Acer | VA221Q | Acer VA221Q Quick Start Guide

Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)
Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
1. Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása: Győződjön meg arról, hogy az Ön monitorjának elektromos tápellátása megfelel az
Ön tartózkodási helyén rendelkezésre álló tápfeszültségnek.
• Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
• Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő felületét.
• SOHA NE ÖNTSÖN VAGY PERMETEZZEN FOLYADÉKOT KÖZVETLENÜL A KÉPERNYŐRE VAGY A TARTÓRA.
• KÉRJÜK, NE HASZNÁLJON AMMÓNIA VAGY ALKOHOL ALAPÚ TISZTÍTÓSZERT AZ LCD-KIJELZŐN VAGY A
TARTÓN.
• Az Acer nem vállal felelősséget az ammónia vagy alkohol alapú tisztítószerek használata következtében keletkező károkért.
2. Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény hatásának. Súlyosan
megrongálódhat.
3. Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
4. Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak képzett szakember végezhet.
5. Az LCD-monitort beltérben, -20 °C és 60 °C (-4 ° és 140 °F) között tárolja. A fenti tartományon kívül történő tárolás maradandó
károsodást okozhat az LCD-monitorban.
6. Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi esetekben:
• A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
• Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitették az eső hatásának.
• Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
Magyar
Fontos biztonsági utasítások
A csomagolás tartalma
LCD-monitor
Gyors üzembe
helyezési útmutató
Hálózati (AC)
tápkábel
VGA-kábel
HDMI-kábel
(opcionális)
DVI kábel
(opcionális)
Audió kábel
(opcionális)
A talp felszerelése
1. Csomagolja ki a monitor talpát, és helyezze el egy stabil, vízszintes munkaterületen.
2. Vegye ki a monitort a csomagolásból.
3. Illessze a monitor alján lévő kioldó gombot a talp megfelelő nyílásába. Kattanás jelzi, hogy a monitor szorosan illeszkedik a talphoz.
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1. Kapcsolja ki a monitort és húzza ki a számítógép hálózati tápkábelét.
2. 2-1 Csatlakoztassa a videokábelt
a. Ellenőrizze, hogy a monitor és a számítógép is ki van kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a VGA videokábelt a számítógéphez.
2-2 Csatlakoztassa a digitális kábelt (Csak kettős bemenetű
modellek esetén)
a. Ellenőrizze, hogy a monitor és a számítógép is ki van kapcsolva.
b. Csatlakoztassa az 24-tűs DVI kábel egyik végét a monitor
hátlapjához, majd csatlakoztassa a kábel másik végét a
számítógép portjához.
2-3 Csatlakoztassa a HDMI-kábelt (Csak HDMI bemenetű
modellek esetén)
a. Ellenőrizze, hogy a monitor és a számítógép is ki van kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a számítógéphez.
3. Opcionális: Csatlakoztassa az LCD monitor hangbemeneti csatlakozóját
(AUDIO BE) és a számítógép kimeneti portját az audio kábellel.
4. Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő
tápcsatlakozó aljzathoz.
5. Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugóját
egy közeli konnektorba.
HDMI
HDMI
AUDIO IN
VGA IN
DVI-D IN
HDMI
Külső kezelőszervek
Sz. Ikon
1, 2
3, 4
5
/
Elem
Üzemkapcsoló
gomb / Bekapcsolt
állapotot jelző fény
Mínusz / Plusz
OSD funkciók
Leírás
Be- és kikapcsolja a monitort.
A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A sárga az energiatakarékos/
készenléti üzemmódot jelzi.
Ha az OSD aktív, nyomja meg a Mínusz vagy Plusz gombot az OSD
lehetőségei közötti váltáshoz.
Nyomja meg, hogy megnyissa az OSD-t. Nyomja meg újra, hogy belépjen
az OSD menütételei közé.
LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója
Magyar
Sz. Ikon
Elem
6
Automatikus
beállítás / Kilépés
gomb
7
Empowering gomb
Leírás
Ha az OSD aktív, nyomja meg az Auto gombot, hogy kilépjen az OSD
képernyőből. Amint bezárta az OSD-t, nyomja meg az Auto gombot, amire a
monitor automatikusan optimalizálja a kép helyzetét, fókuszát és időzítését.
Nyomja meg az Empowering gombot, hogy megnyissa az Acer eColor
Management OSD-t és elérje a jelenet módokat.
Hatósági és biztonsági tudnivalók
FCC felhívások
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy teljesíti a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó
határértékeket az FCC Szabályzat 15. fejezete szerint. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban
történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez a berendezés
rádiófrekvenciás energiát hoz létre, hasznosít és sugározhat, és ha nem a jelen utasításban előírt módon
történik a telepítése, káros interferenciát okozhat a rádióhullámú kommunikációban.
Azonban előfordulhat, hogy interferencia lép fel adott telepítés esetén is. Ha a berendezés káros interferenciát
okoz a rádió- vagy televízióvételben, amely a készülék ki- és bekapcsolásával határozható meg, akkor a
felhasználó kötelessége, hogy megkísérelje az interferencia kiküszöbölését az alábbi lehetőségek közül egy
vagy több alkalmazásával:
• Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
• Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
• Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a
vevőkészülék csatlakozik.
• Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Acer Inc. ezúton kijelenti, hogy ez az LCD-monitor megfelel a 2014/30/EU EMC zavartűrési irányelv, a
2014/35/EU kisfeszültségű irányelv és a 2011/65/EU RoHS irányelv alapvető követelményeinek és egyéb
vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az energia vonatkozású termékek ökológiai tervezési követelményeinek
felállításáról szóló keretrendszer létrehozásával kapcsolatos 2009/125/EK irányelvnek.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel történik az EMC-re
vonatkozó előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad ehhez a
berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A
határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal
Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a terméket
működtesse.
Üzemi feltételek
Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. fejezetében meghatározott határértékeknek. A működtetésnek az
alábbi két feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden zavart fogadnia
kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban lévő
magánháztartásokban.
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási szemétként
kezelni. Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést a hulladék elektromos és
elektronikus berendezések ártalmatlanítására kijelölt begyűjtési ponton adja le. A hulladékká vált
elektronikus berendezés elkülönített begyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni a
természeti erőforrásokat és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő módon
hasznosítják újra. További tájékoztatásért a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel vagy azzal
az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója
Download PDF

advertising