Acer | H234H | Acer H234H User Manual

Acer LCD monitor
Felhasználói útmutató
Copyright © 2010. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Felhasználói útmutató az Acer LCD monitorhoz
Eredeti kiadás 01/2010
A kiadó fenntartja a jelen kiadványban foglalt információk rendszeres megváltoztatásának jogát,
anélkül, hogy az átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítene. A változtatások ennek
az útmutatónak az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A vállalat sem nyíltan, sem burkoltan nem nyilatkozik a kiadvány tartalmáról, nem vállal rá
garanciát, továbbá kifejezetten visszautasítja, hogy bármilyen meghatározott célra való
alkalmasságra vagy eladhatóságra vonatkozó garanciát nyújtana.
Jegyezze fel a lenti helyre a modellszámot, a sorozatszámot, illetve a vásárlás időpontját és helyét.
A sorozatszám és a modellszám a számítógépre ragasztott címkén található. Minden a készülékkel
összefüggő kapcsolatfelvétel során fel kell tüntetni a sorozatszámot, a modellszámot és a
vásárlással kapcsolatos adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak semmilyen részletét
nem szabad sokszorosítani, adatfeldolgozó rendszerben tárolni vagy továbbítani, legyen az
bármilyen formában vagy eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással,
képrögzítéssel vagy másképp.
Felhasználói útmutató az Acer LCD monitorhoz
Modellszám: _________________________
Sorozatszám: ________________________
Vásárlás időpontja: ____________________
Vásárlás helye: _______________________
Az Acer és az Acer logó az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékeinek neveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
iii
Biztonsági és a kényelmes
használattal kapcsolatos információk
Biztonsági óvintézkedések
Kérjük, gondosan tanulmányozza át az alábbi útmutatást. Későbbi tájékozódás
céljából őrizze meg ezt a dokumentumot. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket
és tudnivalókat mindig vegye figyelembe.
Fontos tudnivalók az LCD monitorokkal
kapcsolatban
Az alábbi jelenségek normálisak az LCD monitorok esetében, és nem utalnak
problémára.
•
A fénycsöves világítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat az üzembe
helyezést követően. Kapcsolja ki az üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be;
ezzel meggyőződhet arról, hogy eltűnt-e a vibrálás.
•
Az asztalhoz használt háttértől függően kissé egyenetlen lehet a képernyő
fényereje.
•
Az LCD képernyő tényleges képpontjainak aránya 99,99% vagy annál nagyobb
érték. 0,01%-os vagy kevesebb arányban foltokat, illetve hiányzó vagy
állandóan világító képpontokat is tartalmazhat.
•
Az LCD képernyő jellegéből adódóan az előző kép utóképe látható maradhat
képváltást követően, ha órákon keresztül ugyanazt a képet jelenítette meg.
Ilyen esetben a képernyő lassan helyreáll a kép váltásával, vagy ha órákig
kikapcsolva hagyják az üzemkapcsolót.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást.
•
A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
•
A kijelzőt, illetve a burkolat elejét és oldalát puha kendővel törölje le.
iv
Elérhetőség
Győződjön meg arról, hogy a tápkábel csatlakoztatására használt aljzat könnyen
hozzáférhető, és a lehető legközelebb van a készüléket működtető személyhez. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Biztonságos zenehallgatás
Hallásának védelme érdekében kövesse ezeket az utasításokat
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán, kényelmes hangerőn és torzítás
nélkül nem hallja a zenét.
•
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a
hangerőt.
•
Korlátozza a nagy hangerő melletti zenehallgatás idejét.
•
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
•
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Figyelmeztetések
•
•
•
•
•
•
Ne használja a készüléket víz közelében.
Ne helyezze a készüléket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. A készülék
leeshet és súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a készülék megbízható működéséhez szükséges
szellőzést szolgálják, illetve védik a gépet a túlmelegedéstől. A nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad a készüléket
ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezve elzárni. A készüléket
soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, valamint beépíteni, hacsak
nincs biztosítva a megfelelő szellőzése.
Soha ne dugjon a burkolat résein keresztül tárgyakat a készülékbe, mert
veszélyes feszültséget hordozó ponthoz érhet hozzá, vagy rövidzárlatot
okozhat, ami tűzhöz vagy áramütéshez vezethet. Soha ne öntsön folyadékot a
készülékre vagy a készülékbe.
A belső összetevők sérülésének és az akkumulátor szivárgásának elkerülése
érdekében ne helyezze a készüléket rezgő felületre.
Soha ne használja sportolás vagy edzés közben, illetve bármely olyan
környezetben, ahol rezgés éri; a rezgés hatására rövidzár alakulhat ki, illetve
megsérülhetnek a belső részegységek.
v
Az elektromos energia használata
•
•
•
•
•
A készüléket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos abban, hogy milyen feszültség áll rendelkezésére, lépjen
kapcsolatba a kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
Ne tegyen semmit a hálózati kábelre. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ a készülékkel, akkor ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóba csatlakoztatott berendezések összesített áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a fali dugaszolóaljzathoz csatlakoztatott berendezések összesített
áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Az elektromos dugaljat, elosztót vagy csatlakozót ne terhelje túl túlságosan sok
készülék csatlakoztatásával. Az összesített áramfelvétel ne haladja meg a
mellékáramkör névleges teljesítményének 80 százalékát. Ha elosztót használ,
akkor a terhelés ne haladja meg az elosztó névleges terhelhetőségének 80
százalékát.
A készülék tápkábele háromerű, földelt dugóval van ellátva. A dugó csak földelt
elektromos aljzatba illeszkedik. A tápkábel csatlakoztatása előtt győződjön
meg arról, hogy az elektromos dugalj megfelelően földelve van. Földeletlen
dugaljba ne csatlakoztassa a dugót. Ha tanácsra van szüksége, forduljon
villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő érintkező a biztonságot szolgálja. Megfelelő
földelés nélküli elektromos dugalj használata áramütéshez és/
vagy sérüléshez vezethet.
Megjegyzés: A földelő érintkező a közeli egyéb elektromos eszközök
által generált, a készülék teljesítményét esetlegesen rontó zaj ellen is
jó védelmet biztosít.
•
Csak a készülékhez való, megfelelő típusú hálózati csatlakozókábelt
használjon (a tartozékok dobozában található). A kábel bontható csatlakozású
legyen: UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező, SPT-2 típusú, 7 A
névleges áramerősségű, 125 V minimális feszültségű, VDE vagy hasonló
jóváhagyással. A maximális kábelhossz 4,6 méter.
A készülék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mert a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Bízzon minden javítást a szerviz szakképzett munkatársaira.
A következő esetekben húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját, és forduljon a
szerviz szakképzett munkatársaihoz:
•
Ha a hálózati kábel vagy a csatlakozó sérült vagy meghorzsolódott
•
Folyadék ömlött a termékbe
vi
•
•
•
•
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
Ha a készüléket leejtették vagy a burkolata megsérült
Ha a készülék működésében olyan jelentős változás állt be, ami javítás
szükségességére utal
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a beállításokat módosítsa, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel az egyéb beállítások módosítása
károsodáshoz vezethet, és szakképzett technikus számára is
hosszan tartó munkát jelenthet a normál működési körülmények
visszaállítása.
Robbanásveszélyes környezetek
Az esetlegesen robbanásveszélyes levegőjű helyeken kapcsolja ki a készüléket, és
vegye figyelembe az összes jelzést és egyéb utasítást. Esetlegesen
robbanásveszélyes levegőjű helyek mindazok, ahol normál esetben a járművek
motorjának leállítására szólítanák fel. Az ilyen helyeken a szikrák robbanást, illetve
személyi sérüléshez, rosszabb esetben halálhoz vezető tüzet okozhatnak. Az
üzemanyagtöltő és a szervizállomások területén kapcsolja ki a készüléket. Az
üzemanyagraktárakban és az -elosztó létesítményekben, a vegyi üzemekben és a
robbantási területeken gondosan tanulmányozza a rádiós készülékek használatára
vonatkozó előírásokat. Az esetlegesen robbanásveszélyes levegőjű területeket
általában – de nem minden esetben – jelöléssel látják el. Ideértendők a hajók
fedélközei, a vegyi szállítási és tároló létesítmények, a cseppfolyósított földgázt
(például propán-butánt) használó járművek, illetve azok a helyek, ahol a levegő
vegyi anyagokat vagy egyéb részecskéket, például port, gabonaport vagy fémport
tartalmaz.
További biztonsági információk
A készülék és tartozékai kisméretű alkatrészeket tartalmazhatnak. Tartsa ezeket
távol a kisgyermekektől.
vii
Az informatikai készülékek újrahasznosításával
kapcsolatos információk
Az Acer elkötelezte magát a környezet védelme mellett, és a használt készülékek
újrahasznosítását és megfelelő kezelését az egyik legfontosabb tényezőnek tekinti
azon törekvés megvalósításában, hogy a vállalat tevékenysége a lehető legkisebb
környezetterheléssel járjon.
Az Acer rendkívül tudatosan kezeli üzleti tevékenységének környezeti hatásait, és
folyamatosan kutatja azokat az eljárásokat, amelyek révén csökkenthetők a
termékei miatti környezeti ártalmak.
Az újrahasznosításról további információt, illetve az újrahasznosításhoz segítséget a
következő webhelyen talál:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability04.htm
Az Acer egyéb termékeiről a www.acer-group.com webhelyen találhat részletes
információkat.
Hulladékkezelési útmutatás
Ha többé már nincs szüksége a készülékre, ne dobja a szemétbe.
A környezetszennyezés csökkentése és a globális környezet lehető
legnagyobb mértékű védelme érdekében kérjük, gondoskodjon a
készülék újrafelhasználásáról. Az elektromos és elektronikus hulladékok
(Waste from Electrical and Electronics Equipment, WEEE) kezelésével
kapcsolatos szabályokról a következő címen talál információkat:
http://global.acer.com/about/sustainability.htm
Higanytartalom
LCD/CRT monitort vagy megjelenítőt tartalmazó kivetítők vagy egyéb
elektronikus termékek esetében: Az ebben a termékben található
fényforrás/fényforrások higanyt tartalmaznak, és a helyi, állami vagy
szövetségi jogszabályok előírásai szerint újra kell hasznosítani őket.
További információkat az Electronic Industries Alliance www.eiae.org
című webhelyén talál. Ha a fényforrások újrahasznosításával
kapcsolatban további tájékoztatást szeretne kapni, látogasson el a
www.lamprecycle.org webhelyre.
Tudnivalók az LCD kijelző képpontjairól
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki,
illetve fekete vagy vörös pontként jelennek meg. Ennek nincs hatása a tárolt képre,
és nem jelent meghibásodást.
viii
A termékben gyári állapotában engedélyezve van az energiagazdálkodás:
•
A kijelző alvó módjának aktiválása, ha a felhasználó 15 percig nem
használja a készüléket.
•
A számítógép alvó módjának aktiválása, ha a felhasználó 30 percig nem
használja a készüléket.
•
A számítógép felélesztése alvó módból a bekapcsoló gombbal.
A kényelmes használattal kapcsolatos tanácsok
és információk
A számítógép-használók hosszasabb munka után sokszor szem- és fejfájásra
panaszkodnak. A több órán keresztül számítógép előtt dolgozó személyek fizikai
sérülés veszélyének is ki vannak téve. A hosszú munkavégzési időszakok, a
helytelen testtartás, a hibás munkavégzési szokások, a stressz, a rossz
munkakörülmények, a személyes egészségi állapot és egyéb tényezők jelentős
mértékben növelik a fizikai sérülés veszélyét.
A helytelen számítógép-használat kéztőcsatorna szindróma, íngyulladás, ínburokgyulladás vagy egyéb mozgásszervi panaszok kialakulásához vezethet. A
következő tünetek jelentkezhetnek a kézben, a csuklókban, a karokban, a vállban, a
nyakban és a hátban:
zsibbadtság, égő vagy bizsergő érzés
sajgás, fájdalom, nyomásérzékenység
fájás, duzzanat, lüktetés
merevség, feszülés
hidegség, gyengeség
Ha a fenti tüneteket tapasztalja, illetve bármilyen más ismétlődő vagy folyamatosan
jelentkező kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat érez a számítógép használata
miatt, azonnal forduljon orvoshoz, illetve tájékoztassa a vállalatának egészségügyi
és biztonsági részlegét.
•
•
•
•
•
Az alábbi részben a számítógép kényelmesebb használatához talál tanácsokat.
ix
A komfortzóna megkeresése
A monitor állását módosítva, lábtartó használatával vagy a szék magasságának
beállításával a lehető legnagyobb kényelemben helyezkedjen el, és keresse meg
saját komfortzónáját. Vegye figyelembe a következő tanácsokat:
•
•
•
ne maradjon túl sokáig ugyanabban a pozícióban
lehetőleg ne dőljön előre, és ne hajlítsa hátra magát
rendszeresen álljon fel és járkáljon egy kicsit, felszabadítva a combizmait a
nyomás alól
A látás védelme
A monitor több órán keresztül tartó nézése, a rossz szemüveg vagy kontaktlencse, a
ragyogó fények, a helyiség túl erős megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyő, a
kisméretű betűk használata és az alacsony kontrasztú kijelzők megterhelik a
szemet. Az alábbiakban a szem terhelésének csökkentésére adunk javaslatokat.
Szem
Gyakran pihentesse a szemét.
•
•
•
A monitorról elvéve a tekintetét, és egy távoli pontra nézve rendszeresen
tartson szünetet.
Pislogjon gyakran, ezzel megelőzi a szemének kiszáradását.
Kijelző
Tartsa tisztán a kijelzőt.
•
•
•
•
•
•
A fejét tartsa a képernyő felső élénél magasabban, így lefelé kell irányítania a
tekintetét, amikor a képernyő kézepére néz.
A kijelző fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes, a szöveg olvasható és a
grafikák tiszta megjelenítését biztosító szintre állítsa be.
A ragyogást és a tükröződéseket a következőkkel csökkentheti:
•
•
az ablak vagy az egyéb fényforrás felé a képernyő szélét fordítsa
•
•
•
•
használjon irányított megvilágítást
függönnyel, redőnnyel vagy napellenzővel csökkentse a helyiség
megvilágítását
módosítsa a kijelző betekintési szögét
használjon ragyogáscsökkentő szűrőt
használjon képernyőellenzőt, például egy a kijelző felső szélével
párhuzamos kartonlapot
Kerülje a képernyő kényelmetlen betekintési szögű beállítását.
Huzamosabb ideig ne nézzen erős fényforrásba, például nyitott ablakon kifelé.
A megfelelő munkavégzési szokások kialakítása
A következő munkavégzési szokásokat felvéve a számítógép használatát kevésbé
megerőltetővé és termelékenyebbé teheti:
•
Rendszeresen és gyakran tartson szünetet.
•
•
•
Végezzen nyújtógyakorlatokat.
Gyakran szellőztessen.
Tornásszon rendszeresen, tartsa karban az egészségét.
x
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan
Tel : 886-2-2696-1234
Fax : 886-2-2696-3535
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan
Contact Person: Mr. Easy Lai, E-mail: easy_lai@acer.com.tw
And,
Acer Europe SA
Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland
Hereby declare that:
Product:
LCD Monitor
Trade Name:
Acer
H234H
Model Number:
Series Model Type:
SKU Number:
H234Hxxxx (“x” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives,
and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the
same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized
standards:
-. EN55022, AS/NZS CISPR22 Class B.
-. EN55024
-. EN61000-3-2, Class D
-. EN61000-3-3
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances
in Electrical and Electronic Equipment:
-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:
Lead
0.1% Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
0.1%
Mercury
0.1% Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s) 0.1%
Hexavalent Chromium 0.1% Cadmium
0.01%
Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of
ecodesign requirements for energy-related product.
Year to begin affixing CE marking 2010.
J an. 20, 2010
Easy Lai /Manager
Regulation, Acer Inc.
Date
xi
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:
Product name:
LCD Monitor
Model number:
H234H ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z or blank)
SKU number:
H234Hxxx
("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z or blank)
Name of responsible party:
Acer America Corporation
Address of responsible party:
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
USA
Contact person:
Acer Representative
Tel:
1-254-298-4000
Fax:
1-254-298-4147
xii
Biztonsági óvintézkedések
Fontos tudnivalók az LCD monitorokkal kapcsolatban
A monitor tisztítása
A készülék csatlakoztatása/leválasztása
Elérhetőség
Biztonságos zenehallgatás
Figyelmeztetések
Az elektromos energia használata
A készülék szervizelése
További biztonsági információk
Az informatikai készülékek újrahasznosításával
kapcsolatos információk
Hulladékkezelési útmutatás
Tudnivalók az LCD kijelző képpontjairól
A kényelmes használattal kapcsolatos tanácsok
és információk
Declaration of Conformity
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
Kicsomagolás
A talp felszerelése (csak bizonyos típusok esetében)
A talp felszerelése (csak bizonyos típusok esetében)
A képernyő pozíciójának beállítása
A hálózati tápkábel csatlakoztatása
Energiatakarékos üzemmód
A dokkoló csatlakoztatása
(csak bizonyos modellek esetében érhető el)
Display Data Channel (DDC)
A csatlakozó érintkezőinek kiosztása
15 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
24 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
19 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz*
Gyári időzítési táblázat
Üzembe helyezés
Kezelőszervek
Az előlapon elhelyezett kezelőszervek
Acer eColor Management
Kezelési utasítások
Szolgáltatások és előnyök
iii
iii
iii
iii
iii
iv
iv
iv
v
v
vi
vii
vii
vii
viii
x
xi
1
2
3
4
4
4
5
5
5
5
6
7
8
9
10
10
11
11
11
Tartalom
Biztonsági és a kényelmes használattal
kapcsolatos információk
Az OSD menüben elérhető beállítások módosítása
A képminőség módosítása
Az OSD menü helyének módosítása
A beállítás módosítása
Termékinformációk
Hibaelhárítás
VGA mód
DVI/HDMI* mód
12
12
13
14
15
16
16
17
1
LCD monitor
D-sub kábel (Opcionális)
Audió kábel
(Opcionális)
Felhasználói útmutató
DVI kábel (Opcionális)
Rövid útmutató
Hálózati tápkábel
Magyar
A termék kicsomagolása közben kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi tételek közül
semelyik sem hiányzik, és őrizze meg a csomagolóanyagot arra az esetre, ha a
jövőben szállítania kell a monitort.
Magyar
Kicsomagolás
Magyar
2
A talp felszerelése (csak bizonyos típusok
esetében)
Megjegyzés: Csomagolja ki a monitort és a talpat. A monitort
helyezze finoman, a képernyővel lefelé fordítva valamilyen stabil
felületre. A képernyő összekarcolódását kendő leterítésével előzheti
meg.
1
Tegye fel a talpra a monitor tartókarját.
2
Győződjön meg arról, hogy a talp megfelelően rögzült a monitor tartókarjára.
Megjegyzés: A szerelést elővigyázatosan végezze, ellenkező
esetben megsebesítheti önmagát.
3
Magyar
A megfelelő rálátás biztosítása érdekében
megfelelő szögben döntse meg a monitort. A
művelet elvégzéséhez fogja meg két kézzel a
monitor két szélét. A monitor felfelé 15 fokban, lefelé
pedig 5 fokban dönthető meg.
A hálózati tápkábel
csatlakoztatása
•
Először győződjön meg arról, hogy az adott
helyen érvényes előírásoknak megfelelő típusú
hálózati tápkábelt használ.
•
A monitor univerzális tápegységgel
rendelkezik, amely 100/120 V-os és 220/240 Vos váltakozó feszültséggel ellátott területen egyaránt lehetővé teszi a
használatát. A készüléket nem kell átállítani.
•
Csatlakoztassa a hálózati tápkábel egyik dugóját a monitor tápcsatlakozójához,
a másikat pedig egy megfelelő konnektorhoz.
•
120 V-os váltakozó feszültséget használó készülék esetében:
UL Az UL listán szereplő, SVT típusú vezetékből és dugóból álló készletet
alkalmazzon, amelynek névleges áramerőssége 10 A, minimális feszültsége
125 V.
•
220/240 V-os váltakozó feszültséget használó készülék esetében:
Használjon H05VV-F típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek
névleges áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 250 V. A készlet
rendelkezzen az üzembe helyezés országára vonatkozó biztonsági
jóváhagyással.
Energiatakarékos üzemmód
A monitort a vezérlőkártyáról érkező jel „Energiatakarékos” üzemmódba állítja,
amelyet a bekapcsolt állapotot jelző LED sárga fénnyel jelez.
Üzemmód
LED jelzőfény
Bekapcsolva
Fehér
Energiatakarékos üzemmód
Sárga
A készülék addig marad energiatakarékos állapotban, amíg vezérlőjelet nem
érzékel, illetve valaki használni nem kezdi a billentyűzetet vagy az egeret.
Energiatakarékos módból körülbelül 3 másodperc alatt kapcsol vissza a készülék.
Magyar
A képernyő pozíciójának beállítása
Magyar
4
Display Data Channel (DDC)
Az üzembe helyezés további leegyszerűsítése érdekében a monitor Plug and Play
képességekkel is rendelkezik, amelyet akkor tud kihasználni, ha az Ön rendszere is
támogatja a DDC protokollt. A DDC (Display Data Channel) egy kommunikációs
protokoll, amelyen keresztül a monitor automatikusan közli a gazdarendszerrel,
hogy milyen képességekkel rendelkezik, pl. melyek az általa támogatott felbontások
és a megfelelő időzítések. A monitor támogatja a DDC2B szabványt.
A csatlakozó érintkezőinek kiosztása
15 érintkezős jelkábel színes
megjelenítőhöz
1
6
11
Érintkező
száma
Leírás
Érintkező
száma
5
10
15
Leírás
1
Vörös
9
+5 V
2
Zöld
10
Logikai földelés
3
Kék
11
Monitor földelése
4
Monitor földelése
12
DDC soros adat
5
DDC vissza
13
Vízszintes szinkron
6
R föld
14
Függőleges szinkron
7
G föld
15
DDC soros időzítés
8
B föld
5
Leírás
Magyar
Érintkező
száma
Érintkező
száma
Leírás
1
TMDS adat 2-
13
NC
2
TMDS adat 2+
14
+5 V táp
3
TMDS adat
2/4 árnyékolás
15
Föld (vissza +5 V vízszintes
szinkron; függőleges szinkron)
4
NC
16
Hot Plug-érzékelés
5
NC
17
TMDS adat 0-
6
DDC időzítés
18
TMDS adat 0+
7
DDC adat
19
TMDS adat 0/5 árnyékolás
8
NC
20
NC
9
TMDS adat 1-
21
NC
10
TMDS adat 1+
22
TMDS időzítés árnyékolás
11
TMDS adat
1/3 árnyékolás
23
TMDS időzítés +
12
NC
24
DDC TMDS időzítés -
Magyar
24 érintkezős jelkábel színes
megjelenítőhöz
Magyar
6
19 érintkezős jelkábel színes
megjelenítőhöz*
Érintkező
száma
Leírás
19171513 11 9 7 5 3 1
1816 14 1210 8 6 4 2
Érintkező
száma
Leírás
1
TMDS adat 2+
2
TMDS adat 2 árnyékolás
3
TMDS adat 2-
4
TMDS adat 1+
5
TMDS adat
1 árnyékolás
6
TMDS adat 1-
7
TMDS adat 0+
8
TMDS adat 0 árnyékolás
9
TMDS adat 0-
10
TMDS időzítés +
11
TMDS időzítés
árnyékolás
12
TMDS időzítés -
13
CEC
14
Fenntartott (nincs csatlakoztatva
a készüléken)
15
SCL
16
SDA
17
DDC/CEC föld
18
+5 V táp
19
Hot Plug-érzékelés
* csak bizonyos típusok esetében
7
Magyar
Üzemmód
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Felbontás
640x480
VGA
MAC
640x480
VESA
720x400
SVGA
XGA
800x600
800x600
1024x768
1024x768
VESA
1152x864
SXGA
1280x1024
WXGA
1280x800
WXGA+
1440x900
UXGA
1920x1080
60
66.7
70
56
60
60
70
75
60
60
60
60
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Magyar
Gyári időzítési táblázat
Magyar
8
Üzembe helyezés
A monitor üzembe helyezéséhez kérjük, végezze el az alábbi lépéseket:
Lépések
1
A videokábel csatlakoztatása
a
Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép ki van-e kapcsolva.
b
Csatlakoztassa videokábelt a számítógéphez.
c
Csatlakoztassa a digitális kábelt (csak a két bemenettel ellátott típusok
esetében).
(1)
Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép ki van-e
kapcsolva.
(2)
Csatlakoztassa a 24 érintkezős DVI*-kábel egyik végét a monitor
hátuljához, a másikat pedig a számítógép portjához.
(3)
Csatlakoztassa a 19 érintkezős HDMI*-kábel egyik végét a monitor
hátuljához, a másikat pedig a számítógép portjához.
2
A hálózati tápkábel csatlakoztatása
Csatlakoztassa a tápkábelt a monitorhoz, majd egy megfelelően földelt
konnektorhoz.
3
Kapcsolja be a monitort és a számítógépet
Először a monitort, majd a számítógépet kapcsolja be. Ügyeljen a sorrend
betartására.
4
Ha a monitor ezek után sem működik megfelelően, a probléma megállapítása
érdekében olvassa el a hibaelhárításra vonatkozó részt.
* csak bizonyos típusok esetében
9
Ikon
/
INPUT
Elem
Leírás
Bekapcsoló
gomb/
jelzőfény
A monitor be- és kikapcsolására szolgál. Fehér fény
jelzi a bekapcsolt állapotot. A készülék készenléti/
energiatakarékos módjában a jelzőfény borostyán
színnel világít.
Mínusz/Plusz
Ha az OSD aktív, a Mínusz és a Plusz gomb érheti el
az OSD elemeit.
Az OSD
funkciói
Az OSD megjelenítése. Ismételt megnyomásával
megnyitható az OSD megfelelő eleme. A további
részleteket lásd: "Az OSD menüben elérhető
beállítások módosítása" a 12. oldalon.
Automatikus
beállítás/
Kilépés
gomb
Ha az OSD aktív, akkor az Auto gombbal léphet ki
belőle. Az OSD kikapcsolását követően nyomja meg az
Auto gombot, ekkor a monitor automatikusan beállítja
az optimális megjelenítési helyet, fókuszt és időzítést.
Empowering
gomb
Az Empowering gombbal nyitható meg az Acer eColor
Management OSD menü és jeleníthetők meg a
működési módok. A további részleteket lásd: "Acer
eColor Management" a 11. oldalon.
Input
gomb
Használja az Input” (Bemenet) billentyűt a monitorhoz
csatlakoztatott,három videó jelforrás közötti választáshoz.
(a) VGA bemenet (b) DVI-D bemenet (c) HDMI bemenet
Ahogy végiglépked a bemenetek között, a következ
üzeneteket fogja látni a képerny jobb fels részén, amelyek
a jelenleg kiválasztott bemeneti jelforrást jelzik. Az üzenet
megjelenéséig 1-2 másodperc is eltelhet.
VGA vagy DVI-D vagy HDMI
Ha a VGA vagy DVI-D bemenetet választják ki és mind
a VGA, mind a DVI-D kábel le van választva, az alábbi
lebeg párbeszédpanel fog megjelenni:
„
No Cable Connect” (Nem csatlakozik a kábel)
„
vagy No Signal” (Nincs jel)
Magyar
Az előlapon elhelyezett kezelőszervek
Magyar
Kezelőszervek
Magyar
10
Acer eColor Management
Kezelési utasítások
1
Az
Empowering gombbal nyissa meg az Acer eColor Management OSD
menüt, és jelenítse meg a működési módokat.
2
A„
3
Az automatikus állítási gombbal erősítse meg a mód kiválasztását, majd lépjen
ki az Acer eColor Management programból.
“ vagy a „
“ gombbal válassza ki a kívánt módot
Szolgáltatások és előnyök
Főmenü
ikon
Almenü tétel
Leírás
Felhasználói
mód
Felhasználó által megadott. A beállítások
testreszabásával bármely helyzethez hozzáigazítható
a működés.
Szöveg mód
A fényerő és a kontraszt optimális egyensúlyával kíméli
a szemet. A legkényelmesebb megoldás a képernyőn
látható szövegek olvasásához.
Normál mód
Alapbeállítások. A kijelző natív képességeit tükrözi.
Grafika mód
Kiemeli a színeket és a finom részleteket. A képek és a
fényképek élénkebb színekkel, élesebb részletekkel
jelennek meg.
Film mód
A jelenetek tisztább részletekkel láthatók. Részletes
megjelenítés még rossz megvilágítási körülmények
között is.
11
Megjegyzés: Az alábbi ismertető csak általános útmutatásként
szolgál. A tényleges termékspecifikációk változhatnak.
Az OSD menüvel módosíthatók az LCD monitor beállításai.
Nyomja meg a Menü gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt. Az OSD menüből
módosítható a képminőség, az OSD menü megjelenítési helye és néhány egyéb,
általános jellegű beállítás. A speciális beállításokkal kapcsolatban lásd a következő
oldalt:
A képminőség módosítása
1
A Menü gombbal nyissa meg az OSD menüt.
2
A / gombbal jelölje ki az OSD menü
módosítani kívánt képjellemzőre.
3
A skálák által jelzett értékeken a
4
A Kép menüben a fényerő, a kontraszt, a színhőmérséklet és az automatikus
konfiguráció módosítható, illetve a képpel kapcsolatos további értékek is
elérhetők.
/
ikonját. Ezt követően lépjen a
gombbal változtathat.
Magyar
Az OSD menüben elérhető beállítások
módosítása
Magyar
12
Az OSD menü helyének módosítása
1
A Menü gombbal nyissa meg az OSD menüt.
2
A nyílgombokkal jelölje ki az OSD menü
módosítani kívánt beállításra.
ikonját. Ezt követően lépjen a
13
Magyar
1
A Menü gombbal nyissa meg az OSD menüt.
2
A / gombbal jelölje ki az OSD menü
módosítani kívánt beállításra.
3
A Beállítások menüben a képernyőn megjelenő menü nyelve és egyéb fontos
beállítások érhetők el.
ikonját. Ezt követően lépjen a
Magyar
A beállítás módosítása
Magyar
14
Termékinformációk
1
A Menü gombbal nyissa meg az OSD menüt.
2
A / gombbal jelölje ki az OSD menü
ikonját. Ezt követően megjelennek
az LCD monitorral és az aktuális bemenettel kapcsolatos alapvető információk.
15
VGA mód
Hibajelenség
Állapotjelző LED Megoldás
Nincs kép
Fehér
Az OSD segítségével állítsa a fényerőt
és a kontrasztot maximális értékre vagy
alaphelyzetbe.
Kikapcsolva
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakoztatta-e a tápkábelt a
monitorhoz.
Sárga
Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakozik-e a videojelkábel a monitor
hátuljához.
Ellenőrizze, hogy a számítógép be
van-e kapcsolva, illetve nincs-e
energiatakarékos/készenléti módban.
Labilis a kép
Rendellenes a kép
Ellenőrizze, hogy a grafikus kártya és a
monitor specifikációi egyeznek-e.
Lehetséges, hogy ennek hiánya miatt
nem egyezik a jelfrekvencia.
Nincs kép, a kép
nem középen
jelenik meg, a
kép túl kicsi vagy
túl nagy.
Ha nem szabványos jelet használ, akkor
az OSD menü segítségével módosítsa a
fókuszt, az időzítést, valamint a
vízszintes és a függőleges helyzetet.
Ellenőrizze a rendszer megjelenítési
beállításait. Ha nincs kép, akkor
válasszon más felbontást vagy más
függőleges frissítési gyakoriságot.
Várjon néhány másodpercig a képméret
beállítását követően, mielőtt kicserélné
vagy kihúzná a jelkábelt, illetve
kikapcsolná a monitort.
Magyar
Mielőtt az LCD monitort szervizbe küldené, kérjük, ellenőrizze az alábbi
hibaelhárítási listát. Lehetséges, hogy saját maga is azonosíthatja a problémát.
Magyar
Hibaelhárítás
Magyar
16
DVI/HDMI* mód
Hibajelenség
Állapotjelző LED
Megoldás
Nincs kép
Fehér
Az OSD segítségével állítsa a fényerőt
és a kontrasztot maximális értékre vagy
alaphelyzetbe.
Kikapcsolva
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően történt-e
a hálózati tápkábel csatlakoztatása a
monitorhoz.
Sárga
Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakozik-e a videojelkábel a monitor
hátuljához.
Ellenőrizze, hogy a számítógép be
van-e kapcsolva, illetve nincs-e
energiatakarékos/készenléti módban.
* csak bizonyos típusok esetében
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising