Acer | X223W | Acer X223W User Manual

TARTALOMJEGYZÉK
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal kapcsolatban ............ 1
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében ............................... 2
Kicsomagolás ............................................................................... 5
A képernyő pozíciójának beállítása ............................................ 6
A hálózati tápkábel csatlakoztatása .......................................... 7
Biztonsági előriás ........................................................................ 7
A monitor tisztítása .................................................................... 7
Energiatakarékosság ................................................................... 8
DDC .............................................................................................. 8
CSATLAKOZÓ ÉRINTKEZŐKIOSZTÁSA ....................................... 9
Gyári időzítési táblázat ............................................................. 11
Üzembe helyezés ...................................................................... 12
Kezelőszervek ............................................................................ 13
BEÁLLÍTÁS VÉGZÉSE ................................................................. 14
Hibaelhárítás ............................................................................. 20
X223W
FONTOS TUDNIVALÓK AZ LCD-MONITOROKKAL
KAPCSOLATBAN
Az alábbi jelenségek normálisak LCD-monitor tekintetében és nem utalnak
problémára.
MEGJEGYZÉSEK
· A fénycsöves világítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat az
üzembe helyezést követően. Kapcsolja ki az Üzemkapcsolót, majd
kapcsolja ismét be, hogy meggyőződjön, eltűnt a vibrálás.
· Az asztalhoz felhasznált háttértől függően kissé egyenetlen lehet a
képernyő fényereje
· Az LCD-képernyő tényleges képpontjainak száma 99,99% vagy annál
nagyobb érték. Tartalmazhat 0,01% vagy kevesebb arányban foltokat,
illetve hiányzó vagy állandóan világító képpontot .
· Az LCD-képernyő jellegéből adódóan az előző képernyő utóképe látható
maradhat képváltást követően, ha órákon keresztül ugyanazt a képet
jelenítette meg. Ilyen esetben a képernyő lassan helyreáll a kép
váltásával, vagy ha órákig kikapcsolva hagyják az Üzemkapcsolót.
HU-1
X223W
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Biztonsági óvintézkedések
Olvassa el gondosan ezeket a tudnivalókat. Őrizze meg ezt a dokumentumot, kés őbb szüksége
lehet rá. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket és tudnivalókat vegye figyelembe.
FIGYELMEZTETÉS megszakító eszközként szolgáló dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés tápegységhez történ ő csatlakoztatása és leválasztása
során:
ITelepítse a tápegységet, miel őtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a termékből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az összes tápkábel
kihúzásával a tápegységekb ől.
Elérhetőséggel kapcsolatos FIGYELMEZTETÉS
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen elérhet ő és a
készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha áramtalanítani kívánja a
berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a konnektorból.
Figyelmeztetések
•
Ne használja a terméket víz közelében.
•
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék leesik,
•
•
•
•
súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szell őzést szolgálják a termék megbízható működése érdekében,
hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem szabad elzárni vagy letakarni.
A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy a terméket ágyra, hever őre, takaróra
vagy hasonló felületre helyezzük. Ezt a terméket soha nem szabad f űtőtest fölé vagy
mellé helyezni, vagy beépíteni, hacsak megfelel ő szellőzést nem biztosítanak.
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül, mivel
veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és rövidzárlatot okozhatnak,
ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne öntsön folyadékot a termékre vagy
annak belsejébe.
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkum ulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezg ő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett környezetben, ami
váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó alkatrészeket, a merevlemezt, az
optikai meghajtót, vagy a lítium akkumulátor egység szivárgásának teheti ki magát.
Biztonságos zenehallgatás
Kövesse ezeket az utasításokat, melyeket hallásszakértők javasolnak, a hallása védelme érdekében.
•
Fokozatosan növelje a hanger őt, míg tisztán, kényelmes hangerőn és torzítás nélkül
nem hallja a zenét.
•
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hanger őt.
•
Korlátozza a nagy hangerő melletti zenehallgatás idejét.
•
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
•
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
HU-2
X223W
A termék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mivel a felnyitással vagy a burkolat eltávolításával
veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát. Minden javítást bízzon
szakképzett személyekre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett munkatársaihoz,
ha:
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
•
Folyadék ömlött a termékbe
•
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
•
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
•
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
•
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az összes
használati utasítást
----------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: Csak azokat a kezel őszerveket állítsa be, amelyeket a kezelési utasítás
említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz vezethet, és egy szakképzett
technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy a terméket helyreállítsa.
Tudnivaló az LCD kijelző pixeleiről
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére el őfordulhat,
hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelel ően világosodnak ki, vagy fekete, illetve piros
pontként jelennek meg. Ennek nincsen hatása a tárolt képre, és nem jelent meghibásodást
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoze
Előfordulhat, hogy a számítógép felhasználói hosszú használat után szemmeger őltetésre és
fejfájásra panaszkodnak. A felhasználók fizikai sérülésnek is ki vannak téve, ha hosszú órákig
a számítógép előtt dolgoznak. A hosszú munkaidő, rossz tartás, helytelen munkaszokások,
stressz, nem megfelel ő munkakörülmények, egészségi állapot és egyéb tényez ők nagyban
növelik a fizikai sérülés kockázatát.
A számítógép nem megfelel ő módon történő használata kézt őcsatorna szindróma,
ínhüvelygyulladás, tenoszinovítisz vagy más mozgásszervi megbetegedés kialakulásához
vezethet. A következő tünetek jelenhetnek meg a kézben, csuklóban, karokban, vállakban,
nyakban vagy háton:
•
zsibbadtság vagy ég ő, bizsergető érzés
•
fájdalom vagy érzékenység
•
fájdalom, duzzanat vagy lüktetés
•
merevség, kötöttség
•
hideg érzés vagy gyengeség
Ha a fenti tünetek közül bármelyik jelentkezne, illetve visszatér ő vagy el nem múló
kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat tapasztal a számítógép használatával összefüggésben,
azonnal keresse fel szakorvosát, és tájékoztassa cége egészségügyi és munkabiztonsági
részlegét.
A következő fejezet tanácsokat ad a kényelmes számítógép-használathoz.
A kényelmes tartás
A kényelmes tartást úgy találhatja meg, ha beállítja a monitor megtekintési szögét, feltámasztja
lábát, vagy megemeli a szék ülőmagasságát a maximális kényelem érdekében. Vegye
figyelembe a következőket:
•
ne maradjon túl sokáig ugyanabban a tartásban
•
ne görnyedjen el őre és/vagy hajoljon hátra
•
rendszeres időközönként álljon fel, és sétálgasson, hogy lábizmait kilazítsa
HU-3
X223W
•
•
•
•
nyaka és válla pihentetése érdekében tartson rövid pihen őket
ne feszítse meg izmait, vagy húzza fel vállát
a külső monitort, billentyűzetet és egeret megfelel ően, könnyen elérhet ő távolságban
helyezze el
ha a monitorra többet tekint, mint dokumentumaira, helyezze a monitort az asztal
közepére, hogy minimálisra csökkentse nyaka meger őltetésének kockázatát
Látása gondozása
A monitor hosszantartó nézése, a nem megfelel ő szemüveg vagy kontaktlencse viselése, a
tükröződés, a helyiség túlzott megvilágítása, a gyengén fókuszált képerny ő, a rendkívül kicsi
betűtípus és az alacsony kontrasztú megjelenít ők mind megerőltethetik a szemét. Az alábbi
fejezet tanácsokat ad a szemmegerőltetés elkerülésével kapcsolatban.
Szemek
•
Gyakran pihentesse a szemét.
•
Adjon szemének pihenőt azáltal, hogy eltekint a monitorról, és távoli pontra
összpontosít.
•
Gyakran pislogjon, nehogy kiszáradjon a szeme.
Megjelenítő
•
Tartsa tisztán a megjelenítőt.
•
A fejét tartsa a kijelző felső szélénél magasabban, hogy lefelé nézzen, amikor a
megjelenítő közepére tekint.
•
Állítsa a képernyő fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes szintre a szöveg jobb
olvashatósága és a tisztábban látható grafika érdekében.
•
Szüntesse meg visszatükröz ődést a következőkkel:
• Úgy helyezze el a kijelzőt, hogy oldala ablak vagy fényforrás felé nézzen
• Csökkentse minimálisra a helyiség megvilágítását függöny, reluxa vagy árnyékoló
használatával
• Használjon asztali lámpát
• Módosítsa a megjelenítő megtekintési szöget
• Használjon monitorszűrőt
• Használjon fényellenzőt, pl. a monitor tetejére helyezett kartonlapot
•
Ne állítsa a megjelenít őt kényelmetlen szögbe.
•
Ne nézzen hosszú ideig er ős fényforrásba, pl. nyitott ablakon keresztül.
Jó munkagyakorlat kialakítása
Alakítson ki jó munkagyakorlatot, hogy számítógépének használata pihentet ő és termelékeny
legyen:
•
Rendszeres időközönként és gyakran tartson rövid pihen őt.
•
Végezzen nyújtózkodó gyakorlatokat.
•
Lehetőség szerint gyakran menje ki a friss leveg őre.
•
Rendszeresen tornázzon és óvja egészségét.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Figyelem! Nem javasoljuk a termék használatát kanapén vagy ágyon. Ha ez
elkerülhetetlen, csak rövid szakaszokban dolgozzon, rendszeresen tartson
szünetet és végezzen nyújtózkodó gyakorlatokat.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Amennyiben az újrahasznosítással kapcsolatban további információkra, illetve
segítségre van szüksége, kérjük látogassa meg a következõ weboldalakat:
Világszerte: http://global.acer.com/about/sustainability.htm
HU-4
X223W
KICSOMAGOLÁS
A termék kicsomagolása közben kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi tételek
közül semelyik sem hiányzik, és őrizze meg a csomagolóanyagot ara az
esetre, ha a jövőben szállítania kell a monitort.
· LCD-monitor
·
15 érintkezős D-sub
kábel
·
DVI kábel
(Csak a kettős
bemenettel
rendelkező típus)
·
Használati utasítás
·
Gyors üzembe
helyezési útmutató
X223W
X223W
HU-5
·
Hálózati tápkábel
X223W
A KÉPERNY Ő POZÍCIÓJÁNAK BEÁLLÍTÁSA
A lehető legkényelmesebb látószög beállítása érdekében beállíthatja a monitor dőlésszögét úgy, hogy az alábbi ábra szerinti módon mindkét kezével
megfogja a monitor szélét.
HU-6
X223W
A HÁLÓZATI TÁPKÁBEL CSATLAKOZTATÁSA
·
·
·
Először győződjön meg arról, hogy a területhez megfelelő típusú hálózati
tápkábelt használ.
A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V~ és
220/240 V ~ feszültségű területen egyaránt lehetővé teszi a használatát.
Nem szükséges átállítani a készüléket.
Csatlakoztassa a hálózati tápkábel dugóját a monitor tápcsatlakozójához,
a másikat pedig egy megfelelő konnektorhoz.
HU-7
X223W
·
·
120 V~ feszültséget használó készülék esetében:
UL listán szereplő, SVT típusú vezetékből és dugóból álló készletet,
amelynek névleges áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 125 V.
220 / 240 V~ feszültséget használó készülék esetében (az USA területén
kívül):
Használjon H05VV-F típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek
névleges áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 250 V. A készlet
rendelkezzen az üzembe helyezés országára vonatkozó biztonsági
jóváhagyással.
BIZTONSÁGI EL Ő ÍRÁS
·
·
·
·
·
·
Ne helyezze a monitort vagy bármilyen nehéz tárgyat a tápkábelre,
nehogy az megsérüljön.
Ne tegye ki a monitort esőnek, túlzott nedvességnek vagy pornak.
A monitor szellőzőnyílásait nem szabad elzárni vagy letakarni. Mindig
megfelelően szellőző helyen helyezze el a monitort.
Ne helyezze a monitort világos háttér, vagy olyan hely elé, ahol a napfény
vagy más fényforrás visszatükröződhet az elejéről. Kissé szemmagasság
alatt helyezze el a monitort.
Szállításkor óvatosan kezelje a monitort.
Ne üsse vagy karcolja meg a képernyő felületét, mivel törékeny.
A MONITOR TISZTÍTÁSA
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást.
· A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
· A kijelzőt és a váz elejét, illetve oldalát puha kendővel törölje le.
ENERGIATAKARÉKOSSÁG
A monitort a vezérlőkártyáról érkező jel „Energiatakarékos” üzemmódba
állítja, amelyet a sárgán világító bekapcsolt állapotot jelző LED mutat.
Á llapot
LED fény
BE
Kék
Energiatakarékossági üzemmód
Sárga
Az energiatakarékos állapot fennmarad, amíg vezérlőjelet nem érzékel, illetve
a billentyűzetet vagy egeret nem működtetik. A készenléti állásból a
visszakapcsolás körülbelül 5 másodpercig tart.
HU-8
X223W
DDC
Az üzembe helyezés további leegyszerűsítése érdekében a monitor Plug
and Play képességekkel is rendelkezik, amelyet kihasználhat, ha az Ön
rendszer is támogatja a DDC protokollt. A DDC (Display Data Channel) egy
kommunikációs protokoll, amelyen keresztül a monitor automatikusan
közli a gazdarendszerrel, milyen képességekkel rendelkezik, pl. támogatott
felbontások és a megfelelő időzítések. A monitor támogatja a DDC2B
szabványt.
CSATLAKOZÓ ÉRINTKEZŐKIOSZTÁSA
15 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
Érintkezo
Száma
Leírás
Érintkezo
Száma
Leírás
1.
Vörös
9.
+5V
2.
Zöld
10.
Logikai földelés
3.
Kék
11.
Monitor Földelés
4.
Monitor Földelés
12.
DDC-soros adat
5.
DDC-vissza
13.
V-szinkr.
6.
R-Föld
14.
V-szinkr.
7.
G-Föld
15.
DDC-soros idõzíté
8.
B-Föld
HU-9
X223W
24 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
ÉRINTKEZÕ
Jelentés
ÉRINTKEZÕ
Jelentés
1.
TMDS Adat2-
13.
TMDS Adat3+
2.
TMDS Adat2+
14.
+5 V táp
3.
TMDS adat 2/4
Árnyékolás
15.
Föld (vissza +5V
vszinkr.fszinkr.)
4.
TMDS Adat4-
16.
Hot Plug érzékelés
5.
TMDS Adat4+
17.
TMDS Adat0-
6.
DDC idõzítés
18.
TMDS Adat0+
7.
DDC adat
19.
TMDS adat 0/5
Árnyékolás
8.
Analóg függõleges
szinkr.
20.
TMDS Adat5-
9.
TMDS Adat1-
21.
TMDS Adat5+
10.
TMDS Adat1+
22.
TMDS Idõzítés
árnyékolás
11.
TMDS adat 1/3
Árnyékolás
23.
TMDS Idõzítés +
12.
TMDS Adat3-
24.
DDC TMDS Idõzítés -
HU-10
X223W
Gyári id őzítési táblázat
Ahhoz, hogy ne kelljen a különböző üzemmódokat ismételten beállítani, a
monitor a leggyakrabban használt alapbeállításokat tartalmazza. Ezek
felsorolása az alábbi táblázatban található. Az optimális beállítás érdekében
a felhasználónak tanácsos elvégeznie az Automatikus beállítást a Windows
“Full Screen” mintája segítségével. Amennyiben a használt üzemmód nem
egyezne valamelyik alapbeállítással, a felhasználó a saját beállítások között
elmentheti a tetszése szerinti üzemmódot. A monitor 9 felhasználói üzemmód
tárolására képes. A felhasználói üzemmódként történ ő tárolás egyetlen
feltétele az, hogy az új beállítás vízszintes, illetve függőleges frekvenciája 1
KHz-el, a szinkronjelnek pedig a polaritása térjen el az alapértelmezett
üzemmódokétól.
Üzemmód
1
Felbontás
VGA
640*480@60Hz
640*480@72Hz
640*480@75Hz
2
SVGA
800*600@56Hz
800*600@60Hz
800*600@72Hz
800*600@75Hz
3
XGA
1024*768@60Hz
1024*768@70Hz
1024*768@75Hz
1152*864@75Hz
1280*960@60Hz
1152*720@60Hz
1280*1024@60Hz
4
SXGA
5
SXGA+
1400x1050@60Hz
6
7
UXGA
WXGA
1600*1200@60Hz
8
WXGA+
1440*900(Red)@60Hz
9
WSXGA+
1680*1050@60Hz
10
EGA
640*350@70Hz
11
VGA
640*480@66.7Hz
12
13
SVGA
XGA
832*624@75Hz
14
XGA
1024*768@72Hz
15
SXGA
1280*1024@70Hz
1280*1024@75Hz
1360*768@60Hz
1440*900@75Hz
720x400@70Hz
1024*768@75Hz
1152*870@75Hz
HU- 11
X223W
ÜZEMBE HELYEZÉS
A monitor üzembe helyezéséhez kérjük, végezze el az alábbi lépéseket:
Lépések
1. 1-1 Csatlakoztassa a videokábelt
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak
kapcsolva.
b. Csatlakoztassa videokábelt a számítógéphez.
1-2 Csatlakoztassa a DVI-kábel(Csak a kettős bemenettel rendelkező típus
esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak
kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a 24 érintkezős DVI-kábel egyik végét a monitor hátuljához,
a másikat pedig a számítógép portjához.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt
Csatlakoztassa a tápkábelt a monitorhoz, majd egy megfelelően földelt
konnektorhoz.
3. Kapcsolja BE a monitort és a számítógépet.
Először a monitort, majd a számítógépet kapcsolja BE.
Igen fontos betartani ezt a sorrendet.
4. Ha a monitor ezek után sem működik megfelelően, a probléma
megállapítása érdekében olvassa el a hibaelhárításra vonatkozó részt.
HU-12
X223W
KEZEL Ő SZERVEK
3
4
6
5
5
1 2
Előlapon elhelyezett kezelőszervek
1. Üzemkapcsoló:
A tápfeszültség BE-, illetve KIKAPCSOLÁSÁHOZ.
2. Bekapcsolt állapotot jelző LED:
A BEKAPCSOLT tápfeszültséget jelzi, ha világít.
3. empowering/Kilépés:
1) Ha az OSD menü aktív, a gomb KILÉPÉSRE szolgál (KILÉPÉS az OSD
menüből).
2) Ha az OSD menü ki van kapcsolva, nyomja meg ezt a gombot a jelenet
mód kiválasztásához.
4. Automatikus beállítás / Kilépés gomb:
1) Ha az OSD menü aktív, a gomb KILÉPÉSRE szolgál (KILÉPÉS az OSD
menüből).
2) Ha az OSD menü ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot 2 másodpercig, hogy aktiválja az Automatikus beállítás funkciót.
Az Automatikus beállítás funkció elvégzi a HPos, VPos, Időzítés és Fókusz
beállítását.
5. < / > :
Nyomja meg a < vagy > gombot a kívánt funkció kiválasztásához.
Nyomja meg a < vagy > gombot az aktuális funkció beállításának
módosításához.
6. MENÜ / ENTER
Aktiválja az OSD menüt, ha az OSD KI van kapcsolva, engedélyezi/kikapcsolja
a beállítási funkciót ha az OSD BE van kapcsolva, illetve ki lehet vele lépni
az OSD menüből, ha az OSD hangerő-szabályozási állapotban van.
HU-13
X223W
BEÁLLÍTÁS VÉGZÉSE
1. Nyomja meg a MENÜ gombot, hogy megnyissa az OSD ablakot.
2. Nyomja meg a < vagy > gombot a kívánt funkció kiválasztásához.
3. Nyomja meg a MENÜ gombot a módosítandó funkció kiválasztásához.
4. Nyomja meg a < vagy > gombot az aktuális funkció beállításának
módosításához.
5. A beállítások mentéséhez és a kilépéshez válassza ki a kilépés funkciót. Ha
további funkciókat kíván módosítani, ismételje meg a 2. – 4. lépést.
·
P/X sorozat OSD viselkedése
Amikor a felhasználó megnyomja a „MENU” gombot az előlapon:
1
2
1.
Acer eColor Management
Ha az „Acer eColor Management” elem ki van választva, akkor
megjelenik az „Acer eColor” OSD.
·
Az OSD és az „
gomb” helye
HU-14
X223W
·
Az Acer eColor Management OSD menüje
·
Kezelési utasítások
Acer eColor Management
1. lépés: Az „ gombbal” nyissa meg az Acer eColor Management OSD
menüjét, illetve jelenítse meg a működési módokat
2. lépés: A „<“ vagy a „>” gombbal válassza ki a kívánt módot
3. lépés: Az „ gombbal” erősítse meg a módválasztást, illetve végezze el az
Auto Adjust (automatikus beállítást)
Automatikus beállítás
1. lépés: A működési mód aktiválásához nyomja meg az „Auto gombot”
2. lépés: Az „Auto gombot” ismét megnyomva indítsa el az Auto Adjust
(automatikus beállítást)
HU-15
X223W
·
2.
Szolgáltatások és elnőyök
USER
Ha a „USER” (Felhasználói) elem ki van választva, akkor megjelenik a
szabvány OSD.
I. Kizárólag analóg bemeneti
üzemmóddal rendelkezö típusnál
HU-16
X223W
II. Kizárólag kettös bemenette
rendelkezö típusnál
·
A KÉP BEÁLLÍTÁSA
Az ellenőrző LED-ek működésének leírása
Fömenü
ikon
Almenü
Almenü
tétel
Kontraszt
Leírás
A képernyön lévö kép elötere és háttere
közötti kontrasztarány beállítására
szolgál.
Fényerö
A képernyön lévö képek hátterének
fényerejét állítja be.
ACM
ACM (Adaptive Contrast Management Adaptív kontrasztkezelés):
ACM BE/KI kapcsoló, alapértelmezett
érték "KI"
Focus
A kép fókuszát állítja be.
(Kizárólag analóg üzemmódban áll
rendelkezésre)
Idözítés
A kép idözítését állítja be.
(Kizárólag analóg üzemmódban áll
rendelkezésre)
HU-17
X223W
Fömenü
ikon
Almenü
Almenü
tétel
Leírás
V. helyzet
A vízszintes helyzet beállítására szolgál.
(Kizárólag analóg üzemmódban ál
rendelkezésre)
V. Position
A függöleges helyzet beállítására szolgál.
(Kizárólag analóg üzemmódban áll
rendelkezésre)
N/A
Meleg
A színhömérséklet meleg fehérre
állításához.
N/A
Hideg
A színhömérséklet hideg fehérre
állításához.
Felh. / Vörös
Felh. / Zöld
A vörös / zöld / kék intenzitását állítja be.
Felh. / Kék
N/A
English
N/A
N/A
Deutsch
N/A
Français
N/A
Español
N/A
Italiano
Több nyelv kiválasztásához
N/A
N/A
N/A
Suomi
N/A
Nederlands
N/A
Pyccknn
Csak az OSD EMEA verziója
HU-18
X223W
X223W
HIBAELHÁRÍTÁS
Mielőtt az LCD-monitort szervizbe küldené, kérjük, ellenőrizze az alábbi
hibaelhárításilistát. Lehet, hogy saját maga is azonosíthatja a problémát.
(VGA Mode)
Hibajelenség
Aktuális állapot Megoldás
LED
BEKAPCSOLVA
·
Az OSD segítségével állítsa a fényeröt
és a kontrasztot maximális értékre,
vagy alaphelyzetbe.
LED
KIKAPCSOLVA
·
Ellenörizze az üzemkapcsolót.
·
Ellenörizze, hogy megfelelöen
történt-e a hálózati tápkábel
csatlakoztatása a monitorhoz.
A LED sárga
színnel világít
·
Ellenörizze, hogy megfelelöen
csatlakozik-e a videó jelkábel a
monitor hátuljához.
·
Ellenörizze, hogy BE van-e kapcsolva
a számítógép.
·
Ellenörizze, hogy a grafikus kártya és
a monitor specifikációi egyeznek-e.
Lehet, hogy ennek hiánya miatt nem
egyezik a jelfrekvencia.
Nincs kép,
·
középre tolódott
vagy túl nagy,
illetve kicsi a
megjelenített kép
·
Az OSD segítségével állítsa be a nem
szabványos jel FELBONTÁS, IDOZÍTÉS,
FÁZIS, V. HELYZET és F. HELYZET
értékeit.
Nincs kép
Labilis kép
Rendellenes
kép
·
Nem teljes képkitöltés esetén az OSD
segítségével válasszon másik
felbontást vagy függöleges
képfrissítést.
Várjon néhány másodpercig a
képméret beállítását követöen,
mielött kicserélné vagy kihúzná a
jelkábelt, illetve KIKAPCSOLNÁ a
monitort.
HU-20
X223W
(DVI Mode)
H ibajelenség
A ktuális
állapot
Megoldás
LED
BEKAPCSOLVA
·
Az OSD segítségével állítsa a fényeröt
és a kontrasztot maximális értékre,
vagy alaphelyzetbe.
LED
KIKAPCSOLVA
·
Ellenörizze az üzemkapcsolót.
·
Ellenörizze, hogy megfelelöen
történt-e a hálózati tápkábel
csatlakoztatása a monitorhoz.
A LED sárga
színnel világít
·
Ellenörizze, hogy megfelelöen
csatlakozik-e a videó jelkábel a
monitor hátuljához.
·
Ellenörizze, hogy BE van-e kapcsolva
a számítógép.
Nincs kép
HU-21
X223W
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
22” LCD Monitor
Model Number:
X223W
SKU Number:
X223W xxx
(“x” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party: 333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
HU-22
X223W
Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China
Declaration of Conformity
We,
Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China
Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000
E-mail: easy_lai@acer.com.tw
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
SKU Number:
22” LCD Monitor
Acer
X223W
X223W xxx (“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives,
and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the
same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 89/336/EEC, amended by 92/31/EEC and 93/68/EEC as attested by
conformity with the following harmonized standards:
-. EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
-. EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
-. EN61000-3-2:2000, Class D
-. EN61000-3-3:1995 + A1:2001
harmonized standard:
-. EN60950-1:2001
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment
Aug. 22, 2007
Date
HU-23
X223W
Note: The statement above is applicable only to Acer LCD Monitor with an
ENERGY STAR logo.
This product has been shipped enabled for power management:
* Activate display’ Sleep mode within 15 minutes of user inactivity.
* Activate computer’s Sleep mode within 30 minutes of user inactivity.
* Wake the computer from Sleep mode by pushing power button.
HU-24
Download PDF

advertising