Acer | VA200WQL | Acer VA200WQL Quick Start Guide

Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)
Fontos biztonsági utasítások
Magyar
Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása:
•
Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
•
Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő felületét.
Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény hatásának.
Súlyosan megrongálódhat.
Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak képzett
szakember végezhet.
Az LCD-monitort beltérben, -20 °C és 60 °C (-4° és 140 °F) között tárolja. A fenti tartományon kívül történő tárolás
maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi esetekben:
•
A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
•
Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitették az eső hatásának.
•
Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
A csomag tartalma
Hálózati
tápkábel
LCD-monitor
Hangkábel
(opcionális)
VGA kábel
(opcionális)
DVI-D kábel
(opcionális)
Gyors üzembe
helyezési útmutató
LCD monitor
VA200WQL
A talp felszerelése
1.
2.
3.
4.
Vegye ki a monitort a csomagolásból.
Illessze az állványt a talpra. (csak bizonyos típusok esetében)
Fordítsa el az óramutató járásával megegyez ő irányba, hogy a helyére rögzítse. Győződjön meg arról, hogy a talp
megfelelően rögzült az állványon. (csak bizonyos típusok esetében)
Rögzítse a talpat az állványra a csavar elfordításával, a beépített pecek vagy egy pénzérme segítségével. (csak
bizonyos típusok esetében)
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1.
2.
3.
4.
5.
Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép hálózati
tápkábelét.
Csatlakoztassa a jelkábel egyik végét a monitor hátulján lévő VGA
(opcionális) és/vagy DVI-D (opcionális) csatlakozóhoz, majd a másik
végét a számítógép grafikus kártyájának VGA (opcionális) és/vagy
DVI-D (opcionális) csatlakozójához. Ezt követően szorítsa meg a
jelkábel csatlakozójának csavarjait.
Opcionálisan: Kösse össze az LCD-monitor hangbemeneti aljzatát
(AUDIO IN) és a számítógép vonalszintű kimeneti csatlakozóját a
hangkábellel.
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő
tápcsatlakozó porthoz.
Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugójátegy
közeli konnektorba.
Külső kezelőszerveks
1&2
Üzemkapcsoló
3&4
</>
5
Menü OSD funkciók
6
Auto Auto
7
Mínusz / Plusz
Empowering
billentyú
Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A sárga az
energiatakarékos/készenléti üzemmódot jelzi.
Ha az OSD aktív, nyomja meg az Auto. gombot, hogy kilépjen az OSD
képernyőből. Amint bezárta az OSD-t, nyomja meg az Auto gombot, amire a
monitor automatikusan optimalizálja a kép helyzetét, fókuszát és időzítését.
Nyomja meg, hogy megnyissa az OSD-t. Nyomja meg újra, hogy belépjen az
OSD menütételei közé.
Ha az OSD aktív, nyomja meg az Auto gombot, hogy kilépjen az OSD
képernyőből. Amint bezárta az OSD-t, nyomja meg az Auto gombot, amire a
monitor automatikusan optimalizálja a kép helyzetét, fókuszát és időzítését.
Nyomja meg ezt a gombot a jelenet mód kiválasztásához.
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási szemétként kezelni.
Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést a hulladék elektromos és elektronikus
berendezések ártalmatlanítására kijelölt begyűjtési ponton adja le. A hulladékká vált elektronikus
berendezés elkülönített begyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni a természeti
erőforrásokat és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő módon hasznosítják
újra. További tájékoztatásért a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően kérjük, lépjen
kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel vagy azzal az üzlettel, ahol a
terméket megvásárolta.
Mágnesekkel kapcsolatos figyelmeztetés
Bizonyos elektronikus eszközök, így például a merevlemezek, USB-s
eszközök, táblagépek, laptopok, mobiltelefonok, órák, fülhallgatók, hangszórók,
bankkártyák, mágneses elven működő azonosítókártyák stb. érzékenyek
a mágneses térre, és a túl erős mágneses tér károsíthatja azokat, illetve
ideiglenesen zavarhatja a működésüket. A monitor talpának mágneses
területére és annak közelébe ne helyezzen elektronikai eszközöket.
Magyar
Előírások és biztonsági megjegyzések
FCC-megjegyzés
A készüléket tesztelték, és az FCC-szabályzat 15. része értelmében megfelel a B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó előírásoknak. A korlátozások lakossági környezetben történő telepítéskor
megbízható védelmet nyújtanak a káros interferenciával szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát
hoz létre, használ és sugároz. Ha a készüléket nem a gyártó útmutatásai alapján telepítik és használják,
akkor káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.
Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítési helyzetben nem lép fel interferencia. Ha a
készülék káros interferenciát okoz
a rádió- vagy televíziókészülékek vételében, amelynek tényéről a készülék ki- és bekapcsolásával
győződhet meg, javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetése érdekében a következő lépéseket
hajtsa végre:
● Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
● Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
● Csatlakoztassa egy másik aljzathoz a készüléket, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.
● Kérje a kereskedő vagy szakképzett szerelő segítségét.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Acer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az LCD monitor megfelel az elektromágneses zavart okozó
berendezésekre vonatkozó 2014/30/EK irányelv, a kisfeszültségű villamossági termékekre vonatkozó
2014/35/EK irányelv, valamint az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben
való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv és az energiával kapcsolatos termékek
környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló
2009/125/EK irányelv alapvető és egyéb vonatkozó követelményeinek.
Megjegyzés:
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Az elektromágneses zavarokra vonatkozó előírások betartása érdekében a készüléket csak árnyékolt
kábelekkel szabad más számítástechnikai eszközökhöz csatlakoztatni.
Megjegyzés: Perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériát (bemeneti/kimeneti eszközt, terminált, nyomtatót stb.) szabad
csatlakoztatni, amely megfelel a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem
megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a
Federal Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által a készülék működtetésére
biztosított jogát.
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzatának 15. fejezetében foglalt előírásoknak. A készülék
működtetése a következő két feltételhez kötött: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) a készüléknek
minden zavart tűrnie kell, beleértve a nemkívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban lévő
magánháztartásokban.
Magyar
MŰSZAKI ADATOK
Megjelenítő-rendszer
Méret
Képpont-méret
Képpont-méret
LCD-kijelzőpanel
Kontraszt
Látószög
Válaszidő
Paneltípus
Videó
V frekvencia
F frekvencia
Megjeleníthető színek száma
Képpont-órajel
Max. felbontás
Plug & Play
Bekapcsolt mód
Áramfogyasztás
Alvó mód
@200cd/m2
Kikapcsolt állapot
Bemeneti videojel
TFT Color LCD
19.5"W (49cm)
0.2907(H) x 0.2915(V)mm
250cd/m2(jellemző)
100,000,000:1Max. (ACM)
178° (V) 178° (F) (CR≥10)(jellemző)
5ms (GTG, jellemző)
Síkbeli kapcsolás
R, G, B analóg csatoló
30KHz~80KHz
55-75Hz
16.7M szín
140MHz
1440 x 900@60Hz
VESA DDCCI/DDC2B
15W(typ.)
0.45W(typ.)
0.4W(typ.)
D-Sub
24 érintkezős DVI-D(kizárólag kettős bemenettel rendelkező típusnál)
Analóg: 0,7 Vp-p (szabvány), 75 Ohm, pozitív
Digitális jel (kizárólag kettős bemenettel rendelkező típusnál)
Hangszórók
1W x 2(kizárólag Audio-Input rendelkező típusnál)(jellemző)
Bemeneti csatlakozó
Maximális képernyőméret
Áramforrás
Környezeti feltételek
Méretek
Tömeg (nettó tömeg)
Szerkezet adatai
Kapcsoló/Gombot
Külső
Kezelőszervek:
Kapcsoló/Gombot
Vízszintes:418.61mm
Függőleges:262.35mm
100-240V~, 50/60Hz
Működési hőmérséklet: 5°C és 35°C
Tárolási hőmérséklet: -20°C és 60°C
Működési páratartalom: 10% és 85%
454.4 (Sz) x 337.6~417.6(Ma) x 221.2(Mé)mm
4.31kg készülék (nettó)
Döntés: -5° és +20° között
Elforgatás: -45° és +45° között
Magasság-állítás: 80mm
Leszerelhetõ talp: sí
Üzemkapcsoló gomb Auto / Kilépés
Bal(<) / Jobb(>)
E (Empowering) gomb
MENÜ/ENTER
Kontraszt
Fényerő
ACM Be/Ki
Fókusz
Időzítés
V. Helyzet
F. Helyzet
(Meleg) szín
(Hideg) szín
RGB színhőmérséklet
Nyelv
OSD helyzet. időtúllépés
Automatikus konfigurálás (kizárólag analóg
bemenettel rendelkező típusnál)
Bemeneti jelválasztás (kizárólag kettős
bemenettel rendelkező típusnál)
DDCCI Be/Ki
Információ megjelenítése
Visszaállítás
Kilépés
* A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Szabványoknak való megfelelés
060
R
LR60441
Acer termékéhez az Acer hivatalos támogatási webhelyén találhat kézikönyveket és egyéb dokumentumokat.
*Az éves energiafogyasztás kiszámítása az év 365 napján napi 4 óra használatot feltételezve történik.
Download PDF

advertising