Acer | EB192Q | Acer EB192Q Quick Start Guide

Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)
Magyar
Fontos biztonsági utasítások
Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
111 Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása:
•• Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
•• Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő
felületét.
222 Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény
hatásának. Súlyosan megrongálódhat.
333 Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
444 Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak
képzett szakember végezhet.
555 Az LCD-monitort beltérben, -20 °C és 60 °C (-4 ° és 140 °F) között tárolja. A fenti tartományon kívül
történő tárolás maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
666 Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi
esetekben:
•• A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
•• Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitették az eső hatásának.
•• Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
A csomag tartalma
LCD-monitor
VGA-kábel
(opcionális)
Hálózati tápkábel
Gyors üzembe
helyezési útmutató
A talp felszerelése
111 Csomagolja ki a monitor konzolját és talpát, és helyezze el azokat egy stabil, vízszintes munkaterületen.
222 Vegye ki a monitort a csomagolásból. Miután a konzol elejét a megjelenítő hátulján lévő nyílásshoz
illesztette, tolja a konzolt a nyílásba kattanásig.
333 Ezután helyezze a talpat a konzolra. Kattanó hangot kell hallania, amikor a talp helyesen és szorosan
rögzült a konzolhoz.
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
111 Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép hálózati
tápkábelét.
222 Csatlakoztassa a jelkábel egyik végét a monitor hátulján lévő VGAcsatlakozóhoz, majd a másik végét a számítógép videokártyájának
VGA-csatlakozójához. Ezt követően szorítsa meg a jelkábel
csatlakozójának csavarjait.
333 Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő
tápcsatlakozó aljzathoz.
444 Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugóját
egy közeli konnektorba.
6
5
4
3
2
1
Külső kezelőszervek
1&2
LED működésjelző / Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot
főkapcsoló gomb jelzi. A sárga az energiatakarékos/készenléti üzemmódot jelzi.

Kilépés
4
Menü/Enter
5
AUTO / / >
/ /<
<
6
>
3
Kilépés
Ha az OSD menü aktív, a gomb kilépésre szolgál (kilépés az OSD
menüből).
Nyomja meg, hogy megnyissa az OSD-t. Nyomja meg újra, hogy
belépjen az OSD menütételei közé.
aaa nyomja meg az Auto gombot, amire a monitor automatikusan
optimalizálja a kép helyzetét, fókuszát és időzítését.
Auto / Fel / Jobbra
bbbnyomja meg ezt a gombot, majd válassza ki a kívánt menütételt
az OSD menüben.
aaa nyomja meg ezt a gombot a jelenetmód kiválasztásához.
Empowering gomb
bbbnyomja meg ezt a gombot, majd válassza ki a kívánt menütételt
/ Le / Balra
az OSD menüben.
OSD funkciók
FCC felhívások
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy teljesíti a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó
határértékeket az FCC Szabályzat 15. fejezete szerint. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban
történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez a berendezés
rádiófrekvenciás energiát hoz létre, hasznosít és sugározhat, és ha nem a jelen utasításban előírt módon
történik a telepítése, káros interferenciát okozhat a rádióhullámú kommunikációban. Azonban előfordulhat,
hogy interferencia lép fel adott telepítés esetén is. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy
televízióvételben, amely a készülék ki- és bekapcsolásával határozható meg, akkor a felhasználó kötelessége,
hogy megkísérelje az interferencia kiküszöbölését az alábbi lehetőségek közül egy vagy több alkalmazásával:
•• Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•• Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•• Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék
csatlakozik.
•• Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Acer Inc. ezúton kijelenti, hogy ez az LCD-monitor megfelel a 2004/108/EK EMC zavartűrési irányelv, a
2006/95/EK kisfeszültségű irányelv és a 2011/65/EU RoHS irányelv alapvető követelményeinek és egyéb
vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az energia vonatkozású termékek ökológiai tervezési követelményeinek
felállításáról szóló keretrendszer létrehozásával kapcsolatos 2009/125/EK irányelvnek.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel történik az EMC-re
vonatkozó előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad ehhez a
berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A
határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal
Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a terméket
működtesse.
Üzemi feltételek
Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. fejezetében meghatározott határértékeknek. A működtetésnek az
alábbi két feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden zavart fogadnia
kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Magyar
Hatósági és biztonsági tudnivalók
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban
lévő magánháztartásokban
Magyar
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási szemétként
kezelni. Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést a hulladék elektromos és
elektronikus berendezések ártalmatlanítására kijelölt begyűjtési ponton adja le. A hulladékká
vált elektronikus berendezés elkülönített begyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni
a természeti erőforrásokat és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő módon
hasznosítják újra. További tájékoztatásért a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel vagy azzal
az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.
Download PDF

advertising