Acer | H277H | Acer H277H User Manual

Acer LCD-monitor
Felhasználói útmutató
Copyright © 2015. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva!
Magyar
Acer LCD-monitor felhasználói útmutató
Eredeti kiadás: 5/2015
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják, anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a kézikönyvnek
az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek meg. A Társaság
nem nyilatkozik sem nyíltan, sem burkoltan a kiadvány tartalmáról, és nem is ad rá garanciát, továbbá
kifejezetten visszautasítja, hogy egy meghatározott célra való alkalmasságra vagy eladhatóságra
vonatkozó garanciát nyújtana.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított helyen. A
sorozatszám és a modell száma a számítógépre ragasztott címkén található. A számítógéppel kapcsolatos
minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a modellszámot és a vásárlásra vonatkozó
adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban vagy
eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer LCD-monitor felhasználói útmutató
Típusszám: _____________________________________
Sorozatszám: ___________________________________
Vásárlás időpontja: _______________________________
Vásárlás helye: __________________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit vagy
védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
Magyar
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Biztonsági óvintézkedések
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot, később
szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden figyelmeztetésnek és
utasításnak.
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal
kapcsolatban
A következő jelenségek normálisak LCD-monitor esetében, és nem a meghibásodás jelei.
• A fénycsöves világítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat az üzembe helyezést
követően. Kapcsolja ki az Üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be, hogy meggyőződjön,
eltűnt a vibrálás.
• Az asztalhoz felhasznált háttértől függően kissé egyenetlen lehet a képernyő fényereje.
• Az LCD-képernyő tényleges képpontjainak száma 99,99% vagy annál nagyobb érték.
Tartalmazhat 0,01% vagy kevesebb arányban foltokat, illetve hiányzó vagy állandóan
világító képpontot .
• Az LCD-monitor működési jellemzői miatt, ha ugyanazt a képet jeleníti meg órákig, annak
utóképe a képernyőn maradhat, miután új képre vált. Ilyen esetben a képernyő lassan
helyreáll a kép váltásával, vagy ha néhány óráig kikapcsolva hagyják az Üzemkapcsolót.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást:
• A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
• A kijelzőt és a váz elejét, illetve oldalát puha kendővel törölje le.
iii
Hozzáférés
Magyar
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen elérhető
és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha áramtalanítani
kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a konnektorból.
Biztonságos zenehallgatás
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
• Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán, kényelmes hangerőn és torzítás nélkül nem
hallja a zenét.
• A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
• Korlátozza a nagy hangerő melletti zenehallgatás idejét.
• Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
• Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Figyelmeztetések
• A terméket ne használja víz közelében.
• Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék leesik,
súlyosan megsérülhet.
• A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése érdekében,
hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem szabad elzárni vagy
letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy a terméket ágyra, heverőre,
takaróra vagy hasonló felületre helyezzük. Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé
vagy mellé helyezni, vagy beépíteni, hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
• Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül, mivel
veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és rövidzárlatot okozhatnak,
ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne öntsön folyadékot a termékre vagy
annak belsejébe.
• A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
• Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett környezetben, ami
váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a belső alkatrészeket.
• Az adapter kizárólag ezzel a monitorral használható, ezért ne használja más célra.
• Az Ön eszköze az alábbi tápegységek egyikével működik:
Gyártómű: Shenzhen Honor Electronic., Ltd: ADS-65AL-19-3 19065G (65W) (H277HU)
LITE-ON TECHNOLOGY CORP.: PA-1650-10AM (65W) (H277HU)
Shenzhen Honor Electronic., Ltd: ADS-40SG-19-3 19040G (40W) (H277H)
DELTA ELECTRONICS INC: ADP-40KD BB (40W) (H277H)
A hálózati feszültség használata
• Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha nem
biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi
elektromos szolgáltatóhoz.
• Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol ráléphetnek
a hálózati kábelre.
iv
Magyar
• Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a hosszabbítóhoz
csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem haladja-e meg a hosszabbító kábel
névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze, hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes
berendezés áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
• Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok eszköz
csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja meg a mellékkör
névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót használnak, az áramfelvétel nem
haladhatja meg a hosszabbító bemeneti áramfelvételének 80%-át.
• A termék hálózati tápkábelét hárompólusú földelt dugóval látták el. Ez a dugó csak
megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a fali konnektor
megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a tápkábel dugóját. Ne dugja a dugót nem
földelt hálózati csatlakozóba. További információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy
sérülést okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar
megfelelő kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő
elektromos eszközök okoznak, és ami befolyásolja a termék
teljesítményét.
• A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az alábbi
követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező,
SPT-2 típusú, névleges áramerősség 7 A, feszültség minimum 125 V, VDE vagy hasonló
jóváhagyással, 4,6 méter maximális hosszúsággal.
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát. Bízza az
összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett munkatársaihoz,
ha:
• Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
• Folyadék ömlött a termékbe
• A terméket esőnek vagy víznek tették ki
• A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
• A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
• A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az összes
használati utasítást
v
Magyar
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe,
hogy a terméket helyreállítsa.
Robbanásveszélyes környezet
Kapcsolja ki az eszközt robbanásveszélyes légkörű területen, és tartsa be a területen
kihelyezett feliratok és utasítások útmutatását. Robbanásveszélyes légkörű területen
általában gépkocsija motorjának kikapcsolására is utasítják. Az ilyen területen keltett szikrák
robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy akár halálhoz vezethet. Kapcsolja ki
az eszközt üzemanyagtöltő állomásokon, pl. benzinkutaknál. Tartsa be a rádió-berendezések
használatára vonatkozó korlátozásokat üzemanyag-lerakatok, tároló és elosztó területek,
vegyi üzemek területén, illetve ahol robbantást végeznek. A robbanásveszélyes légkörű
területeket gyakran, de nem mindig egyértelműen megjelölik. Ilyenek például a hajók alsó
fedélzete, vegyi átrakó vagy tároló létesítmények, cseppfolyósított földgázt (pl. propánt
vagy butánt) használó járművek, és olyan területek, amelyek légköre vegyi anyagokat, vagy
részecskéket, pl. gabonát, port vagy fémport tartalmaz.
További biztonsági információ
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol kisgyerekektől.
Informatikai berendezések újrahasznosítására
vonatkozó információk
Az Acer elkötelezett a környezet védelme mellett és a kiselejtezett berendezések
újrahasznosítását – visszanyerés és ártalmatlanítás formájában – a cég egyik legfontosabb
feladatának tekinti a környezetre gyakorolt terhelés minimálisra csökkentése érdekében.
Az Acer munkatársaiként tisztában vagyunk azzal, milyen hatást gyakorol vállalkozásunk a
környezetre és azon dolgozunk, hogy a legjobban működő termékeket azonosítsuk és állítsuk
elő, hogy minimálisra csökkentsük termékeink hatását környezetünkre.
Amennyiben az újrahasznosítással kapcsolatban további információkra, illetve segítségre van
szüksége, kérjük látogassa meg a következő weboldalakat:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
További információkért termékeinkkel, illetve azok szolgáltatásaival és előnyeivel
kapcsolatban kérjük, látogassa meg honlapunkat a www.acer-group.com címen.
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését
illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk
lehető legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra.
További információért az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékával (WEEE) kapcsolatos szabályozást illetően látogassa meg a
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
weboldalt.
vi
Tudnivaló az LCD-monitor pixeleiről
Magyar
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére előfordulhat,
hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki, vagy fekete, illetve piros
pontként jelennek meg. Ennek nincsen hatása a tárolt képre, és nem jelent meghibásodást.
A terméket energiagazdálkodásra felkészítve szállították:
• A képernyő alvó módjának bekapcsolása 15 percnyi tétlenség után.
• A számítógép alvó módjának bekapcsolása 30 percnyi tétlenség után.
• A számítógép felébresztése alvó üzemmódból az üzemkapcsoló gomb
megnyomásával.
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz
Előfordulhat, hogy a számítógép felhasználói hosszú használat után szemmegerőltetésre és
fejfájásra panaszkodnak. A felhasználók fizikai sérülésnek is ki vannak téve, ha hosszú órákig
a számítógép előtt dolgoznak. A hosszú munkaidő, rossz tartás, helytelen munkaszokások,
stressz, nem megfelelő munkakörülmények, egészségi állapot és egyéb tényezők nagyban
növelik a fizikai sérülés kockázatát.
A számítógép nem megfelelő módon történő használata kéztőcsatorna szindróma,
ínhüvelygyulladás, tenoszinovítisz vagy más mozgásszervi megbetegedés kialakulásához
vezethet. A következő tünetek jelenhetnek meg a kézben, csuklóban, karokban, vállakban,
nyakban vagy háton:
• zsibbadtság vagy égő, bizsergető érzés
• fájdalom vagy érzékenység
• fájdalom, duzzanat vagy lüktetés
• merevség, kötöttség
• hideg érzés vagy gyengeség
Ha a fenti tünetek közül bármelyik jelentkezne, illetve visszatérő vagy el nem múló
kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat tapasztal a számítógép használatával összefüggésben,
azonnal keresse fel szakorvosát, és tájékoztassa cége egészségügyi és munkabiztonsági
részlegét.
A következő fejezet tanácsokat ad a kényelmes számítógép-használathoz.
A kényelmes tartás
A kényelmes tartást úgy találhatja meg, ha beállítja a monitor megtekintési szögét,
feltámasztja lábát, vagy megemeli a szék ülőmagasságát a maximális kényelem érdekében.
Vegye figyelembe a következőket:
• ne maradjon túl sokáig ugyanabban a tartásban
• ne görnyedjen előre és/vagy hajoljon hátra
• rendszeres időközönként álljon fel, és sétálgasson, hogy lábizmait kilazítsa
vii
Látása gondozása
Magyar
A monitor hosszantartó nézése, a nem megfelelő szemüveg vagy kontaktlencse viselése, a
tükröződés, a helyiség túlzott megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyő, a rendkívül kicsi
betűtípus és az alacsony kontrasztú megjelenítők mind megerőltethetik a szemét. Az alábbi
fejezet tanácsokat ad a szemmegerőltetés elkerülésével kapcsolatban.
Szemek
• Gyakran pihentesse a szemét.
• Adjon szemének pihenőt azáltal, hogy eltekint a monitorról és távoli pontra összpontosít.
• Gyakran pislogjon, nehogy kiszáradjon a szeme.
Kijelző
• Tartsa tisztán a megjelenítőt.
• A fejét tartsa a kijelző felső szélénél magasabban, hogy lefelé nézzen, amikor a
megjelenítő közepére tekint.
• Állítsa a képernyő fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes szintre a szöveg jobb
olvashatósága és a tisztábban látható grafika érdekében.
• Szüntesse meg visszatükröződést a következőkkel:
• Úgy helyezze el a kijelzőt, hogy oldala ablak vagy fényforrás felé nézzen
• Csökkentse minimálisra a helyiség megvilágítását függöny, reluxa vagy árnyékoló
használatával
• Használjon asztali lámpát
• Módosítsa a megjelenítő megtekintési szöget
• Használjon monitorszűrőt
• Használjon fényellenzőt, pl. a monitor tetejére helyezett kartonlapot
• Ne állítsa a megjelenítőt kényelmetlen szögbe.
• Ne nézzen hosszú ideig erős fényforrásba, pl. nyitott ablakon keresztül.
Jó munkagyakorlat kialakítása
Alakítson ki jó munkagyakorlatot, hogy számítógépének használata pihentető és termelékeny
legyen:
• Rendszeres időközönként és gyakran tartson rövid pihenőt.
• Végezzen nyújtózkodó gyakorlatokat.
• Lehetőség szerint gyakran menje ki a friss levegőre.
• Rendszeresen tornázzon és óvja egészségét.
viii
Magyar
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru.jan@acer.com
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it






Declare under our own responsibility that the product:
Product:
LCD Monitor
Trade Name:
Acer
Model Number:
H277H / H277HU
SKU Number:
H277H / H277HU xxxxxx;
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)
To which this declaration refers conforms to the relevant standard or other standardizing documents:
EN55022:2010 Class B; EN55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, Class D
EN61000-3-3:2008
EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011
Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011; IEC 62301:2011
EN50581:2012
We hereby declare above product is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, and RoHS Directive
2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign
requirements for energy-related product.
Year to begin affixing CE marking 2015.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Regulation, Acer Inc.
May. 10, 2015
Date
ix
Acer America Corporation
Magyar
333 West San Carlos St., San Jose
Suite 1500
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
x
Product:
LCD Monitor
Model Number:
H277H / H277HU
SKU Number:
H277H / H277HU xxxxxx
(“x” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Kicsomagolás1
A talp felszerelése (egyes típusok esetében)
A képernyő helyzetének beállítása
A hálózati adapter és tápkábel csatlakoztatása
Energiatakarékos
Display Data Channel (DDC)
24 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
15 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
19 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
20 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
Gyári időzítési táblázat
Üzembe helyezés
Felhasználói kezelőszervek
Vezérlőpulton lévő kezelőszervek
A gyorsmenü használata
Acer eColor Management
Kezelési utasítás
Jellemzők és előnyök
Az OSD menük használata Kép m enü
OSD menü
2
3
3
3
4
4
4
5
5
6
8
9
9
10
11
11
11
12
12
13
Magyar
iii
Biztonsági óvintézkedések
iii
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal kapcsolatban
iii
A monitor tisztítása
iii
Hozzáférésiv
Biztonságos zenehallgatás
iv
Figyelmeztetésekiv
A hálózati feszültség használata
iv
A termék szervizelése
v
Robbanásveszélyes környezet
vi
További biztonsági információ
vi
Informatikai berendezések újrahasznosítására
vonatkozó információk
vi
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését illetően
vi
Tudnivaló az LCD-monitor pixeleiről
vii
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz
vii
A kényelmes tartás
vii
Látása gondozása
viii
Jó munkagyakorlat kialakítása
viii
Declaration of Conformity
ix
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
x
Tartalomjegyzék
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Beállítás menü
Információ menü
Magyar
Hibakeresés
VGA/DVI/HDMI/DP mód (opcionális)
14
15
16
16
Kicsomagolás
LCD-monitor
Gyors üzembe helyezési
útmutató
Audió kábel
(opcionális)
DP kábel
(opcionális)
HDMI-kábel
(opcionális)
Hálózati (AC) tápkábel
DVI/DVI (Dual Link) kábel
Hálózati adapter
VGA kábel (opcionális)
Magyar
A termék kicsomagolása közben kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi tételek közül semelyik
sem hiányzik, és őrizze meg a csomagolóanyagot ara az esetre, ha a jövőben szállítania kell
a monitort.
1
Magyar
A talp felszerelése (egyes típusok esetében)
Megjegyzés: Csomagolja ki a monitort és a talpat. A monitort helyezze
finoman, a képernyővel lefelé fordítva valamilyen stabil felületre. A
képernyő összekarcolódását kendő leterítésével előzheti meg.

1 Tegye fel a talpra a monitor tartókarját.
2 Győződjön meg arról, hogy a talp megfelelően rögzült a monitor tartókarjára.
• Rögzítse a talpat az monitorállványra a fehér csavar elfordításával, a beépített pecek
vagy egy pénzérme segítségével. (egyes típusok esetében)
Megjegyzés: A szerelést elővigyázatosan végezze, ellenkező esetben
megsebesítheti önmagát.

2
A képernyő helyzetének beállítása
5
15
Magyar
Az optimális látószög beállítása érdekében beállíthatja
a monitor dőlésszögét úgy, hogy az alábbi ábra szerinti
módon mindkét kezével megfogja a monitor szélét. A
monitor 15 fokkal felfelé, illetve 5 fokkal lefelé dönthető.
A hálózati adapter és tápkábel
csatlakoztatása
• Először győződjön meg arról, hogy a területhez megfelelő típusú hálózati tápkábelt
használ.
• A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V~ és 220/240 V~
feszültségű területen egyaránt lehetővé teszi a használatát. Nem szükséges átállítani a
készüléket.
• Csatlakoztassa a hálózati tápkábel dugóját a monitor tápcsatlakozójához, a másikat pedig
egy megfelelő konnektorhoz.
• 120 V~ feszültséget használó készülék esetében:
UL-listán szereplő, SVT típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek névleges
áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 125 V.
• 220/240 V~ feszültséget használó készülék esetében:
Használjon H05VV-F típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek névleges
áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 250 V. A készlet rendelkezzen az üzembe
helyezés országára vonatkozó biztonsági jóváhagyással.
Energiatakarékos
A monitort a vezérlőkártyáról érkező jel „Energiatakarékos” üzemmódba állítja, amelyet a kék
színnel villogó lámpa mutat.
Mód
LED lámpa
Világít
Kék
Készenlét/
Energiatakarékos
Villogó kék
Az energiatakarékos állapot fennmarad, amíg
vezérlőjelet nem érzékel, illetve a billentyűzetet
vagy egeret nem működtetik. A „készenléti állásból”
a „visszakapcsolás” körülbelül 3 másodpercig tart.
LED jelzőfény
3
Display Data Channel (DDC)
Magyar
Az üzembe helyezés további leegyszerűsítése érdekében, a monitor Plug and Play
képességekkel is rendelkezik, amelyet kihasználhat, ha az Ön rendszer is támogatja a DDC
protokollt. A DDC (Display Data Channel) egy kommunikációs protokoll, amelyen keresztül
a monitor automatikusan közli a gazdarendszerrel, milyen képességekkel rendelkezik, pl.
támogatott felbontások és a megfelelő időzítések. A monitor támogatja a DDC2B szabványt.
24 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
Érintkező
száma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Érintkező
száma
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Leírás
TMDS adatok 2TMDS adatok 2+
TMDS adat 2/4 árnyékolás
TMDS adatok 4TMDS adatok 4+
DDC időzítés
DDC adatok
Nincs összeköttetés
TMDS adatok 1TMDS adatok 1+
TMDS adat 1/3 árnyékolás
TMDS adatok 3-
Leírás
TMDS adatok 3+
+5 V táp
DVI észlelés
Hot-plug érzékelés
TMDS adatok 0TMDS adatok 0+
TMDS adat 0/5 árnyékolás
TMDS adatok 5TMDS adatok 5+
TMDS időzítés árnyékolás
TMDS időzítés +
DDC TMDS időzítés -
15 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
1
6
11
Érintkező
száma
1
2
3
4
5
6
7
8
4
Leírás
Vörös
Zöld
Kék
Monitor földelés
DDC-vissza
R-föld
G-föld
B-föld
5
10
15
Érintkező
száma
9
10
11
12
13
14
15
Leírás
+5 V
Logikai földelés
Monitor földelés
DDC soros adat
V-szinkr.
F-szinkr.
DDC soros időzítés
19 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
Magyar
19 1715 13 11 9 7 5 3 1
18 16 1412 10 8 6 4 2
Érintkező
száma
1
3
5
7
9
11
Leírás
TMDS Adat 2+
TMDS Adat 2TMDS Adat 1 árnyékolás
TMDS Adat 0+
TMDS Adat 0TMDS Időzítés árnyékolás
Érintkező
száma
2
4
6
8
10
12
13
CEC
14
15
17
19
SCL
DDC/CEC földelés
Hot Plug érzékelés
16
18
Leírás
TMDS Adat 2 árnyékolás
TMDS Adat 1+
TMDS Adat 1TMDS Adat 0 árnyékolás
TMDS Időzítés +
TMDS Időzítés Fenntartva (Nincs összeköttetés az
eszközön)
SDA
+5 V táp
20 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
Érintkező
száma
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
Leírás
ML_Sáv 0+
ML_Sáv 0GND
ML_Sáv 2+
ML_Sáv 2GND
KONFIG1
AUX CH+
AUX CHVisszatérés
Érintkező
száma
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Leírás
GND
ML_Sáv 1+
ML_Sáv 1GND
ML_Sáv 3+
ML_Sáv 3KONFIG2
GND
Hot Plug
DP_PWR
5
Gyári időzítési táblázat
Magyar
H277H
Mód
Vízszintes
Felbontás
frekvencia
(összes pont)
(KHz)
Függőleges Névleges
frekvencia pixel-órajel
(Hz)
(MHz)
640x480@60Hz
800x525
31,469
59,94
25,175
640x480@72Hz
832x520
37,861
72,809
31,5
MAC
640x480@66,66Hz
864x525
35
66,667
30,24
VESA
720x400@70Hz
900x449
31,469
70,087
28,322
800x600@56Hz
1024x625
35,156
56,25
36
800x600@60Hz
1056x628
37,879
60,317
40
800x600@72Hz
1040x666
48,077
72,188
50
1024x768@60Hz
1344x806
48,363
60,004
65
1024x768@70Hz
1328x806
56,476
70,069
75
1152x864@75Hz
1600x900
67,5
75
108
108
VGA
SVGA
XGA
VESA
1280x960@60Hz
1800x1000
60
60
SXGA
1280x1024@60Hz
1688x1066
63,981
60,02
108
VESA
1280x720@60Hz
1650x750
45
60
74,25
1280x800@60Hz
1680x831
49,702
59,81
83,5
WXGA
1360x768@60Hz
1792x795
47,712
60,015
85,5
WXGA+
1440x900@60Hz
1904x934
55,935
59,887
106,5
WSXGA+
1680x1050@60Hz
2240*1089
65,29
59,954
146,25
1600x1200@60Hz
2160x1250
75
60
162
1920x1080@60Hz
2576x1120
67,158
59,963
173
1920x1080@60Hz
2200x1125
67,5
60
148,5
1920x1080@60Hz
2080x1111
66,587
59,934
138,5
UXGA
6
Felbontás
(aktív pont)
Mód
Felbontás
Vízszintes
Felbontás
frekvencia
(összes pont)
(KHz)
Függőleges Névleges
frekvencia pixel-órajel
(Hz)
(MHz)
640x480@60Hz
800x525
31,469
59,94
25,175
640x480@72Hz
832x520
37,861
72,809
31,5
640x480@75Hz
840x500
37,5
75
31,5
MAC
640x480@66,66Hz
864x525
35
66,667
30,24
VESA
720x400@70Hz
900x449
31,469
70,087
28,322
800x600@56Hz
1024x625
35,156
56,25
36
800x600@60Hz
1056x628
37,879
60,317
40
800x600@72Hz
1040x666
48,077
72,188
50
VGA
SVGA
MAC
XGA
MAC
800x600@75Hz
1056x625
46,875
75
49,5
832x624@74,55Hz
1152x667
49,722
74,55
57,28
1024x768@60Hz
1344x806
48,363
60,004
65
1024x768@70Hz
1328x806
56,476
70,069
75
1024x768@75Hz
1312x800
60,023
75,029
78,75
1152x870@75Hz
1456x915
68,681
75,062
100
1152x864@75Hz
1600x900
67,5
75
108
1280x960@60Hz
1800x1000
60
60
108
SXGA
1280x1024@60Hz
1688x1066
63,981
60,02
108
VESA
1280x720@60Hz
1650x750
45
60
74,25
WXGA
1280x800@60Hz
1680x831
49,702
59,81
83,5
WXGA+
1440x900@60Hz
1904x934
55,935
59,887
106,5
VESA
Magyar
H277HU
WSXGA+
1680x1050@60Hz
2240*1089
65,29
59,954
146,25
FHD
1920X1080@60Hz
2200x1125
67,5
60
148,5
QHD
2560x1440@60Hz
2720x1481
88,787
59,951
241,5
7
Üzembe helyezés
Magyar
A monitor üzembe helyezéséhez kérjük, végezze el az alábbi lépéseket:
Lépések
1 Csatlakoztassa a videó jelkábelt
a Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
b Csatlakoztassa a DVI-kábel
(1) Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
(2) DVI-kábel (opcionális, Csak a kettős bemenettel rendelkező típus esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a DVT/DVI (Dual Link) kábelt a számítógéphez.
(3) HDMI-kábel (opcionális, Csak a HDMI-bemenettel rendelkező típus esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a számítógéphez.
(4) DP kábel (opcionális, csak DP-bemenetű modellek esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a DP kábelt a számítógéphez.
(5) VGA kábel (opcionális, csak VGA bemenetű modellekhez)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a VGA kábelt a számítógéphez.
c Csatlakoztassa az audió kábelt (Választható, csak a hangbemenettel rendelkező
modelleken).
2 Csatlakoztassa az adaptert
a Csatlakoztassa az AC tápkábelt az adapterhez.
b Csatlakoztassa az adapter egyik végét a monitorhoz, majd a másik végét egy
megfelelően földelt AC hálózati aljzatba.
3 Kapcsolja be a monitort és a számítógépet
Először a monitort kapcsolja be, majd a számítógépet. Igen fontos betartani ezt a
sorrendet.
4 Ha a monitor nem működik megfelelően, a probléma megállapítása érdekében olvassa el
a hibaelhárításra vonatkozó részt.
HDMI
HDMI
HDMI
DVI
VGA
DP
AUDIO IN
HDMI
DVI
VGA IN
DP
DC IN
Megjegyzés: Hang csak a hangkimenettel rendelkező modelleken lesz
hallható.
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
8
Magyar
Felhasználói kezelőszervek
54 3 2 1
Vezérlőpulton lévő kezelőszervek
Sz.
Elem
Leírás
1
Üzemkapcsoló
gomb / Bekapcsolt
állapotot jelző
fény
Be- és kikapcsolja a monitort.
A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A villogó kék a készenléti/
energiatakarékos üzemmódot jelzi.
2
< / > gomb
Nyomja meg a < / > gombot a kívánt funkció megkereséséhez,
majd nyomja meg a Menü gombot a kiválasztásához. Nyomja
meg a < / > gombot az aktuális funkció beállításának
módosításához.
3
Menü / Enter
gomb
Nyomja meg, hogy megnyissa az OSD menüt. Nyomja meg
újra, hogy belépjen az OSD menü tételei közé.
4
Auto. / Kilépés
gomb
• Ha az OSD menü aktív, nyomja meg ezt a gombot, hogy
kilépjen az OSD menüből.
• Amint bezárta az OSD menüt, nyomja meg ezt a gombot
és tartsa lenyomva két másodpercig az Automata beállítás
funkció aktiválásához, amire a monitor automatikusan
optimalizálja a kép helyzetét, fókuszát és időzítését. (csak
VGA módban)
5
Empowering
gomb
Nyomja meg ezt a gombot az Acer eColor Management OSD
megnyitásához és a jelenet módok eléréséhez.
9
Magyar
A gyorsmenü használata
AUTO
Input
Nyomja meg a funkciógombot (Empowering gomb, Auto gomb vagy Menü gomb) a
gyorsmenü megnyitásához. A gyorsmenü lehetővé teszi a leggyakrabban használt beállítások
gyors módosítását.
Ikon
AUTO
Input
10
Elem
Leírás
Empowering
Nyomja meg az Empowering gombot, hogy megnyissa az Acer
eColor Management menüt és elérje a jelenet módokat.
Auto.
Nyomja meg az Auto gombot az Automata beállítás funkció
aktiválásához, amire a monitor automatikusan optimalizálja a
kép helyzetét, fókuszát és időzítését. (csak VGA módban)
Menü
Nyomja meg a Menü gombot, hogy aktiválja az OSD menüt.
Hangerő
Nyomja a Hangerő gombot a hangerő állításához. (opcionális,
Kizárólag Audió bemenettel rendelkező)
Bemenet
Nyomja meg az Bemenet gombot a monitorhoz csatlakoztatott
videó jelforrások közötti választáshoz. (Opcionális, csak a kettős
bemenettel vagy HDMI-bemenettel rendelkező típus)
Acer eColor Management
Kezelési utasítás
Magyar
1 Nyomja meg az Empowering gombot, hogy megnyissa az Acer eColor Management OSD
menüt és elérje a jelenet módokat.
mpowering Technology
User
ECO
Standard Graphics
Movie
2 Nyomja meg a < / > gombot a kívánt üzemmód kiválasztásához.
3 Nyomja meg az Auto gombot a kiválasztott elem megerősítéséhez és az Acer eColor
Management menü bezárásához.
Jellemzők és előnyök
Ikon
Mód típus
Leírás
Felhasználói mód Egyedileg megadott. A beállítások finomhangolhatók az adott
körülményeknek megfelelően.
ÖKO mód
A beállítások elvégzésével csökkentheti az
energiafogyasztást.
Normál mód
Alapbeállítások. A kijelző natív képességeit tükrözi
Grafikai mód
Kiemeli a színeket és finom részleteket. A képek és a
fényképek élénkebb színekkel, élesebb részletekkel jelennek
meg.
Film mód
A jelenetet a lehető legélesebb részletekkel jeleníti meg.
Részletes megjelenítés még rossz megvilágítási körülmények
között is.
11
Magyar
Az OSD menük használata
Megjegyzés: Az alábbi ismertető csak általános útmutatásként szolgál.
A tényleges termékspecifikációk változhatnak.
Az LCD-monitor a különböző beállítások elvégzéséhez képernyőmenüvel (OSD) rendelkezik.
Nyomja meg a Menü gombot, hogy megnyissa az OSD menüt. Az OSD menüből módosítható
a képminőség, az OSD menü időtúllépése és néhány egyéb, általános jellegű beállítás.
Kép m enü
A Kép menü segítségével állítható a képminőség.
Picture
Picture
Acer eColor Management
Blue Light
Brightness
70
Contrast
Colour Temp
6-axis Saturate
Off
6-axis Hue
50
Blue Light
Gamma
2.2
sRGB mode
Off
Super Sharpness
Off
1 Nyomja meg a Menü gombot, hogy megnyissa az OSD menüt.
2 Nyomja meg a < / > gombot a
Kép kiválasztásához, majd nyomja meg a Menü
gombot a Kép menübe történő belépéshez.
Az alábbi lehetőségek érhetők el a Kép menüben: Acer ecolor Management technológia,
Kék fény, Fényesség, Kontraszt, 6 tengelyes telítés, 6 tengelyes színárnyalat, sRGB mód,
Szuper élesség és Színhőmérséklet.
3 Nyomja meg a < / > gombot a Kép menü lehetőségeinek görgetéséhez, majd nyomja
meg a Menü gombot az almenüjébe történő belépéshez.
4 Nyomja meg a < / > gombot a beállítás elvégzéséhez/kiválasztásához, majd nyomja meg
megerősítésképpen az Auto gombot.
5 Blue Light (Kék fény): kék fény kiszűrése a kék fény megjelenítési arányának
módosításával: 80%, 70%, 60%, 50%.
12
OSD menü
Magyar
Az OSD menüben állítható be az OSD menü helye és időtúllépése.
OSD
OSD Timeout
10
1 Nyomja meg a Menü gombot , hogy megnyissa az OSD menüt.
2 Nyomja meg a < / > gombot az
OSD kiválasztásához, majd nyomja meg a Menü
gombot az OSD menübe történő belépéshez.
3 Az Vízszintes pozíció/Függőleges pozíció módosításához nyomja meg a Menü gombot és
lépjen be az almenübe.
4 Nyomja meg az < / > gombot a pozíció állításához, majd nyomja meg az Automatikus
gombot a megerősítéshez.
13
Beállítás menü
Magyar
A Beállítás menü segítségével végezheti el az aktuális bemeneti jel általános beállításait, mint
például képarány, OSD nyelv stb.
Setting
Wide Mode
DDC/CI
OD
Full
ON
Normal
ACM
OFF
Input
HDMI
DTS
Language
OFF
English
Reset
1 Nyomja meg a Menü gombot, hogy megnyissa az OSD menüt.
2 Nyomja meg a < / > gombot a
Beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a Menü
gombot a Beállítás menübe történő belépéshez.
Az alábbi lehetőségek érhetők el a Beállítás menüben: Széles mód, DDC/CI, OD, ACM,
Bemenet, Nyelv és Alaphelyzet.
3 Nyomja meg a < / > gombot a Beállítás menü lehetőségeinek görgetéséhez, majd
nyomja meg a Menü gombot az almenüjébe történő belépéshez.
4 Nyomja meg a < / > gombot a beállítás elvégzéséhez/kiválasztásához, majd nyomja meg
megerősítésképpen az Auto gombot.
14
Információ menü
Information
Magyar
Az Információ menü megjeleníti az LCD-monitor alapvető adatait.
Information
2560x1440
1920x1080
H:68KHz V:60Hz
H:68KHz V:60Hz
HDMI Input
HDMI Input
S/N:ETRLA00803104000502400
S/N:ETRLA00803104000502400
1 Nyomja meg a Menü gombot, hogy megnyissa az OSD menüt.
2 Az LCD-monitor alapvető adatainak megtekintéséhez nyomja meg a < / > gombot az
Információ kiválasztásához.
15
Hibakeresés
Magyar
Mielőtt az LCD-monitort szervizbe küldené, kérjük ellenőrizze az alábbi hibaelhárító listát,
hátha saját maga is meg tudja oldani az esetleges problémákat.
VGA/DVI/HDMI/DP mód (opcionális)
Probléma
Nincs kép
LED állapot
Elhárítás
Kék
Az OSD segítségével állítsa a fényerőt
és a kontrasztot maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
Ki
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően történt-e a
hálózati tápkábel csatlakoztatása a monitorhoz.
Villogó kék
Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a
videó jelkábel a monitor hátuljához.
Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e
kapcsolva és hogy energiatakarékos/készenléti
módban van-e.
A DTS szabadalmakért, lássa a http://patents.dts.com. Gyártva a DTS Licensing Limited engedélye
alapján. DTS, a szimbólum, a DTS és a szimbólum együtt bejegyzett védjegyek, és a DTS Sound
védjegye a DTS, Inc. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising