Acer | PE320QK | Acer PE320QK Quick Start Guide

Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)
Magyar
Fontos biztonsági utasítások
Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása:
•
Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
•
Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő felületét.
Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény hatásának.
Súlyosan megrongálódhat.
Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak képzett
szakember végezhet.
Az LCD-monitort beltérben, -20 °C és 60 °C (-4° és 140 °F) között tárolja. A fenti tartományon kívül történő tárolás
maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi esetekben:
•
A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
•
Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitették az eső hatásának.
•
Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
A talp felszerelése
1.
2.
3.
4.
Vegye ki a monitort a csomagolásból.
Illessze az állványt a talpra. (csak bizonyos típusok esetében)
Fordítsa el az óramutató járásával megegyez ő irányba, hogy a helyére rögzítse. Győződjön meg arról, hogy a talp
megfelelően rögzült az állványon. (csak bizonyos típusok esetében)
Rögzítse a talpat az állványra a csavar elfordításával, a beépített pecek vagy egy pénzérme segítségével. (csak
bizonyos típusok esetében)
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1.
2.
3.
4.
5.
Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép hálózati
tápkábelét.
Csatlakoztassa a jelkábel egyik végét a monitor hátulján lévő HDMI
(opcionális) és/vagy DP (opcionális)csatlakozóhoz, majd a másik
végét a számítógép grafikus kártyájának és/vagy HDMI (opcionális)
és/vagy DP (opcionális) csatlakozójához. Ezt követően szorítsa meg
a jelkábel csatlakozójának csavarjait.
USB 3.1 C-C típusú kábel (opcionális, csak a C-C típusú bemenettel
rendelkező modellek esetében)
Csatlakoztassa az USB 3.1 C-C típusú kábel egyik végét a
számítógéphez, a másik végét pedig az elektromos berendezéshez.
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő
tápcsatlakozó porthoz.
Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugójátegy
közeli konnektorba.
USB Type C
USB
DP
Megjegyzés: Audió kimenet csak az audió kimenetes
modelleknél van. Kérjük, tekintse meg a felhasználói útmutatót
a részletes utasításokért.
FreeSync (csak DP/HDMI): Lehetővé teszi, hogy egy FreeSync-kompatibilis grafikai
forrás dinamikusan állítsa a képfrissítési sebességéet a tartalom jellemző képsebességétől
függően az energiahatékony, gyakorlatilag rázkódásmentes és alacsony késlekedésű
képfrissítéshez.
1
Mode
Standard
Brightness
65
Input
HDMI(MHL2.1)
Menu
Mode
Standard
2
Brightness
65
3
Input
HDMI(MHL2.1)
4
Menu
5
Külső kezelőszerveks
Főkapcsoló gomb
2
Funkciógomb
/
3
Funkciógomb
/
4
Funkciógomb
5
Funkciógomb
/X
/
Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A sárga az
energiatakarékos/készenléti üzemmódot jelzi.
a. Nyomja meg a Főoldal megjelenítéséhez. A gomb ismételt megnyomásakor az 1.
gyorsgombhoz rendelt funkciót használhatja.
b. Ha a Funkciómenü aktív, ezzel a gombbal megjelenítheti az alapvető információkat
a monitorról és az aktuális bemenetről, vagy visszaállíthatja az egyéni
színbeállításokat a gyári alapértékekre.
a. Nyomja meg a Főoldal megjelenítéséhez. A gomb ismételt megnyomásakor az 2.
gyorsgombhoz rendelt funkciót használhatja.
b. Ha a Funkciómenü aktív, ezzel a gombbal kiválaszthatja a jelenet módot vagy a
játék módot.
a. Nyomja meg a Főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg ismét az Bemenetválasztás
funkció használatához.
b. Ha a Funkciómenü aktív, ezzel a gombbal kiléphet az OSD-menüből.
a.
b.
Nyomja meg a Főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg újra, hogy belépjen a
Funkciók menü következő elemébe.
A kijelző burkolatának hátoldalán lévő egyszeres váltógomb a joystickhez hasonlóan
működik. A kurzor mozgatásához egyszerűen csak váltson a gombbal a négy
irányba. A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg a gombot. A zöld azt jelenti,
hogy működőképes. A szürke azt jelenti, hogy nem működik.
Előírások és biztonsági megjegyzések
FCC-megjegyzés
A készüléket tesztelték, és az FCC-szabályzat 15. része értelmében megfelel a B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó előírásoknak. A korlátozások lakossági környezetben történő telepítéskor
megbízható védelmet nyújtanak a káros interferenciával szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát
hoz létre, használ és sugároz. Ha a készüléket nem a gyártó útmutatásai alapján telepítik és használják,
akkor káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.
Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítési helyzetben nem lép fel interferencia. Ha a
készülék káros interferenciát okoz
a rádió- vagy televíziókészülékek vételében, amelynek tényéről a készülék ki- és bekapcsolásával
győződhet meg, javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetése érdekében a következő lépéseket
hajtsa végre:
● Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
● Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
● Csatlakoztassa egy másik aljzathoz a készüléket, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.
● Kérje a kereskedő vagy szakképzett szerelő segítségét.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Acer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az LCD monitor megfelel az elektromágneses zavart okozó
berendezésekre vonatkozó 2014/30/EU irányelv, a kisfeszültségű villamossági termékekre vonatkozó
2014/35/EU irányelv, valamint az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben
való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv és az energiával kapcsolatos termékek
környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló
2009/125/EK irányelv alapvető és egyéb vonatkozó követelményeinek.
Megjegyzés:
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Az elektromágneses zavarokra vonatkozó előírások betartása érdekében a készüléket csak árnyékolt
kábelekkel szabad más számítástechnikai eszközökhöz csatlakoztatni.
Magyar
1
Magyar
Megjegyzés: Perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériát (bemeneti/kimeneti eszközt, terminált, nyomtatót stb.) szabad
csatlakoztatni, amely megfelel a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem
megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a
Federal Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által a készülék működtetésére
biztosított jogát.
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzatának 15. fejezetében foglalt előírásoknak. A készülék
működtetése a következő két feltételhez kötött: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) a készüléknek
minden zavart tűrnie kell, beleértve a nemkívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban lévő
magánháztartásokban.
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási
szemétként kezelni. Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést
a hulladék elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására kijelölt
begyűjtési ponton adja le. A hulladékká vált elektronikus berendezés elkülönített
begyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni a természeti erőforrásokat
és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő módon hasznosítják újra.
További tájékoztatásért a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően kérjük,
lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel vagy
azzal az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.
MŰSZAKI ADATOK
LCD-kijelzőpanel
Megjelenítő-rendszer
TFT Color LCD
Méret
31,5"W (80cm)
Képpont-méret
0,181(H) x 0,181(V)mm
Képpont-méret
350cd/m2(jellemző)
Kontraszt
100,000,000:1Max. (ACM)
Látószög
178° (V) 178° (F) (CR≥10)(jellemző)
Válaszidő
4ms (GTG)
Paneltípus
Síkbeli kapcsolás
Videó
Digitális csatoló
V frekvencia
30~160Khz (HDMI&Type-C) 160~160Khz (DP)
F frekvencia
40~75HZ (HDMI) 40~60HZ (DP&Type-C)
Megjeleníthető színek száma
1,07 B szín
Képpont-órajel
600MHz
Max. felbontás
3840x2160@60Hz
Plug & Play
VESA DDCCI/DDC2B
Energiagazdaságossági besorolás
B
*Éves energiafogyasztás
69 (kWh) (a HDMI bemenettel rendelkező típus esetén)
Áramfogyasztás
@200cd/m2
Bemeneti csatlakozó
Bekapcsolt mód
41W(typ.)
Alvó mód
0,5W(typ.)
Kikapcsolt állapot
0,5W(typ.)
HDMI (kizárólag HDMI rendelkező típusnál)
DP (csak a DP bemenettel rendelkező típusnál)
USB 3.1 C-típus (1. generáció)(kizárólag C-típus rendelkező típusnál)
USB-elosztó / USB 3.0 x 4 (Csak USB-elosztóval rendelkező típus)
HDMI jel (kizárólag HDMI rendelkező típusnál) (opcionális)
DP (csak a DP bemenettel rendelkező típusnál) (opcionális)
USB 3.1 C-típus (1. generáció)(kizárólag C-típus rendelkező típusnál)
Bemeneti videojel
(opcionális)
2W x 2 (typ.)
Audió
Audió kimenet (Audió kimenettel rendelkező típus esetén)
Maximális képernyőméret
Vízszintes:697mm
Függőleges:392mm
Áramforrás
100-240V~, 50/60Hz
Környezeti feltételek
Működési hőmérséklet: 5°C és 35°C
Tárolási hőmérséklet: -20°C és 60°C
Működési páratartalom: 10% és 85%
Méretek
746,7 (Sz) x 595,7(Ma) x 290(Mé)mm
Tömeg (nettó tömeg)
11kg készülék (nettó)
Szerkezet adatai
Döntés: -5° és +20° között (Csak a készülék legmagasabb pontján
mérhető 20 fokos dőlésszög)
Elforgatás: -20° és +20° között
Magasság-állítás: 115mm
Forgatás: sí
Leszerelhetõ talp: sí
Külső
Kezelőszervek:
Kapcsoló/Gombot
Brightness (Fényerő)
Contrast (Kontraszt)
Black Boost
Blue Light (Kékfény)
ACM
HDR
Super Sharpness
(Szuperélesség)
Gamma
Colour Temp (Színhőm.)
Modes (Módok)
Color Space (Színtér)
Grayscale Mode
(Szürkeárnyalatos mód)
6-axis Hue (6 tengelyes
színezet)
6-axis Saturate (6 tengelyes
telítettség)
Volume (Hangerő)
Mute (Némítás)
OD
FreeSync
Refresh Rate Num (Képfrissítési
sebesség sz.)
Language (Nyelv)
OSD Timeout (OSD időtúllépés)
Transparency (Átlátszóság)
Input (Bemenet)
Auto Source (Automata forrás)
DP Format (DP formátum)
Wide Mode (Széles mód)
PIP/PBP
Hotkey Assigment (Gyorsgombhozzárendelés)
DDC/CI
HDMI feketeszint
Quick start mode (Gyors indítás mód)
LED Control (LED-vezérlés)
USB 3.0
Power-off USB charge (USB-töltés
kikapcsolt állapotban)
* A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Acer termékéhez az Acer hivatalos támogatási webhelyén találhat kézikönyveket és egyéb dokumentumokat.
*Az éves energiafogyasztás kiszámítása az év 365 napján napi 4 óra használatot feltételezve történik.
Magyar
Hangszórók
Download PDF

advertising