Acer | XR342CK | Acer XR342CK Quick Start Guide

Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója
Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
1.
Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása:
•
Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
•
Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő felületét.
Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény hatásának.
Súlyosan megrongálódhat.
Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak képzett
szakember végezhet.
Az LCD-monitort beltérben, -20 °C és 60 °C (-4 ° és 140 °F) között tárolja. A fenti tartományon kívül történő tárolás
maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi esetekben:
•
A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
•
Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitették az eső hatásának.
•
Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
Az LCD panel megrongálódásának elkerülése érdekében ne tegye a monitort kijelzővel lefelé nézve bármilyen
felületre.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
A csomag tartalma
LCDmonitor
Hálózati
adapter
MHL-kábel
(opcionális)
Gyors
HDMIFejhallgatóDP-kábel USB-kábel üzembe
Fali konzol
kábel
tartó
(opcionális) (opcionális) helyezési
(opcionális)
útmutató
XR342CK
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1.
2.
3.
4.
5.
Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép hálózati tápkábelét.
Csatlakoztassa a jelkábel egyik végét a monitoron lévő HDMI (opcionális) és/vagy DP (opcionális) és/vagy MHL
(opcionális) bemeneti csatlakozóhoz, majd a másik végét a számítógép videokártyájának HDMI (opcionális) és/
vagy DP (opcionális) és/vagy MHL (opcionális) kimeneti csatlakozójához. Ezt követően szorítsa meg a jelkábel
csatlakozójának csavarjait.
Az USB-kábel (Opcionális) csatlakoztatása
Csatlakoztassa az USB 3.0 kábelt a gyorstöltő porthoz.
Csatlakoztassa az USB 3.0 kábelt egy porthoz.
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő tápcsatlakozó aljzathoz.
Csatlakoztassa a hálózati adapteret és tápkábelt a monitorhoz, majd egy megfelelően földelt konnektorhoz.
MHL
DP
USB
Magyar
Fontos biztonsági utasítások
1
Magyar
2
3
4
5
Külső kezelőszervek
1
Főkapcsoló gomb
2
Funkciógomb
/
3
Funkciógomb
/
4
Funkciógomb
/X
5
Funkciógomb
/
Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A
sárga az energiatakarékos/készenléti üzemmódot jelzi.
a. Nyomja meg a Főoldal megjelenítéséhez. A gomb ismételt
megnyomásakor az 1. gyorsgombhoz rendelt funkciót
használhatja.
b. Ha a Funkciómenü aktív, ezzel a gombbal megjelenítheti az
alapvető információkat a monitorról és az aktuális bemenetről,
vagy visszaállíthatja az egyéni színbeállításokat a gyári
alapértékekre.
a. Nyomja meg a Főoldal megjelenítéséhez. A gomb ismételt
megnyomásakor az 2. gyorsgombhoz rendelt funkciót
használhatja.
b. Ha a Funkciómenü aktív, ezzel a gombbal kiválaszthatja a jelenet
módot vagy a játék módot.
a. Nyomja meg a Főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg ismét az
Bemenetválasztás funkció használatához.
b. Ha a Funkciómenü aktív, ezzel a gombbal kiléphet az OSDmenüből.
a. Nyomja meg a Főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg újra, hogy
belépjen a Funkciók menü következő elemébe.
b. A kijelző burkolatának hátoldalán lévő egyszeres váltógomb
a joystickhez hasonlóan működik. A kurzor mozgatásához
egyszerűen csak váltson a gombbal a négy irányba. A kívánt
opció kiválasztásához nyomja meg a gombot. A piros szín a
működési állapotot mutatja. A szürke azt jelzi, hogy a gomb nem
használható.
AdaptiveSync:
Lehetővé teszi, hogy egy AdaptiveSync-kompatibilis grafikai forrás dinamikusan állítsa a
képfrissítési sebességéet a tartalom jellemző képsebességétől függően az energiahatékony,
gyakorlatilag rázkódásmentes és alacsony késlekedésű képfrissítéshez.
Beállítások végzése az OSD menüben
Megjegyzés: Az alábbi ismertető csak általános útmutatásként szolgál. A termék tényleges
műszaki adatai eltérhetnek.
A képernyőn megjelenő (OSD) menüben az LCD-monitor beállításait módosíthatja. Az OSD-menü
megnyitásához nyomja meg a MENU gombot. Az OSD-menü segítségével beállíthatja a képminőséget
és megadhatja az általános beállításokat. A speciális beállításokhoz tekintse meg a következő oldalt:
Főoldal
Game mode
Action
Brightness
80
Input
MHL
1.
1. gyorsgomb (Módok, Fényerő, Bemenet, Hangerő,
Gamma, Kontraszt, Kék fény, Túlpörgetés, PIP/
PBP)
2.
2. gyorsgomb (Módok, Fényerő, Bemenet, Hangerő,
Gamma, Kontraszt, Kék fény, Túlpörgetés, PIP/
PBP)
3.
Bemenet kiválasztása
4.
Menü OSD
Menu
1. gyorsgomb (alapértelmezett: Játék mód)
A játék mód (G1, G2, G3), a használni kívánt felhasználói profil vagy a jelenet mód (Felhasználó,
Szabványos, ECO, Grafika, Film) kiválasztása
Modes
Action
Racing
Sports
User
Standard
ECO
Graphics
Movie
Move
OK
2. gyorsgomb (alapértelmezett: Fényerő)
Nyissa meg a Fényerő vezérlőt, és válassza ki a kívánt fényerő-beállítást. Ha végzett, nyomja meg a
joysticket a beállítás mentéséhez és az aktuális oldal bezárásához.
Brightness
80
Adjust
OK
Magyar
‑------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Magyar
A bemenet kiválasztása
Nyissa meg a Bemenet vezérlőt, és válasszon a következő opciók közül: HDMI2.0, HDMI (MHL2.1) vagy
DP-be, Mini DP vagy Automatikus forrás. Ha végzett, nyomja meg a joysticket a beállítás mentéséhez és
az aktuális oldal bezárásához.
Input
Input
HDMI2.0
Auto Source
Off
Move
Enter
A Funkció oldal
Ha megnyitja a Funkció oldalt, a funkciókat és beállításokat módosíthatja a nyilak segítségével. Ha
végzett, a joystick balra vagy jobbra állításával visszaléphet egy szintet, vagy a használatával
X
elmentheti a beállítást és bezárhatja az aktuális oldalt.
Picture (Kép)
Game Mode - User
Picture
Brightness
80
Color
Contrast
50
Audio
Black Boost
Gaming
Blue Light
9
Off
OSD
ACM
Off
System
Super Sharpness
Off
X
Save setting to...
Move
Enter
1.
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2.
A joystick felfelé vagy lefelé történő mozgatásával kiválaszthatja a Kép elemet az OSD-menüben.
Ha ezután jobbra mozgatja a joysticket, a módosítani kívánt elemhez navigálhat, majd a joystick
megnyomásával megnyithatja az adott elemet.
3.
Ha balra vagy jobbra vált a joystick-kel, módosíthatja a görgetés mértékét.
4.
A Picture (Kép) menüben elvégezheti az Brightness (Fényerő), Contrast (Kontraszt), Black Boost,
Blue Light (Kékfény), ACM és Super Sharpness (Szuperélesség) értékének beállítását.
5.
Brightness (Fényerő): A fényerő-beállítási tartomány 0-tól 100-ig terjed.
‑-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: A világos és sötét részek közötti egyensúlyt módosítja.
6.
Contrast (Kontraszt): A kontraszt-beállítási tartomány 0-tól 100-ig terjed.
‑-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: A világos és sötét részek közötti különbség mértékét módosítja.
7.
Black Boost: A feketeszint-beállítási tartomány 0-tól 10-ig terjed. Kiemeli az árnyékos részeket a
fényerő növelésével anélkül, hogy modosítaná a világosabb árnyalatokat
‑------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Megjegyzés: Ha a kép rendkívül világos, vagy kevés árnyékos terület van rajta, előfordulhat, hogy
a beállítás módosítása nem eredményez számottevő változást a képen.
8.
Blue Light (Kékfény): Kiszűri a kékfényt, hogy megvédje látását a megjelenített kékfény mértékének
módosításával -- 80%, 70%, 60% vagy 50%.
Megjegyzés: A nagyobb érték több kékfény átbocsátását eredményezi. A legnagyobb fokú
védelem érdekében alacsonyabb értéket válasszon.
9.
ACM: Az ACM be- vagy kikapcsolásához. Az alapértértelmezet beállítás: "Off" (Ki).
10. Super Sharpness (Szuper élesség): Be- és kikapcsolhatja a Szuper élességet. A Szuper élesség
technológiája nagyfelbontású képeket tud szimulálni, mivel fokozza az eredeti forrás pixelsűrűségét,
így élesebb és tisztább képeket eredményez.
Color (Szín)
Game Mode - User
Picture
Gamma
Color
Colour Temp
2.2
User
Audio
R Gain
50
Gaming
G Gain
50
OSD
B Gain
50
System
R Bias
50
G Bias
50
B Bias
50
Save setting to...
Move
X
Enter
Game Mode - User
Picture
sRGB Mode
Color
6-axis Hue
Audio
6-axis Saturate
Off
Gaming
OSD
X
System
Save setting to...
Move
Enter
1.
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2.
A joystick felfelé vagy lefelé történő mozgatásával kiválaszthatja a Szín elemet az OSD-menüben.
Ha ezután jobbra mozgatja a joysticket, a módosítani kívánt elemhez navigálhat, majd a joystick
megnyomásával megnyithatja az adott elemet.
3.
Ha balra vagy jobbra vált a joystick-kel, módosíthatja a görgetés mértékét.
4.
A Gamma mód a fényesség értékének beállításához használható. Az alapértelmezett érték 2,2
(Windows esetében szabványos).
5.
Color temperature (Színhőmérséklet): Az alapértelmezett érték: meleg. A következők közül
választhat: Cool (Hideg), Normal (Normál), Warm (Meleg), Bluelight (Kékfény) vagy User
(Felhasználói).
6.
sRGB: Az alapértelmezett beállítás: "Off" (Ki). Be- vagy kikapcsolhatja az sRGB funkciót a
perifériák, mint például nyomtatók és digitális fényképezőgépek jobb színegyeztetéséhez.
7.
6-axis Hue (6 tengelyes színezet): A red (vörös), green (zöld), blue (kék), yellow (sárga), magenta
(bíborvörös) és cyan (ciánkék) színezetének beállítására való.
8.
6-axis Saturate (6 tengelyes telítettség): A red (vörös), green (zöld), blue (kék), yellow (sárga),
magenta (bíborvörös) és cyan (ciánkék) telítettségének beállítására való.
Magyar
‑------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Audio (Audió)
Magyar
Game Mode - User
Picture
Volume
Color
DTS
0
On
Audio
Gaming
OSD
X
System
Save setting to...
Move
Enter
1.
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2.
A joystick felfelé vagy lefelé történő mozgatásával kiválaszthatja a Audió elemet az OSD-menüben.
Ha ezután jobbra mozgatja a joysticket, a módosítani kívánt elemhez navigálhat, majd a joystick
megnyomásával megnyithatja az adott elemet.
3.
Ha balra vagy jobbra vált a joystick-kel, módosíthatja a görgetés mértékét.
4.
Hangerő: a hangerő beállítása
5.
DTS: A DTS hang On (be-), illetve Off (kikapcsolása). A monitor hátulján két beépített 7 W-os
hangszóróval rendelkezik. A DTS hang többrétegű, hihetetlen hangzást kínál.
Gaming (Játék)
Game Mode - User
Picture
Color
Over Drive
Normal
Aim point
Off
Audio
Gaming
OSD
System
X
Save setting to...
Move
Enter
1.
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2.
A joystick felfelé vagy lefelé történő mozgatásával kiválaszthatja a Játék elemet az OSD-menüben.
Ha ezután jobbra mozgatja a joysticket, a módosítani kívánt elemhez navigálhat, majd a joystick
megnyomásával megnyithatja az adott elemet.
3.
Ha balra vagy jobbra vált a joystick-kel, módosíthatja a görgetés mértékét.
4.
OD: Válassza az Off (Ki), Normal (Normál) vagy Extreme (Extrém) lehetőséget.
5.
Aim point (Célpont): Megjelenít egy célpontot a képernyőn kövőldözős játékokhoz.
OSD
Game Mode - User
Picture
Language
Color
OSD Timeout
Audio
Transparency
Off
Gaming
Refresh rate num
Off
English
120
OSD
X
System
Save setting to...
Move
Enter
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2.
A joystick felfelé vagy lefelé történő mozgatásával kiválaszthatja a OSD elemet az OSD-menüben.
Ha ezután jobbra mozgatja a joysticket, a módosítani kívánt elemhez navigálhat, majd a joystick
megnyomásával megnyithatja az adott elemet.
3.
Ha balra vagy jobbra vált a joystick-kel, módosíthatja a görgetés mértékét.
4.
Language (Nyelv): Az OSD menü nyelvét állítja be.
5.
OSD timeout (OSD időtúllépés): Az OSD kikapcsolódása előtti késleltetés beállításához való.
6.
Transparency (Átlátszóság): Az átlátszóság kiválasztása játék mód használata esetén. Az
átlátszóság lehetséges értékei: 0% (KI), 20%, 40%, 60% vagy 80%.
7.
Refresh rate num (Képfrissítési sebesség sz.): Megjeleníti a panel aktuális képfrissítési sebességét
a képernyőn.
System (Rendszer)
Game Mode - User
Picture
Input
Color
Auto Source
Off
Audio
Daisy Chian
Clone
Gaming
DP Format
DP 1.2
OSD
Wide Mode
Full
System
PIP/PBP
MHL
X
Ambient Light
Save setting to...
Move
Hot Key Assignment
Enter
Game Mode - User
Picture
DDC/CI
Color
HDMI Black Level
Audio
Quick start mode
Off
Gaming
Power-off
USB Charge
Off
On
Nomal
OSD
X
System
Save setting to...
Move
Enter
1.
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2.
A joystick felfelé vagy lefelé történő mozgatásával kiválaszthatja a Rendszer elemet az OSDmenüben. Ha ezután jobbra mozgatja a joysticket, a módosítani kívánt elemhez navigálhat, majd a
joystick megnyomásával megnyithatja az adott elemet.
3.
Ha balra vagy jobbra vált a joystick-kel, módosíthatja a görgetés mértékét.
4.
Input (Bemenet): Kiválaszthatja a jelforrást a DP In, HDMI 2.0, HDMI(MHL) vagy miniDP opciók
közül.
5.
Auto Source (Automatikus forrás): Az alapértelmezett beállítás a Be. Támogatja a jelforrás
automatikus keresését.
6.
Daisy Chain (Daisy Chain lánc): Az alapértelmezett beállítás a kiterjesztés. A Daisy Chain
funkciónál a kiterjesztés vagy klónozás közül választhat. A Klónozás mód szabad szinkronizálás
esetén nem támogatott.
7.
DP Format (DP formátum): az alapértelmezett érték DP1.2, ami támogatja a DP1.1 vagy DP1.2
formátumot.
8.
Wide mode (Széles mód): Kiválaszthatja, hogy mely képarányt kívánja használni. Az opciók: Teljes,
Képarány és 1:1.
Magyar
1.
Magyar
9.
PIP/PBP beállítások
10. Környezeti fény: Módosíthatja a megvilágítási effektusokat, színt és stílust. Ha a megvilágítási
effektusokat az MNT állapota szerint választja ki, a következő színek jelennek meg:
Fehér: normál mód
Piros: Adaptive-Sync mód
11. Hotkey Assigment (Gyorsgomb-hozzárendelés): Válassza ki az 1. gyorsgomb funkcióját (Módok,
Fényerő, Bemenet, Hangerő, Gamma, Kontraszt, Kék fény, Túlpörgetés, PIP/PBP) és a 2.
gyorsgomb funkcióját (Módok, Fényerő, Bemenet, Hangerő, Gamma, Kontraszt, Kék fény,
Túlpörgetés, PIP/PBP)
12. DDC/CI: Lehetővé teszi a monitor beállításainak elvégzését a PC-n lévő szoftver segítségével.
‑------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Megjegyzés: A DDC/CI a Display Data Channel/Command Interface (Megjelenítési adatcsatorna/
vezérlő felület) rövidítése, amely lehetővé teszi a monitorvezérlő parancsok elküldését szoftveren
keresztül.
13. HDMI Black level setting (HDMI feketeszint beállítás)
14. Quick start mode (Gyors indítás mód): Válassza az Off (Ki) vagy On (Be) lehetőséget. Kapcsolja be
az indítási sebesség növeléséhez.
15. Power-off USB charge (USB-töltés kikapcsolt állapotban): On or Off (Be- vagy kikapcsolás).
Beállítás mentése... (csak felhasználói mód)
Game Mode - User
Game Mode Action
Picture
Color
Game Mode Racting
Audio
Game Mode Sport
Gaming
OSD
X
System
Save setting to...
Move
Enter
1.
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2.
A joystick felfelé vagy lefelé történő mozgatásával kiválaszthatja a "Save Setting to…" elemet az
OSD-menüben. Ha ezután jobbra mozgatja a joysticket, a módosítani kívánt elemhez navigálhat,
majd a joystick megnyomásával megnyithatja az adott elemet.
3.
Beállítás mentése a Játék módhoz: Három felhasználói profil áll rendelkezésre. Miután
eldöntötte, hogy milyen beállításokra van szüksége, mentse el őket, és a rendszer a Játék mód
bekapcsolásakor mindig visszaállítja a beállításokat.
Gyári időzítési táblázat
VESA MÓD
Felbontás
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1152x870
1280x960
1280x720
1280x1024
1280x800
1360x768
1440x900
1680x1050
1920x1080
2560x1080 ①
3440x1440 ②
3440x1440 ③
3440x1440 ④
60Hz
75Hz
56Hz
60Hz
75Hz
75Hz
60Hz
75Hz
75Hz
60Hz
60Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
30Hz
60Hz
75Hz
DOS
IBM MÓD
Felbontás
720x400
70Hz
VGA
MAC MÓD
Felbontás
640x480
67Hz
VGA
VGA
SVGA
SVGA
SVGA
SVGA
XGA
XGA
XGA
XGA
XGA
SXGA
WXGA
WXGA
WXGA+
WSXGA+
WUXGA
WFHD
UHD
UHD
UHD
Csak DisplayPort /HDMI
Csak HDMI
③/④
Csak DP DisplayPort
①
②
MÓD
1
MÓD
1
Magyar
MÓD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Hatósági és biztonsági tudnivalók
Magyar
FCC felhívások
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy teljesíti a B osztályú digitális eszközökre
vonatkozó határértékeket az FCC Szabályzat 15. fejezete szerint. E határértékek úgy vannak tervezve,
hogy lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez
a készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a használati utasításnak
megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan zavarhatja a rádiótávközlést. Ugyanakkor
nem garantálható, hogy az egyes telepítések során nem lép fel interferencia. Ha a berendezés káros
interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, amely a készülék ki- és bekapcsolásával határozható
meg, akkor a felhasználó kötelessége, hogy megkísérelje az interferencia kiküszöbölését az alábbi
lehetőségek közül egy vagy több alkalmazásával:
•
•
•
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék
csatlakozik.
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Acer Inc. ezúton kijelenti, hogy ez az LCD-monitor megfelel a 2004/108/EK EMC zavartűrési irányelv,
a 2006/95/EK kisfeszültségű irányelv és a 2011/65/EU RoHS irányelv alapvető követelményeinek és
egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az energia vonatkozású termékek ökológiai tervezési
követelményeinek felállításáról szóló keretrendszer létrehozásával kapcsolatos 2009/125/EK irányelvnek.
Figyelem: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel történik az EMC-re
vonatkozó előírásoknak való megfelelés érdekében.
Figyelem: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad ehhez a
berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek.
A határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós
vételben.
Vigyázat
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a
Federal Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a
terméket működtesse.
A monitor megrongálódásának elkerülése érdekében ne emelje fel a monitort a talpánál fogva.
Üzemi feltételek
Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. fejezetében meghatározott határértékeknek. A működtetésnek
az alábbi két feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden zavart
fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Figyelem: Kanadai felhasználók
CAN ICE-3 (B)/NMB-3 (B)
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban lévő
magánháztartásokban.
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási
szemétként kezelni. Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést
a hulladék elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására kijelölt
begyűjtési ponton adja le. A hulladékká vált elektronikus berendezés elkülönített
begyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni a természeti erőforrásokat
és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő módon hasznosítják újra.
További tájékoztatásért a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően kérjük,
lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel vagy
azzal az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.
MŰSZAKI ADATOK
Színes TFT LCD
34" W (87 cm)
0,233 mm (V) x 0,233 mm (F)
300 cd/m2 (jellemző)
100 000 000:1 Max. (ACM)
172° (V) 178° (F) (CR≥10)
5 ms (GTG, jellemző)
Síkbeli kapcsolás
Digitális csatoló
30K-120KHz( HDMI)/120-120KHz (DP)
F. frekvencia
Megjeleníthető színek száma
Képpont-órajel
Max. felbontás
48-75Hz(HDMI&DP)
1,07 B szín
600 MHz
3440x1440 @75Hz
Plug & Play
VESA DDCCI/DDC2B
Energiahatékonysági osztály
C
*Éves energiafogyasztás(jellemző)
BEKAPCSOLT állapotban
Energiafogyasztás
Alvó mód
@200 cd/m2
Ki/Készenléti mód
92 (kWh) (HDMI-bemenettel rendelkező típus esetében)
51 W (jell.)
0,5 W (jell.)
0,48 W (jell.)
DP (Csak DP-bemenettel rendelkező típus)
Mini DP (Csak Mini DP-bemenettel rendelkező típus)
MHL 2.1 (Csak MHL 2.1-bemenettel rendelkező típus)
HDMI 2.0 (Csak HDMI 2.0-bemenettel rendelkező típus)
USB-elosztó / USB 3.0 x 4 (Csak USB-elosztóval rendelkező típus)
DP-jel (Csak DP-bemenettel rendelkező típus)
HDMI-jel (Csak HDMI-bemenettel rendelkező típus)
7Wx2
Vízszintes: 799,8 mm
Függőleges: 334,8 mm
100-240 V~, 50/60 Hz
Működési hőmérséklet: 5° – 35°C
Tárolási hőmérséklet: -20°C – 60°C
Működési páratartalom: 10% – 85%
816,8 (Sz) x 461,77 (Ma) x 308,97 (Mé) mm
9.7 kg készülék (nettó)
Döntés: -5° – +35°
Elforgatás: -30° – +30°
Magasság-beállítás: 130 mm
Képelforgatás: Nem
Leszerelhető talp: Igen
LCD-kijelzőpanel
Bemeneti csatlakozó
Bemeneti videojel
Hangszórók(jellemző)
Maximális képernyőméret
Áramforrás
Környezeti feltételek
Méretek
Tömeg (nettó tömeg)
Szerkezet (fizikai jellemzők)
Külső kezelőszervek:
Functions (Funkciók)
Fényerő
Kontraszt
Black Boost
Kék fény
ACM
Szuper élesség
Gamma
Színhőmérséklet
sRGB mód
Hattengelyes árnyalat
Hattengelyes színtelítettség
Hangerő
DTS
Túlpörgetés
Célpont
Nyelv
OSD időtúllépése
Átlátszóság
Frissítési gyakoriság
Bemenet
Automatikus forrás
Daisy Chain lánc
DP formátum
Széles mód
PIP/PBP
Környezeti fény
Gyorsgomb-hozzárendelés
DDC/CI
HDMI fekete szint
Gyorsindítási mód
USB-töltés kikapcsolt állapotban
Játék mód
* A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Szabványoknak való megfelelés
S&E
Acer termékéhez kézikönyveket és egyéb dokumentumokat a hivatalos Acer támogató weboldalon találhat.
*Az éves energiafogyasztást jellemző energiafogyasztás alapján kalkulálják, napi 4 óra, évi 365 napi használat mellett.
Magyar
Megjelenítő-rendszer
Méret
Pixelméret
Fényerő
Kontraszt
Látószög(jellemző)
Válaszidő
Panel típusa
Videó
V. frekvencia
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising