Acer | PE270K | Acer PE270K User Manual

Acer LCD-monitor
Felhasználói útmutató
Szerzői jog © 2017. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva!
Acer LCD-monitor felhasználói útmutató
Eredeti kiadás: 10/2017
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják, anélkül,
hogy az átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások
ennek a kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítõ dokumentumaiban és
kiadványaiban jelennek meg. A Társaság nem nyilatkozik sem nyíltan, sem burkoltan a
kiadvány tartalmáról, és nem is ad rá garanciát, továbbá kifejezetten visszautasítja, hogy
egy meghatározott célra való alkalmasságra vagy eladhatóságra vonatkozó garanciát
nyújtana.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább
biztosított helyen. A sorozatszám és a modell száma a számítógépre ragasztott címkén
található. A számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a
sorozatszámot, a modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen
részletét sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani
semmilyen formátumban vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy
egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer LCD-monitor felhasználói útmutató
Típusszám: ___________________________________
Sorozatszám: _________________________________
Vásárlás időpontja: _____________________________
Vásárlás helye: ________________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek
termékneveit vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető
társaságok tulajdonát képezik.
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Biztonsági óvintézkedések
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden
figyelmeztetésnek és utasításnak.
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal kapcsolatban
A következő jelenségek normálisak LCD-monitor esetében, és nem a meghibásodás
jelei.
• A fénycsöves világítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat az üzembe helyezést
követően. Kapcsolja ki az Üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be, hogy meggyőződjön,
eltűnt a vibrálás.
• Az asztalhoz felhasznált háttértől függően kissé egyenetlen lehet a képernyő fényereje.
• Az LCD-képernyő tényleges képpontjainak száma 99,99% vagy annál nagyobb érték.
Tartalmazhat 0,01% vagy kevesebb arányban foltokat, illetve hiányzó vagy állandóan
világító képpontot .
• Az LCD-monitor működési jellemzői miatt, ha ugyanazt a képet jeleníti meg órákig, annak
utóképe a képernyőn maradhat, miután új képre vált. Ilyen esetben a képernyő lassan
helyreáll a kép váltásával, vagy ha néhány óráig kikapcsolva hagyják az Üzemkapcsolót.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást:
• A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
• A kijelzőt és a váz elejét, illetve oldalát puha kendővel törölje le.
Hozzáférés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik
el. Ha áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Biztonságos zenehallgatás
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
• Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán, kényelmes hangerőn és torzítás nélkül nem
hallja a zenét.
• A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
• Korlátozza a nagy hangerő melletti zenehallgatás idejét.
• Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
• Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Figyelmeztetések
• A terméket ne használja víz közelében.
• Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék leesik,
akkor súlyosan károsodhat.
• A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése érdekében,
hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem szabad elzárni vagy
letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy a terméket ágyra, heverőre,
takaróra vagy hasonló felületre helyezzük. Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé
vagy mellé helyezni, vagy beépíteni, hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
• Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül, mivel
veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és rövidzárlatot okozhatnak,
ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne öntsön folyadékot a termékre vagy
annak belsejébe.
• A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor-szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
• Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett környezetben, ami
váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a belső alkatrészeket.
A hálózati feszültség használata
• Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha nem
biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi
elektromos szolgáltatóhoz.
• Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol ráléphetnek
a hálózati kábelre.
• Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a hosszabbítóhoz
csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem haladja-e meg a hosszabbító kábel
névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze, hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes
berendezés áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
• Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok eszköz
csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja meg a mellékkör
névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót használnak, az áramfelvétel nem
haladhatja meg a hosszabbító bemeneti áramfelvételének 80%-át.
• A termék hálózati tápkábelét hárompólusú földelt dugóval látták el. Ez a dugó csak
megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a fali konnektor
megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a tápkábel dugóját. Ne dugja a dugót nem
földelt hálózati csatlakozóba. További információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem!
A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem megfelelően földelt konnektor
használata áramütést és/vagy sérülést okozhat.
Megjegyzés:
A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő kiküszöbölését is
szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök okoznak, és ami befolyásolja
a termék teljesítményét.
• A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az alábbi
követelményeket:leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező, SPT2 típusú, névleges áramerősség 7 A, feszültség minimum 125 V, VDE vagy hasonló
jóváhagyással, 4,6 méter maximális hosszúsággal.
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát.
Bízza az összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az összes
használati utasítást
Megjegyzés:
Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a kezelési utasítás említ, mivel
más kezelőszervek elállítása károsodáshoz vezethet, és egy szakképzett technikus
sok munkáját veheti igénybe, hogy a terméket helyreállítsa.
Robbanásveszélyes környezet
Kapcsolja ki az eszközt robbanásveszélyes légkörű területen, és tartsa be a területen
kihelyezett feliratok és utasítások útmutatását. Robbanásveszélyes légkörű területen
általában gépkocsija motorjának kikapcsolására is utasítják. Az ilyen területen
keltett szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy akár halálhoz
vezethet. Kapcsolja ki az eszközt üzemanyag-lerakatok, tároló és elosztó területek,
vegyi üzemek területén, illetve ahol robbantást végeznek. A robbanásveszélyes
légkörű területeket gyakran, de nem mindig egyértelműen megjelölik. Ilyenek például
a hajók alsó fedélzete, vegyi átrakó vagy tároló létesítmények, cseppfolyósított
földgázt (pl. propánt vagy butánt) használó járművek, és olyan területek, amelyek
légköre vegyi anyagokat, vagy részecskéket, pl. gabonát, port vagy fémport
tartalmaz.
További biztonsági információ
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
Informatikai berendezések újrahasznosítására
vonatkozó információk
Az Acer elkötelezett a környezet védelme mellett és a kiselejtezett berendezések
újrahasznosítását – visszanyerés és ártalmatlanítás formájában – a cég egyik
legfontosabb feladatának tekinti a környezetre gyakorolt terhelés minimálisra
csökkentése érdekében.
Az Acer munkatársaiként tisztában vagyunk azzal, milyen hatást gyakorol
vállalkozásunk a környezetre és azon dolgozunk, hogy a legjobban működő
termékeket azonosítsuk és állítsuk elő, hogy minimálisra csökkentsük termékeink
hatását környezetünkre.
Amennyiben az újrahasznosítással kapcsolatban további információkra, illetve
segítségre van szüksége, kérjük látogassa meg a következő weboldalakat:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
Az egyéb termékeink által kínált funkciókra és előnyökre vonatkozó további
tudnivalókért látogason el a www.acer-group.com webhelyre.
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését illetően
elejtezés esetén ne dobja szemétbe ezt az elektronikus eszközt. A
S
környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető legnagyobb fokú
védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. Az elektromos és elektronikus
hulladékok (Waste from Electrical and Electronics Equipment, WEEE)
kezelésével kapcsolatos szabályokról a http://www.acer-group.com/public/
Sustainability/sustainability01.htm címen talál információkat.
Tudnivaló az LCD-monitor pixeleiről
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki, vagy
fekete, illetve piros pontként jelennek meg. Ennek nincsen hatása a tárolt képre, és
nem jelent meghibásodást
Vegye figyelembe az energiagazdálkodással kapcsolatos alábbi tudnivalókat.
• A képernyő alvó módjának bekapcsolása 5 percnyi tétlenség után.
• A monitor felébresztése Kikapcsolt állapotban, az egér mozgatása vagy a billentyűzet egy
tetszőleges billentyűjének megnyomása.
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz
Előfordulhat, hogy a számítógép felhasználói hosszú használat után
szemmegerőltetésre és fejfájásra panaszkodnak. A felhasználók fizikai sérülésnek is
ki vannak téve, ha hosszú órákig a számítógép előtt dolgoznak. A hosszú munkaidő,
rossz tartás, helytelen munkaszokások, stressz, nem megfelelő munkakörülmények,
egészségi állapot és egyéb tényezők nagyban növelik a fizikai sérülés kockázatát.
A számítógép nem megfelelő módon történő használata kéztőcsatorna szindróma,
ínhüvelygyulladás, tenoszinovítisz vagy más mozgásszervi megbetegedés
kialakulásához vezethet. A következő tünetek jelenhetnek meg a kézben, csuklóban,
karokban, vállakban, nyakban vagy háton:
•
•
•
•
•
zsibbadtság vagy égő, bizsergető érzés
fájdalom vagy érzékenység
fájdalom, duzzanat vagy lüktetés
merevség, kötöttség
hideg érzés vagy gyengeség
Ha a fenti tünetek közül bármelyik jelentkezne, illetve visszatérő vagy el nem
múló kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat tapasztal a számítógép használatával
összefüggésben, azonnal keresse fel szakorvosát, és tájékoztassa cége
egészségügyi és munkabiztonsági részlegét.
A következő fejezet tanácsokat ad a kényelmes számítógép-használathoz.
A kényelmes tartás
A kényelmes tartást úgy találhatja meg, ha beállítja a monitor megtekintési szögét,
feltámasztja lábát, vagy megemeli a szék ülőmagasságát a maximális kényelem
érdekében. Vegye figyelembe a következőket:
• ne maradjon túl sokáig ugyanabban a tartásban
• ne görnyedjen előre és/vagy hajoljon hátra
• rendszeres időközönként álljon fel, és sétálgasson, hogy lábizmait kilazítsa
Látása gondozása
A monitor hosszantartó nézése, a nem megfelelő szemüveg vagy kontaktlencse
viselése, a tükröződés, a helyiség túlzott megvilágítása, a gyengén fókuszált
képernyő, a rendkívül kicsi betűtípus és az alacsony kontrasztú megjelenítők mind
megerőltethetik a szemét. Az alábbi fejezet tanácsokat ad a szemmegerőltetés
elkerülésével kapcsolatban.
Szemek
• Gyakran pihentesse a szemét.
• Adjon szemének pihenőt azáltal, hogy eltekint a monitorról és távoli pontra összpontosít.
• Gyakran pislogjon, nehogy kiszáradjon a szeme.
Megjelenítő
• Tartsa tisztán a megjelenítőt.
• A fejét tartsa a kijelző felső szélénél magasabban, hogy lefelé nézzen, amikor a
megjelenítő közepére tekint.
• Állítsa a képernyő fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes szintre a szöveg jobb
olvashatósága és a tisztábban látható grafika érdekében.
• Szüntesse meg visszatükröződést a következőkkel:
• Úgy helyezze el a kijelzőt, hogy oldala ablak vagy fényforrás felé nézzen
• Csökkentse minimálisra a helyiség megvilágítását függöny, reluxa vagy árnyékoló
használatával
• Használjon asztali lámpát
• Módosítsa a megjelenítő megtekintési szöget
• Használjon monitorszűrőt
• Használjon fényellenzőt, pl. a monitor tetejére helyezett kartonlapot
• Ne állítsa a megjelenítőt kényelmetlen szögbe.
• Ne nézzen hosszú ideig erős fényforrásba, pl. nyitott ablakon keresztül.
Jó munkagyakorlat kialakítása
Alakítson ki jó munkagyakorlatot, hogy számítógépének használata pihentető és
termelékeny legyen:
• Rendszeres időközönként és gyakran tartson rövid pihenőt.
• Végezzen nyújtózkodó gyakorlatokat.
• Lehetőség szerint gyakran menje ki a friss levegőre.
• Rendszeresen tornázzon és óvja egészségét.
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
And,
Acer Italy s.r.l.
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Product:
Trade Name:
Model Number:
SKU Number:
LCD Monitor
Acer
PE270K
PE270K xxxxxx;
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)
We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in
conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized
standards and/or other relevant standards have been applied:
EMC Directive: 2014/30/EU
EN 55032:2012/AC:2013 Class B
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2014
-3Class D
EN 61000-3-3:2013
LVD Directive: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
RoHS Directive: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP Directive: 2009/125/EC
Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011
Year to begin affixing CE marking: 2017.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
Dec. 1, 2017
Date
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
Suite 1500
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device
must accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
LCD Monitor
Model Number:
PE270K
SKU Number:
PE270K xxxxxx
(“x” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible
Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Tartalomjegyzék
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében.....................................................................ii
Biztonsági óvintézkedések...........................................................................................ii
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal kapcsolatban................................................ii
A monitor tisztítása..............................................................................................ii
Hozzáférés..........................................................................................................ii
Biztonságos zenehallgatás..................................................................................ii
Figyelmeztetések............................................................................................... iii
A hálózati feszültség használata........................................................................ iii
A termék szervizelése........................................................................................iv
Robbanásveszélyes környezet...........................................................................iv
További biztonsági információ.....................................................................................iv
Informatikai berendezések újrahasznosítására vonatkozó információk......................iv
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését illetően..................................................v
Tudnivaló az LCD-monitor pixeleiről............................................................................v
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz......................................................v
A kényelmes tartás.............................................................................................vi
Látása gondozása..............................................................................................vi
Jó munkagyakorlat kialakítása...........................................................................vi
Kicsomagolás....................................................................................................................1
A monitor beállítása..........................................................................................................2
Magasság-beállítás..................................................................................................... 2
Billentés...................................................................................................................... 2
Elforgatás.................................................................................................................... 3
Monitor képének elforgatása....................................................................................... 3
A monitorárnyékoló panel telepítése........................................................................... 4
Ismerkedés a monitorral...................................................................................................7
Felhasználói kezelőszervek........................................................................................ 7
Külső kezelőszervek................................................................................................... 7
A kábelek csatlakoztatása........................................................................................... 8
A hálózati adapter és tápkábel csatlakoztatása.......................................................... 9
Energiatakarékos........................................................................................................ 9
Display Data Channel (DDC).................................................................................... 10
Gyári időzítési táblázat.............................................................................................. 12
A gyorsmenü használata........................................................................................... 13
Hibaelhárítás......................................................................................................................23
Kicsomagolás
A termék kicsomagolása közben ellenőrizze, hogy az alábbi tételek közül semelyik sem
hiányzik, és őrizze meg a csomagolóanyagot arra az esetre, ha a jövőben szállítania kell a
monitort.
LCD-monitor
Gyors üzembe helyezési
útmutató
DP-kábel
(Opcionális)
PE270K
PE
C-A típusú kábel
(Opcionális)
HDMI-kábel
(Opcionális)
Árnyékolópanel-csomag
C-C típusú kábel
(Opcionális)
1
Hálózati (AC) tápkábel
PE270K Felhasználói útmutató
Magyar
A monitor beállítása
•
Az optimális megtekintés érdekében azt javasoljuk, hogy üljön le szemben a
monitorral, és állítsa be az Önnek legkényelmesebb megtekintési szöget.
•
Tartsa meg az állványt, nehogy a monitor leessen a szög módosítása közben.
•
A monitor megtekintési szögét +20˚ és -5˚ között módosíthatja, ezenkívül balról és
jobbról 45˚-ban forgathatja el a monitort. A monitor magasságát is tetszés szerint
módosíthatja a +/- 115 mm-es tartományban.
Magasság-beállítás
1
2
115mm
Megjegyzés:
Kérjük, hogy a magasság beállítása előtt nyomja meg a monitor tetejét.
Billentés
-5°
PE270K Felhasználói útmutató
Magyar
20°
2
Elforgatás
45°
45°
Monitor képének elforgatása
1.
Emelje a monitort a legmagasabb pozícióba.
2.
Döntse meg a monitort maximális szögben.
3.
Forgassa el a monitort az óramutató járásával megegyező irányba, amíg eléri a
kívánt szöget.
20°
115mm
90°
90°
3
PE270K Felhasználói útmutató
Magyar
A monitorárnyékoló panel telepítése
1.
Terítse ki az árnyékoló panel burkolatát a . Igazítsa a panel eltávolítható
lapjának b alján lévő rögzítőelemeket a panelburkolat a oldalán lévő
kampókhoz (1. ábra).
Align
b
2.
a
A rögzítéshez tolja a panel eltávolítható lapját b a nyíl irányába a b ábra
szerint, amíg a rögzítőelemek a megfelelő helyen szorosan nem rögzülnek.
Ismételje meg ugyanezt az eljárást a másik eltávolítható lap c felszereléséhez.
b
3.
c
a
c
Az árnyékoló panel felső burkolatának összeszerelése ezzel befejeződött.
PE270K Felhasználói útmutató
Magyar
4
4.
Igazítsa a panelt a monitor oldalán lévő csavarnyílásokhoz.
Al
ig
n
5.
Húzza meg a csavart, és rögzítse a lapot a fejhez egy csavarhúzó vagy
pénzérme segítségével.
6.
Rögzítse a lapot a másik oldalon is ugyanezzel az eljárással.
5
PE270K Felhasználói útmutató
Magyar
7.
Tegye a helyére a felső burkolatot, és rögzítse a fejen.
8.
Ezzel az árnyékoló panel felszerelése befejeződött.
* A felső kisajtó kinyitása
1.
Tolja fel alulról a fedelet az ujjaival.
2.
Csúsztassa el a kisajtót ütközésig az ábrán látható irányba.
* A felső kisajtó bezárása
1.
Csúsztassa vissza a kisajtót ütközésig.
2.
Nyomja le a fedelet az ajtó bezárásához.
PE270K Felhasználói útmutató
Magyar
6
Ismerkedés a monitorral
Felhasználói kezelőszervek
1
2
3
4
5
6
7
Külső kezelőszervek
1
2
3
Bekapcsolt
állapotot jelző
LED
Főkapcsoló
gomb
Funkciógomb
/
4
Funkciógomb
Input / /
5
Funkciógomb
/
6
Funkciógomb
/
7
Funkciógomb
A kék szín azt jelzi, hogy a készülék be van kapcsolva, a sárga pedig
azt jelzi, hogy készenléti állapotban/energiatakarékos módban van.
Be- és kikapcsolja a monitort.
a.Nyomja meg a Main page (Főoldal) megtekintéséhez. Nyomja
meg újra, hogy belépjen a Function (Funkciók) menü következő
elemébe.
b.Ha a Function (Funkciók) menü aktív, nyomja meg ezt a gombot a
kiválasztásához vagy a következő funkcióra lépéshez.
a.Nyomja meg a Main page (Főoldal) megtekintéséhez. Nyomja
meg ismét az Input select (Bemenetválasztás) funkció
használatához.
b.Ha a Function (Funkciók) menü aktív, nyomja meg ezt a gombot a
kiválasztásához vagy az előző funkcióra lépéshez.
a.Nyomja meg a Main page (Főoldal) megtekintéséhez. Nyomja
meg ismét a Volume adjustment (Hangerőbeállítás) funkció
használatához.
b.Ha a Function (Funckiók) menü aktív, ezzel a gombbal beléphet
az OSD választható elemei közé.
a.Nyomja meg a Main page (Főoldal) megtekintéséhez. Nyomja
meg ismét a fényerő-beállítási funkció használatához.
b.Ha a Funkció menü aktív. Nyomja meg az előző menübe való
visszatéréshez vagy az aktuális menüből való kilépéshez.
a.Ha a Main page (Főoldal) aktív, nyomja meg a jelenetmód
vezérlőjének aktiválásához
b.Ha a Funkció menü aktív, nyomja meg az aktuális menüből való
kilépéshez.
7
PE270K Felhasználói útmutató
Magyar
A kábelek csatlakoztatása
A monitort az alábbi lépések szerint telepítheti a gazdarendszerre:
1. Kapcsolja ki a számítógépet, és húzza ki a számítógép hálózati tápkábelét.
2.
Csatlakoztassa a jelkábel egyik végét a monitor DP (opcionális) és/vagy HDMI
(opcionális) bemeneti csatlakozójához, majd a másik végét a számítógép
videokártyájának DP (opcionális) és/vagy HDMI (opcionális) kimeneti
csatlakozójához. Ezt követően állítsa szorosra a jelkábel csatlakozójának
csavarjait.
3.
USB 3.0-s, C-C típusú kábel (opcionális, csak C-C típusú USB-bemenettel
ellátott modellek esetében)
Csatlakoztassa az USB 3.0-s, C-C típusú kábel (opcionális) egyik végét a
számítógépéhez, a másik végét pedig az elektromos eszközökhöz.
4.
Az USB-kábel csatlakoztatása (opcionális)
Csatlakoztassa az USB 3.0 kábelt a gyorstöltő porthoz.
Csatlakoztassa az USB 3.0 kábelt egy porthoz.
Választható: Kösse össze az LCD-monitor hangbemeneti aljzatát (AUDIO IN)
és a számítógép vonalszintű kimeneti csatlakozóját a hangkábellel.
5.
6.
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő tápcsatlakozóaljzathoz.
7.
Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugóját egy közeli
konnektorba.
Megjegyzés:
Az audiokimenet csak audiokimenettel rendelkező típusok esetén használható. Kérjük,
tekintse meg a felhasználói útmutatót a részletes utasításokért.
FreeSync (HDMI/DP):
Lehetővé teszi, hogy egy FreeSync-kompatibilis grafikai forrás dinamikusan
állítsa a képfrissítési sebességet a tartalom jellemző képsebességétől függően
az energiahatékony, gyakorlatilag rázkódásmentes és alacsony késlekedésű
képfrissítéshez.
PE270K Felhasználói útmutató
Magyar
8
A hálózati adapter és tápkábel csatlakoztatása
•
Először győződjön meg arról, hogy a területhez megfelelő típusú hálózati
tápkábelt használ.
•
A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V~ és 220/240
V ~ feszültségű területen egyaránt lehetővé teszi a használatát. Nem szükséges
átállítani a készüléket.
•
Csatlakoztassa a hálózati tápkábel dugóját a monitor tápcsatlakozójához, a
másikat pedig egy megfelelő konnektorhoz.
•
120 V~ feszültséget használó készülék esetében:
•
UL-listán szereplő, SVT típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek
névleges áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 125 V.
•
220/240 V~ feszültséget használó készülék esetében:
•
Használjon H05VV-F típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek
névleges áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 250 V. A készlet
rendelkezzen az üzembe helyezés országára vonatkozó biztonsági
jóváhagyással.
Energiatakarékos
A monitort a vezérlőkártyáról érkező jel „Energiatakarékos” üzemmódba állítja,
amelyet a sárgán világító bekapcsolt állapotot jelző LED mutat.
Állapot
LED fény
BE
Kék
Energiatakarékos mód
Sárga
Az energiatakarékos állapot fennmarad, amíg vezérlőjelet nem érzékel, illetve
a billentyűzetet vagy egeret nem működtetik. Az aktív KIKAPCSOLT módból a
visszakapcsolás BEKAPCSOLT állapotba körülbelül 3 másodpercig tart.
9
PE270K Felhasználói útmutató
Magyar
Display Data Channel (DDC)
Az üzembe helyezés további leegyszerűsítése érdekében, a monitor Plug and Play
képességekkel is rendelkezik, amelyet kihasználhat, ha az Ön rendszer is támogatja
a DDC protokollt. A DDC (Display Data Channel) egy kommunikációs protokoll,
amelyen keresztül a monitor automatikusan közli a gazdarendszerrel, milyen
képességekkel rendelkezik, pl. támogatott felbontások és a megfelelő időzítések. A
monitor támogatja a DDC2B szabványt.
20 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
Érintkező
Leírás
száma
1
ML_Lane 0+
Érintkező
Leírás
száma
2
GND
3
ML_Lane 0-
4
ML_Lane 1+
5
GND
6
ML_Lane 1-
7
ML_Lane 2+
8
GND
9
ML_Lane 2-
10
ML_Lane 3+
11
GND
12
ML_Lane 3-
13
KONFIG1
14
CONFIG2
15
AUX CH+
16
GND
17
AUX CH-
18
Hot Plug
19
Visszatérő
20
DP_PWR
PE270K Felhasználói útmutató
Magyar
10
19 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
Érintkező
száma
1
3
5
7
9
11
Érintkező
száma
TMDS Adat2+
2
TMDS Adat24
TMDS Adat1 árnyékolás
6
TMDS Adat0+
8
TMDS Adat010
TMDS Időzítés árnyékolás
12
Leírás
13
CEC
14
15
17
19
SCL
DDC/CEC földelés
Hot Plug érzékelés
16
18
Leírás
TMDS Adat2 árnyékolás
TMDS Adat1+
TMDS Adat1TMDS Adat0 árnyékolás
TMDS Időzítés +
TMDS Időzítés Fenntartva (Nincs
összeköttetés az eszközön)
SDA
+5 V táp
24 tűs, C típusú USB-kábel
Érintkező
száma
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
Leírás
GND
SSTXp1
SSTXn1
VBUS
CC1
Dp1
Dn1
SBU1
VBUS
SSTXn2
SSTXp2
GND
Érintkező
száma
B12
B11
B10
B9
B8
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
11
Leírás
GND
SSTXp1
SSTXn1
VBUS
CC1
Dp1
Dn1
SBU1
VBUS
SSTXn2
SSTXp2
GND
PE270K Felhasználói útmutató
Magyar
Gyári időzítési táblázat
VESA MÓD
MÓD
Felbontás
1
VGA
640x480
60Hz
2
SVGA
800x600
56Hz
3
SVGA
800x600
60Hz
4
XGA
1024x768
60Hz
5
SXGA
1280x1024
60Hz
6
VESA
1280x720
60Hz
7
8
WXGA
WXGA+
1280x800
1440x900
60Hz
60Hz
9
WXGA+
1680x1050
60Hz
10
UXGA
1920x1080
60Hz
11
UXGA*
2560x1440
60Hz
12
13
UHD
UHD
3840x2160
3840x2160
30Hz
60Hz
PE270K Felhasználói útmutató
Magyar
12
A gyorsmenü használata
‑------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Megjegyzés: Az alábbi ismertető csak általános útmutatásként szolgál. A termék
tényleges műszaki adatai eltérhetnek.
Az OSD (képernyő-) menüvel módosíthatók az LCD-monitor beállításai. Nyomja meg
a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt. Az OSD menüből módosítható a
képminőség, az OSD menü megjelenítési helye és néhány egyéb, általános jellegű
beállítás. A speciális beállításokkal kapcsolatban lásd a következő oldalt:
Főoldal
Gyorsgomb 1: jelenetmód
Gyorsgomb 2: (Brightness (Fényerő)), Volume (Hangerő), Gamma, Contrast (Kontraszt),
Blue Light (Kékfény), Over Drive (Túlhajtás), PIP/PBP
Gyorsgomb 3: (Volume (Hangerő)), Brightness (Fényerő), Gamma, Contrast (Kontraszt),
Blue Light (Kékfény), Over Drive (Túlhajtás), PIP/PBP
Gyorsgomb 4: Forrás menü
Gyorsgomb 5: Function (Funkció) menü
Gyorsgomb 1: Jelenetmód
Miután kiválasztotta a jelenetmódot (sRGB, Rec.709, HDR, User (Felhasználói),
Movie (Film), Graphic (Grafikus), ECO, Standard (Normál)), használja a
gombot a
visszatéréshez és mentéshez
Modes
sRGB
Standard
Rec.709
ECO
HDR
Graphics
User
Movie
Gyorsgomb 2: Brightness (Fényerő) (alapértelmezett), felhasználó által definiálható.
Kapcsolja be a fényerő kezelőszervét, és használja a nyilat a fényerő beállításához.
Amikor végzett, használja a
gombot a visszatéréshez és mentéshez.
Brightness
80
13
PE270K Felhasználói útmutató
Magyar
Gyorsgomb 3: Volume (Hangerő) (alapértelmezett), felhasználó által definiálható.
Kapcsolja be a hangerő kezelőszervét, és használja a nyilat a hangerő beállításához.
Amikor végzett, használja a
gombot a visszatéréshez és mentéshez.
Volume
70
Gyorsgomb 4: Forrás menü.
Kapcsolja be a bemenet kezelőszervét, és válassza ki a HDMI1 (2.0) vagy HDMI2 (2.0),
illetve DP vagy DP ALT lehetőséget.
Amikor végzett, használja a
gombot a visszatéréshez és mentéshez.
Input
Input
HDMI1(2.0)
On
Auto Source
Gyorsgomb 5: Főmenü.
Nyissa meg a Főmenüt, és adja meg a Picture (Kép), a Color (Szín), az Audio (Hang),
a Gaming (Játékok), az OSD, a System (Rendszer) és az Information (Információ)
oldal kívánt beállításait a nyilak segítségével. A monitor rendszeradatait is ezen az
oldalon tekintheti meg. Amikor végzett, használja a
gombot az OSD bezárásához és
mentéséhez.
Picture (Kép) oldal
Mode - Standard
Picture
Brightness
80
Color
Contrast
50
Audio
Black Boost
Gaming
Blue Light
Off
50
OSD
ACM
Off
System
HDR
Off
Information
Super Sharpness
Off
1. Nyomja meg a Menu gombot az OSD megnyitásához.
2. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Picture (Kép) oldalt az OSD-menüben. Ezt
követően lépjen a módosítani kívánt beállításra.
3. A beállítások kiválasztásához és a skálák által jelzett értékek módosításához használja
a ◄/► gombot.
4. A Picture (Kép) oldalon elvégezheti a Brightness (Fényerő), a Contrast (Kontraszt),
a Black Boost (Feketeszint), a Blue Light (Kékfény), az ACM, a HDR és a Super
Sharpness (Szuperélesség) értékének beállítását.
PE270K Felhasználói útmutató
Magyar
14
5. Brightness (Fényerő): A fényerő-beállítási tartomány 0-tól 100-ig terjed.
‑---------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: A világos és sötét részek közötti egyensúlyt módosítja.
6. Contrast (Kontraszt): A kontraszt-beállítási tartomány 0-tól 100-ig terjed.
‑---------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: A világos és sötét részek közötti különbség mértékét módosítja.
7. Black Boost (Fekete erősítés): A feketeszint-beállítási tartomány 0-tól 10-ig terjed.
Kiemeli az árnyékos részeket a fényerő növelésével anélkül, hogy modosítaná a
világosabb árnyalatokat
‑---------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: Ha a kép rendkívül világos, vagy kevés árnyékos terület van rajta,
előfordulhat, hogy a beállítás módosítása nem eredményez számottevő változást a
képen.
8. Blue Light (Kékfény): Kiszűri a kékfényt, hogy megvédje látását a megjelenített
kékfény mértékének módosításával -- 80%, 70%, 60% vagy 50%.
‑---------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: A nagyobb érték több kékfény átbocsátását eredményezi. A
legnagyobb fokú védelem érdekében alacsonyabb értéket válasszon.
9. ACM: Az ACM be- vagy kikapcsolásához. Az alapértértelmezett beállítás a kikapcsolt
állapot.
10.HDR: Az Off (Ki) és Auto (Automatikus) értéket szabályozza. Az alapértelmezett
beállítás az Off (Ki). Ha az Auto (Automatikus) értéket választja, azzal automatikusan
észlelheti és kezelheti a HDR-jelet.
‑-------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés:
1. Ha a HDR beállítás Auto (Automatikus) értékre van állítva, a Modes (Módok)
beállítás szintén automatikusan „HDR” értékre módosul.
2. Ha a HDR beállítás „Auto” (Automatikus) értékre van állítva, néhány funkció (ACM,
Gamma, Contrast (Kontraszt), Blue Light (Kékfény), Black Boost (Fekete erősítés)...)
kiszürkítve látható és le van tiltva, és ha módosítja a többi állítható paramétert, a
„Modes” (Módok) beállítás nem vált át „User” (Felhasználói) módra.
11.Super Sharpness (Szuperélesség): Be- vagy kikapcsolhatja az élességet. Az
élességállító technológia nagyfelbontású kép szimulálására képes az eredeti forrás
képpontsűrűségének növelésével, hogy a képek élesebbé és tisztábbá váljanak.
15
PE270K Felhasználói útmutató
Magyar
Color (Szín) oldal
Mode - Stamdard
Picture
Gamma
Color
Color Temp.
2.2
Warm
Audio
R Gain
50
Gaming
G Gain
50
OSD
B Gain
50
System
R Bias
50
Information
G Bias
50
B Bias
50
Mode - Standard
Picture
Modes
Color
Color Space
Standard
Audio
Grayscale Mode
Off
Gaming
6-axis Hue
OSD
6-axis Saturate
System
Information
Quick Start Mode
1. Nyomja meg a Menu gombot az OSD megnyitásához.
2. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Color (Szín) oldalt az OSD-menüben. Ezt
követően lépjen a módosítani kívánt beállításra.
3. A beállítások kiválasztásához és a skálák által jelzett értékek módosításához használja
a ◄/► gombot.
4. Gamma: Lehetővé teszi a fényesség értékének beállítását. Az alapértelmezett érték 2.2
(Windows esetében szabványos).
5. Color Temp (Színhőm.): Az alapértelmezett érték: meleg. A következők közül
választhat: Cool (Hideg), Normal (Normál), Warm (Meleg), Blue Light (Kékfény) vagy
User (Felhasználói).
‑---------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés:
Warm (Meleg): Növeli a színhőmérsékletet. A piros/sárga árnyalat miatt a
képernyő melegebbnek tűnik. Ez az alapértelmezett beállítási mód.
Normal (Normál): Betölti a monitor normál színbeállításait.
Cool (Hideg): Csökkenti a színhőmérsékletet. A kék árnyalat miatt a képernyő
hidegebbnek tűnik.
Blue Light (Kékfény): Csökkenti a képernyő által kibocsátott kékfény szintjét,
hogy a megtekintés kevésbé legyen megterhelő a szemének.
User (Felhasználói): Lehetővé teszi, hogy manuálisan módosítsa a
színbeállításokat.
6. Modes (Módok): Nyissa meg a Modes (Módok) gyorsgombmenüt. A részletes
szabályokért tekintse meg a Módok leírását.
Modes
sRGB
Standard
Rec.709
ECO
HDR
Graphics
PE270K Felhasználói útmutató
Magyar
User
Movie
16
‑---------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés:
sRGB: Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy jobb színegyeztetést érjen el a perifériás
készülékekkel (pl. nyomtatókkal, digitális fényképezőgépekkel stb.).
Rec. 709: Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy jobb színegyeztetést érjen el a
Szabványos Rec. 709 beállítással.
HDR: Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy jobb színegyeztetést érjen el a nagy
dinamikatartományú rendereléssel (HDR). Támogatja a helyi halványítási
effektus használatát.
User (Felhasználói): A felhasználók által definiált képbeállítások kombinációját
alkalmazza.
Standard (Szabványos): Alapvető számítógépes célra használható
(alapértelmezett beállítás).
ECO: Minimális fényerőt biztosít az aktuálisan megnyitott összes programhoz,
így az alacsony energiafogyasztásnak köszönhetően áramot lehet
megtakarítani.
Graphics (Grafika): Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy jobb színegyeztetést érjen
el a grafikával.
Movie (Film): Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy jobb színegyeztetést érjen el a
filmmel.
Módok alapértelmezett paramétere:
sRGB
Rec.709
HDR
Felhasználói Szabványos
ECO
Grafika
Film
ACM
Nem
világít
Nem
világít
Nem
világít
n.a.
Nem világít
Nem
világít
Nem
világít
Nem
világít
Gamma
2.2
2.4
2.2
n.a.
2.2
2.2
2.2
2.2
Kontraszt
50
50
50
n.a.
50
50
60
56
Kékfény
Nem
világít
Nem
világít
Nem
világít
n.a.
Nem világít
Nem
világít
Nem
világít
Nem
világít
Színhőm.
Meleg
Meleg
Meleg
n.a.
Meleg
Meleg
Meleg
Meleg
Fekete erősítés
5
5
5
n.a.
5
5
5
5
Fényerő
30
60
100
n.a.
80
44
97
77
Túlhajtás
Normál
Normál
Normál
n.a.
Normál
Képfrissítési
sebesség sz.
Nem
világít
Nem
világít
Nem
világít
n.a.
Nem világít
Szuperélesség
Be
Be
Be
n.a.
Nem világít
Normál Normál Normál
Nem
világít
Nem
világít
Nem
világít
Nem
világít
Nem
világít
Nem
világít
Megjegyzés:
A Function (Funkció) elem ki van szürkítve, és a paraméterek rögzítve vannak, vagyis
nem módosíthatók.
sRGB/Rec.709/HDR:
1.A felhasználók módosítást végezhetnek (Brightness (Fényerő), Over Drive
(Túlhajtás), Refresh Rate Num (Képfrissítési sebesség sz.) és Super
Sharpness (Szuperélesség)).
2.Ha módosította és mentette a paramétert, a Modes (Módok) beállítás nem
vált át a User mode (Felhasználói mód) opcióra.
3.A 6-axis (Hue and Saturate) (6 tengelyes – Színezet és telítettség)
beállítások ki vannak szürkítve és nem módosíthatók.
17
PE270K Felhasználói útmutató
Magyar
4.A Grayscale mode (Szürkeárnyalatos mód) ki van szürkítve és nem
módosítható.
7. Color Space (Színtér): A következő lehetőségek közül választhat: sRGB, HDR, EBU,
DCI és SMPTE-C.
‑---------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: Három mód áll rendelkezésre a színtérhez.
Modes (Módok) = sRGB(sRGB), Modes (Módok) = Rec.709 (Rec.709), Modes
(Módok) = HDR (HDR)
Színtérrel kapcsolatos részletek:
sRGB Rec.709
HDR
EBU
DCI
SMPTE-C
Szabványos
ACM
Nem
világít
Nem
világít
Nem
világít
Nem
világít
Nem
világít
Nem
világít
n.a.
Gamma
2.2
2.4
2.2
2.4
2.6
2.2
n.a.
Kontraszt
50
50
50
50
50
50
n.a.
Kékfény
Nem
világít
Nem
világít
Nem
világít
Nem
világít
Nem
világít
Nem
világít
n.a.
Meleg
Meleg
n.a.
Színhőm.
Meleg Meleg Meleg Meleg
Fekete erősítés
5
5
5
5
5
5
n.a.
Fényerő
30
60
100
80
80
80
n.a.
Normál
Normál
Normál
n.a.
Nem
világít
Nem
világít
Nem
világít
Nem
világít
Nem
világít
Nem
világít
Túlhajtás
Normál Normál Normál
Képfrissítési sebesség
sz.
Nem
világít
Nem
világít
Nem
világít
Szuperélesség
Be
Be
Be
n.a.
n.a.
Megjegyzés:
A Function (Funkció) elem ki van szürkítve, és a paraméterek rögzítve vannak, vagyis
nem módosíthatók.
Az (EBU / DCI / SMPT-C) és a módok = „standard" (szabványos) megosztott
paraméterértékeknek számítanak, amelyek módosíthatók és menthetők.
1.A CIE 1931 pozitív és negatív hibája 0,03, („HDR” a jelenlegi panel szerint a
finomhangoláshoz).
PE270K Felhasználói útmutató
Magyar
18
2
z n.a. azt jelenti, hogy kövesse az aktuális paraméterértéket (pl. a Blue
A
Light (Kékfény) paraméter értékét).
3A színtér (sRGB, Rec.709, HDR) kiválasztásakor a mód (sRGB, Rec.709,
HDR) effektus is bekapcsol.
4Bármelyik mód (User (Felhasználói)/Standard (Szabványos)/ECO/Movie
(Film)/Graphic (Grafika)) kiválasztása esetén a színtér automatikusan
Standard (Szabványos) értékre módosul.
5Ha a Color Space (Színtér) beállítás „Standard” (Szabványos) értékre van
állítva, és menti a módosított paramétert, akkor a Modes (Módok) beállítás
nem vált át a User mode (Felhasználói mód) beállításra.
6A 6-axis (6 tengelyes) (Hue & Saturate – Színezet és telítettség) és a
(Grayscale mode – Szürkeárnyalatos mód) beállítások ki vannak szürkítve és
nem módosíthatók, kivéve a Standard (Szabványos) beállítást.
8. Grayscale Mode (Szürkeárnyalatos mód): Kiválaszthatja a szürkeárnyalatos módot.
‑---------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés:
On (Be):
Effektus, amelynél a szín csak fekete és fehér.
Off (Ki):
Normál színes effektus.
9. 6-axis Hue (6 tengelyes színezet): A red (vörös), green (zöld), blue (kék), yellow
(sárga), magenta (bíborvörös) és cyan (ciánkék) színezetének beállítására való.
Mode - Standard
Picture
Mode - Standard
Picture
Mode
Color
Color Space
Audio
Grayscale Mode
Gaming
OSD
6-axis Hue
Standard
Color
Red Hue
Off
Audio
Green Hue
6-axis Hue
Gaming
Blue Hue
50
6-axis Saturate
OSD
Yellow Hue
50
System
Magenta Hue
50
Information
Cyan Hue
50
System
Information
Standard
50
50
Reset
10.6-axis Saturate (6 tengelyes telítettség): A red (vörös), green (zöld), blue (kék),
yellow (sárga), magenta (bíborvörös) és cyan (ciánkék) telítettségének beállítására
való.
Mode - Standard
Picture
Mode - Standard
Picture
Mode
Color
Color Space
Audio
Grayscale Mode
Gaming
OSD
6-axis Saturate
Standard
Color
Red Saturate
Off
Audio
Green Saturate
6-axis Hue
Gaming
Blue Saturate
50
6-axis Saturate
OSD
Yellow Saturate
50
System
System
Magenta Saturate
50
Information
Information
Cyan Saturate
50
Standard
50
50
Reset
19
PE270K Felhasználói útmutató
Magyar
Audio (Hang) oldal
Mode - Standard
Picture
Volume
Color
Mute
70
Off
Audio
Gaming
OSD
System
Information
Quick Start Mode
1. Nyomja meg a Menu gombot az OSD megnyitásához.
2. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki az Audio (Hang) oldalt az OSD-menüben. Ezt
követően lépjen a módosítani kívánt beállításra.
3. A beállítások kiválasztásához és a skálák által jelzett értékek módosításához használja
a ▲/▼ gombot.
4. Volume (Hangerő): Beállíthatja a hangerőt.
5. Mute (Némítás):Be- és kikapcsolhatja a némítást.
Gaming (Játékok) oldal
Mode - Standard
Picture
Over Drive
Color
Free Syne
Normal
Audio
Refresh Rate Num
Off
Off
Gaming
OSD
System
Information
Quick Start Mode
1. Nyomja meg a Menu gombot az OSD megnyitásához.
2. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Gaming (Játékok) oldalt az OSD-menüben.
Ezt követően lépjen a módosítani kívánt beállításra.
3. A ▲/▼ gomb segítségével válassza ki a beállításokat.
4. Over Drive (Túlhajtás): A Off (Ki), a Normal (Normál) és az Extreme (Extrém)
lehetőség közül választhat.
5. FreeSync: A FreeSync-támogatást vezérelheti vele. Az alapértelmezett beállítás az Be.
‑---------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: Kizárólag FreeSync-támogatással rendelkező környezetben lehet a
FreeSync (Be/Ki) effektust vezérelni (pl. az NVIDIA vagy Intel grafikus kártyában). A
nem FreeSync környezetnek nincs hatása.
6. Refresh Rate Num (Képfrissítési sebesség sz.): Megjeleníti a panel aktuális
képfrissítési sebességét a képernyőn.
PE270K Felhasználói útmutató
Magyar
20
OSD oldal
Mode - Standard
Picture
Language
Color
OSD Timeout
Audio
Transparency
English
10
Off
Gaming
OSD
System
Information
Quick Start Mode
1. Nyomja meg a Menu gombot az OSD megnyitásához.
2. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki az OSD oldalt az OSD-menüben. Ezt
követően lépjen a módosítani kívánt beállításra.
3. A beállítások kiválasztásához és a skálák által jelzett értékek módosításához használja
a ◄/► gombot.
4. Language (Nyelv): Az OSD menü nyelvét állítja be.
5. OSD Timeout (OSD időtúllépés): Az OSD kikapcsolódása előtti késleltetés
beállításához való.
6. Transparency (Átlátszóság): Kiválaszthatja az átlátszóságot a mód használata
esetén. Az átlátszóság lehetséges értékei: 0% (Ki), 20%, 40%, 60% vagy 80%.
System (Rendszer) oldal
Mode - Standard
Picture
Input
DP In
Color
Auto Source
On
Audio
DP Format
DP1.2
Gaming
Wide Mode
Full
OSD
PIP/PBP
System
Hot Key Assignment
Information
DDC/CI
On
HDMI Black Level
Normal
Quick Start Mode
Mode - Standard
Picture
Quick Start Mode
Color
LED Control
Audio
USB 3.0
Off
Gaming
Power-off
USB Charge
Off
Off
10
OSD
System
Information
Quick Start Mode
1. A Setting (Beállítások) menüben a képernyőn megjelenő menü nyelve és egyéb fontos
beállítások érhetők el, például az Input (Bemenet) és az Over Drive (Túlhajtás) szintje.
2. Nyomja meg a Menu gombot az OSD megnyitásához.
3. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a System (Rendszer) oldalt az OSDmenüben. Ezt követően lépjen a módosítani kívánt beállításra.
4. A beállítások kiválasztásához és a skálák által jelzett értékek módosításához használja
a ◄/► gombot.
5. Input (Bemenet): Válassza ki a forrást a HDMI1 (2.0), HDMI2 (2.0), DP, Type C (DP
ALT) közül.
21
PE270K Felhasználói útmutató
Magyar
6. Auto Source (Automatikus forrás): Az alapértelmezett beállítás a Be. Támogatja az
automatikus forrást.
7. DP Format (DP formátum): Az alapértelmezett érték a DP1.2. A kiválasztása
támogatja a DP1.1 vagy DP1.2 formátumot.
8. Wide Mode (Széles mód): Kiválaszthatja, hogy mely képarányt kívánja használni. Az
opciók a következők: Full (Teljes), Aspect (Képarány) és 1:1.
9. PIP/PBP: Válassza ki a PIP/PBP beállításához.
10.Hot Key Assignment (Gyorsgomb-hozzárendelés): Kiválaszthatja az 1. gyorsgomb
funkcióját (Brightness (Fényerő), Volume (Hangerő), Gamma, Contrast (Kontraszt),
Blue Light (Kékfény), Over Drive (Túlhajtás), PIP/PBP) és a 2. gyorsgomb funkcióját
(Brightness (Fényerő), Volume (Hangerő), Gamma, Contrast (Kontraszt), Blue Light
(Kékfény), Over Drive (Túlhajtás), PIP/PBP).
‑---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Megjegyzés: Az 1. és a 2. gyorsgombhoz nem lehet ugyanazt a funkciót
hozzárendelni.
11.DDC/CI: Lehetővé teszi a monitor beállításainak elvégzését a PC-n lévő szoftver
segítségével.
‑---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Megjegyzés: A DDC/CI a Display Data Channel/Command Interface (Megjelenítési
adatcsatorna/vezérlő felület) rövidítése, amely lehetővé teszi a monitorvezérlő parancs
elküldését szoftveren keresztül.
12.HDMI Black Level (HDMI feketeszint): Válassza ki a HDMI feketeszint beállításához.
13.Quick Start Mode (Gyors indítási mód): Válassza az Off (Ki) vagy On (Be)
lehetőséget. Kapcsolja be a rendszerindítás gyorsításához.
14.LED Control (LED-vezérlés): A fő LED fényerejét szabályozza.
15.USB 3.0: Az alapértelmezett beállítás a Ki. Kiválaszthatja, hogy mikor legyen
támogatott a 3840 x 2160 - 30 Hz felbontás (csak DP ALT).
16.Power-off USB Charge (USB-töltés kikapcsolt állapotban): Be- vagy kikapcsolhatja
(On (Be) vagy Off (Ki))..
Information (Információ) oldal
On
Mode - Standard
Picture
Main Source
DP
Color
Resolution
1920x1080
Audio
Gaming
OSD
System
Information
H/V Frequency
H: 66KHz V: 60Hz
Mode
Free Syne
Series Number
MN53035032682016TPV888
Reset All Settings
Quick Start Mode
1. Nyomja meg a Menu gombot az OSD megnyitásához.
2. A fel/le gombok segítségével válassza az Information (Információ) oldalt, hogy
megjelenítse a monitor általános adatait és aktuális bemenetét.
3. Reset All Settings (Minden beállítás visszaállítása alaphelyzetbe): Visszaállíthatja az
egyedi színbeállításokat a gyári alapértékekre.
PE270K Felhasználói útmutató
Magyar
22
Hibaelhárítás
Mielőtt az LCD-monitort szervizbe küldené, kérjük, ellenőrizze az alábbi hibaelhárító listát,
hátha saját maga is meg tudja oldani az esetleges problémákat.
HDMI/DP mód (Opcionális)
Probléma
Nincs kép
LED állapota
Elhárítás
Kék
Az OSD-menü segítségével állítsa a fényerőt és a
kontrasztot maximális értékre vagy alaphelyzetbe.
On (Be)
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően történt-e a hálózati
tápkábel csatlakoztatása a monitorhoz.
Sárga
Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a videó
jelkábel a monitor hátuljához.
Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e kapcsolva
és hogy energiatakarékos/készenléti módban van-e.
Megjegyzés: Az Acer monitor elektronikus készülékekről származó videók és információk
megjelenítésére használható.
23
PE270K Felhasználói útmutató
Magyar
Download PDF

advertising