Acer | H277HK | Acer H277HK User Manual

Acer LCD-monitor
Felhasználói útmutató
Copyright © 2017. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Magyar
Acer LCD-monitor felhasználói útmutató
Eredeti kiadás: 3/2017
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják, anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a kézikönyvnek
az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek meg. A Társaság
nem nyilatkozik sem nyíltan, sem burkoltan a kiadvány tartalmáról, és nem is ad rá garanciát, továbbá
kifejezetten visszautasítja, hogy egy meghatározott célra való alkalmasságra vagy eladhatóságra
vonatkozó garanciát nyújtana.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított helyen. A
sorozatszám és a modell száma a számítógépre ragasztott címkén található. A számítógéppel kapcsolatos
minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a modellszámot és a vásárlásra vonatkozó
adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban vagy
eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer LCD-monitor felhasználói útmutató
Típusszám: _____________________________________
Sorozatszám: ___________________________________
Vásárlás időpontja: _______________________________
Vásárlás helye: __________________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit vagy
védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
Magyar
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Biztonsági óvintézkedések
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot, később
szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden figyelmeztetésnek és
utasításnak.
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal
kapcsolatban
A következő jelenségek normálisak LCD-monitor esetében, és nem a meghibásodás jelei.
• A fénycsöves világítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat az üzembe helyezést
követően. Kapcsolja ki az Üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be, hogy meggyőződjön,
eltűnt a vibrálás.
• Az asztalhoz felhasznált háttértől függően kissé egyenetlen lehet a képernyő fényereje.
• Az LCD-képernyő tényleges képpontjainak száma 99,99% vagy annál nagyobb érték.
Tartalmazhat 0,01% vagy kevesebb arányban foltokat, illetve hiányzó vagy állandóan
világító képpontot .
• Az LCD-monitor működési jellemzői miatt, ha ugyanazt a képet jeleníti meg órákig, annak
utóképe a képernyőn maradhat, miután új képre vált. Ilyen esetben a képernyő lassan
helyreáll a kép váltásával, vagy ha néhány óráig kikapcsolva hagyják az Üzemkapcsolót.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást:
• A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
• A kijelzőt és a váz elejét, illetve oldalát puha kendővel törölje le.
iii
Hozzáférés
Magyar
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen elérhető
és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha áramtalanítani
kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a konnektorból.
Biztonságos zenehallgatás
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
• Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán, kényelmes hangerőn és torzítás nélkül nem
hallja a zenét.
• A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
• Korlátozza a nagy hangerő melletti zenehallgatás idejét.
• Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
• Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Figyelmeztetések
• A terméket ne használja víz közelében.
• Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék leesik,
súlyosan megsérülhet.
• A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése érdekében,
hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem szabad elzárni vagy
letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy a terméket ágyra, heverőre,
takaróra vagy hasonló felületre helyezzük. Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé
vagy mellé helyezni, vagy beépíteni, hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
• Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül, mivel
veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és rövidzárlatot okozhatnak,
ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne öntsön folyadékot a termékre vagy
annak belsejébe.
• A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
• Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett környezetben, ami
váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a belső alkatrészeket.
• Az adapter kizárólag ezzel a monitorral használható, ezért ne használja más célra.
• Az Ön eszköze az alábbi tápegységek egyikével működik:
Gyártás: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO., LTD.: ADS-65AL-19-3 19065G (65W)
DELTA ELECTRONICS, INC.: ADP-65JH HB (65W)
A hálózati feszültség használata
• Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha nem
biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi
elektromos szolgáltatóhoz.
• Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol ráléphetnek
a hálózati kábelre.
iv
Magyar
• Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a hosszabbítóhoz
csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem haladja-e meg a hosszabbító kábel
névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze, hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes
berendezés áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
• Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok eszköz
csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja meg a mellékkör
névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót használnak, az áramfelvétel nem
haladhatja meg a hosszabbító bemeneti áramfelvételének 80%-át.
• A termék hálózati tápkábelét hárompólusú földelt dugóval látták el. Ez a dugó csak
megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a fali konnektor
megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a tápkábel dugóját. Ne dugja a dugót nem
földelt hálózati csatlakozóba. További információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy
sérülést okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar
megfelelő kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő
elektromos eszközök okoznak, és ami befolyásolja a termék
teljesítményét.
• A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az alábbi
követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező,
SPT-2 típusú, névleges áramerősség 7 A, feszültség minimum 125 V, VDE vagy hasonló
jóváhagyással, 4,6 méter maximális hosszúsággal.
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát. Bízza az
összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett munkatársaihoz,
ha:
• Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
• Folyadék ömlött a termékbe
• A terméket esőnek vagy víznek tették ki
• A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
• A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
• A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az összes
használati utasítást
v
Magyar
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe,
hogy a terméket helyreállítsa.
Robbanásveszélyes környezet
Kapcsolja ki az eszközt robbanásveszélyes légkörű területen, és tartsa be a területen
kihelyezett feliratok és utasítások útmutatását. Robbanásveszélyes légkörű területen
általában gépkocsija motorjának kikapcsolására is utasítják. Az ilyen területen keltett szikrák
robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy akár halálhoz vezethet. Kapcsolja ki
az eszközt üzemanyagtöltő állomásokon, pl. benzinkutaknál. Tartsa be a rádió-berendezések
használatára vonatkozó korlátozásokat üzemanyag-lerakatok, tároló és elosztó területek,
vegyi üzemek területén, illetve ahol robbantást végeznek. A robbanásveszélyes légkörű
területeket gyakran, de nem mindig egyértelműen megjelölik. Ilyenek például a hajók alsó
fedélzete, vegyi átrakó vagy tároló létesítmények, cseppfolyósított földgázt (pl. propánt
vagy butánt) használó járművek, és olyan területek, amelyek légköre vegyi anyagokat, vagy
részecskéket, pl. gabonát, port vagy fémport tartalmaz.
További biztonsági információ
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol kisgyerekektől.
Informatikai berendezések újrahasznosítására
vonatkozó információk
Az Acer elkötelezett a környezet védelme mellett és a kiselejtezett berendezések
újrahasznosítását – visszanyerés és ártalmatlanítás formájában – a cég egyik legfontosabb
feladatának tekinti a környezetre gyakorolt terhelés minimálisra csökkentése érdekében.
Az Acer munkatársaiként tisztában vagyunk azzal, milyen hatást gyakorol vállalkozásunk a
környezetre és azon dolgozunk, hogy a legjobban működő termékeket azonosítsuk és állítsuk
elő, hogy minimálisra csökkentsük termékeink hatását környezetünkre.
Amennyiben az újrahasznosítással kapcsolatban további információkra, illetve segítségre van
szüksége, kérjük látogassa meg a következő weboldalakat:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
További információkért termékeinkkel, illetve azok szolgáltatásaival és előnyeivel
kapcsolatban kérjük, látogassa meg honlapunkat a www.acer-group.com címen.
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését
illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk
lehető legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra.
További információért az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékával (WEEE) kapcsolatos szabályozást illetően látogassa meg a
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
weboldalt.
vi
Tudnivaló az LCD-monitor pixeleiről
Magyar
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére előfordulhat,
hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki, vagy fekete, illetve piros
pontként jelennek meg. Ennek nincsen hatása a tárolt képre, és nem jelent meghibásodást.
A terméket energiagazdálkodásra felkészítve szállították:
• A képernyő alvó módjának bekapcsolása 5 percnyi tétlenség után.
• Ébressze fel a monitort, amikor az Aktív Ki üzemmódban van, mozgassa az egeret
vagy nyomja meg a billentyűzet egyik gombját.
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz
Előfordulhat, hogy a számítógép felhasználói hosszú használat után szemmegerőltetésre és
fejfájásra panaszkodnak. A felhasználók fizikai sérülésnek is ki vannak téve, ha hosszú órákig
a számítógép előtt dolgoznak. A hosszú munkaidő, rossz tartás, helytelen munkaszokások,
stressz, nem megfelelő munkakörülmények, egészségi állapot és egyéb tényezők nagyban
növelik a fizikai sérülés kockázatát.
A számítógép nem megfelelő módon történő használata kéztőcsatorna szindróma,
ínhüvelygyulladás, tenoszinovítisz vagy más mozgásszervi megbetegedés kialakulásához
vezethet. A következő tünetek jelenhetnek meg a kézben, csuklóban, karokban, vállakban,
nyakban vagy háton:
• zsibbadtság vagy égő, bizsergető érzés
• fájdalom vagy érzékenység
• fájdalom, duzzanat vagy lüktetés
• merevség, kötöttség
• hideg érzés vagy gyengeség
Ha a fenti tünetek közül bármelyik jelentkezne, illetve visszatérő vagy el nem múló
kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat tapasztal a számítógép használatával összefüggésben,
azonnal keresse fel szakorvosát, és tájékoztassa cége egészségügyi és munkabiztonsági
részlegét.
A következő fejezet tanácsokat ad a kényelmes számítógép-használathoz.
A kényelmes tartás
A kényelmes tartást úgy találhatja meg, ha beállítja a monitor megtekintési szögét,
feltámasztja lábát, vagy megemeli a szék ülőmagasságát a maximális kényelem érdekében.
Vegye figyelembe a következőket:
• ne maradjon túl sokáig ugyanabban a tartásban
• ne görnyedjen előre és/vagy hajoljon hátra
• rendszeres időközönként álljon fel, és sétálgasson, hogy lábizmait kilazítsa
vii
Látása gondozása
Magyar
A monitor hosszantartó nézése, a nem megfelelő szemüveg vagy kontaktlencse viselése, a
tükröződés, a helyiség túlzott megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyő, a rendkívül kicsi
betűtípus és az alacsony kontrasztú megjelenítők mind megerőltethetik a szemét. Az alábbi
fejezet tanácsokat ad a szemmegerőltetés elkerülésével kapcsolatban.
Szemek
• Gyakran pihentesse a szemét.
• Adjon szemének pihenőt azáltal, hogy eltekint a monitorról és távoli pontra összpontosít.
• Gyakran pislogjon, nehogy kiszáradjon a szeme.
Kijelző
• Tartsa tisztán a megjelenítőt.
• A fejét tartsa a kijelző felső szélénél magasabban, hogy lefelé nézzen, amikor a
megjelenítő közepére tekint.
• Állítsa a képernyő fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes szintre a szöveg jobb
olvashatósága és a tisztábban látható grafika érdekében.
• Szüntesse meg visszatükröződést a következőkkel:
• Úgy helyezze el a kijelzőt, hogy oldala ablak vagy fényforrás felé nézzen
• Csökkentse minimálisra a helyiség megvilágítását függöny, reluxa vagy árnyékoló
használatával
• Használjon asztali lámpát
• Módosítsa a megjelenítő megtekintési szöget
• Használjon monitorszűrőt
• Használjon fényellenzőt, pl. a monitor tetejére helyezett kartonlapot
• Ne állítsa a megjelenítőt kényelmetlen szögbe.
• Ne nézzen hosszú ideig erős fényforrásba, pl. nyitott ablakon keresztül.
Jó munkagyakorlat kialakítása
Alakítson ki jó munkagyakorlatot, hogy számítógépének használata pihentető és termelékeny
legyen:
• Rendszeres időközönként és gyakran tartson rövid pihenőt.
• Végezzen nyújtózkodó gyakorlatokat.
• Lehetőség szerint gyakran menje ki a friss levegőre.
• Rendszeresen tornázzon és óvja egészségét.
viii
Magyar
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
And,
Acer Italy s.r.l.
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Product:
Trade Name:
Model Number:
SKU Number:
LCD Monitor
ACER
H277HK
H277HK xxxxxx;
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)
We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in
conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized
standards and/or other relevant standards have been applied:
EMC Directive: 2014/30/EU
EN55032:2012/AC:2013 Class B
EN 55024:2010
EN61000-3-2:2014 Class D
EN61000-3-3:2013
LVD Directive: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
RoHS Directive: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP Directive: 2009/125/EC
Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011
Year to begin affixing CE marking: 2017.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
21/03/2017
Date
ix
Acer America Corporation
Magyar
333 West San Carlos St., San Jose
Suite 1500
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
x
Product:
LCD Monitor
Model Number:
H277HK
SKU Number:
H277HK xxxxxx
(“x” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Kicsomagolás1
A talp felszerelése (egyes típusok esetében)
2
A képernyő helyzetének beállítása
3
A hálózati adapter és tápkábel csatlakoztatása
3
Energiatakarékos3
Display Data Channel (DDC)
4
24 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
4
19 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
4
20 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
5
Mini, 20 tüskés színes kijelző jelkábel 5
Gyári időzítési táblázat
Üzembe helyezés
Felhasználói kezelőszervek
6
7
8
Vezérlőpulton lévő kezelőszervek
8
FreeSync:8
A gyorsmenü használata
9
Bemeneti forrás kiválasztása
10
Acer eColor Management
11
Kezelési utasítás
11
Jellemzők és előnyök
11
Magyar
iii
Biztonsági óvintézkedések
iii
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal kapcsolatban
iii
A monitor tisztítása
iii
Hozzáférésiv
Biztonságos zenehallgatás
iv
Figyelmeztetésekiv
A hálózati feszültség használata
iv
A termék szervizelése
v
Robbanásveszélyes környezet
vi
További biztonsági információ
vi
Informatikai berendezések újrahasznosítására
vonatkozó információk
vi
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését illetően
vi
Tudnivaló az LCD-monitor pixeleiről
vii
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz
vii
A kényelmes tartás
vii
Látása gondozása
viii
Jó munkagyakorlat kialakítása
viii
Declaration of Conformity
ix
Federal Communications Commission Declaration of
Conformity
x
Tartalomjegyzék
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Magyar
Az OSD menük használata Kép m enü
OSD menü
Beállítás menü
Információ menü
Hibakeresés
DVI/HDMI/DP/Mini DP mód (opcionális)
12
12
14
14
16
17
17
Kicsomagolás
LCD-monitor
Gyors üzembe helyezési
útmutató
Audio kábel
(opcionális)
DP kábel
(opcionális)
HDMI-kábel
(opcionális)
Hálózati (AC) tápkábel
DVI (kettős kapcsolat) kábel
(opcionális)
Hálózati adapter
Mini DP kábel
(opcionális)
Magyar
A termék kicsomagolása közben kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi tételek közül semelyik
sem hiányzik, és őrizze meg a csomagolóanyagot ara az esetre, ha a jövőben szállítania kell
a monitort.
1
Magyar
A talp felszerelése (egyes típusok esetében)
Megjegyzés: Csomagolja ki a monitort és a talpat. A monitort helyezze
finoman, a képernyővel lefelé fordítva valamilyen stabil felületre. A
képernyő összekarcolódását kendő leterítésével előzheti meg.

1 Tegye fel a talpra a monitor tartókarját.
2 Győződjön meg arról, hogy a talp megfelelően rögzült a monitor tartókarjára.
• Rögzítse a talpat az monitorállványra a fehér csavar elfordításával, a beépített pecek
vagy egy pénzérme segítségével. (egyes típusok esetében)
Megjegyzés: A szerelést elővigyázatosan végezze, ellenkező esetben
megsebesítheti önmagát.

2
A képernyő helyzetének beállítása
5
15
Magyar
Az optimális látószög beállítása érdekében beállíthatja
a monitor dőlésszögét úgy, hogy az alábbi ábra szerinti
módon mindkét kezével megfogja a monitor szélét. A
monitor 15 fokkal felfelé, illetve 5 fokkal lefelé dönthető.
A hálózati adapter és tápkábel
csatlakoztatása
• Először győződjön meg arról, hogy a területhez megfelelő típusú hálózati tápkábelt
használ.
• A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V~ és 220/240 V~
feszültségű területen egyaránt lehetővé teszi a használatát. Nem szükséges átállítani a
készüléket.
• Csatlakoztassa a hálózati tápkábel dugóját a monitor tápcsatlakozójához, a másikat pedig
egy megfelelő konnektorhoz.
• 120 V~ feszültséget használó készülék esetében:
UL-listán szereplő, SVT típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek névleges
áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 125 V.
• 220/240 V~ feszültséget használó készülék esetében:
Használjon H05VV-F típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek névleges
áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 250 V. A készlet rendelkezzen az üzembe
helyezés országára vonatkozó biztonsági jóváhagyással.
Energiatakarékos
A monitort a vezérlőkártyáról érkező jel „Energiatakarékos” üzemmódba állítja, amelyet a kék
színnel villogó lámpa mutat.
Mód
LED lámpa
Világít
Kék
Készenlét/
Energiatakarékos
Villogó kék
Az energiatakarékos állapot fennmarad, amíg
vezérlőjelet nem érzékel, illetve a billentyűzetet
vagy egeret nem működtetik. A „készenléti állásból”
a „visszakapcsolás” körülbelül 3 másodpercig tart.
LED jelzőfény
3
Display Data Channel (DDC)
Magyar
Az üzembe helyezés további leegyszerűsítése érdekében, a monitor Plug and Play
képességekkel is rendelkezik, amelyet kihasználhat, ha az Ön rendszer is támogatja a DDC
protokollt. A DDC (Display Data Channel) egy kommunikációs protokoll, amelyen keresztül
a monitor automatikusan közli a gazdarendszerrel, milyen képességekkel rendelkezik, pl.
támogatott felbontások és a megfelelő időzítések. A monitor támogatja a DDC2B szabványt.
24 érintkezős jelkábel színes
megjelenítőhöz
Érintkező
száma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Leírás
TMDS adatok 2TMDS adatok 2+
TMDS adat 2/4 árnyékolás
TMDS adatok 4TMDS adatok 4+
DDC időzítés
DDC adatok
NC
TMDS adatok 1TMDS adatok 1+
TMDS adat 1/3 árnyékolás
TMDS adatok 3-
Érintkező
száma
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Leírás
TMDS adatok 3+
+5 V táp
DVI érzékelő
Hot-plug érzékelés
TMDS adatok 0TMDS adatok 0+
TMDS adat 0/5 árnyékolás
TMDS adatok 5TMDS adatok 5+
TMDS időzítés árnyékolás
TMDS időzítés +
DDC TMDS időzítés -
19 érintkezős jelkábel színes
megjelenítőhöz
Érintkező
száma
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
4
Leírás
TMDS adatok 2+
TMDS adatok 2TMDS adat 1 árnyékolás
TMDS adatok 0+
TMDS adatok 0TMDS időzítés árnyékolás
CEC
SCL
DDC/CEC földelés
Hot Plug érzékelés
19 1715 13 11 9 7 5 3 1
18 16 1412 10 8 6 4 2
Érintkező
száma
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Leírás
TMDS adat 2 árnyékolás
TMDS adatok 1+
TMDS adatok 1TMDS adat 0 árnyékolás
TMDS időzítés +
TMDS időzítés Fenntartva (Nincs összeköttetés az
eszközön)
SDA
+5 V táp
Érintkező
száma
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
Leírás
ML_Sáv 0+
ML_Sáv 0GND
ML_Sáv 2+
ML_Sáv 2GND
KONFIG1
AUX CH+
AUX CHVisszatérés
Érintkező
száma
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Magyar
20 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
Leírás
GND
ML_Sáv 1+
ML_Sáv 1GND
ML_Sáv 3+
ML_Sáv 3KONFIG2
GND
Hot Plug
DP_PWR
Mini, 20 tüskés színes kijelző jelkábel
Érintkező
száma
Leírás
Érintkező
száma
Leírás
1
GND
2
Hot Plug
3
ML_Lane 3 (n)
4
KONFIG1
5
ML_Lane 3 (p)
6
KONFIG2
7
GND
8
GND
9
ML_Lane 2 (n)
10
ML_Lane 0 (n)
11
ML_Lane 2 (p)
12
ML_Lane 0 (p)
13
GND
14
GND
15
ML_Lane 1 (n)
16
AUX CH (p)
17
ML_Lane 1 (p)
18
AUX CH (n)
19
GND
20
DP_PWR
5
Gyári időzítési táblázat
Magyar
Szám
Mód
1
2
VGA
3
A felbontás
frissítési
gyakorisága
640x480
60Hz
640x480
72Hz
640x480
75Hz
4
MAC
640x480
66,66Hz
5
VESA
720x400
70Hz
6
800x600
56Hz
7
800x600
60Hz
800x600
72 Hz
8
SVGA
9
10
MAC
11
12
XGA
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
MAC
VESA
SXGA
VESA
WXGA
WXGA+
WSXGA+
800x600
75 Hz
832x624
74,55 Hz
1024x768
60 Hz
1024x768
70 Hz
1024x768
75 Hz
1152x870
75 Hz
1152x864
75 Hz
1280x960
60 Hz
1280x1024
60 Hz
1280x1024
75 Hz
1280x720
60 Hz
1280x800
60 Hz
1360x768
60 Hz
1440x900
60 Hz
1440x900
75 Hz
1680x1050
60 Hz
1680x1050
75 Hz
26
UXGA
1600x1200
60 Hz
27
FHD
1920x1080
60 Hz
28
QWXGA
2048x1152
60 Hz
29
QHD
2560x1440
60 Hz
30
3840x2160
29,97 Hz
31
3840x2160
30 Hz
32
3840x2160
25 Hz
3840x2160
23,98 Hz
34
3840x2160
24 Hz
35*
3840x2160
60 Hz
33
UHD
*Kizárólag DisplayPort és HDMI 2.0
6
Felbontás
Üzembe helyezés
A monitor üzembe helyezéséhez kérjük, végezze el az alábbi lépéseket:
Lépések
HDM I
Magyar
1 Csatlakoztassa a digitális kábelt
a DVI kábel (opcionális, csak kettős-bemenetű modellek esetében)
(1) Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
(2) Csatlakoztassa a DVI (Dual Link) kábelt a számítógéphez.
b HDMI-kábel (opcionális, csak a HDMI-bemenettel rendelkező típus esetében)
(1) Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
(2) Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a számítógéphez.
c DP kábel (opcionális, csak DP-bemenetű modellek esetében)
(1) Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
(2) Csatlakoztassa a DP kábelt a számítógéphez.
d Mini DP kábel (opcionális, csak Mini DP-bemenetű modellek esetében)
(1) Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
(2) Csatlakoztassa a Mini DP kábelt a számítógéphez.
e Csatlakoztassa az audio kábelt (opcionális, csak a hangbemenettel rendelkező
modelleken).
2 Csatlakoztassa az adaptert
a Csatlakoztassa az AC tápkábelt az adapterhez.
b Csatlakoztassa az adapter egyik végét a monitorhoz, majd a másik végét egy
megfelelően földelt AC hálózati aljzatba.
3 Kapcsolja be a monitort és a számítógépet
Először a monitort kapcsolja be, majd a számítógépet. Igen fontos betartani ezt a
sorrendet.
4 Ha a monitor nem működik megfelelően, a probléma megállapítása érdekében olvassa el
a hibaelhárításra vonatkozó részt.
HDM I
DVI-IN
HDMI
DP
Mini-DP
AUDIO IN
DVI-IN
HDMI
DP
Mini-DP
DC IN
Megjegyzés: Hang csak a hangkimenettel rendelkező modelleken lesz
hallható.
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
7
Magyar
Felhasználói kezelőszervek
5 43 2 1
Vezérlőpulton lévő kezelőszervek
Sz.
Elem
Leírás
1
Üzemkapcsoló
gomb / Bekapcsolt
állapotot jelző
fény
Be- és kikapcsolja a monitort.
A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A villogó kék a készenléti/
energiatakarékos üzemmódot jelzi.
2
< / > gomb
Nyomja meg a < / > gombot a kívánt funkció megkereséséhez,
majd nyomja meg a Menü gombot a kiválasztásához. Nyomja
meg a < / > gombot az aktuális funkció beállításának
módosításához.
3
Menü / Enter
gomb
Nyomja meg, hogy megnyissa az OSD menüt. Nyomja meg
újra, hogy belépjen az OSD menü tételei közé.
4
Auto. / Kilépés
gomb
• Ha az OSD menü aktív, nyomja meg ezt a gombot, hogy
kilépjen az OSD menüből.
• Amint bezárta az OSD menüt, nyomja meg ezt a gombot
és tartsa lenyomva két másodpercig az Automata beállítás
funkció aktiválásához, amire a monitor automatikusan
optimalizálja a kép helyzetét, fókuszát és időzítését. (csak
VGA módban)
5
Empowering
gomb
Nyomja meg ezt a gombot az Acer eColor Management OSD
megnyitásához és a jelenet módok eléréséhez.
FreeSync:
Engedélyezi a FreeSync által támogatott grafikus forrást, hogy dinamikusan beállítsa a
kijelző frissítési rátját a tartalom jellemző képfrissítése alapján az energiahatékonyság, az
akadásmentesség és az alacsony késleltetést eredményező kijelzőfrissítés érdekében.
8
AUTO
Magyar
A gyorsmenü használata
Input
Nyomja meg a funkciógombot (Empowering gomb, Auto gomb vagy Menü gomb) a
gyorsmenü megnyitásához. A gyorsmenü lehetővé teszi a leggyakrabban használt beállítások
gyors módosítását.
Ikon
AUTO
Input
Elem
Leírás
Empowering
Nyomja meg az Empowering gombot, hogy megnyissa az Acer
eColor Management menüt és elérje a jelenet módokat.
Auto.
Nyomja meg az Auto gombot az Automata beállítás funkció
aktiválásához, amire a monitor automatikusan optimalizálja a
kép helyzetét, fókuszát és időzítését. (csak VGA módban)
Menü
Nyomja meg a Menü gombot, hogy aktiválja az OSD menüt.
Hangerő
Nyomja a Hangerő gombot a hangerő állításához. (opcionális,
Kizárólag Audió bemenettel rendelkező)
Bemenet
Nyomja meg az Bemenet gombot a monitorhoz csatlakoztatott
videó jelforrások közötti választáshoz. (Opcionális, csak a kettős
bemenettel vagy HDMI-bemenettel rendelkező típus) Amikor az
Automatikus forrás ki van kapcsolva, nyomja meg az „Bemenet”
gyorsbillentyűt, hogy megjelenítse a bemeneti forrás Menüt.
A felhasználók válthatnak bemeneti forrást az „Audio forrás”
funkció kezeléséhez.
9
Bemeneti forrás kiválasztása
Input
Magyar
Setting
Auto Source
OFF
Quick Start mode
ON
Rest
Auto Source On
DVI
HDMI
DP
MiniDP
1. Automatikus forrás Be, MNT Be:
(1) Ha elveszti a jelet, vagy leválasztódik a kábel, váltson át automatikusan egy másik
portra ugyanúgy, mint a „bemenet átváltása” esetében.
(2) Ha megnyomja a bemeneti gyorsbillentyűt, megjelenik a bemeneti OSD menü, amely
megjelöli az aktuális bemeneti forrás elemét, nyomja meg a fel/le billentyűt más
forrásokhoz (DP/DP Alt/HDMI), nyomja meg a Kilépés gombot, hogy átváltson a forrás
azonnali kiválasztására, majd járjon el úgy, mint a „bemenet átváltása” esetében.
(3) Nyomja meg a fel/le gombot az automatikus forráshoz, nyomja meg a Belépés gombot,
hogy átállítsa az automatikus forrást Be állapotról Ki állapotra, nyomja meg az Exit
gombot, hogy elmentse az aktuális beállítást és kilépjen a bemeneti OSD menüből.
2. Automatikus forrás Be, MNT Alvó üzemmód:
(1) Ha megnyomja a bemeneti gyorsgombot, felébresztheti az MNT-t és megjelenítheti a
bemeneti OSD-t, nyomja meg a fel/le gombot, hogy kiválassza a forráselemet, nyomja
meg a Kilépés gombot, hogy átváltson a forr s azonnali kiválasztására, majd járjon el
úgy, mint a „bemenet átváltása” esetében.
(2) Nyomja meg a fel/le gombot az automatikus forrás eleméhez, majd nyomja meg a
Belépés gombot, hogy Ki állapotba kapcsolja, ezután már nem jelenik meg semmilyen
jel vagy kábel alvó módban.
(3) Amikor a „Kábel nincs csatlakoztatva” OSD látható, akkor a bemeneti gyorsbillentyű
megnyomásával láthatóvá válik a bemeneti OSD.
3. Automatikus forrás Ki, MNT Be:
(1) Ha elveszti a jelet, vagy leválasztódik a kábel, nem jelenik meg semmilyen jel vagy
kábel alvó módban.
(2) Nyomja meg a fel/le gombot az automatikus forráshoz, nyomja meg a Belépés gombot,
hogy átállítsa az automatikus forrást Ki állapotról Be állapotra, nyomja meg a Kilépés
gombot, hogy elmentse az aktuális beállítást és kilépjen a bemeneti OSD menüből.
(3) Ha megnyomja a bemeneti gyorsbillentyűt, megjelenik a bemeneti OSD menü, amely
megjelöli az aktuális bemeneti forrás elemét, nyomja meg a fel/le billentyűt más
forrásokhoz (DP/DP Alt/HDMI), nyomja meg a Kilépés gombot, hogy átváltson a forrás
azonnali kiválasztására, ha nincs jel, akkor nem jelenik meg semmilyen jel vagy kábel
alvó módban.
10
(3) Amikor a „Kábel nincs csatlakoztatva” OSD látható, akkor a bemeneti gyorsbillentyű
megnyomásával láthatóvá válik a bemeneti OSD.
Acer eColor Management
Kezelési utasítás
1 Nyomja meg az Empowering gombot, hogy megnyissa az Acer eColor Management OSD
menüt és elérje a jelenet módokat.
mpowering Technology
User
ECO
Standard Graphics
Movie
2 Nyomja meg a < / > gombot a kívánt üzemmód kiválasztásához.
3 Nyomja meg az Auto gombot a kiválasztott elem megerősítéséhez és az Acer eColor
Management menü bezárásához.
Jellemzők és előnyök
Ikon
Mód típus
Leírás
Felhasználói mód Egyedileg megadott. A beállítások finomhangolhatók az adott
körülményeknek megfelelően.
ÖKO mód
A beállítások elvégzésével csökkentheti az
energiafogyasztást.
Normál mód
Alapbeállítások. A kijelző natív képességeit tükrözi
Grafikai mód
Kiemeli a színeket és finom részleteket. A képek és a
fényképek élénkebb színekkel, élesebb részletekkel jelennek
meg.
Film mód
A jelenetet a lehető legélesebb részletekkel jeleníti meg.
Részletes megjelenítés még rossz megvilágítási körülmények
között is.
11
Magyar
4. Automatikus forrás Ki, MNT Alvó mód:
(1) Ha megnyomja meg a bemeneti gyorsgombot, felébresztheti az MNT-t és megjelenítheti
a bemeneti OSD-t, nyomja meg a fel/le gombot, hogy kiválassza a forráselemet,
nyomja meg a Kilépés gombot, hogy átváltson a forrás azonnali kiválasztására, ha
nincs jel, akkor nem jelenik meg semmilyen jel vagy kábel alvó módban.
(2) Nyomja meg a fel/le gombot az automatikus forrás eleméhez, majd nyomja meg
az Entert, átállítsa Be állapotra, majd váltsa át az összes forrást ugyanúgy, mint a
„bemenet átváltása” esetében.
Magyar
Az OSD menük használata
Megjegyzés: Az alábbi ismertető csak általános útmutatásként szolgál.
A tényleges termékspecifikációk változhatnak.
Az LCD-monitor a különböző beállítások elvégzéséhez képernyőmenüvel (OSD) rendelkezik.
Nyomja meg a Menü gombot, hogy megnyissa az OSD menüt. Az OSD menüből módosítható
a képminőség, az OSD menü időtúllépése és néhány egyéb, általános jellegű beállítás.
Kép m enü
A Kép menü segítségével állítható a képminőség.
Picture
Picture
Acer eColor Management
Color Space
Blue Light
Grayscale mode
Off
Brightness
Contrast
Colour Temp
70
6-axis Saturate
50
6-axis Hue
Standard
OFF
Blue Light
Gamma
2.2
HDR
Super Sharpness
OFF
OFF
1 Nyomja meg a Menü gombot, hogy megnyissa az OSD menüt.
2 Nyomja meg a < / > gombot a
Kép kiválasztásához, majd nyomja meg a Menü
gombot a Kép menübe történő belépéshez.
Az alábbi lehetőségek érhetők el a Kép menüben: Acer ecolor Management technológia,
Kék fény, Fényesség, Kontraszt, 6 tengelyes telítés, 6 tengelyes színárnyalat, sRGB mód,
Szuper élesség és Színhőmérséklet.
3 Nyomja meg a < / > gombot a Kép menü lehetőségeinek görgetéséhez, majd nyomja
meg a Menü gombot az almenüjébe történő belépéshez.
4 Nyomja meg a < / > gombot a beállítás elvégzéséhez/kiválasztásához, majd nyomja meg
megerősítésképpen az Auto gombot.
5 Kék fény: kiszűrheti a kék fényt a különböző kék fényt jelölő arányok beállításával - 80%,
70%, 60%, 50%. A monitorba kék fényt kiszűrő technológiát építettek, amely megvédi
az emberi szemet a kék fény káros hatásától. „kikapcsolt” módban megfelel az alacsony
kékfény-kibocsátást igazoló tanúsítványnak.
12
Magyar
Megjegyzés: A magasabb értékek több kék fényt engednek át. A
jobb védelem érdekében válasszon alacsonyabb értéket. Az alacsony
kékfény-kibocsátásra vonatkozóan az alábbiakban ismertetünk néhány
egészségügyi tanácsot:
1. Szünet: tartson 10 perc szünetet, miután 60 percig használta a
monitort.
2. Megfelelő távolság: tartson 60 cm távolságot a képernyőtől, amikor
használja.
3. Szemtorna: tornáztassa a szemét legalább 60 percenként, legalább
30 másodpercig.
6 Fényerő: Beállíthatja a fényerőt 0 és 100 érték között.
Megjegyzés: A világos és sötét területek közötti egyensúly módosítása.
7 Kontraszt: Beállíthatja a kontrasztot 0 és 100 érték között.
Megjegyzés: Módosítja a sötét és a világos területek közötti különbség
mértékét.
8 A színhőmérséklet a felhasználók számára van, hogy beállíhassák a színhőmérsékletet
a kék fénytől, a meleg, hűvös, valamint a felhasználó által megadott árnyalatokig. Az
alapértelmezett beállítás meleg.
9 A Gamma mód a Fényerősség tónusának beállításához használható. Az alapértelmezett
érték 2,2 (Normál Windows érték)
10 A HDR jelentése „high dynamic range”, azaz nagy dinamikatartomány. A felhasználó
három lehetőség közül választhat.
Auto: automatikusan ellenőrzi a HDR forrás állapotát.
Be: támogatja a HDR hatást.
Ki: nem támogatja a HDR hatást.
Az alapértelmezett érték az „Ki”.
Megjegyzés: Csak a HDMI port támogatja a HDR-t.
11 A Szuper élesség technológia szimulálni tudja a nagy felbontású képeket úgy, hogy
megnöveli az eredeti forrás pixeleinek a sűrűségét. Ezzel az eljárással a képet sokkal
élesebbé és tisztábbá teheti.
12 A színtér révén a felhasználó kiválaszthatja a képernyőn megjelenő képtípusoknak
legjobban megfelelő színmódot. Hat színmódból választhat, ezek a következők: sRGB,
Rec.709, HDR, EBU, SMPTE-C, Standard. Az alapértelmezett érték a Standard.
13 Szürkeárnyalatos mód: Az alapértelmezett érték az kikapcsolva.
BE: Színek fekete-fehér hatással.
Ki: Normál színhatás.
13
14 6 tengelyes telítettség: Beállíthatja a vörös, zöld, kék, sárga, magenta és cián
6-tengelyes színárnyalat telítettségét: Beállítja a vörös, zöld, kék, sárga, magenta és cián
árnyalatát.
Magyar
OSD menü
Az OSD menüben állítható be az OSD menü helye és időtúllépése.
OSD
OSD Timeout
10
1 Nyomja meg a Menü gombot , hogy megnyissa az OSD menüt.
2 Nyomja meg a < / > gombot az
OSD kiválasztásához, majd nyomja meg a Menü
gombot az OSD menübe történő belépéshez.
3 Nyomja meg a < / > gombot, hogy beállítsa az OSD időtúllépést (10 ~ 120 másodperc
között), az alapértelmezett 10 másodperc.
Beállítás menü
A Beállítás menü segítségével végezheti el az aktuális bemeneti jel általános beállításait, mint
például képarány, OSD nyelv stb.
Setting
Full
Auto Source
ON
DDC/CI
ON
Quick Start mode
ON
Normal
Refresh Rate Num
OFF
OD
ACM
OFF
Input
HDMI
DP Format
DTS
Language
14
Setting
Wide Mode
DP1.2
OFF
English
Reset
1 Nyomja meg a Menü gombot, hogy megnyissa az OSD menüt.
Magyar
2 Nyomja meg a < / > gombot a
Beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a Menü
gombot a Beállítás menübe történő belépéshez.
A következő lehetőségek érhetők el a Beállítások menüben: Széles mód, DDC/CI, OD,
ACM, Bemenet, DP formátum, DTS, Nyelv, Automatikus forrás, Gyorsindíts mód és
Visszaállítás.
3 Nyomja meg a < / > gombot a Beállítás menü lehetőségeinek görgetéséhez, majd
nyomja meg a Menü gombot az almenüjébe történő belépéshez.
4 Nyomja meg a < / > gombot a beállítás elvégzéséhez/kiválasztásához, majd nyomja meg
megerősítésképpen az Auto gombot.
5 Széles mód: Kiválaszthatja, hogy a képet milyen aspektusban használja. A lehetőségek a
Teljes, Aspektus és az 1:1 arány.
6 DDC/CI: Lehetővé teszi a monitor beállításainak a számítógépen futó szoftverből történő
megadását.
Megjegyzés: DDC/CI az Adatcsatorna/Parancsfelület megjelenítésének
a rövidítése, amely lehetővé teszi a monitor vezérlését a szoftveren
keresztül.
7 OD: Válassza ki a Ki, Normál vagy Extrém lehetőséget.
8 ACM: Az ACM be- és kikapcsolása. Alapértelmezetten ki van kapcsolva.
9 Bemenet: Válassza ki a forrást a DVI, HDMI, DP vagy miniDP-ről.
10 DP formátum: Alapértelmezésben DP1.2, a DP kiválasztás DP1.1 vagy DP1.2
formátumokat tud támogatni.
11 DTS: Kapcsolja a DTS hangot Be vagy Ki. A monitor hátul két 3W-os hangszóróval van
felszerelve. DTS hang rétegelt és figyelemre méltó hangáramlást hoz létre.
12 Nyelv: Állítsa be az OSD menü nyelvét.
13 Automatikus forrás: Alapértelmezésben „Be” van kapcsolva, támogatni tudja a jelforrás
automatikus keresését.
14 Gyorsindítás mód: Válassza a Ki vagy a Be lehetőséget. Alapértelmezetten „Ki” van
kapcsolva. Kapcsolja be az indítási sebesség növeléséhez.
15 Frissítési gyakoriság száma: Megjeleníti a panel jelenlegi frissítési rátáját az információs
oldal képernyőjén, ha a felhasználó átkapcsol „BE” állapotba. Az alapértelmezett érték a
„Ki”.
15
Információ menü
Magyar
Az Információ menü megjeleníti az LCD-monitor alapvető adatait.
Information
3840 X 2160
H:135
V:60Hz
HDMI
S/N:ETRLA00803104000502400
FPS:60
1 Nyomja meg a Menü gombot, hogy megnyissa az OSD menüt.
2 Az LCD-monitor alapvető adatainak megtekintéséhez nyomja meg a < / > gombot az
Információ kiválasztásához.
3 FPS: Megjeleníti a panel aktuális frissítési rátáját a képernyőn, ha a felhasználók
átkapcsolják a Frissítési gyakoriság számára „BE” állapotba.
16
Hibakeresés
Magyar
Mielőtt az LCD-monitort szervizbe küldené, kérjük ellenőrizze az alábbi hibaelhárító listát,
hátha saját maga is meg tudja oldani az esetleges problémákat.
DVI/HDMI/DP/Mini DP mód (opcionális)
Probléma
Nincs kép
LED állapot
Elhárítás
Kék
Az OSD segítségével állítsa a fényerőt
és a kontrasztot maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
Ki
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően történt-e a
hálózati tápkábel csatlakoztatása a monitorhoz.
Villogó kék
Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a
videó jelkábel a monitor hátuljához.
Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e
kapcsolva és hogy energiatakarékos/készenléti
módban van-e.
A DTS szabadalmakért, lássa a http://patents.dts.com. Gyártva a DTS Licensing Limited engedélye
alapján. DTS, a szimbólum, a DTS és a szimbólum együtt bejegyzett védjegyek, és a DTS Sound
védjegye a DTS, Inc. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising