Acer | VA271 | Acer VA271 Quick Start Guide

Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)
Magyar
Fontos biztonsági utasítások
Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása:
•
Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
•
Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő felületét.
Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény hatásának.
Súlyosan megrongálódhat.
Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak képzett
szakember végezhet.
Az LCD-monitort beltérben, -20 °C és 60 °C (-4° és 140 °F) között tárolja. A fenti tartományon kívül történő tárolás
maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi esetekben:
•
A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
•
Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitették az eső hatásának.
•
Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
A talp felszerelése
1.
2.
3.
4.
Vegye ki a monitort a csomagolásból.
Illessze az állványt a talpra. (csak bizonyos típusok esetében)
Fordítsa el az óramutató járásával megegyez ő irányba, hogy a helyére rögzítse. Győződjön meg arról, hogy a talp
megfelelően rögzült az állványon. (csak bizonyos típusok esetében)
Rögzítse a talpat az állványra a csavar elfordításával, a beépített pecek vagy egy pénzérme segítségével. (csak
bizonyos típusok esetében)
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1.
2.
3.
4.
5.
Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép hálózati
tápkábelét.
Csatlakoztassa a jelkábel egyik végét a monitor hátulján lévő
VGA és/vagy DVI-D (opcionális) és/vagy HDMI (opcionális)
csatlakozóhoz, majd a másik végét a számítógép grafikus
kártyájának VGA és/vagy DVI-D (opcionális) és/vagy HDMI
(opcionális) csatlakozójához. Ezt követően szorítsa meg a jelkábel
csatlakozójának csavarjait.
Opcionálisan: Kösse össze az LCD-monitor hangbemeneti aljzatát
(AUDIO IN) és a számítógép vonalszintű kimeneti csatlakozóját a
hangkábellel.
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő
tápcsatlakozó porthoz.
Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugójátegy
közeli konnektorba.
2
Külső kezelőszerveks
1&2
Üzemkapcsoló
3&4
</>
Mínusz / Plusz
5
Menü
OSD funkciók
6
Auto
Auto
7
Empowering
billentyú
Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A
sárga az energiatakarékos/készenléti üzemmódot jelzi.
Ha az OSD aktív, nyomja meg az Auto. gombot, hogy kilépjen az OSD
képernyőből. Amint bezárta az OSD-t, nyomja meg az Auto gombot,
amire a monitor automatikusan optimalizálja a kép helyzetét, fókuszát és
időzítését.
Nyomja meg, hogy megnyissa az OSD-t. Nyomja meg újra, hogy
belépjen az OSD menütételei közé.
Ha az OSD aktív, nyomja meg az Auto gombot, hogy kilépjen az OSD
képernyőből. Amint bezárta az OSD-t, nyomja meg az Auto gombot,
amire a monitor automatikusan optimalizálja a kép helyzetét, fókuszát és
időzítését.
a. Ha az OSD menü aktív, a gomb kilépésre szolgál (kilépés az OSD
menüből).
b. Ha az OSD menü ki van kapcsolva, nyomja meg ezt a gombot a
jelenet mód kiválasztásához.
Előírások és biztonsági megjegyzések
A készüléket tesztelték, és az FCC-szabályzat 15. része értelmében megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó
előírásoknak. A korlátozások lakossági környezetben történő telepítéskor megbízható védelmet nyújtanak a káros
interferenciával szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugároz. Ha a készüléket nem a
gyártó útmutatásai alapján telepítik és használják, akkor káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.
Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítési helyzetben nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros
interferenciát okoz
a rádió- vagy televíziókészülékek vételében, amelynek tényéről a készülék ki- és bekapcsolásával győződhet meg,
javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetése érdekében a következő lépéseket hajtsa végre:
● Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
● Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
● Csatlakoztassa egy másik aljzathoz a készüléket, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.
● Kérje a kereskedő vagy szakképzett szerelő segítségét.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Acer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az LCD monitor megfelel az elektromágneses zavart okozó berendezésekre
vonatkozó 2014/30/EU irányelv, a kisfeszültségű villamossági termékekre vonatkozó 2014/35/EU irányelv, valamint az
egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/
EU irányelv és az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási
kereteinek létrehozásáról szóló 2009/125/EK irányelv alapvető és egyéb vonatkozó követelményeinek.
Megjegyzés:
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Az elektromágneses zavarokra vonatkozó előírások betartása érdekében a készüléket csak árnyékolt kábelekkel szabad
más számítástechnikai eszközökhöz csatlakoztatni.
Megjegyzés: Perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériát (bemeneti/kimeneti eszközt, terminált, nyomtatót stb.) szabad csatlakoztatni,
amely megfelel a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák használata
esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal
Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által a készülék működtetésére biztosított jogát.
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzatának 15. fejezetében foglalt előírásoknak. A készülék működtetése a következő
két feltételhez kötött: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) a készüléknek minden zavart tűrnie kell, beleértve a
nemkívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban lévő magánháztartásokban.
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási
szemétként kezelni. Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést
a hulladék elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására kijelölt
begyűjtési ponton adja le. A hulladékká vált elektronikus berendezés elkülönített
begyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni a természeti erőforrásokat
és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő módon hasznosítják újra.
További tájékoztatásért a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően kérjük,
lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel vagy
azzal az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.
Magyar
FCC-megjegyzés
Magyar
MŰSZAKI ADATOK
Megjelenítő-rendszer
Méret
Képpont-méret
Képpont-méret
LCD-kijelzőpanel
Kontraszt
Látószög
Válaszidő
Paneltípus
Videó
V frekvencia
F frekvencia
Megjeleníthető színek száma
Képpont-órajel
Max. felbontás
Plug & Play
Energiagazdaságossági besorolás
*Éves energiafogyasztás
Bekapcsolt mód
Áramfogyasztás
Alvó mód
@200cd/m2
Kikapcsolt állapot
Bemeneti csatlakozó
Bemeneti videojel
Hangszórók
TFT Color LCD
27"W (69cm)
0.1038*RGB(H) x 0.3113(V)mm
250cd/m2(Typical)
100,000,000:1Max. (ACM)
178° (H) 178° (V) (CR>10)
5ms (G to G, Typical)
In-Plane Switching
R, G, B analóg csatoló
30-80KHz
55-75Hz
16.7M szín
170MHz
1920x1080@60Hz
VESA DDCCI/DDC2B
A
37 (kWh) (a HDMI bemenettel rendelkező típus esetén)
19.69W(typ.)
0.45W(typ.)
0.36W(typ.)
D-Sub
24 érintkezős DVI-D (kizárólag kettős bemenettel rendelkező
típusnál)
HDMI (kizárólag HDMI rendelkező típusnál)
Analóg: 0,7 Vp-p (szabvány), 75 Ohm, pozitív
Digitális jel (kizárólag kettős bemenettel rendelkező típusnál)
HDMI jel (kizárólag HDMI rendelkező típusnál)
2W x 2(kizárólag Audio-Input rendelkező típusnál, Typical)
Maximális képernyőméret
Áramforrás
Környezeti feltételek
Méretek
Tömeg (nettó tömeg)
Szerkezet adatai
Kapcsoló/Gombot
Külső
Kezelőszervek:
Kapcsoló/Gombot
Vízszintes:597.9mm
Függőleges:336.3mm
100-240V~, 50/60Hz
Működési hőmérséklet: 5°C és 35°C
Tárolási hőmérséklet: -20°C és 60°C
Működési páratartalom: 10% és 85%
621.7 (Sz) x 469.4(Ma) x 229.9(Mé)mm
5.48kg készülék (nettó)
Döntés: -5° és +20° között (Csak a készülék legmagasabb pontján
mérhető 20 fokos dőlésszög)
Leszerelhetõ talp: sí
Üzemkapcsoló gomb Auto / Kilépés
Bal(<) / Jobb(>)
E (Empowering) gomb
MENÜ/ENTER
Kontraszt
Fényerő
ACM Be/Ki
Fókusz
Időzítés
V. Helyzet
F. Helyzet
(Meleg) szín
(Hideg) szín
RGB színhőmérséklet
Nyelv
OSD helyzet. időtúllépés
Automatikus konfigurálás (kizárólag analóg
bemenettel
rendelkező típusnál)
Bemeneti jelválasztás (kizárólag kettős
bemenettel
rendelkező típusnál)
DDCCI Be/Ki
Információ megjelenítése
Visszaállítás
Kilépés
* A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Acer termékéhez az Acer hivatalos támogatási webhelyén találhat kézikönyveket és egyéb dokumentumokat.
*Az éves energiafogyasztás kiszámítása az év 365 napján napi 4 óra használatot feltételezve történik.
Download PDF

advertising