Acer | X263W | Acer X263W User Manual

TARTALOMJEGYZÉK
FONTOS TUDNIVALÓK AZ LCD-MONITOROKKAL KAPCSOLATBAN... 1
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében ............................................... 2
KICSOMAGOLÁS ......................................................................................... 5
A talp felszerelése/leszerelése ................................................................... 6
A KÉPERNYŐ POZÍCIÓJÁNAK BEÁLLÍTÁSA ........................................... 6
Falra szerelési lehetőség (Opció) ............................................................. 7
A HÁLÓZATI TÁPKÁBEL CSATLAKOZTATÁSA....................................... 8
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁS................................................................................ 8
A MONITOR TISZTÍTÁSA............................................................................. 8
ENERGIATAKARÉKOSSÁG ........................................................................ 9
DDC ............................................................................................................... 9
CSATLAKOZÓ ÉRINTKEZŐKIOSZTÁSA ................................................... 10
Gyári id őzítési táblázat ............................................................................... 13
ÜZEMBE HELYEZÉS.................................................................................... 14
KEZELŐSZERVEK ....................................................................................... 15
BEÁLLÍTÁS VÉGZÉSE................................................................................. 16
HIBAELHÁRÍTÁS.......................................................................................... 20
X263W
FONTOS TUDNIVALÓK AZ LCD-MONITOROKKAL KAPCSOLATBA
Az alábbi jelenségek normálisak LCD-monitor tekintetében és nem utalnak problémára.
MEGJEGYZÉSEK
A fénycsöves világítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat az üzembe helyezést követően.
Kapcsolja ki az Üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be, hogy meggyőződjön, eltűnt a vibrálás.
Az asztalhoz felhasznált háttértől függően kissé egyenetlen lehet a képernyő fényereje
Az LCD-képernyő tényleges képpontjainak száma 99,99% vagy annál nagyobb érték. Tartalmazhat
0,01% vagy kevesebb arányban foltokat, illetve hiányzó vagy állandóan világító képpontot .
Az LCD-képernyő jellegéből adódóan az előző képernyő utóképe látható maradhat képváltást
követően, ha órákon keresztül ugyanazt a képet jelenítette meg. Ilyen esetben a képernyő lassan
helyreáll a kép váltásával, vagy ha órákig kikapcsolva hagyják az Üzemkapcsolót.
HU-1
X263W
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Biztonsági óvintézkedések
Olvassa el gondosan ezeket a tudnivalókat. Őrizze meg ezt a dokumentumot, kés őbb szüksége lehet rá. A
terméken feltüntetett figyelmeztetéseket és tudnivalókat vegye figyelembe.
FIGYELMEZTETÉS megszakító eszközként szolgáló dugóval
kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés tápegységhez történ ő csatlakoztatása és leválasztása során:
ITelepítse a tápegységet, miel őtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz csatlakoztatná. Húzza ki a
tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a termékből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az összes tápkábel kihúzásával a
tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos FIGYELMEZTETÉS
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen elérhet ő és a készüléket
kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne
felejtse kihúzni a tápkábelt a konnektorból.
Figyelmeztetések
Ne használja a terméket víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék leesik, súlyosan
megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése érdekében, hogy
megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat
soha nem szabad úgy lezárni, hogy a terméket ágyra, hever őre, takaróra vagy hasonló felületre
helyezzük. Ezt a terméket soha nem szabad f űtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni, hacsak
megfelel ő szellőzést nem biztosítanak.
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül, mivel veszélyes
feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy
áramütést eredményezhet. Soha ne öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás megakadályozása érdekében
ne helyezze a terméket rezg ő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett környezetben, ami váratlan
rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó alkatrészeket, a merevlemezt, az optikai meghajtót,
vagy a lítium akkumulátor egység szivárgásának teheti ki magát.
Biztonságos zenehallgatás
Kövesse ezeket az utasításokat, melyeket hallásszakértők javasolnak, a hallása védelme érdekében.
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán, kényelmes hangerőn és torzítás nélkül nem hallja a
zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hanger őt.
Korlátozza a nagy hangerő melletti zenehallgatás idejét.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
X263W
A termék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mivel a felnyitással vagy a burkolat eltávolításával veszélyes
feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát. Minden javítást bízzon szakképzett személyekre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett munkatársaihoz, ha:
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a kezelési utasítás említ, mivel
más kezelőszervek elállítása károsodáshoz vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját
veheti igénybe, hogy a terméket helyreállítsa.
Tudnivaló az LCD kijelző pixeleiről
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére el őfordulhat, hogy egyes
pixelek (képpontok) nem megfelel ően világosodnak ki, vagy fekete, illetve piros pontként jelennek meg.
Ennek nincsen hatása a tárolt képre, és nem jelent meghibásodást
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoze
Előfordulhat, hogy a számítógép felhasználói hosszú használat után szemmeger őltetésre és fejfájásra
panaszkodnak. A felhasználók fizikai sérülésnek is ki vannak téve, ha hosszú órákig a számítógép előtt
dolgoznak. A hosszú munkaidő, rossz tartás, helytelen munkaszokások, stressz, nem megfelelő
munkakörülmények, egészségi állapot és egyéb tényez ők nagyban növelik a fizikai sérülés kockázatát.
A számítógép nem megfelelő módon történő használata kéztőcsatorna szindróma, ínhüvelygyulladás,
tenoszinovítisz vagy más mozgásszervi megbetegedés kialakulásához vezethet. A következő tünetek
jelenhetnek meg a kézben, csuklóban, karokban, vállakban, nyakban vagy háton:
zsibbadtság vagy égő, bizsergető érzés
fájdalom vagy érzékenység
fájdalom, duzzanat vagy lüktetés
merevség, kötöttség
hideg érzés vagy gyengeség
Ha a fenti tünetek közül bármelyik jelentkezne, illetve visszatér ő vagy el nem múló kényelmetlenséget
és/vagy fájdalmat tapasztal a számítógép használatával összefüggésben, azonnal keresse fel szakorvosát,
és tájékoztassa cége egészségügyi és munkabiztonsági részlegét.
A következő fejezet tanácsokat ad a kényelmes számítógép-használathoz.
A kényelmes tartás
A kényelmes tartást úgy találhatja meg, ha beállítja a monitor megtekintési szögét, feltámasztja lábát, vagy
megemeli a szék ülőmagasságát a maximális kényelem érdekében. Vegye figyelembe a következőket:
ne maradjon túl sokáig ugyanabban a tartásban
ne görnyedjen előre és/vagy hajoljon hátra
rendszeres időközönként álljon fel, és sétálgasson, hogy lábizmait kilazítsa
nyaka és válla pihentetése érdekében tartson rövid pihen őket
ne feszítse meg izmait, vagy húzza fel vállát
a külső monitort, billentyűzetet és egeret megfelelően, könnyen elérhető távolságban helyezze el
ha a monitorra többet tekint, mint dokumentumaira, helyezze a monitort az asztal közepére, hogy
minimálisra csökkentse nyaka meger őltetésének kockázatát
HU -3
X263W
Látása gondozása
A monitor hosszantartó nézése, a nem megfelel ő szemüveg vagy kontaktlencse viselése, a tükröződés, a
helyiség túlzott megvilágítása, a gyengén fókuszált képerny ő, a rendkívül kicsi betűtípus és az alacsony
kontrasztú megjelenít ők mind megerőltethetik a szemét. Az alábbi fejezet tanácsokat ad a
szemmegerőltetés elkerülésével kapcsolatban.
Szemek
Gyakran pihentesse a szemét.
Adjon szemének pihenőt azáltal, hogy eltekint a monitorról, és távoli pontra összpontosít.
Gyakran pislogjon, nehogy kiszáradjon a szeme.
Megjelenítő
Tartsa tisztán a megjelenítőt.
A fejét tartsa a kijelző felső szélénél magasabban, hogy lefelé nézzen, amikor a megjelenítő
közepére tekint.
Állítsa a képernyő fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes szintre a szöveg job
olvashatósága és a tisztábban látható grafika érdekében.
Szüntesse meg visszatükröződést a következőkkel:
Úgy helyezze el a kijelzőt, hogy oldala ablak vagy fényforrás felé nézzen
Csökkentse minimálisra a helyiség megvilágítását függöny, reluxa vagy árnyékoló
használatával
Használjon asztali lámpát
Módosítsa a megjelenítő megtekintési szöget
Használjon monitorszűrőt
Használjon fényellenzőt, pl. a monitor tetejére helyezett kartonlapot
Ne állítsa a megjelenítőt kényelmetlen szögbe.
Ne nézzen hosszú ideig erős fényforrásba, pl. nyitott ablakon keresztül.
Jó munkagyakorlat kialakítása
Alakítson ki jó munkagyakorlatot, hogy számítógépének használata pihentet ő és termelékeny legyen:
Rendszeres időközönként és gyakran tartson rövid pihen őt.
Végezzen nyújtózkodó gyakorlatokat.
Lehetőség szerint gyakran menje ki a friss leveg őre.
Rendszeresen tornázzon és óvja egészségét.
Figyelem! Nem javasoljuk a termék használatát kanapén vagy ágyon. Ha ez elkerülhetetlen,
csak rövid szakaszokban dolgozzon, rendszeresen tartson szünetet és végezzen nyújtózkodó
gyakorlatokat.
Amennyiben az újrahasznosítással kapcsolatban további információkra, illetve segítségre van
szüksége, kérjük látogassa meg a következõ weboldalakat:
Világszerte: http://global.acer.com/about/sustainability.htm
HU -4
X263W
KICSOMAGOLÁS
A termék kicsomagolása közben kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi tételek közül semelyik sem hiányzik, és
őrizze meg a csomagolóanyagot ara az esetre, ha a jövőben szállítania kell a monitort.
LCD-monitor
15 érintkezős D-sub kábel
Használati utasítás
DVI kábel (Csak a kettős
bemenettel rendelkező típus)
Gyors üzembe helyezési útmutató
HU -5
Hálózati tápkábel
X263W
A talp felszerelése/leszerelése
Felszerelés:
Illessze a monitor alján lévő kioldó gombot a talp megfelelő nyílásába.
A KÉPERNYŐ POZÍCIÓJÁNAK BEÁLLÍTÁSA
A lehető legkényelmesebb látószög beállítása érdekében beállíthatja a monitor dőlésszögét úgy, hogy az
alábbi ábra szerinti módon mindkét kezével megfogja a monitor szélét.
Az alábbi nyíl jelzése szerint a monitor 15 fokkal felfelé, illetve 5 fokkal lefelé dönthető.
HU -6
X263W
Falra szerelési lehetőség (Opció)
Falra szerelési készlet beszerzése érdekében kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi kereskedővel, illetve tekintse
meg a szerelőkészlethez mellékelt utasításokat.
Csavarlyukak (100 mm x 100 mm)
* Megjegyzés: az UL-besorolással rendelkező fali szerelőkonzolt M4 mm x 12 mm (H) csavarokkal
használja.
HU -7
X263W
A HÁLÓZATI TÁPKÁBEL CSATLAKOZTATÁSA
Először győződjön meg arról, hogy a területhez megfelelő típusú hálózati tápkábelt használ.
A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V~ és 220/240 V ~ feszültségű
területen egyaránt lehetővé teszi a használatát.
Nem szükséges átállítani a készüléket.
Csatlakoztassa a hálózati tápkábel dugóját a monitor tápcsatlakozójához, a másikat pedig egy
megfelelő konnektorhoz.
120 V~ feszültséget használó készülék esetében:
UL listán szereplő, SVT típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek névleges
áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 125 V.
220 / 240 V~ feszültséget használó készülék esetében (az USA területén kívül):
Használjon H05VV-F típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek névleges
áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 250 V. A készlet rendelkezzen az üzembe helyezés
országára vonatkozó biztonsági jóváhagyással.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁS
Ne helyezze a monitort vagy bármilyen nehéz tárgyat a tápkábelre, nehogy az megsérüljön.
Ne tegye ki a monitort esőnek, túlzott nedvességnek vagy pornak.
A monitor szellőzőnyílásait nem szabad elzárni vagy letakarni. Mindig megfelelően szellőző helyen
helyezze el a monitort.
Ne helyezze a monitort világos háttér, vagy olyan hely elé, ahol a napfény vagy más fényforrás
visszatükröződhet az elejéről. Kissé szemmagasság alatt helyezze el a monitort.
Szállításkor óvatosan kezelje a monitort.
Ne üsse vagy karcolja meg a képernyő felületét, mivel törékeny.
A MONITOR TISZTÍTÁSA
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást.
A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
A kijelzőt és a váz elejét, illetve oldalát puha kendővel törölje le.
HU -8
X263W
ENERGIATAKARÉKOSSÁG
A monitort a vezérlőkártyáról érkező jel „Energiatakarékos” üzemmódba állítja, amelyet a sárgán világító
bekapcsolt állapotot jelző LED mutat.
Állapot
BE
Energiatakarékossági üzemmód
LED fény
Kék
Sárga
Az energiatakarékos állapot fennmarad, amíg vezérlőjelet nem érzékel, illetve a billentyűzetet vagy egeret
nem működtetik. A készenléti állásból a visszakapcsolás körülbelül 5 másodpercig tart.
DDC
Az üzembe helyezés további leegyszerűsítése érdekében a monitor Plug and Play képességekkel is
rendelkezik, amelyet kihasználhat, ha az Ön rendszer is támogatja a DDC protokollt. A DDC (Display Data
Channel) egy kommunikációs protokoll, amelyen keresztül a monitor automatikusan közli a
gazdarendszerrel, milyen képességekkel rendelkezik, pl. támogatott felbontások és a megfelelő időzítések.
A monitor támogatja a DDC2B szabványt.
HU -9
X263W
CSATLAKOZÓ ÉRINTKEZŐKIOSZTÁSA
15 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
Érintkezo Száma
Leírás
Érintkezo Száma
Leírás
1.
Vörös
9.
+5V
2.
Zöld
10.
Logikai földelés
3.
Kék
11.
Monitor Földelés
4.
Monitor Földelés
12.
DDC-soros adat
5.
DDC-vissza
13.
V-szinkr.
6.
R-Föld
14.
V-szinkr.
7.
G-Föld
15.
DDC-soros idõzíté
8.
B-Föld
HU -10
X263W
24 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
ÉRINTKEZÕ
Jelentés
ÉRINTKEZÕ
Jelentés
1.
TMDS Adat2-
13.
TMDS Adat3+
2.
TMDS Adat2+
14.
+5 V táp
3.
TMDS Data 2/4afskærmning
15.
Föld (vissza +5V vszinkr.fszinkr.)
4.
TMDS Adat4-
16.
Hot Plug érzékelés
5.
TMDS Adat4+
17.
TMDS Adat0-
6.
DDC idõzítés
18.
TMDS Adat0+
7.
DDC adat
19.
TMDS adat 0/5 Árnyékolás
8.
Analóg függõleges szinkr.
20.
TMDS Adat5-
9.
TMDS Adat1-
21.
TMDS Adat5+
10.
TMDS Adat1+
22.
TMDS Idõzítés árnyékolás
11.
TMDS adat 1/3 Árnyékolás
23.
TMDS Idõzítés +
12.
TMDS Adat3-
24.
DDC TMDS Idõzítés -
HU -11
X263W
HDMI 19 érintkezős csatlakozó
Érintkező
száma
Érintkező funkciója
Érintkező
száma
Érintkező funkciója
1
T.M.D.S. adatok 2 +
11
T.M.D.S. órajel földelés
2
T.M.D.S. adatok 2 földelés
12
T.M.D.S. órajel -
3
T.M.D.S. adatok 2 -
13
Nincs összeköttetés
4
T.M.D.S. adatok 1 +
14
Nincs összeköttetés
5
T.M.D.S. adatok 1 földelés
15
Adat időzítés vonal (SCL)
6
T.M.D.S. adatok 1 -
16
Soros adatvonal (SDA)
7
T.M.D.S. adatok 0 +
17
Földelés
8
T.M.D.S. adatok 0 földelés
18
+5 V
9
T.M.D.S. adatok 0 -
19
Hot Plug érzékelés
10
T.M.D.S. Órajel +
Videó
HU -12
X263W
Gyári id őzítési táblázat
Ahhoz, hogy ne kelljen a különböző üzemmódokat ismételten beállítani, a monitor a leggyakrabban használt
alapbeállításokat tartalmazza. Ezek felsorolása az alábbi táblázatban található. Az optimális beállítás
érdekében a felhasználónak tanácsos elvégeznie az Automatikus beállítást a Windows “Full Screen”
mintája segítségével. A felhasználói üzemmódként történő tárolás egyetlen feltétele az, hogy az új beállítás
vízszintes, illetve függőleges frekvenciája 1 KHz-el, a szinkronjelnek pedig a polaritása térjen el az
alapértelmezett üzemmódokétól.
Megjelenítési üzemmód
VESA
VGA 640x480
SVGA 800x600
XGA 1024x768
SXGA 1152x864
SXGA 1280x1024
VGA TEXT
Macintosh
Videó
WXGA+ 1440x900
WXGA+ 1680x1050
WUXGA 1920x1200 RB
720x400
640x480
832x624
1024x768
NTSC
NTSC 480P
1080i
720P
1080P
Sorfrekvencia Képfrekvencia Pixelfrekvencia
SZINK.
(kHz)
(MHz)
polaritás (V/F)
(Hz)
31.469
59.940
25.175
-/37.861
72.809
31.500
-/37.500
75.000
31.500
-/35.156
56.250
36.000
+/+
37.879
60.317
40.000
+/+
48.077
72.188
50.000
+/+
46.875
75.000
49.500
+/+
48.363
60.004
65.000
-/56.476
70.069
75.000
-/60.023
75.029
78.750
+/+
67.500
75.000
108.000
+/+
63.981
60.020
108.000
+/+
79.976
75.025
135.000
+/+
55.935
55.887
106.500
-/+
65.290
59.954
146.250
-/+
74.038
59.950
154.000
+/31.469
70.087
28.322
-/+
35.000
66.667
30.240
-/49.725
74.500
57.283
-/60.150
74.720
80.000
-/15.730
29.970
13.500
-/31.470
59.940
27.000
-/33.720
29.970
74.176
+/+
44.960
59.940
74.176
+/+
67.500
60.000
148.500
+/+
HU -13
X263W
ÜZEMBE HELYEZÉS
A monitor üzembe helyezéséhez kérjük, végezze el az alábbi lépéseket:
Lépések
1. 1-1 Csatlakoztassa a videokábelt
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
b. Csatlakoztassa videokábelt a számítógéphez.
1-2 Csatlakoztassa a DVI-kábel(Csak a kettős bemenettel rendelkező típus esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva
b. Csatlakoztassa a 24 érintkezős DVI-kábel egyik végét a monitor hátuljához, a másikat pedig a
számítógép portjához.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt
Csatlakoztassa a tápkábelt a monitorhoz, majd egy megfelelően földelt konnektorhoz.
3. Amennyiben az Ön LCD-monitorja beépített hangszórókkal rendelkezik, kösse össze a mellékelt
audio kábellel a PC hangkártya kimenetét az LCD-monitor hátulján lévõ audio bemenettel.
4. Kapcsolja BE a monitort és a számítógépet.
Először a monitort, majd a számítógépet kapcsolja BE.
Igen fontos betartani ezt a sorrendet.
5. Ha a monitor ezek után sem működik megfelelően, a probléma megállapítása érdekében olvassa el a
hibaelhárításra vonatkozó részt.
HU -14
X263W
KEZELŐSZERVEK
Előlapon elhelyezett kezelőszervek
1. Üzemkapcsoló:
A tápfeszültség BE-, illetve KIKAPCSOLÁSÁHOZ.
2. Bekapcsolt állapotot jelző LED:
A BEKAPCSOLT tápfeszültséget jelzi, ha világít.
3. Empowering/Kilépés:
1) Ha az OSD menü aktív, a gomb KILÉPÉSRE szolgál (KILÉPÉS az OSD menüből).
2) Ha az OSD menü ki van kapcsolva, nyomja meg ezt a gombot a jelenet mód kiválasztásához.
4. Automatikus beállítás / Kilépés gomb:
1) Ha az OSD menü aktív, a gomb KILÉPÉSRE szolgál (KILÉPÉS az OSD menüből).
2) Ha az OSD menü ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig, hogy
aktiválja az Automatikus beállítás funkciót. Az Automatikus beállítás funkció elvégzi a HPos, VPos, Időzítés
és Fókusz beállítását.
5. < / >:
Nyomja meg a < vagy > gombot a kívánt funkció kiválasztásához.
Nyomja meg a < vagy > gombot az aktuális funkció beállításának módosításához.
6. MENÜ / ENTER
Aktiválja az OSD menüt, ha az OSD KI van kapcsolva, engedélyezi/kikapcsolja a beállítási funkciót ha az
OSD BE van kapcsolva.
HU -15
X263W
BEÁLLÍTÁS VÉGZÉSE
1.
2.
3.
4.
5.
Nyomja meg a MENÜ gombot, hogy megnyissa az OSD ablakot.
Nyomja meg a < vagy > gombot a kívánt funkció kiválasztásához.
Nyomja meg a MENÜ gombot a módosítandó funkció kiválasztásához.
Nyomja meg a < vagy > gombot az aktuális funkció beállításának módosításához.
A beállítások mentéséhez és a kilépéshez válassza ki a kilépés funkciót. Ha további funkciókat kíván
módosítani, ismételje meg a 2. – 4. lépést.
P/X sorozat OSD viselkedése
Amikor a felhasználó megnyomja a „MENU” gombot az előlapon:
A. Acer eColor Management
Ha az „Acer eColor Management” elem ki van választva, akkor megjelenik az „Acer eColor” OSD.
B. USER
Ha a „USER” (Felhasználói) elem ki van választva, akkor megjelenik a szabvány OSD.
I. Kizárólag analóg bemeneti üzemmóddal
rendelkezö típusnál
II. Kizárólag kettös bemenette rendelkezö
típusnál
HU -16
X263W
A KÉP BEÁLLÍTÁSA
Az ellenőrző LED-ek működésének leírása
A. Acer eColor Management
Fömenü ikon
Almenü
Almenü tétel
N/A
Felhasználói
N/A
Szöveg
N/A
Normál
N/A
Grafika
N/A
Film
Almenü
Almenü tétel
Leírás
Felhasználó által megadott. A beállítások tes t re s
zabásával bármel y helyzethez hozzáigazítható a
müködés
A fényerö és a kontraszt optimális egyensúlyával
kíméli a szemet. A legké nyelmesebb megoldás a
képernyön látható szövegek olvasásához
Alapbeállítások. A kijelzö natív képességeit tükrözi
Kiemeli a színeket és a finom részleteket. A képek és
a fényképek élénkebb színekkel, élesebb
részleteekkel jelennek meg
A jelenetek tisztbb részletkkel láthatók. Részletes
megjelenítés még rossz megvilágítási körülmények
között is
B. USER
Fömenü ikon
Kontraszt
Fényerö
ACM
Leírás
A képernyön lévö kép elötere és háttere közötti
kontrasztarány beállítására szolgál.
A képernyön lévö képek hátterének fényerejét állítja
be.
ACM (Adaptive Contrast Management - Adaptív
kontrasztkezelés):
ACM BE/KI kapcsoló, alapértelmezett érték "KI"
Focus
A kép fókuszát állítja be.
(Kizárólag analóg üzemmódban áll rendelkezésre)
Idözítés
A kép idözítését állítja be.
(Kizárólag analóg üzemmódban áll rendelkezésre)
HU -17
X263W
Fömenü ikon
Almenü
Almenü tétel
Leírás
A vízszintes helyzet beállítására szolgál.
(Kizárólag analóg üzemmódban ál rendelkezésre)
A függöleges helyzet beállítására szolgál.
(Kizárólag analóg üzemmódban áll rendelkezésre)
V. helyzet
V. Position
N/A
Meleg
A színhömérséklet meleg fehérre állításához.
N/A
Hideg
A színhömérséklet hideg fehérre állításához.
Felh. / Vörös
A vörös / zöld / kék intenzitását állítja be.
Felh. / Zöld
Felh. / Kék
N/A
English
N/A
繁體中文
N/A
Deutsch
N/A
Français
N/A
Español
N/A
Italiano
N/A
简体中文
N/A
日本語
N/A
Suomi
N/A
Nederlands
N/A
Русский
Több nyelv kiválasztásához
Csak az OSD EMEA verziója
Az OSD vízszintes helyzetének beállítására
szolgál.
Az OSD függöleges helyzeténekbeállítására
szolgál.
V. helyzet
F. helyzet
OSD idötúllépés
Az OSD kikapcsolásának idejét állítja be.
Analóg bemeneti csatlakozó jelének kiválasztása
(D-Sub)
Digitális bemeneti csatlakozó jelének kiválasztása
(DVI)
N/A
Analóg
N/A
Digitális
N/A
DDC/CI
DDC/CI funkció BE/KI.
N/A
Információ
Aktuális idözítés, felbontás, V/F frekvencia és
bemeneti port információinak megjelenítése.
N/A
Visszaállítás
Az automatikus konfiguráció régi adatainak törlése
és a színhömérséklet Hidegre állítása.
N/A
Salida
A felhasználói beállítások mentése és az OSD
eltüntetése.
HU -18
X263W
Az Acer eColor Management OSD menüje
Felhasználói
mód
Szöveg
mód
Normál
mód
Grafika
mód
Film mód
Kezelési utasítások
Acer eColor Management
1. lépés: Az „
gombbal” nyissa meg az Acer eColor Management OSD menüjét, illetve jelenítse meg a
működési módokat
2. lépés: lépés: A „<“ vagy a „>” gombbal válassza ki a kívánt módot
3. lépés: lépés: Az „ Auto gombbal” erősítse meg a módválasztást, illetve végezze el az Auto Adjust
(automatikus beállítást)
Szolgáltatások és elnőyök
Mód
Szolgáltatások
Előnyők
Normál
Alapbeállítások.
A kijelzö natív képességeit tükrözi
Szöveg
A fényerö és a kontraszt optimális
egyensúlyával kíméli a szemet.
A legké nyelmesebb megoldás a
képernyön látható szövegek olvasásához
Grafika
Film
Felhasználói
A képek és a fényképek élénkebb
Kiemeli a színeket és a finom részleteket. színekkel, élesebb részleteekkel jelennek
meg
Részletes megjelenítés még rossz
A jelenetek tisztbb részletkkel láthatók.
megvilágítási körülmények között is
Felhasználó által megadott.
HU -19
A beállítások tes t re s zabásával bármel
y helyzethez hozzáigazítható a müködés
X263W
HIBAELHÁRÍTÁS
Mielőtt az LCD-monitort szervizbe küldené, kérjük, ellenőrizze az alábbi hibaelhárításilistát. Lehet, hogy
saját maga is azonosíthatja a problémát.
(VGA Mode)
Hibajelenség
Aktuális állapot
LED BEKAPCSOLVA
Megoldás
Az OSD segítségével állítsa a fényeröt és a kontrasztot
maximális értékre, vagy alaphelyzetbe.
Ellenörizze az üzemkapcsolót.
Nincs kép
LED KIKAPCSOLVA
A LED sárga színnel
világít
Labilis kép
Rendellenes kép Nincs kép, középre
tolódott vagy túl nagy,
illetve kicsi a
megjelenített kép
Ellenörizze, hogy megfelelöen történt-e a hálózati tápkábel
csatlakoztatása a monitorhoz.
Ellenörizze, hogy megfelelöen csatlakozik-e a videó
jelkábel a monitor hátuljához.
Ellenörizze, hogy BE van-e kapcsolva a számítógép.
Ellenörizze, hogy a grafikus kártya és a monitor
specifikációi egyeznek-e. Lehet, hogy ennek hiánya miatt
nem egyezik a jelfrekvencia.
Az OSD segítségével állítsa be a nem szabványos jel
FELBONTÁS, IDOZÍTÉS, FÁZIS, V. HELYZET és F.
HELYZET értékeit.
Nem teljes képkitöltés esetén az OSD segítségével
válasszon másik felbontást vagy függöleges képfrissítést.
Várjon néhány másodpercig a képméret beállítását
követöen, mielött kicserélné vagy kihúzná a jelkábelt,
illetve KIKAPCSOLNÁ a monitort.
(DVI Mode)
Hibajelenség
Aktuális állapot
LED BEKAPCSOLVA
Megoldás
Az OSD segítségével állítsa a fényeröt és a kontrasztot
maximális értékre, vagy alaphelyzetbe.
Ellenörizze az üzemkapcsolót.
LED KIKAPCSOLVA
Nincs kép
A LED sárga
színnel világít
Ellenörizze, hogy megfelelöen történt-e a hálózati tápkábel
csatlakoztatása a monitorhoz.
Ellenörizze, hogy megfelelöen csatlakozik-e a videó
jelkábel a monitor hátuljához.
Ellenörizze, hogy BE van-e kapcsolva a számítógép.
HU -20
Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China
Declaration of Conformity
We,
Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China
Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000
E-mail: easy_lai@acer.com.tw
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
SKU Number:
25.5”W LCD Monitor
Acer
X263W
X263Wxxx (“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC
directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that
production units of the same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 89/336/EEC, amended by 92/31/EEC and 93/68/EEC as
attested by conformity with the following harmonized standards:
-. EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
-. EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
-. EN61000-3-2:2000, Class D
-. EN61000-3-3:1995 + A1:2001
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the
following harmonized standard:
-. EN60950-1:2001
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain
Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment
_______________________________
Easy Lai / Director
Acer Computer (Shanghai) Limited
Date
Nov. 2, 2007
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
25.5”W LCD Monitor
Model Number:
X263W
SKU Number:
(“x” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
X263Wxxx
Name of Responsible Party:
Address of Responsible Party:
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising