Acer | H236HL | Acer H236HL Quick Start Guide

Biztonsági utasítások
•
•
•
Bizonyosodjanak meg, hogy a monitor névleges elektromos beállítása megfelel az Önök helyszínén található váltóáramú hálózat feszültségével.
Helyezzék a monitort közel egy könnyen hozzáférhet ő elektromos aljzathoz.
Helyezzék a monitort szilárd felületre, és kezeljék gondosan. A képerny ő megsérülhet, amennyiben leejtik, erősen megütik vagy éles, illetve
csiszolóanyagokkal érintkezik.
A kijelzőt oda telepítsék, ahol alacsony a páratartalom, és minimális a por.
Amennyiben a tápkábel sérült, ne használja a kijelz őt. Soha ne tegyen rá semmit a tápkábelre, és tartsa olyan helyen, ahol az emberek nem
botlanak bele.
Soha ne helyezzen fémes tárgyakat a monitor nyílásaiba. Amennyiben ilyesmit tesz, ez áramütést okozhat.
Az áramütés elkerülése érdekében, soha ne érintse meg a monitor belsejét. A monitor monitorok házát, csak minősített szerviz-technikus
nyithatja fel.
Amikor a tápkábelt kihúzza az aljzatból vagy a monitorból, a dugaszt húzza, ne a kábelt.
A monitor házán, nyílások vannak a jobb szellőzés érdekében. A túlmelegedés megelőzése érdekében, a nyílásokat nem szabad lezárni vagy
lefedni. Ne használják a kijelz őt ágyon, díványon, szőnyegen, vagy egyéb lágy felületen. Amennyiben ilyesmit tesz, lezárja a ház alján lév ő
szellőzőnyílásokat. Amennyiben a kijelzőt könyvespolcra vagy egyéb zárt térbe helyezi, biztosítsák a kell ő szellőztetést.
Ne tegyék ki a monitort eső hatásának, és ne használják vízhez közel. Amennyiben a monitor véletlenül vizes lesz, azonnal kapcsolják ki és
lépjenek kapcsolatba az illetékes forgalmazóval. Azt javasoljuk, hogy a monitort kikapcsolt állapotban lágy, nedves ruhával tisztítsák meg.
Amennyiben kijelzője nem üzemel szabályosan, különösen, hogyha szokatlan hangokat hallanak vagy szagokat éreznek, azonnal áramtalanítsák
és lepjenek kapcsolatba egy illetékes forgalmazóval, vagy szerviz-központtal.
•
•
•
•
•
•
•
•
A csomag tartalma
LCD monitor
Váltóáramú
(AC) tápkábel
DVI kábel
(opcionális)
VGA kábel
(opcionális)
HDMI kábel
(opcionális)
MHL kábel
(opcionális)
Audió kábelt
(opcionális)
AC adapter
Gyors üzembe
helyezési
útmutató
Használati
utasítás
2, Acer Inc. All rights reserved.
©201
H236HL/H226HQL
MHL
H236HL
H226HQL LCD Monitor
P/N:MC.LX111.002
This CD contains
• User’s manual
• Quick Start Guide
• Acrobat Reader
• Register your product
WWW.acer.com
A monitor felhelyezése a talpra
1.
2.
3.
Csomagolja ki a monitor talpát, majd tegye stabil, vízszintes felületre.
Csomagolja ki a monitort.
Tegye fel a talpra a monitor tartókarját.
• Győződjön meg arról, hogy a talp megfelelően rögzült a monitor tartókarjára. (csak bizonyos típusok esetében)
• Rögzítse a talpat a monitor tartókarjára, ehhez fordítsa el a fehér csavart a szárnyánál fogva vagy egy megfelelő érmével. (csak bizonyos
típusok esetében)
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1.
2.
Kapcsolja ki a számítógépet, majd húzza le a számítógép tápkábelét.
2-1
Csatlakoztassa a videokábelt
a.Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
b.Csatlakoztassa videokábelt a számítógéphez.
2-2
Csatlakoztassa a DVI-kábel(Csak a kett ős bemenettel rendelkező típus esetében)
a.Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
b.Csatlakoztassa a 24 érintkez ős DVI-kábel egyik végét a monitor hátuljához, a másikat
pedig a számítógép portjához.
2-3
Csatlakoztassa a HDMI kábel (csak HDMI bemenetu modelleknél)
a.Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a HDMI kábelt a számítógéphez.
számítógéphez. Vagy csatlakoztassa az MHL kábelt (csak MHL bemenettel
rendelkező típus esetében)a hordozható eszközhöz(Opcionális)
2-4
Csatlakoztassa az audió kábelt (Kizárólag Audióbemenettel rendelkezőtípusnál)
. (Opcionális)
3. Csatlakoztassa az adapter egyik végét a monitorhoz, majd a másik végét egy megfelelően földelt
AC hálózati aljzatba.
4. Kapcsolja BE a monitort és a számítógépet.
Először a monitort, majd a számítógépet kapcsolja BE. Igen fontos betartani ezt a sorrendet.
VGA
DC-IN
HDMI
DVI-D IN
VGA IN
AUDIO IN
MHL
Külső vezérlés
Ikon
/
Elem
Leírás
Bekapcsoló gomb/
jelzõfény
Be- és kikapcsolja a monitort. A kék jelzés azt mutatja, hogy a monitor be van
kapcsolva. A borostyánszínű jelzés azt mutatja, hogy a monitor készenléti vagy
energiatakarékos módra váltott.
Mínusz/Plusz
Ha az OSD aktív, a Mínusz és a Plusz gomb érheti el az OSD elemeit.
Az OSD funkciói
Automatikus beállítás /
Kilépés gomb
Empowering gomb
Az OSD megjelenítése. Ismételt megnyomásával megnyitható az OSD megfelelõ
eleme.
Ha az OSD aktív, akkor az Auto gombbal léphet ki belõle. Az OSD kikapcsolását
követõen nyomja meg az Auto gombot, ekkor a monitor automatikusan beállítja
az optimális megjelenítési helyet, fókuszt és idõzítést.
Az Empowering gombbal nyitható meg az Acer eColor Management OSD menü
és jeleníthetõk meg a mûködési módok.
LCD-monitor Gyors üzembe helyezési útmutatója
Magyarul
Tartsák tiszteletben a következő biztonsági irányelveket, amikor csatlakoztatják és használják a monitort:
Magyarul
A mágneses mezőre figyelmeztető üzenet
Mágnes
Mágnes Bizonyos elektronikus eszközök, például merevlemezek, USB-készülékek, táblagépek,
laptopok, mobiltelefonok, órák, fülhallgatók, hangszórók, hitelkártyák, mágneses
személyazonosító kártyák, stb. érzékenyek a mágneses mezőre, azok véglegesen
károsodhatnak, vagy ideiglenesen használhatatlanná válhatnak, ha túl erős mágneses
hatásnak vannak kitéve.
Nem javasolt az elektronikus eszközöket közvetlenül a monitor állványának mágneses
mezőjébe, vannak annak közelébe helyezni.
LC D - m o n i t o r G yo r s ü ze m b e h e l ye zé si ú t m u t a t ó j a
Download PDF

advertising