Acer | H243HX | Acer H243HX Quick Start Guide

Acer LCD monitor – rövid útmutató
A csomag tartalma (*csak a kettős bemenettel rendelkező típusok esetében)
*
A monitor felhelyezése a talpra
1
2
3
Csomagolja ki a monitor talpát, majd tegye stabil, vízszintes felületre.
Csomagolja ki a monitort.
Tegye fel a talpra a monitor tartókarját.
•
Győződjön meg arról, hogy a talp megfelelően rögzült a monitor tartókarjára. (csak bizonyos
típusok esetében)
•
Rögzítse a talpat a monitor tartókarjára, ehhez fordítsa el a fehér csavart a szárnyánál fogva vagy
egy megfelelő érmével. (csak bizonyos típusok esetében)
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1
Kapcsolja ki a számítógépet, majd húzza le a számítógép
tápkábelét.
Csatlakoztassa a jelkábelt a monitor VGA és/vagy DVI-D
(opcionális) és/vagy HDMI (opcionális) bemeneti csatlakozójához,
valamint a számítógép grafikus kártyájának VGA és/vagy DVI-D
(opcionális) és/vagy HDMI (opcionális) kimeneti csatlakozójához.
Húzza meg a jelkábel csatlakozóin található csavarokat.
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátoldalán lévő
tápcsatlakozóhoz.
Csatlakoztassa a számítógép és a monitor tápkábelét egy
könnyen hozzáférhető elektromos aljzatba.
2
3
4
* csak bizonyos típusok esetében
Webkamera
Webkamera és mikrofon (Opcionális)
A webkamera és a mikrofon használatához a monitornak a
mellékelt USB A-B kábellel csatlakoznia kell a
számítógéphez. A webkamerához és mikrofonhoz való
alkalmazások megtalálhatók a mellékelt CD-n.
Mikrofon
Külső vezérlés
Ikon
/
Elem
Leírás
Bekapcsoló gomb/
jelzőfény
A monitor be- és kikapcsolására szolgál. Fehér fény jelzi a bekapcsolt
állapotot. A készülék készenléti/energiatakarékos módjában a jelzőfény
borostyán színnel világít.
Mínusz/Plusz
Ha az OSD aktív, a Mínusz és a Plusz gomb érheti el az OSD elemeit.
Magyar
Kérjük, alaposan olvassa el a következő utasításokat.
1
A monitor LCD kijelzőjének tisztítása:
•
Kapcsolja ki az LCD monitort, és húzza le a tápkábelt.
•
Fecskendezzen oldószermentes tisztítószert egy törlőkendőre, és finoman tisztítsa le a képernyőt.
2
Ne helyezze az LCD monitort ablak közelébe. Az eső, a nedvesség és a napfény súlyos károkat okozhat
a monitorban.
3
Ne nyomja meg az LCD kijelzőt. Az erős nyomás károsíthatja a kijelzőt.
4
Ne vegye le a borítást, és ne próbálja javítani a készüléket. Bármilyen jellegű javítást kizárólag az arra
felhatalmazott műszaki szakember végezhet.
5
Az LCD monitort -20° ~ 60°C (vagy -4° ~ 140°F) hőmérsékletű helyiségben tárolja. Az LCD monitor ezen
hőmérsékletértékeken kívül történő tárolása végleges károkat okozhat.
6
Ha bármilyen hibát észlel, azonnal kapcsolja ki a monitort, és hívjon egy felhatalmazott szerviztechnikust:
•
A monitor és a PC közötti kábel elkopott vagy megsérült.
•
Folyadék került az LCD monitorra, vagy a monitor esőnek lett kitéve.
•
Az LCD monitor vagy annak burkolata sérült.
Magyar
Fontos biztonsági tudnivalók
Magyar
INPUT
Az OSD funkciói
Az OSD megjelenítése. Ismételt megnyomásával megnyitható az OSD
megfelelő eleme.
Automatikus
beállítás / Kilépés
gomb
Ha az OSD aktív, akkor az Auto gombbal léphet ki belőle. Az OSD
kikapcsolását követően nyomja meg az Auto gombot, ekkor a monitor
automatikusan beállítja az optimális megjelenítési helyet, fókuszt és
időzítést.
Empowering gomb
Az Empowering gombbal nyitható meg az Acer eColor Management
OSD menü és jeleníthetők meg a működési módok.
Input gomb
„
Használja az Input” (Bemenet) billentyűt a monitorhoz csatlakoztatott,
három videó jelforrás közötti választáshoz.
(a) VGA bemenet (b) DVI-D bemenet (c) HDMI bemenet
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
FCC nyilatkozat
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a készülék teljesíti az FCC
szabályzatának 15. pontja szerinti, a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeket. Ezeket a
határértékeket úgy állapították meg, hogy a lakóépületekben megfelelő védelmet nyújtsanak a káros zavarokkal
szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a használati utasításnak
megfelelően helyezték üzembe és használják, akkor megzavarhatja a rádiós távközlést. Ugyanakkor semmilyen
garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha a
készülék zavart kelt a rádiós vagy a televíziós vételben, és ezt a készülék be- és kikapcsolásával egyértelműen
meg lehet állapítani, akkor a felhasználó a zavarok megszüntetésére a következő lépéseket teheti meg:
• A vevőantennát állítsa más irányba vagy helyezze át.
• Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
• A készüléket csatlakoztassa más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba, mint amelyhez a vevő
csatlakozik.
• Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy gyakorlott rádiós/televíziós szakembertől.
CE nyilatkozat és megfelelés
Az Acer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az LCD monitor megfelel az EMC direktíva (2004/108/EC), a
kisfeszültségű direktíva (2006/95/EC) és az RoHS direktíva (2002/95/EC) lényegesebb követelményeinek és
egyéb vonatkozó előírásainak.
EMC 2004/108/EU-direktíva, a következő összehangolt szabványoknak való megfeleléssel hitelesítve:
-. EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B
-. EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
-. EN61000-3-2:2000 +A2:2005, Class D
-. EN61000-3-3:1995 + A1:2001
Megjegyzés: árnyékolt kábelek
Az EMC előírásainak betartása érdekében a készüléket más számítástechnikai eszközökhöz kizárólag árnyékolt
kábellel szabad csatlakozni.
Megjegyzés: perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad
csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem
megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Vigyázat
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal
Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által a készülék működtetésére biztosított jogát.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek a következő két feltétele van:
(1) a készülék nem okozhat zavart (interferenciát), és (2) az eszköznek minden zavart tűrnie kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabvány előírásainak. Remarque a I'intention
des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Az izzóval kapcsolatos hulladékkezelési információk
AZ EBBEN A TERMÉKBEN TALÁLHATÓ FÉNYFORRÁS/FÉNYFORRÁSOK HIGANYT
TARTALMAZNAK, ÉS A HELYI, ÁLLAMI VAGY SZÖVETSÉGI JOGSZABÁLYOK ELŐÍRÁSAI
SZERINT ÚJRA KELL HASZNOSÍTANI ŐKET. TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT AZ ELECTRONIC
INDUSTRIES ALLIANCE WWW.EIAE.ORG. CÍMŰ WEBHELYÉN TALÁL. HA A
FÉNYFORRÁSOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁST
SZERETNE KAPNI, LÁTOGASSON EL A WWW.LAMPRECYCLE.ORG. WEBHELYRE.
Készülékek magánháztartásban történő selejtezése az Európai Unió területén
A készüléken, illetve a készülék csomagolásán látható azonos szimbólum annak jelzésére
szolgál, hogy a készülék a selejtezés során az egyéb háztartási hulladéktól eltérő módon
kezelendő. A vásárló a hulladékká vált készüléket köteles a kijelölt gyűjtőhelyre szállítani
az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítása céljából. A hulladékká vált
készülékek selejtezéskor történő begyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti
erőforrások megőrzéséhez, valamint biztosítja a selejtezett termékek környezetre és
emberi egészségre nézve biztonságos feldolgozását. A begyűjtés pontos helyéről bővebb
tájékoztatást a lakhelye szerint illetékes önkormányzattól, az illetékes hulladékszállító
vállalattól, illetve a termék értékesítési helyén kaphat.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising