Acer | EB275U | Acer EB275U Quick Start Guide

Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)
Magyar
Fontos biztonsági utasítások
Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
1. Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása:
• Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
• Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő
felületét.
2. Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény
hatásának. Súlyosan megrongálódhat.
3. Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
4. Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak
képzett szakember végezhet.
5. Az LCD-monitort beltérben, -20 °C és 60 °C (-4 ° és 140 °F) között tárolja. A fenti tartományon kívül történő
tárolás maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
6. Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi
esetekben:
• A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
• Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitették az eső hatásának.
• Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
A csomag tartalma
LCD-monitor
Hálózati tápkábel
HDMI-kábel
(opcionális)
DP-kábel
(opcionális)
Gyors üzembe
helyezési útmutató
LCD monitor EB5 series-EB275U
USER GUIDE
A talp felszerelése
1. Vegye ki a monitort a csomagolásból.
2. Illessze az állványt a talpra.
3. Fordítsa el az óramutató járásával megegyez ő irányba, hogy a helyére rögzítse. Győződjön meg arról, hogy
a talp megfelelően rögzült az állványon.
4. Rögzítse a talpat az állványra a csavar elfordításával, a beépített pecek vagy egy pénzérme segítségével.
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1. Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép
hálózati tápkábelét.
2. A jelkábelt csatlakoztassa a monitor DP (választható) és/
vagy HDMI (választható) bemeneti csatlakozójára, illetve
a számítógép videokártyájának DP (választható) és/vagy
HDMI (választható) kimeneti csatlakozójára. Ezután húzza
meg a szárnyas csavarokat a jelkábel csatlakozónál.
3. Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján
lévő tápcsatlakozó aljzathoz.
4. Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének
dugóját egy közeli konnektorba.
6 5
4
3
2
1
Külső kezelőszervek
1&2
3
/ /
Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot
jelzi. A sárga az energiatakarékos/készenléti üzemmódot jelzi.
OSD funkciók /
Le / Jobbra
a.Nyomja meg, hogy megnyissa az OSD-t.
b.Az OSD menüben ezzel a gombbal választhatja ki az OSD
menü kívánt menüpontját.
Input gomb /
Fel / Balra
a.Használja az INPUT gyorsválasztó gombot a bemenet funkció
aktiválásához.
b.Nyomja meg ezt a gombot, majd válassza ki a kívánt
menütételt az OSD menüben.
Hangerő gomb
Nyomja meg ezt a gombot a hangerő beállításához.
Enter
Az OSD menüben ezzel nyithatja meg a kívánt menüpontot.
Empowering gomb
Nyomja meg ezt a gombot a jelenetmód kiválasztásához.
Kilépés
Ha az OSD menü aktív, a gomb kilépésre szolgál (kilépés az OSD
menüből).
5
6
Hatósági és biztonsági tudnivalók
FCC felhívások
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy teljesíti a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó
határértékeket az FCC Szabályzat 15. fejezete szerint. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban
történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez a berendezés
rádiófrekvenciás energiát hoz létre, hasznosít és sugározhat, és ha nem a jelen utasításban előírt módon
történik a telepítése, káros interferenciát okozhat a rádióhullámú kommunikációban. Azonban előfordulhat,
hogy interferencia lép fel adott telepítés esetén is. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy
televízióvételben, amely a készülék ki- és bekapcsolásával határozható meg, akkor a felhasználó kötelessége,
hogy megkísérelje az interferencia kiküszöbölését az alábbi lehetőségek közül egy vagy több alkalmazásával:
• Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
• Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
• Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék
csatlakozik.
• Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Acer Inc. ezúton kijelenti, hogy ez az LCD-monitor megfelel a 2014/30/EU EMC zavartűrési irányelv, a
2014/35/EU kisfeszültségű irányelv és a 2011/65/EU RoHS irányelv alapvető követelményeinek és egyéb
vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az energia vonatkozású termékek ökológiai tervezési követelményeinek
felállításáról szóló keretrendszer létrehozásával kapcsolatos 2009/125/EK irányelvnek.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel történik az EMC-re
vonatkozó előírásoknak való megfelelés érdekében.
Magyar
4
/ /
LED működésjelző /
Főkapcsoló gomb
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad ehhez
a berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek.
A határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal
Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a terméket
működtesse.
Üzemi feltételek
Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. fejezetében meghatározott határértékeknek. A működtetésnek az
alábbi két feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden zavart fogadnia
kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Magyar
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban
lévő magánháztartásokban
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási szemétként
kezelni. Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést a hulladék elektromos és
elektronikus berendezések ártalmatlanítására kijelölt begyűjtési ponton adja le. A hulladékká
vált elektronikus berendezés elkülönített begyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni
a természeti erőforrásokat és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő módon
hasznosítják újra. További tájékoztatásért a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel vagy azzal
az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.
MŰSZAKI ADATOK
Megjelenítő-rendszer
Színes TFT LCD
Méret
27" (69 cm)széles
Pixelméret
0,233 (V) x 0,233 (F) mm
2
LCD-kijelzőpanel
Fényerő (cd/m )
250 (jellemző)
Kontraszt
100 000 000:1 max. (ACM)
Látószög
CR=10, 178°(V), 178°(F)
Válaszidő
5 ms (G - G-ig)
Panel típusa
Síkbeli kapcsolás
Videó
R, G, B analóg csatoló
31 KHz-90 KHz
Függ. frekvencia
48 Hz-75 Hz
Megjeleníthető színek száma
16,7 M szín
Képpont-órajel
82,5 MHz
Max. felbontás
2560 x 1440 @ 75Hz
Plug & Play
VESA DDCCI/DDC2B
Energiahatékonysági osztály
A
*Éves energiafogyasztás
41 (kWh) (HDMI-bemenetes modellhez)
Energiafogyasztás
(200 nit mellett)
Bekapcsolt állapotban
47 W (jellemző)
Alvó mód
0,29 W (jellemző)
Kikapcsolt állapotban
0,24 W (jellemző)
Bemeneti csatlakozó
DP
HDMI
Bemeneti videojel
DP jel
HDMI jel
Hangszórók
2W x 2
Maximális
képernyőméret
Vízszintes
596,736 mm
Függőleges
335,664 mm
Magyar
Vízsz. frekvencia
Áramforrás
100-240 V~, 50/60 Hz
Környezeti feltételek
Működési hőmérséklet: 0 °C – 40 °C
Tárolási hőmérséklet: -20 °C – 60 °C
Működési páratartalom: 20% – 80%
Méretek (sz. x ma. x mé.)
620,1x531~411x207,5 mm
Tömeg (nettó tömeg)
6,7 kg (nettó)
Mechanikai szerkezet műszaki adatai
Döntés: - 5° – +25°
Elforgatás: Igen
Magasság-beállítás: Igen
90 fokos elforgatás (pivot): Igen
Leszerelhető talp: Igen
Főkapcsoló gomb
Menü
Bemenet
Kékfény
Fényerő
Kontraszt
Színhőm.
Üzemmódok
sRGB mód
Gamma
Szuper élesség
6 tengelyes színárnyalat
6 tengelyes telítettség
Hangerő /Enter
E (Empowering) gomb/Kilépés
Gombok
Külső kezelőszervek
Funkciók
Nyelv
OSD időtúllépés
Széles mód
DDC/CI Be/Ki
ACM Be/Ki
Bemenet
OD
FreeSync
Auto Source
Quick Start Mode
Alaphelyzet
Információk
* A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Szabályozásoknak való megfelelés
Magyar
Acer termékéhez kézikönyveket és egyéb dokumentumokat a hivatalos Acer támogató weboldalon találhat.
* Az éves energiafogyasztás kiszámítása az év 365 napján napi 4 óra használatot feltételezve történik.
Download PDF

advertising