Acer | EB490QK | Acer EB490QK Quick Start Guide

Magyar
Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)
Magyar
Fontos biztonsági utasítások
Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
1. Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása:
• Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
• Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő
felületét.
2. Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény
hatásának. Súlyosan megrongálódhat.
3. Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
4. Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak
képzett szakember végezhet.
5. Az LCD-monitort beltérben, -20 °C és 60 °C (-4 ° és 140 °F) között tárolja. A fenti tartományon kívül
történő tárolás maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
6. Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi
esetekben:
• A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
• Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitették az eső hatásának.
• Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
A csomag tartalma
LCD-monitor
Hálózati
tápkábel
DP-kábel HDMI-kábel VGA-kábel Audio-kábel
(opcionális) (opcionális) (opcionális) (opcionális)
Gyors üzembe
helyezési
útmutató
LCD MONITOR
EB490QK
EB0 Series
USER GUIDE
A talp felszerelése
1. Helyezze a monitort képernyővel lefelé egy sima, tiszta felületre.
2. Illessze össze a furatokat a monitoron az állványon lévő furatokkal.
3. Helyezze vissza a négy csavart, amely a monitort a talphoz rögzíti. Húzza meg szorosan a csavarokat.
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1. Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép
hálózati tápkábelét.
2. A jelkábel segítségével kapcsolja össze a monitor VGA
(opcionális) és / vagy DP (opcionális) és / vagy HDMI
(opcionális) bemeneti csatlakozóát a számítógép
grafikus kártyájának VGA (opcionális) és / vagy DP
(opcionális) és / vagy HDMI (opcionális) kimenetével.
Ezután húzza meg a szárnyas csavarokat a jelkábel
csatlakozónál.
3. Opcionálisan: Kösse össze az LCD-monitor
hangbemeneti aljzatát (AUDIO IN) és a számítógép
vonalszintű kimeneti csatlakozóját a hangkábellel.
4. Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján
lévő tápcsatlakozó aljzathoz.
5. Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének
dugóját egy közeli konnektorba.
6
5
4
3
2
1
Külső kezelőszervek
1
LED működésjelző
A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi.
A sárga az energiatakarékos/készenléti üzemmódot jelzi.
2
Főkapcsoló gomb
Be- és kikapcsolja a monitort.
3
Gyorsválasztó Gyorsválasztó
gomb menü gomb menü csere
Kilépés
4
AUTO
>
PIP/
5
INPUT
<
/
6
OSD funkciók
Nyomja meg az Auto gombot, amire a monitor automatikusan
optimalizálja a kép helyzetét, fókuszát és időzítését.
a.használja a PIP gyorsválasztó gombot a kép a képben funkció
Kép a képben
aktiválásához.
gyorsválasztó gomb
b.nyomja meg ezt a gombot, majd válassza ki a kívánt menütételt
/ Fel
az OSD menüben.
a.használja az INPUT gyorsválasztó gombot a bemenet funkció
aktiválásához.
Input gomb
b.nyomja meg ezt a gombot, majd válassza ki a kívánt menütételt
az OSD menüben.
a.nyomja meg ezt a gombot a jelenetmód kiválasztásához.
Empowering gomb
b.nyomja meg ezt a gombot, majd válassza ki a kívánt menütételt
/ Le
az OSD menüben.
a.nyomja meg ezt a gombot a hangerő beállításához.
Hangerő gomb
b.nyomja meg ezt a gombot, majd válassza ki a kívánt menütételt
az OSD menüben.
Auto
Hatósági és biztonsági tudnivalók
FCC felhívások
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy teljesíti a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó
határértékeket az FCC Szabályzat 15. fejezete szerint. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban
történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez a berendezés
rádiófrekvenciás energiát hoz létre, hasznosít és sugározhat, és ha nem a jelen utasításban előírt módon
történik a telepítése, káros interferenciát okozhat a rádióhullámú kommunikációban. Azonban előfordulhat,
hogy interferencia lép fel adott telepítés esetén is. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy
televízióvételben, amely a készülék ki- és bekapcsolásával határozható meg, akkor a felhasználó kötelessége,
hogy megkísérelje az interferencia kiküszöbölését az alábbi lehetőségek közül egy vagy több alkalmazásával:
• Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
• Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
• Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék
csatlakozik.
• Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Acer Inc. ezúton kijelenti, hogy ez az LCD-monitor megfelel a 2014/30/EU EMC zavartűrési irányelv, a
2014/35/EU kisfeszültségű irányelv és a 2011/65/EU RoHS irányelv alapvető követelményeinek és egyéb
vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az energia vonatkozású termékek ökológiai tervezési követelményeinek
felállításáról szóló keretrendszer létrehozásával kapcsolatos 2009/125/EK irányelvnek.
Magyar
Menü/Enter
Kilépés
Amikor megjelenik a Gyorsválasztó gomb menü ezzel a gombbal
lehet lépni.
Ha az OSD menü aktív, a gomb kilépésre szolgál (kilépés az OSD
menüből).
Nyomja meg, hogy megnyissa az OSD-t. Nyomja meg újra, hogy
belépjen az OSD menütételei közé.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel történik az EMC-re
vonatkozó előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad ehhez a
berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A
határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal
Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a terméket
működtesse.
Magyar
Üzemi feltételek
Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. fejezetében meghatározott határértékeknek. A működtetésnek az
alábbi két feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden zavart fogadnia
kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban
lévő magánháztartásokban
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási szemétként
kezelni. Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést a hulladék elektromos és
elektronikus berendezések ártalmatlanítására kijelölt begyűjtési ponton adja le. A hulladékká
vált elektronikus berendezés elkülönített begyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni
a természeti erőforrásokat és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő módon
hasznosítják újra. További tájékoztatásért a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel vagy azzal
az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.
MŰSZAKI ADATOK
Színes TFT LCD
48,5" W (123cm)
0,27963 (V) x 0,27963 (F) mm
300 (Jellemző)
100 000 000:1 max. (ACM)
CR=10, 178°(V), 178°(F)
4ms (G to G)
Síkbeli kapcsolás
R, G, B analóg csatoló
24 kHz - 83 kHz
55 Hz - 76 Hz
1.07B(8bit+FRC)
594 MHz
3840 x 2160 @ 60Hz
VESA DDCCI/DDC2B
A+
82 (kWh) (HDMI-bemenetes modellhez)
56 W (Jellemző)
0,45 W (jellemző)
0,4 W (jellemző)
D-Sub
DP (csak DP-bemenetes modellhez)
Bemeneti csatlakozó
HDMI (csak HDMI modell)
Analóg: 0,7 Vp-p (szabvány), 75 Ohm, pozitív
Bemeneti videojel
DP jel (csak DP modell)
HDMI jel (csak HDMI modell)
Hangszórók
10W x 2(kizárólag Audio-Input rendelkező típusnál)
Vízszintes
1073,8mm
Maximális
képernyőméret
Függőleges
604mm
Áramforrás
100-240 V~, 60/50 Hz
Működési hőmérséklet: 0° – 40°C
Környezeti feltételek
Tárolási hőmérséklet: -20°C – 60°C
Működési páratartalom: 10% – 90%
Méretek (sz. x ma. x mé.)
1108,5 x 700,4 x 237,4mm
Tömeg (nettó tömeg)
12kg (nettó)
Döntés: Nem
Képelforgatás: Nem
Szerkezet műszaki adatai
Elforgatás: Nem
Leszerelhető talp: Igen
Magasság-beállítás: Nem
Főkapcsoló gomb
PIP/INPUT
Gombok
Bal (<)/Jobb (>)/Kilépés
E (Empowering) gomb/Hangerő
MENU/ENTER
Acer eColor Management
Automatikus konfiguráció
Kékfény
Nyelv
Fényerő
OSD időtúllépés
Kontraszt
Széles mód
Színhőm.
DDC/CI Be/Ki
Külső kezelőszervek
sRGB mód
ACM Be/Ki
Gamma
Bemenet
Funkciók
Szuper élesség
OD
6 tengelyes színárnyalat
DP formátum
6 tengelyes telítettség
Auto Source
V. helyzet
Quick Start Mode
F. helyzet
PIP/PBP
Fókusz
Alaphelyzet
Óra
Információk
* A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Magyar
Megjelenítő-rendszer
Méret
Pixelméret
Fényerő (cd/m2)
Kontraszt
LCD-kijelzőpanel
Látószög
Válaszidő
Panel típusa
Videó
V. frekvencia
F. frekvencia
Megjeleníthető színek száma
Képpont-órajel
Max. felbontás
Plug & Play
Energiahatékonysági osztály
*Éves energiafogyasztás
Bekapcsolt állapotban
Energiafogyasztás
Alvó mód
(300 nit mellett)
Kikapcsolt állapotban
Szabványoknak való megfelelés
Magyar
Acer termékéhez kézikönyveket és egyéb dokumentumokat a hivatalos Acer támogató weboldalon találhat.
*Az éves energiafogyasztás kiszámítása az év 365 napján napi 4 óra használatot feltételezve történik.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising