Acer | X225HQL | Acer X225HQL Quick Start Guide

Tartsák tiszteletben a következõ biztonsági irányelveket, amikor csatlakoztatják és használják a monitort:
·
Bizonyosodjanak meg, hogy a monitor névleges elektromos beállítása megfelel az Önök helyszínén
található váltóáramú hálózat feszültségével.
·
Helyezzék a monitort közel egy könnyen hozzáférhetõ elektromos aljzathoz.
·
Helyezzék a monitort szilárd felületre, és kezeljék gondosan. A képernyõ megsérülhet, amennyiben
leejtik, erõsen megütik vagy éles, illetve csiszolóanyagokkal érintkezik.
·
A kijelzõt oda telepítsék, ahol alacsony a páratartalom, és minimális a por.
·
Amennyiben a tápkábel sérült, ne használja a kijelzõt. Soha ne tegyen rá semmit a tápkábelre, és tartsa
olyan helyen, ahol az emberek nem botlanak bele.
·
Soha ne helyezzen fémes tárgyakat a monitor nyílásaiba. Amennyiben ilyesmit tesz, ez áramütést
okozhat.
·
Az áramütés elkerülése érdekében, soha ne érintse meg a monitor belsejét. A monitor monitorok házát,
csak minõsített szerviz-technikus nyithatja fel.
·
Amikor a tápkábelt kihúzza az aljzatból vagy a monitorból, a dugaszt húzza, ne a kábelt.
·
A monitor házán, nyílások vannak a jobb szellõzés érdekében. A túlmelegedés megelõzése érdekében, a
nyílásokat nem szabad lezárni vagy lefedni. Ne használják a kijelzõt ágyon, díványon, szõnyegen, vagy
egyéb lágy felületen. Amennyiben ilyesmit tesz, lezárja a ház alján lévõ szellõzõnyílásokat. Amennyiben
a kijelzõt könyvespolcra vagy egyéb zárt térbe helyezi, biztosítsák a kellõ szellõztetést.
·
Ne tegyék ki a monitort esõ hatásának, és ne használják vízhez közel. Amennyiben a monitor véletlenül
vizes lesz, azonnal kapcsolják ki és lépjenek kapcsolatba az illetékes forgalmazóval. Azt javasoljuk, hogy
a monitort kikapcsolt állapotban lágy, nedves ruhával tisztítsák meg.
·
Amennyiben kijelzõje nem üzemel szabályosan, különösen, hogyha szokatlan hangokat hallanak vagy
szagokat éreznek, azonnal áramtalanítsák és lepjenek kapcsolatba egy illetékes forgalmazóval, vagy
szerviz-központtal.
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1. 1-1 Csatlakoztassa a videokábelt
a.Ellenõrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI
vannak kapcsolva.
b.Csatlakoztassa videokábelt a számítógéphez.
1-2 Csatlakoztassa a DVI-kábel(opcionális)
a.Ellenõrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI
vannak kapcsolva.
b.Csatlakoztassa a 24 érintkezõs DVI-kábel egyik végét a
monitor hátuljához, a másikat pedig a számítógép
portjához.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt és Hálózati adapter.
Csatlakoztassa a tápkábelt és Hálózati adapter a monitorhoz,
majd egymegfelelöen földelt konnektorhoz.
3. Kapcsolja BE a monitort és a számítógépet.
Elõször a monitort, majd a számítógépet kapcsolja BE.
Igen fontos betartani ezt a sorrendet.
4. Ha a monitor ezek után sem mûködik megfelelõen, a
probléma megállapítása érdekében olvassa el a
hibaelhárításra vonatkozó részt.
1-1
2
1-2
Hibaelhárítási javaslatok
Nincs áram - A monitor bekapcsolási gombja nincs megfelelõ helyzetben.
Bizonyosodjanak meg, hogy a monitor tápkábele teljesen be van dugva a monitor táp portjába és az
elektromos aljzatba.
Ellenõrizzék asztali lámpa segítségével az elektromos aljzat mûködését.
Próbálják másik tápkábel használatát. Ehhez a próbálkozáshoz a számítógép tápkábelét lehet használni.
Nincs videó - A monitor bekapcsolás-jelzõje ég de nincs kép a képernyõn.
Gyõzõdjön meg arról, hogy a videó csatlakozót megfelelõen csatlakoztatta a számítógéphez.
Gyõzõdjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva és megfelelõen mûködik.
Kapcsolja ki a monitort és ellenõrizze a videokábel érintkezõit. Gyõzõdjön meg arról, hogy egyik érintkezõ
sem görbült el.
LCD-monitor Gyors üzembe helyezési útmutatója
Magyarul
Biztonsági utasítások
Magyarul
Az állvány felszerelése/leszerelése
-------------------------------------------------------------------Megjegyzés: Csomagolja ki a monitort és az állványát.A monitort
helyezze finoman, a képernyõvel lefelé fordítva valamilyen stabil
felületre. A képernyõ összekarcolódását kendõ leterítésével elõzheti
meg.
Felszerelés:
Eltávolítás:
Állítsa a monitort az állványhoz
Nyomja be a hátsó fedelet a pánt
képest 45-80 fokos szögbe, mielõtt
vonalánál, mielõtt erõteljesen húzza a
elõbb a bal majd a jobb oldalát
jobb és bal oldalon.
beillesztené. Kövesse az ábrát és a
leírást.
1
2
A KÉPERNYŐ POZÍCIÓJÁNAK BEÁLLÍTÁSA
A lehető legkényelmesebb látószög beállítása érdekében beállíthatja a monitor
dőlésszögét úgy, hogy az alábbi ábra szerinti módon mindkét kezével megfogja a
monitor szélét.
Az alábbi nyíl jelzése szerint a monitor 11 fokkal , illetve 31 fokkal dönthetö.
11
31
LCD-monitor Gyors üzembe helyezési útmutatója
Download PDF

advertising