•
A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
•
A kijelzőt és a váz elejét, illetve oldalát puha kendővel törölje le.
iii
Hozzáférés
Magyar
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen elérhető
és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha áramtalanítani
kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a konnektorból.
Biztonságos zenehallgatás
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán, kényelmes hangerőn és torzítás nélkül
nem hallja a zenét.
•
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
•
Korlátozza a nagy hangerő melletti zenehallgatás idejét.
•
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
•
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Figyelmeztetések
•
A terméket ne használja víz közelében.
•
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék leesik,
akkor súlyosan károsodhat.
•
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése érdekében,
hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem szabad elzárni vagy
letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy a terméket ágyra, heverőre,
takaróra vagy hasonló felületre helyezzük. Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé
vagy mellé helyezni, vagy beépíteni, hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és rövidzárlatot
okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne öntsön folyadékot a
termékre vagy annak belsejébe.
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
•
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett környezetben, ami
váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a belső alkatrészeket.
•
Az adapter kizárólag ezzel a monitorral használható, ezért ne használja más célra.
•
Az Ön eszköze az alábbi tápegységek egyikével működik:
Gyártómű: DELTA:ADP-180MB K(19.5Vdc/9.23A)
A hálózati feszültség használata
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha nem
biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi
elektromos szolgáltatóhoz.
•
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
iv
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a hosszabbítóhoz
csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem haladja-e meg a hosszabbító kábel
névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze, hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes
berendezés áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
•
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok eszköz
csatlakoztatásával.
A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja meg a mellékkör névleges
áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót használnak, az áramfelvétel nem
haladhatja meg a hosszabbító bemeneti áramfelvételének 80%-át.
•
A termék hálózati tápkábelét hárompólusú földelt dugóval látták el. Ez a dugó csak
megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a fali konnektor
megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a tápkábel dugóját. Ne dugja a dugót földelés
nélküli hálózati csatlakozóba. További információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy
sérülést okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az alábbi
követelményeket:leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező,
SPT-2 típusú, névleges áramerősség 7 A, feszültség minimum 125 V, VDE vagy
hasonló jóváhagyással, 4,6 méter maximális hosszúsággal.
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát. Bízza
az összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett munkatársaihoz,
ha:
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
•
Folyadék ömlött a termékbe
•
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
•
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
•
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
•
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az összes
használati utasítást
v
Magyar
•
Magyar
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe,
hogy a terméket helyreállítsa.
Robbanásveszélyes környezet
Kapcsolja ki az eszközt robbanásveszélyes légkörű területen, és tartsa be a területen
kihelyezett feliratok és utasítások útmutatását. Robbanásveszélyes légkörű területen
általában gépkocsija motorjának kikapcsolására is utasítják. Az ilyen területen keltett szikrák
robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy akár halálhoz vezethet. Kapcsolja ki
az eszközt üzemanyagtöltő állomásokon, pl. benzinkutaknál. Tartsa be a rádió-berendezések
használatára vonatkozó korlátozásokat üzemanyag-lerakatok, tároló és elosztó területek,
vegyi üzemek területén, illetve ahol robbantást végeznek. A robbanásveszélyes légkörű
területeket gyakran, de nem mindig egyértelműen megjelölik. Ilyenek például a hajók alsó
fedélzete, vegyi átrakó vagy tároló létesítmények, cseppfolyósított földgázt (pl. propánt
vagy butánt) használó járművek, és olyan területek, amelyek légköre vegyi anyagokat, vagy
részecskéket, pl. gabonát, port vagy fémport tartalmaz.
További biztonsági információ
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol kisgyerekektől.
Informatikai berendezések újrahasznosítására
vonatkozó információk
Az Acer elkötelezett a környezet védelme mellett és a kiselejtezett berendezések
újrahasznosítását – visszanyerés és ártalmatlanítás formájában – a cég egyik legfontosabb
feladatának tekinti a környezetre gyakorolt terhelés minimálisra csökkentése érdekében.
Az Acer munkatársaiként tisztában vagyunk azzal, milyen hatást gyakorol vállalkozásunk
a környezetre és azon dolgozunk, hogy a legjobban működő termékeket azonosítsuk és
állítsuk elő, hogy minimálisra csökkentsük termékeink hatását környezetünkre.
Amennyiben az újrahasznosítással kapcsolatban további információkra, illetve segítségre
van szüksége, kérjük látogassa meg a következő weboldalakat:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
További információkért termékeinkkel, illetve azok szolgáltatásaival és előnyeivel
kapcsolatban kérjük, látogassa meg honlapunkat a www.acer-group.com címen.
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését
illetően
Selejtezés esetén ne dobja szemétbe ezt az elektronikus eszközt. A
környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető legnagyobb fokú
védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. Az elektromos és elektronikus
hulladékok (Waste from Electrical and Electronics Equipment, WEEE)
kezelésével kapcsolatos szabályokról a http://www.acer-group.com/public/
Sustainability/sustainability01.htm címen talál információkat.
vi
Tudnivaló az LCD-monitor pixeleiről
Magyar
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki, vagy fekete,
illetve piros pontként jelennek meg. Ennek nincsen hatása a tárolt képre, és nem jelent
meghibásodást
A terméket energiagazdálkodásra felkészítve szállították:
•
A képernyő alvó módjának bekapcsolása 15 percnyi tétlenség után.
•
A számítógép alvó módjának bekapcsolása 30 percnyi tétlenség után.
•
A számítógép felébresztése alvó üzemmódból az üzemkapcsoló gomb megnyomásával.
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz
Előfordulhat, hogy a számítógép felhasználói hosszú használat után szemmegerőltetésre
és fejfájásra panaszkodnak. A felhasználók fizikai sérülésnek is ki vannak téve, ha
hosszú órákig a számítógép előtt dolgoznak. A hosszú munkaidő, rossz tartás, helytelen
munkaszokások, stressz, nem megfelelő munkakörülmények, egészségi állapot és egyéb
tényezők nagyban növelik a fizikai sérülés kockázatát.
A számítógép nem megfelelő módon történő használata kéztőcsatorna szindróma,
ínhüvelygyulladás, tenoszinovítisz vagy más mozgásszervi megbetegedés kialakulásához
vezethet. A következő tünetek jelenhetnek meg a kézben, csuklóban, karokban, vállakban,
nyakban vagy háton:
•
zsibbadtság vagy égő, bizsergető érzés
•
fájdalom vagy érzékenység
•
fájdalom, duzzanat vagy lüktetés
•
merevség, kötöttség
•
hideg érzés vagy gyengeség
Ha a fenti tünetek közül bármelyik jelentkezne, illetve visszatérő vagy el nem
múló kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat tapasztal a számítógép használatával
összefüggésben, azonnal keresse fel szakorvosát, és tájékoztassa cége egészségügyi és
munkabiztonsági részlegét.
A következő fejezet tanácsokat ad a kényelmes számítógép-használathoz.
A kényelmes tartás
A kényelmes tartást úgy találhatja meg, ha beállítja a monitor megtekintési szögét,
feltámasztja lábát, vagy megemeli a szék ülőmagasságát a maximális kényelem érdekében.
Vegye figyelembe a következőket:
•
ne maradjon túl sokáig ugyanabban a tartásban
•
ne görnyedjen előre és/vagy hajoljon hátra
•
rendszeres időközönként álljon fel, és sétálgasson, hogy lábizmait kilazítsa
vii
Látása gondozása
Magyar
A monitor hosszantartó nézése, a nem megfelelő szemüveg vagy kontaktlencse viselése,
a tükröződés, a helyiség túlzott megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyő, a rendkívül
kicsi betűtípus és az alacsony kontrasztú megjelenítők mind megerőltethetik a szemét. Az
alábbi fejezet tanácsokat ad a szemmegerőltetés elkerülésével kapcsolatban.
Szemek
•
Gyakran pihentesse a szemét.
•
Adjon szemének pihenőt azáltal, hogy eltekint a monitorról és távoli pontra összpontosít.
•
Gyakran pislogjon, nehogy kiszáradjon a szeme.
Kijelző
•
Tartsa tisztán a megjelenítőt.
•
A fejét tartsa a kijelző felső szélénél magasabban, hogy lefelé nézzen, amikor a
megjelenítő közepére tekint.
•
Állítsa a képernyő fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes szintre a szöveg jobb
olvashatósága és a tisztábban látható grafika érdekében.
•
Szüntesse meg visszatükröződést a következőkkel:
•
Úgy helyezze el a kijelzőt, hogy oldala ablak vagy fényforrás felé nézzen
•
Csökkentse minimálisra a helyiség megvilágítását függöny, reluxa vagy árnyékoló
használatával
•
Használjon asztali lámpát
•
Módosítsa a megjelenítő megtekintési szöget
•
Használjon monitorszűrőt
•
Használjon fényellenzőt, pl. a monitor tetejére helyezett kartonlapot
•
Ne állítsa a megjelenítőt kényelmetlen szögbe.
•
Ne nézzen hosszú ideig erős fényforrásba, pl. nyitott ablakon keresztül.
Jó munkagyakorlat kialakítása
Alakítson ki jó munkagyakorlatot, hogy számítógépének használata pihentető és
termelékeny legyen:
•
Rendszeres időközönként és gyakran tartson rövid pihenőt.
•
Végezzen nyújtózkodó gyakorlatokat.
•
Lehetőség szerint gyakran menje ki a friss levegőre.
•
Rendszeresen tornázzon és óvja egészségét.
viii
Acer Incorporated
Conformiteitverklaring
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
En,
Magyar
Wij,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Acer Italy s.r.l.
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI)Italië
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Product:
Handelsnaam:
Modelnummer:
SKU-nummer:
LCD-monitor
Acer
XR342CK
XR342CK xxxxxx;
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, of leeg)
Wij, Acer Incorporated, verklaren hierbij onder exclusieve verantwoordelijkheid dat het hierboven
• h
a
m
c.i lbeschreven product voldoet aan de relevante wetten op harmonisering in de Unie zoals in de onderstaande
Richtlijn en dat de geharmoniseerde normen en/of andere relevante standaarden werden toegepast:
EMC-richtlijn: 2014/30/EU
EN 55022:2010+AC:2011 Klasse B
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A2:2009 Klasse D
EN 61000-3-3:2013
LVD-richtlijn: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
RoHS-richtlijn: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP-richtlijn: 2009/125/EG
Verordening (EG) nr. 1275/ 2008; EN 50564:2011
Jaar om de CE-markering te beginnen aanbrengen: 2016.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
Sep.05,2016
Date
ix
Acer Incorporated
Conformiteitverklaring
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Magyar
Wij,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
En,
Acer Italy s.r.l.
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI)Italië
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Product:
Handelsnaam:
Modelnummer:
SKU-nummer:
LCD-monitor
Acer
XR382CQK
XR382CQK xxxxxx;
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, of leeg)
Wij, Acer Incorporated, verklaren hierbij onder exclusieve verantwoordelijkheid dat het hierboven
beschreven product voldoet aan de relevante wetten op harmonisering in de Unie zoals in de onderstaande
Richtlijn en dat de geharmoniseerde normen en/of andere relevante standaarden werden toegepast:
EMC-richtlijn: 2014/30/EU
EN 55022:2010+AC:2011 Klasse B
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A2:2009 Klasse D
EN 61000-3-3:2013
LVD-richtlijn: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
RoHS-richtlijn: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP-richtlijn: 2009/125/EG
Verordening (EG) nr. 1275/ 2008; EN 50564:2011
Jaar om de CE-markering te beginnen aanbrengen: 2016.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
x
Nov.30,2016
Date
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device
must accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
LCD Monitor
Model Number:
XR342CK/XR382CQK
SKU Number:
XR342CK/XR382CQK xxxxxx
(“x” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible
Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
xi
Magyar
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
Suite 1500
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
iii
Magyar
Biztonsági óvintézkedések
iii
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal kapcsolatban iii
A monitor tisztítása
iii
Hozzáférés
iv
Biztonságos zenehallgatás
iv
Figyelmeztetések
iv
A hálózati feszültség használata
iv
A termék szervizelése
v
Robbanásveszélyes környezet
vi
További biztonsági információ
vi
Informatikai berendezések újrahasznosítására vonatkozó
információk
vi
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését illetően vi
Tudnivaló az LCD-monitor pixeleiről
vii
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz
vii
A kényelmes tartás
vii
Látása gondozása
viii
Jó munkagyakorlat kialakítása
viii
Federal Communications Commission Declaration of
Conformity
xi
Kicsomagolás1
A KÉPERNYŐ POZÍCIÓJÁNAK BEÁLLÍTÁSA
A hálózati adapter és tápkábel csatlakoztatása
Energiatakarékos
Display Data Channel (DDC)
20 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
19 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
2
3
3
4
4
5
Gyári időzítési táblázat (XR342CK)
Gyári időzítési táblázat (XR382CQK)
Telepítés
Felhasználói kezelőszervek
7
8
9
10
Hibaelhárítás
18
Külső kezelőszervek
A gyorsmenü használata
HDMI/DP/DP ALT mód (Opcionális)
xii
10
12
18
Tartalom
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Kicsomagolás
LCD-monitor
Gyors üzembe helyezési
útmutató
Magyar
A termék kicsomagolása közben kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi tételek közül semelyik
sem hiányzik, és őrizze meg a csomagolóanyagot ara az esetre, ha a jövőben szállítania
kell a monitort.
MHL-kábel
(Opcionális)
XR342CK/XR382CQK
DP-kábel
(Opcionális)
HDMI-kábel
(Opcionális)
Hálózati (AC) tápkábel
USB 3.1 Type C-C-kábel
(Opcionális)
Hálózati adapter
Fali konzol
Fejhallgató-tartó
1
A KÉPERNYŐ POZÍCIÓJÁNAK BEÁLLÍTÁSA
Az optimális megtekintési helyzet beállításához a monitor magasságát/dőlésszögét
módosíthatja.
Magyar
•
Magasság-beállítás
Miután megnyomta a monitor tetejét, beállíthatja a magasságot.
1
2
130mm
•
Billentés
Az alábbi táblázatban látható egy példa a döntés tartományára.
Csak a legmagasabb pontnál lehet 35 fokos döntés az emelkedési szög esetében.
5° 35°
2
•
Először győződjön meg arról, hogy a területhez megfelelő típusú hálózati tápkábelt
használ.
•
A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V~ és 220/240 V ~
feszültségű területen egyaránt lehetővé teszi a használatát. Nem szükséges átállítani a
készüléket.
•
Csatlakoztassa a hálózati tápkábel dugóját a monitor tápcsatlakozójához, a másikat
pedig egy megfelelő konnektorhoz.
•
120 V~ feszültséget használó készülék esetében:
UL-listán szereplő, SVT típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek névleges
áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 125 V.
•
220/240 V~ feszültséget használó készülék esetében:
Használjon H05VV-F típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek névleges
áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 250 V. A készlet rendelkezzen az üzembe
helyezés országára vonatkozó biztonsági jóváhagyással.
Energiatakarékos
A monitort a vezérlőkártyáról érkező jel „Energiatakarékos” üzemmódba állítja, amelyet a
sárgán világító bekapcsolt állapotot jelző LED mutat.
Állapot
LED fény
BE
Kék
Energiatakarékos
mód
Sárga
Az energiatakarékos állapot fennmarad, amíg vezérlőjelet nem érzékel, illetve
a billentyűzetet vagy egeret nem működtetik. Az aktív KIKAPCSOLT módból a
visszakapcsolás BEKAPCSOLT állapotba körülbelül 3 másodpercig tart.
3
Magyar
A hálózati adapter és tápkábel csatlakoztatása
Magyar
Display Data Channel (DDC)
Az üzembe helyezés további leegyszerűsítése érdekében, a monitor Plug and Play
képességekkel is rendelkezik, amelyet kihasználhat, ha az Ön rendszer is támogatja a DDC
protokollt. A DDC (Display Data Channel) egy kommunikációs protokoll, amelyen keresztül
a monitor automatikusan közli a gazdarendszerrel, milyen képességekkel rendelkezik, pl.
támogatott felbontások és a megfelelő időzítések. A monitor támogatja a DDC2B szabványt.
20 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
Érintkező
Leírás
száma
Érintkező
Leírás
száma
1
ML_Lane 0+
2
GND
3
ML_Lane 0-
4
ML_Lane 1+
5
GND
6
ML_Lane 1-
7
ML_Lane 2+
8
GND
9
ML_Lane 2-
10
ML_Lane 3+
11
GND
12
ML_Lane 3-
13
CONFIG1
14
CONFIG2
15
AUX CH+
16
GND
17
AUX CH-
18
Hot Plug
19
Visszatérő
20
DP_PWR
*19 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
ÉRINTKEZŐ
SZÁMA
LEÍRÁS
7.
MHL+
9.
MHL-
18.
VBUS
19.
CBUS
5, 11, 17
GND
*Csak MHL-típusokon
4
Érintkező
Leírás
száma
Magyar
19 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
Érintkező
Leírás
száma
1
TMDS Adat2+
2
TMDS Adat2 árnyékolás
3
TMDS Adat2-
4
TMDS Adat1+
5
TMDS Adat1 árnyékolás
6
TMDS Adat1-
7
TMDS Adat0+
8
TMDS Adat0 árnyékolás
9
TMDS Adat0-
10
TMDS Időzítés +
11
TMDS Időzítés árnyékolás
12
TMDS Időzítés -
13
CEC
14
Fenntartva (Nincs összeköttetés
az eszközön)
15
SCL
16
SDA
17
DDC/CEC földelés
18
+5 V táp
19
Hot Plug érzékelés
24-pin USB 3.1 Type C cable
PIN No. Signal Assignment
PIN No. Signal Assignment
A1
GND
B12
GND
A2
SSTXp1
B11
SSTXp1
A3
SSTXn1
B10
SSTXn1
A4
VBUS
B9
VBUS
A5
CC1
B8
CC1
A6
Dp1
B7
Dp1
A7
Dn1
B6
Dn1
A8
SBU1
B5
SBU1
A9
VBUS
B4
VBUS
A10
SSTXn2
B3
SSTXn2
A11
SSTXp2
B2
SSTXp2
A12
GND
B1
GND
5
Felfűzés
Extended: The number of DP output connections.
Magyar
XR342CK
2560x1440@60 RB
(10bit)
2560x1440@60 RB 1920x1080@60
(10bit)
(8bit)
1920x1080@60
(8bit)
3440x1440@75 RB
(10bit)
No
No
Yes
Yes
3440x1440@75 RB
(8bit)
No
Yes
Yes
Yes
XR382CQK
2560x1440@60 RB
(10bit)
2560x1440@60 RB 1920x1080@60
(10bit)
(8bit)
1920x1080@60
(8bit)
3840x1600@75 RB
(10bit)
No
No
No
No
3840x1600@75 RB
(8bit)
No
Yes
Yes
Yes
6
MÓD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
①
VGA
VGA
VGA
MAC
VESA
SVGA
SVGA
SVGA
SVGA
MAC
XGA
XGA
XGA
MAC
VESA
VESA
SXGA
SXGA
VESA
WXGA
WXGA+
WSXGA+
FHD
Wide HD
QHD
QHD
QHD
VESA MÓD
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
720x400
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1152x870
1152x864
1280x960
1280x1024
1280x1024
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1080
2560x1080
3440x1440 ①
3440x1440
3440x1440
Magyar
Gyári időzítési táblázat (XR342CK)
60Hz
72Hz
75Hz
67Hz
70Hz
56Hz
60Hz
72Hz
75Hz
75Hz
60Hz
70Hz
75Hz
75Hz
75Hz
60Hz
60Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
30Hz
60Hz
75Hz
Csak HDMI 2.0
7
Gyári időzítési táblázat (XR382CQK)
Magyar
MÓD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
①
8
VGA
VGA
VGA
MAC
VESA
SVGA
SVGA
SVGA
SVGA
MAC
XGA
XGA
XGA
MAC
VESA
VESA
SXGA
SXGA
VESA
WXGA
WXGA+
WSXGA+
FHD
Wide HD
WQHD+
WQHD+
WQHD+
Csak HDMI 2.0
VESA MÓD
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
720x400
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1152x870
1152x864
1280x960
1280x1024
1280x1024
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1080
2560x1080
3840x1600 ①
3840x1600
3840x1600
60Hz
72Hz
75Hz
67Hz
70Hz
56Hz
60Hz
72Hz
75Hz
75Hz
60Hz
70Hz
75Hz
75Hz
75Hz
60Hz
60Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
30Hz
60Hz
75Hz
Telepítés
1. Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép hálózati tápkábelét.
Magyar
2. Csatlakoztassa a jelkábel egyik végét a monitoron lévő HDMI (opcionális) és/vagy
DP (opcionális) és/vagy MHL (opcionális) bemeneti csatlakozóhoz, majd a másik
végét a számítógép videokártyájának HDMI (opcionális) és/vagy DP (opcionális) és/
vagy MHL (opcionális) kimeneti csatlakozójához. Ezt követően szorítsa meg a jelkábel
csatlakozójának csavarjait.
3. U
SB 3.1 C-C típusú kábel (opcionális, csak a C-C típusú bemenettel rendelkező
modellek esetében)
Csatlakoztassa az USB 3.1 C-C típusú kábel egyik végét a számítógéphez, a másik
végét pedig az elektromos berendezéshez.
4. Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő tápcsatlakozó aljzathoz.
5. Csatlakoztassa a hálózati adapteret és tápkábelt a monitorhoz, majd egy megfelelően
földelt konnektorhoz.
MHL
USB
DP
9
Felhasználói kezelőszervek
1
Magyar
2
3
4
5
Külső kezelőszervek
1
Főkapcsoló gomb
2
Funkciógomb
/
3
Funkciógomb
/
4
Funkciógomb
/X
5
Funkciógomb
/
10
Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A
sárga az energiatakarékos/készenléti üzemmódot jelzi.
a. Nyomja meg a Főoldal megjelenítéséhez. A gomb ismételt
megnyomásakor az 1. gyorsgombhoz rendelt funkciót
használhatja.
b. Ha a Funkciómenü aktív, ezzel a gombbal megjelenítheti az
alapvető információkat a monitorról és az aktuális bemenetről,
vagy visszaállíthatja az egyéni színbeállításokat a gyári
alapértékekre.
a. Nyomja meg a Főoldal megjelenítéséhez. A gomb ismételt
megnyomásakor az 2. gyorsgombhoz rendelt funkciót
használhatja.
b. Ha a Funkciómenü aktív, ezzel a gombbal kiválaszthatja a jelenet
módot vagy a játék módot.
a. Nyomja meg a Főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg ismét az
Bemenetválasztás funkció használatához.
b. Ha a Funkciómenü aktív, ezzel a gombbal kiléphet az OSDmenüből.
a. Nyomja meg a Főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg újra, hogy
belépjen a Funkciók menü következő elemébe.
b. A kijelző burkolatának hátoldalán lévő egyszeres váltógomb
a joystickhez hasonlóan működik. A kurzor mozgatásához
egyszerűen csak váltson a gombbal a négy irányba. A kívánt
opció kiválasztásához nyomja meg a gombot. A piros szín a
működési állapotot mutatja. A szürke azt jelzi, hogy a gomb nem
használható.
Lehetővé teszi, hogy egy AdaptiveSync-kompatibilis grafikai forrás dinamikusan állítsa a
képfrissítési sebességéet a tartalom jellemző képsebességétől függően az energiahatékony,
gyakorlatilag rázkódásmentes és alacsony késlekedésű képfrissítéshez.
Free-Sync(XR382CQK):
Lehetővé teszi, hogy egy Free-Sync-kompatibilis grafikai forrás dinamikusan állítsa a
képfrissítési sebességéet a tartalom jellemző képsebességétől függően az energiahatékony,
gyakorlatilag rázkódásmentes és alacsony késlekedésű képfrissítéshez.
DTS Sound:
jog fenntartva.
A DTS szabadalmakat illetően lásd: http://patents.dts.com. Készült a
DTS Licensing Limited szabadalmi engedélye alapján. A DTS, a
szimbólum, illetve a DTS és a szimbólum együttese bejegyzett
védjegyek, és a DTS Sound a DTS, Inc. névjegye. © DTS, Inc. Minden
11
Magyar
AdaptiveSync (XR342CK):
A gyorsmenü használata
‑------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Magyar
Megjegyzés: Az alábbi ismertető csak általános útmutatásként szolgál. A termék tényleges
műszaki adatai eltérhetnek.
A képernyőn megjelenő (OSD) menüben az LCD-monitor beállításait módosíthatja. Az OSD-menü
megnyitásához nyomja meg a MENU gombot. Az OSD-menü segítségével beállíthatja a képminőséget
és megadhatja az általános beállításokat. A speciális beállításokhoz tekintse meg a következő oldalt:
Főoldal
Game mode
Action
Brightness
80
1.
1. gyorsgomb (Módok, Fényerő, Hangerő, Gamma,
Kontraszt, Kék fény, Túlpörgetés, PIP/PBP)
2.
2. gyorsgomb (Módok, Fényerő, Hangerő, Gamma,
Kontraszt, Kék fény, Túlpörgetés, PIP/PBP)
3.
Bemenet kiválasztása
4.
Menü OSD
Input
MHL
Menu
1. gyorsgomb (alapértelmezett: Játék mód)
A játék mód (G1, G2, G3), a használni kívánt felhasználói profil vagy a jelenet mód (Felhasználó,
Szabványos, ECO, Grafika, Film) kiválasztása
Modes
Action
Racing
Sports
User
Standard
ECO
Graphics
Movie
Move
OK
2. gyorsgomb (alapértelmezett: Fényerő)
Nyissa meg a Fényerő vezérlőt, és válassza ki a kívánt fényerő-beállítást. Ha végzett, nyomja meg a
joysticket a beállítás mentéséhez és az aktuális oldal bezárásához.
Brightness
80
Adjust
12
OK
A bemenet kiválasztása
Nyissa meg a Bemenet vezérlőt, és válasszon a következő opciók közül: HDMI2.0, HDMI (MHL2.1) vagy
DP-be, DP ALT vagy Automatikus forrás. Ha végzett, nyomja meg a joysticket a beállítás mentéséhez és
az aktuális oldal bezárásához.
Magyar
Input
Input
HDMI2.0
Auto Source
Off
Move
Enter
A Funkció oldal
Ha megnyitja a Funkció oldalt, a funkciókat és beállításokat módosíthatja a nyilak segítségével. Ha
végzett, a joystick balra vagy jobbra állításával visszaléphet egy szintet, vagy a használatával
X
elmentheti a beállítást és bezárhatja az aktuális oldalt.
Picture (Kép)
Game Mode - User
Picture
Brightness
80
Color
Contrast
50
Audio
Black Boost
Gaming
Blue Light
9
Off
OSD
ACM
Off
System
Super Sharpness
Off
X
Save setting to...
Move
Enter
1.
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2.
A joystick felfelé vagy lefelé történő mozgatásával kiválaszthatja a Kép elemet az OSD-menüben.
Ha ezután jobbra mozgatja a joysticket, a módosítani kívánt elemhez navigálhat, majd a joystick
megnyomásával megnyithatja az adott elemet.
3.
Ha balra vagy jobbra vált a joystick-kel, módosíthatja a görgetés mértékét.
4.
A Picture (Kép) menüben elvégezheti az Brightness (Fényerő), Contrast (Kontraszt), Black Boost,
Blue Light (Kékfény), ACM és Super Sharpness (Szuperélesség) értékének beállítását.
5.
Brightness (Fényerő): A fényerő-beállítási tartomány 0-tól 100-ig terjed.
‑-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: A világos és sötét részek közötti egyensúlyt módosítja.
6.
Contrast (Kontraszt): A kontraszt-beállítási tartomány 0-tól 100-ig terjed.
‑-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: A világos és sötét részek közötti különbség mértékét módosítja.
7.
Black Boost: A feketeszint-beállítási tartomány 0-tól 10-ig terjed. Kiemeli az árnyékos részeket a
fényerő növelésével anélkül, hogy modosítaná a világosabb árnyalatokat
‑------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Megjegyzés: Ha a kép rendkívül világos, vagy kevés árnyékos terület van rajta, előfordulhat, hogy
a beállítás módosítása nem eredményez számottevő változást a képen.
13
8.
Blue Light (Kékfény): Kiszűri a kékfényt, hogy megvédje látását a megjelenített kékfény mértékének
módosításával -- 80%, 70%, 60% vagy 50%.
‑------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Magyar
Megjegyzés: A nagyobb érték több kékfény átbocsátását eredményezi. A legnagyobb fokú
védelem érdekében alacsonyabb értéket válasszon.
9.
ACM: Az ACM be- vagy kikapcsolásához. Az alapértértelmezet beállítás: "Off" (Ki).
10. Super Sharpness (Szuper élesség): Be- és kikapcsolhatja a Szuper élességet. A Szuper élesség
technológiája nagyfelbontású képeket tud szimulálni, mivel fokozza az eredeti forrás pixelsűrűségét,
így élesebb és tisztább képeket eredményez.
Color (Szín)
Game Mode - User
Picture
Gamma
Color
Colour Temp
2.2
User
Audio
R Gain
50
Gaming
G Gain
50
OSD
B Gain
50
System
R Bias
50
G Bias
50
B Bias
50
Save setting to...
Move
X
Enter
Game Mode - User
Picture
sRGB Mode
Color
6-axis Hue
Audio
6-axis Saturate
Off
Gaming
OSD
X
System
Save setting to...
Move
Enter
1.
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2.
A joystick felfelé vagy lefelé történő mozgatásával kiválaszthatja a Szín elemet az OSD-menüben.
Ha ezután jobbra mozgatja a joysticket, a módosítani kívánt elemhez navigálhat, majd a joystick
megnyomásával megnyithatja az adott elemet.
3.
Ha balra vagy jobbra vált a joystick-kel, módosíthatja a görgetés mértékét.
4.
A Gamma mód a fényesség értékének beállításához használható. Az alapértelmezett érték 2,2
(Windows esetében szabványos).
5.
Color temperature (Színhőmérséklet): Az alapértelmezett érték: meleg. A következők közül
választhat: Cool (Hideg), Normal (Normál), Warm (Meleg), Bluelight (Kékfény) vagy User
(Felhasználói).
6.
sRGB: Az alapértelmezett beállítás: "Off" (Ki). Be- vagy kikapcsolhatja az sRGB funkciót a
perifériák, mint például nyomtatók és digitális fényképezőgépek jobb színegyeztetéséhez.
7.
6-axis Hue (6 tengelyes színezet): A red (vörös), green (zöld), blue (kék), yellow (sárga), magenta
(bíborvörös) és cyan (ciánkék) színezetének beállítására való.
8.
6-axis Saturate (6 tengelyes telítettség): A red (vörös), green (zöld), blue (kék), yellow (sárga),
magenta (bíborvörös) és cyan (ciánkék) telítettségének beállítására való.
14
Audio (Audió)
Game Mode - User
Picture
Volume
Color
DTS
0
On
Audio
Magyar
Gaming
OSD
X
System
Save setting to...
Move
Enter
1.
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2.
A joystick felfelé vagy lefelé történő mozgatásával kiválaszthatja a Audió elemet az OSD-menüben.
Ha ezután jobbra mozgatja a joysticket, a módosítani kívánt elemhez navigálhat, majd a joystick
megnyomásával megnyithatja az adott elemet.
3.
Ha balra vagy jobbra vált a joystick-kel, módosíthatja a görgetés mértékét.
4.
Hangerő: a hangerő beállítása
5.
DTS: A DTS hang On (be-), illetve Off (kikapcsolása). A monitor hátulján két beépített 7 W-os
hangszóróval rendelkezik. A DTS hang többrétegű, hihetetlen hangzást kínál.
Gaming (Játék)
Game Mode - User
Picture
Color
Over Drive
Normal
Aim point
Off
Audio
Gaming
OSD
System
X
Save setting to...
Move
Enter
1.
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2.
A joystick felfelé vagy lefelé történő mozgatásával kiválaszthatja a Játék elemet az OSD-menüben.
Ha ezután jobbra mozgatja a joysticket, a módosítani kívánt elemhez navigálhat, majd a joystick
megnyomásával megnyithatja az adott elemet.
3.
Ha balra vagy jobbra vált a joystick-kel, módosíthatja a görgetés mértékét.
4.
OD: Válassza az Off (Ki), Normal (Normál) vagy Extreme (Extrém) lehetőséget.
5.
Aim point (Célpont): Megjelenít egy célpontot a képernyőn kövőldözős játékokhoz.
OSD
Game Mode - User
Picture
Language
Color
OSD Timeout
Audio
Transparency
Off
Gaming
Refresh rate num
Off
English
120
OSD
X
System
Save setting to...
Move
Enter
15
Magyar
1.
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2.
A joystick felfelé vagy lefelé történő mozgatásával kiválaszthatja a OSD elemet az OSD-menüben.
Ha ezután jobbra mozgatja a joysticket, a módosítani kívánt elemhez navigálhat, majd a joystick
megnyomásával megnyithatja az adott elemet.
3.
Ha balra vagy jobbra vált a joystick-kel, módosíthatja a görgetés mértékét.
4.
Language (Nyelv): Az OSD menü nyelvét állítja be.
5.
OSD timeout (OSD időtúllépés): Az OSD kikapcsolódása előtti késleltetés beállításához való.
6.
Transparency (Átlátszóság): Az átlátszóság kiválasztása játék mód használata esetén. Az
átlátszóság lehetséges értékei: 0% (KI), 20%, 40%, 60% vagy 80%.
7.
Refresh rate num (Képfrissítési sebesség sz.): Megjeleníti a panel aktuális képfrissítési sebességét
a képernyőn.
System (Rendszer)
Game Mode - User
Picture
Input
Color
Auto Source
Off
Audio
Daisy Chian
Clone
Gaming
DP Format
DP 1.2
OSD
Wide Mode
Full
System
PIP/PBP
MHL
X
Ambient Light
Save setting to...
Move
Hot Key Assignment
Enter
Game Mode - User
Picture
DDC/CI
Color
HDMI Black Level
Audio
Quick start mode
Off
Gaming
USB 3.0
Off
Power-off
USB Charge
Off
OSD
System
On
Nomal
X
Save setting to...
Move
Enter
1.
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2.
A joystick felfelé vagy lefelé történő mozgatásával kiválaszthatja a Rendszer elemet az OSDmenüben. Ha ezután jobbra mozgatja a joysticket, a módosítani kívánt elemhez navigálhat, majd a
joystick megnyomásával megnyithatja az adott elemet.
3.
Ha balra vagy jobbra vált a joystick-kel, módosíthatja a görgetés mértékét.
4.
Input (Bemenet): Kiválaszthatja a jelforrást a DP In, HDMI 2.0, HDMI(MHL) vagy DP ALT opciók
közül.
5.
Auto Source (Automatikus forrás): Az alapértelmezett beállítás a Be. Támogatja a jelforrás
automatikus keresését.
6.
Daisy Chain (Daisy Chain lánc): Az alapértelmezett beállítás a kiterjesztés. A Daisy Chain
funkciónál a kiterjesztés vagy klónozás közül választhat. A Klónozás mód szabad szinkronizálás
esetén nem támogatott.
7.
DP Format (DP formátum): az alapértelmezett érték DP1.2, ami támogatja a DP1.1 vagy DP1.2
formátumot.
8.
Wide mode (Széles mód): Kiválaszthatja, hogy mely képarányt kívánja használni. Az opciók: Teljes,
Képarány és 1:1.
9.
PIP/PBP beállítások
16
11. Hotkey Assigment (Gyorsgomb-hozzárendelés): Válassza ki az 1. gyorsgomb funkcióját (Módok,
Fényerő, Hangerő, Gamma, Kontraszt, Kék fény, Túlpörgetés, PIP/PBP) és a 2. gyorsgomb
funkcióját (Módok, Fényerő, Hangerő, Gamma, Kontraszt, Kék fény, Túlpörgetés, PIP/PBP)
12. DDC/CI: Lehetővé teszi a monitor beállításainak elvégzését a PC-n lévő szoftver segítségével.
‑------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Megjegyzés: A DDC/CI a Display Data Channel/Command Interface (Megjelenítési adatcsatorna/
vezérlő felület) rövidítése, amely lehetővé teszi a monitorvezérlő parancsok elküldését szoftveren
keresztül.
13. HDMI Black level setting (HDMI feketeszint beállítás)
14. Quick start mode (Gyors indítás mód): Válassza az Off (Ki) vagy On (Be) lehetőséget. Kapcsolja be
az indítási sebesség növeléséhez.
15. DP ALT Mode: Default set USB 3.0 function OFF. Turn on USB 3.0 function, Using
higher speed for data transport, display port only occupy on two lanes.
On: Using 2 lanes for USB 3.0 high speed data and 2 lanes for DisplayPort signal.
DP ALT maximum display resolution is QHD (3440x1440-30Hz).
Off: Using full lanes to transport DisplayPort signal.
DP ALT maximum display resolution is 4K (3440x1440-75Hz)
16. Power-off USB charge (USB-töltés kikapcsolt állapotban): On or Off (Be- vagy kikapcsolás).
Beállítás mentése... (csak felhasználói mód)
Game Mode - User
Game Mode Action
Picture
Color
Game Mode Racting
Audio
Game Mode Sport
Gaming
OSD
X
System
Save setting to...
Move
Enter
1.
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2.
A joystick felfelé vagy lefelé történő mozgatásával kiválaszthatja a "Save Setting to…" elemet az
OSD-menüben. Ha ezután jobbra mozgatja a joysticket, a módosítani kívánt elemhez navigálhat,
majd a joystick megnyomásával megnyithatja az adott elemet.
3.
Beállítás mentése a Játék módhoz: Három felhasználói profil áll rendelkezésre. Miután
eldöntötte, hogy milyen beállításokra van szüksége, mentse el őket, és a rendszer a Játék mód
bekapcsolásakor mindig visszaállítja a beállításokat.
17
Magyar
10. Környezeti fény: Módosíthatja a megvilágítási effektusokat, színt és stílust. Ha a megvilágítási
effektusokat az MNT állapota szerint választja ki, a következő színek jelennek meg:
Fehér: normál mód
Piros: Adaptive-Sync mód
Hibaelhárítás
Magyar
Mielőtt az LCD-monitort szervizbe küldené, kérjük ellenőrizze az alábbi hibaelhárító listát,
hátha saját maga is meg tudja oldani az esetleges problémákat.
HDMI/DP/DP ALT mód (Opcionális)
Probléma
Nincs kép
LED állapot
Elhárítás
Blue (Kék)
Az OSD segítségével állítsa a fényerőt
és a kontrasztot maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
Off (Ki)
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően történt-e a
hálózati tápkábel csatlakoztatása a monitorhoz.
Amber (Sárga)
Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a
videó jelkábel a monitor hátuljához.
Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e
kapcsolva és hogy energiatakarékos/készenléti
módban van-e.
18
Download PDF

advertising