Acer | BM270 | Acer BM270 Quick Start Guide

Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója
Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása:
•
Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
•
Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő felületét.
Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény hatásának.
Súlyosan megrongálódhat.
Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak képzett
szakember végezhet.
Az LCD-monitort beltérben, -20 °C és 60 °C (-4 ° és 140 °F) között tárolja. A fenti tartományon kívül történő tárolás
maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi esetekben:
•
A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
•
Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitették az eső hatásának.
•
Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
Az LCD panel megrongálódásának elkerülése érdekében ne tegye a monitort kijelzővel lefelé nézve bármilyen
felületre.
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép hálózati tápkábelét.
Csatlakoztassa a jelkábel egyik végét a monitoron lévő HDMI (opcionális) és/vagy DP (opcionális) bemeneti
csatlakozóhoz, majd a másik végét a számítógép videokártyájának HDMI (opcionális) és/vagy DP (opcionális)
kimeneti csatlakozójához. Ezt követően szorítsa meg a jelkábel csatlakozójának csavarjait.
USB 3.0 C-C típusú kábel (opcionális, csak a C-C típusú bemenettel rendelkező modellek esetében) Csatlakoztassa
az USB 3.0 C-C típusú kábel egyik végét a számítógéphez, a másik végét pedig az elektromos berendezéshez.
Az USB-kábel (Opcionális) csatlakoztatása
Csatlakoztassa az USB 3.0 kábelt a gyorstöltő porthoz.
Csatlakoztassa az USB 3.0 kábelt egy porthoz.
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő tápcsatlakozó aljzathoz.
Csatlakoztassa a hálózati adapteret és tápkábelt a monitorhoz, majd egy megfelelően földelt konnektorhoz.
Mini DP
USB
DP
HDMI 1(2.0)
HDMI 2(2.0)
Megjegyzés: Audió kimenet csak az audió kimenetes modelleknél van. Kérjük, tekintse meg a felhasználói útmutatót
a részletes utasításokért.
Magyar
Fontos biztonsági utasítások
1
Magyar
2
3
4
5
Külső kezelőszervek
1
Főkapcsoló gomb
2
Funkciógomb
/
3
Funkciógomb
/
4
Funkciógomb
/X
5
Funkciógomb
/
Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A
sárga az energiatakarékos/készenléti üzemmódot jelzi/OSD zárolása.
a. Nyomja meg a Főoldal megjelenítéséhez. A gomb ismételt
megnyomásakor az 1. gyorsgombhoz rendelt funkciót
használhatja.
b. Ha a Funkciómenü aktív, ezzel a gombbal megjelenítheti az
alapvető információkat a monitorról és az aktuális bemenetről,
vagy visszaállíthatja az egyéni színbeállításokat a gyári
alapértékekre.
a. Nyomja meg a Főoldal megjelenítéséhez. A gomb ismételt
megnyomásakor az 2. gyorsgombhoz rendelt funkciót
használhatja.
b. Ha a Funkciómenü aktív, ezzel a gombbal kiválaszthatja a jelenet
módot vagy a játék módot.
a. Nyomja meg a Főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg ismét az
Bemenetválasztás funkció használatához.
b. Ha a Funkciómenü aktív, ezzel a gombbal kiléphet az OSDmenüből.
a. Nyomja meg a Főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg újra, hogy
belépjen a Funkciók menü következő elemébe.
b. A megjelenítő kávájának hátulján lévő egyetlen gomb
botkormányként működik. A kurzor közvetlen mozgatásához
egyszerűen tolja a gombot valamelyik irányba. Nyomja meg a
gombot a kívánt lehetőség kiválasztásához. A világosszürke azt
jelenti, hogy működőképes. A sötétszürke azt jelenti, hogy nem
működik.
AdaptiveSync (csak DP/HDMI): Lehetővé teszi, hogy egy AdaptiveSync-kompatibilis grafikai forrás
dinamikusan állítsa a képfrissítési sebességéet a tartalom jellemző képsebességétől függően az
energiahatékony, gyakorlatilag rázkódásmentes és alacsony késlekedésű képfrissítéshez.
Hatósági és biztonsági tudnivalók
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy teljesíti a B osztályú digitális eszközökre
vonatkozó határértékeket az FCC Szabályzat 15. fejezete szerint. E határértékek úgy vannak tervezve,
hogy lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez
a készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a használati utasításnak
megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan zavarhatja a rádiótávközlést. Ugyanakkor
nem garantálható, hogy az egyes telepítések során nem lép fel interferencia. Ha a berendezés káros
interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, amely a készülék ki- és bekapcsolásával határozható
meg, akkor a felhasználó kötelessége, hogy megkísérelje az interferencia kiküszöbölését az alábbi
lehetőségek közül egy vagy több alkalmazásával:
•
•
•
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék
csatlakozik.
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Acer Inc. ezúton kijelenti, hogy ez az LCD-monitor megfelel a 2014/30/EU EMC zavartűrési irányelv,
a 2014/35/EU kisfeszültségű irányelv és a 2011/65/EU RoHS irányelv alapvető követelményeinek és
egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az energia vonatkozású termékek ökológiai tervezési
követelményeinek felállításáról szóló keretrendszer létrehozásával kapcsolatos 2009/125/EK irányelvnek.
Figyelem: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel történik az EMC-re
vonatkozó előírásoknak való megfelelés érdekében.
Figyelem: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad ehhez a
berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek.
A határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós
vételben.
Vigyázat
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a
Federal Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a
terméket működtesse.
A monitor megrongálódásának elkerülése érdekében ne emelje fel a monitort a talpánál fogva.
Üzemi feltételek
Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. fejezetében meghatározott határértékeknek. A működtetésnek
az alábbi két feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden zavart
fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Figyelem: Kanadai felhasználók
CAN ICE-3 (B)/NMB-3 (B)
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban lévő
magánháztartásokban.
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási
szemétként kezelni. Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést
a hulladék elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására kijelölt
begyűjtési ponton adja le. A hulladékká vált elektronikus berendezés elkülönített
begyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni a természeti erőforrásokat
és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő módon hasznosítják újra.
További tájékoztatásért a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően kérjük,
lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel vagy
azzal az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.
Magyar
FCC felhívások
Magyar
MŰSZAKI ADATOK
Megjelenítő-rendszer
Méret
Pixelméret
LCD-kijelzőpanel
Fényerő
Kontraszt
Látószög(jellemző)
Válaszidő
Panel típusa
Videó
V. frekvencia
F. frekvencia
Megjeleníthető színek száma
Képpont-órajel
Színes TFT LCD
27" W (69 cm)
0.155 mm (V) x 0.155 mm (F)
400 nit (natív)
HDR üzemmód: max. 1000 nit
100,000,000:1Max. (ACM)
178° (V) 178° (F) (CR≥10)
4ms (GTG, jellemző)
In-Plane Switching
Digitális csatoló
30~160KHz
40~60Hz
1,07B szín
Max. felbontás
600MHz
3840x2160 @60Hz
Plug & Play
VESA DDCCI/DDC2B
Energiahatékonysági osztály
D
*Éves energiafogyasztás(jellemző)
BEKAPCSOLT állapotban
Energiafogyasztás
Alvó mód
@200 cd/m2
Ki/Készenléti mód
98 (kWh) (HDMI-bemenettel rendelkező típus esetében)
48.5W (jell.)
0.45 W (jell.)
0.45 W (jell.)
DP (Csak DP-bemenettel rendelkező típus)
HDMI (Csak HDMI -bemenettel rendelkező típus)
USB 3.0 C-típus (1. generáció)(kizárólag C-típus rendelkező típusnál)
USB-elosztó / USB 3.0 x 4 (Csak USB-elosztóval rendelkező típus)
DP-jel (Csak DP-bemenettel rendelkező típus)
HDMI-jel (Csak HDMI-bemenettel rendelkező típus)
USB 3.0 C-típus (1. generáció)(kizárólag C-típus rendelkező típusnál)
4W x 2
Bemeneti csatlakozó
Bemeneti videojel
Hangszórók(jellemző)
Audió bemenet (Audió bemenettel rendelkező típus esetén)
Audió
Maximális képernyőméret
Áramforrás
Környezeti feltételek
Méretek
Tömeg (nettó tömeg)
Szerkezet (fizikai jellemzők)
Külső kezelőszervek:
Functions (Funkciók)
Audió kimenet (Audió kimenettel rendelkező típus esetén)
Vízszintes: 596.74 mm
Függőleges: 335.66 mm
100-240 V~, 50/60 Hz
Működési hőmérséklet: 5° – 35°C
Tárolási hőmérséklet: -20°C – 60°C
Működési páratartalom: 20% – 80%
629 (Sz) x 471~586 (Ma) x 227.7 (Mé) mm
8.98 kg készülék (nettó)
Döntés: -5° – +20°
Elforgatás: +/- 20°
Magasság-beállítás: 115mm
Képelforgatás: Nem
Leszerelhető talp: Igen
AdaptívSync
Fényerő
Képfrissítési sebesség sz.
Kontraszt
Nyelv
Fekete erősítés
OSD időtúllépés
Kékfény
Átlátszóság
ACM
OSD zárolás
HDR
Bemenet
Fényérzékelő
Automatikus forrás
Szuperélesség
DP formátum
Gamma
Széles mód
Színhőmérséklet
PIP/PBP
Módok
Gyorsgomb kiosztása
Színtér
DDC/CI
Szürkeárnyalatos mód
HDMI feketeszint
6 tengelyes színezet
Gyors indítás mód
6 tengelyes telítettség
LED-vezérlés
Hangerő
USB 3.0
Némítás
USB-töltés kikapcsolt állapotban
Túlhajtás
* A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Acer termékéhez kézikönyveket és egyéb dokumentumokat a hivatalos Acer támogató weboldalon találhat.
*Az éves energiafogyasztást jellemző energiafogyasztás alapján kalkulálják, napi 4 óra, évi 365 napi használat mellett.
Download PDF

advertising