Acer | XZ350CU | Acer XZ350CU Quick Start Guide

Acer LCD monitor – Gyors üzembe helyezési útmutató (QSG)
Magyar
Fontos biztonsági tudnivalók
Olvassa el figyelmesen a következő tudnivalókat.
1. Az LCD monitor képernyőjének tisztítása: Ügyeljen arra, hogy a monitor képes legyen a használat helyén elérhető elektromos hálózatról
üzemelni.
• Kapcsolja ki az LCD monitort, és húzza ki a tápkábelt.
• Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztítófolyadékot egy tisztítókendőre, és óvatosan tisztítsa meg vele a képernyőt.
• SOHA NE PERMETEZZEN VAGY ÖNTSÖN SEMMILYEN FOLYADÉKOT KÖZVETLENÜL A KÉPERNYŐRE VAGY A
TARTÓRA.
• NE HASZNÁLJON SEMMILYEN AMMÓNIA VAGY ALKOHOL ALAPÚ TISZTÍTÓT AZ LCD KIJELZŐN VAGY A TARTÓN.
• Az Acer nem fog felelősséget vállalni semmilyen ammónia vagy alkohol alapú tisztítószer használatából eredő kárért.
2. Az LCD monitort ne helyezze ablak közelébe. A monitort az eső, a nedvesség és a közvetlen napfény súlyosan károsíthatja.
3. Ne nyomja meg az LCD képernyőt. A túlzott erőkifejtéssel járó nyomás a képernyő sérülését okozhatja.
4. Ne távolítsa el a készülék burkolatát, valamint ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. A készüléken csak szakképzett
szerelő végezhet javítást.
5. Az LCD monitort -20 és +60 °C közötti hőmérsékletű helyiségben tárolja. Az e tartományon kívüli hőmérsékletek károsíthatják az
LCD monitort.
6. A következő esetekben azonnal húzza ki a monitor tápkábelét, és hívjon szakképzett szerelőt:
• A monitor és a számítógép közötti kábel kikopott vagy megsérült.
• Az LCD monitorra folyadék ömlött vagy a monitort eső érte.
• Az LCD burkolata megsérült.
A monitor csatlakoztatása a talphoz
1.
2.
3.
Vegye ki a monitor talpát a csomagból és helyezze azt egy sík, stabil felületre.
Vegye ki a monitort a csomagolásából.
Csatlakoztassa a monitortartó kart a talphoz.
• Győződjön meg róla, hogy a talp és a monitortartó kar megfelelően kapcsolódnak egymáshoz. (bizonyos típusok esetén)
• A csavar elforgatásával rögzítse a talpat a monitortartó karhoz. A csavart a beépített fül vagy egy megfelelő méretű pénzérme
segítségével húzhatja meg. (bizonyos típusok esetén)
A monitor számítógéphez csatlakoztatása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kapcsolja ki a monitort, és húzza ki a számítógép tápkábelét.
2-1 HDMI-kábel csatlakoztatása (csak a HDMI bemenettel rendelkező típusok esetén)
a. Győződjön meg róla, hogy mind a monitor, mind a számítógép ki van kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a számítógéphez.
Vagy csatlakoztassa az MHL-kábelt (csak az MHL bemenettel rendelkező típusok
esetén) (opcionális) a hordozható eszközhöz.
2-2 DP-kábel csatlakoztatása (csak a DP bemenettel rendelkező típusok esetén)
a. Győződjön meg róla, hogy mind a monitor, mind a számítógép ki van kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a DP-kábelt a számítógéphez.
Csatlakoztassa az audiokábelt. (opcionális)
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján található tápcsatlakozóhoz.
Csatlakoztassa a monitor és a számítógép tápkábelét egy közeli fali aljzathoz.
Kapcsolja be vagy ki a Kikapcsolt USB-töltés beállítást a Kikapcsolt USB-töltés
funkció be-, illetve kikapcsolásához.
DC
DP
HDMI
HDMI 1(MHL) HDMI 2
Külső kezelőszervek
Szám
Ikon
Elem
Leírás
1
Bekapcsológomb/
jelzőfény
A monitor be- és kikapcsolására szolgál. Világítással
jelzi, ha a készülék be van kapcsolva.
2
Bemenet gomb
A bemeneti források közti váltásra szolgál.
3
Hangerő gomb
A gomb megnyomására megjelenik a hangerőcsúszka.
4
OSD menü gomb
A gomb megnyomására megjelenik az OSD menü.
5
OD gomb
A gomb megnyomására megjelenik az OD menü, ahol
a következő üzemmódok közül választhat: Off (Ki),
Normal (Normál) és Extreme (Szélsőséges). Ha az
OSD aktív, nyomja meg a kiválasztásból való kilépéshez.
6
Játékmód gomb
A gomb megnyomására megjelenik a Játékmód menü.
DP IN DP OUT
6 5 4 3 2 1
Előírások és biztonsági megjegyzések
A készüléket tesztelték, és az FCC-szabályzat 15. része értelmében megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó előírásoknak.
A korlátozások lakossági környezetben történő telepítéskor megbízható védelmet nyújtanak a káros interferenciával szemben. A készülék
rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugároz. Ha a készüléket nem a gyártó útmutatásai alapján telepítik és használják, akkor
káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.
Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítési helyzetben nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros interferenciát okoz a
rádió- vagy televíziókészülékek vételében, amelynek tényéről a készülék ki- és bekapcsolásával győződhet meg, javasoljuk, hogy az
interferencia megszüntetése érdekében a következő lépéseket hajtsa végre:
 Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
 Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
 Csatlakoztassa egy másik aljzathoz a készüléket, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.
 Kérje a kereskedő vagy szakképzett szerelő segítségét.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Acer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az LCD monitor megfelel az elektromágneses zavart okozó berendezésekre vonatkozó 2004/108/EK
irányelv, a kisfeszültségű villamossági termékekre vonatkozó 2006/95/EK irányelv, valamint az egyes veszélyes anyagok elektromos és
elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv és az energiával kapcsolatos termékek
környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló 2009/125/EK irányelv alapvető és
egyéb vonatkozó követelményeinek.
Megjegyzés:
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Az elektromágneses zavarokra vonatkozó előírások betartása érdekében a készüléket csak árnyékolt kábelekkel szabad más
számítástechnikai eszközökhöz csatlakoztatni.
Megjegyzés: Perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériát (bemeneti/kimeneti eszközt, terminált, nyomtatót stb.) szabad csatlakoztatni, amely megfelel a B
osztályú eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a
televíziós vételben
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission
(Szövetségi Távközlési Bizottság) által a készülék működtetésére biztosított jogát.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzatának 15. fejezetében foglalt előírásoknak. A készülék működtetése a következő két feltételhez
kötött: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) a készüléknek minden zavart tűrnie kell, beleértve a nemkívánatos működést okozó
zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabvány előírásainak.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Készülékek magánháztartásban történő selejtezése az Európai Unió területén
A készüléken, illetve a készülék csomagolásán látható azonos szimbólum annak jelzésére szolgál, hogy a készülék a
selejtezés során az egyéb háztartási hulladéktól eltérő módon kezelendő. A vásárló a hulladékká vált készüléket köteles
a kijelölt gyűjtőhelyre szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítása céljából. A hulladékká vált
készülékek selejtezéskori begyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, valamint
biztosítja a selejtezett termékek környezetre és emberi egészségre nézve biztonságos feldolgozását. A begyűjtés pontos
helyéről bővebb tájékoztatást a lakhelye szerint illetékes önkormányzattól, az illetékes hulladékkezelő vállalattól, illetve a
terméket árusító helyen kaphat.
Magyar
FCC-megjegyzés
Magyar
MŰSZAKI ADATOK
LCD-panel
Meghajtórendszer
Színes TFT LCD
Méret
35”C (89 cm)
Képpontméret
0,32025 mm (vízszintes) x 0,32025 mm (függőleges)
Fényerő
300 cd/m2 (jellemző)
Kontraszt
Max. 100 000 000:1 (ACM)
Betekintési szög
178° (vízszintes) 178° (függőleges) (CR=10)
Válaszidő
4 ms (G–G)
Paneltípus
VA
Vízszintes frekvencia
HDMI 1.4 (HDMI 1) (MHL): 31–83 kHz
HDMI 2.0 (HDMI 2) / DP: 31–167 kHz
Függőleges frekvencia
HDMI 1.4 (HDMI 1) (MHL): 56–76 Hz
HDMI 2.0 (HDMI 2) / DP: 56–144 Hz
Megjeleníthető színek
16,7 millió
Videoórajel
453 MHz
Maximális felbontás
2560 × 1080 144 Hz-en
Plug&Play
VESA DDCCI/DDC2B
Energiagazdaságossági besorolás
B
*Éves energiafogyasztás
Fogyasztás
(200 nit fényerő mellett)
76 (kWh) (a HDMI bemenettel rendelkező típus esetén)
Bekapcsolt állapot
42 W (jellemző)
Alvó állapot
1,2 W (jellemző)
Kikapcsolt állapot
0,5 W (jellemző)
19 tűs HDMI (csak a HDMI bemenettel rendelkező típusnál)
DP (csak a DP bemenettel rendelkező típusnál)
Bemeneti csatlakozó
Bemeneti videojel
HDMI-jel (csak a HDMI bemenettel rendelkező típusnál) (opcionális)
DP (csak a DP bemenettel rendelkező típusnál) (opcionális)
Hangszórók
9 W x 2 (Csak az audiobemenettel rendelkező típusok esetén) (opcionális)
Maximális képernyőméret
Vízszintesen: 819,84 mm
Függőlegesen: 345,87 mm
Áramforrás
100–240 V, 50/60 Hz
Környezetre vonatkozó követelmények:
Működési hőmérséklet: 0–40 °C
Tárolás hőmérséklet: -20–60 °C
Működési páratartalom: 10–80%
Méretek
844,4 (szé) × 554,5 ~ 684,5 (ma) × 299,9 (mé) mm
Tömeg (nettó)
12,7 kg (nettó)
Mechanikai jellemzők
Dőlés: -5° és +25° között (Csak a készülék legmagasabb pontján mérhető 25 fokos dőlésszög)
Elfordulás: Nem
Magasságbeállítás: Nem
Elfordítható: Nem
Levehető talp: Van
Kapcsoló/gombok
Külső kezelőszervek
Funkciók
Bekapcsológomb
Bemenet
Hangerő
Menü/Enter
OD/Kilépés
Játékmód
Kontraszt
Fényerő
Fókusz (csak az analóg bemenetű típuson)
Órajel (csak az analóg bemenetű típuson)
Vízszintes pozíció (csak az analóg bemenetű típuson)
Függőleges pozíció (csak az analóg bemenetű típuson)
Kék fény
Élesség
6 tengelyes telítettség
6 tengelyes színárnyalat
Gamma
OD
DP-formátum
Színhőmérséklet
Nyelv
OSD időkorlátja
Automatikus konfiguráció (csak az analóg
bemenetű típusok esetén)
Széles mód (teljes/arány)
ACM be/ki
Bemeneti jel kiválasztása
DDC/CI BE/KI
Kijelzőinformációk
Nullázás
Kilépés
A műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak.
Acer termékéhez az Acer hivatalos támogatási webhelyén találhat kézikönyveket és egyéb dokumentumokat.
*Az éves energiafogyasztás kiszámítása az év 365 napján napi 4 óra használatot feltételezve történik.
Download PDF

advertising