Acer | Aspire 1650 | Acer Aspire 1650 User Manual

Aspire 1650 sorozat
Felhasználói Útmutató
Copyright © 2005. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Aspire 1650 sorozat Felhasználói útmutató
Eredeti kiadás: szeptember 2005
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják, anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A Társaság nem nyilatkozik sem nyíltan, sem burkoltan a kiadvány tartalmáról, és nem is ad
rá garanciát, továbbá kifejezetten visszautasítja, hogy egy meghatározott célra való alkalmasságra
vagy eladhatóságra vonatkozó garanciát nyújtana.
Jegyezze fel a lenti helyre a modell számát, a sorozatszámot, illetve a vásárlás időpontját és helyét.
A sorozatszám és a modell száma a számítógépre ragasztott címkén található. A készülékre
vonatkozó minden levelezésben fel kell tüntetni a sorozatszámot, a modellszámot és a vásárlásra
vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak semmilyen részletét
nem szabad sokszorosítani, adatfeldolgozó rendszerben tárolni vagy továbbítani, legyen az
bármilyen formában vagy eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, feljegyzéssel
vagy másképp.
Aspire 1650 sorozatú hordozható számítógép
Modell száma: _______________________
Sorozatszám: ________________________
Vásárlás időpontja: ____________________
Vásárlás helye: _______________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékeinek
neveit vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát
képezik.
iii
A hulladékelhelyezéssel
kapcsolatos útmutatások
Ha többé már nincs szüksége a készülékre, ne dobja a szemétbe. A
környezetszennyezés csökkentése és a globális környezet leheto legnagyobb
mértékű védelme érdekében kérjük, gondoskodjon a készülék újrafelhasználásáról.
Magyar
USA
Az LCD/CRT monitort vagy megjelenítőt tartalmazó elektronikus készülékek
esetében:
Az ebben a termékben található fényforrás/fényforrások higanyt tartalmaznak, és a
helyi, állami vagy szövetségi jogszabályok előírásai szerint újra kell hasznosítani
őket. További információkat az electronic industries alliance www.eiae.org című
webhelyén talál. Ha a fényforrások újrahasznosításával kapcsolatban további
tájékoztatást szeretne kapni, látogasson el a www.lamprecycle.org webhelyre.
iv
Mindenek előtt
Köszönjük, hogy mobil számítástechnikai feladatai elvégzéséhez egy
Aspiresorozatú hordozható számítógépet választott!
Útmutató
Magyar
Minden segítséget szeretnénk megadni Önnek új Aspiregépének használatához,
ezért a következő útmutatókat dolgoztuk ki:
Az első a Kezdők számára... poszter, amely segít a számítógép
első beállításánál.
A nyomtatott Felhasználói Útmutató bemutatja új számítógépének
alapveto jellemzoit és funkciót. A számítógép még hatékonyabb
használatával kapcsolatban az AcerSystem User's Guide
tartalmaz útmutatást. Ez a kézikönyv részletes információkat
tartalmaz például az elore telepített segédprogramokról, az adathelyreállításról, a bovítési lehetoségekrol és a hibaelhárításról.
Emellett információkat tartalmaz a garanciáról, valamint a notebook
számítógépre vonatkozó általános és biztonsági eloírásokról. A
kézikönyv Portable Document Format (PDF) formátumú, és gyárilag
telepítve van a notebook számítógépre. Megnyitásához járjon el az
alábbiak szerint:
1 Kattintson a következőre:Start, Összes Programok, AcerSystem.
2 Kattintson a következőre: AcerSystem User's Guide.
Megjegyzés: A fájl megtekintéséhez az Adobe Acrobat Reader
telepítésére van szükség. Ha az Adobe Acrobat Reader nincs a
számítógépére telepítve, a AcerSystem User's Guide kattintva
először az Acrobat Reader telepítőprogramja jelenik meg. Kövesse
az útmutatást a képernyőn a telepítés elvégzéséhez. Az Adobe
Acrobat Reader használatához a Súgó menü ad felvilágosítást.
A számítógép gondozása és tippek a
használath10oz
A számítógép be- és kikapcsolása
A számítógép bekapcsolásához egyszerűen nyomja meg és engedje fel az LCD
kijelző alatt, a gyorsindítás gombok mellett elhelyezkedő bekapcsoló gombot.
A bekapcsoló gomb helyét illetően lásd: "Elölnézet" a 1. oldalon.
v
A kikapcsoláshoz az alábbiak közül valamelyik műveletet kell elvégeznie:
•
Használja a Windows kikapcsolás parancsát. Kattintson a következőre: Start,
A számítógép kikapcsolása, majd kattintson a Kikapcsolás gombra.
•
Használja a bekapcsoló gombot.
A számítógép kikapcsolható a kijelző lecsukásával, vagy az "alvás"
gyorsbillentyű megnyomásával is <Fn> + <F4>.
A számítógép gondozása
A számítógépe jól fogja Önt szolgálni, ha vigyáz rá.
•
Ne tegye ki a számítógépet közvetlen napsugárzásnak. Ne helyezze el
hőforrások, például fűtőtest közelében.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne tegye ki a számítógépet 0 ºC (32 ºF) alatti vagy 50 ºC (122 ºF) hőmérsékletnek.
Ne tegye ki a számítógépet mágneses mezőknek.
Ne tegye ki a számítógépet esőnek vagy nedvességnek.
Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a számítógépre.
Ne tegye ki a számítógépet eros ütésnek vagy rezgésnek.
Ne tegye ki a számítógépet pornak és piszoknak.
Ne tegyen semmilyen tárgyat a számítógépre.
Ne csapja le a kijelzőt, amikor lecsukja.
Soha ne tegye a számítógépet egyenetlen felületre.
A hálózati adapter gondozása
Néhány tipp a hálózati adapter gondozásához:
•
•
Ne csatlakoztassa az adaptert semmilyen más készülékhez.
•
Amikor kihúzza a hálózati csatlakozót, ne a kábelt, hanem magát a csatlakozót
húzza.
•
Az összes csatlakoztatott berendezés névleges áramfelvétele nem haladhatja
meg a hálózati kábel névleges teljesítményét, ha hosszabbító kábelt használ.
Az egyetlen fali dugaszolóaljzatba csatlakoztatott berendezések összes
névleges áramfelvétele nem haladhatja meg a biztosíték névleges
teljesítményét.
Ne lépjen a hálózati kábelre, és ne tegyen rá súlyos tárgyakat. A hálózati és
minden más kábelt gondosan távolítsa el a személyközlekedés útjából.
Magyar
Megjegyzés: Ha a számítógépet nem tudja a szokásos módon
kikapcsolni, nyomja meg és négy másodpercnél hosszabb ideig tartsa
lenyomva a bekapcsoló gombot. Ha kikapcsolta a számítógépet és
újra be akarja kapcsolni, várjon előtte legalább két másodpercig.
vi
Az akkumulátor gondozása
Néhány tipp az akkumulátor gondozásához:
•
Csak ugyanolyan fajtájú akkumulátort használjon cserénél. Kapcsolja ki a
számítógépet, mielőtt eltávolítaná, vagy kicserélné az akkumulátort.
•
Ne próbálja kibontani az akkumulátort. Tartsa távol gyerekektől.
•
Az elhasznált akkumulátoroktól a helyi szabályozást betartva szabaduljon meg.
Ha lehetséges, vigye el a begyűjtőbe.
Magyar
Tisztítás és javítás
A számítógép tisztításakor az alábbi lépéseket kell megtennie:
1
Kapcsolja ki a számítógépet, és vegye ki az akkumulátorcsomagot.
2
Húzza ki a hálózati adaptert.
3
Puha, nedves kendot használjon. Ne használjon folyékony vagy hajtógázos
tisztítószert.
Ha az alábbiak valamelyike előfordul:
•
a számítógépet leejtették vagy a burkolata megsérült.
•
a számítógép nem működik megfelelően.
Lásd "Gyakran ismétlődő kérdések" a 24. oldalon.
Figyelmeztetés
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a számítógépet működtesse.
Üzemi feltételek
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A működtetésnek két
feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), Az eszköznek minden
zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
A felhasználókat kérjük, hogy kövessék az FCC vezeték nélküli szolgáltatással
rendelkező berendezésekre vonatkozó biztonsági előírásait, amelyeket minden
rádiófrekvenciával működő szolgáltatással rendelkező berendezés használati
utasítása tartalmaz.
A nem megfelelő üzembe helyezés vagy nem szakszerű használat a
rádiótávközlésben káros zavarokat kelthet. Az FCC engedély és a garancia hatályát
veszti a belső antenna bármilyen megváltoztatása esetén.
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar megelőzésére ezt a
berendezést épületen belüli működésre tervezték, és a kültéri használatot
engedélyeztetni kell.
Ha további információkra van szüksége a termékeinkkel, szolgáltatásainkkal
kapcsolatban, keresse fel webhelyünket: http://global.acer.com.
iii
iv
iv
iv
iv
v
v
vi
vi
1
1
2
3
4
4
5
6
9
10
11
11
13
13
14
14
16
17
17
18
18
19
19
20
22
Tartalom
A hulladékelhelyezéssel kapcsolatos útmutatások
Mindenek előtt
Útmutató
A számítógép gondozása és tippek a
használath10oz
A számítógép be- és kikapcsolása
A számítógép gondozása
A hálózati adapter gondozása
Az akkumulátor gondozása
Tisztítás és javítás
Aspire bemutatása
Elölnézet
Elölnézet csukott állapotban
Bal oldali nézet
Jobb oldali nézet
Hátulnézet
Alulnézet
Muszaki adatok
Kijelzők
Gyorsindítás gombok
Érintőpad
Alapvető tudnivalók az érintőpadról
A billentyűzet használata
Zároló billentyűk és beépített numerikus
billentyűzet
Windows billentyűk
Gyorsbillentyűk
Különleges billentyű
Az optikai (CD vagy DVD) meghajtó tálcájának
kinyitása
A számítógép biztonsági zárának használata
Audio
Hangerő állítása
A rendszer segédprogramjainak használata
Acer eManager
Acer GridVista (kétmonitoros megjelenítés
támogatása)
Launch Manager
Norton AntiVirus
Gyakran ismétlődő kérdések
Szervizszolgáltatás kérése
Utazók Nemzetközi Garanciája
(International Travelers Warranty; ITW)
Mielőtt telefonálna
Acer Arcade
Arcade Gyorsbillentyűk
Tartalom keresése és lejátszása
Beállítások
Arcade kezelőszervek
Navigációs kezelőszervek
Lejátszó kezelőszervek
Mozi
DVD beállítások
Album
Diabemutató beállításai
Video
Videofelvétel lejátszása
Video authoring
Zene
Író
Másolás – Tartalékmásolat készítése
CD-/DVD-gyűjteményéről
Audio – Hozza létre saját válogatás CD-jét
Adatok – Tárolja fájljait egyszerűen
és könnyen
Video - Az emlékei képekben
A notebook számítógép szállítása
Lekapcsolás az asztali munkahelyről
Mozgásban
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával a megbeszélésekre
A számítógép hazaszállítása
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
Otthoni iroda felállítása
Utazás a számítógéppel
23
24
27
27
27
28
29
30
30
30
31
31
31
32
33
34
34
34
35
35
36
36
36
36
36
37
37
37
37
38
38
38
38
39
39
39
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
Nemzetközi utazás a számítógéppel
A számítógép előkészítése
Mit vigyen magával
További óvintézkedések
A számítógép biztonságba helyezése
A számítógép biztonsági zárának használata
Jelszavak használata
Jelszavak beírása
Jelszavak beállítása
Bővítés opciókkal
Csatlakozási lehetőségek
Fax-/adat modem
Beépített hálózati szolgáltatás
Universal Serial Bus (USB)
PC kártyafoglalat
Memória beszerelése
BIOS segédprogram
Rendszerindítási sorrend
Disk-to-disk recovery engedélyezése
Jelszó
Szoftverhasználat
DVD filmek lejátszása
Energiagazdálkodás
Acer eRecovery
Biztonsági másolat készítése
Helyreállítás biztonsági másolatból
Az alapértelmezett lemezkép CD-re írása
Az együtt szállított szoftverek újratelepítése
CD nélkül
Jelszó módosítása
A számítógép hibaelhárítása
Hibaelhárítási tippek
Hibaüzenetek
Hatósági és biztonsági tudnivalók
Megfelelés az ENERGY STAR irányelveknek
FCC nyilatkozat
39
39
40
40
40
40
40
41
41
41
42
42
43
43
43
44
44
45
46
47
47
47
47
48
48
49
50
50
51
51
52
52
53
53
53
55
55
55
A modemre vonatkozó megjegyzések
Fontos biztonsági tudnivalók
Nyilatkozat a lézer biztonsági előírások
betartásáról
Tudnivaló az LCD kijelző pixeleiről
Rádiókészülék hatósági engedélyezési
megjegyzés
Általános tudnivalók
Europai Unió (EU)
Az FCC rádiófrekvenciás biztonsági követelményei
Kanada - alacsony teljesítményű engedélyre
nem köteles a rádiófrekvenciás távközlési eszközök
(RSS-210)
Federal Communications Comission
Declaration of Conformity
Declaration of Conformity for CE Marking
Tárgymutató
56
57
58
59
59
59
59
60
62
63
64
65
1
Aspire bemutatása
Miután a Kezdők számára… poszteren ábrázolt módon felállította a számítógépet,
engedje meg, hogy részletekbe menően is bemutassuk új Aspire számítógépét.
Elölnézet
Magyar
#
Tétel
Leírás
1
Kijelző
Folyadékkristályos (Liquid-Crystal Display; LCD) kijelzonek
is nevezik, a számítógép kimenetét jeleníti meg.
2
Mikrofon
Beépített mikrofon hangrögzítéshez.
3
Billentyűzet
Az adatbevitel eszköze.
4
Csuklótámasz
Kényelmes támaszték a kéznek a számítógép használata
közben.
Magyar
2
#
Tétel
Leírás
5
Kattintógombok
(bal, középső és
jobb)
A bal és jobb gombok úgy működnek, mint az egét
bal- és jobboldali gombjai; a középső négyirányú
görgetőgombként működik.
6
Érintőpad
Érintésre érzékeny mutatóeszköz, amely úgy működik,
mint a számítógépes egér.
7
Állapotkijelzők
Fénykibocsátó diódák (Light-Emitting Diode, LEDs),
fényükkel a számítógép funkcióinak és összetevőinek
állapotát jelzik.
8
Gyorsindító
gombok
A gyakran használt programok elindítására szolgáló
gombok. A részleteket lásd: "Gyorsindítás gombok" a
10. oldalon.
9
Bekapcsoló gomb
A számítógép be-, illetve kikapcsolására szolgál.
Elölnézet csukott állapotban
#
Ikon
Tétel
Leírás
1
Hangszórók
Bal és jobb oldali hangszórók biztosítják a sztereó
hangkimenetet.
2
Bekapcsolt
állapotot jelző
fény
Akkor világít, ha a számítógép be van kapcsolva.
3
Akkumulátorállapotkijelző
Akkor világít, ha az akkumulátor töltődik.
4
Bluetooth
kommunikáció
Gomb/Kijelzo
A gomb megnyomásával a Bluetooth funkciót lehet
be- vagy kikapcsolni. A Bluetooth kommunikáció
állapotát jelzo fény (bizonyos modellek esetében).
5
Vezeték nélküli
kommunikáció
gomb/
állapotjelző
A gomb megnyomásával a vezeték nélküli LAN
funkciót lehet be- vagy kikapcsolni. A vezeték
nélküli LAN kommunikáció állapotát jelzo fény.
3
#
Ikon
Tétel
Leírás
Vonali bemenet Hangbemeneti eszközök (pl. CD-lejátszó, sztereó
aljzat
sétálómagnó) csatlakoztatását teszi lehetővé.
7
Mikrofon aljzat
Külső mikrofon csatlakoztatását teszi lehetővé.
8
Fejhallgató/
hangszóró/
vonali kimenet
aljzat
Hangkimeneti eszközök (pl. hangszórók,
fejhallgató) csatlakoztatását teszi lehetővé.
9
USB 2.0 port
USB 2.0 eszközök (pl. USB-s egér vagy kamera)
csatlakoztatását teszi lehetővé.
10
Hangszórók
Bal és jobb oldali hangszórók biztosítják a sztereó
hangkimenetet.
Bal oldali nézet
#
Tétel
Leírás
1
Optikai meghajtó
Belső optikai meghajtó, típusától függően CD- és
DVD-lemezek befogadására alkalmas.
2
LED állapotjelző
Akkor világít, amikor az optikai meghajtó aktív.
3
Optikai meghajtó
kiadógombja
Az optikai meghajtó tálcáját nyitja ki.
4
Vészkiadó furat
Lehetővé teszi az optikai meghajtó tálcájának a
számítógép kikapcsolt állapotában történő kinyitását.
Magyar
6
4
Jobb oldali nézet
Magyar
#
Ikon
Tétel
Leírás
1
PC-kártya kiadó
gomb
A foglalatban található PC-kártyát adja ki.
2
PC kártyafoglalat Egy darab 2-es típusú (Type II) PC-kártya
fogadására alkalmas.
3
Kettő darab USB USB 2.0 eszközök (pl. USB-s egér vagy kamera)
2.0 port
csatlakoztatását teszi lehetővé.
4
Ethernet (RJ-45)
port
Ethernet 10/100 hálózati kapcsolat létrehozását
teszi lehetővé.
5
Modem (RJ-11)
port
Telefonvonal csatlakoztatását teszi lehetővé.
6
Szellőzőnyílások
Segítségükkel még hosszas használat esetén is
fenntartható a számítógép megfelelő üzemi
hőmérséklete.
Hátulnézet
#
Ikon
Tétel
Leírás
1
Egyenáramú
bemenet aljzat
A váltakozó áramú hálózati adapter
csatlakoztatását teszi lehetővé.
2
Külső kijelző
(VGA) port
Megjelenítő eszköz (pl. külső monitor vagy LCD
kivetítő) csatlakoztatását teszi lehetővé.
3
Kensington
záraljzat
Kensington számítógépes biztonsági zár
alkalmazását teszi lehetővé.
5
Alulnézet
Magyar
#
Tétel
Leírás
1
Merevlemez-foglalat
A számítógép merevlemezét fogadja be
(csavaros rögzítésű).
2
Az akkumulátor kioldó Az akkumulátor eltávolításához kioldja a rögzítést.
retesze
3
Akkumulátorrekesz
A számítógép akkumulátorát tárolja.
4
Akkumulátorzár
Rögzíti az akkumulátort.
5
Hűtőventilátor
Óvja a számítógépet a túlmelegedéstől.
Megjegyzés: A ventilátor nyílásait nem szabad elzárni
vagy letakarni.
6
Memóriarekesz
A számítógép fő memóriáját tartalmazza, illetve egy
darab Mini PCI kártya behelyezését teszi lehetővé.
6
Muszaki adatok
Mikroprocesszor
•
Intel® Pentium® M processzor 725A/730/740/750/760/770 vagy nagyobb
teljesítményű
•
Intel® 915PM Express lapkakészlet
Memória
Magyar
•
•
256/512 MB DDR2 SDRAM alapkiépítésben, 2048 MB-ig bővíthető
kettős soDIMM modulokkal
512 KB flash ROM BIOS
Adattárolás
•
•
Egy 40 GB vagy nagyobb kapacitású E-IDE merevlemez
(2,5 hüvelykes, 9,5 mm magas, UltraDMA-100)
Egy darab belső optikai meghajtó.
Kijelző és video
•
•
•
•
•
•
Vékonyréteg tranzisztor (TFT) a következő felbontással:
15,0" XGA, 1024 x 768-as felbontással
15,4" WXGA, 1280 x 800-as felbontással
Acer Crystal Brite (egyes modelleknél)
ATI MOBILITY™ RADEON® X300, 64/128 MB videó memóriával
Egyidejű LCD és CRT monitor támogatás
Kettős, független megjelenítés
"Automatikus LCD fényerőcsökkentés", amely automatikusan
elvégzi a monitor legjobb beállítását, és energiát takarít meg
Csatlakozási lehetőségek
•
•
•
•
Integrált 10/100 Mbps Fast Ethernet csatlakozás
•
Bluetooth® (bizonyos modellek esetében)
Beépített 56 Kbps fax-/adatmodem
Három Universal Serial Bus (USB) 2.0 port
InviLink™ 802.11b/g vagy 802.11a/b/g kétsávos, három üzemmódú
vezeték nélküli LAN (bizonyos modellek esetében)
Audio
•
•
•
16 bites AC'97 sztereó hang
Kétutas hangszórók és egy beépített mikrofon
Külön audio portok a fejhallgató kimenethez, a vonalszintű bemeneti
eszközökhöz és mikrofonhoz
7
Billentyűzet és mutatóeszköz
•
•
88/89 gombos Windows billentyűzet
Ergonómiailag tervezett érintőpad mutatóeszköz, görgető funkcióval
I/O portok
Egy Type II PC kártyanyílás
Egy RJ-11 telefon csatlakozóaljzat (V.92, 56 Kbps modem)
Egy RJ-45 hálózati csatlakozóaljzat
Egy tápcsatlakozó aljzat (hálózati adapterhez)
Egy külső monitorcsatlakozó
Egy hangszóró/fejhallgató kimeneti csatlakozóaljzat (3,5 mm mini jack)
Egy audio vonalszintű bemeneti csatlakozóaljzat (3,5 mm mini jack)
Egy mikrofon bemeneti csatlakozóaljzat (3,5 mm mini jack)
Három USB 2.0 port
Tömeg (akkumulátorral)
•
3,0 kg (6,6 lbs)
Méretek
•
364,0 (szélesség) x 279,0 (mélység) x 33,9/38,9 (magasság) mm
Környezet
•
•
Hőmérséklet:
Üzemi: 5 °C ~ 35 °C
Üzemen kívül: -20 °C ~ 65 °C
Relatív páratartalom (nem lecsapódó):
Üzemi: 20% ~ 80% relatív páratartalom
Üzemen kívül: 20% ~ 80% relatív páratartalom
Rendszer
•
•
•
•
•
Microsoft® Windows® XP Home/Pro
Microsoft® Windows® XP Media Center Edition (egyes modelleknél)
ACPI 1.0b támogatás
DMI 2.0 szabványú
Wi-Fi® kompatibilis
Áramellátás
•
•
Li-ion akkumulátor
65 W hálózati adapter 19 V 3.42 A
Opciók
•
256 MB/512 MB/1 GB memóriabővítő modul
Magyar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8
•
•
•
•
Kiegészítő 65 W-os hálózati adapter
Kiegészítő Li-ion akkumulátor
Kiegészítő merevlemez
USB hajlékonylemez meghajtó
Magyar
Megjegyzés: A fent megadott műszaki adatok tájékoztató jellegűek.
A számítógép pontos konfigurációját a modellszám alapján lehet
meghatározni.
9
Kijelzők
A számítógép három jól látható állapotjelző fénnyel rendelkezik a billentyűzet bal
oldalán, és további néggyel az előlapján.
Magyar
A Tápfeszültség, az Akkumulátor és a Vezeték nélküli kommunikáció állapotjelző
akkor is látható, ha az LCD kijelző le van csukva.
Ikon
Funkció
Leírás
Caps Lock
Akkor világít, ha a Caps Lock aktív.
NumLk
Akkor világít, ha a NumLk aktív.
Adathordozóműködés
Akkor jelez, ha a merevlemez vagy az optikai meghajtó
aktív.
Bluetooth
kommunikáció
A Bluetooth kommunikáció állapotát jelző fény.
Vezeték nélküli A Vezeték nélküli LAN kommunikáció állapotát jelző fény.
kommunikáció
Áramellátás
Zöld fénnyel világít, ha a számítógép bekapcsolt
állapotban van, és villog, ha készenléti üzemmódba
került.
Akkumulátor
Zöld fénnyel világít. Lásd az alábbi megjegyzéseket.
1. Töltés: sárgán jelez, ha az akkumulátor töltődik.
2. Teljesen feltöltve: zölden jelez hálózati tápláláskor.
10
Gyorsindítás gombok
A billentyűzet jobb felső része felett négy gomb található. Funkciójuk rendre:
Magyar
levelezés, webböngésző, Empowering Key <
> és egy programozható gomb.
Az Acer eManager futtatásához nyomja meg az <
> billentyűt. Kérjük olvassa el
az "Acer eManager" a 19. oldalon. A levelezés és webböngésző gomb az
alapértelmezett levelező- és böngészőprogramot indítja el, de funkciójukat a
felhasználó megváltoztathatja. A levelezés, a webböngésző és a programozható
gombbal kapcsolatos beállításokat az Acer Launch Manager alkalmazással adhatja
meg. Lásd a "Launch Manager" a 22. oldalon.
Gyorsindítás gombok
Alapértelmezett alkalmazás
Acer eManager alkalmazás
(felhasználó által programozható)
P
Felhasználó által programozható
Webböngésző
Internetes böngészőprogram
(felhasználó által programozható)
Levelezés
Elektronikus levelező alkalmazás
(felhasználó által programozható)
11
Érintőpad
A beépített érintőpad mutatóeszköz, amely a felületén érzékeli a mozgást. Ez azt
jelenti, hogy a kurzor annak megfelelően reagál, ahogy az ujját mozgatja az
érintőpad felületén. A csuklótámasz központi elhelyezése optimális kényelmet és
támaszt biztosít.
Magyar
Alapvető tudnivalók az érintőpadról
A következő pontokból megtudhatja, hogyan kell használni az érintőpadot:
•
•
•
A kurzor mozgatásához húzza végig az ujját az érintőpadon (2).
Nyomja le a bal (1) és a jobb (4) gombot az érintőpad szélén a kiválasztási,
illetve végrehajtási funkciók elvégzésére. Ez a két gomb megfelel az egereken
található bal és jobb gombnak. Az érintőpadra történő koppintás ugyanilyen
eredménnyel jár. Az érintőlapon való koppintás megfelel a bal gombbal való
kattintásnak.
Használja a 4 irányú léptető gombot (3), hogy az oldalon fel/le és jobbra/balra
mozogjon. Ezzel a gombbal azt a hatást éri el, mint a windows
alkalmazásokban a jobb oldali gördítősávra kattintással.
Magyar
12
Jobb
gomb (4)
Funkció
Bal gomb (1)
Végrehajtás
Kattintson
egymásután
kétszer
gyorsan.
Koppintson kétszer
(ugyanolyan
gyorsan, mintha az
egér gombjával
kétszer kattintana).
Kiválasztás
Kattintson
egyszer.
Koppintson egyszer.
Elhúzás
Kattintson és
tartsa
lenyomva,
majd
használja az
ujját az
érintőpadon a
kurzor
elhúzásához.
Koppintson kétszer
(ugyanolyan
gyorsan, mintha az
egér gombjával
kétszer kattintana),
majd tartsa az ujját
az érintőpadon a
második koppintás
után, és húzza el a
kurzort.
A helyi menü
behívása
Görgetés
Érintopad (2)
Középső gomb
(3)
Kattintson
egyszer.
Billentse a
gombot fel/le/
balra/jobbra
irányba, és tartsa
lenyomva.
Megjegyzés: Csak száraz és tiszta ujjal használja érintőpadot.
Az érintőpadot is tartsa szárazon és tisztán. Az érintőpad az ujj
mozgására érzékeny. Ezért minél könnyedebb az érintés, annál
jobban reagál. Az erősebb érintés nem növeli az érintőpad
reagálóképességét.
13
A billentyűzet használata
A billentyűzet teljes méretű billentyűkkel, beágyazott numerikus billentyűzettel, külön
kurzorbillentyűkkel, zároló (lock) billentyűkkel, Windows billentyűkkel és különleges
billentyűkkel rendelkezik.
Zároló billentyűk és beépített numerikus billentyűzet
A billentyűzetnek 3 blokkoló billentyűje van, amelyekkel egy funkciót lehet be- és
kikapcsolni.
Magyar
Blokkoló
billentyű
Leírás
Caps Lock
Amikor a Caps Lock be van kapcsolva, minden betűkarakter
nagybetűként jelenik meg.
NumLk
<Fn> + <F11>
Amikor a NumLk be van kapcsolva, a beágyazott billentyűzet
numerikus üzemmódban működik. A billentyűk számológépként
működnek (a számtani műveletekkel: +, -, * és / együtt). Akkor
használja ezt az üzemmódot, ha sok numerikus adatot kíván bevinni.
Ennél jobb megoldás a külső numerikus billentyűzet használata.
Scr Lk
<Fn> + <F12>
Amikor a Scr Lk be van kapcsolva, a képernyőn a kép egy sorral
feljebb vagy lejjebb gördül, ha lenyomja a felfelé, illetve lefelé
mutató nyíllal jelölt billentyűket.
A Scr Lk egyes alkalmazásoknál nem működik.
A beágyazott numerikus billentyűzet úgy működik, mint egy asztali numerikus
billentyűzet. A billentyűk jobb felső sarkán lévő kisméretű karakterek jelölik. A
billentyűzet feliratozásának egyszerűsítése érdekében a kurzorvezérlő szimbólumok
nincsenek feltüntetve a billentyűkön.
A kívánt funkció
NumLk be
Számbillentyűk a
beágyazott billentyűzeten
A számokat a megszokott
módon gépelje be.
NumLk ki
14
Magyar
A kívánt funkció
NumLk be
NumLk ki
Kurzorvezérlő billentyűk a Tartsa a <Shift> billentyűt
beágyazott billentyűzeten lenyomva a kurzorvezérlő
billentyűk használata
közben.
Tartsa az <Fn> billentyűt
lenyomva a kurzorvezérlő
billentyűk használata
közben.
A billentyűzet rendes
billentyűi
A betűket a megszokott
módon gépelje be.
Tartsa az <Fn> billentyűt
lenyomva, miközben a
beágyazott billentyűzeten
gépel.
Windows billentyűk
A billentyűzetnek két olyan gombja van, amelyek Windows-hoz kötött funkciókat
látnak el.
Billentyű
Leírás
Windows
billentyű
Ha önmagában nyomják le, ennek a billentyűnek a hatása ugyanaz,
mintha a Windows Start ikonjára kattintanának, azaz elindítja a Start
menüt. Más billentyűkkel együtt használva számos funkciót képes
ellátni:
<
> + <Tab>: A következő Tálca gombot aktiválja.
<
> + <E>: Megnyitja a Sajátgép ablakot.
<
> + <F1>: Megnyitja a Súgó és támogatás ablakot.
<
> + <F>: Megnyitja A Keresés eredménye ablakot.
<
> + <R>: Megnyitja a futtatás párbeszédablakot.
<
> + <M>: Az összes ablakot kisméretűre állítja.
<Shift> + <
> + <M>: Visszaállítja az ablakok méretét.
Ennek a billentyűnek ugyanaz a hatása, mint a jobb egérgombbal
történő kattintásnak, azaz megnyitja az alkalmazás helyi menüjét.
Alkalmazás
billentyű
Gyorsbillentyűk
A számítógép gyorsbillentyűket vagy billentyűkombinációkat használ a legtöbb
kezelőszervek beállításához, mint például a képernyő fényereje, a hangerő és a
BIOS segédprogram.
A gyorsbillentyűk aktiválásához nyomja le és tartsa lenyomva az <Fn> billentyűt,
mielőtt lenyomná a gyorsbillentyű-kombináció másik billentyűjét.
15
Funkció
Leírás
<Fn> + <F1>
Gyorsbillentyű
súgó
A gyorsbillentyűk súgóját jeleníti meg.
<Fn> + <F2>
Acer eSettings
Megnyitja az Acer eManagerben az
Acer eSettings eszközt ”. Lásd "Acer
eManager" a 19. oldalon.
<Fn> + <F3>
Acer ePower
Management
Megnyitja az Acer eManagerben az
Acer ePowerManagement eszközt ”.
Lásd "Acer eManager" a 19.
oldalon.
<Fn> + <F4>
Alvás
A számítógépet alvó üzemmódba
helyezi.
<Fn> + <F5>
A kijelző
átkapcsolása
Vált a következő megjelenítési
kimenetek között: kijelző, külső
monitor (ha csatlakoztatva van), illetve
mindkettő.
<Fn> + <F6>
Kijelző
kikapcsolása
Kikapcsolja a kijelző hátsó
megvilágítását, hogy energiát
takarítson meg. Bármely billentyű
megnyomására visszatér.
<Fn> + <F7>
Az érintőpad
átkapcsolása
A beépített érintőpadot be-, illetve
kikapcsolja.
<Fn> + <F8>
Hangszóró be-,
illetve
kikapcsolása
A hangszórókat be- és kikapcsolja.
<Fn> + <F9>
Média zár
Az előlapon lévő Arcade média
gombokat kapcsolja be és ki.
<Fn> + <↑>
Hangerő
növelése
Növeli a hangerőt.
Magyar
Gyorsbillentyű Ikon
Magyar
16
Gyorsbillentyű Ikon
Funkció
Leírás
<Fn> + <↓>
Hangerő
csökkentése
Csökkenti a hangerőt.
<Fn> + <→>
Fényerő
növelése
Növeli a kijelző fényerejét.
<Fn> + <←>
Fényerő
csökkentése
Csökkenti a kijelző fényerejét.
Különleges billentyű
Az euró és a dollár szimbólumot megtalálja a bilentyuzet középso részén fölül, illetve
bal oldali alsó részén.
Az euró szimbólum
1
Nyisson meg egy szövegszerkesztőt.
2
Nyomja meg a billentyűzet jobb alsó részén található < > billentyűt, vagy
tartsa lenyomva az <Alt Gr> billentyűt, majd nyomja meg a billentyűzet
közepén felül az <5> billentyűt.
Megjegyzés: Némelyik betűkészlet és szoftver nem támogatja az euró
szimbólum használatát. További információkért kérjük, forduljon a
http://www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm weboldalhoz.
USA dollár szimbólum
1
Nyisson meg egy szövegszerkesztőt.
2
Nyomja meg a billentyűzet jobb alsó részén található < > billentyűt, vagy
tartsa lenyomva a <Shift> billentyűt, majd nyomja meg a billentyűzet közepén,
felül található <4> billentyűt.
Megjegyzés: Ez a funkció a nyelvi beállítások szerint változik.
17
Az optikai (CD vagy DVD) meghajtó
tálcájának kinyitása
Ha a számítógép be van kapcsolva, az optikai meghajtó tálcájának kinyitásához
nyomja meg a lemezkiadó gombot.
Magyar
Ha a számítógép ki van kapcsolva, a meghajtótálcát a vészkiadó furat segítségével
lehet kinyitni.
A számítógép biztonsági zárának
használata
A számítógép házán elhelyezett biztonsági zárhoz tartozó horony lehetővé teszi,
hogy Kensington típusú számítógépes biztonsági zárat használjon.
Tekerje a számítógépes biztonsági zárhoz tartozó drótkötelet egy mozdíthatatlan
tárgy, például asztal vagy zárt fiók fogantyúja köré. Helyezze be a horonyba a
kulcsot, és fordítsa el a zár bezárásához. Kaphatóak kulcsnélküli modellek is.
18
Audio
Magyar
A számítógép 16 bites, minőségi AC'97 sztereó hanggal és kétutas, sztereó
hangszórókal van felszerelve.
Hangerő állítása
A számítógép hangerejének beállítása egyszerűen gombnyomásra történik. További
részletekért a hangerő beállítását illetően lásd: "Gyorsbillentyűk" a 14. oldalon.
19
A rendszer segédprogramjainak
használata
Megjegyzés: Kizárólag Microsoft Windows XP operációs rendszert
futtató számítógépek esetében.
Acer eManager
terveztek. Az <
> billentyű megnyomásával behívhatja az Acer eManager
felhasználói felületet, amelyen 5 beállítási témakört talál: Acer
ePowerManagement,Az Acer eNetManagement, Acer ePresentation, Acer
eRecovery és Acer eSettings.
Az <
> billentyű beállításához lásd "Gyorsindítás gombok" a 10. oldalon.
Az Acer ePowerManagement (a kiválasztott modellekhez)
irányító központban egy helyről vezérelheti a számítógép
energiagazdálkodási sémáit és energiatakarékossági beállításait.
Az Acer eNetManagement (a kiválasztott modellekhez)
segít a felhasználóknak abban, hogy sokféle környezetben gyorsan és
egyszer ű en tudjanak hálózatokhoz csatlakozni.
Az Acer ePresentation használatával egyszerűen készíthet
diabemutatókat.
Az Acer eRecovery programmal biztonsági másolatot készíthet a
fájlokról, hogy egy véletlen rendszerösszeomlásnak ne legyen
adatvesztés a következménye.
Magyar
Az Acer eManager innovatív szoftver, amelyet a gyakran használt funkciókhoz
20
Az Acer eSettings révén könnyen kézben tarthatja a számítógépe
beállításait és biztonságát.
Magyar
További információkért nyissa meg az Acer eManager programot, kattintson a kívánt
alkalmazásra, majd válassza a Help funkciót.
Megjegyzés: Ha a számítógéphez nem tartozik helyreállító CD-lemez
vagy rendszer CD-lemez, akkor az Acer eRecovery "System backup
to optical disk" (Rendszer biztonsági mentése optikai lemezre)
funkciójával írjon egy mentési képet CD- vagy DVD-lemezre. Ha CDlemez vagy az Acer eRecovery segítségével állítja helyre a rendszert,
akkor a legjobb eredményt úgy érheti el, hogy az összes perifériát
leválasztja a számítógépről (kivéve a külső Acer optikai meghajtót,
amennyiben rendelkezik ilyennel).Beleértve az Ön Acer ezDock
kellékét.
Acer GridVista (kétmonitoros megjelenítés
támogatása)
Megjegyzés: Ez a szolgáltatás csak bizonyos modelleken áll
rendelkezésre.
21
Ha engedélyezni akarja a notebookon a kétmonitoros megjelenítést.Először is
ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van-e a második monitor.Ezután nyissa meg a
Start - Vezérlőpult - Megjelenítés párbeszédpanelt, és kattintson a Beállítások
fülre. Jelölje ki a párbeszédpanelen a második monitor (2) ikonját, majd jelölje be
A Windows Asztal kiterjesztése erre a monitorra négyzetet. Végül az Alkalmaz
gombra kattintva tárolja el az új beállításokat, majd kattintson az OK gombra a
művelet befejezéséhez.
Magyar
Az Acer GridVista egy hasznos segédprogram. Négy beépített megjelenítési
beállítása van, amellyel a felhasználók egy képernyőn több ablakot kezelhetnek. A
funkció elérési útvonala: Start, Minden program, majd Acer GridVista. Az alábbi
négy megjelenítési beállítás választható:
1
2
1
2
1
3
2
3
1
3
2
4
Kettő (függőlegesen), három (a nagyobb bal oldalon), három (a nagyobb jobb
oldalon) vagy négy
A Acer GridVista támogatja a kétmonitoros megjelenítést, vagyis a kép egymástól
független felosztását két megjelenítőn.
A Acer GridVista beállítása felhasználóbarát:
1
Indítsa el a Acer GridVista segédprogramot, és válassza ki az egyes
megjelenítők kívánt képernyőbeállítását a tálcáról.
2
Húzza rá az ablakokat a kívánt elrendezési típusra.
3
Élvezze a jól áttekinthető asztal kényelmét.
Magyar
22
Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a második monitor felbontása a
gyártó által ajánlott értékre van-e beállítva.
Launch Manager
A Launch Manager lehetővé teszi a billentyűzet fölött található 4 gyorsindítás gomb
beállítását. A gyorsindítás gombok helyével kapcsolatos részleteket lásd a
"Gyorsindítás gombok" a 10. oldalon részben.
A Launch Manager alkalmazás elindításához kattintson a következőkre: Start,
Programok, majd Launch Manager.
23
Norton AntiVirus
A Norton AntiVirus olyan vírusvédelmi alkalmazás, amely megkeresi és kijavítja a
fertőzött fájlokat, és a vírusok elleni védelemmel biztosítja a számítógép adatainak
védelmét és biztonságát.
Hogyan ellenőrizhető a vírusfertőzöttség a Norton AntiVirus
használatával?
A “full system scan” a számítógép összes fájlját ellenőrzi. A teljes rendszer
ellenőrzése:
Indítsa el a Norton AntiVirus programot.
Az asztalon kattintson duplán a Norton AntiVirus ikonra, vagy a Windows
tálcán kattintson a Start gombra, mutasson a Programok pontra, majd
kattintson a Norton AntiVirus parancsra.
2
A Norton AntiVirus ablakban kattintson a Scan for Viruses (Vírusellenőrzés)
gombra.
3
A Scan for Viruses ablakban kattintson a Scan My Computer parancsra.
4
Az Actions területen kattintson a Scan parancsra.
5
Az összesítés megtekintése után kattintson a Finished gombra.
Lehetőség van olyan testre szabott vírusellenőrzések futtatására is, amelyek
felügyelet nélkül végeznek vizsgálatot meghatározott napokon és időpontokban,
illetve rendszeres időközönként. Ha az ütemezett ellenőrzés a számítógép
használata közben kezdődik meg, akkor az alkalmazás a háttérben fog futni, így
nem kell megszakítani a munkát.
További információ a Norton AntiVirus Help menüjében található.
Magyar
1
24
Gyakran ismétlődő kérdések
Az alábbiakban felsoroljuk azokat a lehetséges helyzeteket, amelyek a számítógép
használata közben merülhetnek fel. Mindegyikhez egyszerű válaszokat és
megoldásokat nyújtunk.
Megnyomtam a bekapcsoló gombot, de a számítógép nem indul el,
illetve nem tölti be az operációs rendszert.
Nézze meg a bekapcsolt állapotot jelző lámpát:
Magyar
•
•
Ha nem világít, a számítógép nem kap feszültséget. Ellenőrizze a
következőket:
-
Ha akkumulátorról üzemel, lehet, hogy alacsony a feszültsége, és nem
képes energiával ellátni a számítógépet. Csatlakoztassa a hálózati
adaptert, hogy feltölthesse az akkumulátort.
-
Bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati adapter megfelelően
csatlakoztatva van a számítógéphez és a fali dugaszolóaljzatba.
Ha világít, ellenőrizze a következőket:
-
Nem rendszerindító (boot-) lemez van a külső USB hajlékonylemezes
meghajtóban? Tegyen be helyette egy rendszerlemezt, és nyomja meg a
<Ctrl> + <Alt> + <Del> billentyűkombinációt a rendszer újraindításához.
Semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
A számítógép teljesítményszabályozó rendszere automatikusan kikapcsolja a
kijelzőt, hogy energiát takarítson meg. Nyomja meg bármely billentyűt a kijelző
visszakapcsolásához.
Ha nem lehet visszakapcsolni a kijelzőt egy billentyű lenyomásával, annak két oka
lehet:
•
A fényerő nagyon alacsonyra van állítva. Nyomja meg a <Fn> + <→> billentyűt
a fényerő növeléséhez.
•
A kijelző egység külső monitorra van állítva. Nyomja le a monitorváltás
gyorsbillentyűjét: <Fn> + <F5>, hogy a számítógép kijelzője legyen az aktuális
monitor.
•
Ha az Alvás állapotjelző lámpa világít, akkor a számítógép Alvás üzemmódban
van. Ha fel akarja ébreszteni a számítógépet, nyomja meg és engedje fel a
bekapcsoló gombot.
A kép nem tölti ki a kijelzőt.
A számítógépkijelzők natív felbontása a képernyő méretétől függően eltérő. Ha a
natív felbontásnál alacsonyabbra állítja a felbontást, akkor a kép megnyújtásával tölti
ki a számítógép a képernyőt. A Windows asztalon kattintson az egér jobb gombjával,
majd a megjelenő helyi menüből válassza a Tulajdonságok parancsot. Ekkor
megnyílik a Megjelenítés tulajdonságai párbeszédpanel. Ezután kattintson a
Beállítások fülre, ahol ellenőrizheti, hogy megfelelő felbontás van-e beállítva.
Az előírt felbontásnál kisebb felbontások a számítógépen vagy a külső monitoron
nem teljes méretben jelennek meg.
25
Nem bocsát ki hangot a számítógép hangszórója.
Ellenőrizze a következőket:
A hangerő le lehet némítva. A Windows tálcán nézze meg a
hangerőszabályzás (hangszóró) ikont. Ha át van húzva, kattintson az ikonra,
majd törölje a jelet az Elnémítás jelölőnégyzetből.
•
Lehet, hogy a hangerő túl halk. A hangerő a hangerőszabályzó gombokkal is
állítható. Részleteket lásd: "Gyorsbillentyűk" a 14. oldalon.
•
Ha a számítógép elülső panelén lévő vonal ki porthoz fülhallgatók, fejhallgatók
vagy külső hangszórók vannak csatlakoztatva, akkor a belső hangszórók
automatikusan kikapcsolt állapotba kerülnek.
Ki szeretném nyitni az optikai meghajtó tálcáját a számítógép
bekapcsolása nélkül.
Az optikai meghajtón van egy mechanikus kiadógomb. A fiók kinyitásához
egyszerűen illessze a furatba egy toll hegyét, vagy egy gemkapcsot és nyomja meg.
A billentyűzet nem reagál.
Csatlakoztasson egy külső billentyűzetet a számítógép hátlapján vagy elején
található USB porthoz. Ha azzal működik, lépjen kapcsolatba a kereskedőjével vagy
egy felhatalmazott szervizközponttal, mert lehet, hogy a belső billentyűzet kábele
meglazult.
A nyomtató nem működik.
Ellenőrizze a következőket:
•
Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e dugva egy fali dugaszolóaljzatba, és hogy
be van-e kapcsolva.
•
Ellenorizze, hogy a nyomtatókábel jól van-e csatlakoztatva a számítógép
párhuzamos vagy USB portjához és a nyomtató megfelelo portjához.
Szeretném beállítani a beépített modem használatát.
A kommunikációs szoftver (pl. a HyperTerminal) megfelelő használatához be kell
állítani a Hívás helyét:
1
Kattintson a következőkre: Start, Beállítások, Vezérlőpult.
2
Kattintson duplán a Telefon és modem beállításai ikonra.
3
Kattintson a Szabályok fülre, majd adja meg tartózkodási helyét.
Lásd még a Windows kézikönyvét.
Megjegyzés: A notebook elsõ indításakor az internetkapcsolat
telepítését kihagyhatja, mivel ez nem szükséges az operációs
rendszer telepítéséhez. Ha az operációs rendszert telepítette,
folytathatja az internetkapcsolat telepítésével.
Magyar
•
26
Helyreállító CD-k nélkül szeretném visszaállítani a számítógép
eredeti beállításait.
Magyar
Megjegyzés: Ha a rendszer több nyelvet támogat, a későbbi
helyreállítási műveleteknél csak a rendszer első indításakor választott
operációs rendszer és nyelv használható.
Ez a visszaállítási folyamat segít Önnek visszaállítani a C: meghajtóra azokat a
szoftvereket, amelyek a noteszgép vásárlásakor eredetileg fel voltak telepítve.
Kövesse az alábbi lépéseket a C: meghajtó helyreállításához. (A C: meghajtó
újraformázásra kerül és minden rajta lévő adat törlődik!) Fontos, hogy e lépés előtt
készítsen tartalékmásolatot az adatállományokról.
A visszaállítás megkezdése előtt kérjük, ellenőrizze a BIOS beállításait.
1
Ellenőrizze, hogy aktiválva van-e a Acer disk-to-disk recovery funkció.
2
Győződjön meg arról, hogy a D2D Recovery beállítás az Main pontban
Enabled állapotra van állítva.
3
Mentse el a módosításokat, majd lépjen ki a BIOS segédprogramból.
A rendszer ezután újraindul.
Megjegyzés: A BIOS segédprogram eléréséhez a bekapcsolási
önteszt (POST) alatt nyomja meg az <F2> billentyűt.
A helyreállítás elindítása:
1
Indítsa újra a rendszert.
2
Amig az Acer logo lathato, nyomja meg egyszerre az <Alt> + <F10>
billentyűket, hogy elindítsa a visszaállítási folyamatot.
3
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a rendszer helyreállításához.
Fontos! Ez a funkció 2 - 3 GB területet foglal a merevlemez rejtett
partícióján.
27
Szervizszolgáltatás kérése
Utazók Nemzetközi Garanciája
(International Travelers Warranty; ITW)
A számítógépére érvényes az Utazók Nemzetközi Garanciája (International
Travelers Warranty; ITW), amely utazás közben biztonságot és nyugalmat nyújt.
A szervizközpontok világméretű hálózata örömmel áll az Ön rendelkezésére.
Legyen mindig kéznél az ITW útlevele, különösen utazás közben, hogy
részesülhessen a támogatást nyújtó központjaink által nyújtott előnyökből. A
vásárlást igazoló dokumentumokat helyezze az ITW útlevél borítólapjának belső
oldalán kialakított tasakba.
Ha abban az országban, ahova utazott, nincsen az Acer által felhatalmazott szerviz,
a világ bármely pontján lévő irodánkkal kapcsolatba léphet. Látogassa meg a
http://global.acer.com.
Mielőtt telefonálna
Kérjük, készítse elő a következő információkat, ha felhívja az Acert telefonos
segítségkérés céljából, és legyen a számítógépe mellett, amikor telefonál. A
segítségével csökkenthetjük a híváshoz szükséges időt, és hatékonyabban meg
tudjuk oldani a problémáit. Ha a számítógépe hibaüzenetet jelez vagy sípol, írja le a
képernyőn megjelenteket, (vagy a hangjelzések számát és sorrendjét).
A következő információkat kérjük Öntől:
Név: __________________________________________________________________
Cím: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Telefonszám: __________________________________________________________
Gép típusa és modellszám: ______________________________________________
Sorozatszám: __________________________________________________________
A vásárlás időpontja: ____________________________________________________
Magyar
A számítógépéhez mellékeltünk egy ITW útlevelet. Ez az útlevél mindent tartalmaz,
amit az ITW programról tudnia kell. A kézhez álló füzetben felsorolták a
rendelkezésre álló felhatalmazott szervizközpontokat. Kérjük, olvassa el gondosan
az útlevelet.
28
Acer Arcade
Magyar
Az Acer Arcade integrált lejátszó zene, fotók, DVD-filmek és videofelvételek
lejátszásához. Fájl megtekintéséhez, illetve meghallgatásához kattintson egy
tartalom gombra (pl. Zene, Video stb.) az Arcade honlapon.
•
Mozi - DVD-k vagy VCD-k megtekintése
•
Album - A merevlemezen vagy bármely cserélhető lemezen tárolt digitális
fotók megtekintése
•
Video- Videoklipek megtekintése és/vagy szerkesztése
•
Zene - Többféle formátumban tárolt zenei állományok meghallgatása
•
Író - CD-k és/vagy DVD-k létrehozása az adatok megosztásához, illetve
archiválásához
•
TV-Nézzen digitális vagy analóg TV musorokat (opcionális)
•
Beállítások - Az Acer Arcade személyre szabása
Megjegyzés: Videofelvételek, DVD-filmek vagy diabemutatók nézése
közben a képernyőkímélő és az energiagazdálkodási lehetőségek
nem állnak rendelkezésre. Zenehallgatás közben azonban aktívak
ezek a funkciók.
29
Arcade Gyorsbillentyűk
Windows alatt az alábbi billentyűkombinációk állnak rendelkezésre az Acer Arcade
jellemzőinek és beállításainak finomhangolásához.
Funkció
<Fn> + <F1>
On-line súgó menü
<Fn> + <F3>
Acer ePowerManagement, akkumulátorral
kapcsolatos információk
<Fn> + <F5>
A kijelző átkapcsolása
<Fn> + <F6>
Kijelző kikapcsolása
<Fn> + <F8>
Hangszóró be-, illetve kikapcsolása
<Fn> + <↑>
Növeli a hangerőt
<Fn> + <↓>
Csökkenti a hangerőt
<Fn> + <→>
Növeli a kijelző fényerejét
<Fn> + <←>
Csökkenti a kijelző fényerejét
<Fn> + <Home>
Lejátszás; nyomja meg ezt a gombot a zeneszám
vagy videofelvétel lejátszásához. Nyomja meg ismét a
lejátszás szüneteltetéséhez
<Fn> + <Pg Up>
Leállítás; nyomja meg ezt a gombot a zeneszám vagy
videofelvétel lejátszásának megállításához
<Fn> + <Pg Dn>
Visszaugrás; nyomja meg ezt a gombot, hogy
visszaugorjon az előző zeneszám vagy videofelvétel
elejére, és elkezdje lejátszani
<Fn> + <End>
Előreugrás; nyomja meg ezt a gombot, hogy a
következő zeneszámra vagy videofelvételre ugorjon
Magyar
Gyorsbillentyű
30
Tartalom keresése és lejátszása
Ha egy gombra kattint az Acer Arcade honlapon, megnyílik a megfelelő szolgáltatás
honlapja. A tartalom lapokon a bal oldalon gombok, a jobb oldalon pedig
böngészőpanel található. Ha egy gombon több választás lehetséges, mint például
rendezési szempontok, az aktuális beállítást a bal oldalon egy élénk színű golyó
mutatja.
Magyar
A tartalom kiválasztásához kattintson a tartalom panelben lévő tételre. Ha több mint
egy CD- vagy DVD-meghajtó áll rendelkezésre, az összes meghájtó láthatóvá válik.
A képek és videofelvételek fájlként (gyorsnézeti képekkel) és mappákban rendezve
jelennek meg.
A mappában való böngészéshez kattintson rá, hogy megnyissa. Ahhoz, hogy a
fölötte lévő szintre lépjen, kattintson az Egy szinttel feljebb gombra. Ha a tartalom
nem fér rá egy oldalra, használja a jobb oldalon alul lévő gombokat a lapok
görgetéséhez.
Beállítások
Az Acer Arcade programban lévő beállítások lehetővé teszik, hogy finomhangolja
teljesítményét a számítógépéhez személyes igényei szerint. A Honlap Beállítások
gombjára való kattintással léphet a Beállítások lapra.
Használja a Képernyő arány beállítást a szabvány (4:3) és a széles képernyős
(16:9) beállítás közötti átkapcsoláshoz.
Az Audio kimenet beállítást Sztereóra kell állítani, ha hangszórókat használ, és
Virtuális surround hangra, ha fejhallgatót használ.
Megjegyzés: Ha az Ön hangszórói nem alkalmasak alacsony
frekvenciájú jelek lesugárzására, ajánljuk, hogy ne válassza ezt a
beállítást, mivel károsíthatja a hangszórókat.
Kattintson az About Acer Arcade pontra a verziót és a szerzői jogvédelmi adatokat
tartalmazó lap megnyitásához.
Kattintson a Gyári beállítások visszaállítása gombra, hogy visszaállítsa az Acer
Arcade program alapértelmezett beállításait.
Arcade kezelőszervek
Ha a videoklipet, filmet vagy diabemutatót teljes képernyős üzemmódban nézi, az
egér mozgatására két előbukkanó kezelőpanel jelenik meg. Néhány másodperc
elteltével azonban automatikusan eltűnnek. A képernyő tetején megjelenik a
Navigációs kezelőszervek panel, míg az alján a Lejátszó kezelőszervek panel
válik láthatóvá.
31
Navigációs kezelőszervek
Az Acer Arcade honlapjára való visszatéréshez kattintson a Home gombra az ablak
bal felső sarkában. Ahhoz, hogy tartalomkeresés közben a fölötte lévő szintre
lépjen, kattintson az Egy szinttel feljebb gombra. Az előző képernyőre való
lépéshez kattintson a Return gombra. A felső jobb oldali sarokban lévő gombok
(Kis méret, Teljes méret és Bezárás) a PC-kben megszokott módon működnek.
Az Acer Arcade programból való kilépéshez kattintson a Bezárás gombra az ablak
jobb felső sarkában. Ehhez kattinthat a To PC gombra is.
Lejátszó kezelőszervek
Megjegyzés: DVD-filmek lejátszása közben további kezelőszervekkel
egészülnek ki a hangerő beállítására szolgáló szervek, amelyek az
utóbbiak jobb oldalán jelennek meg. Ezek részletes leírását az
Útmutató Mozi fejezete tartalmazza.
Mozi
Ha az Ön számítógépe rendelkezik DVD-meghajtóval, az Acer Arcade Mozi
szolgáltatásával DVD- és Video CD (VCD) filmeket játszhat le. Ez a lejátszóprogram
egy tipikus asztali DVD-lejátszó jelemzőivel és kezelőszerveivel rendelkezik.
Amikor lemezt helyez a DVD-meghajtóba, a film lejátszása automatikusan
elkezdődik. A filmlejátszás vezérléséhez megjelenik egy előbukkanó vezérlőpanel
az ablak alján, amikor mozgatja az egeret.
Ha több mint egy optikai meghajtó tartalmaz lejátszásra alkalmas lemezt, kattintson
a Mozi gombra a honlapon, hogy megnyissa a Mozi tartalomoldalt, majd válassza ki
a megtekinteni kívánt lemezt a jobb oldali listán.
DVD-filmek lejátszása közben a következő különleges kezelőszervekkel egészül ki
az előbukkanó panel:
•
DVD menü
•
Felirat
•
Nyelv
Kameraállás
Az éppen lejátszott lemez a felsorolt meghajtók fölötti területen jelenik meg. Ez a lap
akkor is megjelenik, ha a film lejátszása közben megnyomja a Leállítás gombot. A
bal oldalon lévő gombok segítségével folytathatja a film lejátszását attól a ponttól,
ahol előzőleg megállították, elölről kezdheti a lemez lejátszását, beléphet a DVD
menübe, kiadhatja a lemezt vagy a DVD beállítások oldalra léphet.
•
Magyar
Az ablak alján láthatók a lejátszó videofelvételek, diabemutatók, filmek, illetve
zeneszámok lejátszásához használatos kezelőszervei. A bal oldalon lévő csoport az
általános lejátszási kezelőszerveket tartalmazza (lejátszás, szünet, leállítás stb.).
A jobb oldalon lévő csoport szabályozza a hangerőt (elnémítás és hangerő fel/le).
32
DVD beállítások
Kétféle DVD beállítás lehetséges: Video és Nyelv. Kattintson a megfelelő gombra
az adott beállítás-oldal megnyitásához.
Video
A video beállítások menüben állítható be a DVD-k/VCD-k video kimenete.
Magyar
A Hardveres gyorsítás kiaknázza bizonyos grafikai kártyák különleges feldolgozási
teljesítményét, hogy csökkentse a CPU terhelését a DVD-filmek és bizonyos
videofelvételek lejátszása közben. Ha problémákat tapasztal a videolejátszás
minőségével, próbálja meg kikapcsolni ezt a lehetőséget.
Válasszon kimeneti formátumot:
•
4:3 Szabvány vagy 16:9 Széles képernyős a kijelzési igényeknek
megfelelően
•
A Letterbox lehetőség a széles képernyős felvételt eredeti képaránnyal
mutatja, és fekete csíkokat helyez a képernyő alsó és felső részére.
•
A Pan & Scan lehetőség széles képernyős DVD-filmeknél használatos.
•
A Acer CinemaVision nem lineáris video képnyújtási technológia, amely
minimális torzítást eredményez a kép közepén.
•
A Stretch a kijelző képernyő méretének megfelelően megnyújtja a képet.
•
A Színbeállítás opció segítségével többféle színbeállítás közül választhat,
hogy visszajátszás közben megváltoztassa a felvétel színeit. Az Eredeti az
éppen lejátszott lemez színvilágát alkalmazza, míg az Élénk, Fényes és Mozi
módosított színbeállítást ad a képnek.
•
A Acer ClearVision video-jelfeldolgozó technológia, amely érzékeli a felvétel
tartalmát és dinamikusan módosítja a fényesség/kontraszt/telítettség értékeket,
így nem kell színbeállítást végeznie, ha az Ön által nézett film túl sötét, illetve
túl világos jeleneteket tartalmaz.
•
Kattintson a Gyári beállítások visszaállítása gombra, hogy visszaállítsa az
alapértelmezett beállításokat.
Nyelv
A nyelvi beállítások menüben beállítható a DVD-k/VCD-k audio és felirat
kimenetének nyelve.
A Felirat menüvel kiválasztható a DVD alapértelmezett feliratnyelve, amennyiben
van ilyen. A gyári beállítás: Kikapcsolva.
A Jelbeszéd menüpont bekapcsolja a DVD-lemezek jelbeszéd szolgáltatását. Ez a
funkció a videojelben kódolt jeleket jelenít meg, amelyek a gyengén hallók részére
magyarázzák a jelenet történéseit és a párbeszédet. A gyári beállítás: Kikapcsolva.
Az Audio menüvel kiválasztható a DVD alapértelmezett nyelve.
33
Album
Az Acer Arcade segítségével egyenként vagy diabemutatóban megtekintheti
digitális fényképeit a számítógép bármely rendelkezésre álló meghajtóján.
Kattintson az Album gombra a honlapon, hogy megjelenjen az Album nyitóoldala.
Magyar
A jobb oldalon lévő tartalom panelben egyedi képek és mappák is láthatók. A mappa
megnyitásához kattintson rá.
Diabemutató megtekintéséhez nyissa meg a megtekintendő fényképeket tartalmazó
mappát, majd kattintson a Diabemutató lejátszása gombra. A diabemutató kitölti a
képernyőt. Használja az előbukkanó vezérlőpanelt a diabemutató vezérléséhez.
34
A képernyőt teljesen kitöltő kép elforgatásához kattintson az Elforgatás jobbra
vagy Elforgatás balra gombra.
A képeket egyenként is megtekintheti, ha rájuk kattint. Ezzel a megnyitott kép kitölti
a képernyőt.
Diabemutató beállításai
A diabemutató beállításainak módosításához kattintson az Album oldal Beállítások
gombjára.
Magyar
A Dia időtartam-beállítása meghatározza, hogy mennyi ideig jelenjen meg a
diabemutató során egy-egy kép.
Az Áttűnéssel beállíthatja a képek közötti átmenet jellegét.
Háttérzene hozzáadásához állítsa a Zene lejátszása a diabemutató közben
lehetőséget Igen-re. A zene kiválasztása oldal megkéri, hogy válasszon zenét a
személyes zenei könyvtárából.
Kattintson a Gyári beállítások visszaállítása gombra, hogy visszaállítsa az
alapértelmezett beállításokat.
Video
Video funkció megnyitásához kattintson a Video pontra az Acer Arcade honlapon.
Ezzel megnyílik a Video kezdőlap.
Megjegyzés: A video szolgáltatást olyan formátumú videoállományok
visszajátszására tervezték, mint például MPEG1, MPEG2 (ha DVDmeghajtót is tartalmaz a rendszer), AVI, WMV és ASF. Ha DVD-, vagy
VCD-filmet szeretne nézni, használja a Mozi funkciót.
Két lehetőség látható a Video oldalon: Video lejátszása vagy Video szerkesztése.
Videofelvétel lejátszása
Videofelvételek megtekintéséhez kattintson a Video lejátszása gombra. A Video
oldal jobb oldali tartalom paneljén láthatók a videoállományok. Mappa szerint
vannak rendezve és gyorsnézeti kép mutatja a videofelvétel első képkockáját.
Videofelvétel lejátszásához kattintson az ikonjára. A lejátszott felvétel kitölti a
képernyőt. Megjelenik egy előbukkanó vezérlőpanel a képernyő alján, amikor
mozgatja az egeret. A Video oldalra való lépéshez kattintson a Stop gombra.
35
Video authoring
Kattintson a Video Authoring gombra a PowerProducer program megnyitásához.
A PowerProducer lehetővé teszi, hogy véglegesítse és lemezre írja digitális
videofelvételeit. Mielőtt a PowerProducer segítségével létrehozná filmjét, először
gyűjtse össze (vagy hozza létre) az összetevőit: videoklipeket, fényképeket és a
háttérzenét. A nyersanyagot saját maga is felveheti videokamerával vagy más
felvevő-berendezéssel, vagy egyszerűen felhasználhatja a kéznél levő fájlokat. Az is
előfordulhat, hogy Ön már meg is alkotta a saját filmjét egy videoszerkesztő szoftver
segítségével.
A PowerProducer gyártási funkciói a következők:
•
•
•
•
•
•
•
•
CD-ket, DVD-ket, VCD-ket, SVCD-ket és szerkeszthető DVD-ket ír
törli azokat az újraírható lemezeket, amelyeken megőrizni nem kívánt tartalom
van
lemezeket másol
a lemezeket töredezettségmentesíti a video tartalom módosításához, illetve
kiegészítéséhez
a DV tartalmat egyenesen DVD-re rögzíti
fejezeteket hoz létre a videotartalmon belül
a videókhoz és a menükhöz háttérzenét ad hozzá
különféle személyre szabható menügrafikát kínál fel a gombokhoz, keretekhez
és hátterekhez
•
DVD-ről, firewire eszközökről, analóg videorögzítő eszközökről, USBeszközökről és fájlokból képes felvenni
A videók elkészítéséhez segítséget nyújt a PowerProducer online súgórendszere.
Zene
Zenegyűjteménye praktikus hozzáférése érdekében kattintson a Zene pontra az
Acer Arcade honlapon. Ezzel megnyílik a Zene kezdőlap.
Válassza ki a meghallgatni kívánt zenét tartalmazó mappát. Kattintson a “Lejátszás”
gombra, hogy az egész CD-lemezt az elejétől a végéig meghallgassa, vagy a
tartalom panelben lévő listáról válassza ki azt a dalt, amelyet meg szeretne hallgatni.
A mappában lévő zeneszámok a tartalom panelen láthatók, míg a bal oldalon
találhatók a Lejátszás, a Véletlenszerű lejátszás és az Összes megismétlése
kezelőszervei. A Képi megjelenítés lehetőséggel a számítógép által létrehozott
hatásokat nézheti, miközben zenét hallgat. Zene lejátszása közben a lap oldalán
lévő vezérlőpanelen egyszerűen beállíthatja a hangerőt és szabályozhatja a
visszajátszást.
Zene CD-ről történő rippeléséhez kattintson a CD rippelés gombra. A megnyíló
lapon válassza ki azokat a dalokat, amelyeket rippelni szeretne (vagy kattintson az
Összes kiválasztása vagy Kiválasztás megszüntetése pontra), majd kattintson a
Rippelés gombra.
Magyar
Ha a film kész a véglegesítésre, ideje a PowerProducert használatba venni. Mivel a
PowerProducer tartalmazza az alapvető videoszerkesztő eszközöket.
36
Író
Az NTI CD/DVD-Maker az adatok, hangfelvételek, fotók vagy videofelvételek
rögzítéséhez egyszerű és átfogó megoldást kínál, így egyszerűvé teszi a modern
digitális életvitelt. Most CD-re/DVD-re írhat és megoszthat másokkal bármit adatokat, zenét, videót vagy fényképeket - gyorsabban és egyszerűbben, mint
valaha.
Magyar
Másolás – Tartalékmásolat készítése CD-/DVDgyűjteményéről
Készítsen biztonsági másolatot (a szerzői joggal nem védett) CD és DVD
lemezekről néhány egérkattintással.
Audio – Hozza létre saját válogatás CD-jét
Hozzon létre jobb hangzású zenét egyetlen pillanat alatt. Írja kedvenc dalait CDlemezre, amelyeket bármilyen CD-játszón meghallgathat. Konvertáljon dalokat
zenei gyűjteményéből MP3 vagy más elterjedt audio formátumra.Hozzon létre MP3
CD-t több mint 100 kedvenc dallal, és hallgassa meg PC-n vagy MP3 CD-játszón.
Adatok – Tárolja fájljait egyszerűen és könnyen
Másolja számítógépe merevlemezének tartalmát az egyszerű visszaállításhoz
rendszerösszeomlás esetén. Az adatok CD-/DVD-lemezre archiválása
szükségtelenné teszi a kiegészítő merevlemezek használatát.
Video - Az emlékei képekben
Alakítsa digitális fotóit diabemutató-VCD-re háttérzenével, amelyet a DVD-lejátszók
többsége le tud játszani. Adjon új életet videoklipjeinek és ossza meg emlékeit
barátaival és családjával kompatibilis DVD-lejátszón visszajátszva. Személyre
szabott menüket is adhat a Video CD-khez és Szuper Video CD-khez.
A fenti lehetőségekkel kapcsolatos részletesebb tájékoztatásért forduljon a
Felhasználói útmutatóhoz vagy kattintson a Súgó gombra, hogy megnyissa az NTI
CD/DVD-Maker súgó menüjét.
37
A notebook számítógép szállítása
Ez a fejezet tippeket és ötleteket ad ahhoz, hogy mire kell ügyelni a számítógép
szállításánál vagy utazásnál.
Lekapcsolás az asztali munkahelyről
Kövesse ezeket a lépéseket, amikor külső tartozékokról kapcsolja le a
számítógépet:
Mentse el a megnyitott fájlokat.
2
Távolítson el minden adathordozót, hajlékonylemezt és CD-t a meghajtó(k)ból.
3
Teljesen feltöltött tartalék akkumulátorok.
4
Csukja le a kijelzőt.
5
Húzza ki a hálózati adaptert.
6
Húzza ki a billentyűzet, a mutatóeszköz, a nyomtató, a külső monitor vagy más
külső eszköz csatlakozóit.
7
Nyissa ki a Kensington-zárat, ha ilyennel rögzíti a számítógépét.
Mozgásban
Ha csak rövid távolságra viszi a számítógépet, például az íróasztalától a tárgyalóba.
A számítógép előkészítése
A számítógép áthelyezése előtt csukja le és reteszelje a kijelzőt, hogy a számítógép
Alvó üzemmódba lépjen. Most már az épületen belül akárhova magával viheti a
számítógépet. A kijelző kinyitásával a számítógép kikerül az alvó üzemmódból.
Ha egy ügyfél irodájába, vagy egy másik épületbe viszi a számítógépet, érdemes
kikapcsolni:
Kattintson a következőre: Start, A számítógép kikapcsolása, majd kattintson a
Kikapcsolás gombra (Windows XP).
-vagyA számítógépet alvó üzemmódba helyezheti a <Fn> + <F4> megnyomásával.
Ezután csukja le és reteszelje a kijelzőt.
Ha újra használható a számítógép, oldja ki és nyissa fel a kijelzőt, majd nyomja meg
a be-/kikapcsolás gombot.
Megjegyzés: Ha az Alvás állapotjelző lámpa nem világít, a
számítógép Hibernált üzemmódba került, és kikapcsolt. Ha az
Áramellátás állapotjelző lámpa nem világít, de az Alvás állapotjelző
világít, a számítógép Alvás üzemmódba lépett. Ha újból használni
akarja a számítógépet, mindkét esetben nyomja meg és engedje fel a
bekapcsoló gombot. Megjegyzendő, hogy a számítógép Hibernált
üzemmódba léphet, ha egy ideig Alvás üzemmódban volt.
Magyar
1
38
Mit vigyen magával a megbeszélésekre
Ha a megbeszélés viszonylag rövid, akkor valószínűleg elég csak a számítógépet
vinnie. Ha hosszabb megbeszélésre számít, vagy a számítógép akkumulátora nincs
teljesen feltöltve, akkor érdemes a hálózati adaptert is magával vinnie, majd a
tárgyalóteremben csatlakoztatnia a géphez.
Magyar
Ha a tárgyalóteremben nincsen fali dugaszolóaljzat, az akkumulátor terhelését
csökkentheti, ha alvó üzemmódba helyezi a számítógépet. Nyomja meg a
<Fn> + <F4> billentyűket, vagy csukja le a kijelzőt minden alkalommal, amikor nem
használja aktívan a számítógépet. Ezután nyomja meg bármely billentyűt, vagy
nyissa fel a kijelzőt a folytatáshoz.
A számítógép hazaszállítása
Ha az irodából hazamegy, vagy fordítva.
A számítógép előkészítése
Miután lecsatlakoztatta a számítógépet az asztali munkahelyéről, kövesse az alábbi
lépéseket a számítógép hazaszállításhoz való előkészítéséhez:
•
Ellenőrizze, hogy minden adathordozót és CD-t kivett-e a meghajtó(k)ból.
Ennek elmulasztása a meghajtó olvasófejének sérüléséhez vezethet.
•
Csomagolja a számítógépet olyan védőtokba, amelyben nem tud csúszkálni,
és ki van párnázva, hogy elejtés esetén megfelelő védelmet nyújtson.
Figyelmeztetés: A számítógép fedele mellé ne csomagoljon semmit.
A fedelére nehezedő nyomás károsíthatja a kijelzőt.
Mit vigyen magával
Hacsak nincs meg otthon is valami az alábbiakból, ezeket vigye magával:
•
Hálózati adapter és kábel
•
A nyomtatott Felhasználói Útmutató
39
További óvintézkedések
A számítógép védelme érdekében kövesse ezeket a tanácsokat a munkahelyre és
haza történő utazáskor:
Tartsa magánál a számítógépet, hogy a hőmérsékletváltozások hatását a
minimumra csökkentse.
•
Ha hosszabb időre meg kell állnia, és nem viheti magával a számítógépet,
hagyja a számítógépet a gépkocsi csomagtartójában, hogy elkerülje a túlzott
felmelegedés veszélyét.
•
A hőmérséklet és relatív páratartalom változásai páralecsapódást okozhatnak.
Hagyja, hogy a számítógép felvegye a szobahőmérsékletet és ellenőrizze a
kijelzőt, hogy nincs-e rajta páralecsapódás, mielőtt bekapcsolná. Ha a
hőmérsékletváltozás több mint 10 °C (18 °F), gondoskodjon arról, hogy a
számítógép lassan vegye fel a szobahőmérsékletet. Ha lehetséges, hagyja a
számítógépet 30 percre olyan helyen, ahol a hőmérséklet a külső és a
szobahőmérséklet között van.
Otthoni iroda felállítása
Ha gyakran dolgozik otthon a számítógépén, érdemes egy második hálózati
adaptert beszerezni otthoni használatra. Egy második hálózati adapterrel
elkerülheti, hogy többletsúlyt szállítson haza és vissza.
Ha a számítógépét jelentős időtartamra kívánja otthon használni, érdemes külső
billentyűzettel, monitorral vagy egérrel bővítenie.
Utazás a számítógéppel
Ha hosszabb útra indul, például a munkahelyéről egy ügyfél munkahelyére, vagy a
környékre.
A számítógép előkészítése
Úgy készítse elő a számítógépet, mintha hazavinné. Ellenőrizze, hogy az
akkumulátor a számítógépben fel van-e töltve. A repülőtéri biztonsági intézkedések
miatt lehet, hogy be kell kapcsolnia a számítógépét, mielőtt a beszállózónába viszi.
Mit vigyen magával
A következőket vigye magával:
•
Hálózati adapter
•
Teljesen feltöltött tartalék akkumulátor(ok)
•
További nyomtatómeghajtó fájlok, ha másik nyomtató használatát tervezi
Magyar
•
40
További óvintézkedések
Magyar
A számítógép hazavitelére érvényes útmutatón túlmenően fogadja meg a következő
tanácsokat a számítógépe védelme érdekében, amikor utazik:
•
A számítógépet mindig személyi poggyászként vigye magával.
•
Ha lehetséges, a számítógépet a biztonságiakkal ellenőriztesse. A repülőtéri
röntgenberendezések biztonságosak, de ne vigye át a számítógépet
fémdetektoron.
•
Ne tegye ki a hajlékonylemezeket kézi fémdetektorok hatásának.
Nemzetközi utazás a számítógéppel
Ha egyik országból a másikba utazik.
A számítógép előkészítése
Ugyanúgy készítse elő a számítógépet, mint általában az utazáshoz.
Mit vigyen magával
A következőket vigye magával:
•
Hálózati adapter
•
Olyan hálózati kábel, amely használható abban az országban, ahova utazik
•
Teljesen feltöltött tartalék akkumulátorok
•
További nyomtatómeghajtó fájlok, ha másik nyomtató használatát tervezi
•
A vásárlást igazoló dokumentum, ha meg kellene mutatnia a vámhatóság
képviselőjének
•
Az Utazók Nemzetközi Garancia-útlevele (International Travelers Warranty
passport)
További óvintézkedések
Ugyanazokat az óvintézkedéseket kell betartani, mint a számítógéppel való
utazásnál. Ezeken túl nemzetközi utazásnál hasznosak lehetnek a következő tippek:
•
Amikor másik országba utazik, ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültség és a
hálózati adapter specifikációja összeférhetők-e. Ha nem, szerezzen be egy
olyan hálózati kábelt, amelyik használható a helyi hálózati feszültségen.
A számítógép áramellátásához ne használjon a háztartási gépekhez árult
átalakító készleteket.
•
Ha használja a modemet, ellenőrizze, hogy a modem és a csatlakozó
összeférnek-e annak az országnak a távközlési rendszerével, amelybe utazik.
41
A számítógép biztonságba helyezése
A számítógép értékes befektetés, amelyre vigyázni kell. Megtudhatja, hogyan
védheti és gondoskodhat számítógépéről.
A biztonsági jellemzők között megtalálja a hardveres és szoftveres zárakat: egy
biztonsági zárat és jelszavakat.
A számítógép biztonsági zárának használata
Tekerje a számítógépes biztonsági zárhoz tartozó drótkötelet egy mozdíthatatlan
tárgy, például asztal vagy zárt fiók fogantyúja köré. Helyezze be a horonyba a
kulcsot, és fordítsa el a zár bezárásához. Kaphatóak kulcsnélküli modellek is.
Jelszavak használata
A jelszavak az illetéktelen hozzáféréstől védik a számítógépet. A jelszavak
beállításával több védelmi szinten is védheti a számítógépet és az adatokat:
•
A "Supervisor Password" (felügyelői jelszó) a BIOS-segédprogramba való
jogosulatlan belépéstől és annak használatától védi a számítógépet. Ha
beállítja, akkor a BIOS-segédprogramba lépéshez be kell írni ezt a jelszót.
Lásd: "BIOS segédprogram" a 47. oldalon.
•
A "User Password" (felhasználói jelszó) a jogosulatlan használattal szemben
védi a számítógépet. A maximális biztonság érdekében használja ezt a jelszót,
és emellett az operációsrendszer-indítási és a hibernálásból ébresztési jelszót.
•
A "Password on Boot" (rendszerindítási jelszó) a jogosulatlan használattal
szemben védi a számítógépet. A maximális biztonság érdekében használja ezt
a jelszót, és emellett az operációsrendszer-indítási és a hibernálásból
ébresztési jelszót.
Fontos! Őrizze meg gondosan a "Supervisor Password" jelszót! Ha
ezt a jelszót elfelejti, forduljon a márkaképviselethez vagy a
márkaszervizhez.
Magyar
A számítógép házán elhelyezett biztonsági zárhoz tartozó horony lehetővé teszi,
hogy Kensington típusú számítógépes biztonsági zárat használjon.
42
Jelszavak beírása
Magyar
Jelszó beállításakor egy jelszó ablak jelenik meg a képernyő közepén.
•
Ha be van állítva "Supervisor Password" (felügyelői jelszó), akkor
rendszerindításkor, az <F2> billentyű megnyomásakor a gép kéri a jelszót,
mielőtt megnyílik a BIOS-segédprogram.
•
Írja be a "Supervisor Password" (felügyelői jelszó), majd nyomja meg az
<Enter> billentyűt, és megnyílik a BIOS-segédprogram. Ha a jelszót rosszul
írja be, figyelmeztető üzenet jelenik meg. Próbálja újra, és nyomja meg az
<Enter> billentyűt.
•
Ha be van állítva "User Password" (felhasználói jelszó) és a "Password on
Boot" (rendszerindítási jelszó) paraméter engedélyezve van, akkor
rendszerindításkor a gép jelszót kér.
•
Írja be a "User Password" (felhasználói jelszó), majd nyomja meg az <Enter>
billentyűt, és a számítógépet használhatja. Ha a jelszót rosszul írja be,
figyelmeztető üzenet jelenik meg. Próbálja újra, és nyomja meg az <Enter>
billentyűt.
Fontos! A jelszó megadására három lehetőség van. Három sikertelen
próbálkozás után a rendszer inaktív állapotba kerül. Nyomja meg és
tartsa lenyomva négy másodpercig a bekapcsoló gombot, és a
számítógép kikapcsol. Kapcsolja be ismét a számítógépet, majd
próbálja újra.
Jelszavak beállítása
A jelszavakat a BIOS-segédprogramot használva tudja beállítani.
43
Bővítés opciókkal
Az Ön notebook számítógép teljes körű hordozható számítástechnikai megoldást
nyújt.
Csatlakozási lehetőségek
A portok lehetővé teszik, hogy ugyanolyan perifériákat csatlakoztasson a
számítógéphez, mint egy asztali PC-hez. A különböző külső eszközök számítógépre
csatlakoztatásával kapcsolatban az alábbi részben talál útmutatást.
A számítógépbe V.92 56 Kbps Fax-/adatmodemet építettek be.
Figyelmeztetés! Ez a modem port nem kompatibilis a digitális
telefonvonalakkal. Ha a modemet digitális telefonvonalhoz
csatlakoztatja, a modem károsodni fog.
A modem használatához csatlakoztasson telefonkábelt a fax-/adatmodem
csatlakozóaljzata és egy telefonvonal csatlakozóaljzata közé.
Figyelmeztetés! Ellenőrizze, hogy az Ön által használt kábel
megfelel-e a helyi előírásoknak.
Magyar
Fax-/adat modem
44
Beépített hálózati szolgáltatás
A beépített hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy Ethernet alapú hálózatra
csatlakoztassa a számítógépet.
Magyar
A hálózati kapcsolat létrehozásához csatlakoztasson egy Ethernet kábelt a
számítógép bal oldalán lévő hálózati csatlakozóaljzat és a hálózati aljzat vagy a hub
csatlakozója közé.
Universal Serial Bus (USB)
A Universal Serial Bus (USB) 2.0 port nagy sebességű soros busz, amely lehetővé
teszi, hogy értékes rendszererőforrások lekötése nélkül csatlakoztathasson USB
perifériákat, amelyeket sorosan fel is fűzhet.
45
PC kártyafoglalat
A Type II PC–kártya foglalatba olyan PC-kártya helyezhető, amely a számítógép
alkalmazási körét szélesíti. A PC Card emblémának rajta kell lennie ezeken a
kártyákon.
A PC kártyák (korábban PCMCIA) hordozható számítógépekhez készült
bővítőkártyák, amelyek az asztali PC-knél már régen rendelkezésre álló bővítési
lehetőségeket nyújtanak. Népszerű PC-kártyák például a fax-/adatmodem, vezeték
nélküli LAN és SCSI kártyák. A CardBus a 16 bites PC kártya technológiát azzal
múlja felül, hogy 32 bitre növeli a sávszélességet.
A PC kártya behelyezése
Helyezze be a kártyát az alsó kártyafoglalatba, és csatlakoztassa a megfelelő
eszközöket (pl. a hálózati kábelt), ha szükséges. A részleteket a kártya
kézikönyvében találja meg.
A PC kártya kivétele
Mielőtt kivenné a PC kártyát:
1
Lépjen ki a kártyát használó alkalmazásból.
2
A bal oldali gombbal kattintson a Tálcán a PC-kártya ikonjára, és állítsa le a
működését.
3
Nyomja meg a kártyahely kiadógombját, hogy a gomb kiugorjon; utána nyomja
meg ismét a kártya kiemeléséhez.
Magyar
Megjegyzés: A kártya kézikönyvében utánanézhet a kártya
telepítésére, használatára és funkcióira vonatkozó információknak.
46
Memória beszerelése
Kövesse ezeket a lépéseket a memória beszereléséhez:
Kapcsolja ki a számítógépet, húzza ki a hálózati adaptert (ha be volt dugva), és
vegye ki az akkumulátort. Ezután fordítsa meg a számítógépet, hogy
hozzáférjen az aljához.
2
Távolítsa el a csavart a memóriarekesz fedeléből, ezután emelje fel és vegye ki
a memória fedelét.
3
Átlósan helyezze be a modult a foglalatba (a), majd óvatosan nyomja le, amíg a
helyére nem pattan (b).
4
Helyezze vissza a memóriarekesz fedelét, és rögzítse a csavarral.
5
Tegye vissza az akkumulátort, és csatlakoztassa a váltóáramú adaptert.
6
Kapcsolja be a számítógépet.
Magyar
1
A számítógép automatikusan érzékeli, és újra konfigurálja a teljes memória méretét.
Forduljon egy szakemberhez vagy egy Acer forgalmazóhoz.
47
BIOS segédprogram
A BIOS segédprogram olyan hardverkonfiguráló program, amelyet a számítógép
Basic Input/Output System (BIOS) rendszerébe építettek be.
A számítógép már megfelelően konfigurálva és optimalizálva van, ezért ezt a
beállítást nem kell lefuttatnia. Ha azonban konfigurációs problémák lépnek fel, akkor
szükség lehet a lefuttatására.
A BIOS segédprogram elindításához nyomja meg az <F2> billentyűt a Bekapcsolási
Öntesztelés (POST) alatt, amíg a Aspireembléma látszik a képernyőn.
A BIOS-segédprogramban a rendszerindítás sorrendjének beállításához lépjen be a
BIOS segédprogramba, majd válassza ki a Boot lehetőséget a képernyő felső
részén megjelenő kategóriákból.
Disk-to-disk recovery engedélyezése
A disk-to-disk recovery (hard disk recovery) funkció engedélyezéséhez lépjen be a
BIOS segédprogramba, és válassza az Main lehetőséget a képernyő felső részén
megjelenő kategóriákból. Keresse meg a D2D Recovery lehetőséget a képernyő
alsó részén, és az <F5> és <F6> billentyűk segítségével állítsa be a következő
értéket: Enabled.
Jelszó
A rendszerindítás jelszavának beállításához lépjen be a BIOS segédprogramba,
majd válassza a Security lehetőséget a képernyő felső részén megjelenő
kategóriákból. Keresse meg a Password on boot: opciót, és az <F5> és <F6>
engedélyezze ezt a funkciót.
Magyar
Rendszerindítási sorrend
48
Szoftverhasználat
DVD filmek lejátszása
Ha DVD meghajtó modul van beszerelve az optikai meghajtó helyére, DVD filmeket
is le tud játszani a számítógépen.
Nyissa ki a DVD tálcáját, helyezzen be egy DVD filmet tartalmazó lemezt, majd
tolja be a DVD tálcáját.
Magyar
1
Fontos! Amikor először indítja el a DVD lejátszót, a program kéri a
régiókód megadását. A DVD lemezeket 6 régióra osztják. Ha egyszer
a DVD meghajtón beállítottak egy régiókódot, csak annak a régiónak
a lemezeit fogja lejátszani. A régiókódot legfeljebb ötször lehet
beállítani (beleértve a legelső alkalmat is), ezután az utolsónak
beállított régiókód állandósul. A merevlemez visszaállítása nem állítja
vissza a régiókódok beállításának a számát. A jelen szakaszban, az
alábbiakban feltüntetett táblázatból megtudhatja a DVD filmek
régiókódját.
2
A DVD film lejátszása néhány másodperc múlva automatikusan elkezdődik.
Régiókód
Ország vagy régió
1
U.S.A., Kanada
2
Európa, Közel-kelet, Dél-Afrika, Japán
3
Délkelet-Ázsia, Tajvan, Dél-Korea
4
Latin-Amerika, Ausztrália, Új-Zéland
5
Független Államok Közössége, Afrika egyes részei, India
6
Kínai Népköztársaság
Megjegyzés: A régiókód megváltoztatásához helyezzen be a DVD
meghajtóba egy másik régió DVD filmjét. További információt a
súgóban talál.
49
Energiagazdálkodás
Ennek a számítógépnek beépített energiagazdálkodó egysége van, amely
folyamatosan figyeli a rendszer tevékenységét. Rendszertevékenységnek számít
minden olyan tevékenység, amely érinti a következő eszközök legalább egyikét:
billentyűzet, egér, merevlemez, a számítógéphez csatlakoztatott perifériák és a
videomemória. Ha egy bizonyos időtartam alatt nem észlel aktivitást (inaktivitási
időtúllépés), a számítógép az energia-megtakarítás érdekében leállítja ezen
eszközök valamelyikét vagy mindegyiket.
Magyar
Ez a számítógép olyan energiagazdálkodással rendelkezik, amely támogatja az
Advanced Configuration and Power Interface-t (ACPI), ami lehetővé teszi a
maximális energia-megtakarítást és ugyanakkor a maximum teljesítményt. Így a
Windows ellátja az energiatakarékossággal kapcsolatos összes feladatot.
50
Acer eRecovery
Az Acer eRecovery egy olyan eszköz, amellyel könnyű és gyors a rendszer
biztonsági mentése és helyreállítása. A felhasználók az aktuális
rendszerkonfigurációt merevlemezes meghajtóra, CD vagy DVD lemezre írhatják.
Magyar
Az Acer eRecovery a következő funkciókkal rendelkezik:
1
Biztonsági másolat készítése
2
Helyreállítás biztonsági másolatból
3
Az alapértelmezett lemezkép CD-re írása
4
Az együtt szállított szoftverek újratelepítése CD nélkül
5
Az Acer eRecovery jelszó módosítása
Ez a fejezet részletesen bemutatja ezeket a funkciókat.
Megjegyzés: Ha egy rendszerben nincs beépített optikailemez-író,
akkor előbb csatlakoztasson egy külső, USB-kompatibilis
optikailemez-írót, az Acer eRecovery optikai lemezekkel kapcsolatos
funkcióit csak ezt követően tudja használni.
Biztonsági másolat készítése
A felhasználók a lemezképmásolatokat merevlemezes meghajtóra, CD vagy DVD
lemezre írhatják.
1
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval nyissa meg az Acer eRecovery
segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery ablakban válassza a Recovery settings lehetőséget, majd
kattintson a Next gombra.
5
A Recovery settings ablakban válassza a Backup snapshot image
lehetőséget, majd kattintson a Next gombra.
6
Válassza ki a biztonsági mentési módszert.
7
a
A Backup to HDD opció a lemezképmásolatot a D meghajtón tárolja.
b
A Backup to optical device opció a lemezképmásolatot CD vagy DVD
lemezen tárolja.
A biztonsági mentési módszer kiválasztása után kattintson a Next gombra.
A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
51
Helyreállítás biztonsági másolatból
A felhasználók helyreállíthatják az előzőleg (a Biztonsági másolat készítése
részben leírtak szerint) merevlemezes meghajtóra, CD vagy DVD lemezre írt
biztonsági másolatot.
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval nyissa meg az Acer eRecovery
segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery ablakban válassza a Recovery actions lehetőséget, majd
kattintson a Next gombra.
5
Négy helyreállítási művelet választható. Válassza ki a kívánt helyreállítási
műveletet, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve végezze el az
eljárást.
Megjegyzés: A "Restore C:" elem csak akkor engedélyezett, ha van
róla a (D:\) merevlemezes meghajtón felhasználói biztonsági másolat.
További információkat a Biztonsági másolat készítése részben talál.
Az alapértelmezett lemezkép CD-re írása
Ha nincs rendszer CD vagy helyreállító CD, akkor ezzel a funkcióval létre lehet
hozni.
1
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval nyissa meg az Acer eRecovery
segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery ablakban válassza a Recovery settings lehetőséget, majd
kattintson a Next gombra.
5
A Recovery settings ablakban válassza a Burn image to disk lehetőséget,
majd kattintson a Next gombra.
6
A Burn image to disk ablakban válassza a 01. Factory default image
lehetőséget, majd kattintson a Next gombra.
7
A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Magyar
1
52
Az együtt szállított szoftverek újratelepítése CD nélkül
Magyar
Az Acer eRecovery az előtelepített szoftvereket belsőleg tárolja, hogy könnyű
legyen az illesztőprogramok és az alkalmazások újratelepítése.
1
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval nyissa meg az Acer eRecovery
segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery ablakban válassza a Recovery actions lehetőséget, majd
kattintson a Next gombra.
5
A Recovery settings ablakban válassza a Reinstall applications/drivers
lehetőséget, majd kattintson a Next gombra.
6
Jelölje ki a kívánt illesztőprogramot/alkalmazást, és a képernyőn megjelenő
utasításokat követve telepítse újra.
Első elinduláskor az Acer eRecovery előkészíti a szükséges szoftvereket, emiatt
néhány másodpercig eltarthat, amíg a szoftvertartalom ablak megjelenik.
Jelszó módosítása
Az Acer eRecovery és Acer disk-to-disk rendszer használata jelszóval védett, de ezt
a felhasználó módosíthatja. A jelszó az Acer eRecovery és az Acer disk-to-disk
rendszer funkció használatához is szükséges. Az Acer eRecovery jelszó
módosításához járjon el az alábbiak szerint.
1
Indítsa el a Windows XP rendszert.
2
Az <Alt> + <F10> billentyűkombinációval nyissa meg az Acer eRecovery
segédprogramot.
3
A folytatáshoz írja be a jelszót. Az alapértelmezett jelszó hat darab nulla.
4
Az Acer eRecovery ablakban válassza a Recovery settings lehetőséget, majd
kattintson a Next gombra.
5
A Recovery settings ablakban válassza a Password: Change Acer
eRecovery password lehetőséget, majd kattintson a Next gombra.
6
A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Megjegyzés: Ha a rendszer összeomlik és nem indul el a Windows, a
felhasználók az Acer disk-to-disk funkcióval DOS módból
helyreállíthatják a gyári alapértelmezett lemezképet.
53
A számítógép hibaelhárítása
Ez a fejezet arra ad útmutatást, hogyan oldja meg az általában fellépő
rendszerproblémákat. Ha probléma lép fel, olvassa el, mielőtt szakemberhez
fordulna. A súlyosabb hibák megoldásához szükség van a számítógép felnyitására.
Ne kísérelje meg a számítógép felnyitását. Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy
egy felhatalmazott szervizközpontot, ahol segítséget kaphat.
Hibaelhárítási tippek
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, vagy hibára utaló jelek fordulnak elő, lásd:
Hibaüzenetek. Ha a probléma nem oldható meg, lépjen kapcsolatba a
kereskedőjével. Lásd "Szervizszolgáltatás kérése" a 27. oldalon.
Hibaüzenetek
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, jegyezze fel és tegye meg a megfelelő lépéseket
kijavítására. Az alábbi táblázat betűrendben felsorolja a hibaüzeneteket a javasolt
intézkedésekkel együtt.
Hibaüzenetek
Javító intézkedés
CMOS battery bad
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
felhatalmazott szervizközponttal.
CMOS checksum error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
felhatalmazott szervizközponttal.
Disk boot failure
Helyezzen a hajlékonylemez meghajtóba (A:) egy
rendszerlemezt, majd nyomja meg az Enter billentyűt
a rendszer újraindításához.
Equipment configuration
error
A Bekapcsolási Öntesztelés (POST) alatt nyomja meg
az <F2> billentyűt, hogy a BIOS segédprogramot
elindítsa, majd nyomja meg az Exit billentyűt, hogy
kilépjen és újrakonfigurálja a számítógépet.
Hard disk 0 error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
felhatalmazott szervizközponttal.
Hard disk 0 extended type Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
error
felhatalmazott szervizközponttal.
I/O parity error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
felhatalmazott szervizközponttal.
Keyboard error or no
keyboard connected
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
felhatalmazott szervizközponttal.
Magyar
Ennek a notebook számítógépnek a fejlett konstrukciója hibaüzeneteket jelenít meg
a kijelzőn, hogy segítséget nyújtson a problemák megoldásában.
Magyar
54
Hibaüzenetek
Javító intézkedés
Keyboard interface error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
felhatalmazott szervizközponttal.
Memory size mismatch
A Bekapcsolási Öntesztelés (POST) alatt nyomja meg
az <F2> billentyűt, hogy a BIOS segédprogramot
elindítsa, majd nyomja meg az Exit billentyűt, hogy
kilépjen és újrakonfigurálja a számítógépet.
Ha a javító intézkedések megtétele ellenére sem szűnik meg a probléma, kérjük,
lépjen kapcsolatba a kereskedőjével vagy egy felhatalmazott szervizközponttal, ahol
segítséget kaphat. Bizonyos problémák a BIOS segédprogram segítségével
megoldhatóak.
Hatósági és biztonsági tudnivalók
Megfelelés az ENERGY STAR irányelveknek
English
55
Az ENERGY STAR partnereként az Acer Inc. meggyőződött arról, hogy ez a termék
megfelel az ENERGY STAR energiagazdálkodásra vonatkozó irányelveinek.
FCC nyilatkozat
Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul
elő zavar. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a rádió- vagy televízió vételben, amit az
eszköz ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználó a zavar
megszüntetésére minden további nélkül megteheti a következő intézkedéseket:
•
A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: árnyékolt kábelek
Más számítástechnikai eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad
csatlakozni, hogy az FCC előírásainak továbbra is megfeleljenek.
Megjegyzés: perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók
stb.) szabad ehhez a berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A határértékeknek nem megfelelő
perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelmeztetés
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a számítógépet működtesse.
Magyar
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy a B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket teljesíti az FCC Szabályzat 15. fejezete
szerint. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet
nyújtsanak a lakóépületekben a káros zavarokkal szemben. Ez az eszköz
rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a használati
utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan zavarhatja a
rádiótávközlést.
56
Üzemi feltételek
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A működtetésnek két
feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), Az eszköznek minden
zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.
Magyar
Nyilatkozat az EU szabályok kielégítéséről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez az notebook PC sorozat megfelel az 1999/5/EK
irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
(Kérjük, látogassa meg a http://global.acer.com/products/notebook/reg-nb/
index.htm weblapot a teljes dokumentáció megtekintéséhez.)
A modemre vonatkozó megjegyzések
TBR 21
Ez a berendezés rendelkezik a nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózathoz történő
egyvégződéses kapcsolathoz szükséges jóváhagyással [98/482/EK "TBR 21"
tanácsi határozat]. Az egyes nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózatok közötti
különbségek miatt azonban a jóváhagyás önmagában nem jelent feltétel nélküli
garanciát arra, hogy a működés minden nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózat
végződési pontján sikeres lesz. Probléma esetén mindenekelőtt a berendezés
szállítójával lépjen kapcsolatba.
Az országok érvényességi köre
2004/május, a következő országok az EU tagjai: Ausztria, Belgium, Dánia, az
Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország,
Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország,
Svédország,Észtország,Lettország,Litvánia,Lengyelország, Magyarország,
Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Ciprus és Málta. A használat engedélyezett az
Európai Unió országaiban, valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és
Liechtensteinben. Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások
és szabályok szigorú betartásával szabad csak használni. További információkért
lépjen kapcsolatba a felhasználás országában lévő helyi irodával.
Fontos biztonsági tudnivalók
Olvassa el gondosan ezeket a tudnivalókat. Őrizze meg későbbi tájékozódás
céljából.
A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket és tudnivalókat vegye figyelembe.
2
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatból. Ne
használjon folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. Tisztításhoz használjon
nedves kendőt.
3
Ne használja ezt a terméket víz közelében.
4
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. A termék
leeshet, és súlyosan károsodhat.
5
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük. Ezt a
terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló feszültséget illetően, lépjen kapcsolatba a
kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
6
7
Ne tegyen semmit a hálózati kábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre,
ahol ráléphetnek a hálózati kábelre.
8
Ha hosszabbító kábelt használnak ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóba csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem haladjae meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze, hogy a
fali dugaszolóaljzathoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
9
Soha ne dugjon a burkolat résein keresztül tárgyakat a termékbe, mivel
veszélyes feszültséget hordozó ponthoz érhet hozzá, vagy rövidzárlatot
okozhat, ami tűzhöz vagy áramütéshez vezethet. Soha ne öntsön folyadékot a
termékre.
10
Ne kísérletezzen a termék javításával, mivel a felnyitás vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki
magát. Bízzon minden javítást a szerviz szakképzett munkatársaira.
11
A következő esetekben húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a
szerviz szakképzett munkatársaihoz:
a
b
c
d
Ha a hálózati kábel sérült vagy kopott.
Ha folyadékot öntöttek a termékbe.
Ha a terméket esőnek vagy víznek tették ki.
Ha a termék nem működik megfelelően a kezelési utasítás betartása mellett.
Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a kezelési utasítás
említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz vezethet, és egy
szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy a terméket
helyreállítsa.
e Ha a terméket leejtették vagy a burkolata megsérült.
f Ha a termék működésében olyan jelentős változás állt be, ami a javítás
szükségességére utal.
Magyar
1
English
57
Magyar
58
12
Az notebook számítógép sorozat lítium akkumulátorral működik.
Az akkumulátort ugyanarra a fajtára cserélje, amelyet a termékhez a műszaki
leírásban ajánlunk. Másfajta akkumulátor használata tűzveszéllyel vagy
robbanásveszéllyel járhat.
13
Figyelem! Az akkumulátorok nem megfelelő kezelés mellett felrobbanhatnak.
Ne szedje szét és ne dobja tűzbe őket! Az elhasznált akkumulátorokat
gyermekektől tartsa távol, és azonnal gondoskodjon megfelelő
ártalmatlanításukról.
14
Az áramütés elkerülésének érdekében csak akkor használja a hálózati
tápegységet, ha a fali csatlakozóaljzat megfelelően földelt.
15
Csak az ehhez az egységhez való, megfelelő típusú hálózati csatlakozókábelt
használjon (a tartozékok dobozában található). Bontható csatlakozású legyen:
UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező, SPT-2 típusú, névleges
áramerősség 7A, feszültség minimum 125V, VDE vagy hasonló jóváhagyással.
A maximum hossz 4,6 méter (15 láb).
16
A berendezés javításakor vagy szétszerelésekor mindig húzzák ki a
telefoncsatlakozót a fali csatlakozóaljzatból.
17
Ne használja a telefont (hacsak nem vezeték nélküli fajta) villámlás idején. A
villámlás miatt fennáll az elektromos áramütés csekély veszélye.
Nyilatkozat a lézer biztonsági előírások
betartásáról
Az ezzel a számítógéppel együtt szállított CD vagy DVD meghajtó lézert tartalmaz.
A CD vagy DVD meghajtó osztályba sorolási címkéje (ld. alább) a meghajtón
található.
CLASS 1 LASER PRODUCT
CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT
LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS
D’OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.
LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1
VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET
NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN
PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I
ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE
A LOS RAYOS.
ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.
VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÅTEILYLLE.
VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA
SÅTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN
VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I
STRÅLEN
ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN
Tudnivaló az LCD kijelző pixeleiről
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki,
vagy fekete, illetve piros pontként jelennek meg. Ennek nincsen hatása a tárolt
képre, és nem jelent meghibásodást.
English
59
Rádiókészülék hatósági engedélyezési
megjegyzés
Általános tudnivalók
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul). Az alábbi
információ az ilyen termékekre vonatkozik.
Europai Unió (EU)
Ez a berendezés megfelel az alábbi Európai Tanácsi irányelvek alapvető
követelményeinek:
73/23/EGK alacsonyfeszültségi irányelv
•
EN 60950
89/336/EGK elektromágneses zavartűrés (EMC) irányelv
•
EN 55022
•
EN 55024
•
EN 61000-3-2/-3
Magyar
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
60
Magyar
99/5/EK rádió és távközlési végberendezés (R&TTE) irányelv
•
EN 60950 3.1a) cikk
•
EN 301 489 -1/-17 3.1b) cikk
•
EN 300 328-2 3.2.) cikk
•
EN 301 893 3.2.) cikk * Csak 5 GHz-re vonatkozóan
Az országok érvényességi köre
2004/május, a következő országok az EU tagjai: Ausztria, Belgium, Dánia, az
Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország,
Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország,
Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Magyarország, Csehország,
Szlovákia, Szlovénia, Ciprus és Málta,A használat engedélyezett az Európai Unió
országaiban, valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Liechtensteinben. Ezt a
berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a
felhasználás országában lévő helyi irodával.
Az FCC rádiófrekvenciás biztonsági
követelményei
A vezeték nélküli LAN Mini-PCI kártya és a Bluetooth kártya kisugárzott
teljesítménye messze az FCC engedélyezett rádiófrekvenciás határérték alatt van.
Az notebook PC sorozatot ennek ellenére úgy kell használni, hogy a használat
során az emberi érintkezés lehetőségét a következők szerint minimálisra
csökkentsük:
1
A felhasználókat kérjük, hogy kövessék az FCC vezeték nélküli szolgáltatással
rendelkező berendezésekre vonatkozó biztonsági előírásait, amelyeket minden
rádiófrekvenciával működő szolgáltatással rendelkező berendezés használati
utasítása tartalmaz.
Figyelmeztetés: Az FCC rádiófrekvenciás sugárzási határértékeinek
betartása érdekében működés közben legalább 20 cm távolság
legyen a kijelzőbe épített vezeték nélküli LAN Mini-PCI kártya és
minden személy között.
English
61
Magyar
Megjegyzés: Az Acer vezeték nélküli Mini-PCI adapter diversityátviteli funkciót valósít meg. Ez a funkció nem bocsát ki
rádiófrekvenciás sugárzást egyszerre mindkét antennából. Az egyik
antenna automatikusan ki lesz választva, de a tökéletes
rádiókommunikáció érdekében a felhasználó kézzel is kiválaszthat
egyet.
2
Ezt az eszközt beltéri használatra korlátozzák, mivel az 5,15 – 5,25 GHz-es
frekvenciatartományban működik. Az FCC előírja a termék beltéri használatát
az 5,15 – 5,25 GHz-es frekvenciatartományban, hogy csökkenteni lehessen a
káros zavarhatások lehetőségét a közös csatornát használó mobil műholdas
rendszerekben.
3
A nagy teljesítményű radarberendezések az 5,25 – 5,35, illetve az 5,65 – 5,85
GHz-es frekvenciatartományok elsődleges felhasználói. Az ilyen
radarállomások zavarhatják és/vagy károsíthatják az eszközt.
4
A nem megfelelő üzembe helyezés vagy nem szakszerű használat a
rádiótávközlésben káros zavarokat kelthet. Az FCC engedély és a garancia
hatályát veszti a belső antenna bármilyen megváltoztatása esetén.
62
Kanada - alacsony teljesítményű engedélyre
nem köteles a rádiófrekvenciás távközlési
eszközök (RSS-210)
Magyar
a
Általános információ működésnek a következő két feltétele van:
1.
Az eszköz nem okozhat zavart, és
2.
Ennek az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem
kívánatos működést okozó zavarokat is.
b
Működés az 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
c
Működés az 5 GHz-es sávban
•
Az 5150-5250 MHz-es sávban működő eszközt kizárólag beltéri használatra
szánják, hogy csökkenteni lehessen a zavar lehetőségét a közös csatornájú
mobil műholdas rendszerekben.
•
A nagy teljesítményű radarberendezések az 5250-5350 MHz-es, illetve az
5650-5850 MHz-es sáv elsődleges felhasználói (azaz elsőbbséget élveznek),
és az ilyen radarberendezések zavarhatják és/vagy károsíthatják a LELAN
(Licence-Exempt Local Area Network) eszközöket.
Emberek expozíciója rádiófrekvenciás mezőknek
(RSS-102)
Az notebook PC számítógép sorozat kis erősítésű, belső antennákat alkalmaz,
amelyek nem bocsátanak ki a Health Canada határértékeket meghaladó
rádiófrekvenciás sugárzást a lakosságra nézve. Tájékozódjon a 6. Biztonsági
Szabályzatról a Health Canada honlapján: www.hc-sc.gc.ca/rpb.
Federal Communications Comission
Declaration of Conformity
English
63
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:
Notebook PC
Model number:
ZL3
Machine type:
Aspire 165xxx
SKU number:
Aspire 165xxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:
Acer America Corporation
Address of responsible party:
2641 Orchard Parkway
San Jose, CA 95134
USA
Contact person:
Mr. Young Kim
Tel:
408-922-2909
Fax:
408-922-2606
Magyar
Product name:
64
Magyar
Declaration of Conformity for CE Marking
Name
Acer Inc
Address
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien
221, Taiwan
Contact person:
Mr. Easy Lai
Tel:
886-2-8691-3089
Fax:
886-2-8691-3000
E-mail:
easy_lai@acer.com.tw
Declares that product:
Notebook PC
Trade name:
Acer
Model number:
ZL3
Machine type:
Aspire 165xxx
SKU number:
Aspire 165xxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions
of the following EC directives.
Reference no.
Title
89/336/EEC
Electromagnetic Compatibility (EMC directive)
73/23/EEC
Low Voltage Directive (LVD)
1999/5/EC
Radio & Telecommunications Terminal Equipment
Directive (R&TTE)
The product specified above was tested conforming to the applicable Rules
under the most accurate measurement standards possible, and all the necessary
steps have been taken and are in force to assure that production units of the
same product will continue to comply with these requirements.
09/01/2005
Easy Lai, Director
Qualification Center
Product Assurance
Date
65
Tárgymutató
F
fényerő
gyorsbillentyűk
A
G
akkumulátor
gondozása vi
audio 18
hangerő állítása 18
hibaelhárítás 25
B
C
D
DVD 48
DVD filmek
lejátszás
9
garancia
International Traveler’s Warranty
27
gondozás
akkumulátor vi
Hálózati adapter v
számítógép v
gyakran ismétlődő kérdések 24
GYIK. Lásd: gyakran ismétlődő
kérdések
gyorsbillentyűk 14
H
Hálózati adapter
gondozása v
hangerő
beállítás 18
hangszórók
gyorsbillentyű 15
hibaelhárítás 25
hibaelhárítás
tippek 53
hibaüzenetek 53
Hibernált üzemmód
gyorsbillentyű 15
I
ITW. Lásd garancia
J
jelszó 41
típusok
41
K
48
E
elölnézet 1, 2
érintőpad 11
gyorsbillentyű 15
használat 11– 12
Euro 16
képernyő
gyorsbillentyűk 15
kérdések
A Hívás helyének beállítása a modem használatához 25
kijelző
hibaelhárítás 24
M
memória
Magyar
bal oldali nézet 2
Bekapcsolási Öntesztelés (POST) 47
billentyűzet 13
beágyazott numerikus billentyűzet
13
blokkoló billentyűk 13
gyorsbillentyűk 14
hibaelhárítás 25
Windows billentyűk 14
BIOS segédprogram 47
biztonság
általános tudnivalók 57
CD vagy DVD 58
FCC nyilatkozat 55
intelligens kártya 41
jelszavak 41
kulcsos zár 17, 41
caps lock 13
bekapcsolt állapotot jelző fény
CD-ROM
hibaelhárítás 25
kézi kiadás 25
kiadás 17
16
66
telepítés
modem 43
46
Magyar
N
nézet
balról 3
elölről 3
hátoldal 4
jobb oldal 4
Notebook Manager
gyorsbillentyű 15
num lock 13
bekapcsolt állapotot jelző fény
numerikus billentyűzet
num lock 13
nyomtató
hibaelhárítás 25
O
online szolgáltatás
27
T
P
PC kártya
behelyezés 45
kivétel 45
portok 43
problémák 24
bekapcsolás 24
billentyűzet 25
CD-ROM 25
kijelző 24
nyomtató 25
S
scroll lock 13
segédprogram
BIOS beállítás
9
segítség
online szolgáltatás 27
számítógép
bekapcsolt állapotot jelző fény
billentyűzetek 13
biztonság 41
gondozása v
hazaszállítás 38
jellemzők 1
kijelzők 9
kikapcsolás v
lekapcsolódás 37
mozgásban 37
nemzetközi utazás 40
otthoni iroda felállítása 39
rövidebb utak 39
tisztítás vi
szerviz
mikor hívjuk vi
támogatás
információ 27
tisztítás
számítógép vi
U
universal serial bus 44
utazás
nemzetközi repülőutak
rövidebb utak 39
üzenetek
hiba 53
W
Windows billentyűk
47
14
40
9
Download PDF

advertising