Acer | XR341CK | Acer XR341CK Quick Start Guide

XR341CK
Felhasználói útmutató
Gyors útmutató
Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója
Magyar
Fontos biztonsági utasítások
Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása:
•
Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
•
Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő felületét.
Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény hatásának.
Súlyosan megrongálódhat.
Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak képzett
szakember végezhet.
Az LCD-monitort beltérben, -20 °C és 60 °C (-4 ° és 140 °F) között tárolja. A fenti tartományon kívül történő tárolás
maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi esetekben:
•
A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
•
Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitették az eső hatásának.
•
Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
Az LCD panel megrongálódásának elkerülése érdekében ne tegye a monitort kijelzővel lefelé nézve bármilyen
felületre.
A csomag tartalma
Hálózati
adapter
LCD-monitor
MHL-kábel
(opcionális)
HDMI-kábel
(opcionális)
DP-kábel
(opcionális)
USB-kábel
(opcionális)
Gyors
üzembe
helyezési
útmutató
XR341CK
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1.
2.
3.
4.
5.
Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép hálózati tápkábelét.
Csatlakoztassa a jelkábel egyik végét a monitoron lévő HDMI (opcionális) és/vagy DP (opcionális) és/vagy MHL
(opcionális) bemeneti csatlakozóhoz, majd a másik végét a számítógép videokártyájának HDMI (opcionális) és/
vagy DP (opcionális) és/vagy MHL (opcionális) kimeneti csatlakozójához. Ezt követően szorítsa meg a jelkábel
csatlakozójának csavarjait.
Az USB-kábel (Opcionális) csatlakoztatása
Csatlakoztassa az USB 3.0 kábelt a gyorstöltő porthoz.
Csatlakoztassa az USB 3.0 kábelt egy porthoz.
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő tápcsatlakozó aljzathoz.
Csatlakoztassa a hálózati adapteret és tápkábelt a monitorhoz, majd egy megfelelően földelt konnektorhoz.
MHL
DP
USB
6
5
4
3
2
Magyar
7
1
Külső kezelőszervek
1&2
Főkapcsoló gomb
3
Funkciógomb
/
4
Funkciógomb
5
Funkciógomb
Input /
/
6
/
Funkciógomb
/
/
Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A
sárga az energiatakarékos/készenléti üzemmódot jelzi.
a. Nyomja meg a Főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg újra, hogy
belépjen a Funkciók menü következő elemébe.
b. Ha a Funkciók menü aktív, nyomja meg ezt a gombot a
kiválasztásához vagy a következő funkcióra lépéshez.
a. Nyomja meg a Főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg ismét az
Bemenetválasztás funkció használatához.
b. Ha a Funkciók menü aktív, nyomja meg ezt a gombot a
kiválasztásához vagy az előző funkcióra lépéshez.
a. Nyomja meg a Főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg újra a
Hangerő-beállítás funkció megnyitásához.
b. Ha a Funckiók menü aktív, ezzel a gombbal beléphet az OSD
választható elemei közé.
c. Nyomja meg a Főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg a
gombot, hogy belépjen a Funkciók menü következő elemébe.
Nyomja meg ezt a gombot, hogy belépjen a Funkciók menübe.
a. Nyomja meg ezt a gombot a Funkciók menü megtekintéséhez.
Nyomja meg újra az Overdrive funkció aktiválásához, majd
Normál vagy Extrém módra állításához.
b. Ha az OSD menü aktív, a gomb kilépésre szolgál (kilépés az OSD
menüből).
c. Nyomja meg a Funkciók menü megtekintéséhez. Nyomja meg a
gombot, hogy belépjen a Funkciók menü következő elemébe.
Nyomja meg ezt a gombot, hogy belépjen a PIP/ PBP gyorsgomb
funkcióba
7
Funkciógomb
/
/
a. Ha a Főoldal aktív, nyomja meg a Játék mód vezérlő
aktiválásához.
b. Ha a Funkciók menü aktív, nyomja meg ezt a gombot a
jelenetmód kiválasztásához.
c. Ha a Főoldal aktív. Nyomja meg a Főoldal előző funkciójának
megnyitásához.
FreeSync (csak DP/Mini-DP):
Lehetővé teszi, hogy egy FreeSync-kompatibilis grafikai forrás dinamikusan állítsa a
képfrissítési sebességéet a tartalom jellemző képsebességétől függően az energiahatékony,
gyakorlatilag rázkódásmentes és alacsony késlekedésű képfrissítéshez.
Beállítások végzése az OSD menüben
Magyar
‑-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: Az alábbi ismertető csak általános útmutatásként szolgál. A termék
tényleges műszaki adatai eltérhetnek.
Az OSD (képernyő-) menüvel módosíthatók az LCD-monitor beállításai. Nyomja meg
a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt. Az OSD menüből módosítható a
képminőség, az OSD menü megjelenítési helye és néhány egyéb, általános jellegű
beállítás. A speciális beállításokkal kapcsolatban lásd a következő oldalt:
Főoldal
1. Játék mód
1. Váltás a bal oldali lapra
2. OD (overdrive - túlhajtás) opciók
2. Kép-a-képben
3. Hangerő
3. Funkció menü
4. Bemenetválasztás
5. Váltás a jobb oldali lapra
A Játék mód be- vagy kikapcsolása
Nyissa meg a Játék mód kezelőszerveit, majd kapcsolja be vagy ki a Játék módot a nyilak
arrows (KI/BE) segítségével, majd válassza ki, mely felhasználói profilt kívánja használni
(lásd az OSD fejezetet bővebb tájékoztatásért).
Az OD beállítás módosítása
Nyissa meg az OD kezelőszervet és állítsa be az OD kívánt mértékét a nyilakkal. Ha
elkészült, nyomja meg a
gombot, hogy egy szinttel feljebb lépjen.
Hangerő beállítása
Nyissa meg a Volume (Hangerő) kezelőszervet és állítsa be a Volume (Hangerő) kívánt
gombot, hogy egy szinttel feljebb
lépjen.
Bemenetválasztás
Nyissa meg az Bemenet kezelőszervet és állítsa be az Bemenet kívánt elemét a nyilakkal.
Ha elkészült, nyomja meg a
gombot, hogy egy szinttel feljebb lépjen.
A Funkciók oldal
Nyissa meg a Funkciók oldalt a Picture (Kép), Color (Szín), OSD és Setting (Beállítás)
funkciók beállításának elvégzéséhez a nyilak segítségével. A monitor rendszeradatait is
ezen az oldalon tekintheti meg. Ha elkészült, nyomja meg a
feljebb lépjen.
Picture (Kép)
gombot, hogy egy szinttel
Magyar
mértékét a nyilakkal. Ha elkészült, nyomja meg a
Magyar
1.
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2.
A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Picture (Kép) elemet az OSD menüben. Ezt
követően lépjen a módosítani kívánt képjellemzőre.
3.
A skálák által jelzett értékeken a ◄/► gombbal változtathat.
4.
A Picture (Kép) menüben elvégezheti az Acer eColor, Brightness (Fényerő), Contrast
(Kontraszt), Black Level (Feketeszint), Blue Light (Kékfény), ACM és Super Sharpness
(Szuperélesség) értékének beállítását.
5.
Brightness (Fényerő): A fényerő-beállítási tartomány 0-tól 100-ig terjed.
‑-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: A világos és sötét részek közötti egyensúlyt módosítja.
6.
Contrast (Kontraszt): A kontraszt-beállítási tartomány 0-tól 100-ig terjed.
‑-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: A világos és sötét részek közötti különbség mértékét módosítja.
7.
Black Level (Feketeszint): A feketeszint-beállítási tartomány 0-tól 10-ig terjed. Kiemeli
az árnyékos részeket a fényerő növelésével anélkül, hogy modosítaná a világosabb
árnyalatokat
‑-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: Ha a kép rendkívül világos, vagy kevés árnyékos terület van rajta,
előfordulhat, hogy a beállítás módosítása nem eredményez számottevő változást a
képen.
8.
Blue Light (Kékfény): Kiszűri a kékfényt, hogy megvédje látását a megjelenített kékfény
mértékének módosításával -- 80%, 70%, 60% vagy 50%.
‑-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: A nagyobb érték több kékfény átbocsátását eredményezi. A legnagyobb
fokú védelem érdekében alacsonyabb értéket válasszon.
9.
ACM: Az ACM be- vagy kikapcsolásához. Az alapértértelmezet beállítás: "Off" (Ki).
10. Sharpness (Élesség): Az Élesség be- vagy kikapcsolásához. Az élességállító
technológia nagyfelbontású kép szimulálására képes az eredeti forrás
képpontsűrűségének növelésével, hogy a képek élesebbé és tisztábbá váljanak.
Color (Szín)
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2.
A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Color (Szín) elemet az OSD menüben. Ezt
követően lépjen a módosítani kívánt képjellemzőre.
3.
A ◄/► gombok segítségével válassza ki a beállítást.
4.
A Gamma mód a fényesség értékének beállításához használható. Az alapértelmezett
érték 2,2 (Windows esetében szabványos).
5.
Color temperature (Színhőmérséklet): Az alapértelmezett érték: meleg. A következők
közül választhat: Cool (Hideg), Warm (Meleg), Bluelight (Kékfény) vagy User
(Felhasználói).
6.
sRGB: Az alapértelmezett beállítás: "Off" (Ki). Be- vagy kikapcsolhatja az sRGB
funkciót a perifériák, mint például nyomtatók és digitális fényképezőgépek jobb
színegyeztetéséhez.
7.
6-axis Saturate (6 tengelyes telítettség): A red (vörös), green (zöld), blue (kék), yellow
(sárga), magenta (bíborvörös) és cyan (ciánkék) telítettségének beállítására való.
8.
6-axis Hue (6 tengelyes színezet): A red (vörös), green (zöld), blue (kék), yellow (sárga),
magenta (bíborvörös) és cyan (ciánkék) színezetének beállítására való.
OSD
1.
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2.
A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki az OSD elemet az OSD menüben. Ezt
követően lépjen a módosítani kívánt beállításra.
3.
A skálák által jelzett értékeken a ◄/► gombbal változtathat.
4.
Language (Nyelv): Az OSD menü nyelvét állítja be.
5.
OSD timeout (OSD időtúllépés): Az OSD kikapcsolódása előtti késleltetés beállításához
való.
6.
Refresh rate num (Képfrissítési sebesség sz.): Megjeleníti a panel aktuális képfrissítési
sebességét a képernyőn.
7.
Transparency (Átlátszóság): Az átlátszóság kiválasztása játék mód használata esetén.
Magyar
1.
Magyar
Az átlátszóság lehetséges értékei: 0% (KI), 20%, 40%, 60% vagy 80%.
8.
Game mode (Játék mód): Három felhasználói profil érhető el. Ha eldöntötte, mely
beállításokat kívánja használni, mentse őket és a rendszer a jövőben előhívja őket,
amikor bekapcsolja a játékmódot és megnyomja az 1, 2 vagy 3 gombot.
9.
Aim point (Célpont): Megjelenít egy célpontot a képernyőn kövőldözős játékokhoz.
Setting (Beállítás)
1.
A Setting (Beállítások) menüben a képernyőn megjelenő menü nyelve és egyéb fontos
beállítások érhetők el, pl. Input (Bemenet) és OD szint.
2.
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
3.
A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Beállítások elemet az OSD menüben. Ezt
követően lépjen a módosítani kívánt beállításra.
4.
A ◄/► gombok segítségével válassza ki a beállítást.
5.
Input (Bemenet): Kiválaszthatja a jelforrást a DP In, HDMI 2.0, HDMI(MHL) vagy
miniDP opciók közül.
6.
OD: Válassza az Off (Ki), Normal (Normál) vagy Extreme (Extrém) lehetőséget.
7.
DTS: A DTS hang On (be-), illetve Off (kikapcsolása). A monitor hátulján két beépített 7
W-os hangszóróval rendelkezik. A DTS hang többrétegű, hihetetlen hangzást kínál.
DP Format (DP formátum): az alapértelmezett érték DP1.2, ami támogatja a DP1.1
vagy DP1.2 formátumot.
9.
Daisy Chain (Felfűzés): Az alapértelmezett érték a kiterjesztés, azonban a kiterjesztés
mellett a klónozás is választható.
10. HDMI Black level setting (HDMI feketeszint beállítás)
11. PIP/PBP beállítások
12. Ambient light (Környezeti megvilágítás): A megvilágítási hatások, színek és stílus
beállításához való.
13. Wide mode (Széles mód): Kiválaszthatja, hogy mely képarányt kívánja használni. Az
opciók: Teljes, Képarány és 1:1.
14. DDC/CI: Lehetővé teszi a monitor beállításainak elvégzését a PC-n lévő szoftver
segítségével.
‑-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: A DDC/CI a Display Data Channel/Command Interface (Megjelenítési
adatcsatorna/vezérlő felület) rövidítése, amely lehetővé teszi a monitorvezérlő
parancsok elküldését szoftveren keresztül.
15. Low latency mode (Alacsony késlekedési mód): Válassza az Off (Ki) vagy On (Be)
lehetőséget. Kapcsolja ki a rendszerindítás gyorsításához.
16. Power-off USB charge (USB-töltés kikapcsolt állapotban): On or Off (Be- vagy
kikapcsolás).
17. Reset (Alaphelyzet): Az egyedi színbeállításokat a gyári alapértékekre állítja vissza.
Termékinformációk
1.
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2.
A ▲/▼ gombok segítségével válassza az Információ elemet, hogy megjelenítse a
monitor általános adatait és aktuális bemenetét.
Magyar
8.
Hatósági és biztonsági tudnivalók
Magyar
FCC felhívások
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy teljesíti a B osztályú digitális eszközökre
vonatkozó határértékeket az FCC Szabályzat 15. fejezete szerint. E határértékek úgy vannak tervezve,
hogy lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez
a készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a használati utasításnak
megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan zavarhatja a rádiótávközlést. Ugyanakkor
nem garantálható, hogy az egyes telepítések során nem lép fel interferencia. Ha a berendezés káros
interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, amely a készülék ki- és bekapcsolásával határozható
meg, akkor a felhasználó kötelessége, hogy megkísérelje az interferencia kiküszöbölését az alábbi
lehetőségek közül egy vagy több alkalmazásával:
•
•
•
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék
csatlakozik.
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Acer Inc. ezúton kijelenti, hogy ez az LCD-monitor megfelel a 2004/108/EK EMC zavartűrési irányelv,
a 2006/95/EK kisfeszültségű irányelv és a 2011/65/EU RoHS irányelv alapvető követelményeinek és
egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az energia vonatkozású termékek ökológiai tervezési
követelményeinek felállításáról szóló keretrendszer létrehozásával kapcsolatos 2009/125/EK irányelvnek.
Figyelem: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel történik az EMC-re
vonatkozó előírásoknak való megfelelés érdekében.
Figyelem: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad ehhez a
berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek.
A határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós
vételben.
Vigyázat
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a
Federal Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a
terméket működtesse.
A monitor megrongálódásának elkerülése érdekében ne emelje fel a monitort a talpánál fogva.
Üzemi feltételek
Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. fejezetében meghatározott határértékeknek. A működtetésnek
az alábbi két feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden zavart
fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Figyelem: Kanadai felhasználók
CAN ICE-3 (B)/NMB-3 (B)
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban lévő
magánháztartásokban.
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási
szemétként kezelni. Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést
a hulladék elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására kijelölt
begyűjtési ponton adja le. A hulladékká vált elektronikus berendezés elkülönített
begyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni a természeti erőforrásokat
és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő módon hasznosítják újra.
További tájékoztatásért a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően kérjük,
lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel vagy
azzal az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.
MŰSZAKI ADATOK
Max. felbontás
Plug & Play
Energiahatékonysági osztály
*Éves energiafogyasztás(jellemző)
BEKAPCSOLT
állapotban
Energiafogyasztás
2
@200 cd/m
Alvó mód
Ki/Készenléti mód
Színes TFT LCD
34" W (87 cm)
0,233 mm (V) x 0,233 mm (F)
300 cd/m2 (jellemző)
100 000 000:1 Max. (ACM)
172° (V) 178° (F) (CR≥10)
4 ms (GTG, jellemző)
Síkbeli kapcsolás
R, G, B analóg csatoló
30K-99KHz( HDMI&MHL)/160K-160KHz (DP)
23-80Hz(HDMI&MHL)/30-75Hz(DP)
1,07 B szín
300 MHz
3440x1440 @60Hz (HDMI 2.0)
3440x1440 @75Hz (DP)
VESA DDCCI/DDC2B
C
92 (kWh) (HDMI-bemenettel rendelkező típus esetében)
49,8 W (jell.)
Bemeneti videojel
0,5 W (jell.)
0,4 W (jell.)
DP (Csak DP-bemenettel rendelkező típus)
MHL (Csak MHL-bemenettel rendelkező típus)
HDMI (Csak HDMI-bemenettel rendelkező típus)
HDMI 2.0 (Csak HDMI 2.0-bemenettel rendelkező típus)
USB-elosztó / USB 3.0 x 4 (Csak USB-elosztóval rendelkező típus)
DP-jel (Csak DP-bemenettel rendelkező típus)
HDMI-jel (Csak HDMI-bemenettel rendelkező típus)
Hangszórók(jellemző)
7Wx2
Maximális képernyőméret
Vízszintes: 799,8 mm
Függőleges: 334,8 mm
100-240 V~, 50/60 Hz
Működési hőmérséklet: 5° – 35°C
Tárolási hőmérséklet: -20°C – 60°C
Működési páratartalom: 10% – 85%
825,1 (Sz) x 455,9~585,9 (Ma) x 309 (Mé) mm
9.9 kg készülék (nettó)
Döntés: -5° – +35°
Elforgatás: Nem
Magasság-beállítás: 130 mm
Képelforgatás: Nem
Leszerelhető talp: Igen
Bemeneti csatlakozó
Áramforrás
Környezeti feltételek
Méretek
Tömeg (nettó tömeg)
Szerkezet (fizikai jellemzők)
Magyar
Megjelenítő-rendszer
Méret
Pixelméret
Fényerő
LCD-kijelzőpanel
Kontraszt
Látószög(jellemző)
Válaszidő
Panel típusa
Videó
V. frekvencia
F. frekvencia
Megjeleníthető színek száma
Képpont-órajel
Főkapcsoló gomb
Bemenetválasztó kapcsoló
Hangerő
PIP/ PBP gyorsgomb
Functions (Funkciók)
Acer eColor Management
Brightness (Fényerő)
Contrast (Kontraszt)
Black level (Feketeszint)
Blue Light (Kékfény)
ACM
Super Sharpness
(Szuperélesség)
Gamma
Input (Bemenet)
OD
DTS
DP Format (DP formátum)
Daisy Chain (Felfűzés)
HDMI Black level (HDMI
feketeszint)
PIP/PBP
Ambient Light (Környezeti
megvilágítás)
Magyar
Kapcsoló/Gombok
Külső kezelőszervek:
Overdrive
Játék mód
Főmenü OSD
Jobb/Bal oldali lap
Colour Temp (Színhőm.)
sRGB mode (sRGB mód)
6-axis Saturate (6 tengelyes
telítettség)
6-axis Hue (6 tengelyes színezet)
6-axis color (6 tengelyes szín)
Language (Nyelv)
OSD Timeout (OSD időtúllépés)
Refresh rate num (Képfrissítési
sebesség sz.)
Transparency (Átlátszóság)
Game mode (Játék mód)
Aim point (Célpont)
Wide Mode (Széles mód)
DDC/CI
Low latency mode (Alacsony
késlekedési mód)
Reset (Alaphelyzet)
* A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Szabványoknak való megfelelés
S&E
Acer termékéhez kézikönyveket és egyéb dokumentumokat a hivatalos Acer támogató weboldalon találhat.
*Az éves energiafogyasztást jellemző energiafogyasztás alapján kalkulálják, napi 4 óra, évi 365 napi használat
mellett.
ENERGY STAR®
Acer’s ENERGY STAR qualified products save you money by reducing energy costs and helps
protect the environment without sacrificing features or performance. Acer is proud to offer our
customers products with the ENERGY STAR mark.
What is ENERGY STAR?
Products that are ENERGY STAR qualified use less energy and prevent greenhouse gas
emissions by meeting strict energy efficiency guidelines set by the U.S. Environmental Protection
Agency. Acer is committed to offer products and services worldwide that help customers save
money, conserve energy and improve the quality of our environment. The more energy we can
save through energy efficiency, the more we reduce greenhouse gases and the risks of climate
change. More information refers to http://www.energystar.gov or
http://www.energystar.gov/powermangement
Acer ENERGY STAR qualified products:
•Produce less heat and reduce cooling loads, and warmer climates.
•Automatically go into “display sleep” and “computer sleep” mode after 15 and 30 minute of
inactivity respectively.
•Wake the monitor when it is in Active Off mode, move the mouse or press any keyboard key.
•Computers will save more than 80% energy at “sleep” mode.
ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks
XR341CK
XR341CK xxxxxx;
XR341CK
XR341CK xxxxxx;
XR341CK
XR341CK xxxxxx;
XR341CK
XR341CK xxxxxx;
XR341CK
XR341CK xxxxxx;
XR341CK
XR341CK xxxxxx;
Download PDF

advertising