Acer | Aspire 3630 | Acer Aspire 3630 User Manual

Aspire 3630 sorozat
Felhasználói útmutató
Copyright © 2005. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Aspire 3630 sorozat Felhasználói útmutató
Eredeti kiadás 2005. December
A kiadó fenntartja a jelen kiadványban foglalt információk rendszeres megváltoztatásának jogát,
anélkül, hogy az átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítene. A változtatások ennek
az útmutatónak az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A vállalat sem nyíltan, sem burkoltan nem nyilatkozik a kiadvány tartalmáról, nem vállal rá
garanciát, továbbá kifejezetten visszautasítja, hogy bármilyen meghatározott célra való
alkalmasságra vagy eladhatóságra vonatkozó garanciát nyújtana.
Jegyezze fel a lenti helyre a modellszámot, a sorozatszámot, illetve a vásárlás időpontját és helyét.
A sorozatszám és a modellszám a számítógépre ragasztott címkén található. Minden a készülékkel
összefüggő kapcsolatfelvétel során fel kell tüntetni a sorozatszámot, a modellszámot és a
vásárlással kapcsolatos adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak semmilyen részletét
nem szabad sokszorosítani, adatfeldolgozó rendszerben tárolni vagy továbbítani, legyen az
bármilyen formában vagy eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással,
képrögzítéssel vagy másképp.
Aspire 3630 sorozatú hordozható számítógép
Modellszám: _________________________
Sorozatszám: ________________________
Vásárlás időpontja: ____________________
Vásárlás helye: _______________________
Az Acer és az Acer logó az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékeinek neveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
iii
A hulladékelhelyezéssel kapcsolatos
útmutatások
Ha többé már nincs szüksége a készülékre, ne dobja a szemétbe.
A környezetszennyezés csökkentése és a globális környezet leheto legnagyobb
mértékű védelme érdekében kérjük, gondoskodjon a készülék újrafelhasználásáról.
USA
Az LCD/CRT monitort vagy megjelenítőt tartalmazó elektronikus készülékek
esetében:
Az ebben a termékben található fényforrás/fényforrások higanyt tartalmaznak, és a
helyi, állami vagy szövetségi jogszabályok előírásai szerint újra kell hasznosítani
őket. További információkat az Electronic Industries Alliance www.eiae.org című
webhelyén talál. Ha a fényforrások újrahasznosításával kapcsolatban további
tájékoztatást szeretne kapni, látogasson el a www.lamprecycle.org webhelyre.
iv
Az első lépések
Köszönjük, hogy mobil számítástechnikai feladatai elvégzéséhez egy Acer sorozatú
hordozható számítógépet választott!
Útmutatók
Minden segítséget szeretnénk megadni Önnek új Acer gépének használatához,
ezért a következő útmutatókat dolgoztuk ki:
Az első a Kezdők számára... poszter, amely segítségére lesz a
számítógép üzembe helyezésénél.
A nyomtatott Felhasználói útmutató ismerteti új számítógépének
alapvető jellemzőit és funkciót. A számítógép még hatékonyabb
használatával kapcsolatban az AcerSystem User's Guide tartalmaz
útmutatást. Ez a kézikönyv részletes információkat tartalmaz például
az előre telepített segédprogramokról, az adat-helyreállításról,
a bővítési lehetőségekről és a hibaelhárításról. Emellett ismerteti a
garanciával kapcsolatos tudnivalókat, valamint a számítógépre
vonatkozó általános szabályokat és biztonsági előírásokat.
A kézikönyv Portable Document Format (PDF) formátumú,
és gyárilag telepítve van a számítógépre. Megnyitásához kövesse az
alábbi lépéseket:
1 Kattintson a következő elemekre: Start, Minden program,
AcerSystem.
2 Kattintson a következő elemre: AcerSystem User's Guide.
Megjegyzés: A fájl megtekintéséhez szükség van az Adobe Reader
alkalmazásra. Ha az Adobe Reader nincs telepítve a számítógépre,
akkor az AcerSystem User's Guide elemre kattintva először az
Adobe Reader telepítőprogramja jelenik meg. A telepítés
elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Az Adobe Reader használatával kapcsolatban a Súgó és támogatás
menüben talál útmutatást.
A számítógép gondozása és tippek a
használathoz
A számítógép be- és kikapcsolása
A számítógép bekapcsolásához egyszerűen nyomja meg és engedje fel az LCD
kijelző alatt, a gyorsindítás gombok mellett elhelyezkedő bekapcsoló gombot.
A bekapcsoló gomb helyét illetően lásd: "Elölnézet" a 1. oldalon.
v
A kikapcsoláshoz az alábbi műveletek egyikét kell elvégeznie:
•
Használja a Windows Kikapcsolás parancsát
Kattintson a következő elemekre: Start, A számítógép kikapcsolása,
majd kattintson a Kikapcsolás gombra.
•
Használja a bekapcsoló gombot
A számítógép kikapcsolható a kijelző lehajtásával, vagy az alvás gyorsbillentyű
megnyomásával is <Fn> + <F4>.
Megjegyzés: Ha a számítógépet nem tudja a szokásos módon
kikapcsolni, akkor nyomja meg és négy másodpercnél hosszabb ideig
tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot. Ha kikapcsolta a számítógépet
és újra be szeretné kapcsolni, akkor a bekapcsolás előtt legalább két
másodpercig várjon.
A számítógép gondozása
Számítógépe kiválóan fogja Önt szolgálni, ha vigyáz rá.
•
Ne tegye ki a számítógépet közvetlen napsugárzásnak. Ne helyezze hőforrás,
például fűtőtest közelébe.
•
Ne tegye ki a számítógépet 0 ºC (32 ºF) alatti vagy 50 ºC (122 ºF) feletti
hőmérsékletnek.
•
Ne tegye ki a számítógépet mágneses mező hatásának.
•
Ne tegye ki a számítógépet esőnek vagy nedvességnek.
•
Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a számítógépre.
•
Ne tegye ki a számítógépet erős ütésnek vagy rázkódásnak.
•
Ne tegye ki a számítógépet pornak és piszoknak.
•
Ne tegyen semmilyen tárgyat a számítógépre.
•
Ne csapja le a kijelzőt, amikor lehajtja.
•
Soha ne tegye a számítógépet egyenetlen felületre.
A hálózati adapter gondozása
Néhány tanács a hálózati adapter gondozásához:
•
Az adaptert semmilyen más készülékhez ne csatlakoztassa.
•
Ne lépjen rá a hálózati kábelre, és ne tegyen rá súlyos tárgyakat. A hálózati
kábelt és az egyéb kábeleket úgy helyezze el, hogy ne akadályozzák a
környezetében lévő személyek mozgását.
•
Amikor kihúzza a hálózati kábelt, akkor ne a kábelt, hanem magát a
csatlakozót húzza.
•
Hosszabbító kábel használatakor a csatlakoztatott berendezések összesített
névleges áramfelvétele nem haladhatja meg a hálózati kábel névleges
teljesítményét. Az azonos fali dugaszolóaljzatba csatlakoztatott berendezések
összesített névleges áramfelvétele nem haladhatja meg a biztosíték névleges
teljesítményét.
vi
Az akkumulátor gondozása
Néhány tanács az akkumulátor gondozásához:
•
Csere esetén csak azonos típusú akkumulátort használjon. Az akkumulátor
eltávolítása vagy cseréje előtt kapcsolja ki a számítógépet.
•
Ne próbálja kibontani az akkumulátort. A gyermekektől tartsa távol.
•
Az elhasznált akkumulátoroktól a helyi jogszabályokat betartva szabaduljon
meg. Ha lehetséges, gondoskodjon az akkumulátor újrahasznosításáról.
Tisztítás és javítás
A számítógép tisztításakor kövesse az alábbi lépéseket:
1
Kapcsolja ki a számítógépet, és vegye ki az akkumulátorcsomagot.
2
Húzza ki a hálózati adaptert.
3
Puha, nedves kendőt használjon. Ne használjon folyékony vagy hajtógázos
tisztítószert.
Ha az alábbiak valamelyike történik:
•
a számítógépet leejtették vagy a burkolata megsérült
•
a számítógép nem működik megfelelően
Lásd: "Gyakran ismétlődő kérdések" a 25. oldalon.
Vigyázat
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által a számítógép működtetésére biztosított jogát.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek a
következő két feltétele van: (1) A készülék nem okozhat káros zavart, és (2) A
készüléknek minden zavart el kell viselnie, beleértve a nem kívánatos működést
okozó zavarokat is.
Kérjük, kövesse az FCC vezeték nélküli funkciókkal rendelkező berendezésekre
vonatkozó biztonsági előírásait, amelyeket minden rádiófrekvenciás
szolgáltatásokat biztosító berendezés használati utasítása tartalmaz.
A helytelen üzembe helyezés vagy szakszerűtlen használat a rádiótávközlésben
zavarokat kelthet. A belső antenna bármilyen megváltoztatása esetén az FCC
engedély és a garancia hatályát veszti.
Az engedélyezett szolgáltatásokkal fellépő rádiófrekvenciás interferencia
megelőzése érdekében a készüléket beltéri használatra tervezték, és a kültéri
használatot engedélyeztetni kell.
Ha termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatban további információkra van
szüksége, keresse fel webhelyünket: Látogasson el a http://global.acer.com
webhelyre.
iii
iv
iv
iv
iv
v
v
vi
vi
1
1
2
3
4
4
5
6
9
10
11
11
13
13
14
15
17
18
18
19
19
20
20
21
23
24
25
28
28
28
Tartalom
A hulladékelhelyezéssel kapcsolatos útmutatások
Az első lépések
Útmutatók
A számítógép gondozása és tippek a használathoz
A számítógép be- és kikapcsolása
A számítógép gondozása
A hálózati adapter gondozása
Az akkumulátor gondozása
Tisztítás és javítás
Ismerkedjen meg új Acer gépével!
Elölnézet
Elölnézet csukott állapotban
Bal oldali nézet
Jobb oldali nézet
Hátulnézet
Alulnézet
Specifikációk
Állapotjelzők
Gyorsindító gombok
Érintőpad
Alapvető tudnivalók az érintőpadról
A billentyűzet használata
Zároló billentyűk és a beépített numerikus billentyűzet
Windows billentyűk
Gyorsbillentyűk
Különleges billentyűk
Az optikai (CD vagy DVD) meghajtó tálcájának kinyitása
Számítógépes biztonsági zár használata
Hang
A hangerő állítása
A rendszer segédprogramjainak használata
Acer eManager
Acer GridVista (kétmonitoros megjelenítés támogatása)
Launch Manager
Norton AntiVirus
Gyakran ismétlődő kérdések
Szervizszolgáltatás kérése
Utazók Nemzetközi Garanciája
(International Travelers Warranty; ITW)
Mielőtt telefonálna
Arcade (a kiválasztott modellekhez)
29
Acer Arcade Gyorsbillentyűk
30
Az Arcade távirányító (a kiválasztott modellekhez)
31
Tartalom keresése és lejátszása
32
Speciális beállítások
32
Acer Arcade kezelőszervek
33
Navigációs kezelőszervek
33
Lejátszó kezelőszervek
33
Mozi
33
DVD beállítások
34
Album
36
Video
37
Videofelvétel lejátszása
37
Video Authoring
38
Zene
39
Író
39
Másolás – tartalékmásolat készítése CD-/DVD-gyűjteményéről39
Audio – hozza létre saját válogatás CD-jét
39
Adatok – tárolja fájljait egyszerűen és könnyen
40
Video - az emlékei képekben
40
TV (a kiválasztott modellekhez)
40
Azonnali visszajátszás
41
Felvétel a TV-ből
41
Felvételek időzítése
42
TV előnézet
42
A TeleText funkciók használata
42
TV beállítások
43
A hordozható számítógép szállítása
45
Lekapcsolás az asztali munkahelyről
45
Mozgatás
45
A számítógép előkészítése
45
Mit vigyen magával a megbeszélésekre
46
A számítógép hazaszállítása
46
A számítógép előkészítése
46
Mit vigyen magával
47
További óvintézkedések
47
Otthoni iroda felállítása
47
Utazás a számítógéppel
47
A számítógép előkészítése
47
Mit vigyen magával
48
További óvintézkedések
48
Nemzetközi utazás a számítógéppel
48
A számítógép előkészítése
48
Mit vigyen magával
48
További óvintézkedések
49
A számítógép biztonságba helyezése
49
Számítógépes biztonsági zár használata
49
Jelszavak használata
49
Jelszavak beírása
Jelszavak megadása
Bővítés kiegészítőkkel
Csatlakozási lehetőségek
Fax-/adatmodem
Beépített hálózati csatoló
Universal Serial Bus (USB)
PC-kártyafoglalat
Memória beszerelése
BIOS segédprogram
Rendszerindítási sorrend
Disk-to-disk recovery engedélyezése
Jelszó
Szoftverhasználat
DVD filmek lejátszása
Energiagazdálkodás
Acer eRecovery
Biztonsági másolat készítése
Helyreállítás biztonsági másolatból
Az alapértelmezett, gyári lemezkép CD-lemezre írása
A számítógéppel együtt szállított szoftverek újratelepítése
CD nélkül
Jelszó módosítása
Hibaelhárítás
Hibaelhárítási tanácsok
Hibaüzenetek
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
Megfelelés az ENERGY STAR irányelveknek
FCC megjegyzés
A modemre vonatkozó megjegyzések
Fontos biztonsági tudnivalók
Nyilatkozat a lézerekre vonatkozó biztonsági előírásoknak való
megfelelésről
Tudnivalók az LCD kijelző képpontjairól
Macrovision szerzői jogvédelmi megjegyzés
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Általános tudnivalók
Európai Unió (EU)
Az FCC rádiófrekvenciás biztonsági követelményei
Kanada – alacsony teljesítményű, engedélyre nem köteles
rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-210)
Federal Communications Comission Declaration of Conformity
Declaration of Conformity for CE Marking
Tárgymutató
50
50
51
51
51
52
52
53
54
55
55
55
55
56
56
57
58
58
59
59
60
60
61
61
61
63
63
63
64
65
66
67
67
67
67
68
68
70
71
72
73
1
Ismerkedjen meg új Acer gépével!
Miután a Kezdők számára... poszter alapján üzembe helyezte a számítógépet,
ismerkedjen meg új Acer gépével!
Elölnézet
Magyar
1
9
8
7
2
3
4
6
5
#
Tétel
Leírás
1
Kijelző
Folyadékkristályos (Liquid-Crystal Display; LCD) kijelzonek
is nevezik, a számítógép kimenetét jeleníti meg.
2
Mikrofon
Beépített mikrofon hangrögzítéshez.
3
Billentyűzet
Adatok bevitelére szolgál.
4
Csuklótámasz
Kényelmes támaszték a kéznek a számítógép
használata közben.
Magyar
Magyar
2
#
Tétel
Leírás
5
Kattintógombok
(bal, középső és
jobb)
A bal és jobb gombok úgy működnek, mint az egét
bal- és jobboldali gombjai; a középső négyirányú
görgetőgombként működik.
6
Érintőpad
Érintésre érzékeny mutatóeszköz, amely úgy működik,
mint a számítógépes egér.
7
Állapotkijelzők
Világító diódák (Light-Emitting Diodes; LEDs) gyulladnak
fel és alszanak ki, így mutatják a számítógép funkcióinak
és részegységeinek állapotát.
8
Gyorsindító
gombok
A gyakran használt programok elindítására szolgálnak.
Lásd "Gyorsindító gombok" a 10. oldalon
részletesebben.
9
Bekapcsoló gomb
A számítógép be-, illetve kikapcsolására szolgál.
Elölnézet csukott állapotban
10
#
Ikon
Tétel
Leírás
1
Hangszórók
Bal és jobb oldali hangszórók biztosítják a
sztereó hangkimenetet.
2
Bekapcsolt
Akkor világít, ha a számítógép be van kapcsolva.
állapotot jelző fény
3
Akkumulátorállapotkijelző
Akkor világít, ha az akkumulátor töltődik.
4
Bluetooth
kommunikáció
Gomb/Kijelző
A gomb megnyomásával a Bluetooth funkciót
lehet be- vagy kikapcsolni. A Bluetooth
kommunikáció állapotát jelző fény (opcionális).
5
Vezeték nélküli
kommunikáció
Gomb/Kijelző
A gomb megnyomásával a vezeték nélküli LAN
funkciót lehet be- vagy kikapcsolni. A WLAN
kommunikáció állapotát jelző fény (opcionális).
3
#
Ikon
Leírás
6
Vonali bemenet
aljzat
Audio vonalszintű bemeneti eszközök
(pl. audio CD lejátszó, sztereó sétálómagnó)
jelének fogadásához.
7
Mikrofon aljzat
Külső mikrofont lehet ide csatlakoztatni.
8
Audio kimeneti eszközök (pl. hangszórók,
Fejhallgató/
hangszórók/vonali fejhallgatók) csatlakoztatásához.
kimenet aljzat
9
USB 2.0 port
Universal Serial Bus (USB) 2.0 eszközök
csatlakoztatásához (pl. USB egér, USB kamera).
10
Retesz
A számítógép fedelét rögzíti.
Bal oldali nézet
#
Tétel
Leírás
1
Optikai meghajtó
Belső optikai meghajtó; CD- és DVD-lemezek
kezelésére képes (modelltől függően tálcás vagy
betöltőnyílásos kivitelű).
2
LED jelző
Világít, ha az optikai meghajtó aktív.
3
Optikai meghajtó
lemezkiadó gombja
Az optikai meghajtó fiókjának kinyitásához.
4
Vészkiadó furat
Kinyitja az optikai meghajtó tálcáját a számítógép
kikapcsolt állapotában.
Magyar
Tétel
4
Magyar
Magyar
Jobb oldali nézet
#
Ikon
Tétel
Leírás
1
PC kártya
kiadógomb
Kiadja a PC kártyát a foglalatból.
2
PC kártyafoglalat Egy darab 2-es típusú (Type II) PC-kártya
fogadására alkalmas.
3
Kettő darab USB Universal Serial Bus (USB) 2.0 eszközök
2.0 port
csatlakoztatásához (pl. USB egér, USB kamera).
4
Ethernet (RJ-45)
port
Ethernet 10/100 alapú hálózathoz való
csatlakozáshoz.
5
Modem (RJ-11)
port
Telefonvonalhoz való csatlakozáshoz.
6
Szellőzőnyílások Még hosszú használat esetén is
megakadályozzák a számítógép
túlmelegedését.
Hátulnézet
#
Ikon
Tétel
Leírás
1
Egyenáramú
bemenet aljzat
Hálózati adapter csatlakoztatásához.
2
Külső kijelző
(VGA) port
Kijelző eszközhöz kapcsolódik
(pl. külső monitor, LCD projektor).
3
Kensington
záraljzat
Kensington kompatibilis számítógépes biztonsági
zárhoz kapcsolódik.
5
Alulnézet
1
2
#
Tétel
Leírás
1
Merevlemez rekesz
A számítógép merevlemezét tartalmazza
(csavaros rögzítésű).
2
Az akkumulátor
kioldó retesze
Az akkumulátor eltávolításához kioldja a rögzítést.
3
Akkumulátorrekesz
A számítógép akkumulátorát tárolja.
4
Akkumulátorzár
Rögzíti az akkumulátort.
5
Hűtőventilátor
Óvja a számítógépet a túlmelegedéstől.
Megjegyzés: A ventilátor nyílásait nem szabad
elzárni vagy letakarni.
6
Memóriarekesz
A számítógép memóriáját fogadja be.
Magyar
6
5
4
3
6
Specifikációk
Magyar
Magyar
Operációs
rendszer
Eredeti Windows® XP Home Edition
Eredeti Windows® XP Professional
Platform
Intel® Pentium® M 735A processzor
(2 MB másodszintű gyorsítótár, 1,70 GHz,
400 MHz-es előoldali busz)
•
Intel® Celeron® M 370/380/390 processzor
(1 MB másodszintű gyorsítótár, 1,50/1,60/1,70 GHz,
400 MHz-es előoldali busz)
SiS® M661MX / 963L / 302ELV (LVDS) lapkakészlet
Rendszermemória
256/512 MB-os lub vagy 1 GB-os DDR333 MHz memória,
kettő darab soDIMM modullal legfeljebb 2 GB-ig bővíthető
(kétcsatornás működés támogatása)
Megjelenítés és
grafika
15,4”-os, 200 nites, nagy fényerejű, WXGA Acer
•
CrystalBrite™ TFT LCD, 1280 x 800 képpontos felbontás,
az Acer GridVista™ segítségével a többablakos, két
képernyős megjelenítés támogatása
15,4"-os, színes, WXGA TFT LCD, 1280 x 800 képpontos
felbontás, az Acer GridVista™ segítségével a többablakos,
két képernyős megjelenítés támogatása
15”-os, színes, XGA TFT LCD, 1024 x 768 képpontos
felbontással
16,7 millió szín
Integrált SiS® M661MX 3D grafikus vezérlő, legfeljebb 64
MB videomemóriával, a Microsoft® DirectX® 7.0 és a kettős
független megjelenítés támogatásával
MPEG-2/DVD-lejátszás hardveres gyorsítással
Acer CinemaVision™ megjelenítési technológia
(Acer Arcade)
Acer ClearVision™ megjelenítésoptimalizálás technológia
(Acer Arcade)
Adattároló
alrendszer
40/60/80/100 GB-os ATA/100 merevlemezes meghajtó
Acer Optikai meghajtók:
•
DVD-Dual
•
DVD/CD-RW kombó
Méretek és súly
364 (szélesség) x 279 (mélység) x 33,9/38,9 (magasság) mm
2,76 kg (6,08 lbs.) a 15”-os LCD-vel rendelkező
modelleknél
2,8 kg (6,17 lbs.) a 15,4”-os LCD-vel rendelkező
modelleknél
7
Energiaellátó
alrendszer
ACPI 1.0b processzor-energiakezelő szabvány: a
készenléti és a hibernálás energiatakarékos üzemmódok
támogatása
29,6 W-os, (4 cellás) lítium ionos akkumulátor
2,5 órás gyorstöltés, 3,5 órás töltés használat közben
65 W-os hálózati adapter
Beviteli eszközök
88/89 gombos billentyűzet, 2,7 mm-es (legalább)
gombelmozdulás, nemzetközi támogatás
Érintőpad négyirányú léptető gombbal
12 darab funkciógomb, négy kurzorgomb, kettő darab
Internet, WLAN, Bluetooth®, egy darab felhasználó által
programozható gomb
Hang
Hangrendszer kettő darab beépített hangszóróval
MS-Sound kompatibilis
Kommunikáció
WLAN: MINI PCI® 802.11b/g kétsávos csatlakozás, az Acer
SignalUp™ vezeték nélküli technológia támogatásával
(opcionális kiegészítő)
WPAN: Bluetooth®
LAN: 10/100 Mbps Fast Ethernet; Wake-on-LAN támogatás
Modem: 56K ITU V.92 PTT jóváhagyással;
Wake-on-Ring támogatás
Be/kiviteli felület
Három darab USB 2.0 port
PC-kártyafoglalat (egy darab Type II)
Külső kijelző (VGA) port
Mikrofonbemenet aljzat
Vonali bemenet aljzat
Ethernet (RJ-45) port
Modem (RJ-11) port
Egyenáramú bemenet a hálózati adapterhez
Szoftverek
Acer eManager (eSettings, ePresentation, eRecovery)
Acer Arcade
Acer GridVista™
Acer Launch Manager
Norton AntiVirus™
Adobe® Reader®
NTI CD-Maker™
Opcionális
kiegészítők és
tartozékok
256/512 MB-os vagy 1 GB-os DDR SDRAM soDIMM
modulok
Lítium ionos akkumulátor
65 W-os hálózati adapter
Magyar
Windows® gomb, gyorsbillentyűk, beágyazott numerikus
billentyűzet
6 darab gyorsindító gomb Empowering gomb, E-mail,
Magyar
Magyar
8
Környezet
Hőmérséklet:
Üzemeltetés: 5° C – 35° C
Kikapcsolt állapotban: -20 °C – 65 °C
Páratartalom (kicsapódás nélkül):
Üzemeltetés: 20% – 80%
Kikapcsolt állapotban: 20% – 80%
Rendszer
megfelelés
Wi-Fi®
ACPI 1.0b
Mobile PC 2002
DMI 2.0
Garancia
Egy év Utazók Nemzetközi Garanciája
(International Travelers Warranty, ITW)
Megjegyzés: A fent megadott specifikációk csak tájékoztató
jellegűek. A számítógép pontos konfigurációja a megvásárolt modell
függvénye.
9
Állapotjelzők
A számítógép hét könnyen leolvasható állapotjelzővel rendelkezik, melyek közül
négy az előlapon található.
Magyar
Az üzemállapot, az akkumulátor és a vezeték nélküli kommunikáció állapotjelző fény
akkor is látható, ha az LCD kijelző le van hajtva.
Ikon
Funkció
Leírás
Akkor világít, ha a
be van kapcsolva.
NumLk
Akkor világít, ha a NumLk be van kapcsolva.
HDD
Jelzi, ha a merevlemez vagy az optikai meghajtó
használatban van.
Bluetooth
A Bluetooth kommunikáció állapotát jelzi.
WLAN
A WLAN kommunikáció állapotát jelzi.
Üzemállapot
Zöld fénnyel világít, ha a számítógép bekapcsolt
állapotban van.
Akkumulátor
Az akkumulátor töltése közben világít.
1. Töltés: Sárgán világít, ha az akkumulátor töltése folyamatban van.
2. Teljesen feltöltve: Hálózati tápellátás használatakor zölden világít.
10
Gyorsindító gombok
A billentyűzet jobb felső része felett négy gomb található. Ezeket gyorsindító
gomboknak nevezzük. Funkciójuk rendre: levelezés, webböngésző,
Magyar
Empowering Key <
> és egy programozható gomb.
Az Acer eManager használatához nyomja meg az <
> gombot. Lásd: "Acer
eManager" a 20. oldalon. A levelezés és webböngésző gomb az alapértelmezett
levelező- és böngészőprogramot indítja el, de funkciójukat a felhasználó
megváltoztathatja. A webböngésző, a levelezés és a programozható gombbal
kapcsolatos beállításokat az Acer Launch Manager alkalmazással adhatja meg.
Lásd: "Launch Manager" a 23. oldalon.
Gyorsindító gomb
Alapértelmezett alkalmazás
P
Felhasználó által programozható
Acer eManager
(felhasználó által programozható)
Webböngésző
Internetes böngészőprogram
(felhasználó által programozható)
Levelezés
Elektronikus levelező alkalmazás
(felhasználó által programozható)
11
Érintőpad
A beépített érintőpad egy olyan mutatóeszköz, amely a felületén érzékeli a mozgást.
Ez azt jelenti, hogy a kurzor annak megfelelően reagál, ahogy Ön az ujját mozgatja
az érintőpad felületén. A csuklótámasz központi elhelyezésének köszönhetően
kényelmes, biztonságos használatot tesz lehetővé.
Magyr
Az érintőpad használatát az alábbi pontokban ismertetjük:
•
A kurzor mozgatásához húzza végig az ujját az érintőpadon (2).
•
A kiválasztási és végrehajtási műveleteket az érintőpad szélén, a bal (1) és a
jobb (4) oldalon található gombot lenyomva végezheti el. A két gomb megfelel
az egereken található bal és jobb gombnak. Az érintőpadon való koppintás
megfelel a bal gombbal való kattintásnak.
•
Az oldalakon fel/le és jobbra/balra mozogni a négyirányú léptető gombbal (3)
tud. Ezzel a gombbal azt a hatást éri el, mintha a windowsos alkalmazásokban
a gördítősávra kattintana.
Magyar
Alapvető tudnivalók az érintőpadról
Magyar
12
Jobb
gomb (4)
Funkció
Bal gomb (1)
Végrehajtás
Gyors
egymásutánba
n kattintson
kétszer.
Koppintson kétszer
(ugyanolyan gyorsan,
mintha az egér
gombjával kétszer
kattintana).
Kiválasztás
Kattintson
egyszer.
Koppintson egyszer.
Elhúzás
Kattintson, és
tartsa
lenyomva a
gombot, majd
ujját az
érintőpadon
mozgatva
húzza el a
kurzort.
Koppintson kétszer
(ugyanolyan gyorsan,
mintha az egér
gombjával kétszer
kattintana), a második
koppintás után tartsa
az ujját az érintőpadon,
majd húzza el a
kurzort.
A helyi
menü
elérése
Görgetés
Érintőpad (2)
Középső
gomb (3)
Kattintson
egyszer.
Billentse a
gombot
fel/le/
balra/
jobbra,
majd
tartsa
lenyomva.
Megjegyzés: Csak száraz és tiszta ujjal használja érintőpadot.
Az érintőpadot is tartsa szárazon és tisztán. Az érintőpad az ujj
mozgására érzékeny. Ezért minél könnyedebb az érintés, annál
jobban reagál. Az erősebb érintés nem növeli az érintőpad
reagálóképességét.
Megjegyzés: Alapesetben az érintőpadon engedélyezve van a
vízszintes és a függőleges görgetés. A funkciókat a Windows
Vezérlőpultjának Egér segédprogramjával tilthatja le.
13
A billentyűzet használata
A billentyűzet teljes méretű billentyűkkel, beágyazott numerikus billentyűzettel, külön
kurzorbillentyűkkel, zároló (lock) billentyűkkel, Windows billentyűkkel és különleges
billentyűkkel rendelkezik.
Zároló billentyűk és a beépített numerikus
billentyűzet
Zároló
billentyű
Leírás
Amikor a
be van kapcsolva, minden betűkarakter
nagybetűként jelenik meg.
NumLk
<Fn> + <F11>
Amikor a NumLk be van kapcsolva, a beágyazott billentyűzet
numerikus üzemmódban működik. A billentyűk számológépként
működnek (a számtani műveletekkel: +, -, * és / együtt). Akkor
használja ezt az üzemmódot, ha sok numerikus adatot kíván
bevinni. Ennél jobb megoldás a külső numerikus billentyűzet
használata.
Scr Lk
<Fn> + <F12>
Amikor a Scr Lk be van kapcsolva, akkor a képernyő tartalma a
felfelé vagy a lefelé mutató nyíllal jelölt billentyű megnyomásakor
egy sorral feljebb vagy lejjebb gördül. A Scr Lk egyes
alkalmazásoknál nem működik.
Magyar
A billentyűzetnek három zároló billentyűje van, ezekkel egy-egy funkciót lehet be- és
kikapcsolni.
14
A beágyazott numerikus billentyűzet úgy működik, mint egy asztali numerikus
billentyűzet. A billentyűk funkcióját a jobb felső sarkukban lévő, kisméretű karakterek
jelölik. A billentyűzet feliratozásának egyszerűsítése érdekében a kurzorvezérlő
szimbólumok nincsenek feltüntetve a billentyűkön.
Az elérni kívánt
funkció
NumLk be
A számokat a megszokott
módon gépelje be.
A beágyazott
billentyűzet
számbillentyűi
Magyar
NumLk ki
A kurzorvezérlő billentyűk
A beágyazott
használata közben tartsa
billentyűzet
kurzorvezérlő billentyűi
lenyomva a <
> billentyűt.
A kurzorvezérlő
billentyűk használata
közben tartsa lenyomva
az <Fn> billentyűt.
A billentyűzet normál
billentyűi
A betűket a megszokott
módon gépelje be.
Miközben a beágyazott
billentyűzeten gépel, az <Fn>
billentyűt tartsa lenyomva.
Windows billentyűk
A billentyűzetnek két olyan gombja van, amely windowsos funkciókat lát el.
Billentyű
Leírás
Windows billentyű
Ha önmagában nyomja le, akkor a lenyomás hatása
ugyanaz, mintha a Windows Start ikonjára kattintana, azaz
megnyitja a Start menüt. Más billentyűkkel együtt
használva számos további funkciót képes ellátni:
Alkalmazás billentyű
<
>+<
>: A tálca következő gombját aktiválja.
<
> + <E>: Megnyitja a Sajátgép ablakot.
<
> + <F1>: Megnyitja a Súgó és támogatás ablakot.
<
> + <F>: Megnyitja A Keresés eredménye ablakot.
<
> + <R>: Megnyitja a Futtatás párbeszédablakot.
<
> + <M>: Az összes ablakot kisméretűre állítja.
<
>+<
> + <M>: Visszaállítja az ablakok méretét.
A billentyű lenyomásának ugyanaz a hatása, mint a jobb
egérgombbal történő kattintásnak, azaz megnyitja az
alkalmazás helyi menüjét.
15
Gyorsbillentyűk
A számítógép a legtöbb beállítás elérését gyorsbillentyűkkel vagy
billentyűkombinációkkal teszi lehetővé; ilyen például a képernyő fényereje,
a hangerő és a BIOS segédprogram.
Gyorsbillentyű használatához nyomja le és tartsa lenyomva az <Fn> billentyűt,
a billentyűkombináció másik billentyűjét csak ezt követően nyomja le.
Magyar
Gyorsbillentyű Ikon
Funkció
Leírás
<Fn> + <F1>
Gyorsbillentyű súgó
A gyorsbillentyűk súgóját jeleníti
meg.
<Fn> + <F2>
Acer eSettings
Megnyitja az Acer eManager
Acer eSettings elemét. Lásd:
"Acer eManager" a 20. oldalon.
<Fn> + <F3>
Energiagazdálkodás Megnyitja az
Energiagazdálkodási sémák
ablakot.
<Fn> + <F4>
Alvás
A számítógépet alvó üzemmódba
helyezi.
<Fn> + <F5>
A kijelző
átkapcsolása
Vált a következő megjelenítési
módok között: kijelző, külső
monitor (ha csatlakoztatva van),
illetve mindkettő.
<Fn> + <F6>
Kijelző kikapcsolása Kikapcsolja a kijelző
háttérvilágítását, ezzel energiát
takarítva meg. A háttérvilágítás
bármely billentyű megnyomására
visszakapcsol.
<Fn> + <F7>
Az érintőpad
átkapcsolása
Be- és kikapcsolja a beépített
érintőpadot.
<Fn> + <F8>
Hangszóró be-,
illetve kikapcsolása
Be- és kikapcsolja a
hangszórókat.
Magyar
16
Gyorsbillentyű Ikon
Funkció
Leírás
<Fn> + <↑>
Hangerő növelése
Növeli a hangerőt.
<Fn> + <↓>
Hangerő
csökkentése
Csökkenti a hangerőt.
<Fn> + <→>
Fényerő növelése
Növeli a kijelző fényerejét.
<Fn> + <←>
Fényerő
csökkentése
Csökkenti a kijelző fényerejét.
17
Különleges billentyűk
Az euró és a dollár szimbólumot a billentyűzet középső részén felül, illetve a bal alsó
részén találja.
Magyar
Az euró szimbólum
1
Nyisson meg egy szövegszerkesztőt.
2
Nyomja meg a billentyűzet jobb alsó részén található <
> billentyűt, vagy
tartsa lenyomva az <Alt Gr> billentyűt, majd nyomja meg a billentyűzet
közepén felül az <5> billentyűt.
Megjegyzés: Némelyik betűkészlet és szoftver nem támogatja az
euró szimbólum használatát. További információkat .
A http://www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm
weboldalon talál.
USA dollár szimbólum
1
Nyisson meg egy szövegszerkesztőt.
2
Nyomja meg a billentyűzet jobb alsó részén található <
tartsa lenyomva az <
> billentyűt, vagy
> billentyűt, majd nyomja meg a billentyűzet közepén
felül az <4> billentyűt.
Megjegyzés: A funkció a nyelvi beállításoktól függően változhat.
18
Az optikai (CD vagy DVD) meghajtó
tálcájának kinyitása
Magyar
Ha a számítógép be van kapcsolva, az optikai meghajtó tálcájának kinyitásához
nyomja meg a lemezkiadó gombot.
Ha a számítógép ki van kapcsolva, a meghajtótálcát a vészkiadó furat segítségével
lehet kinyitni.
Számítógépes biztonsági zár
használata
A számítógép házán elhelyezett biztonsági zárhorony révén Kensington
számítógépes biztonsági zárat is használhat.
Tekerje a számítógépes biztonsági zárhoz tartozó drótkötelet egy mozdíthatatlan
tárgy, például asztal vagy zárt fiók fogantyúja köré. Illessze be a horonyba a zárat,
majd a kulcsot elfordítva rögzítse. Kaphatók kulcs nélküli modellek is.
19
Hang
A számítógép kiváló minőségű, 16 bites, AC’97 szabvány szerinti hangkártyával és
kétutas, sztereó hangszórókkal van felszerelve.
Magyar
A hangerő állítása
A számítógép hangerejének beállítása egyszerűen, gombnyomással történik.
A további részleteket lásd a "Gyorsbillentyűk" a 15. oldalon.
20
A rendszer segédprogramjainak
használata
Megjegyzés: Kizárólag Microsoft Windows XP operációs rendszert
futtató számítógépek esetében.
Magyar
Acer eManager
Az Acer eManager innovatív szoftver, amelyet a gyakran használt funkciókhoz
terveztek. Az <
> billentyű megnyomásával behívhatja az Acer eManager
felhasználói felületet, amelyen 3 beállítási témakört talál: Acer ePresentation,
Acer eRecovery és Acer eSettings.
Az <
> billentyű beállításához lásd "Gyorsindító gombok" a 10. oldalon.
Az Acer ePresentation használatával egyszerűen készíthet
diabemutatókat.
Az Acer eRecovery programmal biztonsági másolatot készíthet a
fájlokról, hogy egy véletlen rendszerösszeomlásnak ne legyen
adatvesztés a következménye.
Az Acer eSettings révén könnyen kézben tarthatja a számítógépe
beállításait és biztonságát.
További információkért nyissa meg az Acer eManager programot, kattintson a kívánt
alkalmazásra, majd válassza a Help funkciót.
21
Megjegyzés: Ha a számítógéphez nem tartozik helyreállító CD-lemez
vagy rendszer CD-lemez, akkor az Acer eRecovery „System backup
to optical disk” (Rendszer biztonsági mentése optikai lemezre)
funkciójával írjon egy mentési képet CD- vagy DVD-lemezre. Ha CDlemez vagy az Acer eRecovery segítségével állítja helyre a rendszert,
akkor a legjobb eredményt úgy érheti el, hogy az összes perifériát –
ide értve az Acer ezDockot is – leválasztja a számítógépről (kivéve a
külső Acer optikai meghajtót, amennyiben rendelkezik ilyennel).
Megjegyzés: Ez a szolgáltatás csak bizonyos modelleken áll
rendelkezésre.
Ha engedélyezni akarja a notebookon a kétmonitoros megjelenítést. Először is
ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van-e a második monitor. Ezután nyissa meg a
Start, Vezérlőpult, Megjelenítés párbeszédpanelt, és kattintson a Beállítások
fülre. Jelölje ki a párbeszédpanelen a második monitor (2) ikonját, majd jelölje be
A Windows Asztal kiterjesztése erre a képernyőre négyzetet. Végül az Alkalmaz
gombra kattintva tárolja el az új beállításokat, majd kattintson az OK gombra a
művelet befejezéséhez.
Az Acer GridVista egy hasznos segédprogram. Négy beépített megjelenítési
beállítása van, amellyel a felhasználók egy képernyőn több ablakot kezelhetnek.
A funkció elérési útvonala: Start, Minden program, majd Acer GridVista. Az alábbi
négy megjelenítési beállítás választható:
Magyar
Acer GridVista (kétmonitoros megjelenítés
támogatása)
22
1
2
1
2
1
3
2
3
1
3
2
4
Kettő (függőlegesen), három (a nagyobb bal oldalon), három (a nagyobb jobb
oldalon) vagy négy
Magyar
A Acer GridVista támogatja a kétmonitoros megjelenítést, vagyis a kép egymástól
független felosztását két megjelenítőn.
A Acer GridVista beállítása felhasználóbarát:
1
Indítsa el a Acer GridVista segédprogramot, és válassza ki az egyes
megjelenítők kívánt képernyőbeállítását a tálcáról.
2
Húzza rá az ablakokat a kívánt elrendezési típusra.
3
Élvezze a jól áttekinthető asztal kényelmét.
Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a második monitor felbontása a
gyártó által ajánlott értékre van-e beállítva.
23
Launch Manager
Magyar
A Launch Manager lehetővé teszi a billentyűzet fölött található 4 gyorsindítás gomb
beállítását. A gyorsindítás gombok helyével kapcsolatos részleteket lásd a
"Gyorsindító gombok" a 10. oldalon részben.
A Launch Manager alkalmazás elindításához kattintson a következőkre:
Start, Minden program, majd Launch Manager.
24
Norton AntiVirus
A Norton AntiVirus olyan vírusvédelmi alkalmazás, amely megkeresi és kijavítja a
fertőzött fájlokat, és a vírusok elleni védelemmel biztosítja a számítógép adatainak
védelmét és biztonságát.
Hogyan ellenőrizhető a vírusfertőzöttség a Norton AntiVirus
használatával?
Magyar
A “full system scan” a számítógép összes fájlját ellenőrzi. A teljes rendszer
ellenőrzése:
1
Indítsa el a Norton AntiVirus programot.
Az asztalon kattintson duplán a Norton AntiVirus ikonra, vagy a Windows
tálcán kattintson a Start gombra, mutasson a Programok pontra, majd
kattintson a Norton AntiVirus parancsra.
2
A Norton AntiVirus ablakban kattintson a Scan for Viruses gombra.
3
A Scan for Viruses ablakban kattintson a Scan My Computer parancsra.
4
Az Actions területen kattintson a Scan parancsra.
5
Az összesítés megtekintése után kattintson a Finished gombra.
Lehetőség van olyan testre szabott vírusellenőrzések futtatására is, amelyek
felügyelet nélkül végeznek vizsgálatot meghatározott napokon és időpontokban,
illetve rendszeres időközönként. Ha az ütemezett ellenőrzés a számítógép
használata közben kezdődik meg, akkor az alkalmazás a háttérben fog futni, így
nem kell megszakítani a munkát.
További információ a Norton AntiVirus Help menüjében található.
25
Gyakran ismétlődő kérdések
Az alábbiakban összefoglaltunk néhány a számítógép használata közben gyakran
előforduló problémát. A problémák leírásához egyszerű válaszokat, megoldásokat is
mellékeltünk.
Megnyomtam a bekapcsoló gombot, de a számítógép nem indul el,
illetve nem tölti be az operációs rendszert.
Tekintsen az üzemállapot jelzőfényre:
•
Ha nem világít, a számítógép nem kap tápellátást. Ellenőrizze a következőket:
•
•
Ha a számítógép akkumulátorról üzemel, akkor lehetséges, hogy az
akkumulátor lemerült, és nem képes energiával ellátni a készüléket.
Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és töltse fel az akkumulátort.
Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően csatlakozik-e a
számítógéphez és a fali dugaszolóaljzatba.
Ha a jelzőfény világít, ellenőrizze a következőket:
•
Nem rendszerindító lemez van a külső, USB-s hajlékonylemezes
meghajtóban? Vegye ki, vagy tegyen be helyette egy rendszerlemezt,
majd a <Ctrl> + <Alt> + <Del> billentyűkombinációt megnyomva indítsa
újra a rendszert.
Semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
A számítógép teljesítményszabályozó rendszere az energiatakarékosság
érdekében automatikusan kikapcsolta a kijelzőt. A kijelzőt bármelyik billentyű
lenyomásával visszakapcsolhatja.
Ha a billentyűk lenyomásával nem lehet visszakapcsolni a kijelzőt, annak két oka
lehet:
•
A fényerő nagyon alacsonyra van állítva. Az <Fn> + <→> billentyűkombinációt
lenyomva növelje a fényerőt.
•
A megjelenítési mód külső monitorra van állítva. A kijelző átkapcsolásának
gyorsbillentyűjét <Fn> + <F5> lenyomva állítsa vissza kiválasztott megjelenítő
eszköznek a számítógép kijelzőjét.
•
Ha az alvás állapotjelző lámpa világít, akkor a számítógép alvás üzemmódban
van. Ha fel akarja ébreszteni a számítógépet, röviden nyomja meg a
bekapcsoló gombot.
A kép nem tölti ki a kijelzőt.
A számítógépes kijelzők natív felbontása a képernyő méretétől függően változik.
Ha a natív felbontásnál alacsonyabbra állítja a felbontást, akkor a számítógép a kép
megnyújtásával tölti ki a képernyőt. A Windows asztalon kattintson az egér jobb
gombjával, majd a megjelenő helyi menüből válassza a Tulajdonságok parancsot.
Ekkor megnyílik a "Megjelenítés tulajdonságai" párbeszédpanel. Ezután kattintson a
Beállítások fülre, ahol ellenőrizheti, hogy megfelelő felbontás van-e beállítva.
Az előírt felbontásnál kisebb felbontások a számítógépen vagy a külső monitoron
nem teljes méretben jelennek meg.
Magyar
•
26
Nem szól a számítógép hangszórója.
Magyar
Ellenőrizze a következőket:
•
Lehetséges, hogy el van némítva a hangszóró. Tekintsen a Windows tálcán
található hangerőszabályzás ikonra. Ha át van húzva, kattintson az ikonra,
majd törölje a jelet az Elnémítás jelölőnégyzetből.
•
Lehet, hogy a hangerő túl alacsony. Tekintsen a Windows tálcán található
hangerőszabályzás ikonra. illetve a hangerőt a hangerőszabályzó gombokkal
is állíthatja. A részleteket lásd a "Gyorsbillentyűk" a 15. oldalon.
•
Ha a számítógép előoldali panelén található vonali kimenet porthoz fülhallgató,
fejhallgató vagy külső hangszóró van csatlakoztatva, akkor a beépített
hangszórók automatikusan kikapcsolnak.
A számítógép bekapcsolása nélkül szeretném kinyitni az optikai
meghajtó tálcáját.
Az optikai meghajtón van egy mechanikus kiadófurat. A fiók kinyitásához
egyszerűen illessze a furatba egy toll hegyét vagy egy iratkapcsot, majd finoman
nyomja be. (Amennyiben a számítógép optikai meghajtója réses betöltésű, nincsen
kilökő rése.)
A billentyűzet nem reagál.
Csatlakoztasson egy külső billentyűzetet a számítógép hátlapján vagy elején
található USB porthoz. Ha a külső billentyűzet működik, akkor lépjen kapcsolatba a
kereskedővel vagy egy hivatalos szervizközponttal, mert lehetséges, hogy a
beépített billentyűzet kábele meglazult.
A nyomtató nem működik.
Ellenőrizze a következőket:
•
Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e egy fali dugaszolóaljzatba,
valamint be van-e kapcsolva.
•
Ellenőrizze, hogy a nyomtatókábel jól van-e csatlakoztatva a számítógép
párhuzamos vagy USB portjához és a nyomtató megfelelő portjához.
A beépített modem használatához meg szeretném adni a
tartózkodási helyemet.
A kommunikációs szoftver (pl. a HyperTerminal) megfelelő használatához be kell
állítania tartózkodási helyét:
1
Kattintson a következők elemekre: Start, Beállítások, Vezérlőpult.
2
Kattintson duplán a Telefon és modem beállításai ikonra.
3
Kattintson a Tárcsázási szabályok fülre, majd adja meg tartózkodási helyét.
Lásd a Windows kézikönyvét.
27
Megjegyzés: A számítógép első indításakor az internetkapcsolat
beállítását kihagyhatja, ez ugyanis nem szükséges az operációs
rendszer telepítéséhez. Az internetkapcsolat beállítását az operációs
rendszer telepítése után is elvégezheti.
Helyreállító CD-lemezek nélkül szeretném visszaállítani a
számítógép eredeti beállításait.
A visszaállítási folyamat révén visszaállíthatja a C: meghajtóra mindazokat a
szoftvereket, amelyek a számítógép vásárlásakor eredetileg is fel voltak telepítve.
A C: meghajtó helyreállításához kövesse az alábbi lépéseket. (A C: meghajtó
újraformázásra kerül, és minden rajta lévő adat törlődik!) Fontos, hogy a művelet
megkezdése előtt készítsen biztonsági másolatot az adatállományokról.
A visszaállítás megkezdése előtt ellenőrizze a BIOS beállításait.
1
Ellenőrizze, hogy aktiválva van-e az Acer disk-to-disk recovery funkció.
2
Győződjön meg arról, hogy a D2D Recovery beállítás a Main pontban
Enabled állapotra van állítva.
3
Mentse el a módosításokat, majd lépjen ki a BIOS segédprogramból.
A rendszer újraindul.
Megjegyzés: A BIOS segédprogram eléréséhez a bekapcsolási
önteszt (POST) alatt nyomja meg az <F2> billentyűt.
A helyreállítás elindítása:
1
Indítsa újra a rendszert.
2
Miközben az Acer logó látható, a helyreállítási folyamat elindításához nyomja
meg egyszerre az <Alt> + <F10> billentyűket.
3
A rendszer helyreállítását a képernyőn megjelenő utasításokat követve
végezheti el.
Fontos! Ez a funkció 2-3 GB területet foglal a merevlemez rejtett
partícióján.
Magyar
Megjegyzés: Ha a rendszer több nyelvet támogat, akkor a későbbi
helyreállítási műveleteknél csak a rendszer első indításakor
kiválasztott operációs rendszer és nyelv használható.
28
Szervizszolgáltatás kérése
Utazók Nemzetközi Garanciája
(International Travelers Warranty; ITW)
Magyar
A számítógépre érvényes az Utazók Nemzetközi Garanciája (International Travelers
Warranty; ITW), amely utazás közben biztonságot és nyugalmat nyújt Önnek.
A szervizközpontok világméretű hálózata készséggel áll rendelkezésére.
A számítógéphez mellékelve van egy ITW útlevél. Ez az útlevél mindent tartalmaz,
amit az ITW programról tudnia kell. A füzetben megtalálható a rendelkezésére álló
hivatalos szervizközpontok listája. Kérjük, gondosan tanulmányozza át az útlevelet.
Legyen mindig kéznél az ITW útlevele, különösen utazás közben, ellenkező esetben
nem részesülhet a támogatási központok által nyújtott szolgáltatások előnyeiből.
A vásárlást igazoló dokumentumokat helyezze az ITW útlevél borítólapjának belső
oldalán kialakított tasakba.
Ha abban az országban, ahova utazott, nincs az Acer által felhatalmazott szerviz,
akkor a világ bármely pontján lévő irodánkkal kapcsolatba léphet. Látogasson el a
http://global.acer.com webhelyre.
Mielőtt telefonálna
Ha telefonos segítségkérés céljából felhívja az Acert, kérjük, készítse elő a
következő információkat, illetve a hívás során legyen a számítógépe mellett. Az Ön
segítségével csökkenthetjük a híváshoz szükséges időt, és hatékonyabban tudjuk
megoldani problémáit. Ha a számítógép hibaüzenetet jelenít meg vagy sípol,
jegyezze fel a képernyőn megjelenteket (vagy a hangjelzések számát és sorrendjét).
A következő információkat kérjük Öntől:
Név: ___________________________________________________________
Cím: ___________________________________________________________
Telefonszám: _____________________________________________________
Gép típusa és modellszám:__________________________________________
Sorozatszám: ____________________________________________________
A vásárlás időpontja:_______________________________________________
29
Arcade (a kiválasztott modellekhez)
Az Acer Arcade integrált lejátszó zene, fotók, DVD-filmek és
videofelvételek lejátszásához. Fájl megtekintéséhez, illetve
meghallgatásához kattintson egy tartalom gombra (pl. Zene, Video stb.) az
Arcade honlapon.
Magyar
•
Mozi - DVD-k vagy VCD-k megtekintése
•
Album - a merevlemezen vagy bármely cserélhető lemezen tárolt
digitális fotók megtekintése
•
Video- videoklipek megtekintése és/vagy szerkesztése
•
Zene - többféle formátumban tárolt zenei állományok meghallgatása
•
Író - CD-k és/vagy DVD-k létrehozása az adatok megosztásához,
illetve archiválásához
•
TV - digitális, illetve analóg televíziós műsorokat nézhet (opcionális)
•
Speciális beállítások - az Acer Arcade személyre szabása
Megjegyzés: Videofelvételek, DVD-filmek vagy diabemutatók nézése
közben a képernyőkímélő és az energiagazdálkodási lehetőségek
nem állnak rendelkezésre. Zenehallgatás közben azonban aktívak
ezek a funkciók.
30
Acer Arcade Gyorsbillentyűk
Magyar
Windows alatt az alábbi billentyűkombinációk állnak rendelkezésre az
Acer Arcade jellemzőinek és beállításainak finomhangolásához.
Gyorsbillentyű
Funkció
Fn + F1
On-line súgó menü
Fn + F3
PowerManagement, akkumulátorral kapcsolatos
információk
Fn + F5
A kijelző átkapcsolása
Fn + F6
Kijelző kikapcsolása
Fn + F8
Hangszóró be-, illetve kikapcsolása
Fn + ↑
Növeli a hangerőt.
Fn + ↓
Csökkenti a hangerőt
Fn + →
Növeli a kijelző fényerejét
Fn + ←
Csökkenti a kijelző fényerejét
Fn + Home
Lejátszás; nyomja meg ezt a gombot a zeneszám
vagy videofelvétel lejátszásához. Nyomja meg ismét a
lejátszás szüneteltetéséhez
Fn + Pg Up
Leállítás; nyomja meg ezt a gombot a zeneszám vagy
videofelvétel lejátszásának megállításához
Fn + Pg Dn
Visszaugrás; nyomja meg ezt a gombot, hogy
visszaugorjon az előző zeneszám vagy videofelvétel
elejére, és elkezdje lejátszani
Fn + End
Előreugrás; nyomja meg ezt a gombot, hogy a
következő zeneszámra vagy videofelvételre ugorjon
31
Az Arcade távirányító (a kiválasztott modellekhez)
A rendszer továbbá praktikus módon lehetővé teszi az Arcade üzemmód
vezérlését.
Az alábbi ábrák mutatják, hogy a távirányító egyes gombjai milyen
funkciókat látnak el a különféle Arcade üzemmódokban.
Mozi üzemmód
Album üzemmód
Video üzemmód
Zene üzemmód
TV üzemmód
Magyar
Arcade főoldalOldal
32
Tartalom keresése és lejátszása
Magyar
Ha egy gombra kattint az Acer Arcade honlapon, megnyílik a megfelelő
szolgáltatás honlapja. A tartalom lapokon a bal oldalon gombok, a jobb
oldalon pedig böngészőpanel található. Ha egy gombon több választás
lehetséges, mint például rendezési szempontok, az aktuális beállítást a bal
oldalon egy élénk színű golyó mutatja.
A tartalom kiválasztásához kattintson a tartalom panelben lévő tételre. Ha
több mint egy CD- vagy DVD-meghajtó áll rendelkezésre, az összes
meghájtó láthatóvá válik. A képek és videofelvételek fájlként (gyorsnézeti
képekkel) és mappákban rendezve jelennek meg.
A mappában való böngészéshez kattintson rá, hogy megnyissa. Ahhoz,
hogy a fölötte lévő szintre lépjen, kattintson az Egy szinttel feljebb
gombra. Ha a tartalom nem fér rá egy oldalra, használja a jobb oldalon alul
lévő gombokat a lapok görgetéséhez.
Speciális beállítások
Az Acer Arcade programban lévő beállítások lehetővé teszik, hogy
finomhangolja teljesítményét a számítógépéhez személyes igényei szerint.
A Honlap Speciális beállítások gombjára való kattintással léphet a
Beállítások lapra.
Használja a "Képernyő arány" beállítást a szabvány (4:3) és a széles
képernyős (16:9) beállítás közötti átkapcsoláshoz.
Megjegyzés: Ha az Ön hangszórói nem alkalmasak alacsony
frekvenciájú jelek lesugárzására, ajánljuk, hogy ne válassza ezt a
beállítást, mivel károsíthatja a hangszórókat.
Az "Audio kimenet" beállítást "Sztereóra" kell állítani, ha hangszórókat
használ, és "Virtuális surround hangra", ha fejhallgatót használ.
Kattintson az About Acer Arcade pontra a verziót és a szerzői jogvédelmi
adatokat tartalmazó lap megnyitásához.
Kattintson a Gyári beállítások visszaállítása gombra, hogy visszaállítsa
az Acer Arcade program alapértelmezett beállításait.
33
Acer Arcade kezelőszervek
Ha a videoklipet, filmet vagy diabemutatót teljes képernyős üzemmódban
nézi, az egér mozgatására két előbukkanó kezelőpanel jelenik meg.
Néhány másodperc elteltével azonban automatikusan eltűnnek. A
képernyő tetején megjelenik a “Navigációs kezelőszervek” panel, míg az
alján a “Lejátszó kezelőszervek” panel válik láthatóvá.
Navigációs kezelőszervek
Az Acer Arcade programból való kilépéshez kattintson a Bezárás gombra
az ablak jobb felső sarkában. Ehhez kattinthat a To PC gombra is.
Lejátszó kezelőszervek
Az ablak alján láthatók a lejátszó videofelvételek, diabemutatók, filmek,
illetve zeneszámok lejátszásához használatos kezelőszervei. A bal oldalon
lévő csoport az általános lejátszási kezelőszerveket tartalmazza (lejátszás,
szünet, leállítás stb.). A jobb oldalon lévő csoport szabályozza a hangerőt
(elnémítás és hangerő fel/le).
Megjegyzés: DVD-filmek lejátszása közben további kezelőszervekkel
egészülnek ki a hangerő beállítására szolgáló szervek, amelyek az
utóbbiak jobb oldalán jelennek meg. Ezek részletes leírását az
Útmutató Mozi fejezete tartalmazza.
Mozi
Ha az Ön számítógépe rendelkezik DVD-meghajtóval, az Acer Arcade
Mozi szolgáltatásával DVD- és Video CD (VCD) filmeket játszhat le. Ez a
lejátszóprogram egy tipikus asztali DVD-lejátszó jelemzőivel és
kezelőszerveivel rendelkezik.
Amikor lemezt helyez a DVD-meghajtóba, a film lejátszása automatikusan
elkezdődik. A filmlejátszás vezérléséhez megjelenik egy előbukkanó
vezérlőpanel az ablak alján, amikor mozgatja az egeret.
Magyar
Az Acer Arcade honlapjára való visszatéréshez kattintson a Home gombra
az ablak bal felső sarkában. Ahhoz, hogy tartalomkeresés közben a fölötte
lévő szintre lépjen, kattintson az Egy szinttel feljebb gombra. Az előző
képernyőre való lépéshez kattintson a Return gombra. A felső jobb oldali
sarokban lévő gombok (Kis méret, Teljes méret és Bezárás) a PC-kben
megszokott módon működnek.
34
Ha több mint egy optikai meghajtó tartalmaz lejátszásra alkalmas lemezt,
kattintson a Mozi gombra a honlapon, hogy megnyissa a Mozi
tartalomoldalt, majd válassza ki a megtekinteni kívánt lemezt a jobb oldali
listán.
Magyar
DVD-filmek lejátszása közben a következő különleges kezelőszervekkel
egészül ki az előbukkanó panel:
•
DVD menü
•
Felirat
•
Nyelv
•
Kameraállás
Az éppen lejátszott lemez a felsorolt meghajtók fölötti területen jelenik
meg. Ez a lap akkor is megjelenik, ha a film lejátszása közben megnyomja
a “Leállítás” gombot. A bal oldalon lévő gombok segítségével folytathatja a
film lejátszását attól a ponttól, ahol előzőleg megállították, elölről kezdheti a
lemez lejátszását, beléphet a DVD menübe, kiadhatja a lemezt vagy a
DVD beállítások oldalra léphet.
DVD beállítások
Kétféle DVD beállítás lehetséges: „Video” és „Nyelv”. Kattintson a
megfelelő gombra az adott beállítás-oldal megnyitásához.
Video
A video beállítások menüben állítható be a DVD-k/VCD-k video kimenete.
A “Hardveres gyorsítás alkalmazása” kiaknázza bizonyos grafikai kártyák
különleges feldolgozási teljesítményét, hogy csökkentse a CPU terhelését
DVD-filmek és bizonyos videofelvételek lejátszása közben. Ha
problémákat tapasztal a videolejátszás minőségével, próbálja meg
kikapcsolni ezt a lehetőséget.
Válasszon kimeneti formátumot:
•
4:3 Szabvány vagy 16:9 Széles képernyős a kijelzési igényeknek
megfelelően
•
A Letterbox lehetőség a széles képernyős felvételt eredeti
képaránnyal mutatja, és fekete csíkokat helyez a képernyő alsó és
felső részére.
•
A Pan & Scan lehetőség széles képernyős DVD-filmeknél
használatos.
•
A Acer CinemaVision nem lineáris video képnyújtási technológia,
amely minimális torzítást eredményez a kép közepén.
35
A Stretch a kijelző képernyő méretének megfelelően megnyújtja a
képet.
•
A “Színbeállítás” opció segítségével többféle színbeállítás közül
választhat, hogy visszajátszás közben megváltoztassa a felvétel
színeit. Az “Eredeti” az éppen lejátszott lemez színvilágát alkalmazza,
míg az “Élénk”, “Fényes” és “Mozi” módosított színbeállítást ad a
képnek.
•
A Acer ClearVision video-jelfeldolgozó technológia, amely érzékeli a
felvétel tartalmát és dinamikusan módosítja a fényesség/kontraszt/
telítettség értékeket, így nem kell színbeállítást végeznie, ha az Ön
által nézett film túl sötét, illetve túl világos jeleneteket tartalmaz.
•
Kattintson a Gyári beállítások visszaállítása gombra, hogy
visszaállítsa az alapértelmezett beállításokat.
Nyelv
A nyelvi beállítások menüben beállítható a DVD-k/VCD-k audio és felirat
kimenetének nyelve.
A “Felirat” menüvel kiválasztható a DVD alapértelmezett feliratnyelve,
amennyiben van ilyen. A gyári beállítás: “Kikapcsolva”.
A “Jelbeszéd” menüpont bekapcsolja a DVD-lemezek jelbeszéd
szolgáltatását. Ez a funkció a videojelben kódolt jeleket jelenít meg,
amelyek a gyengén hallók részére magyarázzák a jelenet történéseit és a
párbeszédet. A gyári beállítás: “Kikapcsolva”.
Az “Audio” menüvel kiválasztható a DVD alapértelmezett nyelve.
Magyar
•
36
Album
Magyar
Az Acer Arcade segítségével egyenként vagy diabemutatóban
megtekintheti digitális fényképeit a számítógép bármely rendelkezésre álló
meghajtóján. Kattintson az Album gombra a honlapon, hogy megjelenjen
az Album nyitóoldala.
A jobb oldalon lévő tartalom panelben egyedi képek és mappák is láthatók.
A mappa megnyitásához kattintson rá.
37
Diabemutató megtekintéséhez nyissa meg a megtekintendő fényképeket
tartalmazó mappát, majd kattintson a Diabemutató lejátszása gombra. A
diabemutató kitölti a képernyőt. Használja az előbukkanó vezérlőpanelt a
diabemutató vezérléséhez.
A képernyőt teljesen kitöltő kép elforgatásához kattintson az Elforgatás
jobbra vagy Elforgatás balra gombra.
A képeket egyenként is megtekintheti, ha rájuk kattint. Ezzel a megnyitott
kép kitölti a képernyőt.
Diabemutató beállításai
Video
Video funkció megnyitásához kattintson a Video pontra az Acer Arcade
honlapon. Ezzel megnyílik a Video kezdőlap.
Megjegyzés: A video szolgáltatást olyan formátumú videoállományok
visszajátszására tervezték, mint például MPEG1, MPEG2 (ha DVDmeghajtót is tartalmaz a rendszer), AVI, WMV és ASF. Ha DVD-, vagy
VCD-filmet szeretne nézni, használja a Mozi funkciót.
Két lehetőség látható a Video oldalon: “Video lejátszása” vagy “Video
szerkesztése”.
Videofelvétel lejátszása
Videofelvételek megtekintéséhez kattintson a Video lejátszása gombra. A
Video oldal jobb oldali tartalom paneljén láthatók a videoállományok.
Mappa szerint vannak rendezve és gyorsnézeti kép mutatja a videofelvétel
első képkockáját.
Magyar
A diabemutató beállításainak módosításához kattintson az Album oldal
Beállítások gombjára.
A “Dia időtartam-beállítása” meghatározza, hogy mennyi ideig jelenjen
meg a diabemutató során egy-egy kép.
Az “Áttűnéssel” beállíthatja a képek közötti átmenet jellegét.
Háttérzene hozzáadásához állítsa a “Zene lejátszása a diabemutató
közben” lehetőséget “Igen”-re. A zene kiválasztása oldal megkéri, hogy
válasszon zenét a személyes zenei könyvtárából.
Kattintson a Gyári beállítások visszaállítása gombra, hogy visszaállítsa
az alapértelmezett beállításokat.
38
Videofelvétel lejátszásához kattintson az ikonjára. A lejátszott felvétel kitölti
a képernyőt. Megjelenik egy előbukkanó vezérlőpanel a képernyő alján,
amikor mozgatja az egeret. A Video oldalra való lépéshez kattintson a
“Stop” gombra.
Video Authoring
Magyar
Kattintson a Video Authoring gombra a PowerProducer program
megnyitásához.
A PowerProducer lehetővé teszi, hogy véglegesítse és lemezre írja digitális
videofelvételeit. Mielőtt a PowerProducer segítségével létrehozná filmjét,
először gyűjtse össze (vagy hozza létre) az összetevőit: videoklipeket,
fényképeket és a háttérzenét. A nyersanyagot saját maga is felveheti
videokamerával vagy más felvevő-berendezéssel, vagy egyszerűen
felhasználhatja a kéznél levő fájlokat. Az is előfordulhat, hogy Ön már meg
is alkotta a saját filmjét egy videoszerkesztő szoftver segítségével.
Ha a film kész a véglegesítésre, ideje a PowerProducert használatba
venni. Mivel a PowerProducer tartalmazza az alapvető videoszerkesztő
eszközöket, ezen a szinten még nem kell a filmnek tökéletesre csiszoltnak
lennie.
A PowerProducer gyártási funkciói a következők:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CD-ket, DVD-ket, VCD-ket, SVCD-ket és szerkeszthető DVD-ket
ír
törli azokat az újraírható lemezeket, amelyeken megőrizni nem
kívánt tartalom van
lemezeket másol
a lemezeket töredezettségmentesíti a video tartalom
módosításához, illetve kiegészítéséhez
a DV tartalmat egyenesen DVD-re rögzíti
fejezeteket hoz létre a videotartalmon belül
a videókhoz és a menükhöz háttérzenét ad hozzá
különféle személyre szabható menügrafikát kínál fel a
gombokhoz, keretekhez és hátterekhez
DVD-ről, firewire eszközökről, analóg videorögzítő eszközökről,
USB-eszközökről és fájlokból képes felvenni
A videók elkészítéséhez segítséget nyújt a PowerProducer online
súgórendszere.
39
Zene
Zenegyűjteménye praktikus hozzáférése érdekében kattintson a Zene
pontra az Acer Arcade honlapon. Ezzel megnyílik a Zene kezdőlap.
Válassza ki a meghallgatni kívánt zenét tartalmazó mappát. Kattintson a
“Lejátszás” gombra, hogy az egész CD-lemezt az elejétől a végéig
meghallgassa, vagy a tartalom panelben lévő listáról válassza ki azt a dalt,
amelyet meg szeretne hallgatni.
Zene CD-ről történő rippeléséhez kattintson a CD rippelés gombra. A
megnyíló lapon válassza ki azokat a dalokat, amelyeket rippelni szeretne
(vagy kattintson az “Összes kiválasztása” vagy ”Kiválasztás
megszüntetése” pontra), majd kattintson a “Rippelés” gombra.
Író
Az NTI CD/DVD-Maker az adatok, hangfelvételek, fotók vagy
videofelvételek rögzítéséhez egyszerű és átfogó megoldást kínál, így
egyszerűvé teszi a modern digitális életvitelt. Most már bármit lehet CD-/
DVD-lemezre felírni és megosztani, legyen szó zenéről, fotókról vagy
videofelvételekről, pont úgy, ahogy szeretné. Még kritikus fontosságú adatit
sokkal gyorsabban és egyszerűbben lemásolhatja.
Másolás – tartalékmásolat készítése CD-/DVDgyűjteményéről
Tartalékmásolat készítése (nem másolásvédett) CD-iről néhány
egérkattintással. Másolásvédelemmel nem rendelkező DVD-k másolása is
lehetséges!
Audio – hozza létre saját válogatás CD-jét
Hozzon létre jobb hangzású zenét egyetlen pillanat alatt. Írja kedvenc
dalait CD-lemezre, amelyeket bármilyen CD-játszón meghallgathat.
Konvertáljon dalokat zenei gyűjteményéből MP3 vagy más elterjedt audio
formátumra.Hozzon létre MP3 CD-t több mint 100 kedvenc dallal, és
hallgassa meg PC-n vagy MP3 CD-játszón.
Magyar
A mappában lévő zeneszámok a tartalom panelen láthatók, míg a bal
oldalon találhatók a Lejátszás, a Véletlenszerű lejátszás és az Összes
megismétlése kezelőszervei. A Képi megjelenítés lehetőséggel a
számítógép által létrehozott hatásokat nézheti, miközben zenét hallgat.
Zene lejátszása közben a lap oldalán lévő vezérlőpanelen egyszerűen
beállíthatja a hangerőt és szabályozhatja a visszajátszást.
40
Adatok – tárolja fájljait egyszerűen és könnyen
Másolja számítógépe merevlemezének tartalmát az egyszerű
visszaállításhoz rendszerösszeomlás esetén. Az adatok CD-/DVD-lemezre
archiválása szükségtelenné teszi a kiegészítő merevlemezek használatát.
Magyar
Video - az emlékei képekben
Alakítsa digitális fotóit diabemutató-VCD-re háttérzenével, amelyet a DVDlejátszók többsége le tud játszani. Adjon új életet videoklipjeinek és ossza
meg emlékeit barátaival és családjával kompatibilis DVD-lejátszón
visszajátszva. Személyre szabott menüket is adhat a Video CD-khez és
Szuper Video CD-khez.
A fenti lehetőségekkel kapcsolatos részletesebb tájékoztatásért forduljon a
Felhasználói útmutatóhoz vagy kattintson a Súgó gombra, hogy
megnyissa az NTI CD/DVD-Maker súgó menüjét.
TV (a kiválasztott modellekhez)
A Acer Arcade lehetővé teszi, hogy a számítógépén nézzen TV-t.
Kattintson a TV gombra a kezdőlapon, hogy átváltson a TV főoldalra.
A Full screen (teljes képernyő) opció a TV képet a teljes képernyőre
rajzolja ki. (Nyomja meg a Backspace (vissza) billentyűt vagy kattintson
kétszer bárhová a képernyőn, hogy visszatérjen a Acer Arcade
programba.)
TV-nézés közben további gombok jelennek meg a lejátszás
kezelőpaneljén: a Record (a TV műsorát videofájlként rögzíti), a Previous
channel (egy csatornával lejjebb kapcsol), a Next channel (egy
csatornával feljebb kapcsol), a Window mode (a Acer Arcade programot
egy Windows ablak és a teljes képernyő között váltja át), a TeleText
(megnyitja a TeleText funkciót), a Video desktop (az asztalon a tapétát a
videoképpel váltja fel), és a Snapshot (pillanatfelvétel, kimerevíti az
aktuális videoképet).
A Recorded TV (felvétel a TV-ből) opció lehetővé teszi azoknak a fájloknak
a megtekintését, amelyeket a TV-ből vett fel. Lásd a felvételt a TV-ből.
A Schedule (időzítés) opcióval lehet a későbbi megtekintéshez beállítani a
TV felvétel időzítését. Lásd a Felvétel időzítését.
A Settings (beállítások) gomb a TV beállításait tartalmazó oldalt nyitja
meg. Lásd a TV beállításait.
A TV preview (TV előnézet) opció a rendelkezésre álló TV csatornák
előzetes megtekintését teszi lehetővé. Lásd a TV előnézetet.
A TeleText opció a TeleText funkciót nyitja meg. Lásd a TeleText funkciók
használata részt.
41
Azonnali visszajátszás
Alapértelmezésben az azonnali visszajátszás funkció a Acer Arcade
programban engedélyezve van. Az azonnali visszajátszáshoz a Acer
Arcade a TV-adást fájlként rögzíti, kismértékű időbeli eltolódást létrehozva
az élő adás és az Ön által látható TV-kép között. (Az azonnali
visszajátszás fájlt azonban nem lehet elmenteni, és ez a fájl nem tekinthető
meg a Recorded TV [felvétel a TV-ből] ablakban). A fájlon belül előre vagy
vissza lehet navigálni az azonnali visszajátszáshoz, vagy a hirdetések
átugrásához.
Magyar
Megjegyzés: Legalább az egyik helyi meghajtó tartalmazzon
minimálisan 2 GB szabad helyet az azonnali visszajátszás
funkcióhoz.
Kattintson a "
" gombra a lejátszás szüneteltetéséhez. Kattintson a "
gombra a megtekintés folytatásához. Kattintson a "
visszatekeréshez, vagy kattintson a "
Kattintson a "
"
" gombra a
" gombra a gyors előretekeréshez.
" gombra az azonnal visszajátszott felvétel elejére
ugráshoz, vagy kattintson a "
végére ugráshoz.
" gombra az azonnal visszajátszott felvétel
Megjegyzés: Mivel az Ön által látott TV kép mindig kissé el van
maradva az élő TV-adáshoz képest, az azonnali visszajátszás felvétel
végére ugrás annyira közel áll az élő TV adás megtekintéséhez,
amennyire a Acer Arcade programmal csak lehetséges.
Felvétel a TV-ből
A Recorded TV (Felvétel a TV-ből) oldal a Videos (videók) funkció
Recorded TV Shows (Felvett TV-műsorok) oldalon lévő felvett fájlokat
mutatja meg. A fájl első képkockáját bélyegkép mutatja. A felvett TV fájl
lejátszáshoz kattintson rá. A videó egész képernyős méretben fog lefutni. A
TV oldalra a Stop gombra való kattintással lehet visszatérni.
Az ezen az oldalon elérhető opciók leírásához lásd a Videos (videók)
szakaszt.
42
Magyar
Felvételek időzítése
A TV-ről történő felvételek időzítéséhez kattintson a Schedule (időzítés),
majd a New schedule (új időzítés) gombra. A megnyíló ablakban jelölje ki
a Channel (csatornát), amelyről fel akar venni, és a Scheduling
frequency (időzítési gyakoriságot). Állítsa be a felvenni kívánt program
Starting date (kezdésének dátumát), Starting time (kezdésének
időpontját) és az Ending time (befejezési időpontját). Kattintson a
Confirm schedule (időzítés megerősítésére) a felvételi időzítés
aktiválásához, vagy a Cancel (mégse) gombra a kilépéshez az időzítés
figyelmen kívül hagyása mellett. (Válassza a Delete schedule (időzítés
törlést) az előzőleg létrehozott felvételi időzítés törléséhez.)
Kattintson egy meglévő felvételi időzítésre annak módosításához. Az
időzítések kijelzésének sorrendjét úgy változtathatja meg, ha a Sort by
channel (csatornák szerinti sorrend) vagy a Sort by date (időpont szerinti
sorrend) gombra kattint.
TV előnézet
Kattintson a TV preview (TV előnézet) gombra a TV képernyőket ábrázoló
bélyegképek megjelenítéséhez, amelyeken az összes csatorna előzetesen
megtekinthető. A TV előnézet automatikusan átfut az összes
rendelkezésre álló csatornán. Jelöljön ki egy bélyegképet, hogy a TV
oldalon megtekinthesse a választott csatornát.
A TeleText funkciók használata
Ez az oldal a TeleText tartalomjegyzékeket tartalmazza különböző
információkkal. A fő TV ablakhoz úgy térhet vissza , ha a billentyűzeten
megnyomja a Backspace (vissza) billentyűt.
A TeleText funnkciókon belül így navigálhat:
•
Kattinton a sárga vagy kék címsorokra, hogy a megfelelő TeleText
oldal tartalomjegyzékei megnyíljanak.
•
Kattinton az oldalon az egyik oldalszámra, hogy arra az oldalra ugorjon.
•
Használja a billentyűzeten a számokat egy meghatározott oldalszámú
oldal közvetlen eléréséhez.
•
Válassza a távirányítón a fel/le gombokat, hogy a megelőző/következő
oldalra jusson.
•
Kattintson a piros - vagy zöld + gombra, hogy a megelőző/következő
oldalra jusson.
•
Nyomja meg a Backspace (vissza) gombot a billentyűzeten, vagy a
Back (vissza) gombot a távirányítón. hogy a fő TV-oldalra térjen vissza.
43
TV beállítások
A képbeállítások megváltoztatásához kattinton a TV gombra a Settings
(beállítások) oldalon, (vagy a Settings gombra a fő TV-oldalon). A TV
beállításoknak két fajtája van: TV jelek és csatornák.
TV jelek
ATV Source (TV jelforrás) opcióban jelölje ki, hogy az Ön TV-je antennán
vagy kábelen keresztül kapja-e a jelet.
A Recording quality (felvételi minőség) opcióval állíthatja be a TV-ből
felvett videó minőségét. A jobb minőség választása nagyobb méretű felvett
fájlt eredményez TV-műsorok felvételénél.
Az Audio source (hangforrás) opcióval választhatja ki a bemeneti hangjel
forrását a rendelkezésre álló jelforrások listájából.
Az Audio mode (hangvisszaadási üzemmód) opcióval a hankimenetet
Mono-ra, Stereo-ra vagy SAP-re állíthatja. Az SAP (Second Audio
Program, második hangsáv) opció olyan kibővített hangjel, amelyet a fő
hangsáv kiegészítésére, más nyelvű hang lejátszására vagy más
információra lehet felhasználni.
Kattintson a Restore default settings (alapértelmezett beállítások
visszaállítása) gombra, ha a beállításokat az alapértelmezett értékekre
kívánja visszaállítani.
Csatornák
A Channel List (csatornák listája) a Acer Arcade programban elérhető
összes TV-csatornát tartalmazza. Alapértelmezés szerint az összes
elérhető csatorna engedélyezve van. A listában szereplő csatorna
tiltásához szüntese meg a kijelölését. A tiltott csatornák nem választhatók
ki, amikor visszatér a TV-oldalra TV-nézéshez.
A Favorite Channels (kedvenc csatornák) listában úgy lehet áthelyezni egy
csatornát, ha rákattint, majd az új helyére kattint (vagy a fel/le nyíl
gombokkal, majd az Enter megnyomásával). A csatornát ezzel áthelyezte
a listában az új helyére.
A listában lévő csatorna átnevezéséhez kattintson rá, majd írja be az új
nevet.
Ha nem létezik csatornalista, kattintson a Scan channels (csatornák
keresése) gombra. A számítógép meg fogja keresni és fel fogja sorolni a
rendelkezésre álló csatornákat.
Magyar
A Country (ország) opció lehetővé teszi, hogy a kábelszolgáltatója
székhelyének megfelelő országot vagy régiót kiválassza.
44
Magyar
Fájltípus kompatibilitás
Üzemmód
támogatott
Nem támogatott
Mozi
DVD/ SVCD/VCD/MiniDVD
DTS, Lineáris PCM,
TruSurroundXT, SRS, DVD
audio
Video
ASF/WMV/AVI/MPEG1/2/
DivX (codec szükséges
hozzá)
DVD navigátor, SVCD, M2V,
MOV, Flash
Album
BMP, JPG, PNG
GIF, TIF, PSD, ICO
Zene
MP3, WMA, WAV, CDA
(Audio CD)
DVD audio, SACD
Megjegyzés: Az automatikus médiaérzékelés csak a főmenüben
működik.
45
A hordozható számítógép szállítása
Ebben a részben tanácsokat, ötleteket talál azzal kapcsolatban, hogy mire kell
ügyelnie a számítógép szállítása vagy utazás közben.
Lekapcsolás az asztali munkahelyről
Ha le szeretné választani a számítógépről a külső tartozékokat, kövesse az alábbi
lépéseket:
Mentse el a megnyitott fájlokat.
2
Távolítson el minden adathordozót, hajlékonylemezt és CD-lemezt a
meghajtó(k)ból.
3
Állítsa le a számítógépet.
4
Hajtsa le a kijelzőt.
5
Húzza ki a hálózati adaptert.
6
Húzza ki a billentyűzet, a mutatóeszköz, a nyomtató, a külső monitor vagy az
egyéb külső eszköz csatlakozóját.
7
Nyissa ki a Kensington zárat, ha ilyennel rögzíti a számítógépet.
Mozgatás
Ha csak rövid távolságra viszi a számítógépet, például az íróasztalától a tárgyalóba.
A számítógép előkészítése
A számítógép áthelyezése előtt hajtsa le és reteszelje a kijelzőt, ezzel a számítógép
alvó üzemmódba lép; így az épületen belül akárhova magával viheti. Ha fel szeretné
ébreszteni alvó módból a számítógépet, nyissa fel a kijelzőt, majd röviden nyomja
meg a bekapcsoló gombot.
Ha egy ügyfél irodájába, vagy egy másik épületbe viszi a számítógépet, érdemes
kikapcsolnia:
Kattintson a következő elemekre: Start, A számítógép kikapcsolása, majd
kattintson a Kikapcsolás gombra (Windows XP).
vagy
A számítógépet alvó üzemmódba helyezheti az <Fn> + <F4> billentyűkombináció
megnyomásával. Ezután hajtsa le és reteszelje a kijelzőt.
Ha újra használni szeretné a számítógépet, oldja ki és hajtsa fel a kijelzőt, majd
röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot.
Magyar
1
46
Magyar
Megjegyzés: Ha az alvás állapotjelző nem világít, a számítógép
hibernált üzemmódba került és kikapcsolt. Ha az üzemállapot lámpa
nem világít, de az alvás állapotjelző igen, a számítógép alvó
üzemmódba lépett. Ha újból használni szeretné a számítógépet,
mindkét esetben röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot.
Megjegyezzük, hogy a számítógép hibernált üzemmódba léphet, ha
bizonyos ideig alvás üzemmódban volt.
Mit vigyen magával a megbeszélésekre
Ha a megbeszélés viszonylag rövid (két óránál rövidebb), akkor valószínűleg elég
csak a számítógépet vinnie. Ha hosszabb megbeszélésre számít, vagy a
számítógép akkumulátora nincs teljesen feltöltve, akkor érdemes a hálózati adaptert
is magával vinnie, majd a tárgyalóteremben csatlakoztatnia a géphez.
Ha a tárgyalóteremben nincs fali dugaszolóaljzat, az akkumulátor terhelését
csökkentheti, ha alvó üzemmódba helyezi a számítógépet. Nyomja meg az
<Fn> + <F4> billentyűkombinációt, vagy hajtsa le a kijelzőt, amikor éppen nem
használja aktívan a számítógépet. Ha ismét szüksége van a számítógépre, nyissa
fel a kijelzőt (ha korábban lehajtotta), majd röviden nyomja meg a bekapcsoló
gombot.
A számítógép hazaszállítása
Ha hazaszállítja a számítógépet az irodából, illetve otthonról viszi vissza az irodába.
A számítógép előkészítése
Miután leválasztotta a számítógépet az asztali munkahelyéről, az alábbi lépéseket
követve készítse elő a gépet a hazaszállításra:
•
Ellenőrizze, hogy minden adathordozót és CD-lemezt kivett-e a
meghajtó(k)ból. Ennek elmulasztása a meghajtó olvasófejének sérüléséhez
vezethet.
•
Csomagolja a számítógépet olyan táskába, amelyben nem tud csúszkálni,
illetve ki van párnázva, így elejtés esetén is megfelelő védelmet kap.
Vigyázat: A számítógép fedele mellé ne csomagoljon semmit.
A fedélre nehezedő nyomás megrongálhatja a kijelzőt.
47
Mit vigyen magával
Hacsak nem rendelkezik otthon is egy-egy példánnyal az alábbiakból, akkor vigye
őket magával:
•
Hálózati adapter és kábel
•
Nyomtatott Felhasználói útmutató
További óvintézkedések
•
Tartsa magánál a számítógépet, így minimálisra csökkentheti a
hőmérsékletváltozások hatását.
•
Ha hosszabb időre meg kell állnia, és nem viheti magával a számítógépet,
akkor hagyja a gépkocsi csomagtartójában, így elkerülheti a túlzott
felmelegedés veszélyét.
•
A hőmérséklet és relatív páratartalom változásai páralecsapódást okozhatnak
a gépen. Hagyjon megfelelő időt arra, hogy a számítógép felvegye a
szobahőmérsékletet, és bekapcsolás előtt ellenőrizze a kijelzőt, hogy nincs-e
rajta páralecsapódás. Ha a hőmérsékletváltozás több mint 10 °C (18 °F), akkor
gondoskodjon arról, hogy a számítógép lassan vegye fel a
szobahőmérsékletet. Ha lehetséges, hagyja a számítógépet 30 percre olyan
helyen, ahol a hőmérséklet a külső és a szobahőmérséklet között van.
Otthoni iroda felállítása
Ha gyakran dolgozik otthon a számítógépén, érdemes egy második hálózati
adaptert beszereznie otthoni használatra – így nem kell többletterhet szállítania
haza és vissza.
Ha a számítógépet hosszabb ideig kívánja otthon használni, érdemes külső
billentyűzettel, monitorral és egérrel bővítenie.
Utazás a számítógéppel
Ha hosszabb útra indul, például a munkahelyéről egy ügyfél munkahelyére, vagy a
környéken tesz rövidebb utazást.
A számítógép előkészítése
Úgy készítse elő a számítógépet, mintha hazavinné. Ellenőrizze, hogy az
akkumulátor a számítógépben fel van-e töltve. A repülőtéri biztonsági intézkedések
miatt lehetséges, hogy be kell kapcsolnia a számítógépet, mielőtt a beszállózónába
vinné.
Magyar
A számítógép védelme érdekében a munkahelye és otthona közötti utazás során
vegye figyelembe az alábbi tanácsokat:
48
Mit vigyen magával
A következőket vigye magával:
•
Hálózati adapter
•
Teljesen feltöltött tartalék akkumulátor(ok)
•
További nyomtatók illesztőprogramjainak fájljai, ha másik nyomtató használatát
tervezi
Magyar
További óvintézkedések
A számítógép hazaszállítására érvényes útmutatáson túl a készülék védelme
érdekében fogadja meg a következő utazással kapcsolatos tanácsokat is:
•
A számítógépet mindig személyi poggyászként vigye magával.
•
Ha lehetséges, a számítógépet a biztonságiakkal ellenőriztesse. A repülőtéri
röntgenberendezések biztonságosak, de ne vigye át a számítógépet
fémdetektoron.
•
Ne tegye ki a hajlékonylemezeket kézi fémdetektorok hatásának.
Nemzetközi utazás a számítógéppel
Ha másik országba utazik.
A számítógép előkészítése
Ugyanúgy készítse elő a számítógépet, mint általában az utazáshoz.
Mit vigyen magával
A következőket vigye magával:
•
Hálózati adapter
•
Olyan hálózati kábel, amely használható abban az országban, ahova utazik
•
Teljesen feltöltött tartalék akkumulátorok
•
További nyomtatók illesztőprogramjainak fájljai, ha másik nyomtató használatát
tervezi
•
A vásárlást igazoló dokumentum, arra az esetre, ha meg kellene mutatnia a
vámhatóság tisztviselőjének
•
Az Utazók Nemzetközi Garancia-útlevele (International Travelers Warranty
passport)
49
További óvintézkedések
Ugyanazokat az óvintézkedéseket kell betartani, mint a számítógéppel való
utazásnál. Mindezeken túl nemzetközi utazásnál a következő tanácsokat is vegye
figyelembe:
Amikor másik országba utazik, ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültség és a
hálózati adapter kábelének specifikációi megegyezők-e. Ha nem, szerezzen be
egy olyan hálózati kábelt, amelyik használható a helyi hálózati feszültségen.
A számítógép áramellátásához ne használjon a háztartási gépekhez árult
átalakító készleteket.
•
Ha használja a modemet, ellenőrizze, hogy a modem és a csatlakozó
kompatibilis-e annak az országnak a távközlési rendszerével, amelybe utazik.
A számítógép biztonságba helyezése
A számítógép értékes befektetés, amelyre vigyázni kell. Az alábbiakból
megtudhatja, hogyan védheti meg számítógépét, illetve hogyan gondoskodhat róla.
A védelmi lehetőségek között hardveres és szoftveres megoldásokat egyaránt talál,
előbbire a biztonsági horony, utóbbira a jelszó ad példát.
Számítógépes biztonsági zár használata
A számítógép házán elhelyezett biztonsági zárhorony lehetővé teszi, hogy
Kensington számítógépes biztonsági zárat használjon.
Hurkolja a számítógépes biztonsági zárhoz tartozó drótkötelet egy mozdíthatatlan
tárgy, például asztal vagy zárt fiók fogantyúja köré. Illessze be a horonyba a zárat,
majd a kulcsot elfordítva rögzítse. Kaphatók kulcs nélküli modellek is.
Jelszavak használata
A jelszavak az illetéktelen hozzáféréstől védik a számítógépet. Jelszavak
megadásával több szinten is védheti a számítógépet és az adatokat:
•
A "felügyelői jelszó" (Supervisor Password) a BIOS segédprogramba való
jogosulatlan belépéstől és annak használatától védi a számítógépet. Ha
engedélyezi, akkor a BIOS segédprogramba való belépéshez be kell írni ezt a
jelszót. Lásd: "BIOS segédprogram" a 55. oldalon.
•
A "felhasználói jelszó" (User Password) a jogosulatlan használattól védi a
számítógépet. A maximális biztonság érdekében használjon ilyen jelszót,
továbbá a rendszert úgy állítsa be, hogy rendszerindításkor és hibernálásból
visszatéréskor is kérjen jelszót.
Magyar
•
50
•
A "rendszerindítási jelszó" (Password on Boot) a jogosulatlan használattól védi
a számítógépet. A maximális biztonság érdekében használjon ilyen jelszót,
továbbá a rendszert úgy állítsa be, hogy rendszerindításkor és hibernálásból
visszatéréskor is kérjen jelszót.
Magyar
Fontos! Őrizze meg gondosan a felügyelői jelszót! Ha elfelejti ezt a
jelszót, forduljon a kereskedőhöz vagy valamelyik hivatalos
szervizközponthoz.
Jelszavak beírása
Ha valamilyen jelszót kell megadnia, egy beviteli ablak jelenik meg a kijelző
közepén.
•
Ha meg van adva felügyelői jelszó, akkor rendszerindításkor, az <F2> billentyű
megnyomásakor a gép kéri ezt a jelszót; a BIOS segédprogram csak ezt
követően nyílik meg.
•
Írja be a felügyelői jelszót, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt. Ekkor
megnyílik a BIOS segédprogram. Ha a jelszót hibásan írta be, figyelmeztető
üzenet jelenik meg. Próbálja újra, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt.
•
Ha meg van adva felhasználói jelszó és a rendszerindítási jelszó beállítás
engedélyezve van, akkor rendszerindításkor a gép jelszót kér.
•
Írja be a felhasználói jelszót, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt; ezt
követően használhatja a számítógépet. Ha a jelszót hibásan írta be,
figyelmeztető üzenet jelenik meg. Próbálja újra, majd nyomja meg az <Enter>
billentyűt.
Fontos! A jelszó megadását háromszor kísérelheti meg. Három
sikertelen próbálkozás után a rendszer inaktív állapotba kerül.
Ebben az esetben nyomja meg és négy másodpercig tartsa lenyomva
a bekapcsoló gombot, ekkor a számítógép kikapcsol. Kapcsolja be
ismét a számítógépet, majd próbálkozzon újra.
Jelszavak megadása
A jelszavakat a BIOS segédprogrammal lehet megadni.
51
Bővítés kiegészítőkkel
Hordozható számítógépe teljes körű mobil számítástechnikai megoldást nyújt
Önnek.
Csatlakozási lehetőségek
Fax-/adatmodem
A számítógépben beépített, V.92 56 Kbps fax-/adatmodem található.
Figyelem! A számítógép modemportja nem kompatibilis a
digitális telefonvonalakkal. Ha a modemet digitális
telefonvonalhoz csatlakoztatja, a modem megrongálódik.
A modem használatához csatlakoztasson telefonkábelt a fax-/adatmodem
csatlakozóaljzata és egy telefonvonal csatlakozóaljzata közé.
Figyelem! Ellenőrizze, hogy az Ön által használt kábel megfelel-e
a helyi előírásoknak.
Magyar
A portok lehetővé teszik, hogy ugyanolyan perifériákat csatlakoztasson a
számítógéphez, mint egy asztali PC-hez. A különféle külső eszközöknek a
számítógépre való csatlakoztatásával kapcsolatban az alábbi részben talál
útmutatást.
52
Beépített hálózati csatoló
A beépített hálózati csatoló segítségével Ethernet alapú hálózatra csatlakoztathatja
a számítógépet.
Magyar
A hálózati kapcsolat létrehozásához csatlakoztasson egy Ethernet kábelt a
számítógép bal oldalán lévő hálózati csatlakozóaljzat és a hálózati aljzat vagy a hub
csatlakozója közé.
Universal Serial Bus (USB)
A Universal Serial Bus (univerzális soros busz, USB) 2.0 port egy nagy sebességű
soros busz, segítségével az értékes rendszererőforrások lekötése nélkül
csatlakoztathat USB perifériákat.
53
PC-kártyafoglalat
A Type II PC-kártyafoglalat foglalatba PC-kártya helyezhető – ilyen kártyákkal a
számítógép alkalmazási körét lehet bővíteni. Az alkalmazott kártyákon szerepelnie
kell a PC-kártya logónak.
A PC-kártyák (korábban PCMCIA) hordozható számítógépekhez készült
bővítőkártyák, amelyek az asztali PC-knél már régóta ismert bővítési lehetőségeket
nyújtanak. Népszerű PC-kártyák például a fax-/adatmodemek, a vezeték nélküli
LAN és a SCSI kártyák. A CardBus a 16 bites PC-kártya technológiát azzal múlja
felül, hogy 32 bitre növeli a sávszélességet.
A PC-kártya behelyezése
Helyezze be a kártyát az alsó kártyafoglalatba, majd szükség szerint csatlakoztassa
a megfelelő eszközöket (pl. a hálózati kábelt). A részleteket a kártya kézikönyvében
találja meg.
A PC-kártya kivétele
Mielőtt kivenné a PC-kártyát:
1
Lépjen ki a kártyát használó alkalmazásból.
2
A bal oldali gombbal kattintson a tálcán a PC-kártya ikonjára, majd állítsa le a
kártyát.
3
Nyomja meg a kártyahely kiadógombját, ekkor a gomb kiugrik. A gombot ismét
megnyomva kiemelheti a kártyát.
Magyar
Megjegyzés: A kártya telepítésével, használatával és
szolgáltatásaival kapcsolatos információkat annak kézikönyvében
találja meg.
54
Memória beszerelése
Ha memóriát szeretne szerelni a gépbe, kövesse az alábbi lépéseket:
Kapcsolja ki a számítógépet, húzza ki a hálózati adaptert (ha be volt dugva),
majd vegye ki az akkumulátort. Ezután fordítsa meg a számítógépet, úgy, hogy
hozzáférjen az aljához.
2
Távolítsa el a csavart a memóriarekesz fedeléből, majd emelje fel és távolítsa
el a memória fedelét.
3
Átlósan helyezze be a modult a foglalatba (a), majd óvatosan nyomja le, amíg a
helyére nem pattan (b).
4
Helyezze vissza a memóriarekesz fedelét, majd rögzítse a csavarral.
5
Tegye vissza az akkumulátort, majd csatlakoztassa a hálózati adaptert.
6
Kapcsolja be a számítógépet.
Magyar
1
A számítógép automatikusan érzékeli és újrakonfigurálja a teljes memória méretét.
Ha tanácsra van szüksége, forduljon szakemberhez vagy a legközelebbi Acer
forgalmazóhoz.
55
BIOS segédprogram
A BIOS segédprogram olyan hardverkonfiguráló program, amelyet a számítógép
Basic Input/Output System (alapszintű be- és kiviteli rendszer, BIOS) rendszerébe
építettek be.
A számítógép már megfelelően konfigurálva és optimalizálva van, ezért ezt a
segédprogramot nem kell futtatnia. Ha azonban konfigurációs problémák lépnek fel,
szükség lehet a használatára.
A BIOS segédprogram elindításához nyomja meg az <F2> billentyűt a bekapcsolási
önteszt alatt, miközben a hordozható számítógép logó látható a képernyőn.
A BIOS segédprogramban a rendszerindítás sorrendjének beállításához lépjen be a
BIOS segédprogramba, majd a képernyő felső részén megjelenő elemek közül
válassza a Boot pontot.
Disk-to-disk recovery engedélyezése
A disk-to-disk recovery (hard disk recovery, lemezről lemezre helyreállítás, illetve
merevlemezes helyreállítás) funkció engedélyezéséhez lépjen be a BIOS
segédprogramba, majd a képernyő felső részén megjelenő elemek közül válassza a
Main pontot. A képernyő alsó részén keresse meg a D2D Recovery pontot, majd az
<F5> és az <F6> billentyű segítségével állítsa be a következő értéket: Enabled.
Jelszó
A rendszerindítási jelszó megadásához lépjen be a BIOS segédprogramba, majd a
képernyő felső részén megjelenő elemek közül válassza a Security pontot. Keresse
meg a Password on boot: elemet, majd az <F5> és az <F6> billentyűvel
engedélyezze a funkciót.
Magyar
Rendszerindítási sorrend
56
Szoftverhasználat
DVD filmek lejátszása
Ha DVD-meghajtó modul van beszerelve az optikai meghajtó helyére, akkor DVD
filmeket is le tud játszani a számítógépen.
Nyissa ki a DVD tálcáját, helyezzen be egy DVD filmet tartalmazó lemezt, majd
tolja be a DVD tálcáját.
Magyar
1
Fontos! Amikor először indítja el a DVD-lejátszót, a program kéri a
régiókód megadását. A DVD-lemezeket hat régióra osztják. Ha
egyszer a DVD-meghajtón beállítottak egy régiókódot, csak annak a
régiónak a lemezeit fogja lejátszani. A régiókódot legfeljebb ötször
lehet beállítani (beleértve a legelső alkalmat is), ezután az utolsónak
beállított régiókód állandósul. A merevlemez visszaállítása nem állítja
vissza a régiókódok beállításának számát. A jelen szakaszban, az
alábbiakban feltüntetett táblázatban megtalálja a DVD filmek
régiókódját.
2
A DVD film lejátszása néhány másodperc múlva automatikusan elkezdődik.
Régiókód
Ország vagy régió
1
USA, Kanada
2
Európa, Közel-Kelet, Dél-Afrika, Japán
3
Délkelet-Ázsia, Tajvan, Dél-Korea
4
Latin-Amerika, Ausztrália, Új-Zéland
5
Független Államok Közössége, Afrika egyes részei, India
6
Kínai Népköztársaság
Megjegyzés: A régiókód megváltoztatásához helyezzen be a DVDmeghajtóba egy másik régióba tartozó DVD filmet. További
információt a súgóban talál.
57
Energiagazdálkodás
A számítógép beépített energiagazdálkodó egységgel rendelkezik, amely
folyamatosan figyeli a rendszer működését. A rendszer működése alatt bármely
olyan tevékenységet értünk, amely érinti a következő eszközök legalább egyikét:
billentyűzet, egér, merevlemez, a számítógéphez csatlakoztatott perifériák és a
videomemória. Ha egy bizonyos időtartam alatt nem észlel aktivitást (inaktivitási
időtúllépés), a számítógép az energiamegtakarítás érdekében leállítja ezen
eszközök valamelyikét vagy mindegyikét.
Magyar
A számítógép energiagazdálkodási funkciója támogatja az Advanced Configuration
and Power Interface-t (fejlett konfigurációs és energiakezelő felület, ACPI), ami
takarékos energiahasználat mellett is maximális teljesítmény elérését teszi lehetővé.
Az energiatakarékossággal kapcsolatos összes feladatot a Windows látja el.
58
Acer eRecovery
Az Acer eRecovery egy olyan eszköz, amellyel könnyen és gyorsan elvégezhető a
rendszer biztonsági mentése és helyreállítása. Segítségével az aktuális
rendszerkonfigurációt merevlemezes meghajtóra, CD- vagy DVD-lemezre lehet
kiírni.
Magyar
Az Acer eRecovery a következő funkciókkal rendelkezik:
1
Biztonsági másolat készítése
2
Helyreállítás biztonsági másolatból
3
Az alapértelmezett, gyári lemezkép CD-lemezre írása
4
A számítógéppel együtt szállított szoftverek újratelepítése CD nélkül
5
Az Acer eRecovery jelszó módosítása
Jelen fejezetben részletesen bemutatjuk ezeket a funkciókat.
Megjegyzés: Ezzel a szolgáltatással nem mindegyik modell
rendelkezik. Ha egy rendszerben nincs beépített optikailemez-író,
akkor előbb csatlakoztasson egy külső, USB- vagy IEEE1394kompatibilis optikailemez-írót, az Acer eRecovery optikai lemezekkel
kapcsolatos funkcióit csak ezt követően tudja használni.
Biztonsági másolat készítése
A lemezképmásolatokat merevlemezes meghajtóra, CD- vagy DVD-lemezre lehet
kiírni.
1
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval indítsa el az Acer eRecovery
segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery ablakban válassza a Recovery settings (Helyreállítási
műveletek) elemet, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.
5
A Recovery settings ablakban válassza a Backup snapshot image
(Biztonsági mentési lemezkép) elemet, majd kattintson a Next gombra.
6
Válassza ki a biztonsági mentési módszert.
7
a
A Backup to HDD (Biztonsági mentés merevlemezre) funkció a
lemezképmásolatot a D: meghajtón tárolja.
b
A Backup to optical device (Biztonsági mentés optikai meghajtóra)
funkció a lemezképmásolatot CD- vagy DVD-lemezen tárolja.
A biztonsági mentési módszer kiválasztása után kattintson a Next gombra.
A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
59
Helyreállítás biztonsági másolatból
Szükség esetén helyreállíthatja az előzőleg (a Biztonsági másolat készítése című
részben leírtak szerint) merevlemezes meghajtóra, CD- vagy DVD-lemezre készített
biztonsági másolatot.
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval indítsa el az Acer eRecovery
segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery ablakban válassza a Recovery actions (Helyreállítási
műveletek) elemet, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.
5
Négy helyreállítási művelet áll rendelkezésére. Válassza ki a megfelelőt, majd
a képernyőn megjelenő utasításokat követve végezze el az eljárást.
Megjegyzés: A "Restore C:" (C: meghajtó helyreállítása) elem csak
akkor engedélyezett, ha van róla a (D:) merevlemezes meghajtón
felhasználói biztonsági másolat. További információkat a Biztonsági
másolat készítése című részben talál.
Az alapértelmezett, gyári lemezkép CD-lemezre
írása
Ha nem rendelkezik rendszer CD-lemezzel és helyreállító CD-lemezzel, akkor ezzel
a funkcióval létrehozhatja ezeket.
1
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval indítsa el az Acer eRecovery
segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery ablakban válassza a Recovery settings (Helyreállítási
műveletek) elemet, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.
5
A Recovery settings ablakban válassza a Burn image to disk (Lemezkép
írása lemezre) elemet, majd kattintson a Next gombra.
6
A Burn image to disk ablakban válassza a 01. Factory default image
(Gyári alapértelmezett lemezkép) elemet, majd kattintson a Next gombra.
7
A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Magyar
1
60
A számítógéppel együtt szállított szoftverek
újratelepítése CD nélkül
Magyar
Az Acer eRecovery az előtelepített szoftvereket belsőleg tárolja, így könnyebb az
illesztőprogramok és az alkalmazások újratelepítése.
1
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval indítsa el az Acer eRecovery
segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery ablakban válassza a Recovery actions (Helyreállítási
műveletek) elemet, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.
5
A Recovery settings (Helyreállítási beállítások) ablakban válassza a Reinstall
applications/drivers (Alkalmazások/illesztőprogramok újratelepítése) elemet,
majd kattintson a Next gombra.
6
Jelölje ki a kívánt illesztőprogramot/alkalmazást, majd a képernyőn megjelenő
utasításokat követve végezze el az újratelepítést.
Első elindulásakor az Acer eRecovery előkészíti a szükséges szoftvereket, emiatt
néhány másodpercig eltarthat, amíg a szoftver tartalmi ablaka megjelenik.
Jelszó módosítása
Az Acer eRecovery és az Acer disk-to-disk recovery jelszóval védett. A jelszót a
felhasználó módosíthatja. Az Acer eRecovery jelszó módosításához kövesse az
alábbi lépéseket.
1
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval indítsa el az Acer eRecovery
segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery ablakban válassza a Recovery settings (Helyreállítási
műveletek) elemet, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.
5
A Recovery settings ablakban válassza a Password: Change Acer
eRecovery password (Acer eRecovery jelszó megváltoztatása) elemet, majd
kattintson a Next gombra.
6
A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Megjegyzés: Ha a rendszer összeomlik, és nem indul el a Windows,
az Acer disk-to-disk recovery segítségével DOS módból is
helyreállíthatja a gyári alapértelmezett lemezképet.
Hibaelhárítás
Ebben a fejezetben a gyakrabban előforduló rendszerhibák elhárításához nyújtunk
segítséget. Ha problémába ütközik, először tanulmányozza át az alábbi részeket, és
csak ezt követően forduljon szakemberhez. A súlyosabb hibák elhárításához
szükség lehet a számítógép felnyitására. Ne kísérelje meg a számítógép felnyitását,
inkább lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy kérjen segítséget valamelyik
hivatalos szervizközponttól.
A hordozható számítógép a felmerült problémák megoldását hibaüzeneteknek a
képernyőn történő megjelenítésével segíti.
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, vagy hibára utaló jelek fordulnak elő,
tanulmányozza át a lejjebb található, "Hibaüzenetek” című részt. Ha a probléma
nem oldható meg, lépjen kapcsolatba a kereskedővel. Lásd: "Szervizszolgáltatás
kérése" a 28. oldalon.
Hibaüzenetek
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, jegyezze fel, majd tegye meg a megfelelő javító
lépéseket. Az alábbi táblázat – betűrendben – a hibaüzeneteket és a javasolt
intézkedéseket tartalmazza.
Hibaüzenetek
Javító intézkedés
CMOS battery bad
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
CMOS checksum error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Disk boot failure
Helyezzen a hajlékonylemezes meghajtóba (A:) egy
rendszerlemezt, majd az <Enter> billentyű
lenyomásával indítsa újra a rendszert.
Equipment configuration
error
A bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja meg az
<F2> billentyűt, ezzel belép a BIOS segédprogramba;
majd a kilépéshez válassza az Exit (Kilépés) parancsot.
Hard disk 0 error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Hard disk 0 extended
type error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
I/O parity error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Magyar
Hibaelhárítási tanácsok
English
61
62
Hibaüzenetek
Javító intézkedés
Keyboard error or no
keyboard connected
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Keyboard interface error Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal.
Magyar
Memory size mismatch
A bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja meg az
<F2> billentyűt, ezzel belép a BIOS segédprogramba;
majd a kilépéshez válassza az Exit (Kilépés) parancsot.
Ha a javító intézkedések megtétele ellenére sem szűnik meg a probléma, kérjük,
lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy valamelyik hivatalos szervizközponttal.
Bizonyos problémák a BIOS segédprogram segítségével megoldhatóak.
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
English
63
Megfelelés az ENERGY STAR irányelveknek
Az ENERGY STAR partnereként az Acer Inc. meggyőződött arról, hogy a készülék
megfelel az ENERGY STAR energiagazdálkodásra vonatkozó irányelveinek.
FCC megjegyzés
Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott
felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha a készülék zavart kelt a rádiós vagy
a televíziós vételben, és ezt a készülék be- és kikapcsolásával egyértelműen meg
lehet állapítani, akkor a felhasználó a zavarok megszüntetésére a következő
lépéseket teheti meg:
•
A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
•
Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
•
A készüléket csatlakoztassa más áramkörhöz kapcsolódó fali
dugaszolóaljzatba, mint amelyhez a vevő csatlakozik.
•
Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy gyakorlott rádiós/televíziós
szakembertől.
Megjegyzés: árnyékolt kábelek
Az FCC előírásainak betartása érdekében a készüléket más számítástechnikai
eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad csatlakozni.
Megjegyzés: perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák
használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Magyar
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg,
hogy a lakóépületekben megfelelő védelmet nyújtsanak a káros zavarokkal
szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha
nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, akkor
megzavarhatja a rádiós távközlést.
64
Vigyázat
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által a számítógép működtetésére biztosított jogát.
Üzemi feltételek
Magyar
A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek a
következő két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) az eszköznek
minden zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Nyilatkozat az EU szabályoknak való megfelelésről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy a jelen hordozható számítógép terméksorozat
megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó
rendelkezéseinek. (A teljes dokumentációt a http://global.acer.com/products/
notebook/reg-nb/index.htm weblapon érheti el.)
A modemre vonatkozó megjegyzések
TBR 21
A készülék rendelkezik a nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózattal létesítendő
egyvégződéses csatlakozásokhoz szükséges jóváhagyással [98/482/EK "TBR 21"
tanácsi határozat]. Az egyes nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózatok közötti
különbségek miatt azonban a jóváhagyás önmagában nem jelent feltétel nélküli
garanciát arra, hogy a működés minden nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózat
végpontján sikeres lesz. Probléma esetén először a berendezés szállítójával lépjen
kapcsolatba.
Az országok érvényességi köre
2004 májusában az EU tagjai a következő országok: Ausztria, Belgium, Ciprus,
Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg,
Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország,
Szlovákia, Szlovénia és Svédország. A használat engedélyezett az Európai Unió
országaiban, valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Liechtensteinben.
A készüléket az adott országban érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a
használat országában található helyi irodával.
Fontos biztonsági tudnivalók
Kérjük, gondosan tanulmányozza át az alábbi útmutatást. Későbbi tájékozódás
céljából őrizze meg az alábbi útmutatásokat.
1
A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket és tudnivalókat mindig vegye
figyelembe.
2
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatból.
Ne használjon folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A tisztításhoz
használjon vízzel nedvesített kendőt.
Ne használja a készüléket víz közelében.
4
Ne helyezze a készüléket labilis kocsira, állványra vagy asztalra.
A készülék leeshet és súlyosan megsérülhet.
5
A rések és nyílások a készülék megbízható működéséhez szükséges
szellőzést szolgálják, illetve védik a gépet a túlmelegedéstől. A nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad a készüléket
ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezve elzárni. A készüléket
soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, valamint beépíteni, hacsak
nincs biztosítva a megfelelő szellőzése.
6
A készüléket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni.
Ha nem biztos abban, hogy milyen feszültség áll rendelkezésére, lépjen
kapcsolatba a kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
7
Ne tegyen semmit a hálózati kábelre. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
8
Ha hosszabbító kábelt használ a készülékkel, akkor ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóba csatlakoztatott berendezések összesített áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a fali dugaszolóaljzathoz csatlakoztatott berendezések összesített
áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
9
Soha ne dugjon a burkolat résein keresztül tárgyakat a készülékbe, mert
veszélyes feszültséget hordozó ponthoz érhet hozzá, vagy rövidzárlatot
okozhat, ami tűzhöz vagy áramütéshez vezethet. Soha ne öntsön folyadékot a
készülékre vagy a készülékbe.
10
Ne kísérletezzen a termék javításával, mert a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki
magát. Bízzon minden javítást a szerviz szakképzett munkatársaira.
11
A következő esetekben húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját, és forduljon
a szerviz szakképzett munkatársaihoz:
a
Ha a hálózati kábel vagy a csatlakozó sérült vagy meghorzsolódott.
b
Ha folyadékot öntöttek a készülékbe.
c
Ha a készüléket esőnek vagy víznek tették ki.
Magyar
3
English
65
Magyar
66
d
Ha a készülék – a kezelési utasítás betartása mellett – nem működik
megfelelően. Csak azokat a beállításokat módosítsa, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel az egyéb beállítások módosítása
károsodáshoz vezethet, és szakképzett technikus számára is hosszan
tartó munkát jelenthet a normál működési körülmények visszaállítása.
e
Ha a készüléket leejtették vagy a burkolata megsérült.
f
Ha a készülék működésében olyan jelentős változás állt be, ami javítás
szükségességére utal.
12
A hordozható számítógép lítium akkumulátorral működik. Az akkumulátort csak
olyan típusúra cserélje, amilyet a készülék műszaki leírásban ajánlanak.
Másfajta akkumulátor használata tűzveszéllyel vagy robbanásveszéllyel járhat.
13
Figyelem! Az akkumulátorok helytelen használat esetén felrobbanhatnak.
Ne szedje szét és ne dobja tűzbe őket! Az elhasznált akkumulátorokat tartsa
távol a gyermekektől, és azonnal gondoskodjon megfelelő ártalmatlanításukról.
14
Az áramütés elkerülésének érdekében csak akkor használja a hálózati
adaptert, ha a fali csatlakozóaljzat megfelelően földelt.
15
Csak a készülékhez való, megfelelő típusú hálózati csatlakozókábelt
használjon (a tartozékok dobozában található). A kábel bontható csatlakozású
legyen: UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező, SPT-2 típusú,
7 A névleges áramerősségű, 125 V minimális feszültségű, VDE vagy hasonló
jóváhagyással. A maximális kábelhossz 4,6 méter.
16
A berendezés javításakor vagy szétszerelésekor mindig ki kell húzni
telefoncsatlakozót a fali aljzatból.
17
Ne használja a telefont (hacsak nem vezeték nélküli típus) villámlás idején.
A villámlás miatt fennáll a közvetett elektromos áramütés veszélye.
Nyilatkozat a lézerekre vonatkozó biztonsági
előírásoknak való megfelelésről
A számítógéppel együtt szállított CD- vagy DVD-meghajtó lézersugárral üzemel.
A CD- vagy DVD-meghajtó osztályba sorolási címkéje (lásd alább) a meghajtón
található.
CLASS 1 LASER PRODUCT
CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT
LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS
D’OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.
LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1
VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET
NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN
PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I
ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE
A LOS RAYOS.
ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.
VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÅTEILYLLE.
VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA
SÅTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN
English
67
VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I
STRÅLEN
ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN
Tudnivalók az LCD kijelző képpontjairól
Macrovision szerzői jogvédelmi megjegyzés
A termék szerzőijog-védelmi technológiát alkalmaz, amelyet egyesült államokbeli
szabadalmak és más, a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó jogszabályok
védenek. E szerzőijog-védelmi technológia felhasználása a Macrovision
felhatalmazása alapján történik, és otthoni környezetben vagy más nem nyilvános
helyen való megtekintést szolgál, kivéve, ha a Macrovision másképpen rendelkezik.
Visszafejtése tilos.
U.S. szabadalmi azonosítók: 4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448;
6,516,132.
Rádiókészülék hatósági engedélyezési
megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN és/vagy Bluetooth csatolóval felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános tudnivalók
A készülék megfelel mindazon országok vagy régiók rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli csatoló használatát engedélyezték.
A konfigurációtól függően a készülék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a WLAN és/vagy Bluetooth modul). Az alábbi információk
az ilyen készülékekre vonatkoznak.
Magyar
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki,
illetve fekete vagy piros pontként jelennek meg. Ennek nincs hatása a tárolt képre,
és nem jelent meghibásodást.
68
Európai Unió (EU)
A készülék megfelel az alábbi Európai Tanács irányelveiben szereplő
alapkövetelményeknek:
73/23/EGK alacsony feszültségi irányelv
•
EN 60950
Magyar
89/336/EGK elektromágneses zavartűrés (EMC) irányelv
•
EN 55022
•
EN 55024
•
EN 61000-3-2/-3
99/5/EK rádió és távközlési végberendezés (R&TTE) irányelv
•
Art.3.1a) EN 60950
•
Art.3.1b) EN 301 489 -1/-17
•
Art.3.2) EN 300 328-2
•
Art.3.2) EN 301 893 *Csak 5 GHz-re vonatkozóan
Az országok érvényességi köre
2004 májusában az EU tagjai a következő országok: Ausztria, Belgium, Ciprus,
Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg,
Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország,
Szlovákia, Szlovénia és Svédország. A használat engedélyezett az Európai Unió
országaiban, valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Liechtensteinben.
A készüléket az adott országban érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a
használat országában található helyi irodával.
Az FCC rádiófrekvenciás biztonsági
követelményei
A vezeték nélküli LAN Mini PCI kártya és a Bluetooth kártya sugárzási teljesítménye
messze az FCC által engedélyezett rádiófrekvenciás határérték alatt van.
A hordozható számítógépet ennek ellenére úgy kell használni, hogy a használat
során az emberekre gyakorolt hatás mértéke a lehető legkisebb legyen:
1
A felhasználókat kérjük, hogy kövessék az FCC vezeték nélküli csatolókkal
rendelkező berendezésekre vonatkozó biztonsági előírásait, amelyeket minden
rádiófrekvenciával működő csatolóval rendelkező berendezés használati
utasítása tartalmaz.
Vigyázat: Az FCC rádiófrekvenciás sugárzási határértékeinek
betartása érdekében működés közben legalább 20 cm távolság
legyen a kijelzőbe épített vezeték nélküli LAN Mini PCI kártya és a
környezetében tartózkodó személyek között.
English
69
Magyar
Megjegyzés: Az Acer vezeték nélküli Mini PCI kártya diversity-átvitelt
alkalmaz. Az ilyen típusú átvitelnél mindig csak az egyik antenna
bocsát ki rádiófrekvenciás sugárzást. A sugárzásra használt antenna
kiválasztása automatikusan történik, illetve a megfelelő minőségű
rádiós átvitel érdekében a felhasználó kézzel is választhat antennát.
2
A készülék az 5,15 - 5,25 GHz-es frekvenciatartományban működik, ezért csak
beltérben használható. Az FCC a készülék használatát beltérre korlátozza,
ugyanis az 5,15 - 5,25 GHz-es frekvenciatartomány használata miatt a közös
csatornát használó mobil műholdas rendszerekkel fellépő interferenciákat csak
így lehet a minimálisra csökkenteni.
3
Az 5,25 - 5,35 és az 5,65 - 5,85 GHz-es frekvenciatartomány elsődleges
használói a nagy teljesítményű radarberendezések. Az ilyen radarállomások
zavarhatják és/vagy károsíthatják a készüléket.
4
A helytelen üzembe helyezés vagy szakszerűtlen használat a
rádiótávközlésben zavarokat kelthet. A belső antenna bármilyen
megváltoztatása az FCC engedély és a garancia megvonásával jár.
70
Magyar
Kanada – alacsony teljesítményű, engedélyre
nem köteles rádiófrekvenciás távközlési
eszközök (RSS-210)
a
Általános információk
A működtetésnek két feltétele van:
1. A készülék nem okozhat zavart, és
2. A készüléknek minden zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos
működést okozó zavarokat is.
b
Működés az 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatásokkal fellépő rádiófrekvenciás interferencia
megelőzése érdekében a készüléket beltéri használatra tervezték, és a
kültéri használatot engedélyeztetni kell.
c
Működés az 5 GHz-es sávban
•
Az 5150-5250 MHz-es sávban működő készüléket kizárólag beltéri használatra
szánták, mely által csökkenthető a közös csatornát használó mobil műholdas
rendszerekkel fellépő interferencia.
•
Az 5250-5350 MHz-es és az 5650-5850 MHz-es sáv elsődleges felhasználói a
nagy teljesítményű radarberendezések (melyek elsőbbséget élveznek).
Az ilyen radarberendezések zavarhatják és/vagy károsíthatják a LELAN
(Licence-Exempt Local Area Network, engedély nélkül használható helyi
hálózati) eszközöket.
A személyekre ható rádiófrekvenciás mezők (RSS-102)
A hordozható számítógép kis erősítésű, belső antennákat alkalmaz, amelyek nem
bocsátanak ki a Health Canada által a lakosság számára megadott határértékeket
meghaladó rádiófrekvenciás sugárzást. További információkat a 6. biztonsági
szabályzatban, a Health Canada honlapján talál: www.hc-sc.gc.ca/rpb.
Federal Communications Comission
Declaration of Conformity
English
71
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:
Notebook PC
Model number:
ZL6
Machine type:
Aspire 3610Z
SKU number:
Aspire 361xxx
("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:
Acer America Corporation
Address of responsible party:
2641 Orchard Parkway
San Jose, CA 95134
USA
Contact person:
Mr. Young Kim
Tel:
408-922-2909
Fax:
408-922-2606
Magyar
Product name:
72
Declaration of Conformity for CE Marking
Magyar
Name of manufacturer: Beijing Acer Information Co., Ltd.
Address of
manufacturer:
Huade Building, No.18, ChuangYe Rd.
ShangDi Zone, HaiDian District Beijing PRCE marking
Contact person:
Mr. Easy Lai
Tel:
886-2-8691-3089
Fax:
886-2-8691-3000
E-mail:
easy_lai@acer.com.tw
Declares that product:
Notebook PC
Trade name:
Acer
Model number:
ZL6
Machine type:
Aspire 3610Z
SKU number:
Aspire 361xxx
("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions
of the following EC directives.
Reference no.
Title
89/336/EEC
Electromagnetic Compatibility (EMC directive)
73/23/EEC
Low Voltage Directive (LVD)
1999/5/EC
Radio & Telecommunications Terminal Equipment
Directive (R&TTE)
The product specified above was tested conforming to the applicable Rules
under the most accurate measurement standards possible, and all the necessary
steps have been taken and are in force to assure that production units of the
same product will continue to comply with these requirements.
Dec. 1, 2005
Easy Lai, Director
Regulation Center
Environment & Safety
Date
73
Tárgymutató
G
gondozása
akkumulátor vi
Hálózati adapter v
számítógép v
Gyakran ismétlődő kérdések
Gyorsbillentyűk 15
A
akkumulátor
gondozás vi
állapotjelző fények 9
B
C
jelszót 49
típusok
49
K
kapcsolatok
hálózati 52
kérdések
tartózkodási hely beállítása a
modem használatához 26
kijelző
Gyorsbillentyűk 15
Hibaelhárítás 25
D
56
E
elölnézet 1, 2
érintőpad 11
Gyorsbillentyűk 15
használata 11 – 12
euró 17
L
LEDs
9
M
F
FAQ.
Lásd
Gyakran
kérdések
fényerő
Gyorsbillentyűk 16
hálózati 52
Hálózati adapter
gondozás v
hang 19
a hangerő állítása 19
Hibaelhárítás 26
hangerő
állítása 19
Hangszórók
Gyorsbillentyűk 15
Hibaelhárítás 26
Hibaelhárítás 61
tanácsok 61
Hibaüzenetek 61
Hibernálás üzemmódba
Gyorsbillentyűk 15
J
CD-ROM
Hibaelhárítás 26
kézi kiadatás 26
kiadatás 18
DVD 56
DVD filmek
lejátszása
H
Magyar
bal oldali nézet 2
billentyűzet 13
beágyazott numerikus billentyűzet
14
Gyorsbillentyűk 15
Hibaelhárítás 26
Windows billentyűk 14
Zároló billentyű 13
BIOS segédprogram 55
biztonság
használhat 18, 49
Jelszavak 49
biztonsági
Általános tudnivalók 65
CD vagy DVD 66
FCC megjegyzés 63
25
ismétlődő
meghajtóhasználat
bekapcsolás állapotjelző
memória
beszerelése 54
Modem 51
9
74
Magyar
N
nézet
balról 3
elölről 3
hátoldal 4
jobb oldal 4
Num Lock 13
bekapcsolás állapotjelző
numerikus billentyűzet
beágyazott 14
nyomtatók
Hibaelhárítás 26
billentyűzet 13
biztonság 49
funkciók 1
gondozás v
hazavinné 46
Hibaelhárítás 61
Kapcsolja ki v
környékbeli utazások 47
lekapcsolás 45
Mozgatás 45
Nemzetközi utazás 48
Otthoni iroda felállítása 47
Tisztítás vi
számítógép kezelő
Gyorsbillentyűk 15
9
P
PC-kártya 53
behelyezése 53
kiadatás 53
port 51
problémák 25
billentyűzet 26
CD-ROM 26
Hibaelhárítás 61
indítás 25
kijelző 25
nyomtatók 26
T
támogatás
információk
Tisztítás
számítógép
vi
U
univerzális soros busz 52
Utazás
környékbeli utak 47
nemzetközi repülőutak
üzenet
hiba 61
S
Scroll Lock 13
számítógép
állapotjelzők 9
bekapcsolás állapotjelző 9
bekapcsolt állapotát jelző fény
28
W
2
Windows billentyűk
14
48
Download PDF

advertising