Acer | EB275U | Acer EB275U User Manual

Acer LCD Monitor
Felhasználói útmutató
Copyright © 2018. Acer Incorporated.
All Rights Reserved.
Acer LCD Monitor User's Guide
Original Issue: 03/2018
Changes may be made periodically to the information in this publication without obligation
to notify any person of such revisions or changes. Such changes will be incorporated in new
editions of this manual or supplementary documents and publications. This company makes
no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents
hereof and specifically disclaims the implied warranties of merchantability or fitness for a
particular purpose.
Record the model number, serial number, purchase date and place of purchase information
in the space provided below. The serial number and model number are recorded on the label
affixed to your computer. All correspondence concerning your unit should include the serial
number, model number and purchase information.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in
any form or by any means, electronically, mechanically, by photocopy, recording or otherwise,
without the prior written permission of Acer Incorporated.
Acer LCD Monitor User's Guide
Model number: __________________________________
Serial number: ___________________________________
Date of purchase: _________________________________
Place of purchase: ________________________________
Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Incorporated. Other companies'
product names or trademarks are used herein for identification purposes only and belong to
their respective companies.
Fontos tudnivalók az LCDmonitorokkal
kapcsolatban
A következő jelenségek normálisak LCD-monitor esetében, és nem a meghibásodás jelei.
• A fénycsöves világítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat az üzembe helyezést követően.
Kapcsolja ki az Üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be, hogy meggyőződjön, eltűnt a vibrálás.
• Az asztalhoz felhasznált háttértől függően kissé egyenetlen lehet a képernyő fényereje.
• Az LCD-képernyő tényleges képpontjainak száma 99,99% vagy annál nagyobb érték. Tartalmazhat
0,01% vagy kevesebb arányban foltokat, illetve hiányzó vagy állandóan világító képpontot.
• Az LCD-monitor működési jellemzői miatt, ha ugyanazt a képet jeleníti meg órákig, annak utóképe
a képernyőn maradhat, miután új képre vált. Ilyen esetben a képernyő lassan helyreáll a kép
váltásával, vagy ha néhány óráig kikapcsolva hagyják az Üzemkapcsolót.
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Biztonsági óvintézkedések
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot, később szüksége
lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden figyelmeztetésnek és utasításnak.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást:
• A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
• A kijelzőt és a váz elejét, illetve oldalát puha kendővel törölje le.
Az eszköz csatlakoztatása/leválasztása
Kövesse az alábbi útmutatást az LCD-monitor tápfeszültség forráshoz történő csatlakoztatása és
leválasztása során:
• Győződjön meg arról, hogy a monitor a talpához van rögzítve, mielőtt a hálózati tápkábelt a
konnektorhoz csatlakoztatná.
• Győződjön meg arról, hogy mind az LCD-monitor, mind a számítógép ki vannak kapcsolva, mielőtt
kábelt csatlakoztat, vagy kihúzza a tápkábelt.
• Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az összes tápkábel
kihúzásával a tápegységekből.
Hozzáférés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen elérhető és a
készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha áramtalanítani kívánja a
berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a konnektorból.
iii
Biztonságos zenehallgatás
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
• Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán, kényelmes hangerőn és torzítás nélkül nem hallja a
zenét.
• A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
• Korlátozza a nagy hangerő melletti zenehallgatás idejét.
• Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
• Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Figyelmeztetések
• A terméket ne használja víz közelében.
• Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék leesik, súlyosan
megsérülhet.
• A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése érdekében, hogy
megvédjék a túlmelegedéstől. E nyílásokat nem szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat
soha nem szabad úgy lezárni, hogy a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre
helyezzük. Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
• Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül, mivel veszélyes
feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy
áramütést eredményezhet. Soha ne öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
• A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás megakadályozása
érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
• Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett környezetben, ami váratlan
rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a belső alkatrészeket.
A hálózati feszültség használata
• A terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha nem biztos a
rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos
szolgáltatóhoz.
• Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol ráléphetnek a
hálózati kábelre.
• Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a hosszabbítóhoz
csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem haladja-e meg a hosszabbító kábel
névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze, hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés
áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
• Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok eszköz
csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja meg a mellékkör névleges
áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a
hosszabbító bemeneti áramfelvételének 80%-át.
• A termék hálózati tápkábelét hárompólusú földelt dugóval látták el. Ez a dugó csak megfelelően
földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt
csatlakoztatná a tápkábel dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem megfelelően földelt
konnektor használata áramütést és/vagy sérülést okozhat.
iv
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő kiküszöbölését
is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök okoznak, és ami befolyásolja a
termék teljesítményét.
• A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel készletet ki
kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az alábbi követelményeket:
leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező, SPT-2 típusú, névleges
áramerősség 7 A, feszültség minimum 125 V, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális
hosszúsággal.
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy eltávolítása
miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát. Minden javítást bízzon
szakképzett személyekre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett munkatársaihoz, ha:
• Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
• Folyadék ömlött a termékbe
• A terméket esőnek vagy víznek tették ki
• A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
• A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
• A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az összes használati
utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a kezelési utasítás említ,
mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz vezethet, és egy szakképzett technikus sok
munkáját veheti igénybe, hogy a terméket helyreállítsa.
Robbanásveszélyes környezet
Kapcsolja ki az eszközt robbanásveszélyes légkörű területen, és tartsa be a területen kihelyezett
feliratok és utasítások útmutatását. Robbanásveszélyes légkörű területen általában gépkocsija
motorjának kikapcsolására is utasítják. Az ilyen területen keltett szikrák robbanást vagy tüzet
okozhatnak, ami sérüléshez vagy akár halálhoz vezethet. Kapcsolja ki az eszközt üzemanyagtöltő
állomásokon, pl. benzinkutaknál. Tartsa be a rádió-berendezések használatára vonatkozó
korlátozásokat üzemanyag-lerakatok, tároló és elosztó területek, vegyi üzemek területén, illetve
ahol robbantást végeznek. A robbanásveszélyes légkörű területeket gyakran, de nem mindig
egyértelműen megjelölik. Ilyenek például a hajók alsó fedélzete, vegyi átrakó vagy tároló
létesítmények, cseppfolyósított földgázt (pl. propánt vagy butánt) használó járművek, és olyan
területek, amelyek légköre vegyi anyagokat, vagy részecskéket, pl. gabonát, port vagy fémport
tartalmaz.
További biztonsági információ
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol kisgyerekektől.
v
Informatikai berendezések újrahasznosítására
vonatkozó információk
Az Acer elkötelezett a környezet védelme mellett és a kiselejtezett berendezések újrahasznosítását
– visszanyerés és ártalmatlanítás formájában – a cég egyik legfontosabb feladatának tekinti a
környezetre gyakorolt terhelés minimálisra csökkentése érdekében. Az Acer munkatársaiként
tisztában vagyunk azzal, milyen hatást gyakorol vállalkozásunk a környezetre és azon dolgozunk,
hogy a legjobban működő termékeket azonosítsuk és állítsuk elő, hogy minimálisra csökkentsük
termékeink hatását környezetünkre. Amennyiben az újrahasznosítással kapcsolatban további
információkra, illetve segítségre van szüksége, kérjük látogassa meg a következő weboldalakat:
http://www.acergroup.com/public/Sustainability/
További információkért termékeinkkel, illetve azok szolgáltatásaival és előnyeivel kapcsolatban
kérjük, látogassa meg honlapunkat a www.acer-group.com címen.
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését
illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági szeméttárolóba. A
környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető legnagyobb fokú védelme érdekében
kérjük, hasznosítsa újra. Az elektromos és elektronikus hulladékok (Waste from Electrical and
Electronics Equipment, WEEE) kezelésével kapcsolatos szabályokról a
http://www.acergroup.com/public/Sustainability/
Tudnivaló az LCD kijelző pixeleiről
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére előfordulhat, hogy
egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki, vagy fekete, illetve piros pontként
jelennek meg. Ennek nincsen hatása a tárolt képre, és nem jelent meghibásodást.
A terméket energiagazdálkodásra felkészítve szállították:
• A képernyő alvó módjának bekapcsolása 15 percnyi tétlenség után.
• A számítógép alvó módjának bekapcsolása 30 percnyi tétlenség után.
• A számítógép felébresztése alvó üzemmódból az üzemkapcsoló gomb megnyomásával.
vi
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz
Előfordulhat, hogy a számítógép felhasználói hosszú használat után szemmegerőltetésre és fejfájásra
panaszkodnak. A felhasználók fizikai sérülésnek is ki vannak téve, ha hosszú órákig a számítógép
előtt dolgoznak. A hosszú munkaidő, rossz tartás, helytelen munkaszokások, stressz, nem megfelelő
munkakörülmények, egészségi állapot és egyéb tényezők nagyban növelik a fizikai sérülés
kockázatát.
A számítógép nem megfelelő módon történő használata kéztőcsatorna szindróma,
ínhüvelygyulladás, tenoszinovítisz vagy más mozgásszervi megbetegedés kialakulásához vezethet. A
következő tünetek jelenhetnek meg a kézben, csuklóban, karokban, vállakban, nyakban vagy háton:
• zsibbadtság vagy égő, bizsergető érzés
• fájdalom vagy érzékenység
• fájdalom, duzzanat vagy lüktetés
• merevség, kötöttség
• hideg érzés vagy gyengeség
Ha a fenti tünetek közül bármelyik jelentkezne, illetve visszatérő vagy el nem múló
kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat tapasztal a számítógép használatával összefüggésben, azonnal
keresse fel szakorvosát, és tájékoztassa cége egészségügyi és munkabiztonsági részlegét.
A következő fejezet tanácsokat ad a kényelmes számítógép-használathoz.
A kényelmes tartás
A kényelmes tartást úgy találhatja meg, ha beállítja a monitor megtekintési szögét, feltámasztja
lábát, vagy megemeli a szék ülőmagasságát a maximális kényelem érdekében. Vegye figyelembe a
következőket:
• ne maradjon túl sokáig ugyanabban a tartásban
• ne görnyedjen előre és/vagy hajoljon hátra
• rendszeres időközönként álljon fel, és sétálgasson, hogy lábizmait kilazítsa
Látása gondozása
A monitor hosszantartó nézése, a nem megfelelő szemüveg vagy kontaktlencse viselése, a
tükröződés, a helyiség túlzott megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyő, a rendkívül kicsi
betűtípus és az alacsony kontrasztú megjelenítők mind megerőltethetik a szemét. Az alábbi fejezet
tanácsokat ad a szemmegerőltetés elkerülésével kapcsolatban.
Szemek
• Gyakran pihentesse a szemét.
• Adjon szemének pihenőt azáltal, hogy eltekint a monitorról és távoli pontra összpontosít.
• Gyakran pislogjon, nehogy kiszáradjon a szeme.
Megjelenítő
• Tartsa tisztán a megjelenítőt.
• A fejét tartsa a kijelző felső szélénél magasabban, hogy lefelé nézzen, amikor a megjelenítő
közepére tekint.
• Állítsa a képernyő fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes szintre a szöveg jobb olvashatósága
és a tisztábban látható grafika érdekében.
• Szüntesse meg visszatükröződést a következőkkel:
vii
• Úgy helyezze el a kijelzőt, hogy oldala ablak vagy fényforrás felé nézzen
• Csökkentse minimálisra a helyiség megvilágítását függöny, reluxa vagy árnyékoló használatával
• Használjon asztali lámpát
• Módosítsa a megjelenítő megtekintési szöget
• Használjon monitorszűrőt
• Használjon fényellenzőt, pl. a monitor tetejére helyezett kartonlapot
• Ne állítsa a megjelenítőt kényelmetlen szögbe.
• Ne nézzen hosszú ideig erős fényforrásba, pl. nyitott ablakon keresztül.
Jó munkagyakorlat kialakítása
Alakítson ki jó munkagyakorlatot, hogy számítógépének használata pihentető és termelékeny
legyen:
• Rendszeres időközönként és gyakran tartson rövid pihenőt.
• Végezzen nyújtózkodó gyakorlatokat.
• Lehetőség szerint gyakran menje ki a friss levegőre.
• Rendszeresen tornázzon és óvja egészségét.
• A monitor megrongálódásának elkerülése érdekében ne emelje fel a monitort a talpánál fogva.
viii
Acer Incorporated
We,
Declaration of Conformity
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Product:
Trade Name:
Model Number:
SKU Number:
LCD Monitor
Acer
EB275U
EB275U xxxxxx;
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)
We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above
is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following
harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:
EMC Directive: 2014/30/EU
EN 55032:2012/AC:2013 Class B
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2014 Class D
EN 61000-3-3:2013
LVD Directive: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
RoHS Directive: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP Directive: 2009/125/EC
Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011
2018
RU Jan / Sr. Manager
Regulation, Acer Inc.
(Taipei, Taiwan)
May,21. 2018
Date
ix
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., Suite 1500
San Jose, CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device
must accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
LCD Monitor
Model Number:
EB275U
SKU Number:
EB275U xxxxxx;
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)
Address of Responsible Party: 333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
x
Fontos tudnivalók az LCDmonitorokkal kapcsolatban
iii
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
iii
Biztonsági óvintézkedések
iii
A monitor tisztítása
iii
Az eszköz csatlakoztatása/leválasztása
iii
Hozzáférésiii
Biztonságos zenehallgatás
iv
Figyelmeztetésekiv
A hálózati feszültség használata
iv
A termék szervizelése
v
További biztonsági információ
v
Informatikai berendezések újrahasznosítására vonatkozó információk vi
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését illetően
vi
Tudnivaló az LCD kijelző pixeleiről
vi
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz
vii
CE Declaration of Conformity
ix
Federal Communications Commission Declaration of
Conformityx
Kicsomagolás1
Talp felszerelése/eltávolítása
2
A képernyő helyzetének beállítása
3
A hálózati tápkábel csatlakoztatása
5
Energiatakarékos mód
5
Display Data Channel (DDC)
5
Csatlakozó érintkezőkiosztása
6
Gyári időzítési táblázat
8
Üzembe helyezés
9
KEZELŐSZERVEK10
Beállítások módosítása
11
Üzemmódkezelő menü
11
Az OSD menüben elérhető beállítások módosítása
12
A képminőség beállítása
12
A Szín beállítások módosítása
13
Az Audio beállítások módosítása
14
A Teljesítmény beállítások módosítása
14
Az OSD menü beállítás módosítása
15
Termék rendszerbeállítása
16
Termékinformációk beállítása
16
Hibakeresés és -elhárítás
17
HDMI1.4/DP mód
17
Kicsomagolás
A termék kicsomagolása közben kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi tételek közül semelyik sem
hiányzik, és őrizze meg a csomagolóanyagot arra az esetre, ha a jövőben szállítania kell a monitort.
LCD monitor
Gyors használatbavételi útmutató
LCD monitor EB5 series-EB275U
USER GUIDE
AC tápkábel
DP-kábel (opcionális)
HDMI kábel (opcionális)
1
Talp felszerelése/eltávolítása
Felszerelés:Állítsa egy vonalba az állványt és a talpat és tolja a talpat a monitor felső része felé, majd
fordítsa el jobbra. Húzza meg a csavart az óramutató járásával megegyező irányába.
Eltávolítás: A talp eltávolításához az ellenkező sorrendben hajtsa végre a lépéseket.
2
A képernyő helyzetének beállítása
Annak érdekében, hogy a legjobb pozícióból nézhesse a képet, beállíthatja a monitor magasságát,
dőlés szögét, forgását saját tengelye körül.
• Magasság beállítása
Nyomja meg a monitor tetejét, majd állítsa be a monitor magasságát.
1
2
150mm
• Dőlés beállítása
Tanulmányozza a dőlés tartományának példáját az alábbi ábrán.
Csak a legmagasabb ponton ajánlott a 35 fokos dőlési szög.
5°
3
35°
• Forgatás
A beépített állványon elforgathatja a monitort a legkényelmesebb nézési szögbe.
-60°
60°
4
A hálózati tápkábel csatlakoztatása
• Először győződjön meg arról, hogy a területhez megfelelő típusú hálózati tápkábelt használ.
• A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V~ és 220/240 V ~ feszültségű
területen egyaránt lehetővé teszi a használatát. Nem szükséges átállítani a készüléket.
• Csatlakoztassa a hálózati tápkábel dugóját a monitor tápcsatlakozójához, a másikat pedig egy
megfelelő konnektorhoz.
• 120 V~ feszültséget használó készülék esetében:
UL listán szereplő, SVT típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek névleges
áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 125 V.
• 220/240 V~ feszültséget használó készülék esetében:
Használjon H05VV-F típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek névleges
áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 250 V. A készlet rendelkezzen az üzembe helyezés
országára vonatkozó biztonsági jóváhagyással.
Energiatakarékos mód
A monitort a vezérlőkártyáról érkező jel „Energiatakarékos” üzemmódba állítja, amelyet a sárgán
világító, bekapcsolt állapotot jelző LED mutat.
Mód
LED lámpa
Be
Kék
Energiatakarékos mód
Sárga
Az energiatakarékos állapot fennmarad, amíg vezérlőjelet nem érzékel, illetve a billentyűzetet vagy
egeret nem működtetik. A készenléti állásból a visszakapcsolás körülbelül 3 másodpercig tart.
Display Data Channel (DDC)
Az üzembe helyezés további leegyszerűsítése érdekében, a monitor Plug and Play képességekkel is
rendelkezik, amelyet kihasználhat, ha az Ön rendszer is támogatja a DDC protokollt. A DDC (Display
Data Channel) egy kommunikációs protokoll, amelyen keresztül a monitor automatikusan közli a
gazdarendszerrel, milyen képességekkel rendelkezik, pl. támogatott felbontások és a megfelelő
időzítések. A monitor támogatja a DDC2B szabványt.
5
Csatlakozó érintkezőkiosztása
19 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
Érintkező
száma
Leírás
Érintkező
száma
Leírás
1
TMDS adatok 2+
11
TMDS időzítés árnyékolás
2
TMDS adatok 2 árnyékolás
12
TMDS időzítés-
3
TMDS adatok 2-
13
CEC
4
TMDS adatok 1+
14
DDC-soros adat
5
TMDS adatok 1 árnyékolás
15
SCL
6
TMDS adatok 1-
16
SDA
7
TMDS adatok 0+
17
DDC/CEC földelés
8
TMDS adatok 0 árnyékolás
18
+5V táp
9
TMDS adatok 0-
19
Hot Plug érzékelés
10
TMDS időzítés+
6
20 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz*
Érintkező
száma
Leírás
Érintkező
száma
Leírás
1
Vonal 0 (pozitív)
11
Földelés
2
Földelés
12
Vonal 3 (negatív)
3
Vonal 0 (negatív)
13
Config 1
4
Vonal 1 (pozitív)
14
Config 2
5
Földelés
15
Kiegészítő csatorna (negatív)
6
Vonal 1 (negatív)
16
Földelés
7
Vonal 2 (pozitív)
17
Kiegészítő csatorna (pozitív)
8
Földelés
18
Hot Plug érzékelés
9
Vonal 3 (negatív)
19
DP táp visszatérés
10
Vonal 3 (pozitív)
20
DP táp
7
Gyári időzítési táblázat
Üzemmód
Felbontás
1
VGA
640×480
60
Hz
2
VGA
640×480
72
Hz
3
MAC
640×480
66,66
Hz
4
VESA
720×400
70
Hz
5
SVGA
800×600
56
Hz
6
SVGA
800×600
60
Hz
7
SVGA
800×600
72
Hz
8
XGA
1024×768
60
Hz
9
XGA
1024×768
70
Hz
10
VESA
1152×864
75
Hz
11
VESA
1280×960
60
Hz
12
SXGA
1280×1024
60
Hz
13
VESA
1280×720
60
Hz
14
WXGA+
1400×900
60
Hz
15
WXGA
1280x800
60
Hz
16
WXGA
1360x768
60
Hz
17
WSXGA+
1680×1050
60
Hz
18
UXGA
1600x1200
60
Hz
19
UXGA
1920×1080
60
Hz
20
QHD
2560x1440
75
Hz
8
Üzembe helyezés
A monitor üzembe helyezéséhez kérjük, végezze el az alábbi lépéseket:
Lépések
1. A videokábel csatlakoztatása
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép ki van-e kapcsolva.
b.Csatlakoztassa a HDMI 1.4 kábelt (csak HDMI 1.4 bemenettel rendelkező típus esetén)
(1) Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép ki van-e kapcsolva.
(2) Csatlakoztassa a 19 érintkezős HDMI 1.4 kábel egyik végét a monitor hátuljába, a másik
végét a számítógéphez.
c. Csatlakoztassa a DP kábelt (csak DP modellek esetén).
(1) Győződjön meg arról, hogy a monitor és a számítógép ki vannak kapcsolva.
(2) Csatlakoztassa a 20 tűs DP kábel egyik végét a monitor hátoldalán, a másik végét pedig a
számítógép portjához.
2. A tápkábel csatlakoztatása
Csatlakoztassa a tápkábelt a monitorhoz, majd egy megfelelően földelt AC hálózati aljzatba.
3. A monitor és a számítógép bekapcsolása
Először a monitort, majd a számítógépet kapcsolja be. Ügyeljen a sorrend betartására.
4. Ha a monitor ezek után sem működik megfelelően, a probléma megtalálása érdekében olvassa el
a hibaelhárításra vonatkozó részt.
9
KEZELŐSZERVEK
Bekapcsoló gomb/Jelzőfény LED:
Be- vagy kikapcsolja a monitort.
Ha felvillan, azt mutatja, hogy az eszköz be
van kapcsolva.
D C
B
A Power
A gyorsmenü használata
Nyomja meg a funkciógombot a gyorsmenü megnyitásához. A gyorsmenü lehetővé teszi
a leggyakrabban használt beállítások gyors módosítását.
Empowering gomb/Kilépés
Nyomja meg ezt a gombot a jelenetmód kiválasztásához.
Ha az OSD menü aktív, ez a gomb funkcionál kilépés gombként (kilépés az OSD menüből).
OSD funkciók / Le / Jobbra
a.Nyomja meg a gombot az OSD megjelenítéséhez.
b.A gomb megnyomásával kiválaszthatja a kívánt elemet az OSD menüben.
Bemeneti jelforrás választása / Fel / Balra
a.Használja az INPUT gombot a bemeneti funkció kiválasztáshoz.
b.A gomb megnyomásával kiválaszthatja a kívánt elemet az OSD menüben.
Hangerő gomb/Enter
Nyomja meg a gombot a hangerő beállításához.
A gomb megnyomásával beléphet a kiválasztott OSD elembe.
10
Beállítások módosítása
Üzemmódkezelő menü
Kezelési utasítások
Acer üzemmódkezelő menü
1. lépés: N
yomja meg a „ ” gombot, hogy megnyithassa az Üzemmódkezelő menüt és a
jelentmód üzemmódot
2. lépés: Nyomja meg a „” vagy a „” gombot, hogy kiválaszthassa az üzemmódot
3. lépés: N
yomja meg a „
” gombot, hogy megerősítse az üzemmódot és kilépjen az
Üzemmódkezelő menüből.
Funkciók és előnyök
Fő menü Al-menü
ikon
ikon
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Al-menü
elem
Leírás
Az sRGB üzemmód jobb színegyeztetést biztosít a
sRGB
perifériás eszközökhöz, például a nyomatókhoz és
üzemmód
digitális kamerákhoz.
Olvasás Az olvasás üzemmód csökkenti a kék fény
üzemmód mennyiségét, de még fenntartja a megfelelő fényerőt.
Sötétszoba A Sötétszoba üzemmód csökkenti a fényerőt, hogy
üzemmód sötét szobában is kényelmesen használható legyen.
A Felhasználói üzemmódban a beállítások tetszés
Felhasználói
szerint beállíthatók, hogy bármilyen helyzetben
üzemmód
megfelelőek legyenek.
Standard Az alapértelmezett beállításban a kijelző natív
üzemmód beállításai jeleníthetők meg.
N/A
ECO
Az ECO üzemmód úgy módosítja a beállításokat, hogy
üzemmód csökkenjen az elektromos fogyasztás.
N/A
Grafikus A Grafikus üzemmód feljavítja a színeket és kiemeli a
üzemmód részleteket.
N/A
Mozi
A Mozi üzemmódban nagyszerű képek jeleníthetők
üzemmód meg, még gyéren megvilágított környezetben is.
11
Az OSD menüben elérhető beállítások módosítása
Megjegyzés: Az alábbi ismertető csak általános útmutatásként szolgál. A tényleges
termékspecifikációk változhatnak.
Az OSD menüvel módosíthatók az LCD monitor beállításai. Nyomja meg a
gombot,
ezzel megnyitja az OSD menüt. Az OSD menüből módosítható a képminőség, az OSD
beállítás és
néhány általános jellegű beállítás. A speciális beállításokkal kapcsolatban lásd a következő
oldalt:
A képminőség beállítása
1. Nyomja meg a
gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2. A / gombokkal válassza ki a
Kép elemet az OSD menüből. Ezt követően lépjen
a módosítani kívánt képjellemzőre.
3. A skálák által jelzett értékeken a / gombokkal változtathat.
4. A kép menüben a Fényerő, Kontraszt, Fekete szint javítás, Kék fény, ACM, Szuper
képélesség.
5. Fényerő: A fényerő 0 és 100 között állítható.
‑---------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: Beállítja a fényes és sötét árnyalatok közötti egyensúlyt.
6. Kontraszt: A kontraszt 0 és 100 között állítható.
‑---------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: Beállítja a fényes és sötét területek közötti különbséget.
7. Fekete szint javítás: A feketeszint 0 és 10 között állítható. Javítja az árnyalatokat azáltal,
hogy növeli a fényerőt a világosabb árnyalatok módosítása nélkül.
8. Kék fény: A szem védelme érdekében kiszűri a kék fényt úgy, hogy beállítja a látható
kék fény mennyiségét -- 80%, 70%, 60%, vagy 50%.
12
‑---------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: A nagyobb érték azt jelenti, hogy több kék fény szűrődik ki a
képernyőből, a jobb védelem érdekében válasszon alacsonyabb értéket,
amelyből az 50% jelenti a legjobb értéket. A TÜV Rheinland által végrehajtott
teszten megfelelt a TÜV Rheinland „Low Blue Light Content” szabványának.
9. ACM: Az ACM be- vagy kikapcsolása.
‑---------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: Ha „Be” állásban van, a dinamikus kontraszt beállítás az aktuális
képernyőn alapul.
10. Szuper képélesség: A Szuper képélesség be- vagy kikapcsolása. Szuper
képélesség technológiával nagyfelbontású képhatás hozható létre az eredeti kép
pixelsűrűségének növelésével, hogy a képek még élesebbek és tisztábbak legyenek.
A Szín beállítások módosítása
1. Nyomja meg a
gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2. A / gombokkal válassza ki a
Szín elemet az OSD menüből. Ezt követően lépjen
a módosítani kívánt opcióra.
3. A skálák által jelzett értékeken a / gombokkal változtathat.
4. A Szín menüben a Gamma, Színhőmérséklet üzemmód, sRGB üzemmód,
Szürkeárnyalat üzemmód, illetve a színminőséggel kapcsolatos egyéb értékek is
elérhetők.
5. Színhőmérséklet: Az alapértelmezett a meleg. Választhat a Hideg, Normál, Meleg,
Bluelight vagy Felhasználó közül.
6. Üzemmódok: A jelentmód kiválasztásához.
7. sRGB: Alapértelmezett érték ki. Az sRGB üzemmód be- vagy kikapcsolása, amely jobb
színegyeztetést biztosít a perifériás eszközökhöz, például a nyomatókhoz és digitális
kamerákhoz.
8. Szürkeárnyalat üzemmód: A Szürkeárnyalat kiválasztásához.
9. 6 tengely színárnyalata: Beállítja a piros, zöld, kék, sárga, magenta és cián
színárnyalatát.
10. 6 tengely telítettsége: Beállítja a piros, zöld, kék, sárga, magenta és cián telítettségét.
13
Az Audio beállítások módosítása
1. Nyomja meg a
gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2. A / gombokkal válassza ki az
Audio elemet az OSD menüből. Ezt követően
lépjen a módosítani kívánt opcióra.
3. A skálák által jelzett értékeken a / gombokkal változtathat.
A Teljesítmény beállítások módosítása
1. Nyomja meg a
gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2. A / gombokkal válassza ki a
Teljesítmény elemet az OSD menüből. Ezt
követően lépjen a módosítani kívánt opcióra.
3. A skálák által jelzett értékeken a / gombokkal változtathat.
4. A Teljesítmény menüben beállítható a képernyő Over Drive, FreeSync és frissítési arány
beállítása.
14
Az OSD menü beállítás módosítása
1. Nyomja meg a
gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2. A / gombokkal válassza ki az
OSD elemet az OSD menüből. Ezt követően
lépjen a módosítani kívánt opcióra.
3. A skálák által jelzett értékeken a / gombokkal változtathat.
4. A Beállítás menüben a képernyőn megjelenő menü nyelve, az OSD időzítése és egyéb
fontos beállítások érhetők el.
5. OSD időzítése: Beállíthatja az OSD menü kikapcsolása előtti késleltetést.
6. Átlátszóság: Kiválaszthatja az átlátszóságot a játék üzemmódhoz. Az átlátszóság 0%
(KI), 20%, 40%, 60%, vagy 80% lehet.
7. OSD lezárása: Az OSD lezárás gomb be- vagy kikapcsolásához.
Megjegyzés:
OSD lezárva:
•
•
•
•
Állítsa az OSD zárat „Be” állásba az OSD opcióval, majd nyomja meg az „Enter”
gombot az Összes gomb lezárása funkció bekapcsolásához.
Az „OSD lezárva” üzenet jelenik meg a képernyő közepén.
A LED kékről narancssárgára vált.
Nyomjon meg egy gombot az „OSD lezárva” üzenet megjelenítéséhez.
OSD feloldva:
•
•
•
Normál körülmények között a középső „OSD gomb C” több, mint 3 másodpercig
történő megnyomásával előhívható az „OSD feloldás” üzenet.
Az „OSD feloldás” üzenet jelenik meg a képernyő közepén.
LED visszavált kékre.
D C
B
15
A Power
Termék rendszerbeállítása
1. Nyomja meg a
gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2. A / gombokkal válassza ki a
Rendszer elemet az OSD menüből. Ezt követően
lépjen a módosítani kívánt opcióra.
3. A skálák által jelzett értékeken a / gombokkal változtathat.
4. A Teljesítmény menüben beállíthatja a Bemenet, Auto jelforrás, Nagylátószög
üzemmód,DP formátum, Billentyűkombináció kiosztás és egyéb fontos beállításokat.
5. DDC/CI: Lehetővé teszi a monitor beállításainak PC szoftveren keresztül történő beállítását.
‑---------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: A DDC/CI, amely a Display Data Channel/Command Interface
rövidítése, lehetővé teszi a monitor szoftveres beállításait.
Termékinformációk beállítása
1. Nyomja meg a
gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2. A / gombokkal válassza ki az
Információ elemet az OSD menüből. Az LCD
monitor alapinformációja megjelenik az aktuális bemenet számára.
3. Az Információ menü segítéségével alkalmazható az Összes beállítás visszaállítsa opció,
illetve a Kilépés a beállításokból.
16
Hibakeresés és -elhárítás
Mielőtt az LCD-monitort szervizbe küldené, kérjük ellenőrizze az alábbi hibaelhárító listát,
hátha saját maga is meg tudja oldani az esetleges problémákat.
HDMI 1.4/DP modell
Probléma
Nincs kép
LED állapot
Kék
Ki
Narancssárga
Labilis kép
Rendellenes kép
Megoldás
Az OSD segítségével állítsa a fényerőt
és a kontrasztot maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően történt-e a hálózati
tápkábel csatlakoztatása a monitorhoz.
Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a
videó jelkábel a monitor hátuljához.
Ellenőrizze, hogy a számítógép be vane kapcsolva
és hogy energiatakarékos/készenléti módban
van-e.
Ellenőrizze, hogy a grafikus kártya és a monitor
műszaki adatai egyeznek-e, aminek a hiánya
okozhatja a bemeneti jelfrekvencia hibás
illesztését.
Nincs kép, a kép Ellenőrizze a rendszer megjelenítési beállításait.
nincs középen, túl Abban az esetben, ha nincs kép, válasszon egy
kicsi vagy túl nagy másik felbontást vagy függőleges képfrissítési
a képernyőn.
frekvenciát.
Várjon néhány másodpercig, miután beállította
a kívánt kép méretét, mielőtt kicserélné vagy
kihúzná a jelkábelt, illetve kikapcsolná a monitort.
Megjegyzés: Az Acer monitor az elektronikus eszközökről kapott videók és vizuális
információk megjelenítésére szolgál.
17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising