Acer | H277HK | Acer H277HK Quick Start Guide (typeC)

Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)
Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
1 Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása:
• Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
• Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő felületét.
•SOHA NE ÖNTSÖN VAGY PERMETEZZEN FOLYADÉKOT KÖZVETLENÜL A KÉPERNYŐRE VAGY A TARTÓRA.
•KÉRJÜK, NE HASZNÁLJON AMMÓNIA VAGY ALKOHOL ALAPÚ TISZTÍTÓSZERT AZ LCD-KIJELZŐN VAGY A
TARTÓN.
•Az Acer nem vállal felelősséget az ammónia vagy alkohol alapú tisztítószerek használata következtében keletkező
károkért.
2 Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény hatásának.
Súlyosan megrongálódhat.
3 Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
4 Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak képzett
szakember végezhet.
5 Az LCD-monitort beltérben, -20 °C és 60 °C (-4 ° és 140 °F) között tárolja. A fenti tartományon kívül történő tárolás
maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
6 Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi esetekben:
• A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
• Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitették az eső hatásának.
• Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
A csomag tartalma
LCD-monitor
Gyors üzembe
Hálózati Hálózati (AC) HDMI-kábel USB 3.1 C-típusú DP kábel
helyezési
adapter
tápkábel
(opcionális) kábel (opcionális) (opcionális)
útmutató
A monitor felszerelése a talpra
1
2
3
4
Óvatosan vegye ki a monitort a csomagolásból.
Csak a képernyőt vegye ki a csomagból, és helyezze egy tiszta, stabil felületre, a kijelzővel lefelé.
Rögzítse a tartónyakkal ellátott monitortalpat az ezüst csavarok meghúzásával (a talp alján).
Csatlakoztassa az állványt a képernyőhöz.
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1
2
3
4
5
6
Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép hálózati
tápkábelét.
Csatlakoztassa a jelkábelt a monitor HDMI (opcionális) és/vagy DP
(opcionális) bemeneti aljzatába, valamint a számítógépen a grafikus kártya
HDMI (opcionális) és/vagy DP (opcionális) kimeneti csatlakozójába.
Csatlakoztassa az adapter egyik végét a monitorhoz, majd a másik
végét egy megfelelően földelt AC hálózati aljzatba.
Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugóját egy
közeli konnektorba.
Csatlakoztassa az USB 3.0 A-típusú kábel egyik végét a
számítógéphez, a másik végét pedig az elektromos berendezéshez.
Csatlakoztassa az USB 3.1 C-típusú kábel egyik végét a
számítógéphez, a másik végét pedig az elektromos berendezéshez.
Megjegyzés: Audió kimenet csak az audió kimenetes modelleknél van.
Kérjük, tekintse meg a felhasználói útmutatót a részletes utasításokért.
∄ֻ
HDMI
HDMI
USB port
-supporting fast charge
USB (Type C)
HDMI
USB port
DP
USB (Type C)
HDMI
DP
USB (Type A)
USB (Type A)
Power Jack
Vezérlőpulton található kezelőszervek
Sz. Elem
1 Bekapcsoló
gomb /
visszajelző
2 < / > gomb
3
4
5
Leírás
Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt
állapotot jelzi. A villogó kék a készenléti/energiatakarékos
üzemmódot jelzi.
Nyomja meg a < / > gombot a kívánt funkció
megkereséséhez, illetve az aktuális funkció
beállításainak módosításához.
Menü / Enter Nyomja meg, hogy megnyissa az OSD menüt. Nyomja
gomb
meg újra, hogy belépjen az OSD menü tételei közé.
Auto. / Kilépés • Ha az OSD menü aktív, nyomja meg ezt a gombot,
gomb
hogy kilépjen az OSD menüből.
• Ha az OSD menü ki van kapcsolva, nyomja meg a
gombot, hogy aktiválja az Automatikus beállítás funkciót.
Empowering
Nyomja meg ezt a gombot, hogy megnyissa az Acer
gomb
eColor Management OSD-t és elérje a jelenet módokat.
FreeSync:
5 4 3
2
1
Engedélyezi a FreeSync által támogatott grafikus forrást, hogy dinamikusan beállítsa a kijelző frissítési rátját a tartalom
jellemző képfrissítése alapján az energiahatékonyság, az akadásmentesség és az alacsony késleltetést eredményező
kijelzőfrissítés érdekében.
Magyar
Fontos biztonsági utasítások
Hatósági és biztonsági tudnivalók
Magyar
FCC felhívások
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy teljesíti a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeket
az FCC Szabályzat 15. fejezete szerint. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban történő telepítés esetén
megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, hasznosít
és sugározhat, és ha nem a jelen utasításban előírt módon történik a telepítése, káros interferenciát okozhat a rádióhullámú
kommunikációban. Azonban előfordulhat, hogy interferencia lép fel adott telepítés esetén is. Ha a berendezés káros
interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, amely a készülék ki- és bekapcsolásával határozható meg, akkor a
felhasználó kötelessége, hogy megkísérelje az interferencia kiküszöbölését az alábbi lehetőségek közül egy vagy több
alkalmazásával:
• Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
• Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
• Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék
csatlakozik.
• Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Acer Inc. ezennel kijelenti, hogy jelen LCD monitor megfelel a következő előírásokban megfogalmazott alapvető
követelményeknek és az egyéb vonatkozó követelményeknek: az elektromágneses zavartűrésre (EMC) vonatkozó 2014/30/
EU irányelv, az alacsony feszültségű készülékekre vonatkozó 2014/35/EU irányelv, a veszélyes anyagok használatát
korlátozó (RoHS) 2011/65/EU irányelv, valamint a termékek környezetbarát kialakítását és csökkentett energiafelhasználását
célzó keretrendszer felállítását előíró 2009/125/EK irányelv.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel történik az EMC-re vonatkozó
előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad ehhez a berendezéshez
csatlakoztatni, amelyek a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A határértékeknek nem megfelelő
perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal Communications
Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a terméket működtesse.
Üzemi feltételek
Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. fejezetében meghatározott határértékeknek. A működtetésnek az alábbi két
feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem
kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak. Remarque a I’intention des utilisateurs
canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban lévő
magánháztartásokban.
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási szemétként kezelni.
Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést a hulladék elektromos és elektronikus
berendezések ártalmatlanítására kijelölt begyűjtési ponton adja le. A hulladékká vált elektronikus
berendezés elkülönített begyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni a természeti erőforrásokat
és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő módon hasznosítják újra. További tájékoztatásért
a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal,
a kommunális hulladékkezelővel vagy azzal az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.
A monitor megrongálódásának elkerülése érdekében ne emelje fel a
monitort a talpánál fogva.
Download PDF

advertising