Acer | Aspire 5730Z | Acer Aspire 2430 User Manual

Aspire sorozat
Általános felhasználói útmutató
Copyright © 2008. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Aspire sorozat Általános felhasználói útmutató
Eredeti kiadás 05/2008
A kiadó fenntartja a jelen kiadványban foglalt információk rendszeres megváltoztatásának jogát,
anélkül, hogy az átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítene. A változtatások ennek
az útmutatónak az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A vállalat sem nyíltan, sem burkoltan nem nyilatkozik a kiadvány tartalmáról, nem vállal rá
garanciát, továbbá kifejezetten visszautasítja, hogy bármilyen meghatározott célra való
alkalmasságra vagy eladhatóságra vonatkozó garanciát nyújtana.
Jegyezze fel a lenti helyre a modellszámot, a sorozatszámot, illetve a vásárlás időpontját és helyét.
A sorozatszám és a modellszám a számítógépre ragasztott címkén található. Minden a készülékkel
összefüggő kapcsolatfelvétel során fel kell tüntetni a sorozatszámot, a modellszámot és a
vásárlással kapcsolatos adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak semmilyen részletét
nem szabad sokszorosítani, adatfeldolgozó rendszerben tárolni vagy továbbítani, legyen az
bármilyen formában vagy eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással,
képrögzítéssel vagy másképp.
Aspire sorozatú hordozható számítógép
Modellszám: _________________________
Sorozatszám: ________________________
Vásárlás időpontja: ____________________
Vásárlás helye: _______________________
Az Acer és az Acer logó az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékeinek neveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
iii
Biztonsági és a kényelmes
használattal kapcsolatos információk
Biztonsági tudnivalók
Kérjük, gondosan tanulmányozza át az alábbi útmutatást. Későbbi tájékozódás
céljából őrizze meg ezt a dokumentumot. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket
és tudnivalókat mindig vegye figyelembe.
A készülék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatból.
Ne használjon folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A tisztításhoz használjon
vízzel nedvesített kendőt.
A készülék csatlakoztatásával és leválasztásával kapcsolatos
figyelmeztetések
A tápegységnek az elektromos hálózatra való csatlakoztatása és arról való
leválasztása során kövesse az alábbi útmutatást:
A tápegység telepítését a tápkábelnek az elektromos hálózati aljzatba való
csatlakoztatása előtt végezze el.
A tápegységnek a számítógépről való leválasztása előtt húzza ki a tápkábelt.
Ha a rendszer több áramforrással is rendelkezik, akkor a rendszer tápellátásának
megszüntetését az összes tápegység összes tápkábelének lehúzásával végezze el.
A hozzáférhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetések
Győződjön meg arról, hogy a tápkábel csatlakoztatására használt aljzat könnyen
hozzáférhető, és a lehető legközelebb van a készüléket működtető személyhez. Ha
meg kell szakítania a készülék áramellátását, akkor ezt a tápkábelnek az elektromos
aljzatból való kihúzásával tegye meg.
A mellékelt vakkártyákkal kapcsolatos figyelmeztetés
Amikor Ön kézhez kapja a számítógépet, akkor annak kártyafoglalataiban egy-egy
vakkártya található. A vakkártyák a használaton kívüli foglalatokat védik a portól, a
fémes tárgyaktól és az egyéb szennyeződésektől. Őrizze meg a vakkártyákat, a
későbbiek során még szüksége lehet rájuk.
ELŐVIGYÁZATOSSÁG a hallgatáshoz
Hallása védelme érdekében kövesse ezeket az útmutatásokat.
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, amíg tisztán és kényelmesen nem hallja.
•
Ne növelje a hangerőt, miután fülei hozzászoktak a hangerőhöz.
•
Hosszabb ideig ne hallgasson nagy hangerővel zenét.
iv
•
A zajos környezet kirekesztésére ne növelje a hangerőt.
•
Csökkentse a hangerőt, ha nem hallja a közelében lévő emberek beszédét.
Figyelmeztetések
•
•
•
•
•
•
Ne használja a készüléket víz közelében.
Ne helyezze a készüléket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. A készülék
leeshet és súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a készülék megbízható működéséhez szükséges
szellőzést szolgálják, illetve védik a gépet a túlmelegedéstől. A nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad a készüléket
ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezve elzárni. A készüléket
soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, valamint beépíteni, hacsak
nincs biztosítva a megfelelő szellőzése.
Soha ne dugjon a burkolat résein keresztül tárgyakat a készülékbe, mert
veszélyes feszültséget hordozó ponthoz érhet hozzá, vagy rövidzárlatot
okozhat, ami tűzhöz vagy áramütéshez vezethet. Soha ne öntsön folyadékot a
készülékre vagy a készülékbe.
A belső összetevők sérülésének és az akkumulátor szivárgásának elkerülése
érdekében ne helyezze a készüléket rezgő felületre.
Soha ne használja sportolás vagy edzés közben, illetve bármely más olyan
környezetben, ahol a rezgések miatt váratlan rövidzárak alakulhatnak ki,
megrongálódhatnak a motoros eszközök – merevlemez, optikai meghajtó –,
vagy veszélyt jelenthet a lítium ionos akkumulátor.
Az elektromos energia használata
•
•
•
•
•
A készüléket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni.
Ha nem biztos abban, hogy milyen feszültség áll rendelkezésére, lépjen
kapcsolatba a kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
Ne tegyen semmit a hálózati kábelre. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ a készülékkel, akkor ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóba csatlakoztatott berendezések összesített áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a fali dugaszolóaljzathoz csatlakoztatott berendezések összesített
áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Az elektromos dugaljat, elosztót vagy csatlakozót ne terhelje túl túlságosan sok
készülék csatlakoztatásával. Az összesített áramfelvétel ne haladja meg a
mellékáramkör névleges teljesítményének 80 százalékát. Ha elosztót használ,
akkor a terhelés ne haladja meg az elosztó névleges terhelhetőségének 80
százalékát.
A készülék hálózati adaptere háromerű, földelt dugóval van ellátva. A dugó
csak földelt elektromos aljzatba illeszkedik. A hálózati adapter csatlakoztatása
előtt győződjön meg arról, hogy az elektromos dugalj megfelelően földelve van.
Földeletlen dugaljba ne csatlakoztassa a dugót. Ha tanácsra van szüksége,
forduljon villanyszerelőhöz.
v
Figyelem! A földelő érintkező a biztonságot szolgálja. Megfelelő
földelés nélküli elektromos dugalj használata áramütéshez és/
vagy sérüléshez vezethet.
Megjegyzés: A földelő érintkező a közeli egyéb elektromos eszközök
által generált, a készülék teljesítményét esetlegesen rontó zaj ellen is
jó védelmet biztosít.
•
Csak a készülékhez való, megfelelő típusú hálózati csatlakozókábelt
használjon (a tartozékok dobozában található). A kábel bontható csatlakozású
legyen: UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező, SPT-2 típusú, 7 A
névleges áramerősségű, 125 V minimális feszültségű, VDE vagy hasonló
jóváhagyással. A maximális kábelhossz 4,6 méter.
A készülék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mert a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Bízzon minden javítást a szerviz szakképzett munkatársaira.
A következő esetekben húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját, és forduljon a
szerviz szakképzett munkatársaihoz:
•
Ha a hálózati kábel vagy a csatlakozó sérült vagy meghorzsolódott.
•
Ha folyadékot öntöttek a készülékbe.
•
Ha a készüléket esőnek vagy víznek tették ki.
•
Ha a készüléket leejtették vagy a burkolata megsérült.
•
Ha a készülék működésében olyan jelentős változás állt be, ami javítás
szükségességére utal.
•
Ha a készülék – a kezelési utasítás betartása mellett – nem működik
megfelelően.
Megjegyzés: Csak azokat a beállításokat módosítsa, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel az egyéb beállítások módosítása
károsodáshoz vezethet, és szakképzett technikus számára is
hosszan tartó munkát jelenthet a normál működési körülmények
visszaállítása.
vi
Útmutatás az akkumulátor biztonságos használatához
A notebook lítium ionos akkumulátort tartalmaz. Ne használja nedves vagy
korróziókeltő környezetben. Ne tegye a készüléket hőforrásra vagy hőforrás
közelébe, magas hőmérsékletű helyre, közvetlen napfényre, mikrohullámú sütőbe,
nagynyomású tárolóba, illetve ne tárolja és ne hagyja ilyen helyen, továbbá ne tegye
ki 60°C (140°F)-nál nagyobb hőmérsékletnek. Ha figyelmen kívül hagyja a fenti
útmutatást, akkor az akkumulátorból sav szivároghat, az akkumulátor felforrósodhat,
felrobbanhat vagy meggyulladhat, ami sérüléshez és/vagy anyagi kárhoz vezethet.
Ne szúrja fel, ne nyissa ki és ne szerelje szét az akkumulátort. Ha az akkumulátor
szivárog, és Ön érintkezésbe kerül a kiszivárgott folyadékkal, akkor gondosan
öblítse le vízzel, majd azonnal forduljon orvoshoz. Biztonsági okokból és az
akkumulátor élettartamának növelése céljából az akkumulátor csak 0°C (32°F) és
40°C (104°F) közötti hőmérsékleten tölthető.
Az új akkumulátorok csak két-három teljes feltöltés és lemerítés után érik el a
maximális teljesítményüket. Az akkumulátor több száz alkalommal is feltölthető és
lemeríthető, de idővel csökken a teljesítménye. Ha az akkumulátoros üzemidő
érzékelhetően rövidebbé válik a megszokottnál, akkor vásároljon új akkumulátort.
Kizárólag az Acer által jóváhagyott akkumulátort használjon, és kizárólag az Acer
által a készülékhez jóváhagyott töltővel végezze az akkumulátor töltését.
Az akkumulátort csak az eredeti céljára használja. Soha ne használjon sérült töltőt
vagy akkumulátort. Ne zárja rövidre az akkumulátort. Rövidzár akkor keletkezhet, ha
valamilyen fémtárgy, például érme, iratkapocs vagy toll rövidre zárja az akkumulátor
pozitív (+) és negatív (-) érintkezőjét. (Az akkumulátor érintkezői a fémből készült
csíkok.) Erre például akkor kerülhet sor, ha zsebben vagy tárcában visz magával
tartalék akkumulátort. A rövidzár miatt megrongálódhat az akkumulátor és a
rövidzárt okozó tárgy.
Az akkumulátor élettartama és kapacitása csökkenhet, ha az akkumulátor forró vagy
hideg helyen, például nyáron vagy télen zárt gépkocsiban marad. Mindig próbálja
15°C és 25°C (59°F és 77°F) közötti hőmérsékleten tartani az akkumulátort. A túl
forró vagy túl hideg akkumulátor alkalmatlan lehet a készülék áramellátására, még
akkor is, ha teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítményét különösen a
fagypont alatti hőmérséklet rontja.
Ne dobja tűzbe az akkumulátort, mert felrobbanhat. Az akkumulátor sérülés
hatására is felrobbanhat. Az elhasznált akkumulátoroktól a helyi jogszabályokat
betartva szabaduljon meg. Ha lehetséges, gondoskodjon az akkumulátor
újrahasznosításáról. Ne dobja ki az akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt.
A vezeték nélküli készülékek érzékenyek lehetnek az akkumulátor miatt jelentkező
interferenciára, amely befolyásolhatja a teljesítményüket.
Az akkumulátor cseréje
A hordozható számítógép lítium akkumulátorral működik. Az akkumulátort kizárólag
a készülékhez mellékelttel azonos típusúra cserélje le. Másfajta akkumulátor
használata tűzveszéllyel vagy robbanásveszéllyel járhat.
vii
Figyelem! Az akkumulátorok helytelen használat esetén
felrobbanhatnak. Ne szedje szét és ne dobja tűzbe őket! A
gyermekektől tartsa távol. A használt akkumulátorok
hulladékkezelésekor kövesse a helyi szabályozásokat.
A telefonvonalakkal kapcsolatos biztonsági tudnivalók
•
•
A berendezés javításakor vagy szétszerelésekor mindig ki kell húzni
telefoncsatlakozót a fali aljzatból.
Ne használja a telefont (hacsak nem vezeték nélküli típus) villámlás idején.
A villámlás miatt fennáll a közvetett elektromos áramütés veszélye.
Figyelem! Az összetevők hozzáadásakor vagy cseréjekor
biztonsági okokból ne használjon nem megfelelő alkatrészeket.
A vásárlási lehetőségekről kérjen tájékoztatást a viszonteladótól.
További biztonsági információk
A készülék és tartozékai kisméretű alkatrészeket tartalmazhatnak. Tartsa ezeket
távol a kisgyermekektől.
Üzemeltetési környezet
Figyelem! Biztonsági okokból kapcsolja ki az összes vezeték
nélküli, rádiós átvitelt végző eszközt, ha a hordozható
számítógépet az alábbi körülmények között használja. Ilyen
eszköz többek között, de nem kizárólagosan a vezeték nélküli
hálózati csatoló, a Bluetooth-csatoló és a 3G kommunikációs
csatoló.
Mindig tartsa be az adott területen érvényes előírásokat, és mindig kapcsolja ki a
készüléket, ha a használata tiltott, illetve interferenciát vagy kárt okozhat. A
készüléket csak a normál használati helyzetben működtesse. Normál használat
mellett, illetve az antennáját az emberi testtől legalább 1,5 cm-re helyezve (lásd az
alábbi ábrát) a készülék megfelel a rádiófrekvenciás hatásoknak való kitételre
vonatkozó előírásoknak. A készüléket tartsa távol a fémtárgyaktól, és a testétől
mindig tartsa legalább a fent említett távolságra. Az adatfájlok és az üzenetek
sikeres átviteléhez az eszköznek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége.
Egyes esetekben késlekedhet az adatfájlok és az üzenetek továbbítása, amíg ilyen
kapcsolat elérhetővé nem válik. Ügyeljen arra, hogy az átvitel befejezéséig betartsa
a fenti, a távolságtartásra vonatkozó előírásokat. A készülék egyes részei
mágnesesek. A készülék magához vonzhatja a fémes anyagokat. A hallókészüléket
viselő személyek ne tartsák a hallókészülékkel ellátott fülökhöz a készüléket. Ne
helyezzen bankkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt a készülék
közelébe, mert ezzel a rajta tárolt információk törlését okozhatja.
viii
Orvosi készülékek
A rádiós átvitelt végző eszközök, például a vezeték nélküli telefonok használata
miatt zavarok jelentkezhetnek az elégtelen védelemmel ellátott orvosi készülékek
működésében. Ha bármilyen kérdése van, illetve meg szeretné tudni, hogy az adott
készülék megfelelő árnyékolással rendelkezik-e a külső rádiófrekvenciás energiával
szemben, akkor forduljon orvoshoz vagy a készülék gyártójához. Az egészségügyi
intézményekben, ha bármilyen erre utaló szabály van érvényben, kapcsolja ki a
készüléket. A kórházakban és az egyéb egészségügyi intézményekben sok helyen
használnak olyan készülékeket, amelyek érzékenyek lehetnek a külső
rádiófrekvenciás hatásokra.
Szívritmus-szabályozók A szívritmus-szabályozók gyártóinak ajánlásai szerint a
vezeték nélküli készülékek és a szívritmus-szabályozók között az esetleges
interferenciák elkerülése érdekében legalább 15,3 cm-es távolságot kell tartani.
Ezek az ajánlások összhangban vannak a vezeték nélküli technológiákkal
foglalkozó független kutatóintézetek ajánlásaival. A szívritmus-szabályozót használó
személyeknek a következőkre kell ügyelniük:
•
A készüléket mindig legalább 15,3 cm-re kell tartani a szívritmus-szabályozótól.
•
Bekapcsolt állapotban a készüléket nem szabad a szívritmus-szabályozó
közelében hordozni. Ha interferencia fellépése vélelmezhető, akkor ki kell
kapcsolni vagy távolabbra kell helyezni a készüléket.
Hallókészülékek A digitális vezeték nélküli készülékek egy része interferenciát
okoz egyes hallókészülékeknél. Ha interferenciát tapasztal, akkor forduljon a
szolgáltatóhoz.
Járművek
A rádiófrekvenciás jelek zavarhatják a helytelenül beszerelt vagy rosszul árnyékolt
elektronikus rendszerek, például az elektronikus befecskendező rendszerek, az
elektronikus blokkolásgátlók, az elektronikus sebességszabályozók és a
légzsákrendszerek működését. További információt a jármű vagy az utólagosan
beszerelt készülék gyártójától, illetve annak képviselőjétől kaphat. A készülék
javítását vagy járműbe való beszerelését csak szakképzett személy végezheti. A
helytelen beszerelés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó
garancia érvénytelenné válását okozhatja. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a jármű
minden vezeték nélküli készüléke helyesen van-e rögzítve, és megfelelően
működik-e. A készülékkel és annak részegységeivel vagy tartozékaival azonos
fülkében, rekeszben ne tároljon gyúlékony folyadékot, gázt vagy egyéb
robbanékony anyagot. Ha légzsákkal felszerelt járműben utazik, akkor ne feledje,
hogy a légzsák nagy erővel nyílhat ki. A légzsák fölé, illetve a légzsák kinyílási
területére ne helyezzen semmilyen tárgyat, ideértve a rögzített és a hordozható
vezeték nélküli készülékeket is. A jármű belterébe hibásan beszerelt vezeték nélküli
készülékek a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhatnak. A készülék
repülőgépen való használata tilos. Mielőtt repülőgépre szállna, kapcsolja ki a
készüléket. A vezeték nélküli eszközöknek a repülőgépen való használata
veszélyeztetheti a repülőgép működését, megzavarhatja a vezeték nélküli
telefonhálózatot, illetve ütközhet a jogszabályok előírásaival.
ix
Robbanásveszélyes környezetek
Az esetlegesen robbanásveszélyes levegőjű helyeken kapcsolja ki a készüléket, és
vegye figyelembe az összes jelzést és egyéb utasítást. Esetlegesen
robbanásveszélyes levegőjű helyek mindazok, ahol normál esetben a járművek
motorjának leállítására szólítanák fel. Az ilyen helyeken a szikrák robbanást, illetve
személyi sérüléshez, rosszabb esetben halálhoz vezető tüzet okozhatnak. Az
üzemanyagtöltő és a szervizállomások területén kapcsolja ki a notebookot. Az
üzemanyagraktárakban és az -elosztó létesítményekben, a vegyi üzemekben és a
robbantási területeken gondosan tanulmányozza a rádiós készülékek használatára
vonatkozó előírásokat. Az esetlegesen robbanásveszélyes levegőjű területeket
általában – de nem minden esetben – jelöléssel látják el. Ideértendők a hajók
fedélközei, a vegyi szállítási és tároló létesítmények, a cseppfolyósított földgázt
(például propán-butánt) használó járművek, illetve azok a helyek, ahol a levegő
vegyi anyagokat vagy egyéb részecskéket, például port, gabonaport vagy fémport
tartalmaz. Ne kapcsolja be a notebookot azokon a helyeken, ahol tilos a
mobiltelefonok használata, illetve ahol interferenciát vagy egyéb kárt okozhat.
Segélykérő hívások
Figyelmeztetés: A készülékkel nem lehet segélykérő hívást bonyolítani. Ha
segélykérő hívást szeretne indítani, akkor mobiltelefonnal vagy egyéb
telefonrendszerrel kell kezdeményeznie a hívást.
Hulladékkezelési útmutatás
Ha többé már nincs szüksége a készülékre, ne dobja a szemétbe.
A környezetszennyezés csökkentése és a globális környezet leheto legnagyobb
mértékű védelme érdekében kérjük, gondoskodjon a készülék újrafelhasználásáról.
Az elektromos és elektronikus hulladékok (Waste from Electrical and Electronics
Equipment, WEEE) kezelésével kapcsolatos szabályokról a
http://global.acer.com/about/sustainability.htm címen talál információkat.
x
Higanytartalom
LCD/CRT monitort vagy megjelenítőt tartalmazó kivetítők vagy egyéb elektronikus
termékek esetében:
Az ebben a termékben található fényforrás/fényforrások higanyt tartalmaznak, és a
helyi, állami vagy szövetségi jogszabályok előírásai szerint újra kell hasznosítani
őket. További információkat az Electronic Industries Alliance www.eiae.org című
webhelyén talál. Ha a fényforrások újrahasznosításával kapcsolatban további
tájékoztatást szeretne kapni, látogasson el a www.lamprecycle.org webhelyre.
xi
Az ENERGY STAR egy – a köz- és a magánszféra együttműködésén alapuló –
kormányzati program, amelynek révén a fogyasztók költséghatékony, a minőségnek
vagy a szolgáltatások sokoldalúságának a feláldozása nélkül óvhatják a
környezetet. Az ENERGY STAR minősítéssel rendelkező termékek a US
Environmental Protection Agency (az USA környezetvédelmi hivatala, EPA) és a US
Department of Energy (az USA energiaügyi minisztériuma, DOE) által előírt szigorú
energiahatékonysági előírások betartásával járulnak hozzá a melegházhatást okozó
gázok kibocsátott mennyiségének csökkentéséhez. Egy átlagos háztartásban az
elektromos készülékek által elfogyasztott energia 75 százaléka akkor kerül
felhasználásra, amikor ezek a készülékek ki vannak kapcsolva. Az ENERGY STAR
minősítéssel rendelkező háztartási elektromos készülékek kikapcsolt állapotban
akár 50 százalékkal kevesebb energiát használnak fel, mint a hagyományos
készülékek. További információk: http://www.energystar.gov és
http://www.energystar.gov/powermanagement.
Megjegyzés: A fenti nyilatkozat csak a tenyértámasz jobb alsó
sarkában elhelyezett, ENERGY STAR matricával ellátott Acer
hordozható számítógépekre vonatkozik.
Az ENERGY STAR partnereként az Acer Inc. meggyőződött arról, hogy a jelen
készülék megfelel az ENERGY STAR az energiagazdálkodásra vonatkozó
irányelveinek.
A termékben gyári állapotában engedélyezve van az energiagazdálkodás:
•
A kijelző alvó módjának aktiválása, ha a felhasználó 15 percig nem
használja a készüléket.
•
A számítógép alvó módjának aktiválása, ha a felhasználó 30 percig nem
használja a készüléket.
•
•
A számítógép felélesztése alvó módból a bekapcsoló gombbal.
Az Acer ePower Management alkalmazással további energiakezelési
beállítások is megadhatók.
xii
A kényelmes használattal kapcsolatos tanácsok
és információk
A számítógép-használók hosszasabb munka után sokszor szem- és fejfájásra
panaszkodnak. A több órán keresztül számítógép előtt dolgozó személyek fizikai
sérülés veszélyének is ki vannak téve. A hosszú munkavégzési időszakok, a
helytelen testtartás, a hibás munkavégzési szokások, a stressz, a rossz
munkakörülmények, a személyes egészségi állapot és egyéb tényezők jelentős
mértékben növelik a fizikai sérülés veszélyét.
A helytelen számítógép-használat kéztőcsatorna szindróma, íngyulladás, ínburokgyulladás vagy egyéb mozgásszervi panaszok kialakulásához vezethet. A
következő tünetek jelentkezhetnek a kézben, a csuklókban, a karokban, a vállban, a
nyakban és a hátban:
•
zsibbadtság, égő vagy bizsergő érzés
•
•
•
•
sajgás, fájdalom, nyomásérzékenység
fájás, duzzanat, lüktetés
merevség, feszülés
hidegség, gyengeség
Ha a fenti tüneteket tapasztalja, illetve bármilyen más ismétlődő vagy folyamatosan
jelentkező kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat érez a számítógép használata
miatt, azonnal forduljon orvoshoz, illetve tájékoztassa a vállalatának egészségügyi
és biztonsági részlegét.
Az alábbi részben a számítógép kényelmesebb használatához talál tanácsokat.
A komfortzóna megkeresése
A monitor állását módosítva, lábtartó használatával vagy a szék magasságának
beállításával a lehető legnagyobb kényelemben helyezkedjen el, és keresse meg
saját komfortzónáját. Vegye figyelembe a következő tanácsokat:
•
ne maradjon túl sokáig ugyanabban a pozícióban
•
•
•
•
•
•
lehetőleg ne dőljön előre, és ne hajlítsa hátra magát
rendszeresen álljon fel és járkáljon egy kicsit, felszabadítva a combizmait a
nyomás alól
rövid szüneteket tartva pihentesse a nyakát és a vállait
ne feszítse meg az izmait, ne rántsa meg a vállát
a külső kijelzőt, a billentyűzetet és az egeret helyesen, kényelmesen elérhető
módon helyezze el
ha többet tekint a monitorra, mint a nyomtatott dokumentumokra, akkor a nyak
terhelésének csökkentése érdekében helyezze a monitort az asztal közepére
Ügyeljen a látására!
A monitor több órán keresztül tartó nézése, a rossz szemüveg vagy kontaktlencse, a
ragyogó fények, a helyiség túl erős megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyő, a
kisméretű betűk használata és az alacsony kontrasztú kijelzők megterhelik a
szemet. Az alábbiakban a szem terhelésének csökkentésére adunk javaslatokat.
xiii
Szem
•
Gyakran pihentesse a szemét.
•
•
A monitorról elvéve a tekintetét, és egy távoli pontra nézve rendszeresen
tartson szünetet.
Pislogjon gyakran, ezzel megelőzi a szemének kiszáradását.
Kijelző
•
Tartsa tisztán a kijelzőt.
•
•
•
A fejét tartsa a képernyő felső élénél magasabban, így lefelé kell irányítania a
tekintetét, amikor a képernyő kézepére néz.
A kijelző fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes, a szöveg olvasható és a
grafikák tiszta megjelenítését biztosító szintre állítsa be.
A ragyogást és a tükröződéseket a következőkkel csökkentheti:
•
•
•
•
•
•
•
•
az ablak vagy az egyéb fényforrás felé a képernyő szélét fordítsa
függönnyel, redőnnyel vagy napellenzővel csökkentse a helyiség
megvilágítását
használjon irányított megvilágítást
módosítsa a kijelző betekintési szögét
használjon ragyogáscsökkentő szűrőt
használjon képernyőellenzőt, például egy a kijelző felső szélével
párhuzamos kartonlapot
Kerülje a képernyő kényelmetlen betekintési szögű beállítását.
Huzamosabb ideig ne nézzen erős fényforrásba, például nyitott ablakon kifelé.
A megfelelő munkavégzési szokások kialakítása
A következő munkavégzési szokásokat felvéve a számítógép használatát kevésbé
megerőltetővé és termelékenyebbé teheti:
•
Rendszeresen és gyakran tartson szünetet.
•
•
•
Végezzen nyújtógyakorlatokat.
Gyakran szellőztessen.
Tornásszon rendszeresen, tartsa karban az egészségét.
Figyelem! A földelő érintkező a biztonságot szolgálja. Megfelelő
földelés né Javasoljuk, hogy ágyról vagy kanapéról ne használja
a számítógépet. Ha nem tudja az ilyen helyzeteket elkerülni,
akkor csak rövid ideig dolgozzon, rendszeresen tartson szünetet,
illetve végezzen nyújtógyakorlatokat.
Megjegyzés: További információk: AcerSystem User's Guide,
"Jogszabályi és biztonsági tudnivalók" a 75. oldalon.
xiv
Az első lépések
Köszönjük, hogy mobil számítástechnikai feladatai elvégzéséhez egy Acer sorozatú
hordozható számítógépet választott!
Útmutatók
Minden segítséget szeretnénk megadni Önnek új Acer gépének használatához,
ezért a következő útmutatókat dolgoztuk ki:
Az első a Kezdők számára... poszter, amely segítségére lesz a számítógép
üzembe helyezésénél.
A Aspire sorozat nyomtatott formában elérhető Általános felhasználói útmutató a
Aspire terméksorozat összes tagjára vonatkozó hasznos tudnivalókat tartalmaz.
Olyan általános témaköröket tárgyal, mint az Acer által kifejlesztett Empowering
Technology, a billentyűzet használata, a hangok stb. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy
jellegénél fogva az Általános felhasználói útmutató és az alábbiakban említett
AcerSystem User's Guide egyes esetekben olyan funkciókra vagy
szolgáltatásokra is hivatkozhat, amelyeket csak bizonyos típusok támogatnak, de az
Ön által megvásárolt típus esetében nem feltétlenül érhetők el. Az ilyen eseteket a
szövegben a „csak bizonyos modellek esetében” vagy hasonló megjegyzés jelöli.
A nyomtatott Rövid útmutató ismerteti új számítógépének alapvető jellemzőit és
funkciót. A számítógép még hatékonyabb használatával kapcsolatban az
AcerSystem User's Guide tartalmaz útmutatást. Ez a kézikönyv részletes
információkat tartalmaz például az előre telepített segédprogramokról, az adathelyreállításról, a bővítési lehetőségekről és a hibaelhárításról. Emellett ismerteti a
garanciával kapcsolatos tudnivalókat, valamint a számítógépre vonatkozó általános
szabályokat és biztonsági előírásokat. A kézikönyv Portable Document Format
(PDF) formátumú, és gyárilag telepítve van a számítógépre. Megnyitásához
kövesse az alábbi lépéseket:
1 Kattintson a következő elemekre:
Start, Minden program, AcerSystem.
2 Kattintson a következő elemre: AcerSystem User's Guide.
Megjegyzés: A fájl megtekintéséhez szükség van az Adobe Reader alkalmazásra.
Ha az Adobe Reader nincs telepítve a számítógépre, akkor az AcerSystem User's
Guide elemre kattintva először az Adobe Reader telepítőprogramja jelenik meg. A
telepítés elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Az Adobe
Reader használatával kapcsolatban a Súgó és támogatás menüben talál
útmutatást.
xv
A számítógép gondozása és tippek a
használathoz
A számítógép be- és kikapcsolása
A számítógép bekapcsolásához egyszerűen nyomja meg és engedje fel az LCD
kijelző alatt, a gyorsindítás gombok mellett elhelyezkedő bekapcsoló gombot.
A bekapcsoló gomb helyét illetően lásd: Rövid útmutató.
A kikapcsoláshoz az alábbi műveletek egyikét kell elvégeznie:
•
Használja a Windows Kikapcsolás parancsát
Kattintson a Indítás
•
majd a Kikapcsolás gombra.
Használja a bekapcsoló gombot
Az alvás gyorsbillentyűvel (<Fn> + <F4>) alvó módba is kapcsolhatja a
számítógépet.
Megjegyzés: Ha a számítógépet nem tudja a szokásos módon
kikapcsolni, akkor nyomja meg és négy másodpercnél hosszabb ideig
tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot. Ha kikapcsolta a számítógépet
és újra be szeretné kapcsolni, akkor a bekapcsolás előtt legalább két
másodpercig várjon.
A számítógép gondozása
Számítógépe kiválóan fogja Önt szolgálni, ha vigyáz rá.
•
Ne tegye ki a számítógépet közvetlen napsugárzásnak. Ne helyezze hőforrás,
például fűtőtest közelébe.
•
Ne tegye ki a számítógépet 0 °C (32 °F) alatti vagy 50 °C (122 °F) feletti
hőmérsékletnek.
•
Ne tegye ki a számítógépet mágneses mező hatásának.
•
Ne tegye ki a számítógépet esőnek vagy nedvességnek.
•
Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a számítógépre.
•
Ne tegye ki a számítógépet erős ütésnek vagy rázkódásnak.
•
Ne tegye ki a számítógépet pornak és piszoknak.
•
Ne tegyen semmilyen tárgyat a számítógépre.
•
Ne csapja le a kijelzőt, amikor lehajtja.
•
Soha ne tegye a számítógépet egyenetlen felületre.
xvi
A hálózati adapter gondozása
Néhány tanács a hálózati adapter gondozásához:
•
•
Az adaptert semmilyen más készülékhez ne csatlakoztassa.
Ne lépjen rá a hálózati kábelre, és ne tegyen rá súlyos tárgyakat. A hálózati
kábelt és az egyéb kábeleket úgy helyezze el, hogy ne akadályozzák a
környezetében lévő személyek mozgását.
•
Amikor kihúzza a hálózati kábelt, akkor ne a kábelt, hanem magát a
csatlakozót húzza.
•
Hosszabbító kábel használatakor a csatlakoztatott berendezések összesített
névleges áramfelvétele nem haladhatja meg a hálózati kábel névleges
teljesítményét. Az azonos fali dugaszolóaljzatba csatlakoztatott berendezések
összesített névleges áramfelvétele nem haladhatja meg a biztosíték névleges
teljesítményét.
Az akkumulátor gondozása
Néhány tanács az akkumulátor gondozásához:
•
Csere esetén csak azonos típusú akkumulátort használjon. Az akkumulátor
eltávolítása vagy cseréje előtt kapcsolja ki a számítógépet.
•
Ne próbálja kibontani az akkumulátort. A gyermekektől tartsa távol.
•
Az elhasznált akkumulátoroktól a helyi jogszabályokat betartva szabaduljon
meg. Ha lehetséges, gondoskodjon az akkumulátor újrahasznosításáról.
Tisztítás és javítás
A számítógép tisztításakor kövesse az alábbi lépéseket:
1
Kapcsolja ki a számítógépet, és vegye ki az akkumulátorcsomagot.
2
Húzza ki a hálózati adaptert.
3
Puha, nedves kendőt használjon. Ne használjon folyékony vagy hajtógázos
tisztítószert.
Ha az alábbiak valamelyike történik:
•
a számítógépet leejtették vagy a burkolata megsérült
•
a számítógép nem működik megfelelően
Lásd: "Gyakran ismétlődő kérdések" a 29. oldalon.
Biztonsági tudnivalók
További biztonsági információk
Üzemeltetési környezet
Orvosi készülékek
Járművek
Robbanásveszélyes környezetek
Segélykérő hívások
Hulladékkezelési útmutatás
A kényelmes használattal kapcsolatos tanácsok
és információk
Az első lépések
Útmutatók
A számítógép gondozása és tippek a használathoz
A számítógép be- és kikapcsolása
A számítógép gondozása
A hálózati adapter gondozása
Az akkumulátor gondozása
Tisztítás és javítás
Acer Empowering Technology
Az Acer Empowering Technology indítása
Az Empowering Technology jelszava
Acer eAudio Management (vagy hasonló megjegyzés jelöli)
Acer ePower Management
Acer eDataSecurity Management
(vagy hasonló megjegyzés jelöli)
Acer eRecovery Management
Acer eSettings Management
Windows Mobility Center
Állapotjelzők
Gyorsindító gombok
Érintőpad
Alapvető tudnivalók az érintőpadról (ujjlenyomat-olvasóval)
Alapvető tudnivalók az érintőpadról
(két kattintógombbal)
Számítógépes biztonsági zár használata
A billentyűzet használata
Zároló billentyűk és a beépített numerikus billentyűzet
Windows billentyűk
Gyorsbillentyűk
Különleges billentyűk (csak bizonyos modellek esetében)
iii
iii
vii
vii
viii
viii
ix
ix
ix
xii
xiv
xiv
xv
xv
xv
xvi
xvi
xvi
1
2
3
5
6
9
11
13
14
15
16
17
17
18
19
20
20
21
22
23
Tartalom
Biztonsági és a kényelmes használattal
kapcsolatos információk
Hang
24
Acer PureZone (vagy hasonló megjegyzés jelöli)
Tuba (vagy hasonló megjegyzés jelöli)
Térhatású vagy többcsatornás hang előállítása
a Dolby Home Theater technológiával
(vagy hasonló megjegyzés jelöli)
Videó
24
24
24
25
16:9-es kijelző (vagy hasonló megjegyzés jelöli)
25
A rendszer segédprogramjainak használata
26
Acer Bio-Protection (csak bizonyos modellek esetében)
Acer GridVista (kétmonitoros megjelenítés támogatása)
26
27
Gyakran ismétlődő kérdések
Szervizszolgáltatás kérése
Utazók Nemzetközi Garanciája
(International Travelers Warranty; ITW)
Mielőtt telefonálna
Akkumulátor
Az akkumulátor jellemzői
Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása
Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása
Az akkumulátor töltése
Az akkumulátor töltési szintjének ellenőrzése
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása
Az akkumulátor lemerülésére vonatkozó figyelmeztetés
Acer Arcade Deluxe
Általános kezelőelemek
Navigációs kezelőszervek
Lejátszási kezelőszervek
Cinema
Filmek:
Videók:
Videofájl lejátszása:
Legutóbbi videók:
HomeMedia
Speciális
Live Update:
Albumok
Képszerkesztés
A diavetítés beállításai
Pillanatfelvétel
Zene
Háttér mód
29
32
32
32
33
33
33
34
35
35
35
36
37
38
38
38
38
38
39
39
40
40
40
40
43
43
43
44
44
44
A hordozható számítógép szállítása
45
Lekapcsolás az asztali munkahelyről
Mozgatás
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával a megbeszélésekre
A számítógép hazaszállítása
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
Otthoni iroda felállítása
Utazás a számítógéppel
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
Nemzetközi utazás a számítógéppel
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
45
45
45
46
46
46
47
47
47
47
48
48
48
48
48
49
49
A számítógép biztonságba helyezése
50
Számítógépes biztonsági zár használata
Jelszavak használata
Jelszavak beírása
Jelszavak megadása
50
50
51
51
Bővítés kiegészítőkkel
Csatlakozási lehetőségek
Fax-/adatmodem
Beépített hálózati csatoló
Fogyasztói infravörös (CIR)
(csak bizonyos modellek esetében)
Universal Serial Bus (USB)
IEEE 1394 port (csak bizonyos modellek esetében)
Nagy felbontású multimédiás interfész
(csak bizonyos modellek esetében)
ExpressCard
Memória beszerelése
A TV- és az AV-bemeneti kábelek csatlakoztatása
(csak bizonyos modelleken található meg)
BIOS segédprogram
Rendszerindítási sorrend
Disk-to-disk recovery engedélyezése
Jelszó
Szoftverhasználat
DVD filmek lejátszása
52
52
52
53
53
54
54
55
55
56
58
61
61
61
61
62
62
Energiagazdálkodás
Acer eRecovery Management
Mentési lemez írása
Felhasználói mentés készítése
A felhasználói mentések kezelése
Visszaállítás
A Windows Vista helyreállítása a mentési lemezekről
Hibaelhárítás
Hibaelhárítási tanácsok
Hibaüzenetek
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
FCC megjegyzés
A modemre vonatkozó megjegyzések
Nyilatkozat a lézerekre vonatkozó biztonsági előírásoknak
való megfelelésről
Tudnivalók az LCD kijelző képpontjairól
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Általános tudnivalók
Európai Unió (EU)
Az FCC rádiófrekvenciás biztonsági követelményei
Kanada – alacsony teljesítményű, engedélyre nem köteles
rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-210)
LCD panel ergonomic specifications
Tárgymutató
63
64
65
66
68
69
70
73
73
73
75
75
76
77
77
78
78
78
79
80
81
82
1
Acer Empowering Technology
Az Empowering Technology eszköztárával könnyen elérheti a gyakrabban használt
funkciókat, illetve könnyebben kezelheti új Acer rendszerét. Az Empowering
gombbal a következő segédprogramok érhetők el:
Megjegyzés: Az alábbi ismertető csak általános útmutatásként
szolgál. A tényleges termékspecifikációk változhatnak.
Az Acer eAudio Management segítségével könnyedén szabályozhatja a
rendszer Dolby Home Theater hanghatásait (vagy hasonló megjegyzés jelöli).
•
Az Acer ePower Management az akkumulátorhasználatnak a különféle
energiagazdálkodási sémák alkalmazásával történő optimalizálására alkalmas.
•
Az Acer eDataSecurity Management révén jelszóval és titkosítással védhetők
az adatok (vagy hasonló megjegyzés jelöli).
•
Az Acer eRecovery Management alkalmazás rugalmas, megbízható
és teljes értékű eszköz a biztonsági másolatok készítésére és a helyreállításra.
•
Acer eSettings Management – Biztosítja a rendszerinformációk gyors
elérését és a beállítások egyszerű módosításának lehetőségét.
Ha további információt szeretne kapni, kattintson az egér jobb gombjával az
Empowering Technology eszköztárra, majd kattintson a Súgó parancsra. Az egyes
segédprogramokhoz tartozó súgót a megfelelő segédprogram elindításával, majd az
aktív ablak alján található
ikonra kattintva érheti el.
Empowering Technology
•
2
Az Acer Empowering Technology indítása
Az Acer Empowering Technology indítása:
1
Nyomja meg az Empowering gombot, ekkor megjelenik az asztalon az Acer
Empowering Technology eszköztár.
2
Az eszköztár elrejtéséhez nyomja meg ismét az Empowering gombot, vagy
kattintson az eszköztár
gombjára.
Az Acer Empowering Technology elemei a Start menü Acer Empowering Technology
Empowering Technology
programcsoportjából, illetve az
ikonra duplán rákattintva is elérhetők,
amennyiben létre lett hozva az asztali parancsikon.
Az Acer Empowering Technology alkalmazásainak indítása:
1
Kattintson az Acer Empowering Technology eszköztárnak az elindítani kívánt
alkalmazáshoz tartozó ikonjára.
2
Ha valamelyik alkalmazás ikonja fölé húzza az egérmutatót, egy gyorsmenü
jelenik meg az eszköztár alatt. A gyorsmenü segítségével egyszerűen és
gyorsan végrehajthat bizonyos műveleteket.
3
Az alkalmazások a Start menü Acer Empowering Technology
programcsoportjából is elérhetők.
Megjegyzés: Az
elemre duplán vagy az egér jobb gombjával
kattintva az Acer eAudio Management, az egér jobb gombjával a
rendszer tálcáján található
elemre kattintva pedig az Acer
ePower Management indítható el.
3
Az Empowering Technology jelszava
Az Empowering Technology jelszavát beállítva lehetővé válik az adatoknak az Acer
eRecovery Management jelszavas védelmi szolgáltatásával történő védelme.
Az Empowering Technology jelszavának beállítása:
Indítsa el az Acer eRecovery Management programot.
2
Kattintson a Visszaállítás fülre.
3
Kattintson a Jelszóbeállítások elemre. Megjelenik az Empowering Technology
Jelszóközpont párbeszédpanele.
4
Kattintson a Új jelszó létrehozása elemre.
5
A Új jelszó létrehozása párbeszédpanelen írja be a megfelelő mezőbe a jelszót
és a jelszó megerősítését. A jelszónak legalább 4 karakterből kell állnia, és
legfeljebb 12 karakterből állhat.
6
Adjon meg egy olyan emlékeztetőt, amely szükség esetén eszébe juttathatja a
jelszót.
7
Győződjön meg arról, hogy a Alkalmazás az Acer eRecovery
Managementtel jelölőnégyzet be van jelölve.
Empowering Technology
1
4
Empowering Technology
8
Az OK gombra kattintva állítsa be a jelszót.
5
Acer eAudio Management
(vagy hasonló megjegyzés jelöli)
Az Acer eAudio Management segítségével könnyedén szabályozhatja a rendszer
Dolby Home Theater hanghatásait. Válassza a Film vagy a Játék módot, majd
élvezze a megdöbbentően élethű, 5.1 csatornás hangot. A rendszer támogatja a
Dolby Surround hangtechnológiát. Zene módban a kedvenc zeneszámait élvezheti
kiváló részletezettséggel.
Empowering Technology
A lejátszásra használt eszköz kiválasztásához kattintson az Acer eAudio
Management ablakának jobb felső részén található
ikonra.
6
Acer ePower Management
Az Acer ePower Management áttekinthető felületet biztosít az energiagazdálkodási
beállítások megadására. A segédprogram az Empowering Technology eszköztár
Acer ePower Management elemével, a Start menü Acer Empowering Technology
programcsoportjából vagy az egér jobb gombjával a Windows tálcáján lévő
tápellátás ikonra kattintva, majd az Acer ePower Management parancsot választva
indítható el.
Empowering Technology
Az energiagazdálkodási sémák használata
Az Acer ePower Management három előre meghatározott energiagazdálkodási
sémát tartalmaz: Kiegyensúlyozott, Nagy teljesítmény és Energiatakarékos.
Az Akkumulátoros és a Csatlakoztatott mód beállításait a megfelelő fülre kattintva
tekintheti meg és módosíthatja. A további energiagazdálkodási beállításokat az Acer
ePower Management segédprogram
elemére kattintva, illetve a rendszer
tálcáján lévő Windows energiagazdálkodási ikonra az egér jobb gombjával kattintva,
majd a Energiagazdálkodási lehetőségek parancsot választva érheti el.
Testreszabott energiagazdálkodási sémákat is létrehozhat. Az energiagazdálkodási
sémákat az alábbiak szerint hozhatja létre, törölheti és állíthatja vissza, illetve az
alábbi módon válthat közöttük.
Új energiagazdálkodási séma létrehozása:
Testreszabott energiagazdálkodási sémákat létrehozva egyéni energiagazdálkodási
beállításokat menthet el, majd könnyedén átválthat ezek alkalmazására.
1
Kattintson a Új energiagazdálkodási séma elemre vagy a
2
Írja be az új energiagazdálkodási séma nevét.
ikonra.
3
Válassza ki, hogy melyik előre megadott energiagazdálkodási séma alapján
szeretné létrehozni a sajátját.
4
Szükség esetén válassza ki, hogy mely megjelenítési, alvó állapotba
kapcsolási és hibernálási beállításokat szeretné használni a számítógépen.
5
Az új energiagazdálkodási sémát az OK gombra kattintva mentheti.
7
Váltás az energiagazdálkodási sémák között:
1
Húzza az egérmutatót az Acer Empowering Technology eszköztár Acer
ePower Management
alkalmazása fölé. A gyorsmenü jelenik meg.
Válassza ki azt az energiagazdálkodási sémát, amelyre át szeretne váltani.
2
Az energiagazdálkodási sémák között az Acer ePower Management
alkalmazásból is válthat.
Válassza ki a kívánt energiagazdálkodási sémát, majd kattintson az Alkalmaz
gombra.
Az energiagazdálkodási sémák szerkesztésével módosíthatja a rendszer különféle
beállításait, például az LCD fényerejét, a processzor sebességét és a grafikus
vezérlő üzemmódját (vagy hasonló megjegyzés jelöli).
1
Váltson át a szerkeszteni kívánt energiagazdálkodási sémára.
2
Szükség szerint módosítsa a beállításokat.
3
Az új beállítások mentéséhez kattintson az Alkalmaz vagy a Mentés elemre.
Megjegyzés: Előre megadott energiagazdálkodási séma esetében a
Visszaállítás gombra kattintva visszaállíthatja az alapértelmezett
beállításokat.
Energiagazdálkodási séma törlése:
Az éppen használatban lévő energiagazdálkodási sémát nem lehet törölni. Az aktív
energiagazdálkodási sémát a séma ikonjának bal felső sarkán látható
szimbólum jelöli. Ha törölni szeretné az aktív energiagazdálkodási sémát, akkor
előbb váltson át egy másikra.
1
Jelölje ki a törölni kívánt energiagazdálkodási sémát.
2
Kattintson a Energiagazdálkodási séma törlése ikonra.
Megjegyzés: Az előre meghatározott energiagazdálkodási sémák
nem törölhetők, de a beállításaik módosíthatók.
Empowering Technology
Energiagazdálkodási séma szerkesztése:
8
Empowering Technology
Az akkumulátor állapota
1
A gyorsmenüben megtekinthető, hogy az aktuális használatot figyelembe véve
még mennyi ideig használható a számítógép akkumulátoros üzemmódban.
2
Egy másik lehetőség az Acer ePower Management alkalmazás elindítása,
majd az energiagazdálkodási sémák alatt található Az akkumulátor állapota
panel tartalmának áttekintése.
3
A hátralévő akkumulátoros üzemidőt, az akkumulátor állapotát és a készenléti
vagy hibernált állapotban elérhető akkumulátoros időt a Akkumulátor fülre
kattintva jelenítheti meg.
9
Acer eDataSecurity Management
(vagy hasonló megjegyzés jelöli)
Az Acer eDataSecurity Management egy könnyen használható titkosító
segédprogram, amellyel megakadályozhatja fájljainak illetéktelen személyek általi
elérését. A kényelmes használat, valamint az adatok gyors és könnyű titkosítása és
visszafejtése érdekében bővítményként egybeépül a Windows Intézővel, valamint a
Lotus Notes és a Microsoft Outlook alkalmazással együttműködve a fájlok azonnali,
futás közbeni titkosítására is képes.
Ha a fájlok titkosítását egy másik jelszóval végzi, majd elfelejti a titkosítási jelszót,
akkor az elsődleges jelszóval tudja visszafejteni a fájlokat.
Megjegyzés: Az egyes fájlok titkosításához használt jelszó egyben a
rendszer által a visszafejtéshez igényelt egyedi kulcs is. Ha elveszíti a
jelszót, akkor az elsődleges jelszó az egyetlen fennmaradó kulcs,
amivel az egyes fájlokat vissza tudja fejteni. Ha mindkét jelszót
elveszíti, akkor többé nem tudja visszafejteni a titkosított fájlokat!
Minden jelszót biztonságos helyen őrizzen!
Empowering Technology
Az első használatkor az Acer eDataSecurity Management telepítővarázslója felkéri
Önt az elsődleges jelszó megadására. Ezzel a jelszóval történik a Personal Secure
Disk (PSD, személyi biztonságos lemez) elérése. Alapesetben az elsődleges
jelszóval történik a fájlok titkosítása és visszafejtése is.
Empowering Technology
10
11
Acer eRecovery Management
Az Acer eRecovery Management egy sokoldalú biztonsági mentési segédprogram.
Segítségével teljes és növekményes mentések készíthetők, optikai lemezre írható a
gyári rendszerkép, helyreállítható a rendszer korábbi állapota, valamint
újratelepíthetők az alkalmazások és az illesztőprogramok. Alapesetben a
felhasználó által készített biztonsági mentések a D:\ meghajtón találhatók.
Az Acer eRecovery Management a következő lehetőségeket biztosítja:
•
•
A gyári alapállapot mentése CD/DVD-lemezre
•
Az illesztőprogramok és az alkalmazások mentése CD/DVD-lemezre
•
Felhasználói mentések készítése
•
A felhasználói mentések kezelése
Visszaállítás:
•
A rendszer visszaállítása gyári állapotba
•
Alkalmazások/illesztőprogramok újratelepítése
•
A rendszer visszaállítása felhasználói mentés alapján
•
Jelszóbeállítások
Ha igénybe szeretné venni az Acer eRecovery Management jelszavas védelmi
szolgáltatását az adatok védelmére, akkor először be kell állítnia az Empowering
Technology jelszavát. A jelszó beállításához „Az Empowering Technology
jelszava” című szakaszban talál útmutatást.
Empowering Technology
•
Biztonsági mentés:
Empowering Technology
12
További információk: "Acer eRecovery Management" a 64. oldalon, Az Acer
rendszer felhasználói útmutatója.
Megjegyzés: Ha a számítógéphez nem tartozik helyreállító CD-lemez
vagy rendszer CD-lemez, akkor az Acer eRecovery Management
alkalmazás Backup factory default to CD/DVD (A gyári alapállapot
mentése CD/DVD-lemezre) funkciójával készíthet egy mentési
rendszerképet CD- vagy DVD-lemezre. Ha CD-lemez vagy az Acer
eRecovery Management segítségével állítja helyre a rendszert, akkor
a legjobb eredményt úgy érheti el, hogy az összes perifériát
leválasztja a számítógépről, ideértve az Acer ezDock egységet is (de
kivéve a külső Acer optikai meghajtót, amennyiben rendelkezik
ilyennel).
13
Acer eSettings Management
Az Acer eSettings Management alkalmazással megvizsgálhatja a
hardverkonfigurációt, beállíthatja a BIOS-jelszavakat és módosíthatja a
rendszerindítási beállításokat.
Az Acer eSettings Management:
•
Egyszerű grafikus felületet nyújt a navigáláshoz.
•
Lehetővé teszi a hardverspecifikációk nyomtatását és mentését.
•
Lehetővé teszi a rendszer termékcímkéjének beállítását.
Empowering Technology
14
Empowering Technology
Windows Mobility Center
A Windows Mobility Center a mobilitással kapcsolatos fontosabb
rendszerbeállításokat foglalja össze egyetlen könnyen elérhető helyre, így az Ön
Acer rendszere gyorsan átkonfigurálható a pillanatnyi helynek, elérhető hálózatnak
és tevékenységnek megfelelően. A beállítások között meghatározható a kijelző
fényereje, a hangerő és az energiagazdálkodási séma, be- vagy kikapcsolható a
vezeték nélküli hálózati adapter, valamint megadhatók a külső kijelzővel, a
szinkronizálási állapottal és a bemutatókkal kapcsolatos beállítások.
A Windows Mobility Center az Acer rendszerekre jellemző beállításokat is magába
foglal, ilyen például a megosztott mappák áttekintése, a megosztási szolgáltatás bevagy kikapcsolása és a Bluetooth-eszközök beállításai (amennyiben a rendszer
tartalmaz Bluetooth-modult), illetve erről a helyről az Acer rendszer felhasználói
útmutatója, illesztőprogramjai és segédprogramjai is elérhetők.
A Windows Mobility Center indítása:
•
A<
•
A Vezérlőpult Windows Mobility Center elemével.
•
A Start menü Kellékek programcsoportjának Windows Mobility Center
elemével.
•
A Windows Mobility Center a rendszer tálcáján található
> + <X> billentyűparanccsal.
elemre az egér
jobb gombjával kattintva, majd a Windows Mobility Center lehetőséget
választva is megnyitható.
15
Állapotjelzők
A számítógép több könnyen leolvasható állapotjelzővel rendelkezik. Az előlap jelzői
akkor is láthatók, ha a számítógép fedele le van hajtva.
Ikon
Funkció
Leírás
HDD
Jelzi, ha a merevlemezes meghajtó használatban van.
NumLk
Akkor világít, ha a NumLk be van kapcsolva.
be van kapcsolva.
Üzemállapot
Zöld fénnyel világít, ha a számítógép bekapcsolt
állapotban van.
Akkumulátor
Az akkumulátor töltése közben világít.
1. Töltés: Sárgán világít, ha az akkumulátor töltése folyamatban van.
2. Teljesen feltöltve: Hálózati tápellátás használatakor zölden világít.
Magyar
Akkor világít, ha a
16
Gyorsindító gombok
A billentyűzet mellett alkalmazásgombok találhatók. Ezeket gyorsindító gomboknak
nevezzük. Funkciójuk rendre: WLAN, internet, e-mail, Bluetooth, Arcade és Acer
Empowering Technology.
Magyar
A levelezés és webböngésző gomb az alapértelmezett levelező- és
böngészőprogramot indítja el, de funkciójukat a felhasználó megváltoztathatja. A
webböngésző, a levelezés és a programozható gombbal kapcsolatos beállításokat
az Acer Launch Manager alkalmazással adhatja meg, a Launch Manager a Start, a
Programok, majd a Launch Manager elemre kattintva érhető el.
Ikon
Gyorsindító gomb
Alapértelmezett alkalmazás
Vezeték nélküli
Engedélyezi/letiltja a vezeték nélküli funkciót. A
kommunikáció gomb/ vezeték nélküli LAN kommunikáció állapotát jelzi.
állapotjelző
(opcionális kiegészítő)
Webböngésző
Internetes böngészőprogram
(felhasználó által programozható).
Levelezés
Elektronikus levelező alkalmazás
(felhasználó által programozható).
Bluetooth
Engedélyezi/letiltja a Bluetooth funkciót. A
kommunikáció gomb/ Bluetooth kommunikáció állapotát jelzi.
állapotjelző
(opcionális kiegészítő)
Arcade
Az Acer Arcade segédprogram indítása
(vagy hasonló megjegyzés jelöli).
Acer Empowering
Technology
Az Acer Empowering Technology indítása
(felhasználó által programozható).
17
Érintőpad
A beépített érintőpad egy olyan mutatóeszköz, amely a felületén érzékeli a mozgást.
Ez azt jelenti, hogy a kurzor annak megfelelően reagál, ahogy Ön az ujját mozgatja
az érintőpad felületén. A csuklótámasz központi elhelyezésének köszönhetően
kényelmes, biztonságos használatot tesz lehetővé.
Az alábbi elemek az Acer Bio-Protection ujjlenyomat-olvasóval ellátott érintőpad
használatát szemléltetik.
1 2
3
4
•
A kurzor mozgatásához húzza végig az ujját az érintőpadon (1).
•
A kiválasztási és végrehajtási műveleteket az érintőpad szélén, a bal (2) és a
jobb (4) oldalon található gombot lenyomva végezheti el. A két gomb megfelel
az egereken található bal és jobb gombnak. Az érintőpadon való koppintás
megfelel a bal gombbal való kattintásnak.
•
Acer FingerNav négyirányú vezérlést támogató Acer Bio-Protection
ujjlenyomat-olvasóval (3) (csak bizonyos modellek esetében) görgethet felfelé,
lefelé, jobbra és balra az egyes oldalakon. A gombbal vagy az ujjlenyomatolvasóval azt a hatást éri el, mintha a windowsos alkalmazásokban a
gördítősávra kattintana.
Jobb
gomb (4)
Funkció
Bal gomb (2)
Érintőpad (1)
Végrehajtás
Gyors
egymásutánban
kattintson
kétszer.
Koppintson kétszer
(ugyanolyan gyorsan,
mintha az egér
gombjával kétszer
kattintana).
Kiválasztás
Kattintson
egyszer.
Koppintson egyszer.
Középső gomb
(3)
Magyar
Alapvető tudnivalók az érintőpadról
(ujjlenyomat-olvasóval)
Magyar
18
Funkció
Bal gomb (2)
Elhúzás
Kattintson, és
tartsa lenyomva
a gombot, majd
ujját az
érintőpadon
mozgatva húzza
el a kurzort.
A helyi menü
elérése
Jobb
gomb (4)
Középső gomb
(3)
Érintőpad (1)
Koppintson kétszer
(ugyanolyan gyorsan,
mintha az egér
gombjával kétszer
kattintana), a második
koppintás után tartsa
az ujját az
érintőpadon, majd
húzza el a kurzort.
Kattintson
egyszer.
Görgetés
Fel/le/balra/jobbra
lépni az Acer
FingerNav négyirányú
navigációs eszközzel,
illetve a gombot
lenyomva tartva lehet
(opcionális
kiegészítő).
Alapvető tudnivalók az érintőpadról
(két kattintógombbal)
Az alábbi elemek a két kattintógombbal ellátott érintőpad használatát szemléltetik.
1
2
3
•
A kurzor mozgatásához húzza végig az ujját az érintőpadon (1).
•
A kiválasztási és végrehajtási műveleteket az érintőpad szélén, a bal (2) és a
jobb (3) oldalon található gombot lenyomva végezheti el. A két gomb megfelel
az egereken található bal és jobb gombnak. Az érintőpadon való koppintás
megfelel a bal gombbal való kattintásnak.
Funkció
Bal gomb (2)
Végrehajtás
Gyors
egymásutánban
kattintson kétszer.
Jobb gomb
(3)
Érintőpad (1)
Koppintson kétszer
(ugyanolyan gyorsan, mintha
az egér gombjával kétszer
kattintana).
19
Jobb gomb
(3)
Funkció
Bal gomb (2)
Kiválasztás
Kattintson egyszer.
Koppintson egyszer.
Elhúzás
Kattintson, és tartsa
lenyomva a gombot,
majd ujját az
érintőpadon mozgatva
húzza el a kurzort.
Koppintson kétszer
(ugyanolyan gyorsan, mintha
az egér gombjával kétszer
kattintana), a második
koppintás után tartsa az ujját
az érintőpadon, majd húzza el
a kurzort.
Kattintson
egyszer.
Megjegyzés: A képek csak illusztrációk. A számítógép pontos
konfigurációja a megvásárolt modell függvénye.
Megjegyzés: Csak száraz és tiszta ujjal használja érintőpadot.
Az érintőpadot is tartsa szárazon és tisztán. Az érintőpad az ujj
mozgására érzékeny. Ezért minél könnyedebb az érintés, annál
jobban reagál. Az erősebb érintés nem növeli az érintőpad
reagálóképességét.
Megjegyzés: Alapesetben az érintőpadon engedélyezve van a
vízszintes és a függőleges görgetés. A funkciókat a Windows
Vezérlőpultjának Egér segédprogramjával tilthatja le.
Számítógépes biztonsági zár
használata
A számítógép Kensington-kompatibilis biztonsági zárhoronnyal rendelkezik, amely
lehetővé teszi biztonsági zár csatlakoztatását.
Tekerje a számítógépes biztonsági zárhoz tartozó drótkötelet egy mozdíthatatlan
tárgy, például asztal vagy zárt fiók fogantyúja köré. Illessze be a horonyba a zárat,
majd a kulcsot elfordítva rögzítse. Kaphatók kulcs nélküli modellek is.
Magyar
A helyi menü
elérése
Érintőpad (1)
20
A billentyűzet használata
A billentyűzet teljes méretű billentyűkkel, beágyazott numerikus billentyűzettel, külön
kurzorbillentyűkkel, zároló (lock) billentyűkkel, Windows billentyűkkel és különleges
billentyűkkel rendelkezik.
Magyar
Zároló billentyűk és a beépített numerikus
billentyűzet
A billentyűzetnek három zároló billentyűje van, ezekkel egy-egy funkciót lehet be- és
kikapcsolni.
Zároló billentyű Leírás
Amikor a
be van kapcsolva, minden betűkarakter nagybetűként
jelenik meg.
NumLk
<Fn> + <F11>
Amikor a NumLk be van kapcsolva, a beágyazott billentyűzet
numerikus üzemmódban működik. A billentyűk számológépként
működnek (a számtani műveletekkel: +, -, * és / együtt). Akkor
használja ezt az üzemmódot, ha sok numerikus adatot kíván
bevinni. Ennél jobb megoldás a külső numerikus billentyűzet
használata.
Megjegyzés: <Fn> + <F11> vagy hasonló
megjegyzés jelöli.
Scr Lk
<Fn> + <F12>
Amikor a Scr Lk be van kapcsolva, akkor a képernyő tartalma a
felfelé vagy a lefelé mutató nyíllal jelölt billentyű megnyomásakor
egy sorral feljebb vagy lejjebb gördül. A Scr Lk egyes
alkalmazásoknál nem működik.
A beágyazott numerikus billentyűzet úgy működik, mint egy asztali numerikus
billentyűzet. A billentyűk funkcióját a jobb felső sarkukban lévő, kisméretű karakterek
jelölik. A billentyűzet feliratozásának egyszerűsítése érdekében a kurzorvezérlő
szimbólumok nincsenek feltüntetve a billentyűkön.
Az elérni kívánt funkció NumLk be
NumLk ki
A beágyazott billentyűzet
számbillentyűi
A számokat a megszokott
módon gépelje be.
A beágyazott billentyűzet
kurzorvezérlő billentyűi
A kurzorvezérlő billentyűk
használata közben tartsa
lenyomva a <
A billentyűzet normál
billentyűi
> billentyűt.
Miközben a beágyazott
billentyűzeten gépel, az <Fn>
billentyűt tartsa lenyomva.
A kurzorvezérlő billentyűk
használata közben tartsa
lenyomva az <Fn>
billentyűt.
A betűket a megszokott
módon gépelje be.
21
Windows billentyűk
A billentyűzetnek két olyan gombja van, amely windowsos funkciókat lát el.
Billentyű
Windows
billentyű
Leírás
Ha önmagában nyomja le, akkor a lenyomás hatása ugyanaz, mintha a
Windows Start ikonjára kattintana, azaz megnyitja a Start menüt. Más
billentyűkkel együtt használva számos további funkciót képes ellátni:
<
>: A Start menü megnyitása vagy bezárása
<
> + <D>: Az asztal megjelenítése
> + <E>: A Windows Intéző megnyitása
<
> + <F>: Fájl vagy mappa keresése
<
> + <G>: Váltás az oldalsáv minialkalmazásai között
<
> + <L>: A számítógép zárolása (ha hálózati tartományhoz
csatlakozott) vagy felhasználóváltás (ha nem csatlakozott hálózati
tartományhoz)
<
> + <M>: Az összes ablakot kisméretűre állítja.
<
> + <R>: Megnyitja a Futtatás párbeszédablakot.
<
> + <T>: Váltás a tálcán lévő programok között
<
> + <U>: Az Ease of Access Center megnyitása
<
> + <X>: A Windows Mobility Center megnyitása
<
> + <Break>: A Rendszertulajdonságok párbeszédpanel
megjelenítése
<
>+<
+M>: A lekicsinyített ablakok visszaállítása az asztalra
<
>+<
>: Váltás a tálcán lévő programok között a Windows
térbeli ablakváltóval
<
> + <SZÓKÖZ>: Az összes minialkalmazás előtérbe hozása és a
Windows oldalsáv kiválasztása
<Ctrl> + <
hálózatra)
> + <F>: Számítógép keresése (ha csatlakozott a
<Ctrl> + <
>+<
>: Váltás a tálcán lévő programok között a
nyílbillentyűkkel és a Windows térbeli ablakváltóval
Megjegyzés: Attól függően, hogy a Windows Vista
melyik változatát használja, előfordulhat, hogy egyes
gyorsbillentyűk nem az itt megadott módon működnek.
Alkalmazás
billentyű
A billentyű lenyomásának ugyanaz a hatása, mint a jobb egérgombbal
történő kattintásnak, azaz megnyitja az alkalmazás helyi menüjét.
Magyar
<
22
Gyorsbillentyűk
A számítógép a legtöbb beállítás elérését gyorsbillentyűkkel vagy
billentyűkombinációkkal teszi lehetővé; ilyen például a képernyő fényereje, a
hangerő és a BIOS segédprogram.
Gyorsbillentyű használatához nyomja le és tartsa lenyomva az <Fn> billentyűt, a
billentyűkombináció másik billentyűjét csak ezt követően nyomja le.
Magyar
Gyorsbillentyű
Ikon
Funkció
Leírás
<Fn> + <F1>
Gyorsbillentyű súgó A gyorsbillentyűk súgóját jeleníti meg.
<Fn> + <F2>
Acer eSettings
Megnyitja az Acer Empowering Technology
Acer eSettings elemét. Lásd: "Acer
Empowering Technology" a 1. oldalon.
<Fn> + <F3>
Acer ePower
Management
Megnyitja az Acer Empowering Technology
Acer ePower Management elemét. Lásd:
"Acer Empowering Technology" a 1.
oldalon.
<Fn> + <F4>
Alvás
A számítógépet alvó üzemmódba helyezi.
<Fn> + <F5>
A kijelző
átkapcsolása
Vált a következő megjelenítési módok
között: kijelző, külső monitor (ha
csatlakoztatva van), illetve mindkettő.
<Fn> + <F6>
Kijelző
kikapcsolása
Kikapcsolja a kijelző háttérvilágítását,
ezzel energiát takarítva meg. A
háttérvilágítás bármely billentyű
megnyomására visszakapcsol.
<Fn> + <F7>
Az érintőpad
átkapcsolása
Be- és kikapcsolja a beépített érintőpadot.
<Fn> + <F8>
Hangszóró be-,
illetve kikapcsolása
Be- és kikapcsolja a hangszórókat.
<Fn> + <
>
Fényerő növelése
Növeli a kijelző fényerejét.
<Fn> + <
>
Fényerő
csökkentése
Csökkenti a kijelző fényerejét.
<Fn> + <
>
Hangerő növelése
Növeli a hangerőt
(vagy hasonló megjegyzés jelöli).
<Fn> + <
>
Hangerő
csökkentése
Csökkenti a hangerőt
(vagy hasonló megjegyzés jelöli).
23
Különleges billentyűk (csak bizonyos modellek
esetében)
Az euró és a dollár szimbólumot a billentyűzet középső részén, felül találja.
Az euró szimbólum
1
Nyisson meg egy szövegszerkesztőt.
2
Nyomja meg a billentyűzet jobb alsó részén található <
> billentyűt, vagy
tartsa lenyomva az <Alt Gr> billentyűt, majd nyomja meg a billentyűzet
közepén felül az <5> billentyűt.
USA dollár szimbólum
1
Nyisson meg egy szövegszerkesztőt.
2
Nyomja meg a billentyűzet jobb alsó részén található <
> billentyűt, vagy
tartsa lenyomva az < > billentyűt, majd nyomja meg a billentyűzet közepén
felül az <4> billentyűt.
Megjegyzés: A funkció a nyelvi beállításoktól függően változhat.
Magyar
Megjegyzés: Némelyik betűkészlet és szoftver nem támogatja az
euró szimbólum használatát. További információkat .a
http://www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm weboldalon
talál.
24
Hang
A számítógép 32 bites High Definition (HD) Audio hangkártyával és sztereó
hangszórókkal van felszerelve.
Magyar
Acer PureZone (vagy hasonló megjegyzés jelöli)
A rendszer egészen újfajta hangzásbeli lehetőségeket nyújt; az egyik újdonság az
Acer PureZone, amely a beépített, sztereó mikrofonnal tájolásformálásra és
visszhangcsillapításra is alkalmas. Az Acer PureZone technológia a tiszta
hangrögzítés érdekében a visszhangcsillapítást, a tájolásformálást és a
zajelnyomást egyaránt támogatja. A mikrofon beállításához futtassa a Acer HD
Audio Manager alkalmazást; ehhez kattintson duplán a Windows tálcáján lévő Acer
HD Audio Manager ikonra. Megjelenik a Acer HD Audio Manager párbeszédpanel.
Kattintson a Mikrofon fülre, majd a Mikrofonos effektusok fülre. Szükség szerint
jelölje be a Tájolásformálás és az Visszhangcsillapítás jelölőnégyzetet.
Megjegyzés: Ha több hangforrásos bemenetet szeretne, akkor tiltsa
le a tájolásformálást.
Tuba (vagy hasonló megjegyzés jelöli)
A különálló Tuba CineBass mélysugárzó hatásosan szólaltatja meg a filmek és a
zeneszámok mély hangjait. Az innovatív kialakítás révén a mélysugárzó cső alakú
tube-style csuklópántba került.
Térhatású vagy többcsatornás hang előállítása a Dolby
Home Theater technológiával (vagy hasonló
megjegyzés jelöli)
Az Ön Acer notebookja Dolby Home Theater® hangrendszerrel van ellátva, amely a
Dolby Pro Logic IIx, Dolby Digital Live, Dolby Headphone, Dolby Natural Bass és
Dolby Sound Space Expander technológia támogatása révén kiváló minőségű,
digitális, többcsatornás hanggal, térhatású, valósághű hangzással teszi
élvezetesebbé a filmnézést, a játékokat és a zenehallgatást.
Dolby Pro Logic IIx
A Dolby Pro Logic IIx technológiával bármely sztereó (kétcsatornás) hangforrásból
(amely film, TV-musor vagy játék hangja, illetve zene egyaránt lehet) 5.1-csatornás,
térhatású hang állítható elo. A Dolby Pro Logic IIx megvizsgálja a jelet, és az így
kapott információk alapján bovíti ki a hangot úgy, hogy az 5.1-csatornás, élethu,
természetes hatású legyen.
25
Dolby Digital Live
A Dolby Digital Live technológiával a számítógépek és a játékkonzolok hangjele
alakítható át Dolby Digital jellé, így ezek a készülékek könnyedén, egyetlen digitális
kábellel csatlakoztathatók a házimozirendszerekhez. A felhasználók
lélegzetelállítóan valósághu hangot szólaltathatnak meg a házimozivevojükkel vagy
a Dolby Digital dekódolási technológiát támogató egyéb készülékükkel.
Dolby Headphone
Dolby Natural Bass
Mélyhangkiemelo rendszer, amellyel akár egy oktávval is kiterjesztheto lefelé a
hangsugárzók mélyhang-megszólaltatási képessége.
Dolby Sound Space Expander
A színpadérzet fokozására szolgáló technológia, segítségével szétnyújtható a
sztereó hangkép, és az összhangzás tompulása nélkül növelheto a hangszerek
közötti távolság.
Videó
16:9-es kijelző (vagy hasonló megjegyzés jelöli)
A 16:9-es kijelzőn egészen új élményt jelent a teljes HD filmek lejátszása. A
kiemelkedő színtelítettség a HD tartalmak megjelenítésekor garantálja az eredetit
megidéző látványt. A 16:9-es, minőségi megjelenítésnek köszönhetően végre a
notebookhasználók is a házimozirendszereket idéző minőséget élvezhetnek.
Magyar
A Dolby Headphone segítségével személyre szabott, térhatású hang szólaltatható
meg bármely fejhallgatóval. A zeneszámok, a filmek és a játékok hangja
terjedelmesebbé, nyitottabbá teheto, így nemcsak a hanghatások élvezetessége
fokozható, de a felhasználó is úgy érezheti, valóban körülveszik az események.
26
A rendszer segédprogramjainak
használata
Magyar
Acer Bio-Protection (csak bizonyos modellek
esetében)
Az Acer Bio-Protection ujjlenyomat-olvasó egy többcélú, a Microsoft Windows
operációs rendszerrel integrált ujjlenyomat-kezelő megoldás. Kihasználva azt, hogy
az egyes személyek ujjlenyomata egyedi, az Acer Bio-Protection ujjlenyomat-kezelő
megoldás többféle módon segíti a számítógép jogosulatlan használata elleni
védekezést: a Password Bank (Jelszóbank) segítségével központi jelszókezelés
valósítható meg, az Acer MusicLaunch révén könnyen elindítható a zenelejátszó, az
Acer MyLaunch összetevővel biztonságossá tehetők az internetes kedvencek, az
Acer FingerLaunch alkalmazással gyorsan elérhetők az alkalmazások és a
webhelyek, az Acer ProfileLaunch segítségével pedig akár három alkalmazás vagy
webhely is elérhető egyetlen ujjlehúzással.
Az Acer Bio-Protection ujjlenyomat-kezelő megoldást az Acer FingerNav szoftverrel
kiegészítve a weboldalakon és a dokumentumokban végzett navigálás is
egyszerűbbé tehető. Az Acer Bio-Protection ujjlenyomat-kezelő megoldást az Acer
FingerNav szoftverrel kiegészítve a weboldalakon és a dokumentumokban végzett
navigálás is egyszerűbbé tehető. Az Acer Bio-Protection ujjlenyomat-kezelő
megoldás révén újabb védelmi vonallal látható el a számítógép, miközben a napi
feladatok kényelmesen, egyetlen ujjmozdulattal hozzáférhetők.
További információ az Acer Bio-Protection súgójában található.
27
Acer GridVista (kétmonitoros megjelenítés
támogatása)
Megjegyzés: Ez a szolgáltatás csak bizonyos modelleken áll
rendelkezésre.
Az Acer GridVista négy előre meghatározott megjelenítési beállítást támogat, ezek
segítségével több ablakot is megjeleníthet ugyanazon a képernyőn.
A funkció elérési útvonala: Start, Minden program, majd Acer GridVista. Az alábbi
négy megjelenítési beállítás választható:
1
2
1
2
1
3
2
3
1
3
2
4
Kettő (függőlegesen), három (a nagyobb bal oldalon), három (a nagyobb jobb
oldalon) vagy négy
A Acer GridVista támogatja a kétmonitoros megjelenítést, vagyis a kép egymástól
független felosztását két megjelenítőn.
Magyar
Ha engedélyezni szeretné a notebook kettős megjelenítési funkcióját, akkor először
győződjön meg arról, hogy csatlakoztatva van a második kijelző, majd a
Vezérlőpultról vagy a Windows asztalon az egér jobb gombjával kattintva, majd a
Testreszabás parancsra kattintva nyissa meg a Megjelenítő beállításai
párbeszédpanelt. A képernyőket megjelenítő területen válassza ki a második
monitort (2), majd jelölje be az Asztal kiterjesztése erre a monitorra
jelölőnégyzetet. Végül az Alkalmaz gombra kattintva tárolja el az új beállításokat,
majd kattintson az OK gombra a művelet befejezéséhez.
28
A Acer GridVista beállítása felhasználóbarát:
1
Indítsa el a Acer GridVista segédprogramot, és válassza ki az egyes
megjelenítők kívánt képernyőbeállítását a tálcáról.
Húzza rá az ablakokat a kívánt elrendezési típusra.
3
Élvezze a jól áttekinthető asztal kényelmét.
Magyar
2
Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a második monitor felbontása a
gyártó által ajánlott értékre van-e beállítva.
29
Gyakran ismétlődő kérdések
Az alábbiakban összefoglaltunk néhány a számítógép használata közben gyakran
előforduló problémát. A problémák leírásához egyszerű válaszokat, megoldásokat is
mellékeltünk.
Megnyomtam a bekapcsoló gombot, de a számítógép nem indul el,
illetve nem tölti be az operációs rendszert.
Tekintsen az üzemállapot jelzőfényre:
•
Ha nem világít, a számítógép nem kap tápellátást. Ellenőrizze a következőket:
•
Ha a számítógép akkumulátorról üzemel, akkor lehetséges, hogy az
akkumulátor lemerült, és nem képes energiával ellátni a készüléket.
Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és töltse fel az akkumulátort.
•
Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően csatlakozik-e a
számítógéphez és a fali dugaszolóaljzatba.
Ha a jelzőfény világít, ellenőrizze a következőket:
•
Nem rendszerindító lemez van a külső, USB-s hajlékonylemezes
meghajtóban? Vegye ki, vagy tegyen be helyette egy rendszerlemezt,
majd a <Ctrl> + <Alt> + <Del> billentyűkombinációt megnyomva indítsa
újra a rendszert.
Semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
A számítógép teljesítményszabályozó rendszere az energiatakarékosság
érdekében automatikusan kikapcsolta a kijelzőt. A kijelzőt bármelyik billentyű
lenyomásával visszakapcsolhatja.
Ha a billentyűk lenyomásával nem lehet visszakapcsolni a kijelzőt, annak két oka lehet:
•
A fényerő nagyon alacsonyra van állítva. Az <Fn> + <→> billentyűkombinációt
lenyomva növelje a fényerőt.
•
A megjelenítési mód külső monitorra van állítva. A kijelző átkapcsolásának
gyorsbillentyűjét <Fn> + <F5> lenyomva állítsa vissza kiválasztott megjelenítő
eszköznek a számítógép kijelzőjét.
•
Ha az alvás állapotjelző lámpa világít, akkor a számítógép alvás üzemmódban
van. Ha fel akarja ébreszteni a számítógépet, röviden nyomja meg a
bekapcsoló gombot.
Nem szól a számítógép hangszórója.
Ellenőrizze a következőket:
•
Lehetséges, hogy el van némítva a hangszóró. Tekintsen a Windows tálcán
található hangerőszabályzás ikonra. Ha át van húzva, kattintson az ikonra,
majd törölje a jelet az Elnémítás jelölőnégyzetből.
Magyar
•
30
•
Lehet, hogy a hangerő túl alacsony. Windows alatt használja a tálcán lévő
hangerőszabályzó ikont, illetve a hangerőt a hangerőszabályzó gombokkal is
állíthatja. A részleteket lásd a "Gyorsbillentyűk" a 22. oldalon.
•
Ha a számítógép előoldali panelén található vonali kimenet porthoz fülhallgató,
fejhallgató vagy külső hangszóró van csatlakoztatva, akkor a beépített
hangszórók automatikusan kikapcsolnak.
Magyar
A számítógép bekapcsolása nélkül szeretném kinyitni az optikai
meghajtó tálcáját.
Az optikai meghajtón van egy mechanikus kiadófurat. A fiók kinyitásához egyszerűen
illessze a furatba egy toll hegyét vagy egy iratkapcsot, majd finoman nyomja be.
A billentyűzet nem reagál.
Csatlakoztasson egy külső billentyűzetet a számítógép hátlapján vagy elején
található USB porthoz. Ha a külső billentyűzet működik, akkor lépjen kapcsolatba a
kereskedővel vagy egy hivatalos szervizközponttal, mert lehetséges, hogy a
beépített billentyűzet kábele meglazult.
A nyomtató nem működik.
Ellenőrizze a következőket:
•
Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e egy fali dugaszolóaljzatba,
valamint be van-e kapcsolva.
•
Ellenőrizze, hogy a nyomtatókábel jól van-e csatlakoztatva a számítógép
párhuzamos vagy USB portjához és a nyomtató megfelelő portjához.
A beépített modem használatához meg szeretném adni a
tartózkodási helyemet.
A kommunikációs szoftver megfelelő használatához be kell állítania tartózkodási helyét:
1
Kattintson a következők elemekre: Start, Vezérlőpult.
2
Kattintson duplán a Telefon és modem beállításai ikonra.
3
Adja meg a tartózkodási helyét.
Lásd a Windows kézikönyvét.
Megjegyzés: A számítógép első indításakor az internetkapcsolat
beállítását kihagyhatja, ez ugyanis nem szükséges az operációs
rendszer telepítéséhez. Az internetkapcsolat beállítását az operációs
rendszer telepítése után is elvégezheti.
31
Helyreállító CD-lemezek nélkül szeretném visszaállítani a
számítógép eredeti beállításait.
Megjegyzés: Ha a rendszer több nyelvet támogat, akkor a későbbi
helyreállítási műveleteknél csak a rendszer első indításakor
kiválasztott operációs rendszer és nyelv használható.
A visszaállítás megkezdése előtt ellenőrizze a BIOS beállításait.
1
Ellenőrizze, hogy aktiválva van-e az Acer disk-to-disk recovery funkció.
2
Győződjön meg arról, hogy a D2D Recovery beállítás a Main pontban
Enabled állapotra van állítva.
3
Mentse el a módosításokat, majd lépjen ki a BIOS segédprogramból.
A rendszer újraindul.
Megjegyzés: A BIOS segédprogram eléréséhez a bekapcsolási
önteszt (POST) alatt nyomja meg az <F2> billentyűt.
A helyreállítás elindítása:
1
Indítsa újra a rendszert.
2
Miközben az Acer logó látható, a helyreállítási folyamat elindításához nyomja
meg egyszerre az <Alt> + <F10> billentyűket.
3
A rendszer helyreállítását a képernyőn megjelenő utasításokat követve
végezheti el.
Fontos! Ez a funkció 15 GB területet foglal a merevlemez rejtett
partícióján.
Magyar
A visszaállítási folyamat révén visszaállíthatja a C: meghajtóra mindazokat a
szoftvereket, amelyek a számítógép vásárlásakor eredetileg is fel voltak telepítve.
A C: meghajtó helyreállításához kövesse az alábbi lépéseket. (A C: meghajtó
újraformázásra kerül, és minden rajta lévő adat törlődik!) Fontos, hogy a művelet
megkezdése előtt készítsen biztonsági másolatot az adatállományokról.
32
Szervizszolgáltatás kérése
Utazók Nemzetközi Garanciája (International Travelers
Warranty; ITW)
Magyar
A számítógépre érvényes az Utazók Nemzetközi Garanciája (International Travelers
Warranty; ITW), amely utazás közben biztonságot és nyugalmat nyújt Önnek.
A szervizközpontok világméretű hálózata készséggel áll rendelkezésére.
A számítógéphez mellékelve van egy ITW útlevél. Ez az útlevél mindent tartalmaz,
amit az ITW programról tudnia kell. A füzetben megtalálható a rendelkezésére álló
hivatalos szervizközpontok listája. Kérjük, gondosan tanulmányozza át az útlevelet.
Legyen mindig kéznél az ITW útlevele, különösen utazás közben, ellenkező esetben
nem részesülhet a támogatási központok által nyújtott szolgáltatások előnyeiből.
A vásárlást igazoló dokumentumokat helyezze az ITW útlevél borítólapjának belső
oldalán kialakított tasakba.
Ha abban az országban, ahova utazott, nincs az Acer által felhatalmazott szerviz,
akkor a világ bármely pontján lévő irodánkkal kapcsolatba léphet. Látogasson el a
http://global.acer.com webhelyre.
Mielőtt telefonálna
Ha telefonos segítségkérés céljából felhívja az Acert, kérjük, készítse elő a
következő információkat, illetve a hívás során legyen a számítógépe mellett. Az Ön
segítségével csökkenthetjük a híváshoz szükséges időt, és hatékonyabban tudjuk
megoldani problémáit. Ha a számítógép hibaüzenetet jelenít meg vagy sípol,
jegyezze fel a képernyőn megjelenteket (vagy a hangjelzések számát és sorrendjét).
A következő információkat kérjük Öntől:
Név: _____________________________________________________________
Cím: _____________________________________________________________
Telefonszám: _______________________________________________________
Gép típusa és modellszám:____________________________________________
Sorozatszám: ______________________________________________________
A vásárlás időpontja:_________________________________________________
Akkumulátor
A számítógép tartozéka az egyes feltöltések között hosszú üzemidőt
biztosító akkumulátor.
English
33
Az akkumulátor jellemzői
Az akkumulátor jellemzői a következők:
A jelenlegi akkumulátortechnológiákra épül.
•
Lemerülése előtt képes jelzést adni.
Ha csatlakoztatja a számítógéphez a hálózati adaptert, akkor a készülék
újratölti az akkumulátort. A számítógép a használat közbeni töltést is
támogatja, vagyis Ön az akkumulátor töltése közben is folytathatja a
munkát. Ugyanakkor a számítógép kikapcsolt állapota mellett jóval
gyorsabban végezhető el a töltés.
Az akkumulátor jó szolgálatot tehet az utazások vagy az áramkimaradások
során. Javasoljuk, hogy mindig hordjon magával tartalékként egy másik,
teljesen feltöltött akkumulátort is. A tartalék akkumulátor megrendeléséről
a viszonteladótól kaphat információt.
Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása
Az egyéb akkumulátorokhoz hasonlóan idővel a számítógép
akkumulátorának is gyengül a teljesítménye. Az idő múlásával és a
használattal párhuzamosan tehát romlani fognak az akkumulátor jellemzői.
Ha biztosítani szeretné az akkumulátor lehető leghosszabb élettartamát,
akkor vegye figyelembe az alábbi javaslatokat.
Az új akkumulátor kondicionálása
Az új akkumulátorokkal a használatba vételük előtt érdemes elvégezni az
alábbi „kondicionálási” eljárást:
1
A számítógép bekapcsolása nélkül helyezze be az új akkumulátort.
2
Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és töltse fel teljesen az
akkumulátort.
3
Húzza ki a hálózati adaptert.
4
Kapcsolja be a számítógépet, és kezdje el akkumulátorról használni.
5
Teljesen merítse le az akkumulátort, amíg meg nem jelenik a
lemerülésre vonatkozó figyelmeztetés.
6
Csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert, és töltse fel teljesen az
akkumulátort.
Magyar
•
34
A fenti lépéseket megismételve háromszor töltse fel teljesen, majd merítse
le az akkumulátort.
Magyar
Minden új vagy hosszabb ideig nem használt akkumulátorral végezze el a
fenti kondicionálási eljárást. Ha a számítógépet két hétnél hosszabb ideig
fogja tárolni, akkor javasoljuk, hogy távolítsa el belőle az akkumulátort.
Figyelmeztetés: Ne tegye ki az akkumulátort 0 °C (32°F) alatti
vagy 45°C (113°F) feletti hőmérsékletnek. A különösen alacsony
vagy magas hőmérséklet károsíthatja az akkumulátort.
Az akkumulátor a kondicionálás révén éri el a maximális töltési
kapacitását. Ha nem végzi el az eljárást, akkor előfordulhat, hogy nem
tudja igénybe venni az akkumulátor teljes kapacitását, illetve az
akkumulátor élettartamának lerövidülésével is számolnia kell.
Az akkumulátor élettartamának hosszát az alábbi használati körülmények
is hátrányosan befolyásolják:
•
A számítógép hálózati tápellátással való használata úgy, hogy közben
az akkumulátor a gépben található. Ha folyamatosan hálózati
tápellátásról használja a számítógépet, akkor javasoljuk, hogy a teljes
feltöltését követően távolítsa el az akkumulátort.
•
A fenti teljes feltöltési és lemerítési művelet végrehajtásának
elmulasztása.
•
Gyakori használat; minél többet használja az akkumulátort, az annál
hamarabb fogja elérni az élettartamának végét. Egy átlagos
számítógépes akkumulátor élettartama körülbelül 300 feltöltés.
Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása
Fontos! Az akkumulátornak a számítógépből való eltávolítása előtt
csatlakoztassa a hálózati adaptert, amennyiben tovább szeretné
használni a számítógépet. Egyébként előbb kapcsolja ki a
számítógépet.
Az akkumulátor behelyezése:
1
Igazítsa az akkumulátort az akkumulátorfoglalathoz. Ügyeljen arra, hogy
az érintkezők előre nézzenek, az akkumulátor felső oldala pedig felfelé.
2
Csúsztassa be az akkumulátort a foglalatba, majd finoman nyomja be,
amíg a helyére nem rögzül.
Az akkumulátor eltávolítása:
1
Az akkumulátor kioldógombját elcsúsztatva oldja ki az akkumulátort.
2
Húzza ki az akkumulátort a foglalatból.
English
35
Az akkumulátor töltése
Megjegyzés: Javasoljuk, hogy este, mielőtt lefekszik, töltse fel az
akkumulátort. Ha az utazás előtti éjszakán feltölti az akkumulátort,
akkor másnap teljesen feltöltött géppel indulhat el.
Az akkumulátor töltési szintjének ellenőrzése
A Windows telepmérője folyamatosan jelzi az akkumulátor töltöttségi
szintjét. A kurzort a tálcán lévő akkumulátor/tápellátás ikon fölé húzva
megtekintheti az akkumulátor pillanatnyi töltöttségi szintjét.
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása az akkumulátor minél
teljesebb kihasználására, illetve a töltési/újratöltési ciklusok
meghosszabbítására és az újratöltés hatékonyságának javítására irányul.
Javasoljuk, hogy kövesse az alábbi ajánlásokat:
•
Vásároljon egy kiegészítő akkumulátort is.
•
Ha lehetséges, akkor használjon hálózati tápellátást. Az akkumulátort
csak út közben vegye igénybe.
•
A használaton kívüli PC-kártyákat vegye ki a gépből, mert azok továbbra
is energiaellátást igényelnek (csak bizonyos modelleken található meg).
•
Az akkumulátort hűvös, száraz helyen tárolja. A javasolt
hőmérséklettartomány a 10 °C – 30 °C közötti. Magasabb
hőmérsékleten felgyorsul az akkumulátor önkisülésének folyamata.
•
A túl gyakori újratöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
•
Ügyeljen a hálózati adapter és az akkumulátor kezelésére.
Magyar
Ha fel szeretné tölteni az akkumulátort, akkor először ellenőrizze, hogy
megfelelően illeszkedik-e az akkumulátorfoglalatba. Csatlakoztassa a
hálózati adaptert a számítógéphez, majd az elektromos hálózathoz. A
számítógépet az akkumulátor töltése közben is használhatja. Ugyanakkor
az akkumulátor töltése a számítógép kikapcsolt állapota mellett jóval
gyorsabban végezhető el.
36
Az akkumulátor lemerülésére vonatkozó
figyelmeztetés
Magyar
Ha akkumulátorról üzemelteti a számítógépet, akkor figyelje a Windows
telepmérőjének jelzéseit.
Figyelmeztetés: Ha megjelenik az akkumulátor lemerülésére
vonatkozó figyelmeztetés, akkor minél hamarabb csatlakoztassa
a hálózati adaptert. Ha az akkumulátor teljesen lemerül, és a
számítógép kikapcsol, akkor előfordulhat, hogy elveszíti
bizonyos adatait.
Ha megjelenik az akkumulátor lemerülésére vonatkozó figyelmeztetés,
akkor a körülményektől függ, hogy mit érdemes tennie:
Helyzet
Javasolt művelet
Rendelkezésre áll a
hálózati adapter és
egy elektromos aljzat.
1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a számítógéphez,
majd az elektromos aljzatba.
2. Mentse az összes szükséges fájlt.
3. Folytassa a munkát.
Ha gyorsan újra szeretné tölteni az akkumulátort,
akkor kapcsolja ki a számítógépet.
Rendelkezésre áll
egy teljesen feltöltött
akkumulátor.
1. Mentse az összes szükséges fájlt.
2. Zárja be az összes alkalmazást.
3. Állítsa le az operációs rendszert, és kapcsolja ki a
számítógépet.
4. Cserélje ki az akkumulátort.
5. Kapcsolja be a számítógépet, és folytassa a munkát.
Nem áll
rendelkezésre a
hálózati adapter vagy
elektromos aljzat.
Nincs Önnél tartalék
akkumulátor.
1. Mentse az összes szükséges fájlt.
2. Zárja be az összes alkalmazást.
3. Állítsa le az operációs rendszert, és kapcsolja ki a
számítógépet.
37
Acer Arcade Deluxe
Az Acer Arcade Deluxe egy integrált lejátszóprogram zeneszámok, fotók, DVD-filmek
és videók lejátszására. A kívánt médiatípusa a MediaConsole, az érintőpad és a
nyílgombok segítségével is kiválasztható.
Magyar
•
Cinema – DVD-, VCD- és Blu-Ray-filmek és egyéb videoklipek lejátszására
használható.
•
Homemedia – Segítségével egyéb készülékek csatlakoztathatók vezeték
nélkül a médiatartalom megosztása céljából.
•
Advanced – A beállítások módosítása, az Arcade szoftver frissítése, a súgóés a névjegy-információk megjelenítése
•
Albums – A merevlemezen vagy a cserélhető adathordozón tárolt fényképek
megjelenítése.
•
Music – A különféle formátumú zenei fájlok lejátszása
Megjegyzés: A videók, az optikai lemezek és a diavetítések
lejátszásakor a képernyőkímélő kikapcsol, valamint az
energiatakarékosságot segítő funkciók sem érhetők el.
Megjegyzés: Az Acer Arcade szolgáltatásairól az Arcade Súgó
menüjében talál további információkat. A súgó az Arcade
kezdőoldalról, a Súgó elemmel érhető el.
38
Általános kezelőelemek
Videoklip, film vagy diabemutató teljes képernyős módban történő lejátszásakor , a
mutató mozgatásakor két kezelőpanel jelenik meg. Néhány másodperc múlva ezek
automatikusan eltűnnek. Navigációs kezelőszervek panele a képernyő felső, a
Lejátszási kezelőszervek panele pedig a képernyő alsó részén jelenik meg.
Magyar
Navigációs kezelőszervek
Az Arcade kezdőoldalra az ablak bal felső sarkában található Kezdőoldal gombra
kattintva léphet vissza. Ha a tartalom keresésekor egy mappaszinttel feljebb
szeretne lépni, kattintson a nyílra. A jobb felső részen látható gombok (lekicsinyítés,
felnagyítás, bezárás) a megszokott módon működnek.
Az Arcade alkalmazásból az ablak jobb felső sarkában található Bezárás gombra
kattintva léphet ki.
Lejátszási kezelőszervek
Az ablak alján a lejátszási kezelőszervek láthatók, amelyek a videók, a
diabemutatók, a filmek és a zeneszámok lejátszásakor használhatók. Segítségükkel
a megszokott műveletek (lejátszás, szünet, leállítás stb.) végezhetők el, illetve
szabályozható a hangerő (némítás, a hangerő növelése és csökkentése).
Megjegyzés: Film optikai lemezről történő lejátszásakor a
hangerőszabályzó elemek jobb oldalán további kezelőelemek is
megjelennek. Ezekről részletesebb információkat a jelen útmutató
Cinema című részében talál.
Cinema
Filmek:
A Filmek elemre kattintva lejátszhatja az optikai meghajtóban lévő lemezen
található filmet. A számítógépbe szerelt optikai meghajtó típusától függően a BluRay-lemezeken, a normál DVD-lemezeken és a Video CD (VCD) lemezeken
található filmek játszhatók le az Acer Arcade Deluxe Cinema funkciójával. A
lejátszóprogram szolgáltatásai és kezelőszervei a DVD-lejátszók esetében
megszokottakhoz hasonlóak.
Amikor behelyez egy lemezt a DVD-meghajtóba, akkor automatikusan elkezdődik a
film lejátszása. A filmlejátszás vezérlésére az egérmutató mozgatásakor az ablak
alján megjelenő kezelőelemek használhatók.
Ha több optikai meghajtóban is található lejászható lemez, akkor a program
rákérdez, hogy Ön melyiket szeretné lejátszani, amikor a Film lejátszása elemre
kattint.
Szükség esetén a merevlemezen tárolt tartalmat is megnyithat; ehhez kattintson a
Videók elemre, majd a mappákban tallózva keresse meg a kívánt videoklipet.
39
A DVD-lemezek lejátszásakor a következő különleges kezelőelemek adódnak hozzá
a felugró panelhez:
•
•
•
•
•
DVD-menü
Feliratok
Nyelv
Pillanatfelvétel
Szög
Az egyes funkciók elérhetősége attól függ, hogy az adott optikai
lemez milyen szolgáltatásokat támogat.
A leállítás gombra kattintva leállíthatja a film lejátszását, és visszaléphet a Cinema
alkalmazás főképernyőjére. A képernyő alján található gombokkal a leállítás helyéről
folytathatja a lejátszást, újraindíthatja a filmet az elejéről, illetve kiadathatja a
számítógéppel a lemezt.
Videók:
A Videók elemre kattintva a merevlemezen tárolt videoklipeket tekintheti meg.
Megjegyzés: A videolejátszó funkció számos különböző formátum
kezelésére képes. A kompatibilis formátumok teljes listája a funkció
súgójában található. Ha DVD- vagy VCD-lemezt szeretne lejátszani,
akkor használja a Cinema funkciót.
Videofájl lejátszása:
A Videók elemre kattintva nyissa meg a fájlböngészőt, majd keresse meg a
megtekintheti kívánt videoklipet.
A lejátszás elindításához kattintson duplán a megfelelő videofájlra. A videolejátszás
teljes képernyős módban indul el. Az egér mozgatásakor a képernyő alján megjelenik
a felugró kezelőpanel. A Videó lapra a Leállítás elemre kattintva léphet vissza.
A felugró kezelőpanel Pillanatfelvétel elemére kattintva állóképet rögzíthet a film
akutális jelenetéről.
Magyar
Ha filmlejátszás közben megmozgatja az egérmutatót, akkor a képernyő alján egy
menüsor jelenik meg. Ezen találhatók a filmlejátszás vezérlésére, a felirat
kiválasztására, a hangerő módosítására, a hangok nyelvének megadására és a
különleges beállítások módosítására használható gombok.
40
Legutóbbi videók:
Az utoljára mentett videoklipek megjelenítése. A kívánt videoklip lejátszását duplán
rákattintva indíthatja el.
Magyar
HomeMedia
A HomeMedia programmal médiafájlokat és TV-jeleket érhet el és oszthat meg az
otthoni hálózaton. A HomeMedia segítségével a hálózatnak azok a számítógépei
érhetők el, amelyre telepítve van a Media Server és a TV Server; a rendszer a
megosztott zeneszámok, videók, képek és TV-jelek megszólaltatására és
megjelenítésére egyaránt alkalmas.
Kattintson a HomeMedia elemre, ekkor megnyílik a főoldal, amelyen láthatóvá válik
a hálózaton elérhető média- és TV-kiszolgálók listája. A HomeMedia a legtöbb
UPnP-ügyfélkészülékkel kompatibilis. A Frissítés elemre kattintva bármikor
megkeresheti az új médiakiszolgálók megosztásait.
Megjegyzés: A médiafájlok megosztásához először telepítenie és
konfigurálnia kell a Media Server alkalmazást, míg a TV-jelek
megosztását a TV Server teszi lehetővé.
A HomeMedia használatához vezeték nélküli hálózati csatoló
szükséges.
Speciális
Ez a szakasz az Acer Arcade Deluxe alkalmazásnak azokat a beállításait
tartalmazza, amelyekkel a számítógép jellemzőinek és az egyéni elvárásoknak
megfelelően finomhangolható a program teljesítménye.
Live Update:
A Live Update elemre kattintva csatlakozhat az Internetre, majd lekérdezheti és
letöltheti az alkalmazáshoz készült frissítéseket.
Beállítások:
A Beállítások elemre kattintva az Acer Arcade Deluxe különféle beállításait
módosíthatja. A Megjelenítés, az Hang, a Fénykép, a DVD és a BD beállítások
révén a lehető legjobbat hozhatja ki a számítógépből.
41
Megjelenítés:
Ebben a szakaszban a kijelző típusa adható meg. A Megjelenítés és a Színprofil
beállítást a környezetnek és az elvárásainak megfelelően módosítsa.
A Megjelenítés területen a CinemaVision, a Letterbox és a Pan & Scan lehetőséget
választhatja:
Ha a Letterbox lehetőséget választja, akkor a szélesvásznú film az eredeti
képarányával jelenik meg, és a képernyő alján és tetején sötét sáv válik
láthatóvá.
•
Az Acer CinemaVision egy nemlineáris videoátméretező technológia, amely
garantálja, hogy a kép közepén csak minimális torzítás jelenjen meg.
•
A Pan & Scan lehetőséget választva a DVD-filmek középső része
szélesvásznú formátumban jeleníthető meg, a megjelenítési terület húzásával
pedig lehetőség nyílik a videó különféle területeinek megtekintésére.
Hang:
A Hangszórókörnyezet beállításnak Fejhallgató, SPDIF, 2 hangszóró értéket
adhat, illetve több hangszórós módot is választhat, attól függően, hogy milyen
hangrendszerrel rendelkezik.
Ha hangszórót használ, akkor az Kimeneti mód beállítást Sztereó, ha pedig
fejhallgatót használ, akkor Dolby Surround vagy Virtuális térhatású hang értékre
állítsa. A Virtuális térhatású hang beállításait módosítva különféle helyiségek
hangzását utánozhatja.
Megjegyzés: Ha a hangszórók nem alkalmasak az alacsony
frekvenciájú hangok megszólaltatására, akkor ne válassza a Virtual
Surround Sound lehetőséget, így elkerülheti, hogy károsodjanak
a hangszórók.
Az Hangcsatorna kiterjesztése funkcióval 4 és 6 hangszóró használatakor érhető
el jobb minőség.
A Dinamikus tartomány összenyomása funkcióval kiegyensúlyozhatók a
különféle környezetek miatti hatások.
Fénykép:
Ezen a lapon a fényképek megjelenítésére szolgáló diavetítés beállításai adhatók
meg.
DVD:
Az Acer Arcade Deluxe számos funkcióval és technológiával segíti az
akkumulátoros üzemidőnek a DVD-filmek lejátszásakor történő meghosszabbítását.
Ezen a lapon megadhatja, hogy be vagy ki szeretné kapcsolni ezeket a funkciókat.
Ha bekapcsolja az Lejátszási idő meghosszabbítása funkciót, akkor
némi csökkenést észlelhet a lejátszási teljesítményben.
Magyar
•
42
BD:
Ezen a lapon a Blu-ray-lemezekhez tartozó online tartalom letöltésekor alkalmazott
hálózati sebesség beállítás adható meg. A régiókód beállítás is itt választható ki.
A régiókód legfeljebb öt (5) alkalommal változtatható meg.
Magyar
A fenti lapok mindegyikén található egy Alapérték elem, erre kattintva
visszaállíthatja az Acer Arcade Deluxe beállításait az alapértékükre.
Súgó:
A Súgó elemre kattintva a súgófájl jeleníthető meg, amely részletes információkat
tartalmaz az Acer Arcade Deluxe használatáról.
Névjegy:
Az Névjegy elemre kattintva az az Acer Arcade Deluxe alkalmazáshoz tartozó
szerzői jogi és gyártói információk jeleníthetők meg.
43
Albumok
Az Acer Arcade Deluxe alkalmazással a digitális fényképek – amelyek a számítógép
bármelyik meghajtóján lehetnek – egyenként vagy diabemutatóként is
megjeleníthetők. A főoldal megnyitásához kattintson az Albumok elemre.
Magyar
Kattintson a Fényképek elemre; ezt követően tallózással az egyes képeket és a
mappákat egyaránt elérheti. A kívánt mappa megnyitásához kattintson a
mappára.
Ha diabemutatót szeretne megjeleníteni, akkor nyissa meg a megfelelő képeket
tartalmazó mappát, jelölje ki a képek egy részét vagy mindegyikét, majd kattintson a
Menü > Diavetítés elemre. A diabemutató teljes képernyős módban jelenik meg. A
diavetítés vezérlésére a felugró kezelőpanel szolgál.
A képeket egyenként is megtekintheti, ha rájuk kattint. Ekkor a kép teljes képernyős
módban jelenik meg.
A kicsinyítésre, a nagyításra és a négyféle irányba történő pásztázásra a képernyőn
megjelenő kezelőelemek használhatók.
Képszerkesztés
A Menü elemre kattintva, majd a megfelelő műveletet kiválasztva elforgathatja
(Rotate) a képet, eltávolíthatja a vörösszem-hatás miatti foltokat (Remove Red Eye),
illetve a képminőség javítása céljából optimalizálhatja a fényerőt és a kontrasztot
(Auto Fix).
A diavetítés beállításai
A diavetítés beállításainak módosításához a fenti (Arcade) szakaszban talál
útmutatást.
44
Pillanatfelvétel
A Pillanatfelvétel funkció csak Cinema módban érhető el. A funkcióval bármikor
rögzíthető a képernyőn látható tartalom.
Segítségével egyetlen képkocka rögzíthető és menthető a felhasználó által
megadott könyvtárba. A célkönyvtár a „Beállítások” menüben adható meg.
Magyar
Megjegyzés: A videoszerkesztésről és a hozzá kapcsolódó
funkciókról az Acer Arcade súgójában található további információkat.
Zene
A Zene elemre kattintva a Music kezdőoldalt nyithatja meg, amelyről kényelmesen
elérheti zenei gyűjteményének tagjait.
Válassza ki a meghallgatni kívánt zeneszámoknak megfelelő CD-lemezt vagy
kategóriát. Ha az elejéről kezdve a teljes tartalmat le szeretné játszani, akkor
kattintson a Lejátszás elemre, illetve válassza ki a listáról a kívánt dalt.
A mappában található dalok listaként jelennek meg. Az albumokkal kapcsolatos
információk az oldal tetején jelennek meg, az oldal alján található eszköztár pedig a
Lejátszás, a Véletlen sorrendű lejátszás, a Az összes ismétlése, a Vizualizáció
és a Mneü elemet tartalmazza, illetve a hangerő módosítására is használható. A
vizualizáció funkcióval különféle, a számítógép által előállított alakzatok jeleníthetők
meg zenehallgatás közben.
Háttér mód
Az Acer Arcade segítségével egyéb feladatai elvégzése közben is folytathatja a
zenehallgatást. A képernyőn látható Leállítás gombra kattintva bármikor leállíthatja
a lejátszást.
45
A hordozható számítógép szállítása
Ebben a részben tanácsokat, ötleteket talál azzal kapcsolatban, hogy mire kell
ügyelnie a számítógép szállítása vagy utazás közben.
Lekapcsolás az asztali munkahelyről
Ha le szeretné választani a számítógépről a külső tartozékokat, kövesse az alábbi
lépéseket:
Mentse el a megnyitott fájlokat.
2
Távolítson el minden adathordozót, hajlékonylemezt és CD-lemezt a
meghajtó(k)ból.
3
Állítsa le a számítógépet.
4
Hajtsa le a kijelzőt.
5
Húzza ki a hálózati adaptert.
6
Húzza ki a billentyűzet, a mutatóeszköz, a nyomtató, a külső monitor vagy az
egyéb külső eszköz csatlakozóját.
7
Nyissa ki a Kensington zárat, ha ilyennel rögzíti a számítógépet.
Mozgatás
Ha csak rövid távolságra viszi a számítógépet, például az íróasztalától a tárgyalóba.
A számítógép előkészítése
A számítógép áthelyezése előtt hajtsa le és reteszelje a kijelzőt, ezzel a számítógép
alvó üzemmódba lép; így az épületen belül akárhova magával viheti. Ha fel szeretné
ébreszteni alvó módból a számítógépet, nyissa fel a kijelzőt, majd röviden nyomja
meg a bekapcsoló gombot.
Ha egy ügyfél irodájába, vagy egy másik épületbe viszi a számítógépet, érdemes
kikapcsolnia:
Kattintson a következő elemekre: Start, A számítógép kikapcsolása, majd
kattintson a Kikapcsolás gombra (Windows XP).
vagy
A számítógépet alvó üzemmódba helyezheti az <Fn> + <F4> billentyűkombináció
megnyomásával. Ezután hajtsa le és reteszelje a kijelzőt.
Ha újra használni szeretné a számítógépet, oldja ki és hajtsa fel a kijelzőt, majd
röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot.
Magyar
1
46
Magyar
Megjegyzés: Ha az alvás állapotjelző nem világít, a számítógép
hibernált üzemmódba került és kikapcsolt. Ha az üzemállapot lámpa
nem világít, de az alvás állapotjelző igen, a számítógép alvó
üzemmódba lépett. Ha újból használni szeretné a számítógépet,
mindkét esetben röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot.
Megjegyezzük, hogy a számítógép hibernált üzemmódba léphet, ha
bizonyos ideig alvás üzemmódban volt.
Mit vigyen magával a megbeszélésekre
Ha a megbeszélés viszonylag rövid (két óránál rövidebb), akkor valószínűleg elég
csak a számítógépet vinnie. Ha hosszabb megbeszélésre számít, vagy a
számítógép akkumulátora nincs teljesen feltöltve, akkor érdemes a hálózati adaptert
is magával vinnie, majd a tárgyalóteremben csatlakoztatnia a géphez.
Ha a tárgyalóteremben nincs fali dugaszolóaljzat, az akkumulátor terhelését
csökkentheti, ha alvó üzemmódba helyezi a számítógépet. Nyomja meg az
<Fn> + <F4> billentyűkombinációt, vagy hajtsa le a kijelzőt, amikor éppen nem
használja aktívan a számítógépet. Ha ismét szüksége van a számítógépre, nyissa
fel a kijelzőt (ha korábban lehajtotta), majd röviden nyomja meg a bekapcsoló
gombot.
A számítógép hazaszállítása
Ha hazaszállítja a számítógépet az irodából, illetve otthonról viszi vissza az irodába.
A számítógép előkészítése
Miután leválasztotta a számítógépet az asztali munkahelyéről, az alábbi lépéseket
követve készítse elő a gépet a hazaszállításra:
•
Ellenőrizze, hogy minden adathordozót és CD-lemezt kivett-e a
meghajtó(k)ból. Ennek elmulasztása a meghajtó olvasófejének sérüléséhez
vezethet.
•
Csomagolja a számítógépet olyan táskába, amelyben nem tud csúszkálni,
illetve ki van párnázva, így elejtés esetén is megfelelő védelmet kap.
Vigyázat: A számítógép fedele mellé ne csomagoljon semmit.
A fedélre nehezedő nyomás megrongálhatja a kijelzőt.
47
Mit vigyen magával
Hacsak nem rendelkezik otthon is egy-egy példánnyal az alábbiakból, akkor vigye
őket magával:
•
Hálózati adapter és kábel
•
Nyomtatott Felhasználói útmutató
További óvintézkedések
•
Tartsa magánál a számítógépet, így minimálisra csökkentheti a
hőmérsékletváltozások hatását.
•
Ha hosszabb időre meg kell állnia, és nem viheti magával a számítógépet,
akkor hagyja a gépkocsi csomagtartójában, így elkerülheti a túlzott
felmelegedés veszélyét.
•
A hőmérséklet és relatív páratartalom változásai páralecsapódást okozhatnak
a gépen. Hagyjon megfelelő időt arra, hogy a számítógép felvegye a
szobahőmérsékletet, és bekapcsolás előtt ellenőrizze a kijelzőt, hogy nincs-e
rajta páralecsapódás. Ha a hőmérsékletváltozás több mint 10 ° C (18 °F), akkor
gondoskodjon arról, hogy a számítógép lassan vegye fel a
szobahőmérsékletet. Ha lehetséges, hagyja a számítógépet 30 percre olyan
helyen, ahol a hőmérséklet a külső és a szobahőmérséklet között van.
Otthoni iroda felállítása
Ha gyakran dolgozik otthon a számítógépén, érdemes egy második hálózati
adaptert beszereznie otthoni használatra – így nem kell többletterhet szállítania
haza és vissza.
Ha a számítógépet hosszabb ideig kívánja otthon használni, érdemes külső
billentyűzettel, monitorral és egérrel bővítenie.
Utazás a számítógéppel
Ha hosszabb útra indul, például a munkahelyéről egy ügyfél munkahelyére, vagy a
környéken tesz rövidebb utazást…
Magyar
A számítógép védelme érdekében a munkahelye és otthona közötti utazás során
vegye figyelembe az alábbi tanácsokat:
48
A számítógép előkészítése
Úgy készítse elő a számítógépet, mintha hazavinné. Ellenőrizze, hogy az
akkumulátor a számítógépben fel van-e töltve. A repülőtéri biztonsági intézkedések
miatt lehetséges, hogy be kell kapcsolnia a számítógépet, mielőtt a beszállózónába
vinné.
Mit vigyen magával
Magyar
A következőket vigye magával:
•
Hálózati adapter
•
Teljesen feltöltött tartalék akkumulátor(ok)
•
További nyomtatók illesztőprogramjainak fájljai, ha másik nyomtató használatát
tervezi
További óvintézkedések
A számítógép hazaszállítására érvényes útmutatáson túl a készülék védelme
érdekében fogadja meg a következő utazással kapcsolatos tanácsokat is:
•
A számítógépet mindig személyi poggyászként vigye magával.
•
Ha lehetséges, a számítógépet a biztonságiakkal ellenőriztesse. A repülőtéri
röntgenberendezések biztonságosak, de ne vigye át a számítógépet
fémdetektoron.
•
Ne tegye ki a hajlékonylemezeket kézi fémdetektorok hatásának.
Nemzetközi utazás a számítógéppel
Ha másik országba utazik…
A számítógép előkészítése
Ugyanúgy készítse elő a számítógépet, mint általában az utazáshoz.
49
Mit vigyen magával
A következőket vigye magával:
Hálózati adapter
•
Olyan hálózati kábel, amely használható abban az országban, ahova utazik
•
Teljesen feltöltött tartalék akkumulátorok
•
További nyomtatók illesztőprogramjainak fájljai, ha másik nyomtató használatát
tervezi
•
A vásárlást igazoló dokumentum, arra az esetre, ha meg kellene mutatnia a
vámhatóság tisztviselőjének
•
Az Utazók Nemzetközi Garancia-útlevele (International Travelers Warranty
passport)
További óvintézkedések
Ugyanazokat az óvintézkedéseket kell betartani, mint a számítógéppel való
utazásnál. Mindezeken túl nemzetközi utazásnál a következő tanácsokat is vegye
figyelembe:
•
Amikor másik országba utazik, ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültség és a
hálózati adapter kábelének specifikációi megegyezők-e. Ha nem, szerezzen be
egy olyan hálózati kábelt, amelyik használható a helyi hálózati feszültségen.
A számítógép áramellátásához ne használjon a háztartási gépekhez árult
átalakító készleteket.
•
Ha használja a modemet, ellenőrizze, hogy a modem és a csatlakozó
kompatibilis-e annak az országnak a távközlési rendszerével, amelybe utazik.
Magyar
•
50
A számítógép biztonságba helyezése
A számítógép értékes befektetés, amelyre vigyázni kell. Az alábbiakból
megtudhatja, hogyan védheti meg számítógépét, illetve hogyan gondoskodhat róla.
A védelmi lehetőségek között hardveres és szoftveres megoldásokat egyaránt talál,
előbbire a biztonsági horony, utóbbira a jelszó ad példát.
Magyar
Számítógépes biztonsági zár használata
A számítógép Kensington-kompatibilis biztonsági zárhoronnyal rendelkezik, amely
lehetővé teszi biztonsági zár csatlakoztatását.
Hurkolja a számítógépes biztonsági zárhoz tartozó drótkötelet egy mozdíthatatlan
tárgy, például asztal vagy zárt fiók fogantyúja köré. Illessze be a horonyba a zárat,
majd a kulcsot elfordítva rögzítse. Kaphatók kulcs nélküli modellek is.
Jelszavak használata
A jelszavak az illetéktelen hozzáféréstől védik a számítógépet. Jelszavak
megadásával több szinten is védheti a számítógépet és az adatokat:
•
A "felügyelői jelszó" (Supervisor Password) a BIOS segédprogramba való
jogosulatlan belépéstől és annak használatától védi a számítógépet. Ha
engedélyezi, akkor a BIOS segédprogramba való belépéshez be kell írni ezt a
jelszót. Lásd: "BIOS segédprogram" a 61. oldalon.
•
A “felhasználói jelszó” (User Password) a jogosulatlan használattól védi a
számítógépet. A maximális biztonság érdekében használjon ilyen jelszót,
továbbá a rendszert úgy állítsa be, hogy rendszerindításkor és hibernálásból
visszatéréskor is kérjen jelszót.
•
A “rendszerindítási jelszó” (Password on Boot) a jogosulatlan használattól védi
a számítógépet. A maximális biztonság érdekében használjon ilyen jelszót,
továbbá a rendszert úgy állítsa be, hogy rendszerindításkor és hibernálásból
visszatéréskor is kérjen jelszót.
Fontos! Őrizze meg gondosan a felügyelői jelszót! Ha elfelejti ezt a
jelszót, forduljon a kereskedőhöz vagy valamelyik hivatalos
szervizközponthoz.
51
Jelszavak beírása
Ha valamilyen jelszót kell megadnia, egy beviteli ablak jelenik meg a kijelző
közepén.
Ha meg van adva felügyelői jelszó, akkor rendszerindításkor, az <F2> billentyű
megnyomásakor a gép kéri ezt a jelszót; a BIOS segédprogram csak ezt
követően nyílik meg.
•
Írja be a felügyelői jelszót, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt. Ekkor
megnyílik a BIOS segédprogram. Ha a jelszót hibásan írta be, figyelmeztető
üzenet jelenik meg. Próbálja újra, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt.
•
Ha meg van adva felhasználói jelszó és a rendszerindítási jelszó beállítás
engedélyezve van, akkor rendszerindításkor a gép jelszót kér.
•
Írja be a felhasználói jelszót, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt; ezt
követően használhatja a számítógépet. Ha a jelszót hibásan írta be,
figyelmeztető üzenet jelenik meg. Próbálja újra, majd nyomja meg az <Enter>
billentyűt.
Fontos! A jelszó megadását háromszor kísérelheti meg. Három
sikertelen próbálkozás után a rendszer inaktív állapotba kerül. Ebben
az esetben nyomja meg és négy másodpercig tartsa lenyomva a
bekapcsoló gombot, ekkor a számítógép kikapcsol. Kapcsolja be
ismét a számítógépet, majd próbálkozzon újra.
Jelszavak megadása
A jelszavakat a BIOS segédprogrammal lehet megadni.
Magyar
•
52
Bővítés kiegészítőkkel
Hordozható számítógépe teljes körű mobil számítástechnikai megoldást nyújt Önnek.
Magyar
Csatlakozási lehetőségek
A portok lehetővé teszik, hogy ugyanolyan perifériákat csatlakoztasson a
számítógéphez, mint egy asztali PC-hez. A különféle külső eszközöknek a
számítógépre való csatlakoztatásával kapcsolatban az alábbi részben talál
útmutatást.
Fax-/adatmodem
A számítógépben beépített, V.92 56 Kbps fax-/adatmodem található.
Figyelem! A számítógép modemportja nem kompatibilis a
digitális telefonvonalakkal. Ha a modemet digitális
telefonvonalhoz csatlakoztatja, a modem megrongálódik.
A modem használatához csatlakoztasson telefonkábelt a fax-/adatmodem
csatlakozóaljzata és egy telefonvonal csatlakozóaljzata közé.
Figyelem! Ellenőrizze, hogy az Ön által használt kábel megfelel-e
a helyi előírásoknak.
53
Beépített hálózati csatoló
A beépített hálózati csatoló segítségével Ethernet alapú hálózatra csatlakoztathatja
a számítógépet.
A hálózati kapcsolat létrehozásához csatlakoztasson egy Ethernet kábelt a
számítógép bal oldalán lévő hálózati csatlakozóaljzat és a hálózati aljzat vagy a hub
csatlakozója közé.
Magyar
Fogyasztói infravörös (CIR) (csak bizonyos modellek
esetében)
A számítógép fogyasztói infravörös (CIR) portja távvezérlő vagy egyéb CIR-képes
készülék jeleinek fogadására használható.
54
Universal Serial Bus (USB)
Magyar
A Universal Serial Bus (univerzális soros busz, USB) 2.0 port egy nagy sebességű
soros busz, segítségével az értékes rendszererőforrások lekötése nélkül
csatlakoztathat USB perifériákat.
IEEE 1394 port (csak bizonyos modellek esetében)
A számítógép IEEE 1394 portja IEEE 1394 kompatibilis eszközök, például
videokamera vagy digitális fényképezőgép csatlakoztatását teszi lehetővé.
A részleteket a digitális fényképezőgép vagy a kamera kézikönyvében találja meg.
55
Nagy felbontású multimédiás interfész
(csak bizonyos modellek esetében)
A HDMI (nagy felbontású multimédiás interfész) az iparág által széles körben
támogatott, teljes mértékben digitális, hang- és videoátvitelre egyaránt alkalmas
csatolófelület. A HDMI – egyetlen kábellel – bármely kompatibilis hang-/videoforrás,
például set-top box, DVD-lejátszó vagy A/V-vevő és digitális hang- és/vagy
videovevő készülék, például digitális televízió (DTV) összekötésére alkalmas.
ExpressCard
Az ExpressCard a PC-kártya szabvány legújabb változata. Kisebb méretének és
gyorsabb csatolófelületének köszönhetően tovább növeli a számítógép használati
értékét és bővíthetőségét.
Az ExpressCard kártyák révén számos különböző bővítési lehetőség kínálkozik,
többek közt Flash memóriakártya-adapterek, TV-tunerek, Bluetooth-csatolók és
IEEE 1394B csatolók használata. Az ExpressCard kártyák az USB 2.0 és a PCI
Express alkalmazásokat támogatják.
Fontos! Kétféle típus létezik, az ExpressCard/54 és az ExpressCard/
34 (54 mm-es és 34 mm-es kivitel), ezek eltérő feladatokat látnak el.
Nem minden ExpressCard foglalat támogatja mindkét típust. A kártya
telepítésével, használatával és szolgáltatásaival kapcsolatos
információkat annak kézikönyvében találja meg.
Magyar
A HDMI porttal felsobb kategóriájú hang- és videokészülékekhez csatlakoztatható a
számítógép. Mivel a csatlakoztatáshoz egyetlen kábel is elegendo, a kapcsolat
gyorsan és zavaró kábelrengeteg kialakulása nélkül hozható létre.
56
ExpressCard behelyezése
Illessze be a kártyát a foglalatba, majd finoman nyomja be, amíg a helyére nem pattan.
Magyar
EXPRESS CARD
ExpressCard kiadatása
ExpressCard kiadatása előtt:
1
Lépjen ki a kártyát használó alkalmazásból.
2
A bal oldali egérgombbal kattintson a tálcán található hardver eltávolítása
ikonra, majd állítsa le a kártyát.
3
Finoman nyomja befelé a kártyát a foglalatba, majd engedje fel, ekkor a kártya
kiugrik a foglalatból. Húzza ki a kártyát a foglalatból.
Memória beszerelése
Ha memóriát szeretne szerelni a gépbe, kövesse az alábbi lépéseket:
1
Kapcsolja ki a számítógépet, húzza ki a hálózati adaptert (ha be volt dugva),
majd vegye ki az akkumulátort. Ezután fordítsa meg a számítógépet, úgy, hogy
hozzáférjen az aljához.
2
Távolítsa el a csavart a memóriarekesz fedeléből, majd emelje fel és távolítsa
el a memória fedelét.
57
Átlósan helyezze be a modult a foglalatba (a), majd óvatosan nyomja le, amíg a
helyére nem pattan (b).
4
Helyezze vissza a memóriarekesz fedelét, majd rögzítse a csavarral.
5
Tegye vissza az akkumulátort, majd csatlakoztassa a hálózati adaptert.
6
Kapcsolja be a számítógépet.
A számítógép automatikusan érzékeli és újrakonfigurálja a teljes memória méretét.
Ha tanácsra van szüksége, forduljon szakemberhez vagy a legközelebbi Acer
forgalmazóhoz.
Magyar
3
58
A TV- és az AV-bemeneti kábelek csatlakoztatása
(csak bizonyos modelleken található meg)
Acer hordozható számítógépének TV-tunerét az alábbi útmutatást követve
helyezheti üzembe.
Magyar
PAL/SECAM és NTSC rendszerek
1
Csatlakoztassa a PAL/SECAM kábel RF dugóját a számítógép RF aljzatába.
2
A kábel másik végét csatlakoztassa a TV-antennakábelhez. Szükség esetén
használja az NTSC átalakítót is.
PAL/SECAM
NTSC
Notebook
or
RF
Converter
Home antenna
Fontos! Ügyeljen arra, hogy az antennakábel csatlakoztatásakor az
adott földrajzi területnek megfelelő kábeltípust alkalmazza.
Acer DVB-T digitális antenna
Az antenna csatlakoztatása:
Csatlakoztassa az antennakábelt a számítógép RF aljzatába.
Notebook
RF
Megjegyzés: Az ábrák csak tájékoztató célt szolgálnak. Az eszközök
tényleges kialakítása, kinézete ettől eltérő is lehet.
59
Az antenna csatlakoztatása:
1
Óvatosan nyomva befelé a lapkát, míg ki nem ugrik.
2
Hajtsa ki, és állítsa 90 fokos szögbe az antenna testével.
1
2
3
A megfelelő vétel érdekében az antennát a kinyúló lapka segítségével az ábrán
látható módon fel tudja helyezni a számítógép tetejére.
4
Az antenna kihúzásával javíthat a vétel minőségén.
Megjegyzés: Az antenna csak a DVB-T digitális TV-rendszerekkel
képes együttműködni.
Az antenna alapjában egy mágnes található, ennek segítségével fém felületekre
biztonságosan rögzítheti, így stabilan fel tudja állítani, és megfelelő vételt érhet el.
Figyelem! Ne helyezze a mágnest a számítógép merevlemezének
közelébe, mert ezzel a meghajtó és/vagy az adatok megsérülését
okozhatja.
Magyar
3
60
AV-bemeneti kábel
1
A kábel egyetlen dugóval szerelt végét csatlakoztassa a számítógép AVbemeneti aljzatába.
2
A kábel másik végét csatlakoztassa a DVD-lejátszó, a kamera vagy az egyéb
kompatibilis készülék S-video vagy kompozit hang/videó aljzatához.
AV-in
L
Audio Video
R W Y
S
Camcorder
R
R W Y
S
AV-in
R W Y
Notebook
S
Magyar
Az AV-bemeneti kábel segítségével DVD-lejátszóhoz vagy kamerához
csatlakoztathatja hordozható számítógépét, amelyet követően videofelvételeket tud
rajta megtekinteni és rögzíteni.
VHS
Megjegyzés: A TV-adások és mozgóképfelvételek rögzítésével
kapcsolatban az Acer Arcade súgófájljában talál részletes
információkat.
61
BIOS segédprogram
A BIOS segédprogram olyan hardverkonfiguráló program, amelyet a számítógép
Basic Input/Output System (alapszintű be- és kiviteli rendszer, BIOS) rendszerébe
építettek be.
A számítógép már megfelelően konfigurálva és optimalizálva van, ezért ezt a
segédprogramot nem kell futtatnia. Ha azonban konfigurációs problémák lépnek fel,
szükség lehet a használatára.
Rendszerindítási sorrend
A BIOS segédprogramban a rendszerindítás sorrendjének beállításához lépjen be a
BIOS segédprogramba, majd a képernyő felső részén megjelenő elemek közül
válassza a Boot pontot.
Disk-to-disk recovery engedélyezése
A disk-to-disk recovery (hard disk recovery, lemezről lemezre helyreállítás, illetve
merevlemezes helyreállítás) funkció engedélyezéséhez lépjen be a BIOS
segédprogramba, majd a képernyő felső részén megjelenő elemek közül válassza a
Main pontot. A képernyő alsó részén keresse meg a D2D Recovery pontot, majd az
<F5> és az <F6> billentyű segítségével állítsa be a következő értéket: Enabled.
Jelszó
A rendszerindítási jelszó megadásához lépjen be a BIOS segédprogramba, majd a
képernyő felső részén megjelenő elemek közül válassza a Security pontot. Keresse
meg a Password on boot: elemet, majd az <F5> és az <F6> billentyűvel
engedélyezze a funkciót.
Magyar
A BIOS segédprogram elindításához nyomja meg az <F2> billentyűt a bekapcsolási
önteszt alatt, miközben a hordozható számítógép logó látható a képernyőn.
62
Szoftverhasználat
DVD filmek lejátszása
Ha DVD-meghajtó modul van beszerelve az optikai meghajtó helyére, akkor DVD
filmeket is le tud játszani a számítógépen.
Nyissa ki a DVD tálcáját, helyezzen be egy DVD filmet tartalmazó lemezt, majd
tolja be a DVD tálcáját.
Magyar
1
Fontos! Amikor először indítja el a DVD-lejátszót, a program kéri a
régiókód megadását. A DVD-lemezeket hat régióra osztják. Ha
egyszer a DVD-meghajtón beállítottak egy régiókódot, csak annak a
régiónak a lemezeit fogja lejátszani. A régiókódot legfeljebb ötször
lehet beállítani (beleértve a legelső alkalmat is), ezután az utolsónak
beállított régiókód állandósul. A merevlemez visszaállítása nem állítja
vissza a régiókódok beállításának számát. A jelen szakaszban, az
alábbiakban feltüntetett táblázatban megtalálja a DVD filmek
régiókódját.
2
A DVD film lejátszása néhány másodperc múlva automatikusan elkezdődik.
Régiókód
Ország vagy régió
1
USA, Kanada
2
Európa, Közel-Kelet, Dél-Afrika, Japán
3
Délkelet-Ázsia, Tajvan, Dél-Korea
4
Latin-Amerika, Ausztrália, Új-Zéland
5
Független Államok Közössége, Afrika egyes részei, India
6
Kínai Népköztársaság
Megjegyzés: A régiókód megváltoztatásához helyezzen be a DVDmeghajtóba egy másik régióba tartozó DVD filmet. További
információt a súgóban talál.
63
Energiagazdálkodás
A számítógép beépített energiagazdálkodó egységgel rendelkezik, amely
folyamatosan figyeli a rendszer működését. A rendszer működése alatt bármely
olyan tevékenységet értünk, amely érinti a következő eszközök legalább egyikét:
billentyűzet, egér, merevlemez, a számítógéphez csatlakoztatott perifériák és a
videomemória. Ha egy bizonyos időtartam alatt nem észlel aktivitást (inaktivitási
időtúllépés), a számítógép az energiamegtakarítás érdekében leállítja ezen
eszközök valamelyikét vagy mindegyikét.
Magyar
A számítógép energiagazdálkodási funkciója támogatja az Advanced Configuration
and Power Interface-t (fejlett konfigurációs és energiakezelő felület, ACPI), ami
takarékos energiahasználat mellett is maximális teljesítmény elérését teszi lehetővé.
Az energiatakarékossággal kapcsolatos összes feladatot a Windows látja el.
64
Acer eRecovery Management
Magyar
Az Acer eRecovery Management egy olyan segédeszköz, amellyel könnyen és
gyorsan elvégezhető a rendszer biztonsági mentése és helyreállítása. A teljes C:\
meghajtóról mentést készíthet merevlemezre, illetve CD- vagy DVD-lemezre.
Alkalmas a gyári, alapértelmezett rendszerkép mentésére és helyreállítására,
valamint az alkalmazások és az illesztőprogramok újratelepítésére is.
Megjegyzés: Az alábbi információk kizárólag általános tájékoztatásul
szolgálnak. A tényleges termékspecifikációk változhatnak.
Az Acer eRecovery Management a következő funkciókkal rendelkezik:
1
2
Biztonsági mentés:
•
A gyári alapállapot mentése CD/DVD-lemezre
•
Az illesztőprogramok és az alkalmazások mentése CD/DVD-lemezre
•
Felhasználói mentések készítése
•
A felhasználói mentések kezelése
Visszaállítás:
•
A rendszer visszaállítása gyári állapotba
•
Alkalmazások/illesztőprogramok újratelepítése
•
A rendszer visszaállítása felhasználói mentés alapján
•
Jelszóbeállítások
A jelen fejezetben részletesen bemutatjuk ezeket a funkciókat.
Megjegyzés: Ez a szolgáltatás nem mindegyik modellen érhető el.
Ha a rendszerben nincs beépített optikailemez-író, akkor az Acer
eRecovery Management optikai lemezekkel kapcsolatos funkcióinak
használata előtt csatlakoztasson egy külső írót.
Ha igénybe szeretné venni az Acer eRecovery Management jelszavas védelmi
szolgáltatását az adatok védelmére, akkor először be kell állítnia az Empowering
Technology jelszavát. Az Empowering Technology jelszavának beállításához indítsa
el az Acer eRecovery Management alkalmazást, majd kattintson a Visszaállítás lap
Jelszóbeállítások elemére.
65
Mentési lemez írása
Az Acer eRecovery Management alkalmazás Biztonsági mentés lapjáról mentést
készíthet a gyári rendszerképről, az illesztőprogramokról és az alkalmazásokról.
Az Acer eRecovery Management elindításához kattintson az Empowering
Technology eszköztár Acer eRecovery Management elemére.
2
Megnyílik az Acer eRecovery Management alkalmazás Biztonsági mentés
lapja.
3
Válassza ki, hogy milyen típusú mentést (gyári alapállapot, illesztőprogramok
vagy alkalmazások) szeretne készíteni a lemezre.
4
A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Magyar
1
66
Magyar
Megjegyzés: A gyári alapértelmezett rendszerképet akkor kell
kiválasztania, ha rendszerindításra alkalmas lemezt szeretne
készíteni, amely a számítógép teljes operációs rendszerét
tartalmazza úgy, ahogy azt a gyárból leszállították. Ha olyan lemezt
szeretne készíteni, amelynek tallózható a tartalma, és amelyről
telepíthetők a szükséges illesztőprogramok és alkalmazások, akkor
alkalmazásokról és az illesztőprogramokról kell mentést készítenie –
ez a lemez nem lesz alkalmas rendszerindításra.
Felhasználói mentés készítése
Az Acer eRecovery Management alkalmazás Biztonsági mentés lapjáról könnyedén
készíthet a teljes mentést a C:\ meghajtóról merevlemezre vagy optikai lemezre,
illetve szükség esetén gyors (növekményes) mentést is készíthet.
Megjegyzés: Gyors (növekményes) biztonsági mentést csak egy
teljes mentés létrehozása után készíthet.
1
Az Acer eRecovery Management elindításához kattintson az Empowering
Technology eszköztár Acer eRecovery Management elemére.
2
Kattintson az Acer eRecovery Management Biztonsági mentés lapjának
Felhasználói mentés készítése elemére.
67
Adja meg, hogy hova kerüljön a mentés. Alapesetben a felhasználó által
készített biztonsági mentések a D:\ meghajtón találhatók.
4
Válassza ki, hogy teljes vagy gyorsabban elkészíthető, növekményes
mentést szeretne.
5
A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Magyar
3
68
A felhasználói mentések kezelése
Ezen a lapon a mentések törlése és átnevezése végezhető el, illetve lemezre
írhatók a mentések.
Az Acer eRecovery Management elindításához kattintson az Empowering
Technology eszköztár Acer eRecovery Management elemére.
2
Kattintson az Acer eRecovery Management Biztonsági mentés lapjának
Felhasználói mentések kezelése elemére.
3
Jelölje ki azt a felhasználóimentés-fájlt, amelyet szeretne törölni, átnevezni
vagy lemezre írni.
4
Válassza ki a végrehajtani kívánt műveletet.
5
A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Magyar
1
69
Visszaállítás
A visszaállítási funkcióval gyári alapértelmezett rendszerkép, felhasználói
rendszerkép vagy korábban készített, CD- vagy DVD-lemezen lévő biztonsági
mentés alapján állíthatja helyre a rendszert. A funkcióval az Acer rendszeren futó
alkalmazásokat és illesztőprogramokat is újratelepítheti.
Az Acer eRecovery Management elindításához kattintson az Empowering
Technology eszköztár Acer eRecovery Management elemére.
2
A Visszaállítás gombra kattintva váltson át a visszaállítási lapra.
3
Válassza ki, hogy a gyári alapértelmezett rendszerkép vagy korábban készített
felhasználói mentés alapján szeretné visszaállítani, illetve az alkalmazások és
az illesztőprogramok újratelepítése mellett is dönthet. Ha a felhasználói mentés
alapján végzett visszaállítást választja, akkor ki kell választania azt a mentési
pontot, amely alapján a visszaállítást végrehajtja.
4
A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Magyar
1
70
A Windows Vista helyreállítása a mentési lemezekről
Magyar
A Windows Vista operációs rendszernek a korábban készített mentési lemezekről
történő helyreállításához be kell helyeznie az első mentés lemezt, valamint a BIOSbeállító programmal engedélyeznie kell az F12 billentyűvel elérhető indítási
menüt.
1
Kapcsolja be a számítógépet, és helyezze be az első rendszer-helyreállító
lemezt az optikai lemezes meghajtóba. Indítsa újra a számítógépet.
2
A rendszerindítás folyamán, miközben az Acer logó látható, az F2 billentyűvel
lépjen be a rendszerbeállítások megadására szolgáló BIOS-beállító
programba.
3
A balra vagy a jobbra mutató kurzorbillentyűvel válassza ki a Fő almenüt.
4
A felfelé vagy a lefelé mutató kurzorbillentyűvel jelölje ki az F12 billentyűvel
elérhető indítási menü elemet.
5
Az F5 vagy az F6 billentyűvel módosítsa az F12 Boot Menu beállítást
Engedélyezve értékre.
6
Az ESC billentyűvel lépjen át az Kilépés almenübe, jelölje ki az Kilépés a
beállítások mentésével elemet, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.
Jelölje ki a Igen elemet, majd ismét nyomja meg az ENTER billentyűt. A
rendszer újraindul.
71
Az újraindulás után, miközben az Acer logó látható, az F12 billentyűvel nyissa
meg a rendszerindítási menüt. A menüből kiválaszthatja, hogy melyik
eszközről szeretné indítani a rendszert.
8
A kurzorbillentyűkkel jelölje ki az IDE CD elemet, majd nyomja le az ENTER
billentyűt. A számítógép telepíti a helyreállító lemezről a Windows operációs
rendszert.
9
Amikor erre utaló felszólítást kap, helyezze be a második helyreállító lemezt,
majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve végezze el a helyreállítást.
10
Miután a helyreállítás befejeződött, vegye ki a helyreállító lemezt az optikai
meghajtóból. A lemezt még a számítógép újraindítása előtt ki kell vennie.
Magyar
7
Megjegyzés: Ez a szolgáltatás nem mindegyik modellen érhető el.
72
Ha a hosszabb távú használatra szeretné beállítani a rendszerbetöltési sorrendet,
akkor a Rendszerbetöltés almenüt válassza.
Kapcsolja be a számítógépet, és helyezze be az első rendszer-helyreállító
lemezt az optikai lemezes meghajtóba. Indítsa újra a számítógépet.
2
A rendszerindítás folyamán, miközben az Acer logó látható, az F2 billentyűvel
lépjen be a rendszerbeállítások megadására szolgáló BIOS-beállító
programba.
3
A balra vagy a jobbra mutató kurzorbillentyűvel válassza ki a
Rendszerbetöltés almenüt.
4
A felfelé vagy a lefelé mutató kurzorbillentyűvel jelölje ki az IDE CD elemet.
5
Az F6 billentyűvel helyezze át az IDE CD elemet a legmagasabb
rendszerbetöltési prioritást jelentő helyre. Szükség szerint az egyéb
eszközöknek az F5 billentyűvel adhat alacsonyabb prioritást. Győződjön meg
arról, hogy az IDE CD készülék kapta a legmagasabb prioritást.
6
Az ESC billentyűvel lépjen át az Kilépés almenübe, jelölje ki az Kilépés a
beállítások mentésével elemet, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.
Jelölje ki a Igen elemet, majd ismét nyomja meg az ENTER billentyűt. A
rendszer újraindul.
7
Újraindításakor a számítógép telepíti a helyreállító lemezről a Windows
operációs rendszert.
8
Amikor erre utaló felszólítást kap, helyezze be a második helyreállító lemezt,
majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve végezze el a helyreállítást.
9
Miután a helyreállítás befejeződött, vegye ki a helyreállító lemezt az optikai
meghajtóból. A lemezt még a számítógép újraindítása előtt ki kell vennie.
Magyar
1
Hibaelhárítás
Ebben a fejezetben a gyakrabban előforduló rendszerhibák elhárításához nyújtunk
segítséget. Ha problémába ütközik, először tanulmányozza át az alábbi részeket, és
csak ezt követően forduljon szakemberhez. A súlyosabb hibák elhárításához
szükség lehet a számítógép felnyitására. Ne kísérelje meg a számítógép felnyitását,
inkább lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy kérjen segítséget valamelyik
hivatalos szervizközponttól.
A hordozható számítógép a felmerült problémák megoldását hibaüzeneteknek a
képernyőn történő megjelenítésével segíti.
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, vagy hibára utaló jelek fordulnak elő,
tanulmányozza át a lejjebb található, "Hibaüzenetek" című részt. Ha a probléma
nem oldható meg, lépjen kapcsolatba a kereskedővel. Lásd: "Szervizszolgáltatás
kérése" a 32. oldalon.
Hibaüzenetek
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, jegyezze fel, majd tegye meg a megfelelő javító
lépéseket. Az alábbi táblázat – betűrendben – a hibaüzeneteket és a javasolt
intézkedéseket tartalmazza.
Hibaüzenetek
Javító intézkedés
CMOS battery bad
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
CMOS checksum error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Disk boot failure
Helyezzen a hajlékonylemezes meghajtóba (A:) egy
rendszerlemezt, majd az <Enter> billentyű
lenyomásával indítsa újra a rendszert.
Equipment configuration
error
A bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja meg az
<F2> billentyűt, ezzel belép a BIOS segédprogramba;
majd a kilépéshez válassza az Exit (Kilépés) parancsot.
Hard disk 0 error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Hard disk 0 extended
type error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
I/O parity error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Magyar
Hibaelhárítási tanácsok
English
73
74
Hibaüzenetek
Javító intézkedés
Keyboard error or no
keyboard connected
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Keyboard interface error Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Magyar
Memory size mismatch
A bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja meg az
<F2> billentyűt, ezzel belép a BIOS segédprogramba;
majd a kilépéshez válassza az Exit (Kilépés) parancsot.
Ha a javító intézkedések megtétele ellenére sem szűnik meg a probléma, kérjük,
lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy valamelyik hivatalos szervizközponttal.
Bizonyos problémák a BIOS segédprogram segítségével megoldhatóak.
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
English
75
FCC megjegyzés
Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott
felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha a készülék zavart kelt a rádiós vagy
a televíziós vételben, és ezt a készülék be- és kikapcsolásával egyértelműen meg
lehet állapítani, akkor a felhasználó a zavarok megszüntetésére a következő
lépéseket teheti meg:
•
A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
•
Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
•
A készüléket csatlakoztassa más áramkörhöz kapcsolódó fali
dugaszolóaljzatba, mint amelyhez a vevő csatlakozik.
•
Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy gyakorlott rádiós/televíziós
szakembertől.
Megjegyzés: árnyékolt kábelek
Az FCC előírásainak betartása érdekében a készüléket más számítástechnikai
eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad csatlakozni.
Megjegyzés: perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák
használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Vigyázat
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által a számítógép működtetésére biztosított jogát.
Magyar
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg,
hogy a lakóépületekben megfelelő védelmet nyújtsanak a káros zavarokkal
szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha
nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, akkor
megzavarhatja a rádiós távközlést.
76
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek a
következő két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) az eszköznek
minden zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Magyar
Nyilatkozat az EU szabályoknak való megfelelésről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy a jelen hordozható számítógép terméksorozat
megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó
rendelkezéseinek. (A teljes dokumentációt a http://global.acer.com/products/
notebook/reg-nb/index.htm weblapon érheti el.)
A modemre vonatkozó megjegyzések
TBR 21
A készülék rendelkezik a nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózattal létesítendő
egyvégződéses csatlakozásokhoz szükséges jóváhagyással [98/482/EK "TBR 21”
tanácsi határozat]. Az egyes nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózatok közötti
különbségek miatt azonban a jóváhagyás önmagában nem jelent feltétel nélküli
garanciát arra, hogy a működés minden nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózat
végpontján sikeres lesz. Probléma esetén először a berendezés szállítójával lépjen
kapcsolatba.
Az országok érvényességi köre
2004 májusában az EU tagjai a következő országok: Ausztria, Belgium, Ciprus,
Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg,
Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország,
Szlovákia, Szlovénia és Svédország. A használat engedélyezett az Európai Unió
országaiban, valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Liechtensteinben.
A készüléket az adott országban érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a
használat országában található helyi irodával.
Nyilatkozat a lézerekre vonatkozó biztonsági
előírásoknak való megfelelésről
English
77
A számítógéppel együtt szállított CD- vagy DVD-meghajtó lézersugárral üzemel.
A CD- vagy DVD-meghajtó osztályba sorolási címkéje (lásd alább) a meghajtón
található.
CLASS 1 LASER PRODUCT
CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1
VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG
GEÖFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN
PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I
ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE
EXPONERSE A LOS RAYOS.
ADVARSEL: LASERSTRĹLING VEDĹBNING SE IKKE IND I STRĹLEN.
VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSĹTEILYLLE.
VARNING: LASERSTRĹLNING NĹR DENNA DEL ĹR ÖPPNAD ĹLĹ TUIJOTA
SĹTEESEENSTIRRA EJ IN I STRĹLEN
VARNING: LASERSTRĹLNING NAR DENNA DEL ĹR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I
STRĹLEN
ADVARSEL: LASERSTRĹLING NAR DEKSEL ĹPNESSTIRR IKKE INN I STRĹLEN
Tudnivalók az LCD kijelző képpontjairól
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki,
illetve fekete vagy piros pontként jelennek meg. Ennek nincs hatása a tárolt képre,
és nem jelent meghibásodást.
Magyar
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT
LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS
D’OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.
78
Rádiókészülék hatósági engedélyezési
megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN és / vagy Bluetooth csatolóval felszerelt modellekre vonatkozik.
Magyar
Általános tudnivalók
A készülék megfelel mindazon országok vagy régiók rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli csatoló használatát engedélyezték.
A konfigurációtól függően a készülék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul). Az alábbi
információk az ilyen készülékekre vonatkoznak.
Európai Unió (EU)
R&TTE 1999/5/EU-direktíva, a következő összehangolt szabványnak való
megfeleléssel hitelesítve:
•
•
•
3.1(a) cikkely, Egészség és biztonság
•
EN60950-1:2001+ A11:2004
•
EN50371:2002
3.1(b) cikkely, EMC
•
EN301 489-1 V1.6.1
•
EN301 489-3 V1.4.1
•
EN301 489-17 V1.2.1
3.2-es cikkely, Spektrumhasználat
•
EN300 220-3 V1.1.1
•
EN300 328 V1.7.1
•
EN300 440-2 V1.1.2
•
EN301 893 V1.2.3
Az országok érvényességi köre
2004 májusában az EU tagjai a következő országok: Ausztria, Belgium, Ciprus,
Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg,
Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország,
Szlovákia, Szlovénia és Svédország. A használat engedélyezett az Európai Unió
országaiban, valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Liechtensteinben.
A készüléket az adott országban érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a
használat országában található helyi irodával.
A vezeték nélküli LAN Mini PCI kártya és a Bluetooth kártya sugárzási teljesítménye
messze az FCC által engedélyezett rádiófrekvenciás határérték alatt van.
A hordozható számítógépet ennek ellenére úgy kell használni, hogy a használat
során az emberekre gyakorolt hatás mértéke a lehető legkisebb legyen:
1
A felhasználókat kérjük, hogy kövessék az FCC vezeték nélküli csatolókkal
rendelkező berendezésekre vonatkozó biztonsági előírásait, amelyeket minden
rádiófrekvenciával működő csatolóval rendelkező berendezés használati
utasítása tartalmaz.
Vigyázat: Az FCC rádiófrekvenciás sugárzási határértékeinek
betartása érdekében működés közben legalább 20 cm távolság
legyen a kijelzőbe épített vezeték nélküli LAN Mini PCI kártya és a
környezetében tartózkodó személyek között.
Magyar
Az FCC rádiófrekvenciás biztonsági
követelményei
English
79
80
Magyar
Megjegyzés: Az Acer vezeték nélküli Mini PCI kártya diversity-átvitelt
alkalmaz. Az ilyen típusú átvitelnél mindig csak az egyik antenna
bocsát ki rádiófrekvenciás sugárzást. A sugárzásra használt antenna
kiválasztása automatikusan történik, illetve a megfelelő minőségű
rádiós átvitel érdekében a felhasználó kézzel is választhat antennát.
2
A készülék az 5,15 - 5,25 GHz-es frekvenciatartományban működik, ezért csak
beltérben használható. Az FCC a készülék használatát beltérre korlátozza,
ugyanis az 5,15 - 5,25 GHz-es frekvenciatartomány használata miatt a közös
csatornát használó mobil műholdas rendszerekkel fellépő interferenciákat csak
így lehet a minimálisra csökkenteni.
3
Az 5,25 - 5,35 és az 5,65 - 5,85 GHz-es frekvenciatartomány elsődleges
használói a nagy teljesítményű radarberendezések. Az ilyen radarállomások
zavarhatják és/vagy károsíthatják a készüléket.
4
A helytelen üzembe helyezés vagy szakszerűtlen használat a
rádiótávközlésben zavarokat kelthet. A belső antenna bármilyen
megváltoztatása az FCC engedély és a garancia megvonásával jár.
Kanada – alacsony teljesítményű, engedélyre
nem köteles rádiófrekvenciás távközlési
eszközök (RSS-210)
a
Általános információk
A működtetésnek két feltétele van:
1. A készülék nem okozhat zavart, és
2. A készüléknek minden zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos
működést okozó zavarokat is.
b
Működés az 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatásokkal fellépő rádiófrekvenciás interferencia
megelőzése érdekében a készüléket beltéri használatra tervezték, és a
kültéri használatot engedélyeztetni kell.
c
Működés az 5 GHz-es sávban
•
Az 5150-5250 MHz-es sávban működő készüléket kizárólag beltéri használatra
szánták, mely által csökkenthető a közös csatornát használó mobil műholdas
rendszerekkel fellépő interferencia.
•
Az 5250-5350 MHz-es és az 5650-5850 MHz-es sáv elsődleges felhasználói a
nagy teljesítményű radarberendezések (melyek elsőbbséget élveznek). Az
ilyen radarberendezések zavarhatják és/vagy károsíthatják a LELAN (LicenceExempt Local Area Network, engedély nélkül használható helyi hálózati)
eszközöket.
LCD panel ergonomic specifications
Design viewing distance
500 mm
Design inclination angle
0.0°
Design azimuth angle
90.0°
Viewing direction range class
Class IV
Screen tilt angle
85.0°
Design screen illuminance
•
•
•
Ordinary LCD: Class I
•
Protective or Acer CrystalBrite™ LCD:
Class III
Image polarity
Both
Reference white:
Pre-setting of luminance and
color temperature @ 6500K
(tested under BM7)
•
•
•
Pixel fault class
Class II
Yn
u'n
v'n
Magyar
Reflection class of LCD panel
(positive and negative polarity)
Illuminance level:
[250 + (250cosα)] lx where α = 85°
Color: Source D65
English
81
82
Tárgymutató
Magyar
A
akkumulátor
a töltöttségi szint ellenőrzése 35
az akkumulátor lemerülése
esetén 36
az akkumulátor lemerülésére
vonatkozó figyelmeztetés 36
az élettartam meghosszabbítása
33
az első használat 33
beszerelése 34
eltávolítás 35
gondozás xvi
jellemzők 33
optimalizálás 35
töltés 35
B
billentyűzet 20
beágyazott numerikus
billentyűzet 20
Gyorsbillentyűk 22
Hibaelhárítás 30
Windows billentyűk 21
Zároló billentyű 20
BIOS segédprogram 61
biztonság
használhat 19, 50
Jelszavak 50
biztonsági
Általános tudnivalók iii
CD vagy DVD 77
F
FAQ. Lásd Gyakran ismétlődő
kérdések
fényerő
Gyorsbillentyűk 22
G
gondozása
akkumulátor xvi
Hálózati adapter xvi
számítógép xv
Gyakran ismétlődő kérdések
Gyorsbillentyűk 22
29
H
hálózati 53
Hálózati adapter
gondozás xvi
hang
Hibaelhárítás 29
Hangszórók
Gyorsbillentyűk 22
Hibaelhárítás 29
Hibaelhárítás 73
tanácsok 73
Hibaüzenetek 73
Hibernálás üzemmódba
Gyorsbillentyűk 22
I
IEEE 1394 port
infravörös 53
54
J
C
CD-ROM
Hibaelhárítás
kézi kiadatás
D
DVD 62
DVD filmek
lejátszása
E
érintőpad
Gyorsbillentyűk 22
használata 17–19
euró 23
17
62
30
30
jelszót 50
típusok
50
K
kapcsolatok
hálózati 53
kérdések
tartózkodási hely beállítása a modem használatához 30
kijelző
Gyorsbillentyűk 22
Hibaelhárítás 29
83
M
meghajtóhasználat
bekapcsolás állapotjelző
memória
beszerelése 56–57
Modem 52
15
N
15
T
támogatás
információk 32
Tisztítás
számítógép xvi
töltés
szintellenőrzés 35
P
port 52
problémák 29
billentyűzet 30
CD-ROM 30
Hibaelhárítás 73
indítás 29
kijelző 29
nyomtatók 30
U
univerzális soros busz 54
Utazás
környékbeli utak 48
nemzetközi repülőutak
üzenet
hiba 73
S
Scroll Lock 20
számítógép
állapotjelzők 15
bekapcsolás állapotjelző
billentyűzet 20
biztonság 50
15
W
Windows billentyűk
21
48
Magyar
Num Lock 20
bekapcsolás állapotjelző
numerikus billentyűzet
beágyazott 20
nyomtatók
Hibaelhárítás 30
gondozás xv
hazavinné 46
Hibaelhárítás 73
Kapcsolja ki xv
környékbeli utazások 48
lekapcsolás 45
Mozgatás 45
Nemzetközi utazás 48
Otthoni iroda felállítása 47
Tisztítás xvi
számítógép kezelő
Gyorsbillentyűk 22
Download PDF

advertising